Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
ARDAHAN VALİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARI 3-5 Ekim 2012 Oktay ERCAN Ünsal GENÇ Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı AB İşleri Uzman Yardımcıları Proje Uygulama Başkanlığı

2 Sunum İçeriği Proje Uygulama Başkanlığı
Türkiye’ye Sağlanan AB Mali Yardımlarının Kapsamı Nedir? Geçmiş Dönemde Uygulanan AB Destekli Projeler Birlik Programları Proje Uygulama Başkanlığı

3 AB Malİ YardImlarI KAPSAMINDA Sağlanan Destekler
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB Malİ YardImlarI KAPSAMINDA Sağlanan Destekler Proje Uygulama Başkanlığı

4 Adaylık Sürecinde AB Mali Yardımları
AB tarafından ülkemize üç farklı kaynak aracılığı ile destek sağlanmaktadır: Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) Topluluk Programları * Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik * Kültür Programı * Progress Programı * 7. Çerçeve Programı * Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı Avrupa Yatırım Bankası Proje Uygulama Başkanlığı

5 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI Proje Uygulama Başkanlığı

6 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Mali Protokoller Dönemi ( ) : 3.ülke II. MEDA Programı ( ) : 3.ülke III. Katılım Öncesi Mali Yardım ( ) : Aday Ülke IV. IPA ( ) : Aday Ülke Adaylık Dönemi ile sadece programların adı değişmedi: Öncelikler, strateji belgeleri, kurallar, prosedürler, uygulama mekanizmaları da değişti… Proje Uygulama Başkanlığı

7 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) (2007-2013) Öncelik Alanları
Ulusal Koordinatör (NIPAC) Avrupa Birliği Bakanlığı Kurumsal Yapılanma Avrupa Birliği Bakanlığı Sınırötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma Çevre Operasyonel Programı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) Ulaştırma Operasyonel Programı (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı) Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) İnsan Kaynakları İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi O.P Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kırsal Kalkınma Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı 7

8 IPA Kapsamında Türkiye’ye Sağlanan Destek
Milyon Avro Öncelik Alanları 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma 252,2 250,2 232,2 211,3 230,6 250,9 238,3 Sınırötesi İşbirliği 6,6 8,8 9,4 9,6 9,7 9,9 10,1 Bölgesel Kalkınma 167,5 173,8 182,7 238,1 291,4 350,8 378 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 50,2 52,9 55,6 63,4 77,6 89,9 96 Kırsal Kalkınma 20,7 53,0 85,5 131,3 172,5 197,8 213 Toplam 497,2 538,7 566,4 653,7 781,9 899,5 935,5 Genel Toplam 4,9 Milyar € Proje Uygulama Başkanlığı 8

9 Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA)’nın Sektörel Dağılımı
Proje Uygulama Başkanlığı 9

10 Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA)’nın Yıllara Göre Dağılımı
Proje Uygulama Başkanlığı 10

11 AB Mali Yardımlarından yerel düzeyde 2 farklı şekilde faydalanılabilir
IPA Kapsamında Sağlanan Destekler AB Mali Yardımlarından yerel düzeyde 2 farklı şekilde faydalanılabilir Pilot Uygulamalar Hibe Programları Merkezi düzeydeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca (Bakanlık, Müsteşarlık vb) yürütülen projelerin pilot uygulamaları Hibe Programları Proje Uygulama Başkanlığı

12 MERKEZİ DÜZEYDEKİ KURULUŞLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ DÜZEYDEKİ KURULUŞLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER Proje Uygulama Başkanlığı

13 MERKEZİ DÜZEYDEKİ KURULUŞLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alanında Bölgesel Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi Projesi Proje Amacı: AB Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi'nin içerdiği düzenlemeleri etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde Marmara Bölgesi'nde uygulamayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında 11 ilde 39 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu ve kalibrasyon laboratuvarının kurulaması Çevre izleme ağının yönetiminde ve operasyonunda görev alacak 30 uzmanın eğitilmesi hedeflenmektedir. Uygulama Yeri: İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova Proje Bütçesi: 7 Milyon € Proje Uygulama Başkanlığı

14 MERKEZİ DÜZEYDEKİ KURULUŞLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER
Karayolları Genel Müdürlüğü Türkiye’de Karayolu Güvenliğinin Artırılması Projesi Proje Amacı: Türkiye'de trafik kazalarından dolayı meydana gelen ekonomik ve sosyal kayıpların azaltılması hedeflenmiştir. Proje kapsamında karayollarında güvenliği sağlayan: otokorkuluk tesisleri tespit edilen karayolu kesimlerindeki kurb iyileştirmeleri köprü ve tırmanma şeritleri belirlenen kavşaklardaki sinyalizasyon tesisi işleri gerçekleştirilmiştir. Uygulama Yeri: .İstanbul, Ankara, Samsun, Elazığ, Trabzon, Bursa, Kastamonu ve Sivas Proje Bütçesi: 27,3 Milyon € Proje Uygulama Başkanlığı

15 MERKEZİ DÜZEYDEKİ KURULUŞLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER
Mesleki Yeterlilik Kurumu Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP) Proje Amacı: Ulusal Yeterlilik Sisteminde rol alan bütün paydaşların sisteme ilişkin bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılması Kamu ve özel sektör temsilcileri, işçi ve işveren örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarının ulusal yeterlilik sistemine yönelik katkılarda bulunmalarını hedeflemektedir. Uygulama Yeri: .İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Bursa,İzmir, Gaziantep, Kayseri, Karabük, Konya, Proje Bütçesi: 10,9 Milyon € Proje Uygulama Başkanlığı

16 Hibe Programları Kapsamında Destekler Nasıl Sağlanır?
Yerel Düzeydeki projeler Hibe Programları aracılığıyla desteklenmektedir. Merkezi Finans ve İhale Birimi HİBE PROGRAMI döneminde 58 farklı hibe programı uygulanmıştır… Hibe Programları kapsamında toplam 3093 mikro projeye 386 Milyon Avro finansman sağlanmıştır. Hibe Programının Hedef Kitlesindeki Kuruluşlar -STK’lar -Belediyeler -Yerel Yönetimler Proje Uygulama Başkanlığı 16

17 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARI
Proje Uygulama Başkanlığı

18 Hibe Programları Kapsamında Destekler Nasıl Sağlanır?
Milli Eğitim Bakanlığı Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Toplam Proje Bütçesi: 10 Milyon € Program Yılı: 2007 HİBE PROGRAMI Hibe Programı Hibe Pr. Bütçesi 9.8 Milyon € Uygulama Yılı: Proje Sayısı 89 Proje Yerel Yönetimler Eğitim Kurumları Sivil Toplum Kuruluşları Uluslararası Kuruluşlar KOBİ-Temsilci Kuruluşları Proje Uygulama Başkanlığı 18

19 Çıldır Belediye Başkanlığı
Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Hibe Programı Çıldır’da Liseye Geçen Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Projesi Çıldır Belediye Başkanlığı HİBE: Avro Çıldır Lisesinde ilkokuldan sonra okula devam etmeyen en az 150 kız ile Çıldır merkezdeki en az 100 ilköğretim öğrencisine okullarına devam konusunda bilinçlendirme ile kariyer rehberlik hizmetleri sunumu, Okullarını terk etmiş en az 150 kız çocuk ve ailelerine yönelik kızların okullarına geri dönmelerini teşvik edici bilinçlendirme kampanyası, Proje sonunda Ardahan merkezdeki meslek liseleri ile Çıldır’daki liselerde kız öğrenciler arasındaki okullaşma oranı en az %5 artış gözlenmiştir. Proje Uygulama Başkanlığı

20 Hibe Programları Kapsamında Destekler Nasıl Sağlanır?
Hibe Programının Bütçesi 24,5 Milyon € İŞKUR Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Program Yılı: 2007 HİBE PROGRAMI Proje Sayısı 135 Proje Uygulama Yılı: Sivil Toplum Kuruluşları Sanayi ve Ticaret Odaları Esnaf ve Sanatkar Odaları Meslek Örgütleri Üniversiteler, Halk Eğitim Merkezleri Proje Uygulama Başkanlığı 20

21 Desteklenmesi Hibe Programı
Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Ekolojik Oyuncak ve Eğitim Malzemesi Üretim Merkezi Projesi Proje Amacı: Kadın istihdamının desteklenmesi hibe programı çerçevesinde yapılan “ekolojik oyuncak projesi” Ardahan ilinde 18 işsiz kadının meslek edinmesine yardım etmiştir. Uygulama Yeri: Ardahan Proje Bütçesi: € Proje Uygulama Başkanlığı

22 Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı
İŞKUR Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Pr. Bütçesi 24,4 Milyon € Program Yılı: 2007 Uygulama Yılı: HİBE PROGRAMI Proje Sayısı 128 Proje (3 Köylere Hizmet Götürme Birliği Projesi) Yerel Yönetimler Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Öğretim Kurumları Kar amacı olmayan kooperetifler Proje Uygulama Başkanlığı 22

23 Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı
Gezici Mesleki Eğitim Merkezi Projesi Afşin İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği HİBE: Avro Proje kapsamında 86 kursiyer 40 gün boyunca argon kaynakçılığı ve sıhhi tesis kursu görmüştür. Proje bölgedeki gençlerin istihdam edilebilirliklerine katkıda bulunmuştur. Proje, bölgedeki ara eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmuştur. Proje Uygulama Başkanlığı

24 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI HİBE PROGRAMLARINA NASIL BAŞVURULUR ?
Proje Uygulama Başkanlığı

25 Hibe Programlarına Nasıl Başvurulur ?
Hibe Duyurusunu Kim Yapar? Hibe Duyurusu Hibe Başvurusu Nereye Yapılır? Hibe Başvurusu Merkezi Finans ve İhale Birimi ( Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ( Avrupa Birliği Bakanlığı ( Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ( ) Hibe Programı Sahibi Kuruluş Merkezi Finans ve İhale Birimi ( Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ( Proje Başvuruları Proje Uygulama Başkanlığı 25

26 Hibe Programlarına Nasıl Başvurulur ?
1. Aşama : Ön Teklif 3. Aşama : Değerlendirme Başvuru Dokümanları Ön Teklif (5 sf.) Ön Teklif Kontrol Rehberi Başvuru Sahibinin Beyanı Kontrol Listesi MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ ( veya ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ( ) 2. Aşama : Başvuru Başvuru Dokümanları Tam Başvuru Formu (20-30 sf.) Bütçe Tablosu Mantıksal Çerçeve Tablosu Projede Çalışacak Kişilerin Özgeçmişleri Başvuru Sahibinin Beyanı Kontrol Listesi 4. Aşama : Finansman Kararı Proje Uygulama Başkanlığı 26

27 Halk Eğitim Merkezleri
Hibe Programlarının Dağılımı (Faydalanıcı Kuruluşlara Göre) SIRASI KURULUŞ SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI(€) 1 Belediyeler 364 11,77 ,24 25,80 2 KOBİ'ler 654 21,14 ,55 12,35 3 Dernekler 580 18,75 ,27 11,42 4 Odalar 336 10,86 ,88 9,54 5 Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 90 2,91 ,23 5,92 6 Vakıflar 211 6,82 ,84 5,84 7 İl Özel İdareleri 73 2,36 ,35 4,92 8 Üniversiteler 113 3,65 ,36 4,56 9 Birlikler 128 4,14 ,32 3,72 10 Diğerleri 98 3,17 ,11 3,19 11 Sendikalar 53 1,71 ,70 2,17 12 Meslek Liseleri 64 2,07 ,82 2,13 13 Kooperatifler ,65 1,58 14 Çiftçi Grupları 65 2,10 ,70 1,37 15 Muhtarlıklar 36 1,16 ,56 1,31 16 Yüksek Okullar 45 1,45 ,82 1,19 17 Kamu Kurumları 27 0,87 ,44 1,04 18 İlköğretim Okulları 49 ,68 1,00 19 Halk Eğitim Merkezleri 20 0,65 ,80 0,58 Liseler 0,19 ,08 0,20 21 Rehberlik ve Araştırma Merkezleri 0,13 ,43 0,08 22 Anaokulu ,67 0,07 27

28 Hibe Programlarının Dağılımı (Faydalanıcı Kuruluşlara Göre)
SIRASI KURULUŞ PROJE HİBE ADEDİ TUTARI(€) 1 İstanbul 182 ,37 2 Ankara 190 ,40 3 Kayseri 147 ,12 4 Van 201 ,89 5 Konya 176 ,9 11 Malatya 51 ,84 14 Diyarbakır 48 ,42 22 Erzurum 80 ,34 24 Çankırı 27 ,89 Ordu 46 ,95 33 İzmir 42 ,15 38 Ardahan 20 ,15 47 Kocaeli ,00 52 Edirne 28 ,62 59 Eskişehir 15 ,93 72 Çanakkale ,37 75 Karabük ,52 TOPLAM 3093 Yaklaşık 386 Milyon Avro Kaynak: Merkezi Finans ve İhale Birimi 28

29 IPA Kapsamında Sağlanan Destekler
Proje Uygulama Başkanlığı

30 30

31 31

32 32

33 33

34

35

36 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
BİRLİK PROGRAMLARI Proje Uygulama Başkanlığı

37 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
TÜRKİYE'NİN KATILIM SAĞLADIĞI BAZI BİRLİK PROGRAMLARI: Hayatboyu Öğrenme Gençlik Programı Kültür Programı 7. Çerçeve Programı Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı Progress Programı Proje Uygulama Başkanlığı

38 AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI
AB BİRLİK PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI

39 Avrupa Birliği Eğitim Programları Hayatboyu Öğrenme Programı
AB BİRLİK PROGRAMLARI Avrupa Birliği Eğitim Programları Hayatboyu Öğrenme Programı Comenius (Okul Eğitimi) Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim) Erasmus (Yüksek Öğretim) Grundtvig (Yetişkin Eğitimi) Gençlik Programları Toplam bütçesi 8 Milyar Avro Toplam 31 ülkeyi kapsıyor. Türkiye’de Eğitim Programlarının koordinasyon görevini ULUSAL AJANS ( yürütmektedir.

40 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI KİMLER YARARLANABİLİR?
Mesleki Eğitim Kuruluşları KOBİ’ler Yerel Yönetimler Kamu Kuruluşları Sivil Toplum Kuruluşları Amaçları: Mesleki Eğitim’de Beceri ve Yeterliliklerin Artırılması Faydalı Metotların Yaygınlaştırılması İstihdamın Artırılması

41 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI
Hareketlilik Projeleri Yenilik Transferi Ortaklık Projeleri Avrupa Dil Ödülü

42 IVT LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Hareketlilik Projeleri PLM
VETPRO Hareketlilik (Mobility) Nedir? Meslekî eğitim almakta olanların veya Meslekî eğitimden sorumlu olan kişilerin, sağlanan hibeleri kullanarak, belirlenen mesleki amaçlar doğrultusunda, AB’ye üye bir ülkedeki mesleki eğitim kurumu ya da işletmeye belirli süreler içerisinde gönderilmesidir. *IVT: Temel mesleki eğitim almakta olanlar *PLM: İş hayatındaki kişiler; yeni mezunlar, işe yeni başlayanlar, iş arayanlar *VETPRO: Mesleki eğitimden sorumlu kişiler Son Başvuru Tarihi: 1 Şubat 2013 !

43 IVT LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Hareketlilik Projeleri
Ardahan Şehit Uzman Çavuş İbrahim Erdoğan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi “Sağlık Eğitimi ve Genç Çalışanlar” BÜTÇE: Avro "Sağlık Eğitimi ve Genç Çalışanlar" projesi kapsamında 11 hemşirelik öğrencilerinden 11 kişi yaz stajlarının 3/2 sini ALMANYA da geçirecektir. Ortaklar: - Almanya Proje Uygulama Başkanlığı

44 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Hareketlilik Projeleri
İŞ HAYATINDAKİ KİŞİLER (PLM) Amacı Nedir? Proje yararlanıcılarının seçilen mesleki konularla ilgili olarak, AB’ye üye bir ülkede yer alan kurum/kuruluş ya da işletmede aldığı eğitim/staj ya da katıldığı çalışma tecrübesinin artırılmasıdır Kimler Yararlanabilir? Çalışma hayatındaki kişiler (yeni mezunlar, çalışanlar, işsizler vb.) Kimler Başvuru Yapabilir? Mesleki eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluş, STK’lar okullar, yerel ve merkezi kuruluşlar ve işletmeler özellikle işletmeler ve diğer tüzel kişilikler

45 PLM LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Hareketlilik Projeleri
Mesleki Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği Otomotiv Yan Sanayi Üretiminde İhtiyaç Duyulan Teknik Elemanların İş Deneyimlerinin Arttırılması Projesi BÜTÇE: Avro Proje kapsamında otomotiv, elektrik-elektronik, metal ve makine üzerine eğitim almış veya bu konularda yeni işe başlamış 36 kişi Belçika’nın Gent ve Almanya’nın Recklinghausen şehrinde 4 hafta süreyle kendi meslek alanlarında staj yapmışlardır.

46 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Hareketlilik Projeleri
MESLEKİ EĞİTİMDEN SORUMLU KİŞİLER(VETPRO) Amacı Nedir? VETPRO türü projelerin temel amacı, mesleki eğitim alanındaki metot ve uygulamaların veya yeterliklerin gözlemlenmesi, transferi ve bilgi değişimidir. Kimler Yararlanabilir? Yöneticiler, mesleki eğitim programı planlayıcıları, insan kaynakları yöneticileri, eğitimciler ve mesleki rehberlik uzmanları vb. Kimler Başvuru Yapabilir? Mesleki eğitim kuruluşları, işletmeler, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri vb.

47 VETPRO LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Hareketlilik Projeleri
Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü “Damızlık Bal Arısı İşletmelerinde Kullanılan Seleksiyon ve Islah Programlarının İncelenmesi ” BÜTÇE: Avro Yapay tohumlama gibi biyoteknolojik çalışmaları ve ıslah konusunda yetişkin mesleki eğitim metodolojisini yerinde inceleyerek uygulanabilir ve uyarlanabilir olanları ülkemize entegre etmek 12 kişilik ekip Haziran 2013’te İspanya’nın Andulucia (Endülüs) Eyaleti’ne çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

48 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Yenilik Transferi Projeleri
Amacı Nedir? Mesleki eğitim ve öğretimi geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla daha önceden yapılmış Leonardo da Vinci projeleri ya da başka yenilikçi proje sonuçlarının/çıktılarının yeni ülkelere, bölgelere ya da sektörlere transfer edilmesi amacıyla hazırlanan çok ortaklı projelerdir. Kimler yararlanabilir? Bu projeler program katılımcısı en az üç ülkeden kurumların ortaklığıyla yapılmaktadır. Kimler başvurabilir? Mesleki eğitim kuruluşları, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, özel kuruluşlar , sivil toplum örgütleri vb Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2013 ! Proje Uygulama Başkanlığı

49 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Yenilik Transferi Projeleri
Bursa Elektronikçiler Odası “Küresel Kriz Döneminde Yeni İş Yerleri Oluşturulması için Girişimde Yenilik” BÜTÇE: Avro İspanya’da hazırlanan ve halen okullarda başarıyla uygulanmakta olan Girişimciliği Öğrenmek adlı interaktif öğrenme setinin Türkiye’de uygulanmasını sağlamak Ortaklar: - İspanya - Portekiz - İngiltere - Yunanistan - Polonya - Slovakya Proje Uygulama Başkanlığı

50 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Yenilik Transferi Projeleri
YENİLİK TRANSFERİ (TOI) Gençlerin Başarılı bir Kariyer Sahibi Olabilmeleri ve İstihdam Şanslarını Arttırmak Amacıyla Bir Sistem Geliştirilmesi CPS sistemini uygulayan gençlerin; Kariyer yönetimi konusunda eğitilmeleri Özgeçmiş hazırlama, iş arama teknikleri, iletişim gibi pek çok konuda bilgi ve deneyim kazanmalarının sağlanması hedeflenmiştir.

51 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI
Ortaklık Projeleri Amacı Nedir? Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren kurumlar arasında gerçekleştirilecek işbirliğini teşvik etmek amacıyla hazırlanmış çok ortaklı projelerdir. Kimler Yararlanabilir? Bu projeler program katılımcısı en az üç ülkeden kurumların ortaklığıyla yapılmaktadır Kimler Başvurabilir? Mesleki eğitim kuruluşları, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, özel kuruluşlar , sivil toplum örgütleri vb Son Başvuru Tarihi: 21 Şubat 2013 ! Proje Uygulama Başkanlığı

52 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI GRUNDTVİG (YETİŞKİN EĞİTİMİ)
Grundtvig Projeleri GRUNDTVİG (YETİŞKİN EĞİTİMİ) Amacı Nedir? Yetişkin eğitimi veren kurum ve kuruluşlarda çalışan kişilerin veya bu kişilerin eğitimiyle ilgili kişilerin, hayatboyu eğitim kalitesinin artırılmasını desteklemek amacıyla, çalıştıkları ülke dışındaki bir ülkede 6 haftaya kadar eğitim almalarını sağlamaktır. Kimler Yararlanabilir? Grundtvig Programının bu mali desteğinden örgün veya yaygın olarak yetişkin eğitiminin herhangi bir alanında tam zamanlı ya da yarı zamanlı çalışan personel yararlanabilir Kimler Başvuru Yapabilir? Yaygın eğitim kurumları başta olmak üzere STK’lar, araştırma merkezleri, bilgi/iletişim kuruluşları ile özel kuruluşlar, yüksek öğrenim kurumları vs. ülkeler arası ortaklıklar, Avrupa projeleri ve ağlar kurarak birlikte çalışabilirler.

53 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Grundtvig Projeleri
Gülşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gönüllü Pasaportu Projesi Projenin hedefi, aktif vatandaşlık kavramının bir sonucu olarak gönüllü eğitimi konularında katılımcıların farkındalıklarını artırmaktır. Proje kapsamında Romanya’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

54 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
İlginiz İçin Teşekkürler… İletişim: Ünsal GENÇ Oktay ERCAN Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı AB İşleri Uzman Yardımcıları Tel: E-posta:


"AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları