Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAKANLIK PROJELERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAKANLIK PROJELERİ."— Sunum transkripti:

1 BAKANLIK PROJELERİ

2 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
1. Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) 2. Teknogirişim Sermayesi Desteği (TÜBİTAK1512 ye benzer, alt sayfada var) 3. KOSGEB- Girişimcilik destek programı

3 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
4. Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri (Stratejik İşbirliği, iki veya daha fazla bağımsız işletmenin kendilerini hem stratejik olarak konumlandırma hem de öz yeteneklerini karşılıklı yarar sağlayacak şekilde bazı amaçlar üzerinde birleştirdikleri işbirliği anlaşmaları” sonucunda ortaya çıkan ve bir plan dahilinde yürütülen çalışmalardır. Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri ise Stratejik İşbirliği yapan bir veya daha fazla işletmenin maddi, teknoloji ve bilgiye dayalı kaynaklarını bir araya getirmek suretiyle yürüttükleri projelerdir.) 5. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 6. Ar-Ge Merkezleri

4 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
ENAR: Enerji Sektörü Araştırma - Geliştirme Projeleri Destekleme Programına Enerji konulu Ar-Ge projeleri Üniversite-firma ortaklığında yürütülecektir. 2013 Yılı proje başvuruları için desteklenebilir proje bütçesi üst sınırı TL olup alt sınır bulunmamaktadır. Toplam ayrılan bütçe TL dir. Proje bütçesinin %20 si proje ortağı firmaca karşılanacak olup %80 i Bakanlığımızca hibe olarak ödenecektir.

5 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI-TÜBİTAK
1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı KAMAG -Kamu Araştırmaları Destek Grubu Hedef: Müşteri kurum olarak ifade edilen kamu kurumlarımızın Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarını gidermek Desteklenen projeler sayesinde kamu, özel kuruluş ve üniversite işbirliğini teşvik etmek Üniversitelerde yapılan temel ve uygulamalı araştırmaların sonuçlarının ürün geliştirmede kullanılarak, sanayinin üretimini bilgi ve yüksek teknoloji temeline oturmaya çalışmak ve ülkemizde Ar-Ge personeli istihdamına katkı sağlamak

6 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI-TÜBİTAK
1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı KAMAG -Kamu Araştırmaları Destek Grubu Müşteri kurum (MK), 1007 Programı kapsamında desteklenen projelerin çıktılarını kullanmayı taahhüt ettiği Proje Sonuçları Uygulama Planını (PSUP) TÜBİTAK’a sunmaktadır. Program kapsamında sunulacak projeler üç farklı nitelikte olabilir: Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi: Çıktısı prototip, sistem veya pilot tesis niteliğinde olan,  MK ihtiyacının prototipin çoğaltılması, sistemin doğrudan veya çoğaltılarak kullanılması veya pilot tesisin büyük tesise dönüştürülmesiyle karşılandığı, MK ihtiyacının karşılanmasının yanında ticarileştirme potansiyeli olan projeyi ifade eder. Model/Yöntem/Süreç Projesi: Çıktısı model, yöntem veya süreç niteliğinde olan, MK ihtiyacının bu çıktıların doğrudan kullanımı ile karşılandığı ve ticarileştirme potansiyeli öncelik taşımayan projeyi ifade eder. Teknoloji Birikim Projesi: Teknolojik olarak yerli üretim potansiyeli olmayan ürünleri üretebilme yetkinliği kazanma amacına yönelik, çıktısının doğrudan endüstriyel ölçekte kullanılamadığı, teknolojik birikim elde etmeyi hedefleyen projeyi ifade eder.

7 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
TEDA: Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatı ile ilgili Eserlerin Türkçe Dışındaki Dillerde Yayımlanmasına Destek Projesidir. Kimler Başvurabilir: Yayınevleri, Enstitüler, Üniversiteler, Vakıflar, Dernekler, Yayıncılık faaliyetinde bulunan diğer kuruluşlar 2013 yılı başvurular: I. Dönem: Mayıs ayının son iş günü, II. Dönem için Haziran ayının son işgünü, III. dönem ise 25 Ekim

8 AB BAKANLIĞI Jean Monnet Burs Programı: Amaç: Türkiye Cumhuriyeti'nin AB'ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi personel ihtiyacını karşılayarak, gerekli idari kapasiteyi oluşturmayı amaçlamaktadır. Burs Programının Hedef Kitlesi: Kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversite son sınıf ve lisansüstü öğrencileri ile akademik ve idari personel.

9 AB BAKANLIĞI Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı
Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı Bölgesel İşbirliği Yönetimi Genel Müdürlüğü (Yönetim Makamı) ve Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı (Ulusal Otorite), Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı’nın mali desteği ile Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınır ötesi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik proje tekliflerinin verilmesi çağrısında bulunmaktadır. Tutar: avro, (her iki ülkeden gelen proje teklifleri için kullanılabilir durumdadır) Proje teklifleri  bu öncelik alanlarından birini hedeflemelidir: “Sürdürülebilir Sosyal ve Ekonomik Gelişme” “Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi”

10 AB BAKANLIĞI Hayatboyu Öğrenme Programı 2013 Teklif Çağrısı
Comenius Programı  Grundtvig Programı Leonardo da Vinci Programı Erasmus Programı

11 AB BAKANLIĞI Gençlik Programı 2013 Teklif Çağrısı
Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri: yaş Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri: yaş Eylem 1.3 Gençlik Demokrasi Projeleri: yaş Eylem 2 Avrupa Gönüllü Hizmeti: yaş Eylem 3.1 AB Komşu Ülkeleriyle İşbirliği: sınırsız Eylem 4.3 Gençlik Çalışanları ve Gençlik Kuruluşları İçin Eğitim ve Ağ Kurma: sınırsız Eylem 5.1 Gençler ve Gençlik Politikala-rından Sorumlu Olanlar İçin Toplantılar: yaş

12 AB BAKANLIĞI Rekabet edebilirlik ve Yenilik Programı
CIP - Yenilikçi Çözümlerin Kamu Alımlarının Desteklenmesi “MERCOSUR Fikri Mülkiyet Hakları Yardım Masası” Proje Girişimcilik ve Yenilik Programı 2013 Çalışma Programı Gelişmekte Olan Sanayilerin Desteklenmesinde Kümeler ve Girişimcilik Bilgi İletişim Teknolojileri Politikaları Destek Programı (ICT-PSP) 2013

13 AB BAKANLIĞI Kültür Programı: Kültür Programı Üçüncü Ülkelerle İşbirliği Projeleri 7. Çerçeve Programı: Marie Curie 2013 Yılı CIG Çağrısı Japonya Büyükelçiliği - Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” Yılı Teklif Çağrısı: japan.go.jp/Hibe_Yardimi/GGP.htm Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 2013 Yılı Mali Destek Programları:

14 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Gençlik Projeleri Destek Programı: Amaç: Gençlik ve Spor Bakanlığınca, gençlerin ve gençlik gruplarının ihtiyaçlarını dikkate alarak, gençlerin kişisel ve sosyal gelişiminin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlanması, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımının artırılması, gençlik ve spor hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine yönelik proje destek programlarının oluşturulması ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

15 KALKINMA BAKANLIĞI Kalkınma Ajansları Destekleri: (BEBKA)
Amaç: Kalkınma Ajansları, bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla önceden belirlenmiş uygunluk kriterleri doğrultusunda; bölge planı ve programları ile yıllık çalışma programı ve ilgili başvuru rehberlerinde belirlenen alanlarda bölge aktörlerine mali ve teknik destek sağlayabilir.


"BAKANLIK PROJELERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları