Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI ARDAHAN VALİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARI Oktay ERCAN Ünsal GENÇ Avrupa Birliği Bakanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI ARDAHAN VALİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARI Oktay ERCAN Ünsal GENÇ Avrupa Birliği Bakanlığı."— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI ARDAHAN VALİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARI Oktay ERCAN Ünsal GENÇ Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı AB İşleri Uzman Yardımcıları Proje Uygulama Başkanlığı 3-5 Ekim 2012

2 Sunum İçeriği Proje Uygulama Başkanlığı Türkiye’ye Sağlanan AB Mali Yardımlarının Kapsamı Nedir? Geçmiş Dönemde Uygulanan AB Destekli Projeler Birlik Programları

3 AB MALİ YARDIMLARI KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

4 Adaylık Sürecinde AB Mali Yardımları AB tarafından ülkemize üç farklı kaynak aracılığı ile destek sağlanmaktadır : Proje Uygulama Başkanlığı Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) Topluluk Programları * Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik * Kültür Programı * Progress Programı * 7. Çerçeve Programı * Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı Avrupa Yatırım Bankası

5 KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

6 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı I.Mali Protokoller Dönemi (1963-1996) : 3.ülke II.MEDA Programı (1996-2001) : 3.ülke III. Katılım Öncesi Mali Yardım (2002-2006) : Aday Ülke IV.IPA (2007-2013) : Aday Ülke Adaylık Dönemi ile sadece programların adı değişmedi: Öncelikler, strateji belgeleri, kurallar, prosedürler, uygulama mekanizmaları da değişti…

7 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) (2007-2013) Öncelik Alanları Proje Uygulama Başkanlığı Ulusal Koordinatör (NIPAC) Avrupa Birliği Bakanlığı Kurumsal Yapılanma Avrupa Birliği Bakanlığı Sınırötesi İşbirliği Avrupa Birliği Bakanlığı Bölgesel Kalkınma Çevre Operasyonel Programı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ) Ulaştırma Operasyonel Programı (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı) Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) İnsan Kaynakları İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi O.P Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kırsal Kalkınma Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

8 IPA Kapsamında Türkiye’ye Sağlanan Destek Proje Uygulama Başkanlığı Milyon Avro Öncelik Alanları2007200820092010201120122013 Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma 252,2250,2232,2211,3230,6250,9 238,3 Sınırötesi İşbirliği6,68,89,49,69,79,9 10,1 Bölgesel Kalkınma167,5173,8182,7238,1291,4350,8 378 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 50,252,955,663,477,689,9 96 Kırsal Kalkınma20,753,085,5131,3172,5197,8 213 Toplam497,2538,7566,4653,7781,9899,5935,5 Genel Toplam4,9 Milyar €

9 Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA)’nın Sektörel Dağılımı Proje Uygulama Başkanlığı

10 Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA)’nın Yıllara Göre Dağılımı Proje Uygulama Başkanlığı

11 1.Merkezi düzeydeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca (Bakanlık, Müsteşarlık vb) yürütülen projelerin pilot uygulamaları 2.Hibe Programları IPA Kapsamında Sağlanan Destekler Proje Uygulama Başkanlığı Pilot Uygulamalar Hibe Programları AB Mali Yardımlarından yerel düzeyde 2 farklı şekilde faydalanılabilir

12 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı MERKEZİ DÜZEYDEKİ KURULUŞLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER

13 Orman ve Su İşleri Bakanlığı MERKEZİ DÜZEYDEKİ KURULUŞLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER Proje Uygulama Başkanlığı Proje Amacı: Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alanında Bölgesel Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi Projesi Proje Bütçesi: 7 Milyon € Uygulama Yeri: İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova AB Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi'nin içerdiği düzenlemeleri etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde Marmara Bölgesi'nde uygulamayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında 11 ilde 39 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu ve kalibrasyon laboratuvarının kurulaması Çevre izleme ağının yönetiminde ve operasyonunda görev alacak 30 uzmanın eğitilmesi hedeflenmektedir.

14 Karayolları Genel Müdürlüğü MERKEZİ DÜZEYDEKİ KURULUŞLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER Proje Uygulama Başkanlığı Proje Amacı: Türkiye’de Karayolu Güvenliğinin Artırılması Projesi Türkiye'de trafik kazalarından dolayı meydana gelen ekonomik ve sosyal kayıpların azaltılması hedeflenmiştir. Proje kapsamında karayollarında güvenliği sağlayan: otokorkuluk tesisleri tespit edilen karayolu kesimlerindeki kurb iyileştirmeleri köprü ve tırmanma şeritleri belirlenen kavşaklardaki sinyalizasyon tesisi işleri gerçekleştirilmiştir. Proje Bütçesi: 27,3 Milyon € Uygulama Yeri:.İstanbul, Ankara, Samsun, Elazığ, Trabzon, Bursa, Kastamonu ve Sivas

15 Mesleki Yeterlilik Kurumu MERKEZİ DÜZEYDEKİ KURULUŞLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER Proje Uygulama Başkanlığı Proje Amacı: Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP) Proje Bütçesi: 10,9 Milyon € Uygulama Yeri:.İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Bursa,İzmir, Gaziantep, Kayseri, Karabük, Konya, Ulusal Yeterlilik Sisteminde rol alan bütün paydaşların sisteme ilişkin bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılması Kamu ve özel sektör temsilcileri, işçi ve işveren örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarının ulusal yeterlilik sistemine yönelik katkılarda bulunmalarını hedeflemektedir.

16 Merkezi Finans ve İhale Birimi HİBE PROGRAMI Hibe Programının Hedef Kitlesindeki Kuruluşlar -STK’lar -Belediyeler -Yerel Yönetimler Hibe Programları Kapsamında Destekler Nasıl Sağlanır ? 2002-2012 döneminde 58 farklı hibe programı uygulanmıştır… Hibe Programları kapsamında toplam 3093 mikro projeye 386 Milyon Avro finansman sağlanmıştır. Yerel Düzeydeki projeler Hibe Programları aracılığıyla desteklenmektedir. Proje Uygulama Başkanlığı

17 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARI

18 Program Yılı: 2007 Hibe Programı Toplam Proje Bütçesi: 10 Milyon € Hibe Pr. Bütçesi 9.8 Milyon € Proje Sayısı 89 Proje Milli Eğitim Bakanlığı  Yerel Yönetimler  Eğitim Kurumları  Sivil Toplum Kuruluşları  Uluslararası Kuruluşlar  KOBİ-Temsilci Kuruluşları Uygulama Yılı: 2009-2010 Hibe Programları Kapsamında Destekler Nasıl Sağlanır ? Proje Uygulama Başkanlığı HİBE PROGRAMI Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması

19 Çıldır’da Liseye Geçen Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Projesi Çıldır Belediye Başkanlığı HİBE: 93.000 Avro Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Hibe Programı Proje Uygulama Başkanlığı Çıldır Lisesinde ilkokuldan sonra okula devam etmeyen en az 150 kız ile Çıldır merkezdeki en az 100 ilköğretim öğrencisine okullarına devam konusunda bilinçlendirme ile kariyer rehberlik hizmetleri sunumu, Okullarını terk etmiş en az 150 kız çocuk ve ailelerine yönelik kızların okullarına geri dönmelerini teşvik edici bilinçlendirme kampanyası, Proje sonunda Ardahan merkezdeki meslek liseleri ile Çıldır’daki liselerde kız öğrenciler arasındaki okullaşma oranı en az %5 artış gözlenmiştir.

20 Program Yılı: 2007 Hibe Programı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programının Bütçesi 24,5 Milyon € Proje Sayısı 135 Proje İŞKUR Sivil Toplum Kuruluşları Sivil Toplum Kuruluşları Sanayi ve Ticaret Odaları Sanayi ve Ticaret Odaları Esnaf ve Sanatkar Odaları Esnaf ve Sanatkar Odaları Meslek Örgütleri Meslek Örgütleri Üniversiteler, Halk Eğitim Merkezleri Üniversiteler, Halk Eğitim Merkezleri Uygulama Yılı: 2009-2010 Hibe Programları Kapsamında Destekler Nasıl Sağlanır ? Proje Uygulama Başkanlığı HİBE PROGRAMI

21 Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Proje Uygulama Başkanlığı Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Ekolojik Oyuncak ve Eğitim Malzemesi Üretim Merkezi Projesi Proje Bütçesi: 170.000 € Proje Amacı: Kadın istihdamının desteklenmesi hibe programı çerçevesinde yapılan “ekolojik oyuncak projesi” Ardahan ilinde 18 işsiz kadının meslek edinmesine yardım etmiştir. Uygulama Yeri: Ardahan

22 Program Yılı: 2007 Uygulama Yılı: 2009-2011 HİBE PROGRAMI Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Pr. Bütçesi 24,4 Milyon € Proje Sayısı 128 Proje İŞKUR Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler Sivil Toplum Kuruluşları Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Öğretim Kurumları Eğitim ve Öğretim Kurumları Kar amacı olmayan kooperetifler Kar amacı olmayan kooperetifler Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Proje Uygulama Başkanlığı (3 Köylere Hizmet Götürme Birliği Projesi)

23 Gezici Mesleki Eğitim Merkezi Projesi Afşin İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği HİBE: 192.000 Avro Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Proje Uygulama Başkanlığı Proje kapsamında 86 kursiyer 40 gün boyunca argon kaynakçılığı ve sıhhi tesis kursu görmüştür. Proje bölgedeki gençlerin istihdam edilebilirliklerine katkıda bulunmuştur. Proje, bölgedeki ara eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmuştur.

24 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı HİBE PROGRAMLARINA NASIL BAŞVURULUR ?

25 Hibe Programlarına Nasıl Başvurulur ? Proje Uygulama Başkanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr)www.mfib.gov.tr Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.ikg.gov.tr) Avrupa Birliği Bakanlığı (www.ab.gov.tr)www.ab.gov.tr Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (www.avrupa.info.tr ) Hibe Programı Sahibi Kuruluş Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) Proje Başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.ikg.gov.tr)

26 Hibe Programlarına Nasıl Başvurulur ? Proje Uygulama Başkanlığı 1.Ön Teklif (5 sf.) 2.Ön Teklif Kontrol Rehberi 3.Başvuru Sahibinin Beyanı 4.Kontrol Listesi Başvuru Dokümanları MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ (www.mfib.gov.tr veya www.cfcu.gov.tr )www.mfib.gov.trwww.cfcu.gov.tr 1. Aşama : Ön Teklif 1.Tam Başvuru Formu (20-30 sf.) 2.Bütçe Tablosu 3.Mantıksal Çerçeve Tablosu 4.Projede Çalışacak Kişilerin Özgeçmişleri 5.Başvuru Sahibinin Beyanı 6.Kontrol Listesi Başvuru Dokümanları 2. Aşama : Başvuru 3. Aşama : Değerlendirme 4. Aşama : Finansman Kararı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (www.csgb.gov.tr )www.csgb.gov.tr

27 27 Hibe Programlarının Dağılımı (Faydalanıcı Kuruluşlara Göre) SIRASIKURULUŞ SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI(€) YÜZDESİ 1Belediyeler36411,7799.765.029,2425,80 2KOBİ'ler65421,1447.767.998,5512,35 3Dernekler58018,7544.161.650,2711,42 4Odalar33610,8636.891.101,889,54 5Köylere Hizmet Götürme Birlikleri902,9122.874.141,235,92 6Vakıflar2116,8222.593.405,845,84 7İl Özel İdareleri732,3619.039.921,354,92 8Üniversiteler1133,6517.643.210,364,56 9Birlikler1284,1414.402.005,323,72 10Diğerleri983,1712.333.730,113,19 11Sendikalar531,718.409.791,702,17 12Meslek Liseleri642,078.232.220,822,13 13Kooperatifler732,366.098.974,651,58 14Çiftçi Grupları652,105.311.118,701,37 15Muhtarlıklar361,165.083.083,561,31 16Yüksek Okullar451,454.587.626,821,19 17Kamu Kurumları270,874.007.726,441,04 18İlköğretim Okulları491,583.866.033,681,00 19Halk Eğitim Merkezleri200,652.227.831,800,58 20Liseler60,19780.420,080,20 21Rehberlik ve Araştırma Merkezleri40,13314.857,430,08 22Anaokulu40,13276.081,670,07

28 28 Hibe Programlarının Dağılımı (Faydalanıcı Kuruluşlara Göre ) SIRASIKURULUŞ PROJEHİBE ADEDİTUTARI(€) 1İstanbul18222.344.334,37 2Ankara19022.039.590,40 3Kayseri14720.365.924,12 4Van20119.986.564,89 5Konya17617.469.725,9 11Malatya518.672.535,84 14Diyarbakır488.127.171,42 22Erzurum806.268.282,34 24Çankırı275.632.984,89 27Ordu465.194.681,95 33İzmir424.480.755,15 38 Ardahan 203.962.531,15 47Kocaeli222.487.164,00 52Edirne281.485.926,62 59Eskişehir151.027.741,93 72Çanakkale5467.093,37 75Karabük3180.697,52 TOPLAM 3093 Yaklaşık 386 Milyon Avro Kaynak: Merkezi Finans ve İhale Birimi

29 IPA Kapsamında Sağlanan Destekler Proje Uygulama Başkanlığı

30

31

32

33

34

35

36 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı BİRLİK PROGRAMLARI

37 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı TÜRKİYE'NİN KATILIM SAĞLADIĞI BAZI BİRLİK PROGRAMLARI: Hayatboyu ÖğrenmeGençlik Programı 7. Çerçeve ProgramıRekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı Kültür Programı Progress Programı

38 AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI AB BİRLİK PROGRAMLARI

39 Avrupa Birliği Eğitim Programları Hayatboyu Öğrenme Programı Comenius (Okul Eğitimi) Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim) Erasmus (Yüksek Öğretim) Grundtvig (Yetişkin Eğitimi) Gençlik Programları Toplam 31 ülkeyi kapsıyor. Toplam bütçesi 8 Milyar Avro ULUSAL AJANS Türkiye’de Eğitim Programlarının koordinasyon görevini ULUSAL AJANS (www.ua.gov.tr) yürütmektedir.

40 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Mesleki Eğitim Kuruluşları KOBİ’ler Yerel Yönetimler Kamu Kuruluşları Sivil Toplum Kuruluşları Amaçları: Mesleki Eğitim’de Beceri ve Yeterliliklerin Artırılması Faydalı Metotların Yaygınlaştırılması İstihdamın Artırılması KİMLER YARARLANABİLİR?

41 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI

42 Hareketlilik ProjeleriIVT PLM VETPRO Hareketlilik (Mobility) Nedir? Meslekî eğitim almakta olanların veya Meslekî eğitimden sorumlu olan kişilerin, sağlanan hibeleri kullanarak, belirlenen mesleki amaçlar doğrultusunda, AB’ye üye bir ülkedeki mesleki eğitim kurumu ya da işletmeye belirli süreler içerisinde gönderilmesidir. *IVT: *IVT: Temel mesleki eğitim almakta olanlar *PLM: *PLM: İş hayatındaki kişiler; yeni mezunlar, işe yeni başlayanlar, iş arayanlar *VETPRO: *VETPRO: Mesleki eğitimden sorumlu kişiler Son Başvuru Tarihi: 1 Şubat 2013 !

43 Ardahan Şehit Uzman Çavuş İbrahim Erdoğan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi "Sağlık Eğitimi ve Genç Çalışanlar" projesi kapsamında 11 hemşirelik öğrencilerinden 11 kişi yaz stajlarının 3/2 sini ALMANYA da geçirecektir. Ortaklar: - Almanya http://www.ardahansml.k12.tr LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Hareketlilik Projeleri Proje Uygulama Başkanlığı BÜTÇE: 47.952 Avro “Sağlık Eğitimi ve Genç Çalışanlar” IVT

44 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Hareketlilik Projeleri Proje yararlanıcılarının seçilen mesleki konularla ilgili olarak, AB’ye üye bir ülkede yer alan kurum/kuruluş ya da işletmede aldığı eğitim/staj ya da katıldığı çalışma tecrübesinin artırılmasıdır Amacı Nedir? Çalışma hayatındaki kişiler (yeni mezunlar, çalışanlar, işsizler vb.) Kimler Yararlanabilir? STK’larMesleki eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluş, STK’lar okullar, yerel ve merkezi kuruluşlar ve işletmeler özellikle işletmeler ve diğer tüzel kişilikler Kimler Başvuru Yapabilir? İŞ HAYATINDAKİ KİŞİLER (PLM)

45 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Hareketlilik Projeleri Otomotiv Yan Sanayi Üretiminde İhtiyaç Duyulan Teknik Elemanların İş Deneyimlerinin Arttırılması Projesi Proje kapsamında otomotiv, elektrik- elektronik, metal ve makine üzerine eğitim almış veya bu konularda yeni işe başlamış 36 kişi Belçika’nın Gent ve Almanya’nın Recklinghausen şehrinde 4 hafta süreyle kendi meslek alanlarında staj yapmışlardır.PLM Mesleki Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği BÜTÇE: 72.556 Avro

46 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Hareketlilik Projeleri VETPRO türü projelerin temel amacı, mesleki eğitim alanındaki metot ve uygulamaların veya yeterliklerin gözlemlenmesi, transferi ve bilgi değişimidir. Amacı Nedir? Yöneticiler, mesleki eğitim programı planlayıcıları, insan kaynakları yöneticileri, eğitimciler ve mesleki rehberlik uzmanları vb. Kimler Yararlanabilir? kamu kurumları,.Mesleki eğitim kuruluşları, işletmeler, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri vb. Kimler Başvuru Yapabilir? MESLEKİ EĞİTİMDEN SORUMLU KİŞİLER(VETPRO)

47 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Hareketlilik Projeleri Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü Yapay tohumlama gibi biyoteknolojik çalışmaları ve ıslah konusunda yetişkin mesleki eğitim metodolojisini yerinde inceleyerek uygulanabilir ve uyarlanabilir olanları ülkemize entegre etmek 12 kişilik ekip Haziran 2013’te İspanya’nın Andulucia (Endülüs) Eyaleti’ne çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. “Damızlık Bal Arısı İşletmelerinde Kullanılan Seleksiyon ve Islah Programlarının İncelenmesi ” VETPRO BÜTÇE: 16.740 Avro

48 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Yenilik Transferi Projeleri Amacı Nedir?  Mesleki eğitim ve öğretimi geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla daha önceden yapılmış Leonardo da Vinci projeleri ya da başka yenilikçi proje sonuçlarının/çıktılarının yeni ülkelere, bölgelere ya da sektörlere transfer edilmesi amacıyla hazırlanan çok ortaklı projelerdir. Kimler yararlanabilir?  Bu projeler program katılımcısı en az üç ülkeden kurumların ortaklığıyla yapılmaktadır. Kimler başvurabilir?  Mesleki eğitim kuruluşları, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri vb Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2013 ! Proje Uygulama Başkanlığı

49 Bursa Elektronikçiler Odası İspanya’da hazırlanan ve halen okullarda başarıyla uygulanmakta olan Girişimciliği Öğrenmek adlı interaktif öğrenme setinin Türkiye’de uygulanmasını sağlamak Ortaklar: - İspanya - Portekiz - İngiltere - Yunanistan - Polonya - Slovakya LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Yenilik Transferi Projeleri “Küresel Kriz Döneminde Yeni İş Yerleri Oluşturulması için Girişimde Yenilik” Proje Uygulama Başkanlığı BÜTÇE: 387.546 Avro

50 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Yenilik Transferi Projeleri YENİLİK TRANSFERİ (TOI) Gençlerin Başarılı bir Kariyer Sahibi Olabilmeleri ve İstihdam Şanslarını Arttırmak Amacıyla Bir Sistem Geliştirilmesi CPS sistemini uygulayan gençlerin; Kariyer yönetimi konusunda eğitilmeleri Özgeçmiş hazırlama, iş arama teknikleri, iletişim gibi pek çok konuda bilgi ve deneyim kazanmalarının sağlanması hedeflenmiştir.

51 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Ortaklık Projeleri Amacı Nedir?  Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren kurumlar arasında gerçekleştirilecek işbirliğini teşvik etmek amacıyla hazırlanmış çok ortaklı projelerdir. Kimler Yararlanabilir?  Bu projeler program katılımcısı en az üç ülkeden kurumların ortaklığıyla yapılmaktadır Kimler Başvurabilir?  Mesleki eğitim kuruluşları, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri vb Son Başvuru Tarihi: 21 Şubat 2013 ! Proje Uygulama Başkanlığı

52 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Grundtvig Projeleri Yetişkin eğitimi veren kurum ve kuruluşlarda çalışan kişilerin veya bu kişilerin eğitimiyle ilgili kişilerin, hayatboyu eğitim kalitesinin artırılmasını desteklemek amacıyla, çalıştıkları ülke dışındaki bir ülkede 6 haftaya kadar eğitim almalarını sağlamaktır. Amacı Nedir? Grundtvig Programının bu mali desteğinden örgün veya yaygın olarak yetişkin eğitiminin herhangi bir alanında tam zamanlı ya da yarı zamanlı çalışan personel yararlanabilir Kimler Yararlanabilir? STK’larYaygın eğitim kurumları başta olmak üzere STK’lar, araştırma merkezleri, bilgi/iletişim kuruluşları ile özel kuruluşlar, yüksek öğrenim kurumları vs. ülkeler arası ortaklıklar, Avrupa projeleri ve ağlar kurarak birlikte çalışabilirler. Kimler Başvuru Yapabilir? GRUNDTVİG (YETİŞKİN EĞİTİMİ)

53 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Grundtvig Projeleri Gülşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gönüllü Pasaportu Projesi Projenin hedefi, aktif vatandaşlık kavramının bir sonucu olarak gönüllü eğitimi konularında katılımcıların farkındalıklarını artırmaktır. Proje kapsamında Romanya’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

54 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI İletişim: Ünsal GENÇ Oktay ERCAN Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı AB İşleri Uzman Yardımcıları Tel: 0 312 218 13 34 E-posta: oercan@ab.gov.tr; ugenc@ab.gov.tr İlginiz İçin Teşekkürler…


"AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI ARDAHAN VALİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARI Oktay ERCAN Ünsal GENÇ Avrupa Birliği Bakanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları