Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

/ 481 Doç. Dr. Zekeriya Aktürk 29 Mart 2006 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara SAĞLIKTA KALİTE ve KALİTE ÇEMBERLERİ 0535 7140843

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "/ 481 Doç. Dr. Zekeriya Aktürk 29 Mart 2006 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara SAĞLIKTA KALİTE ve KALİTE ÇEMBERLERİ 0535 7140843"— Sunum transkripti:

1 / 481 Doç. Dr. Zekeriya Aktürk 29 Mart 2006 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara SAĞLIKTA KALİTE ve KALİTE ÇEMBERLERİ 0535 7140843 naturamed@hotmail.com http://ailehekimligi.trakya.edu.tr

2 / 482 Konu: Sağlık Hizmetlerinde Kalite Amaç : Bu dersin sonunda katılımcıların Kalite kavramı ve ilişkili faktörler hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Hedefler : Katılımcılar bu oturum sonunda; Kalite kavramını tanımlayabilmeli Kalitenin ortaya çıkış sürecini bilmeli Kalitenin yararlarını sayabilmeli Kalite çemberlerini tanımlayabilmeli Kalite çemberlerinin işleyiş şeklini bilmeli Araç-Gereç : Projeksiyon Cihazı,Ders Notları Süre: 45 dakika

3 / 483 M.Ö. 2000: Al, bu kökü ye... M.S. 1000: O kök kötü...Gel, bu duayı oku... M.S. 1850: O dua batıl inanç...Al, bu iksiri iç... M.S. 1940: O iksir yılan yağı...Al, bu hapı yut... M.S. 1985: O hap etkisiz...Gel, bu antibiyotiği al.. M.S. 2000: O antibiyotik artık işe yaramıyor..."Al, bu kökü ye..." İlacın Tarihçesi

4 / 484 KALİTE NEDİR?

5 / 485 Latince qualis = gerçekte öyle olmak bir şeyin ya da birinin doğası, niteliği, bir şeyin iyi ya da kötü olma özelliği, herhangi bir bakımdan üstünlük, eksiksizlik Kalite

6 / 486 Kullanıma uygunluktur. (Dr. J.M. Juran) Kalite

7 / 487 Şartlara uygunluktur. (P.B.Crosby) Kalite

8 / 488 İhtiyaçların karşılanabilme oranıdır. Kalite

9 / 489 İstenen şartlara ilk defada, her defasında ve zamanında uymaktır. Kalite

10 / 4810 Müşteri memnuniyetidir. Kalite

11 / 4811 Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. (TS9005) Kalite

12 / 4812 Toplam Kalite Yönetimi Yönetim ve bütün çalışanların katılımı ile müşteri isteklerinin karşılanmasıdır.

13 / 4813 TARAFLAR Hastalar Yöneticiler KALİTE Çalışanlar

14 / 4814 Sağlık hizmeti sunumu sürecinde kurumu oluşturan birimlerin ortaya koyduğu yarar ve zarar dengelerinin yargısı neticesinde varılan maksimum bir iyileşme beklentisidir. Avedis Donabedian Sağlık Hizmeti Kalitesi

15 / 4815 KALİTE, günün bilgileri ışığında verilen bakımın, hastalardan istenen sonuçların alınmasını artırma ve muhtemel istenmeyen sonuçları azaltma derecesidir Sağlık Hizmeti Kalitesi Amerikan Sağlık Örgütleri Akreditasyon Komitesi

16 / 4816 Teknoloji (Özellikle iletişim) Sınırların azalması Yarışma ortamı Daha iyi hizmet Toplam Kalite Yönetimi İnsan

17 / 4817 TARİHÇE  Hammurabi kanunları, Mısır papirüsleri, Aristo  Esnaf locaları, Ahi teşkilatı  2. dünya savaşı sonrası  Japon sanayisi  Prof. William Edwards Deming (www.deming.org)  1954 J.M. Juran (www.juran.com)  Dr. Kaoru Ishikawa  İlk toplantı: 1962 Tokyo  1985 ABD’de en büyük sanayi şirketlerinin %90’ı  Türkiye: 1969 yılında sağlık ocağı sağlık kurulları

18 / 4818 Farklı görüşler ORTAK PAYDA

19 / 4819 Donabedian’a göre Kaliteyi belirleyen 7 faktör: Etkinlik (efficient; randımanlı) Etkililik (effective) Verimlilik Optimallik Kabul edilebilirlik Meşruluk Eşitlik (adil) Güvenli, Hasta merkezli ve Zamanında hizmet +

20 / 4820 Kalite Döngüsü W. Edwards Deming

21 / 4821

22 / 4822 Kalite Bir Süreçtir

23 / 4823 Düzeltici Sistem 1 2 3 4 Müşteri istekleri analizi Düzeltici faaliyetler Sürecin kontrolü Pazarlama ve satış Kalite Yaklaşımları

24 / 4824 Önleyici Sistem 1 2 3 4 Müşteri istekleri analizi Tasarım ve geliştirme Sürecin kontrolü Pazarlama ve satış Kalite Yaklaşımları

25 / 4825 BİREY OLARAK NE GİBİ KALİTE BEKLENTİLERİMİZ VAR?

26 / 4826 Kalitenin Sağlanması Kalite Güvence Sistemleri Kalite Yönetim Ekipleri Kalite Çemberleri

27 / 4827

28 / 4828

29 / 4829

30 / 4830 ISO 9000 Kalite Yönetimi ile ilgili standartları içerir ISO nedir?  International Organization for Standardization  Standardizasyon için kurulmuş uluslararası bir örgüttür  145 ülkenin katılımı var  180 teknik komitesi var  Her teknik komite bir özel alanla ilgilenir (örn. Asbestoz, çinko)  Amacı uluslararası ürün ve hizmet değişimini ve entellektüel, bilimsel, teknolojik ve ekonomik aktivitelerde kooperasyonu kolaylaştırmak için standartlar oluşturmaktır

31 / 4831 ISO 9000 standartlar serisi bir mükem- mellik seviyesi olmayıp, bir işletmede kalite yönetim sisteminin kurulması için asgari şartları belirleyen bir kılavuz niteliğindedir !!

32 / 4832 ISO 9000 standarları serisini kim oluşturur?  176 numaralı teknik komite  Ülkeler kendi örgütlerinin temsilcileri ile bu komiteye fikir sunarlar  Türkiye’den TSE

33 / 4833  İlk seri 1987’de oluşturulmuştur  ISO 9001  ISO 9002  ISO 9003  1994 ve 2000 yılında revizyonlar yapıldı  ISO 9000/2000 versiyonunda;  9001, 9002, 9003 standartları 9001 başlığı altında teke indirgenmiştir ISO 9000 Standartları

34 / 4834  Bilgilerini artırma  Birlikte çalışmayı öğrenme  Etkileşimi öğrenme  Moral yüksekliği  Özgüven yüksekliği  Sistematik çalışma  Etkinlikleri planlama  Problem çözme tekniklerini öğrenme  Problemleri önleyebilme  Daha başarılı tanı koyma  Daha etkin ve ekonomik ilaç kullanımı  Gizli kalmış yeteneklerin ortaya çıkması  İş tatmininda artma  Yeni beceriler kazanma  İşinde terfi etme imkanı Liderlik özelliklerinin gelişmesi Toplam Kalite Yönetiminin Yararları Çalışanlara

35 / 4835 Toplam Kalite Yönetiminin Yararları İşverene  Maddi tasarruf  Daha az işten çıkarma  Çalışanların işe gelmeme oranlarında azalma  Ürünün hızlı ulaştırılması  Ürün kalitesinde artma  Araç ve gereçlerin etkin kullanımı

36 / 4836 Toplam Kalite Yönetiminin Yararları Genel  Ürün kalitesinde artma  İletişimde artma  Daha iyi eğitilmiş iş gücü  Daha etkili ekip çalışması  Güven ortamı oluşması  İşe katılım ve motivasyon  İş güvenliğinde artma

37 / 4837 Kalite Ölçülebilir mi? Kalite Belirteçleri (Endikatörleri) Performans (aktivite) endikatörleri

38 / 4838

39 / 4839 Kalite çemberi iş ve iş yeri ile ilgili ürünlerin, hizmetlerin vs. iyileşmesi için çalışan aynı iş yerindeki bir ekiptir. Giriş İşçiler İş yeriÜrün Öğrenciler EğitimOkul Kalite Çemberleri

40 / 4840 Kalite Çemberlerinin Örgütlenme Şekli

41 / 4841 Amaç Kurumun gelişmesi İnsani ilişkilere saygı ve iş tatmini Çalışanların potansiyellerini ortaya koyma http://www.mftrou.com/kaoru-ishikawa.html

42 / 4842 Balık Kılçığı Diyagramı Probleme yol açan etki ve nedenleri sistematik bir şekilde incelemeye yarar –4 M: Methods, Machines, Materials, Manpower 4 P: Place, Procedure, People, Policies 4 S: Surroundings, Suppliers, Systems, Skills

43 / 4843 http://www.pathmaker.com/resources/leaders/ishikawa.asp

44 / 4844 7-10 kişi 1 moderatör Haftada 1 toplantı İşle ilgili problemlerin ortaya konması Çözüm üretilmesi Çözümlerin yönetime sunulması Sonuçların değerlendirilmesi Kalite Çemberlerinin İşleyiş Şekli

45 / 4845

46 / 4846 ÖZETLEYELİM Kalite nedir? Kalite açısından sağlığın hangi özellikleri vardır? Kalite uygulamalarının çalışanlara ne gibi yararları vardır? Kalite güvence sistemlerinden ne anlıyoruz?

47 / 4847 SORU Hangisi önleyici kalite yaklaşımı sisteminin özelliklerinden değildir? a. Müşteri isteklerinin tespiti (Pazar araştırması) b. Tasarım ve geliştirme faaliyetleri c. Karşılaşılan hataların düzeltilmesi d. Proses kontrol e. Pazarlama ve satış

48 / 4848 “I think I have said enough to show how we have progressed and how each one ous is only a link in a chain that began long before us and will continue long after we have gone. Therefore, we must honor our predecessors and delight in those who shall follow.” “Quality is very simple. It is love – love of knowledge, love of man, and love o God.” Avedis Donabedian Spanish Journal of Health Care and Quality, 1999


"/ 481 Doç. Dr. Zekeriya Aktürk 29 Mart 2006 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara SAĞLIKTA KALİTE ve KALİTE ÇEMBERLERİ 0535 7140843" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları