Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BAŞVURUSU DEVAM EDEN ve 2011 YILINDA AÇILACAK OLAN HİBE DUYURULARI Ekim 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BAŞVURUSU DEVAM EDEN ve 2011 YILINDA AÇILACAK OLAN HİBE DUYURULARI Ekim 2011."— Sunum transkripti:

1 1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BAŞVURUSU DEVAM EDEN ve 2011 YILINDA AÇILACAK OLAN HİBE DUYURULARI Ekim 2011

2 2 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE DUYURULARI VE TEKLİF ÇAĞRILARI Ekim 2011

3 3 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) KAPSAMINDAKİ TEKLİF ÇAĞRILARI

4 4 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) KAPSAMINDAKİ TEKLİF ÇAĞRILARI Bulgaristan- Türkiye Sınırötesi İşbirliği Programının İkinci Teklif Çağrısı Ulusal Otorite görevinin Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından ifa edildiği "Bulgaristan- Türkiye Sınırötesi İşbirliği Programının İkinci Teklif Çağrısı" Programı yönetmek ve uygulamakla görevli Ortak Yönetim Otoritesi, Bulgaristan Bölgesel Kalkınma Bakanlığı tarafından duyurulmuştur. Program kapsamında yer alan ve Ortak Operasyonel Program belgesinde potansiyel faydalanıcı olarak tanımlanan, Bulgaristan'dan Burgaz, Yambol ve Haskovo ile Türkiye'den Edirne ve Kırklareli'nde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar proje başvurusunda bulunabilirler. Öngörülen toplam hibe tutarının 8.941.025 Avro olduğu teklif çağrısı kapsamında, proje teklifleri Başvuru Kılavuzunda Sürdürülebilir Sosyal ve Ekonomik Kalkınma ile Yaşam Kalitesinin Artırılması şeklinde ifade edilen iki öncelik alanına yönelik olmak durumundadır. Son Başvuru Tarihi: 8 Aralık 2011’dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46565&l=1

5 5 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI BİRLİK (TOPLULUK) PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

6 6 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI AVRUPA TASARIM İNOVASYON GİRİŞİMİ 1. EYLEM PLANI Avrupa Komisyonu, Avrupa Tasarım Inovasyon Girişimi Sekretaryası tarafından yürütülen ülkemizde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı kapsamında "Teknolojik Olmayan ve Kullanıcı Merkezli Ortak Eylemler: Avrupa Tasarım İnovasyon Girişimi 1. Eylem Planı" duyurulmuştur. Teklif çağrısına Avrupalı, ulusal, bölgesel ve/veya yerel düzeydeki kamu ya da özel örgütler / ajanslar / dernekler ile Bölgesel, ulusal ve Avrupalı politika yapıcılar / kamu otoritelerinin programa konsorsiyumlar kurarak başvuruda bulunabilirler. Her bir konsorsiyumda olması gereken katılımcı sayısı en az 3 farklı CIP katılımcı ülkesinde kurulmuş en az 4 tüzel kişiliktir. Toplam bütçesi 3.000.000 Avro bütçesi olan program kapsamında 4 proje destek almaya hak kazanacaktır. Son Başvuru tarihi: 10.11.2011’dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46376&l=1

7 7 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Hayat Boyu Öğrenme Programı 2012 Genel Teklif Çağrısı Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2012 Genel Teklif Çağrısı, Avrupa Komisyonu tarafından 09.08.2011 tarihinde yayınlanmıştır. Genel Teklif Çağrısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından 09.09.2011 tarihinde yayınlanan Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2012 ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI'nın ayrılmaz bir parçasıdır. Ulusal Teklif Çağrısı ile birlikte programa ilişkin son başvuru tarihleri belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.ua.gov.tr/uploads/hayatboyuogrenme/teklifCagrilari/2012_HAYATBOYU_OGRENME_PRO GRAMI_%28LLP%29_ULUSAL_TEKLIF_CAGRISI.pdf http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46435&l=1

8 8 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI GENÇLİK PROGRAMI 4.6: ORTAKLIKLAR TEKLİF ÇAĞRISI Avrupa Komisyonu Eğitim Görsel İşitsel Yürütme Ajansı Gençlik Programı Eylem 4.6 teklif çağrısını duyurmuştur. Teklif çağrısı Gençlik Programı'nın farklı bileşenlerini kombine eden uzun vadeli projelerin geliştirilmesi amacıyla bölgeler, belediyeler, sivil toplum örgütleri ve sosyal sorumluluk alanında faaliyet gösteren aktif örgütler arasındaki ortaklıkları desteklemeyi hedeflemektedir. Bölgesel veya yerel ölçekteki kamu kuruluşları, Gençlik Programına üye en az sekiz ülkede faaliyet gösteren, gençlik alanında aktif, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, Gençlik yararına toplumsal sorumluluk çerçevesinde faaliyet gösteren şirket/girişim/kar amacı güden kuruluşlar teklif çağrısına başvurabilirler. Bu teklif çağrısı kapsamında projelerin eş-finansmanı için tahsis edilen toplam bütçe yaklaşık 2.300.000 Avro'dur. Her proje için tahsis edilecek azami bütçe tutarı 100.000 Avro'yu geçmeyecektir. Ajansın mali yardımı ile projenin toplam uygun giderlerinin % 50' sinden fazlası finanse edilmeyecektir. Son Başvuru Tarihi: 3 Kasım 2011’dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46393&l=1 http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call_action_4_6_en.php http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call_action_4_6_en.php

9 9 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Kültür Programı Hibe Duyurusu  Avrupa Birliği Kültür Programı Sahne sanatları, görsel sanatlar, plastik sanatlar, kültürel miras vb. birçok alanda dernek, üniversite, kültür enstitüleri, kamu otoriteleri vb. kurumların başvurabileceği “Avrupa Birliği Kültür Programı” kapsamında kültürel işbirlikleri 3 ayrı dizinde desteklenecektir. Bu dizinler; 1-Kültürel Eylemler Desteği 2-Kültür Alanında Avrupa Düzeyinde Faaliyet Gösteren Kurumlar Desteği 3-Kültür Politikaları Alanında Değerlendirme ve Etki Analizi Yapan Kurumlar Ağı Desteği

10 10 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI  Avrupa Birliği Kültür Programı Dizin-1 “Avrupa Kültür Festivalleri Desteği Programı”na ‘Ana faaliyeti festival organizasyonu olan; kültür ve yaratıcılık alanlarında faaliyet gösteren, tüzel kişilik sahibi kamu kuruluşları veya özel şirketler’ başvurabilir. Son başvuru tarihi 15.11.2011’dir. BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Kültür Programı Hibe Duyurusu

11 11 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI EUROGIA+ Kümesi 7. Çağrısı EUROGIA+ yönetim kurulunda bulunan firmalar ve EUREKA üyesi ülkelerdeki firmalar proje teklif çağrılarına proje önerisi sunabilmektedir. Yenilenebilir enerji, karbondioksit salınımı azaltılması ve Hidrojen enerjisine geçişin sağlanması gibi alanlarda sunulabilecek proje önerileri iki aşamada değerlendirilecektir. 7. Çağrı kısa proje tekliflerinin sunulması için belirlenen son tarih 9 Eylül 2011, tam proje tekliflerinin sunulması için belirlenen tarih ise 14 Kasım 2011' dir. EUROGIA+ 7. Çağrısı hakkında ayrıntılı bilgi için: http://www.eurogia.com/projects/upcoming-calls.html BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI 7. Çerçeve Programı (FP7)

12 12 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI ACQUEAU Kümesi 4. Çağrısı Program su işleme ve dağıtım sistemleri, su depolama tankları, atık su arıtma, depolama ve drenaj sistemlerinin devamlılığını sağlayacak araçlar ve boru hatlarıyla ilgili yeni ürün ve araçların geliştirilmesini amaçlamaktadır. Proje için asgari ya da azami bir bütçe öngörülmemiştir fakat bütçe projenin hedef ve büyüklüğüne göre uyarlanmalıdır. 1 ve 5 yıl arasında öngörülen projelerin bitiş tarihi 2015 yılıdır. 4. Çağrı kısa proje tekliflerinin sunulması için belirlenen son tarih, 29 Temmuz 2011’dir. Tam proje teklifi sunma aşaması için belirlenen son tarih ise 21.10.2011'dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.acqueau.eu/node/126 BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI 7. Çerçeve Programı (FP7)

13 13 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI 7. Çerçeve Programı 2012 yılı teklif çağrısı içeriği aşağıdaki gibidir; İşbirliği Özel Programı ile sağlık, gıda, tarım, balıkçılık, biyo-teknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, çevre, ulaştırma, uzay ve güvenlik gibi konulara, Marie Curie Burs ve Destek Programları ile üniversiteler, araştırma merkezleri ve sanayi kuruluşlarının düzenleyecekleri araştırma ve eğitim programlarına, Fikirler Özel Programı (ERC) ile doktorasını 2-12 yıl önce almış tüm araştırmacılara ve tüm araştırma konularına, Kapasiteler Özel Programı Çağrıları ile sosyo-ekonomik beşeri bilimlerinden yaşam bilimlerine, KOBİ'lerin Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılayan projelerden, uluslararası işbirliği faaliyetlerine, araştırma kapasitelerinin artırılmasına yönelik koordinasyon ve destek projelerine kadar çok geniş alandaki projelere destek verilecektir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) koordine ettiği Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için: Ayrıntılı bilgi için: http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=&sid=0&pid=0&cid=14794http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=&sid=0&pid=0&cid=14794 BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI 7. Çerçeve Programı 2012 yılı Teklif Çağrısı(FP7)

14 14 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI Türkiye ile Romanya arasında işbirliğinin arttırılması ve iki ülkedeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının EUREKA ve Eurostars programları kapsamında desteklenmesi için Türkiye-Romanya Ortak Proje Çağrısı 5 Eylül 2011 tarihinde açılmıştır. EUREKA Programının amaçlarına paralel olarak ticarileşme potansiyeli yüksek ve pazara yönelik ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik, her iki ülkeden en az birer kuruluşun katılmasıyla oluşturulacak projeler, bu çağrı kapsamında TÜBİTAK ve National Authority for Scientific Research (ANCS) tarafından EUREKA çerçevesinde desteklenecektir. Aşağıdaki teknoloji alanları öncelikli olmak üzere tüm alanlarda oluşturulan EUREKA projeleri Türkiye - Romanya Ortak Proje Çağrısı'na sunulabilecektir. Elektronik, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Endüstriyel İmalat, Yeni Malzemeler ve Ulaştırma Otomotiv İki aşamalı olan çağrının ilk aşaması 15 Aralık 2011 tarihinde kapanacaktır. İlk aşamayı geçen projeler EUREKA standart projesi olarak ya da 1 Mart 2012 tarihinde kapanacak olan 8. Eurostars çağrısına hazırlanarak sunulabilecektir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46634&l=1 BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Türkiye - Romanya İkili İşbirliği Ortak Proje Çağrısı

15 15 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

16 16 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Mevka Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Faaliyet Destek Programı  Bölgenin rekabetçilik düzeyinin artırılması ekseni kapsamında pazarlama altyapısının güçlendirilmesi, bölgede ortak iş yapma bilincinin geliştirilmesi, inovasyon ile Ar-Ge ve yenlikçilik konusundaki kültür ve bilincin artırılması,  Bölgenin cazibesinin artırılması ekseni kapsamında bölgeye yerli ve yabancı yatırımcının çekilmesi,  Sosyo-kültürel yapının güçlendirilmesi ekseni kapsamında dezavantajlı gruplara yönelik farkındalığın artırılması ve hizmet kalitesinin artırılması.  Kimler Başvurabilir: Yerel yönetimler, İl özel idareleri, Belediyeler, Üniversiteler, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları, Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, il ve ilçe müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile enstitüler...vb, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Odalar, Borsalar...vb, Sivil toplum kuruluşları, Kooperatifler Son Başvuru : 03.11.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.mevka.org.tr http://www.mevka.org.tr

17 17 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Zafer Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Teknik Destek Programı 2011 yılı Teknik Destek Programı ile yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları olmak üzere bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları desteklenecektir. Programın bütçesi 530.000 Avro olup, faaliyet başına 15.000 Avro destek sağlanacaktır.  Kimler Başvurabilir: Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bakanlıkların Taşra Teşkilatı (İl ve İlçe Müdürlükleri ayrı ayrı başvuru yapabileceklerdir.), Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Üniversiteler (Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları ayrı ayrı başvuru yapabileceklerdir.) Sivil Toplum Kuruluşları  Son Başvuru : 11.11.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.zafer.org.tr

18 18 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Zafer Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Faaliyet Destek Programı  TR33 Bölgesi’nde (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) faaliyet göstermekte olan kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerin, 1) Bölge’nin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünün ve tanınırlığının arttırılması, 2) Bölge’nin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, 3) Bölge’de etkin işbirliği ağları oluşturulması ve Bölge’nin bilgi & iletişim altyapısının geliştirilmesi ve 4) Bölge’nin yaşam kalitesinin arttırılması kapsamındaki faaliyetleri desteklenecektir.  Kimler Başvurabilir: Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bakanlıkların Taşra Teşkilatı (İl ve İlçe Müdürlükleri ayrı ayrı başvuru yapabileceklerdir.), Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Üniversiteler (Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları ayrı ayrı başvuru yapabileceklerdir.) Sivil Toplum Kuruluşları  Son Başvuru : 02.12.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.zafer.org.tr

19 19 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Ahiler Kalkınma Ajansı İmalat Sanayiinde Yenilikçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Bölgede imalat sanayi sektöründe yer alan kurum ve kuruluşların; Ar-Ge ve yenilikçilik çalışmalarının artması, ürettikleri ürünlerin katma değerinin artması, rekabet güçlerinin geliştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, kurumsallaşma çalışmaları, ortaklık ve işbirliği kültürlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.500.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 75.000 TL ve azami 400.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: KOBİ olarak faaliyet gösteren tüzel kişiler Son Başvuru : 30.11.2011 Ayrıntılı bilgi için: www.ahi-ka.org.trwww.ahi-ka.org.tr

20 20 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Ahiler Kalkınma Ajansı Tarım Ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Bölgede mevcut tarımsal üretim yöntemlerine alternatif olarak modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması, tarımsal üretim değerini artıracak farkındalık ve markalaşma çalışmaları ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla kırsal kalkınmayı sağlamak amaçlanmaktadır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.510.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 35.000 TL ve azami 350.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Kamu kurum ve kuruluşları, Yerel yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Köy Muhtarlıkları), 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş birlikler, Üniversite rektörlükleri, rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri, enstitüler, fakülteler, meslek yüksek okulları, Sivil toplum kuruluşları (odalar, birlikler, dernekler, vakıflar, sendikalar vb.), 1163 sayılı Kooperatifler Kanuna göre kurulmuş tarımsal amaçlı ve diğer kooperatifler, 5200 sayılı Üretici Birlikleri Kanunu’na göre kurulmuş üretici birlikleri, 4631 sayılı Hayvan Islah Kanunu’na göre kurulmuş birlikler. Son Başvuru : 30.11.2011 Ayrıntılı bilgi için: www.ahi-ka.org.trwww.ahi-ka.org.tr

21 21 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Ahiler Kalkınma Ajansı Turizm Mali Destek Programı Bölgedeki doğal ve kültürel değerlerin korunmasına öncelik verilerek turizm sektöründe yenilikçilik, katma değer artışı, çeşitlendirme ve sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanmaktadır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.500.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 50.000 TL ve azami 350.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: 1) Kar amacı güden; 18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında KOBİ olarak faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlar. 2) Kar amacı gütmeyen; a) Kamu kurum ve kuruluşları, b) Yerel yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Muhtarlıklar), c) 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş birlikler, d) Üniversite rektörlükleri, rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri, enstitüler, fakülteler, meslek yüksek okulları, e) Sivil toplum kuruluşları (odalar, birlikler, dernekler, kooperatifler, vakıflar, sendikalar vb.). Son Başvuru : 30.11.2011 Ayrıntılı bilgi için: www.ahi-ka.org.trwww.ahi-ka.org.tr

22 22 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Ankara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Ankara’nın kalkınmasını ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasını hedefleyen çalışmalar desteklenecektir. Ayrıca, kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları yanı sıra bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler de desteklenecektir. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.000.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 20.000 TL ve azami 75.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Kamu kurum ve kuruluşları, Yerel yönetimler, Üniversiteler, Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, Kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları (program ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olmalıdır), Kar amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler (program ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olmalıdır) Son Başvuru : 09.12.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.ankaraka.org.trhttp://www.ankaraka.org.tr

23 23 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Ankara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Teknik Destek Programı Program, Ankara’daki yerel aktörlerin çalışmalarına destek sağlamayı amaçlamaktadır. Toplam bütçesi 500.000 TL olan programdan kamu kurum ve kuruluşları yanı sıra kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları ile birlik ve kooperatifler yararlanabilecektir. Azami teknik destek maliyetinin 15.000 TL olduğu programda desteklenecek faaliyetler ise, eğitim verme; program ve proje hazırlanmasına katkı; geçici uzman personel görevlendirme; danışmanlık sağlama; lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler olarak belirlenmiştir. Son Başvuru : 30.11.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.ankaraka.org.trhttp://www.ankaraka.org.tr

24 24 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Program kapsamında, bölgenin potansiyellerinin ortaya çıkarılmasına yönelik araştırma, istatistiki veri, planlama, analiz ve raporlama çalışmaları; tarım, denizcilik, mermercilik, alternatif turizm, yenilenebilir enerji, tıbbi ve aromatik bitkiler, lojistik sektörlerine yönelik araştırma çalışmaları; sektörel kümelenmeyi teşvik etmeye yönelik araştırma, geliştirme ve planlama faaliyetleri; bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler; büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlamasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.100.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 19.500 TL ve azami 75.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Üniversiteler, Diğer kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Çerçevesinde Kurulmuş Birlikler, İhracatçı Birlikleri Son Başvuru : 30.12.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.baka.org.trhttp://www.baka.org.tr

25 25 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Bu destek programında amaç; sürdürülebilir bir sosyal ve ekonomik kalkınmayı hızlandırabilecek önemli fırsatların değerlendirilmesine yönelik planlama / araştırma faaliyetlerini desteklemek, girişimciliğin arttırılmasını sağlamak ve bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak stratejik eylem ve faaliyetleri desteklemektir. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 725.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 20.000 TL ve azami 75.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Yerel yönetimler, Üniversiteler, Kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları, Kar amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifleri Son Başvuru : 01.11.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.bakka.org.trhttp://www.bakka.org.tr

26 26 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı Ar-Ge ve Yenilikçilik Mali Destek Programı Bu destek programında amaç; TR41 bölgesinde araştırma-geliştirme ve yenilikçilik alanlarında kapasite ve işbirliğinin geliştirilmesi ile bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 30.000 TL ve azami 300.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: 1) Kar amacı güden; 18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında KOBİ olarak faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlar. 2) Kar amacı gütmeyen; a) Kamu kurum ve kuruluşları, b) Yerel yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Muhtarlıklar), c) 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş birlikler, d)Üniversite rektörlükleri, rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri, enstitüler, fakülteler, meslek yüksek okulları, e) Sivil toplum kuruluşları (odalar, birlikler, dernekler, kooperatifler, vakıflar, sendikalar vb.) Son Başvuru : 15.12.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.bebka.org.trhttp://www.bebka.org.tr

27 27 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı Çevre ve Enerji Mali Destek Programı Bu destek programında amaç; TR41 bölgesinde çevresel kirliliğin önlenmesi, mevcut kontrol ve arıtma tesislerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerjiye geçişin sağlanması ile sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 9.000.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı kar amacı güden kuruluşlar için asgari 40.000 TL ve azami 400.000 TL, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için asgari 50.000 TL ve azami 500.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: 1) Kar amacı güden; 18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında KOBİ olarak faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlar. 2) Kar amacı gütmeyen; a) Kamu kurum ve kuruluşları, b) Yerel yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Muhtarlıklar), c) 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş birlikler, d)Üniversite rektörlükleri, rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri, enstitüler, fakülteler, meslek yüksek okulları, e) Sivil toplum kuruluşları (odalar, birlikler, dernekler, kooperatifler, vakıflar, sendikalar vb.) Son Başvuru : 15.12.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.bebka.org.trhttp://www.bebka.org.tr

28 28 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Bu destek programında amaç; TR41 bölgesinde engelliler, kadınlar ve yaşlıların yaşam kalitelerinin artırılması ve hayatın tüm alanlarına katılımlarının sağlanmasıdır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.000.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 20.000 TL ve azami 200.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Kar amacı gütmeyen; a) Kamu kurum ve kuruluşları, b) Yerel yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Muhtarlıklar), c) 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş birlikler, d)Üniversite rektörlükleri, rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri, enstitüler, fakülteler, meslek yüksek okulları, e) Sivil toplum kuruluşları (odalar, birlikler, dernekler, kooperatifler, vakıflar, sendikalar vb.) Son Başvuru : 15.12.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.bebka.org.trhttp://www.bebka.org.tr

29 29 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı Eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma alanlarında Ajans, kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere Teknik Destek sağlayacaktır. Program kapsamında desteklenecek projeler için destek miktarı azami 15.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları Son Başvuru : Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık 2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.bebka.org.trhttp://www.bebka.org.tr

30 30 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programının genel amacı; yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak olan stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 500.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 20.000 TL ve azami 75.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler Son Başvuru : 25.11.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.dogaka.org.tr/http://www.dogaka.org.tr/

31 31 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Güney Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı Eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma alanlarında Ajans, kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere Teknik Destek sağlayacaktır. Program kapsamında desteklenecek projeler için destek miktarı azami 15.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları Son Başvuru : 31.10.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.gmka.org.tr/http://www.gmka.org.tr/

32 32 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İstanbul Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Bu programın amacı bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlerin desteklenmesidir. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.000.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 20.000 TL ve azami 75.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri, Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Tüzel Kişiliği Haiz Bağlı Kuruluşları), Üniversiteler (Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerin başvuruları Üniversite adına yapılmalıdır ve Yönetim Kurulu kararında projenin hangi Fakülte/Yüksekokul/Enstitü tarafından yürütüleceği belirtilmelidir), Sanayi ve Ticaret Odası, Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar), 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Çerçevesinde Kurulmuş Birlikler, İhracatçı Birlikleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek kuruluşları. Son Başvuru : 05.11.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.istka.org.tr/http://www.istka.org.tr/

33 33 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programı Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programının genel amacı İzmir (TR31) bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ’lerde yenilik odaklı verimlilik ile rekabet gücünün artırılmasıdır. Programın özel amacıysa, “Belirlenen anahtar sektörlerde Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin artırılması ve ileri teknolojilerin geliştirilmesi” olarak belirlenmiştir. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 14.000.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 100.000 TL ve azami 800.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: İzmir il sınırları içerisinde; Yenilenebilir Enerji, Lojistik, Gıda ve İçecek Sanayi, Tekstil/Giyim Eşyası, EndüstriMakineleri İmalat Sanayi, Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı, Tıbbi, Hassas ve Optik Aletler ve Bilişim sektörlerinden birinde faaliyet gösteren KOBİ’ler Son Başvuru : 25.11.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.izka.org.trhttp://www.izka.org.tr

34 34 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Karacadağ Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Bu programla Diyarbakır ve Şanlıurfa (TRC2) Bölgesinin mevcut potansiyellerinin tespit edilip harekete geçirilmesi; kalkınmanın önündeki risklerin engellenmesi ve bölgede yenilikçilik ve rekabetçiliğin artırılması amacıyla yapılacak araştırma, geliştirme, planlama ve diğer faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Kimler Başvurabilir: Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlce Müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile enstitüler, Yerel Yönetimler, Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler ve Birlikler yararlanabilir. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 630.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 20.000 TL ve azami 70.000 TL’dir. Son Başvuru : 16.12.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.karacadag.org.trhttp://www.karacadag.org.tr

35 35 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Bu programın genel amacı; TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde yatırım cazibesi oluşturacak alt yapıyı geliştirerek, bölge ekonomisinin gelişmesine ve refah düzeyinin yükselmesine katkı sağlamaktır. Bu programın ozel amacı ise; bölgedeki çevresel, tarihi ve kültürel değerleri koruyarak sanayi, turizm ve hizmetler sektörlerinde fiziki altyapının geliştirilmesini sağlamaktır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 50.000 TL ve azami 750.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile Enstitüler, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Kooperatifler Kanunu ile küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi ana sözleşmesi hükümlerine göre kurulmuş kooperatifler, Üniversite ve bağlı birimleri, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş birlikler Son Başvuru : 18.11.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.kudaka.org.tr/http://www.kudaka.org.tr/

36 36 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı KOBİ Mali Destek Programı Bu mali destek programının genel amacı, TRA1 Düzey 2 Bölgesi’ndeki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırarak bölge ekonomisinin gelişmesine ve refah düzeyinin yükselmesine katkı sağlamaktır. Programın ozel amacı ise; bölgede faaliyet gösteren işletmelerin istihdam, satış ve pazarlama kapasitelerini; ürün ve hizmet çeşitlilik ve kalitelerini artırmaktır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 11.000.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 30.000 TL ve azami 350.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Erzurum, Erzincan, Bayburt illerinde faaliyet gösteren KOBİ’ler Son Başvuru : 18.11.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.kudaka.org.tr/http://www.kudaka.org.tr/

37 37 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı KOBİ Mali Destek Programı Programın genel amacı yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek olmaktır. Programın özel amacı ise yerel yönetimlerin planlama çalışmalarını ve kapasitelerini arttırıcı çalışmalarını desteklemek ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile STK’ların yerel ve bölgesel kalkınmaya katı sunabilecek çalışmalarına destek vermektir. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 500.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı azami 15.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Yerel Yönetimler, Mahalli İdare Birlikleri, Üniversiteler, Meslek Okulları, Araştırma Enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, STK’lar, birlikler ve kooperatifler Son Başvuru : 4. Dönem için; 31.10.2011 5. Dönem için; 30.12.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.kudaka.org.tr/http://www.kudaka.org.tr/

38 38 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Mevlana Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Programın genel amacı, TR52 (Konya-Karaman) Düzey 2 Bölgesinin kırsalda turizm altyapısının güçlendirilmesi ve tarımsal üretimin artırılması yolu ile bölge cazibesinin ve rekabetçiliğinin artırılmasıdır. Bu kapsamda program öncelikleri şu şekildedir; Öncelik 1: Turizm çeşitliliğini sağlamak üzere turizm altyapısının güçlendirilmesi. Öncelik 2: Tarımsal üretimde kalite ve verimin artırılması amacıyla eğitim, demonstrasyon ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.500.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı her iki öncelik alanı için de asgari 20.000 TL ve azami 200.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, il ve ilçe müdürlükleri ve kamuya ait olan araştırma enstitüleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri, Üniversiteler, Odalar, Borsalar, Sulama Birlikleri, Vakıflar, Dernekler, Kooperatifler Son Başvuru : 03.11.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.mevka.org.tr/http://www.mevka.org.tr/

39 39 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Mevlana Kalkınma Ajansı İktisadi İşletmelerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek Programı Programın genel amacı TR52 (Konya-Karaman) Düzey 2 Bölgesindeki iktisadi işletmelerin rekabet güçlerini artırarak bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamaktır. Bu kapsamda program öncelikleri şu şekildedir; Öncelik 1: İmalat Sanayinde (Tarım Makineleri, Gıda Makineleri ve Gıdaya Yönelik Üretimler, Akışkan Gücü ile Çalışan Donanımlar, Pompalar ve Kompresörler, Rulman, Türbin, Güneş Paneli ve Rüzgârgülü İmalatı, Kalıp, Kaldırma ve Taşıma Donanımları İmalatı) Yenilik ve Ar-Ge Uygulamalarının Geliştirilmesi Öncelik 2: Orta ve İleri Teknolojili Ürünlerin İhracatının Artırılması Öncelik 3: İktisadi İşletmelerin Kapasite, Verimlilik ve İstihdamının Artırılması Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 11.500.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı öncelik 1 ve 2 için asgari 40.000 TL ve azami 400.000 TL’dir; öncelik 3 için asgari 20.000 ve azami 200.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Öncelik 1 ve 2 için; KOBİ ve Kooperatifler Öncelik 3 için; Özel işletmeler, Kooperatifler, Üretici Birlikleri Son Başvuru : 04.11.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.mevka.org.tr/http://www.mevka.org.tr/

40 40 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Mevlana Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programının amacı; TR52 Düzey 2 Bölgesi’nde ulusal plan ve programlar çerçevesinde bölgesel kalkınmaya ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak, sosyo-ekonomik gelişmelere imkân tanıyabilecek aşağıdaki öncelikler doğrultusunda tanımlanan yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama, fizibilite çalışmalarına ve diğer faaliyetlere destek sağlamayı amaçlamaktadır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 598.576 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 20.000 TL ve azami 76.288 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Yerel yönetimler, Üniversiteler(fakülte/yüksekokul/enstitülerin başvuruları üniversite adına yapılmalıdır ve üniversite yönetim kurulu kararında projenin hangi fakülte/yüksekokul/enstitü tarafından yürütüleceği belirtilmelidir.), Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, il ve ilçe müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile enstitüler...vb, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar...vb), Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri, Sivil toplum kuruluşları Son Başvuru : 04.11.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.mevka.org.tr/http://www.mevka.org.tr/

41 41 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yeni Ürün, Yenilikçilik ve AR-GE Mali Destek Programı Yeni Ürün, Yenilikçilik ve AR-GE Mali Destek Programı ile TR 72 Bölgesinde (Kayseri, Sivas, Yozgat) faaliyet gösteren KOBİ’lerin katma değeri yüksek ürün üretmeleri, üretimde yenilikçi teknik, yöntem ve süreçlerin geliştirilmesi yoluyla rekabet edebilirliklerinin arttırılması ve AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 7.300.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 50.000 TL ve azami 400.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: KOBİ’ler Son Başvuru : 18.11.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.oran.org.tr/http://www.oran.org.tr/

42 42 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Jeotermal ve Madencilik Mali Destek Programı Programın genel amacı; “TR72 Bölgesi’nde (Kayseri, Sivas ve Yozgat) var olan maden potansiyellerinin ve jeotermal kaynakların kullanımının yaygınlaştırılması ve bu kaynakların bölge gelirinin artırılmasında kullanımı” dır. Jeotermal ve Madencilik Mali Destek Programının öncelikleri: Öncelik 1. Jeotermal kaynakların seracılık ve sağlık turizmi başta olmak üzere çeşitli alanlarda kullanımının yaygınlaştırılması Öncelik 2. Maden ve doğaltaş kaynaklarının değerlendirilmesi Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 4.500.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 50.000 TL ve azami 400.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: KOBİ’ler Son Başvuru : 18.11.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.oran.org.tr/http://www.oran.org.tr/

43 43 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Programın genel amacı; “TR72 Bölgesi’nde (Kayseri, Sivas, Yozgat) var olan kış, termal, tarih ve kültür turizmine yönelik turizm altyapısını iyileştirmek suretiyle bölgedeki turizm potansiyelini canlandırmak” dır. Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programının öncelikleri: Öncelik 1. Turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm imkânlarının değerlendirilmesi Öncelik 2. Tarihi, doğal ve kültürel mirasın turizm odaklı değerlendirilmesine yönelik altyapı çalışmalarının yapılması Öncelik 3. Bölge turizm değerlerinin ve potansiyelinin tanıtımı, Bölge’deki tarihi ve kültürel yapıların görünürlüğünün artırılması ve tanıtımı amaçlı merkezlerin kurulması ya da yenilenmesi Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 50.000 TL ve azami 400.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Valilikler, Kaymakamlıklar, Kamu kurum ve kuruluşlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile enstitüler, Yerel yönetimler, ), 5355 sayılı Kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri, Üniversiteler, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları Son Başvuru : 18.11.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.oran.org.tr/http://www.oran.org.tr/

44 44 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Serhat Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Teknik Destek Programı II. Dönem Programın genel amacı; Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 400.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı azami 15.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Yerel yönetimler, 5355 sayılı Kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri, Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, Diğer kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Borsalar vb.), Sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, birlikler vb.) Son Başvuru : 31.10.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.serka.org.tr/http://www.serka.org.tr/

45 45 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Trakya Kalkınma Ajansı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Programın genel amacı; TR21 Trakya Bölgesinde öncelikli gelişme potansiyeli olan sanayi sektörleri ile turizm sektöründe yenilikçilik ve çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımıyla gelişim ve dönüşümün sağlanarak, rekabet gücünün arttırılmasıdır. Bu amaç doğrultunda desteklenecek projeler için öncelik alanları şunlardır: Öncelik 1: Gıda, lojistik, elektrik-elektronik, kara taşıtları, tarım makineleri ve diğer makine ve ekipman imalatı sektörlerinde Ar-Ge, yenilikçilik, markalaşma ve pazarlamanın geliştirilmesi Öncelik 2: Turizmde hizmet ve pazarlama kalitesinin geliştirilmesi Öncelik 3: Ürün, süreç ve hizmetlerin çevreye olumsuz etkilerinin azaltılması, kontrol altına alınması ve giderilmesi Öncelik 4: Atık ısı ve atık su başta olmak üzere atık geri dönüşüm ve kazanımının sağlanması Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 9.500.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 40.000 TL ve azami 400.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: KOBİ’ler Son Başvuru : 11.11.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.trakyaka.org.tr/http://www.trakyaka.org.tr/

46 46 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Trakya Kalkınma Ajansı Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı Programın genel amacı Dezavantajlı kesimler başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin eğitim, sağlık, sosyal hizmetler gibi temel kamu hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanması, toplumsal hayata katılımın arttırılması, araştırmacılığı, yenilikçiliği, girişimciliği ve bilgi üretimini kültür olarak benimseyen beşeri sermayenin üretimde daha fazla etkinlik kazanması ve sosyal yapının temel taşlarını oluşturan kültür, sanat, turizm ve spor alanlarında gelişimin sağlanmasıdır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.500.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 30.000 TL ve azami 300.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Mahalli İdareler ve Mahalli İdare Birlikleri, Valilikler, Kaymakamlıklar, Bakanlık bağlı ya da ilgili Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı ya da ilgili Kurum, Kuruluş, Merkez, Enstitü ve Başkanlıklar, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları, Üniversite Rektörlüğü, STK’lar, Tarım ve Turizm Amaçlı Kooperatifler ve Üst Kuruluşları, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, Üretici Birlikleri ve Üst Kuruluşları, Yetiştirici Birlikleri ve Üst Kuruluşları Son Başvuru : 11.11.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.oran.org.tr/http://www.oran.org.tr/

47 47 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Trakya Kalkınma Ajansı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Programın genel amacı; Bölge halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesi yönünde akıllı kent altyapısının güçlendirilmesi ve sağlıklı bir yaşam ortamı sunulması yanında, ekonomik değer üretme potansiyeli olan turizm sektörünün gelişmesine yönelik altyapı hizmetlerinin niteliklerinin arttırılmasıdır. Bu amaç doğrultunda desteklenecek projeler için öncelik alanları şunlardır: Öncelik 1: Akıllı kent altyapısının güçlendirilmesi Öncelik 2: Çevre sağlığına yönelik altyapının güçlendirilmesi Öncelik 3: Turizme yönelik altyapının güçlendirilmesi Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 50.000 TL ve azami 500.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Mahalli İdareler ve Mahalli İdare Birlikleri, Valilikler, Kaymakamlıklar, Bakanlık bağlı ya da ilgili Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı ya da ilgili Kurum, Kuruluş, Merkez, Enstitü ve Başkanlıklar, Organize Sanayi Bölgeleri, Üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları uygun başvuru sahibi değildir. Son Başvuru : 11.11.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.trakyaka.org.tr/http://www.trakyaka.org.tr/

48 48 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı Programın amacı, TR21 Trakya Bölgesinde yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Bu kapsamda, Trakya Kalkınma Ajansı 2011 yılı Teknik Destek Programı’na ilişkin öncelikler şu şekildedir: 1. Yatırım Projesi Araştırma Desteği 2. Lobi Faaliyetleri Yapma ve Uluslararası Ağ/İlişki Kurma 3. Eğitim Verme 4. Danışmanlık Sağlama 5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesine Yönelik Diğer Faaliyetler 6. Proje Üretme Kapasitesinin Geliştirilmesi Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 600.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı azami 15.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Mahalli İdareler ve Mahalli İdare Birlikleri, Üniversite Rektörlüğü ve Bağlı Birimleri ile Fakülteler, Enstitüler ve Meslek Yüksek Okulları, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları Son Başvuru : 31.10.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.trakyaka.org.tr/http://www.trakyaka.org.tr/

49 49 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dış Ticaretin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Program ile TR 83 bölgesinde faaliyet gösteren ve öncelikle katma değer yaratma kapasitesi yüksek olan KOBİ’lerin uluslararası düzeyde rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve inovasyon kapasiteleri ile birlikte ihracata dönük ileri teknoloji, kalite ve katma değere sahip ürün geliştirme ve üretme imkanlarının geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. Program kapsamında verilecek destek tutarları asgari 30.000 TL, azami 400.000 TL olacaktır. Hibe miktarı projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olamayacaktır. Kimler Başvurabilir: KOBİ olarak faaliyet göstermekle birlikte proje faaliyetinin görev ve yetki alanı içerisinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler Son Başvuru : 26.12.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.oka.org.tr

50 50 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı İnsan Kaynaklarının Ve Toplumsal Yapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Program ile TR83 Bölgesi’nde kadın, genç, engelli ve kırsal alanda yaşayan nüfusa yönelik olarak insan kaynaklarının geliştirilmesine, işgücü niteliğinin artırılarak istihdam edilebilirliğin önündeki engellerin kaldırılmasına ve işsizlik oranının azaltılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. Program kapsamında verilecek destek tutarları asgari 20.000 TL, azami 150.000 TL olacaktır. Hibe miktarı projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 90’ından fazla olamayacaktır. Kimler Başvurabilir: Valilikler ve kaymakamlıklar, kamu kurumlarının il ve bölge müdürlükleri, yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi) ve bunların birlikleri, üniversiteler, kamu kurumlarına bağlı olmayan araştırma enstitüleri, kamu yararına hizmet eden sivil tüzel kişilikler (odalar, iş destek merkezleri, meslek odaları, çiftçi birlikleri, birlikler, vakıflar, sendikalar (işçi sendikaları, memur sendikaları), işveren kuruluşları ve bu birliklerin konfederasyonları vb.) Son Başvuru : 26.12.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.oka.org.tr

51 51 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI GÜNEY MARMARA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı  Amacı: TR22 Düzey 2 Bölgesi’nin (Balıkesir, Çanakkale) rekabet gücünü artıracak, bölgesel kalkınmaya hız kazandıracak fizibilite çalışmalarına ve belirlenen öncelikli alanlarda sektörel ve tematik araştırmalara mali destek sağlamayı amaçlamaktadır.  Kimler Başvurabilir: Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları  GMKA’nın bu program kapsamında ayırdığı toplam bütçe miktarı 400.000TL’dir.  Başvuruların alınması için son tarih 25.11.2011 saat 17:00’dır. Ayrıntılı bilgi için: http://www.gmka.org.tr

52 52 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının düzenlediği 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteğinden yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, birlikler, kooperatifler ve sivil toplum kuruluşları faydalanabilirler. Son başvuru tarihi 30.12.2011’dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.kudaka.org.tr/http://www.kudaka.org.tr/

53 53 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Teknik Destek Programı Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının düzenlediği 2011 Yılı Teknik Destek Programına yerel yönetimler, mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler başvurabilirler. Son başvuru tarihleri: 4. Dönem (Eylül - Ekim): 31.10.2011 5. Dönem (Kasım - Aralık): 30.12.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.kudaka.org.tr/http://www.kudaka.org.tr/

54 54 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının düzenlediği Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programına yerel yönetimler, üniversiteler, valilikler, kaymakamlıklar, bölge il ve ilçe müdürlükleri, 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri, Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile enstitüler...vb, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil Toplum kuruluşları başvurabilirler. Son başvuru tarihi 23.12.2011’dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.doka.org.trhttp://www.doka.org.tr

55 55 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İzmir Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı İzmir Kalkınma Ajansının düzenlediği Doğrudan Faaliyet Destek Programına yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler başvurabilirler. Son başvuru tarihi 15.11.2011’dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.izka.org.tr/http://www.izka.org.tr/

56 56 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Fırat Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı Fırat Kalkınma Ajansının düzenlediği Teknik Destek Programına yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları başvurabilirler. Son başvuru tarihi: Teknik destek başvuruları sürekli olarak alınır ve ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. Bu dönemler; Ocak-Şubat, Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz- Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemleridir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.fka.org.tr/http://www.fka.org.tr/

57 57 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Fırat Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı FIRAT Kalkınma Ajansının düzenlediği bu programa kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kar amacı gütmeyen birlik ve kooperatifler başvurabilirler. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 700.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 20.000 TL ve azami 75.000 TL olabilecektir. Program başvuruları, 30.12.2011 saat 18.30’a kadar sürekli olarak kabul edilecektir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.fka.org.tr/haber-Detay.asp?NewsId=185http://www.fka.org.tr/haber-Detay.asp?NewsId=185

58 58 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Dicle Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Dicle Kalkınma Ajansının düzenlediği bu programa kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kar amacı gütmeyen birlik ve kooperatifler başvurabilirler. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 600.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 20.000 TL ve azami 75.000 TL olabilecektir. Program başvuruları, 01.12.2011 saat 18.00’a kadar kabul edilecektir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.abmar.gov.tr/web/abmar/haberdetay.asp?id=365&kategori=Duyurular

59 59 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI DİĞER TEKLİF ÇAĞRILARI

60 60 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI DİĞER TEKLİF ÇAĞRILARI Tübitak Kamu Kurumları Araştırma Ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) 1007 Programı kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla kurulmuştur. Bu programa bakanlıklar, müstakil müsteşarlıklar, müstakil genel müdürlükler, müstakil başkanlıklar, valilikler, il ve büyükşehir belediyeleri olmak üzere tüzel kişiliğe sahip kamu kurumları başvurabilirler. Son Başvuru tarihi: 2. Aşama için 13.01.2012’dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=370&pid=364

61 61 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI DİĞER TEKLİF ÇAĞRILARI Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) Ülke Bazlı Destek Programı Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) küresel anlamda demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gibi konuların gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda kar amacı gütmeyen ve tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşları teklif çağrısına başvurabilirler. 12-24 ay süreli Sivil Toplum Kuruluşu projelerini desteklemek amacıyla yapılan teklif çağrısının toplam bütçesi 3 Milyon Avro olmakla birlikte, her bir proje için hibe edilecek miktar en az 40.000 Avro, en fazla 150.000 Avro olacaktır. Son Başvuru Tarihi: 17 Kasım 2011, saat 16.00’dır. Ayrıntılı bilgi için: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46401&l=1 http://www.avrupa.info.tr/AB_Mali_Destegi/AB_Program_Bilgileri,Programprojemerge.html?Mode= 7&Pid=80&Aid=3412

62 62 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2011 YILINDA AÇILACAK OLAN HİBE DUYURULARI Ekim 2011

63 63 2011 YILI İÇERİSİNDE DUYURULMASI PLANLANAN HİBE PROGRAMLARI  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek olan “Demokrasi, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi Hibe Programı”nın tahmini duyuru zamanı 2011 yılının 3. çeyreğidir.  İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan “Kadına Karşı Şiddetin Engellenmesi Hibe Programı”nın tahmini duyuru zamanı 2011 yılının 3. çeyreğidir.  Özürlüler İdaresi tarafından yürütülecek olan “Engellilerin Topluma Kazandırılması Hibe Programı”nın tahmini duyuru zamanı 2011 yılının 3. çeyreğidir.  TOBB tarafında yürütülecek olan “Türkiye-AB Odalar Forumu”nun tahmini duyuru zamanı 2011 yılının 3. çeyreğidir.  Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülecek olan “Türkiye ile AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-III: Siyasi Kriterler Hibe Programı”nın tahmini duyuru zamanı 2011 yılının 2.yarısıdır.  Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülecek olan “Türkiye ile AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-III: Medya Hibe Programı”nın tahmini duyuru zamanı 2011 yılının 2.yarısıdır.

64 64 2011 YILI İÇERİSİNDE DUYURULMASI PLANLANAN HİBE PROGRAMLARI  Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülecek olan “Türkiye ile AB Arasında Sivil Toplum Diyalogu-III: Mikro Hibe Programı”nın tahmini duyuru zamanı 2011 yılının 2.yarısıdır.

65 65 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Hibe ve Birlik Programları duyurularını takip etmek için; Avrupa Birliği Bakanlığı www.ab.gov.trwww.ab.gov.tr Merkezi Finans ve İhale Birimi www.cfcu.gov.trwww.cfcu.gov.tr Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik-Ulusal Ajans www.ua.gov.trwww.ua.gov.tr Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı-TÜBİTAK www.fp7.org.trwww.fp7.org.tr Kültür 2007 Programı-TC Kültür İrtibat Noktası www.ccp.gov.trwww.ccp.gov.tr PROGRESS-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı www.csgb.gov.trwww.csgb.gov.tr Rekabetçilik ve Yenilik Programı-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı http://ab.sanayi.gov.tr/ http://www.bilgitoplumu.gov.tr/ sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

66 www.mfib.gov.tr

67

68 www.ab.gov.tr

69


"1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BAŞVURUSU DEVAM EDEN ve 2011 YILINDA AÇILACAK OLAN HİBE DUYURULARI Ekim 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları