Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BAŞVURUSU DEVAM EDEN ve 2012 YILINDA AÇILACAK OLAN HİBE DUYURULARI Şubat 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BAŞVURUSU DEVAM EDEN ve 2012 YILINDA AÇILACAK OLAN HİBE DUYURULARI Şubat 2012."— Sunum transkripti:

1 1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BAŞVURUSU DEVAM EDEN ve 2012 YILINDA AÇILACAK OLAN HİBE DUYURULARI Şubat 2012

2 2 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE DUYURULARI VE TEKLİF ÇAĞRILARI Şubat 2012

3 3 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) KAPSAMINDAKİ TEKLİF ÇAĞRILARI

4 4 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) KAPSAMINDAKİ TEKLİF ÇAĞRILARI TKDK Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Dördüncü Başvuru Çağrı İlanı Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, programın amacı ve öncelikli eksenlerine yönelik projeleri destekleyen Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan bir fondur. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun yayınladığı Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Dördüncü Teklif Çağrısı bütçesi, üç ayrı öncelik ekseninde toplam bütçesi (AB+TC katkısıyla) 74.774.800 Avro'dur. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır. Başvurular 01.02.2012 tarihi saat 09.00’dan itibaren, ilgili alt tedbirin destekleneceği ve yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacaktır. Son Başvuru Tarihi: 20 Şubat 2012’dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.ab.gov.tr/index.php?p=47109&l=1http://www.ab.gov.tr/index.php?p=47109&l=1 http://www.tkdk.gov.tr/BasvuruFiles/BasvuruCagriIlani/Dorduncu_Basvuru%20_Cagri_Ilani.pdf

5 5 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) KAPSAMINDAKİ TEKLİF ÇAĞRILARI Sivil Toplum Diyaloğu AB - Türk Odaları Forumu-II: AB-Türkiye Odaları Ortaklık Hibe Programı Teklif Çağrısı Genel amacı Türk odaları ve AB ülkelerindeki muadil kurumların arasındaki ortak bilgi birikimi ve kavrayışı güçlendirmek olan AB-Türkiye Odaları Ortaklık Hibe Programı ile birlikte Türk ve Avrupalı iş çevrelerinin bütünleşmesi teşvik edilecektir. Bu sayede Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine ilişkin fırsat ve zorluklarla ilgili farkındalığın daha da artırılması öngörülmektedir. Bütünleşme aşaması, AB ve Türk Odaları arasında uzun dönemli ortaklıkların teşkili ile gerçekleştirilecek olup, müktesebatın iş dünyasıyla ilişkili kısmında daha etkin bir uygulamanın tesis edilmesi sağlanacaktır. Bu teklif çağrısının özel amacı; - Odalara ilişkin temel konularda yeterli bilgiyi temin etmek (yönetim, hizmet, iletişim), - Türkiye'de AB iş dünyası, AB'de ise Türk iş dünyası deneyimlerinin anlaşılma düzeyini artırmak, - Ticaret ve yatırım için fırsatları teşvik etmektir. TOBB üye kuruluşları (5174 sayılı kanun kapsamında kurulan ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları) ya da Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBERS) tarafından temsil edilen bir AB üye ülkesi ya da aday ülkesinde kurulmuş yerel, bölgesel, ulusal oda ya da oda birlikleri, söz konusu duyurunun beraberinde yayınlanan Hibe Başvuru Rehberinde belirlenen kurallara uymak şartıyla 20 Mart 2012 tarihine kadar proje başvurusunda bulunabilirler. Öngörülen toplam hibe tutarının 2.520.000 Avro olduğu teklif çağrısı kapsamında, proje başına asgari 50.000 Avro, azami 150.000 Avro hibe verilecektir. Söz konusu teklif çağrısı ile ilgili Hibe Başvuru Rehberi ve eklerine http://www.mfib.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.http://www.mfib.gov.tr/

6 6 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI BİRLİK (TOPLULUK) PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

7 7 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI " Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikaları Destek Programı (ICT-PSP) 2012 Taslak İş Programı "Rekabet Edebilirlik ve Yenilik" (Competitiveness and Innovation -CIP) programının alt bileşeni olan "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikaları Destek Programı" (Information and Communication Technologies Policy Support Programme - ICT-PSP) 2012 taslak İş Programı Avrupa Komisyonu tarafından duyurulmuştur. Ülkemizdeki koordinasyonunu Kalkınma Bakanlığı- Bilgi Toplumu Dairesi'nin yürüttüğü çerçeve programın genel hedefleri şunlardır: Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT )ve BİT'e dayalı ürün ve hizmetler alanında Avrupa'da ortak bir bilgilendirme alanı oluşturmak ve bu ürün ve hizmetler konusunda Avrupa iç pazarını güçlendirmek BİT'nin geniş kesimlerce benimsenmesi ve BİT'e yatırım yapılması sağlanarak inovasyonu teşvik etmek Daha katılımcı bir bilgi toplumu oluşturmak ve kamu hizmetleri alanında daha verimli ve etkin hizmetler geliştirerek yaşam kalitesini yükseltmek Başvuruların doğrudan Avrupa Komisyonu'nun ilgili dairesine yapılacağı 2012 Yılı Çağrısı resmi olarak 3 Şubat 2012 tarihinde açılmıştır. Ayrıntılı Bilgi: http://www.ab.gov.tr/index.php?p=47125&l=1http://www.ab.gov.tr/index.php?p=47125&l=1 ICT-PSP 2012 Taslak İş Programına buradan ulaşabilirsiniz.buradan Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi internet sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.buradan Avrupa Komisyonu'nun internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.buradan

8 8 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI " Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikaları Destek Programı (ICT-PSP) 2012 Yılı Teklif Çağrısı Avrupa Komisyonu Bilgi Toplumu Genel Müdürlüğü tarafından, Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) altındaki üç programdan biri olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı'nın 2012 yılı Teklif Çağrısı duyurulmuştur. Ülkemizde genel koordinasyonunu Kalkınma Bakanlığının yürüttüğü ICT PSP Programı’nın temel amacı, Avrupa için Sayısal Gündem’de (Digital Agenda for Europe) belirlenen politika alanları ve öncelikleri dikkate alınarak, rekabetçi ve yenilikçi bir bilgi toplumunun gelişiminin hızlandırılması, tek Avrupa bilgi alanının geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin topluma yaygınlaştırılması ve etkin kullanımının sağlanmasıdır. Bu amaca yönelik olarak, 2012 yılı Teklif Çağrısında 5 ana tema altında yer alan 19 farklı öncelik kapsamında desteklenecek projeler için Komisyon tarafından toplam 127 milyon Avro destek verilecektir. Başvurular 2012 yılı iş planına uygun olarak hazırlanacaktır. Desteklenecek alanlara ilişkin bilgi ve projelerde aranacak şartların tamamı 2012 iş programında yer almaktadır. ICT-PSP Programı için son başvuru tarihi 15 Mayıs 2012’dir. Ayrıntılı Bilgi: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=47272&l=1http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=47272&l=1 ICT-PSP 2012 Taslak İş Programına buradan ulaşabilirsiniz.buradan Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi internet sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.buradan

9 9 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Bilgi ve İletişim Teknolojileri 9. Çağrısı Çağrıda özellikle; bilişsel araştırmalar ve robotik, dijital koruma, sağlık alanında ve kültürel kaynaklara erişimde bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili konularda ortaklı Ar-Ge, Koordinasyon ve Destek Eylemleri bileşimi (CP-CSA) projeleri ile koordinasyon ve destek eylemi projeleri desteklenecektir. Çağrı Bütçesi: 291 Milyon Avro Kapanış Tarihi: 17 Nisan 2012 (Brüksel yerel saati ile 17:00) Ayrıntılı bilgi için: http://www.fp7.org.tr/home.do;jsessionid=BB595C13FE8AFF6591F37B95B17F50CF?ot=5 &rt=1&sid=3222&pid=0&cid=23823

10 10 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI KOBİ'lerin Finansmana Erişimine Dair Bilgi ve Veri Toplanması, Analiz Edilmesi Yayınlanması Hizmetleri Niyet Beyanları Çağrısı Avrupa Komisyonu’nun İşletme Finansman İndeksi başlığı altında yer alan Niyet Beyanları Çağrısı’na göre, Avrupa Birliği’nde ve diğer ülkelerdeki KOBİ’lerin finansmana erişim durumlarını değerlendirebilmek için kullanılan birtakım göstergelerle ilgili mevcut veri ve bilgileri bünyesinde toplayan bir havuz oluşturulmuştur. İşletme Finansman İndeksi başlıca şunları amaçlamaktadır: - Avrupa Birliği ve Üye Ülkeler düzeyinde işletmelerin finansmana erişimi ile ilgili politika yapma konusunda bir somut temel geliştirmek. - Avrupa Birliği’nde işletmeler için finansmana erişim konusunda anlaşılabilirliği artırmak. - Merkez tarafından yürütülen finansmana erişim araştırmalarının KOBİ’lere getirdiği yükü kaldırmak, Avrupa Birliği ve Üye Ülkeler düzeyinde politikacılara ana bir araç sağlamak. KOBİ’lerle ilgili söz konusu verilerin toplanması, analiz edilmesi ve ortaya konulması çalışmalarını yürütecek tüzel ve gerçek kişiler Niyet Beyanlarını son başvuru tarihinden önce göndermelidir. Son Başvuru tarihi: 30.01.2013’tür. Ayrıntılı bilgi için: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46792&l=1http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46792&l=1 http://ab.sanayi.gov.tr/Files/Documents/kobi-%e2%80%98lerin-finansmana-er-08072010140053.doc

11 11 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Hayat Boyu Öğrenme Programı 2012 Genel Teklif Çağrısı Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2012 Genel Teklif Çağrısı, Avrupa Komisyonu tarafından 09.08.2011 tarihinde yayınlanmıştır. Genel Teklif Çağrısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından 09.09.2011 tarihinde yayınlanan Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2012 ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI'nın ayrılmaz bir parçasıdır. Ulusal Teklif Çağrısı ile birlikte programa ilişkin son başvuru tarihleri belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.ua.gov.tr/uploads/hayatboyuogrenme/teklifCagrilari/2012_HAYATBOYU_OGRENME_PRO GRAMI_%28LLP%29_ULUSAL_TEKLIF_CAGRISI.pdf http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46435&l=1

12 12 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI 7. Çerçeve Programı 2012 yılı teklif çağrısı içeriği aşağıdaki gibidir; İşbirliği Özel Programı ile sağlık, gıda, tarım, balıkçılık, biyo-teknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, çevre, ulaştırma, uzay ve güvenlik gibi konulara, Marie Curie Burs ve Destek Programları ile üniversiteler, araştırma merkezleri ve sanayi kuruluşlarının düzenleyecekleri araştırma ve eğitim programlarına, Fikirler Özel Programı (ERC) ile doktorasını 2-12 yıl önce almış tüm araştırmacılara ve tüm araştırma konularına, Kapasiteler Özel Programı Çağrıları ile sosyo-ekonomik beşeri bilimlerinden yaşam bilimlerine, KOBİ'lerin Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılayan projelerden, uluslararası işbirliği faaliyetlerine, araştırma kapasitelerinin artırılmasına yönelik koordinasyon ve destek projelerine kadar çok geniş alandaki projelere destek verilecektir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) koordine ettiği Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için: Ayrıntılı bilgi için: http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=&sid=0&pid=0&cid=14794http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=&sid=0&pid=0&cid=14794 BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI 7. Çerçeve Programı 2012 yılı Teklif Çağrısı(FP7)

13 13 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI AB Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesi olan CrossTexNet kapsamında yüksek katma değerli tekstil malzemelerine ilişkin, uluslararası, uygulamaya yönelik Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Yüksek katma değerli tekstiller ve diğer elyaf-bazlı ileri malzemelere yönelik tüm konu başlıkları proje önerisi olarak sunulabiliyor. Kimler başvurabilir: Proje konsorsiyumu, çağrıya katılan en az 2 farklı ülkeden en az 2 KOBİ ile oluşturulabilecektir. Bu şartın sağlanması koşuluyla; büyük şirketler, üniversiteler, enstitüler vb. de proje konsorsiyumuna katılabilir. Son başvuru tarihi: 12 Mart 2012 Çağrı Bütçesi: Başarılı bulunan projeler için, her ülke/bölge, kendi ülke/bölgesinden firmaları destekleyecektir. Bu doğrultuda, projeleri başarılı bulunan Türkiye'den firmalara, 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde hibe (geri ödemesiz) destek verilecektir. Hibe destek oranı büyük firmalar için %60, KOBİ'ler için %75'dir. Ayrıntılı Bilgi: http://www.fp7.org.tr/home.do?cid=21368 BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI CrossTexNet 2012 Proje Çağrısı

14 14 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI Hidrojen ve Yakıt Pilleri Ortak Teknoloji Girişimi'nin yayınladığı beşinci çağrı 17 Ocak 2012 tarihinde açılmıştır. Çağrı kapsamında, ulaştırma ve yakıt ikmali altyapısı, hidrojen üretimi ve dağıtımı, sabit yakıt pili ve CHP gibi Ar-Ge ve demonstrasyon projeleri desteklenecektir. Son başvuru tarihi: 24 Mayıs 2012 Bütçe: 77,5 Milyon € Ayrıntılı Bilgi: http://www.fp7.org.tr/home.do;jsessionid=929AEB1216511C9D8FAF2E65FB6ECC01?ot=5&rt=&sid= 0&cid=23830 BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Hidrojen ve Yakıt Pilleri 2012 Çağrısı

15 15 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI 7. Çerçeve Programı Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları kapsamında yer alan Kariyer Gelişim Destekleri (Career Integration Grants-CIG) çağrısı 20 Ekim 2011 tarihinde açılmış olup; ilk dönem 6 Mart 2012 tarihinde; ikinci dönemi ise 18 Eylül 2012 tarihinde kapanacaktır. AB 7. Çerçeve Programı Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları kapsamında gelişmiş ülkelerdeki doktora sonrası araştırmacıların kariyer gelişimlerini desteklemek ve Avrupa'ya dönüşlerini kolaylaştırmak amacı ile 2007-2010 yılları arasında Avrupa'ya Geri Dönüş Hibeleri (International Reingtegration Grants - IRG) programı yürütülmüştür. Yeni adıyla Kariyer Gelişim Destekleri (Career Integration Grants - CIG) olarak adlandırılan bu burs programı ile dünyanın herhangi bir yerindeki bir araştırmacının AB üye ülkelerine ya da Çerçeve Programlarına anlaşma ile dahil olmuş asosiye ülkelere gelerek araştırma yapmasının teşvik edilmesi; ve bu sayede Avrupa içerisinde de beyin dolaşımının sağlanması hedeflenmiştir. Doktora derecesine sahip ya da en az 4 yıl tam zamanlı araştırma deneyimi olan tüm araştırmacılar yurtdışından Türkiye'ye dönmek ya da Türkiye'den herhangi bir Avrupa kuruluşuna gitmek için bu programa başvurabilirler. Ayrıntılı bilgi için: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46796&l=1http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46796&l=1 http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=&sid=3360&pid=0&cid=23151 BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Marie Curie 2012 Yılı CIG Çağrısı

16 16 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI Çağrı kapsamında üniversiteler, araştırma merkezleri ve sanayi kuruluşlarının ortaklaşa yapacakları araştırma ve eğitim programları desteklenecektir. Marie Curie Sanayi Akademi Ortaklığı (Industry and Academia Partnership and Pathways-IAPP) Programı kapsamında desteklenen projelerde ; -Sanayi ve akademi sektörü arasında araştırmacı / Ar-Ge personeli değişimi ile teknik ve idari personel değişimi, -Sanayi ve akademi ortaklarının dışarıdan deneyimli araştırmacı istihdamı, -Ortaklar arasındaki seyahat, çalıştay, konferans, saha ziyareti gibi faaliyetler, -Proje ortağı KOBİ'lerin proje bütçesinin %10'u kadar ekipman alımı finanse edilir. Programın bütçesi 80 milyon Avro olup, son başvuru tarihi 19 Nisan 2012'dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46797&l=1http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46797&l=1 http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=3360&pid=0&cid=23144 BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Marie Curie Sanayi Akademi Ortaklığı 2012 Yılı Çağrısı

17 17 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI Türkiye ile Romanya arasında işbirliğinin arttırılması ve iki ülkedeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının EUREKA ve Eurostars programları kapsamında desteklenmesi için Türkiye-Romanya Ortak Proje Çağrısı 5 Eylül 2011 tarihinde açılmıştır. EUREKA Programının amaçlarına paralel olarak ticarileşme potansiyeli yüksek ve pazara yönelik ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik, her iki ülkeden en az birer kuruluşun katılmasıyla oluşturulacak projeler, bu çağrı kapsamında TÜBİTAK ve National Authority for Scientific Research (ANCS) tarafından EUREKA çerçevesinde desteklenecektir. Aşağıdaki teknoloji alanları öncelikli olmak üzere tüm alanlarda oluşturulan EUREKA projeleri Türkiye - Romanya Ortak Proje Çağrısı'na sunulabilecektir. Elektronik, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Endüstriyel İmalat, Yeni Malzemeler ve Ulaştırma Otomotiv İki aşamalı olan çağrının ilk aşaması 15 Aralık 2011 tarihinde kapanacaktır. İlk aşamayı geçen projeler EUREKA standart projesi olarak ya da 1 Mart 2012 tarihinde kapanacak olan 8. Eurostars çağrısına hazırlanarak sunulabilecektir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46634&l=1 BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Türkiye - Romanya İkili İşbirliği Ortak Proje Çağrısı

18 18 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI DİĞER TEKLİF ÇAĞRILARI

19 19 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI DİĞER TEKLİF ÇAĞRILARI Sivil Toplum Kuruluşları için Sivil Toplum Aracı İşbirliği Programları Demokrasi, insan hakları, sosyal içerme ve hukukun üstünlüğü konularında kamu tartışmalarında aktif olarak yer alacak, politika oluşturma ve karar alma süreçlerinde etkili olma kapasitesine sahip daha dinamik sivil toplum yaratma genel amacına sahip olan Sivil Toplum Kuruluşları için Sivil Toplum Aracı işbirliği Programları teklif çağrısının toplam bütçesi 11 Milyon Avro'dur. Ortaklık: Her ortaklık IPA Faydalanıcısı Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye'den en az 4 Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ve AB üye devletleri ya da Avrupa Birliği STK Ağından 1 STK içermelidir. Minimum Hibe Tutarı: 500 bin Avro Maksimum Hibe Tutarı: 800 bin Avro Son Başvuru tarihi: 13.04.2012’dir. Ayrıntılı bilgi için: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online- services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&sea rchtype=RS&aofr=132438

20 20 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

21 21 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı Teknik Destek Programı”nın genel amacı; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan, çalışmalarına destek sağlamaktır. Teknik desteğin öncelikleri şunlardır: - Planlama, modelleme ve projeksiyon çalışmaları, - Ulusal ve bölgesel plan/programları uygulama, destekleme ve geliştirmeye yönelik çalışmalar, - Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek diğer çalışmalar Teknik destek, ajans uzmanlarınca veya hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecektir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmesi halinde ajansa toplam maliyeti başvuru başına KDV dâhil 15.000 TL’yi aşmayacaktır. Kimler Başvurabilir: Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler Son Başvuru : 2012 yılı için; Ocak-Şubat, Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemleri Ayrıntılı bilgi için: http://www.marka.org.tr/http://www.marka.org.tr/

22 22 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2012 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı, TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde Ulusal Plan ve Programlar çerçevesinde Bölge Planı’nın uygulama kapasitesini geliştirmeye, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamayı amaçlamaktadır. Ajans faaliyetlerine yüksek oranda katkı sağlayacak 2010-2013 TR42 Doğu Marmara Bölge Planı’nda tanımlanmış ve aşağıda yazılı stratejik amaç ve eylemlerle ilişkili projeler öncelikli olarak değerlendirilecektir. Program kapsamında her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 19.500 TL ve azami 75.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler Son Başvuru : 1 Ocak – 31 Aralık 2012 Ayrıntılı bilgi için: http://www.marka.org.tr/http://www.marka.org.tr/

23 23 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı Teknik Destek Programı”nın genel amacı; TR90 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan, çalışmalarına destek sağlamaktır. Teknik desteğin öncelikleri şunlardır: Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi, Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması. Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanmasıdır. Kimler Başvurabilir: Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler Son Başvuru : 1. Başvuru Dönemi 1 Ocak - 29 Şubat 2012 Ayrıntılı bilgi için: http://www.doka.org.tr/http://www.doka.org.tr/

24 24 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İpekyolu Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı Teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Programın özel amaçları ise; Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarının desteklenmesi, Yerel yönetimlerin bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi, Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına uzman desteği sağlanmasıdır. 2012 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 200.000 TL olarak belirlenmiştir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajans’a toplam maliyeti 15.000 TL’yi aşamaz. Kimler Başvurabilir: Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler Son Başvuru : 2012 yılı için; Ocak-Şubat, Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemleri Ayrıntılı bilgi için: http://www.ika.org.tr/http://www.ika.org.tr/

25 25 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İstanbul Kalkınma Ajansı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı Programın genel hedefi, Dokuzuncu Kalkınma Planı ve İstanbul Bölge Planı vizyonu, gelişme eksenleri ve stratejik amaçları doğrultusunda, yüksek katma değer üreten, bilgiye dayalı ekonomik faaliyetlere ve hizmetlere odaklanarak bölgenin küresel rekabet edebilirlik düzeyinin yükselmesine katkı sağlamaktır. Programın öncelikleri şu şekildedir; Bölgedeki ekonomik sektörlerin bilgi ve teknoloji odaklı üretim yapmalarını sağlayacak, bilgi ve teknoloji transferini kolaylaştıracak işbirliği ağlarının ve ortak kullanım alanlarının geliştirilmesi ve işlevsel hale getirilmesi Bilgi ve teknolojinin üretilmesi ve ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi Rekabetçilik ve yenilik üretme kapasitesinin geliştirilmesi Programın toplam bütçesi 50.000.000 TL olup, program kapsamında projelere sağlanacak destek miktarı asgari 300.000 TL, azami 2.000.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Valilik, kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri, Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Tüzel Kişiliği Haiz Bağlı Kuruluşları), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları, Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler, Sanayi ve Ticaret Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar) Son Başvuru : 23.03.2012 Ayrıntılı bilgi için: http://www.istka.org.tr/http://www.istka.org.tr/

26 26 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İstanbul Kalkınma Ajansı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı Programın genel hedefi, turizm sektörünün geliştirilerek İstanbul’un diğer küresel turizm merkezleri ile rekabet edecek nitelikte bir cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunmaktır. Programın öncelikleri şu şekildedir; Bölge bütününde turizm çeşitliliğinin artırılması ve entegrasyonunun sağlanması Turizm hizmetlerinde kalite ve erişilebilirliğin artırılması Programın toplam bütçesi 20.000.000 TL olup, program kapsamında projelere sağlanacak destek miktarı asgari 200.000 TL, azami 1.000.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Valilik, kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri, Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Tüzel Kişiliği Haiz Bağlı Kuruluşları), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları, Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler, Sanayi ve Ticaret Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar) Son Başvuru : 07.05.2012 Ayrıntılı bilgi için: http://www.istka.org.tr/http://www.istka.org.tr/

27 27 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İstanbul Kalkınma Ajansı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı Programın genel hedefi, TR10 İstanbul Bölgesi’nde çocuklar ve gençlerin bilinçli, sağlıklı, özgüveni yüksek, beceri ve yetkinliklerini sürekli geliştiren bireyler olarak toplumsal yaşamın tüm aşamalarına etkin katılımlarının sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Programın öncelikleri şu şekildedir; Okuldan işe geçişlerde mesleki rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin geliştirilmesi Gençlerin bilgi ve becerilerinin geliştirilerek istihdam edilebilirliğinin artırılması Çocuk ve gençlerin yaratıcılığının, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerinin artırılması Dezavantajlı çocuk ve gençlerin eğitim, sağlık, ulaşım, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlere erişiminin artırılması ve rehabilitasyonlarının sağlanması Çocuklar ve gençlerin ruh ve beden sağlığı ile ilgili konularda bilgi düzeyinin geliştirilmesi Çocuklar ve gençlerin karar alma süreçlerine katılımının artırılması Programın toplam bütçesi 25.000.000 TL olup, program kapsamında projelere sağlanacak destek miktarı asgari 200.000 TL, azami 1.000.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Valilik, kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri, Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Tüzel Kişiliği Haiz Bağlı Kuruluşları), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları, Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler, Sanayi ve Ticaret Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar) Son Başvuru : 08.05.2012 Ayrıntılı bilgi için: http://www.istka.org.tr/http://www.istka.org.tr/

28 28 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Zafer Kalkınma Ajansı Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programı (SÜKAP) Programın genel amacı; kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşların, TR33 Bölgesi’nin daha yaşanabilir bir hale gelmesine ve rekabet gücü ile tanınırlığının arttırılmasına yönelik sürdürülebilir, stratejik, yenilikçi ve doğal çevreye duyarlı küçük ölçekli altyapı faaliyetlerinin desteklenmesidir. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.900.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 100.000 TL ve azami 750.000 TL olabilecektir. Kimler başvurabilir: Yerel Yönetimler, Mahalli İdare Birlikleri, Üniversiteler, Meslek Okulları, Araştırma Enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, organize sanayi bölge müdürlükleri Son başvuru tarihi: 24.02.2012 Ayrıntılı bilgi için: http://www.zafer.org.tr/http://www.zafer.org.tr/

29 29 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2012 YILINDA AÇILACAK OLAN HİBE DUYURULARI Şubat 2012

30 30 2011 YILI İÇERİSİNDE DUYURULMASI PLANLANAN HİBE PROGRAMLARI  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek olan “Demokrasi, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi Hibe Programı”nın tahmini duyuru zamanı 2012 yılının 1. yarısıdır.  İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan “Kadına Karşı Şiddetin Engellenmesi Hibe Programı”nın tahmini duyuru zamanı 2012 yılının 1. yarısıdır.  Özürlüler İdaresi tarafından yürütülecek olan “Engellilerin Topluma Kazandırılması Hibe Programı”nın tahmini duyuru zamanı 2012 yılının 1. yarısıdır.

31 31 2011 YILI İÇERİSİNDE DUYURULMASI PLANLANAN HİBE PROGRAMLARI  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek olan “Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı”nın tahmini duyuru zamanı 2012 yılının 1. yarısıdır.  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek olan “ Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Hibe Programı-II ”nın tahmini duyuru zamanı 2012 yılının 1. yarısıdır.  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek olan “ Hayatboyu Öğrenme Hibe Programı-II” nın tahmini duyuru zamanı 2012 yılının 1. yarısıdır.

32 32 2011 YILI İÇERİSİNDE DUYURULMASI PLANLANAN HİBE PROGRAMLARI  Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülecek olan “Türkiye ile AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-III: Siyasi Kriterler Hibe Programı”nın tahmini duyuru zamanı 2012 yılının 1. yarısıdır.  Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülecek olan “Türkiye ile AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-III: Medya Hibe Programı”nın tahmini duyuru zamanı 2012 yılının 1. yarısıdır.  Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülecek olan “Türkiye ile AB Arasında Sivil Toplum Diyalogu-III: Mikro Hibe Programı”nın tahmini duyuru zamanı 2012 yılının 1. yarısıdır.

33 33 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Hibe ve Birlik Programları duyurularını takip etmek için; Avrupa Birliği Bakanlığı www.ab.gov.trwww.ab.gov.tr Merkezi Finans ve İhale Birimi www.cfcu.gov.trwww.cfcu.gov.tr Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik-Ulusal Ajans www.ua.gov.trwww.ua.gov.tr Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı-TÜBİTAK www.fp7.org.trwww.fp7.org.tr Kültür 2007 Programı-TC Kültür İrtibat Noktası www.ccp.gov.trwww.ccp.gov.tr PROGRESS-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı www.csgb.gov.trwww.csgb.gov.tr Rekabetçilik ve Yenilik Programı-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı http://ab.sanayi.gov.tr/ http://www.bilgitoplumu.gov.tr/ sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

34 www.mfib.gov.tr

35

36 www.ab.gov.tr

37


"1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BAŞVURUSU DEVAM EDEN ve 2012 YILINDA AÇILACAK OLAN HİBE DUYURULARI Şubat 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları