Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB PROJELERİ KAPSAMINDA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB PROJELERİ KAPSAMINDA"— Sunum transkripti:

1 AB PROJELERİ KAPSAMINDA
MÇ (LOG FRAME) YAKLAŞIMI İLE PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ Dr. AHMET KOÇAK 1 1

2 Avrupa’da ve Türkiye’de AB Kurumları ve Programlarının Tanıtımı
Nereden Sağlanacak? AB Hibe Sistemi ve Fon kaynakları nelerdir? AB Neden proje ister? AB Projesi nedir? Finansman Nasıl Sağlanacak, 2 2

3 Üniversite-Sanayi Yenilikçilik İşbirliği Araçları
AB MALİ YARDIMLAR Üniversite-Sanayi Yenilikçilik İşbirliği Araçları İnovasyon ve Önemi Farkındalık Yaratıcı Girişimler Kolaylaştırıcı Modeller Destek Mekanizmaları Eğitim Odaklı İşbirlikleri İkili İşbirlikleri

4 Üniversite-Sanayi Yenilikçilik İşbirliği Araçları
AB MALİ YARDIMLAR Üniversite-Sanayi Yenilikçilik İşbirliği Araçları Yenilikçilik Birliği

5 Üniversite-Sanayi Yenilikçilik İşbirliği Araçları
AB MALİ YARDIMLAR Üniversite-Sanayi Yenilikçilik İşbirliği Araçları Yenilikçilik Birliği’nin özet olarak 10 anahtar bileşeni şunlardır: Avrupa Yenilikçilik Ortaklıkları Yenilikçilik Birliği Skor Tahtası Finansmana erişimin iyileştirilmesi Mevcut araştırma inisiyatiflerinin geliştirilmesi Avrupa Tasarım Liderliği Kurulunun ve Mükemmeliyeti Etiketinin oluştrulması Avrupa Kamu Sektörü Yenilikçiliği Skor Tahtasının ve Sosyal Yenilikçiliğin teşvik edilmesi Kamu alımlarında yenilikçi bütçelerin ayrılması Standardizasyon Fikri Mülkiyet Hakları AB Yapısal Fonlarının ve Devlet Yardımlarının yenilenmesi

6 Türkiye’de Uygulanan Üniversite-Sanayi İşbirliği Araçları
AB MALİ YARDIMLAR Türkiye’de Uygulanan Üniversite-Sanayi İşbirliği Araçları EUREKA ProgramI EUREKA projelerinde olması gereken özellikler; En az iki farklı ülkeden katılımcılarla oluşturulmalı Sivil amaçlı uygulamalara yönelik olmalı Ortaklar arasındaki iş bölümü dengeli (küçük ortak %25 den fazla) olmalı Kısa zamanda ticarileşebilecek (6 ay ile max2 yıl arası) bir ürün, süreç ya da hizmete yönelik bir proje olmalı Sözleşme yaparken (mülkiyet hakları çözülmeli‐örneğin küçük ortağın da proje sonrası mülkiyet haklarının olması, bedelsiz lisans kullanma hakkı) gibi konuların bulunması gereklidir.

7 ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR
AB MALİ YARDIMLAR ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR EUREKA ProgramI Şemsiyeler/umbrellas EUREKATourism: EUROAGRi FoodChain: EUREKA Σ!-SURF: PRO-FACTORY-PLUS

8 ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR
AB MALİ YARDIMLAR ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR EUREKA ProgramI Şemsiyeler/umbrellas EUREKABuild2

9 ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR
AB MALİ YARDIMLAR ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR EUREKA ProgramI Kümeler/clusters CATRENE Mikro ve Nano elektronik ACQUEAU Su teknolojileri ITEA2 (Information Technology for EUROPEAN Advancement) Yazılım çözümleri, servis yazılımları ve gömülü yazılımlar CELTIC (Cooperation for a sustained European Leadership in Telecommunications) Telekomünikasyon çözümleri, mobil iletişim, mobil uygulamalar, internet altyapıları

10 ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR
AB MALİ YARDIMLAR ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR EUREKA ProgramI Kümeler/clusters EUROGIA+ (Yenilenebilir enerjiler) MANUFUTRE Industry (Üretim sistemleri ve teknolojileri)

11 ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR
AB MALİ YARDIMLAR ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR EUREKA ProgramI EUROSTARS (Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabetçiliğini artıran projeler)

12 ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR
AB MALİ YARDIMLAR ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR CIP (Competitiveness and Innovation) Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı CIP kapsamında geliştirilen yeni araçlar: Yüksek büyüme potansiyeline sahip yenilikçi firmaların Bilimsel ve finansal olanaklara erişiminin sağlanması KOBİ’lerin işbirliği yapabilmesi için uygun ortamın yaratılması İşletmelerde inovasyonun ve özellikle eko-inovasyonun desteklenmesi İşletmecilik ve inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması İşletme ve inovasyon odaklı ekonomik ve idari reformların gerçekleştirilmesine destek sağlanması Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin desteklenmesi Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir toplumların oluşumunda kullanılması

13 ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR
AB MALİ YARDIMLAR ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR ICT-PSP (Information and Communication Technologies Policy Support Programme) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikaları Destek Programı Bu çerçevede; bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak ekonomik ve sosyal sorun alanlarında çözümler üretilmesi, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılan hizmetlerde kalite ve etkinliğin artırılması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı olanakların farkındalığının artırılması, elektronik hizmetlere erişimin sağlanması, bilgi sistemleri arasında birlikte çalışabilirliğin sağlanması, Üniversite, Kamu ile özel sektör işbirliğinin desteklenmesi, bilgi ve iletişim teknolojileri tabanlı yenilikçi hizmetler ile bilgi toplumu politikalarının uygulanmasına destek olacak projelerin geliştirilmesi öngörülmektedir.

14 ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR
AB MALİ YARDIMLAR ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR EIP (Entrepreneurship and Innovation Programme) Girişimcilik ve Yenilik Programı Başta sınır ötesi olmak üzere KOBİ’lerin işbirlikleri oluşturabilmeleri için uygun ortam yaratmak İşletmelerde her tür yenilikçiliği desteklemek Eko yenilikçiliği desteklemek Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün oluşturulmasını desteklemek Girişimcilik ve yenilikçiliğe ilişkin ekonomik ve idari reformların gerçekleştirilmesini teşvik etmek Bu bağlamda, EIP’in KOBİ’lere yönelik 3 adet mali aracı bulunmaktadır. Yüksek Büyüme Potansiyelli ve Yenilikçi KOBİ’lere Finansman Desteği (The High Growth And Innovative SME Facility - GIF) KOBİ Teminat Desteği (SME Guarantee Facility-SMEG) Kapasite Oluşturma Planı

15 ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR
AB MALİ YARDIMLAR ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR IEE (Intelligent Energy Europe Programme) Avrupa Akıllı Enerji ve Teknoloji Programı IEE Programı kapsamında enerji etkinliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi desteklenecektir. IEE kapsamında güvenli, sürdürülebilir enerji arzının sağlanmasının yanı sıra yenilenebilir enerji kullanımının arttırılması ve enerji tüketiminin azaltılması hedeflenmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Programa katılmama kararı almıştır. Avrupa Akıllı Enerji ve Teknoloji Programı (IEE Intelligent Energy Europe Programme) 727 milyon Avro Bütçesi var Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir.. Tam katılım kararı henüz alınmamıştır.

16 ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR
AB MALİ YARDIMLAR ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR IRC (Innovation Relay Centre) Yenilik Aktarım Merkezleri 1995 yılında üye ve aday ülkeler arasındaki teknolojik işbirliği artırmak, teknoloji üretimini ve kullanımını teşvik etmek, üretilen teknolojiyi ihtiyacı olan ama üretemeyen başka ülkelere tanıtmak o ülkenin kullanımına sunmak amacı ile IRC oluşturulmuştur. IRC’lerin amacı, bulunduğu ülkelerdeki sanayicilerin ihtiyaç duyduğu yeni teknolojileri IRC Ağı yardımı ile belirleyerek, yerel firmanın teknolojiye ulaşımını sağlamak ve ülke içerisinde üretilen yeni teknoloji ve teknolojik içerikli ürünleri diğer ülkelere tanıtarak firmalar ve ülkeler arasında teknolojik işbirlikleri oluşturmaktır.

17 ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR
AB MALİ YARDIMLAR ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR CIP, SWITCH4FOOD - Specific Action Services for SMEs in the field of environment through the Enterprise Europe Network - Sustainable Services for SMEs Food Industry (2010 – 2012) EuropeAid, SPINE - Energy efficiency and urban development planning (2010 – 2013) Leonardo LLL, EU-DRIVERS - Structural Network, European Drivers for a Regional Innovation Platform ( )

18 AB MALİ YARDIMLAR Yenilikçilik Birliği’ndeki taahhüt listesi Bilgi altyapısını güçlendirmek ve araştırma kaynaklarındaki parçalanmışlığı azaltmak Eğitimde ve becerilerin geliştirilmesinde mükemmeliyetin teşvik edilmesi Avrupa Araştırma Alanı’nın gerçekleştirilmesi AB’nin finansman sağladığı destek araçlarının Yenilikçilik Birliğinin önceliklerine odaklanması Avrupa Yenilikçilik ve Teknoloji Enstitüsü’nün Avrupa’da yenilikçilik yönetişimine bir model olarak teşvik edilmesi İyi fikirlerin pazarlara taşınmasını sağlamak AB içinde tek bir yenilik pazarının oluşturulması Açıklığın teşvik edilmesi ve Avrupa’nın yaratıcı potansiyelinden yararlanılması

19 AB MALİ YARDIMLAR Sosyal ve bölgesel uyumu azami dereceye çıkarmak
Yenilikçilik Birliği’ndeki taahhüt listesi Sosyal ve bölgesel uyumu azami dereceye çıkarmak Yenilikçiliğin faydalarının Avrupa Birliği’nin geneline yayılması Sosyal faydaların arttırılması Büyük atılımlar ve buluşlar yapabilmek için tüm güçleri birleştirmek (Avrupa Yenilikçilik Ortaklıkları) Politikaları kaldıraç etkisiyle dışarıdan desteklemek Söz konusu taahhütleri hayata geçirmek Araştırma ve yenilikçilik sistemlerinin yeniden düzenlenmesi Sağlanan ilerlemenin ölçülmesi Yenilikçilik Birliği’ni gerçekleştirmek için herkesin taahhütte bulunması

20 ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR
AB MALİ YARDIMLAR ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR COST (Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği) Enterprise Europe Network (Avrupa İşletmeler Ağı Projesi)

21 AB MALİ YARDIMLAR ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR
Hangi projenin hangi tarih ve ne konuda yayınlanacağı YILLIK İŞ PROGRAMLARINDA belirtilmektedir. Projeler için verilecek hibeler yani eş finansman oranları yıllık iş programlarında belirtildiği üzere çıkılan çağrı ile paralellik göstermektedir. Örneğin Eko-inovasyon projeleri için %50 eş finansman verilirken bazı projeler de %20 inebilmekte iken bazılarında ise %80 e çıkabilmektedir. Başvuru teklifleri doğrudan Avrupa Komisyonu’na ve 3 yolla yapılabilmektedir: Elektronik Teklif Başvuru Sistemi, Posta yoluyla ( proje başvuru çağrı metninde belirtilen adrese) Kurye yoluyla (proje başvuru çağrı metninde belirtilen adrese)

22 ULUSLARARASI DESTEKLİ PROGRAMLAR
AB MALİ YARDIMLAR ULUSLARARASI DESTEKLİ PROGRAMLAR Dünya BankasI ( Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (IBRD= International Bank of Reconstruction and Development) Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA= International Development Association), Uluslararası Finans Kurumu (IFC= International Finance Corporation), Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA= The Multilateral Investment Guarantee Agency) ve Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID= Center of Investment Disputes) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI

23 BRÜKSEL MERKEZLİ DESTEKLİ PROGRAMLARI
AB MALİ YARDIMLAR BRÜKSEL MERKEZLİ DESTEKLİ PROGRAMLARI Kültür ProgramI 2007–2013 Medya 2007 ProgramI YÖNETİŞİM VE İDARİ İYİLEŞTİRME İÇİN DESTEK SIGMA= sustainable Institutions for European Union Membership) LIFE + ( Avrupa Vatandaşlığı Eğitimi (AVEP) Projesi

24 BRÜKSEL MERKEZLİ DESTEKLİ PROGRAMLARI
AB MALİ YARDIMLAR BRÜKSEL MERKEZLİ DESTEKLİ PROGRAMLARI Diğer Birlik FonlarDan bazIlarI TÜKETİCİ POLİTİKASI ALANINDA TOPLULUK EYLEMİ MARCO POLO II PROGRAMI PERICLES PROGRAMI PROGRESS PROGRAMI TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi)

25 BRÜKSEL MERKEZLİ DESTEKLİ PROGRAMLARI
AB MALİ YARDIMLAR BRÜKSEL MERKEZLİ DESTEKLİ PROGRAMLARI İNOVASYON & YENİLİKCİ BULUŞLAR Hayat Boyu Öğrenme / Leonardo da Vinci Hareketlilik (Mobility) Projeleri 1- Temel Mesleki Eğitim (IVT): 2- İş Hayatındaki Kişiler (PLM): 3- Mesleki Eğitimden Sorumlu Kişiler (VETPRO Son Başvuru tarihi: Şubat 2013 Yenilik Transferi (Transfer of Innovation)

26 İNOVASYON & YENİLİKCİ BULUŞLAR
AB MALİ YARDIMLAR İNOVASYON & YENİLİKCİ BULUŞLAR “Yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş hizmet, veya sürecin; yeni bir yöntemin; iş uygulamalarında, Yerel yönetim organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.” İnovasyon için sahip olunması gereken tamamlayıcı strateji ve yetkinlikler işbirliği –riskleri ve maliyetleri azaltmak, süreleri kısaltmak, ölçek ekonomisi sağlamak… bölgesel düzeyde ele alıyor olmasından dolayı: Toplumsal inovasyon ve eko-inovasyon

27 İNOVASYON & YENİLİKCİ BULUŞLAR
AB MALİ YARDIMLAR İNOVASYON & YENİLİKCİ BULUŞLAR Öncelik 1 Yeterliliklerin ve becerilerin tanınması ve şeffaflığının sağlanması (Transparency and recognition of competences and qualifications) Öncelik 2 Mesleki Eğitimin sistemi ve uygulama- larının kalitesinin cazibesinin artırılması (Developing the quality and attractiveness of VET systems and practices)

28 İNOVASYON & YENİLİKCİ BULUŞLAR
AB MALİ YARDIMLAR İNOVASYON & YENİLİKCİ BULUŞLAR Öncelik 3 MEÖ’deki Eğitici ve Öğreticilerin beceri ve yeterliliklerinin artırılması (Developing the skills and competences of VET teachers, trainers and tutors) Öncelik 4 İş piyasasının ihtiyaçlarını dikkate alarak, mesleki yeterliliklerin geliştirilmesi (Develop vocational skills considering the labour market needs)

29 BÜYÜK ELÇİLİK DESTEKLİ PROGRAMLARI
AB MALİ YARDIMLAR BÜYÜK ELÇİLİK DESTEKLİ PROGRAMLARI ALMANYA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ FONU HOLLANDA DIŞİŞLER BAKANLIĞI MATRA PROGRAMI HOLLANDA ELÇİLİK FONU ( İNGİLTERE ELÇİLİK FONU İSVİÇRE – BiRLEŞMİŞ MİLLETLER FONU GATAWAY TO JAPAN (Yerel Projeler için Hibe Programı) JAPONYA ELÇİLİK FONU ( )

30 BÜYÜK ELÇİLİK DESTEKLİ PROGRAMLARI
AB MALİ YARDIMLAR BÜYÜK ELÇİLİK DESTEKLİ PROGRAMLARI KANADA Fonu ve KANADA Uluslararası Kalkınma Ajansı AVUSTRALYA DOĞRUDAN YARDIM PROGRAMI (DAP) DANİMARKA KOMŞULUK PROGRAMI

31 VAKIFLAR DESTEKLİ PROGRAMLARI
AB MALİ YARDIMLAR VAKIFLAR DESTEKLİ PROGRAMLARI KONRAD - ADENUER FOUNDATION: NATİONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY: FAMİLY CARE FOUNDATİON: FORD FOUNDATİON: CARNEGİE CORPORATİON OF NEW YORK: TRinvest Proje Yatırım Kalkınma Ajansı =2

32 VAKIFLAR DESTEKLİ PROGRAMLARI
AB MALİ YARDIMLAR VAKIFLAR DESTEKLİ PROGRAMLARI BERNARD VAN LEER VAKFI: HEINRICH BÖLL VAKFI e.V. FRIDRICH NAUMANN VAKFI National Endowment for Democracy Family Care Foundation Fakülte Seyahat ve AraştIrma Bursu FIrsatlarI

33 AB MALİ YARDIMLAR Topluluk Sanayi Çeşitliliği Ofisi
TOPLULUK AJANSLARI Topluluk Sanayi Çeşitliliği Ofisi Avrupa Adli İşbirliği Birimi (EUROJUST) Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı Avrupa Hava Güvenliği Ajansı Avrupa Mesleki Eğitim Geliştirme Merkezi Avrupa Hastalıkların Kontrolü ve Önlenmesi Merkezi Avrupa Savunma Ajansı Avrupa Çevre Ajansı Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı Avrupa GNSS (Uydu – Telsiz Navigasyon Programları) Denetim Otoritesi Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Vakfı Avrupa Dış Sınırlarda Operasyonel İşbirliği Yönetimi Ajansı

34 AB MALİ YARDIMLAR Avrupa Eğitim Vakfı
TOPLULUK AJANSLARI Avrupa Eğitim Vakfı Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi İç Pazar (Marka ve Tasarım) Uyumlaştırma Ofisi Avrupa Birliği Organları için Çeviri Merkezi Avrupa Polis Ofisi (EUROPOL) Avrupa Birliği Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü Avrupa Birliği Uydu Merkezi Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı Avrupa Demiryolu Ajansı Eğitim, Görsel-işitsel ve Kültür Yürütme Ajansı Avrupa Polis Koleji (CEPOL) Topluluk Balıkçılık Kontrol Ajansı Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü

35 AB MALİ YARDIMLAR Sağlık ve Tüketiciler Yürütme Ajansı
TOPLULUK AJANSLARI Sağlık ve Tüketiciler Yürütme Ajansı Avrupa Yeniden Yapılandırma Ajansı Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı Avrupa Tıbbi Ürünler Ajansı Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını İzleme Merkezi Avrupa Kimyasalları Ajansı, Avrupa Temel Haklar Ajansı, Akıllı Enerji Yürütme Ajansı.

36 Avrupa’da ve Türkiye’de AB Kurumları ve Programlarının Tanıtımı
Nereden Sağlanacak? AB Hibe Sistemi ve Fon kaynakları nelerdir? AB Neden proje ister? AB Projesi nedir? Finansman Nasıl Sağlanacak, 36 36

37 AB HİBE SİSTEMİ ve FON KAYNAKLARI NELERDİR?
AB Hibesi Ne Demek? AB Hibe Programı Ne Demek? AB Fon Çağrısı Ne Demek? Hibe/Fonu Kim Veriyor? Hibe/Fonları Nasıl Takip Edebilirim?

38 AB HİBE SİSTEMİ ve FON KAYNAKLARI NELERDİR?
Hibe Almama Kim Yardımcı Olur? Hibe Programlarına Kimler Başvurabilir? Hibe Desteğine Ne Zaman Başvurulabilir?

39 AB NEDEN PROJE İSTER? Kafanızda güzel projeler var, çevrenizi daha yaşanılır kılmak istiyorsunuz planlanınız vardır, birçok insana istihdam sağlayacak bir projeniz vardır, İnsanların daha verimli çalışmasını istiyorsunuz fikirleriniz vardır, Türkiye insanının daha bilinçli olmasını istiyorsunuz fakat imkanınız yoksa, daha temiz bir hava için yeni düşünceleriniz var fakat paranız yoksa, Fakat projeyi uygulamak için sermayemiz  yoksa, Yapmanız gereken projenizi  en iyi şekilde kağıda dökmek ve  başarılı olacağınızı karşı tarafa inandırmak. O zaman sermaye var demektir.

40 AB NEDEN PROJE İSTER? Ab gerek üye ülkelerine gerekse aday ülkelerine fon ve mali kaynaklar aracılığıyla yardımda bulunurken belli amaçlar gözetmekte ve ülkeler de bu amaçlara ulaşabilmek için çaba harcamalarını destekler.   (Bahsedilen amaçlar içerisinde en önemlisi; AB standartlarına ulaşmaktır.) Bu bağlamda birlik, teknolojiden kültüre; sağlıktan eğitime kadar birçok farklı alanda ortak bir Avrupa bilinci ortaya çıkarmak adına üye ve aday ülkelere fon sağlamak için proje ister.  Türkiye ise aday ülke olarak ab merkezli bir strateji belirlemiş, diğer bir deyişle Avrupa standartlarına ulaşarak eğitim, ekonomi, sanayi, sağlık gibi birçok alanda mevcut durumunu iyileştirmek için projeler yapılmasını ister. Bu fırsattan en yüksek düzeyde yararlanmanın yolu da mümkün olduğunca çok ve ab proje standartlarında hazırlanmış projelerden geçmektedir

41 AB PROJESİ NEDİR? “ Bireysel ya da grup olarak, belli bir amacı sınırlı bir süre içerisinde gerçekleştirmek üzere, bu amaca ulaşmak için kimlerle, ne zaman, nasıl, hangi etkinliklerde bulunulacağının, maliyet ve gelirlerin ne kadar olacağının açık, net ve ölçülebilir bir şekilde tanımlanıp planlandığı faaliyetler serisi”

42 AB PROJESİ NEDİR? Avrupa Birliği (AB) ile bu birliğe aday ülkelerin eğitim ve öğretim alanındaki sistemleri gerek ülke içerisinde gerekse ülkeler arasında önemli farklılıkları göstmektir. Farklı ülkeler ve bu ülkeler içeresindeki farklı sektörler; mesleki nitelikleri, Eğitimleri, vasıfları ve unvanları belirleyen ortak bir terminoloji oluşturmak. Farklı ülkelerde edinilen tecrübeler paylaşmaktırmak, Ülke içeresinde yapılan araştırmaları ve ortaya konan yeni gelişmeleri o ülke içerisinde yaygınlaştırmaktır.

43 AB PROJESİ NEDİR? Projeleriniz, Avrupa Birliği Katılım Öncesi stratejilerinin uygulanmasına katkıda bulunmasıdır, Projeleriniz, Aday ülkelerin Avrupa Birliğine Katılımı İçin Ulusal Programı'nda belirlenen alanlara yönelik ve yapılması öngörülen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine katkı sağlamalıdır, Projelerinizin, Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsünde olan Ülkelerin kendi mevzuatını Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlulaştırmasına ve uygulamaların yerleşmesine katkıda bulunmasıdır.

44 Finansman Nasıl Sağlanacak
AB MALİ YARDIMLAR Finansman Nasıl Sağlanacak DUYURU/İLAN BAŞVURU Duyuruyu/ilanı Kim Yapar? Başvurular Nereye Yapılır? Hibe Programı Sahibi Kuruluş EuropeAid Merkezi Finans ve İhale Birimi Kalkınma ajansları Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu AB Genel Sekreterliği PROJELER

45 AB MALİ YARDIMLAR Küresel Çevre Fonu (GEF)
The Global Environment Facility Küresel Çevre Fonu genel bilgi; 1991 Yılında kurulmuştur. Bağımsız bir finans kurumudur. Kalkınmakta olan ülkelerin kullanımına açık bir fondur. Küresel çevre koruma konularında projelere finansal destek verir. GEF Fonları Fon, donör ülkelerden elde edilen katkılarla oluşur. 1991 yılından bu yana 178 ülkede 1,950 projeye destek verilmiştir. Bu kapsamda 7.4 milyar USD hibe dağıtılmıştır. 28 milyar USD karşı katkı gerçekleşmiştir. Bununla beraber 7000 küçük ölçekli proje ile sivil toplum kuruluşlarına doğrudan katkı sağlanmıştır. Ayrıca GEF Asamble; GEF hakkında önemli politika kararlarını Asamble verir. Tüm üye ülkelerden oluşur. Dört yılda bir toplanır. GEF Konseyi’nde 32 ülkeden temsilci vardır. Her yıl iki kez toplanır. Ülkeler belirli gruplar içinde temsil edilirler. Türkiye’nin içinde bulunduğu grupta bulunan ülkeler: Belçika, Lüksemburg, Avusturya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Slovak Cumhuriyeti, Türkiye, GEF Sekreteryası Proje, program ve strateji belirleme gibi çalışmaları koordine eder. Asamble ve Konsey’e hizmet verir. Ofisi Washington D.C.’dedir. 40 kişilik bir kadrosu vardır. 45 45

46 T.C. Kocaeli Valiliği

47 T.C. Kocaeli Valiliği

48 TÜRKİYE DESTEKLİ PROGRAMLAR
AB MALİ YARDIMLAR TÜRKİYE DESTEKLİ PROGRAMLAR Hibe Programlarının Takip Edilebileceği Web Sayfaları: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Komisyonu Delegasyonu Merkezi Finans ve İhale Birimi Europeaid

49 Beni Sabırla dinlediğiniz için size tşk
Beni Sabırla dinlediğiniz için size tşk. eder Sağlıklı yaşam verimli bir Çalışma dilerim.. "Master of European Public Administration" (MPA) Dr. AHMET KOÇAK


"AB PROJELERİ KAPSAMINDA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları