Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

/ 361 Zekeriya Aktürk EQuiP Türkiye Delegesi Aile Hekimliğinde Kalite Kursu KALİTEve İlişkili Kavramlar Prof. Dr. ; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "/ 361 Zekeriya Aktürk EQuiP Türkiye Delegesi Aile Hekimliğinde Kalite Kursu KALİTEve İlişkili Kavramlar Prof. Dr. ; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 / 361 Zekeriya Aktürk EQuiP Türkiye Delegesi Aile Hekimliğinde Kalite Kursu KALİTEve İlişkili Kavramlar Prof. Dr. ; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Erzurum zekeriya.akturk@gmail.com, http://aile.atauni.edu.tr

2 / 362 M.Ö. 2000: Al, bu kökü ye... M.S. 1000: O kök kötü...Gel, bu duayı oku... M.S. 1850: O dua batıl inanç...Al, bu iksiri iç... M.S. 1940: O iksir yılan yağı...Al, bu hapı yut... M.S. 1985: O hap etkisiz...Gel, bu antibiyotiği al.. M.S. 2000: O antibiyotik artık işe yaramıyor..."Al, bu kökü ye..." İlacın Tarihçesi

3 / 363 Amaç : Bu dersin sonunda katılımcıların Kalite kavramı ve ilişkili terimler hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Hedefler : Katılımcılar bu oturum sonunda; Kalite kavramını tanımlayabilmeli Kalite uygulamalarının yararlarını sayabilmeli Kalite çemberlerini tanımlayabilmeli Kalite çemberlerinin işleyiş şeklini açıklayabilmeli Misyon, vizyon, QALY, DALY gibi kavramları açıklayabilmeli

4 / 364 KALİTE NEDİR?

5 / 365 Latince qualis = gerçekte öyle olmak bir şeyin ya da birinin doğası, niteliği, bir şeyin iyi ya da kötü olma özelliği, herhangi bir bakımdan üstünlük, eksiksizlik Kalite

6 / 366 Kullanıma uygunluktur. (Dr. J.M. Juran) Kalite

7 / 367 Şartlara uygunluktur. (P.B.Crosby) Kalite

8 / 368 İhtiyaçların karşılanabilme oranıdır. Kalite

9 / 369 İstenen şartlara ilk defada, her defasında ve zamanında uymaktır. Kalite

10 / 3610 Müşteri memnuniyetidir. Kalite

11 / 3611 Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. (TS9005) Kalite

12 / 3612 Toplam Kalite Yönetimi Yönetim ve bütün çalışanların katılımı ile müşteri isteklerinin karşılanmasıdır.

13 / 3613 TARAFLAR Hastalar Yöneticiler KALİTE Çalışanlar

14 / 3614 Sağlık hizmeti sunumu sürecinde kurumu oluşturan birimlerin ortaya koyduğu yarar ve zarar dengelerinin yargısı neticesinde varılan maksimum bir iyileşme beklentisidir. Avedis Donabedian Sağlık Hizmeti Kalitesi KALİTE, günün bilgileri ışığında verilen bakımın, hastalardan istenen sonuçların alınmasını artırma ve muhtemel istenmeyen sonuçları azaltma derecesidir Amerikan Sağlık Örgütleri Akreditasyon Komitesi

15 / 3615 Teknoloji (Özellikle iletişim) Sınırların azalması Yarışma ortamı Daha iyi hizmet Toplam Kalite Yönetimi İnsan

16 / 3616  Esnaf locaları, Ahi teşkilatı  2. dünya savaşı sonrası  Japon sanayisi  Prof. William Edwards Deming (www.deming.org)  1954 J.M. Juran (www.juran.com)  Dr. Kaoru Ishikawa  İlk toplantı: 1962 Tokyo  1985 ABD’de en büyük sanayi şirketlerinin %90’ı  Türkiye: 1969 yılında sağlık ocağı sağlık kurulları

17 / 3617 Farklı görüşler ORTAK PAYDA

18 / 3618 Donabedian’a göre Kaliteyi belirleyen 7 faktör: Etkinlik (efficient; randımanlı) Etkililik (effective) Verimlilik Optimallik Kabul edilebilirlik Meşruluk Eşitlik (adil) Güvenli, Hasta merkezli ve Zamanında hizmet +

19 / 3619 Kalite Döngüsü W. Edwards Deming

20 / 3620

21 / 3621 Kalite Bir Süreçtir

22 / 3622 Düzeltici Sistem 1 2 3 4 Müşteri istekleri analizi Düzeltici faaliyetler Sürecin kontrolü Pazarlama ve satış Kalite Yaklaşımları

23 / 3623 Önleyici Sistem 1 2 3 4 Müşteri istekleri analizi Tasarım ve geliştirme Sürecin kontrolü Pazarlama ve satış Kalite Yaklaşımları

24 / 3624  Bilgilerini artırma  Birlikte çalışmayı öğrenme  Etkileşimi öğrenme  Moral yüksekliği  Özgüven yüksekliği  Sistematik çalışma  Etkinlikleri planlama  Problem çözme tekniklerini öğrenme  Problemleri önleyebilme  Daha başarılı tanı koyma  Daha etkin ve ekonomik ilaç kullanımı  Gizli kalmış yeteneklerin ortaya çıkması  İş tatmininda artma  Yeni beceriler kazanma  İşinde terfi etme imkanı Liderlik özelliklerinin gelişmesi Toplam Kalite Yönetiminin Yararları Çalışanlara

25 / 3625 Toplam Kalite Yönetiminin Yararları İşverene  Maddi tasarruf  Daha az işten çıkarma  Çalışanların işe gelmeme oranlarında azalma  Ürünün hızlı ulaştırılması  Ürün kalitesinde artma  Araç ve gereçlerin etkin kullanımı

26 / 3626 Toplam Kalite Yönetiminin Yararları Genel  Ürün kalitesinde artma  İletişimde artma  Daha iyi eğitilmiş iş gücü  Daha etkili ekip çalışması  Güven ortamı oluşması  İşe katılım ve motivasyon  İş güvenliğinde artma

27 / 3627 Kalite çemberi iş ve iş yeri ile ilgili ürünlerin, hizmetlerin vs. iyileşmesi için çalışan aynı iş yerindeki bir ekiptir. İşçiler İş yeriÜrün Öğrenciler EğitimOkul Kalite Çemberleri

28 / 3628 Kalite Çemberlerinin Örgütlenme Şekli

29 / 3629 Amaç Kurumun gelişmesi İnsani ilişkilere saygı ve iş tatmini Çalışanların potansiyellerini ortaya koyma http://www.mftrou.com/kaoru-ishikawa.html

30 / 3630 7-10 kişi 1 moderatör Haftada 1 toplantı İşle ilgili problemlerin ortaya konması Çözüm üretilmesi Çözümlerin yönetime sunulması Sonuçların değerlendirilmesi Kalite Çemberlerinin İşleyiş Şekli

31 Yaşam Kalitesi Sık kullanılan bir ölçek SF36’dır Yaşam kalitesini 36 soruyla 8 boyutta değerlendirir: –Fiziksel işlevler –Fiziksel sağlık nedeniyle rol kısıtlılıkları –Duygusal problemler nedeniyle rol kısıtlılıkları –Enerji/bitkinlik –Sosyal işlev –Ağrı –Genel sağlık / 3631

32 / 3632 QALY (Quality Adjusted Life Years) Yaşamın süresini (kantite) ve Sağlık hizmetleriyle elde edilen kalitesini dikkate alır «Yaşam beklentisinin» ve «geriye kalan ömrün kalitesinin» aritmetik bir ürünüdür. Fiyat-yararlılık hesapları için kullanılabilir (Tedavinin QALY başına ne kadar maliyeti var?)

33 / 3633 DALY (Disability Adjusted Life Years) Veri yok <9250 9250-16000 16000-22750 22750-29500 29500-36250 36250-43000 43000-49750 49750-56500 56500-63250 63250-70000 70000-80000 >80000 http://en.wikipedia.org/wiki/File:All_Causes_world_map_-_DALY_-_WHO2004.svg DALY=YLL (Years of Life Lost) +YLD (Years Lost due to Disability) YLL = N (number of deaths) x L (standard life expectancy at age of death in years) http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/index.html

34 Ulusal Hastalık Yükü Çalışması / 3634 http://www.tusak.saglik.gov.tr/pdf/nbd/raporlar/hastalikyukuTR.pdf

35 / 3635 Misyon – Vizyon Her kurumun bir vizyonu ve misyonu olmalıdır Misyon: Biz kimiz ve ne yaparız? Vizyon: Kendimizi gelecekte nerede görmek istiyoruz? Gelecekle ilgili vizyonumuz nedir?

36 / 3636 “I think I have said enough to show how we have progressed and how each one of us is only a link in a chain that began long before us and will continue long after we have gone. Therefore, we must honor our predecessors and delight in those who shall follow.” “Quality is very simple. It is love – love of knowledge, love of man, and love of God.” Avedis Donabedian Spanish Journal of Health Care and Quality, 1999


"/ 361 Zekeriya Aktürk EQuiP Türkiye Delegesi Aile Hekimliğinde Kalite Kursu KALİTEve İlişkili Kavramlar Prof. Dr. ; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları