Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİN PROGNOSTİK DEĞERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİN PROGNOSTİK DEĞERİ"— Sunum transkripti:

1 BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİN PROGNOSTİK DEĞERİ
Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. AD Diyarbakır-TÜRKİYE

2 MAYIS-2009

3 EYLÜL-2009

4 KASIM- 2009

5 KASIM 2009

6 KASIM 2009

7 MART-2010

8 NİSAN-2010 (Preop)

9 MM’lı hastalarda hastalığın erken teşhis edilmesi durumunda tedaviye daha iyi cevap alınabileceği yönünde bulgular mevcuttur. Robinson BWS. Lung Cancer 2005 Mezotelyomada cerrahi dahil effektif bir tedavi yöntemi yoktur. Hastalığın erken saptanmasının sonucu değiştireceğine bir bulgu yoktur. Sherpereel A, et al. Curr Opin Pulm Med 2007 MM’lı hastalarda hastalığın erken teşhis edilmesi durumunda tedaviye daha iyi cevap alınabileceği yönünde bulgular mevcuttur. Mezotelyomada cerrahi dahil effektif bir tedavi yöntemi yoktur. Hastalığın erken saptanmasının sonucu değiştireceğine bir bulgu yoktur.

10 Baas P. Curr Opin Oncol 2003

11 Bhattacharya K. Mutation Research 2005

12 GİRİŞ Mezotelyoma fatal bir tümör olup Avrupa ülkelerinde insidansı gittikçe artmaktadır Asbest gelişen ülkelerde yaygın olarak kullanıldığından gelecek dekatlarda major sorun oluşturmaya devam edecektir. Avrupa’da insidansı 20/milyon/yıl’dır. Türkiyenin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yıllık insidans 42.9/milyondur. Senyigit A, et al. Respiration Sherpereel A, et al. Curr Opin Pulm Med 2007 Scherpereel A. Guidelines of the European Respiratory Society and the European Society of Thoracic Surgeons for the management of malignant pleural mesothelioma. Eur Respir J. 2010

13 Tanıda torakoskopinin rolü nedir?
Klinik ve radyolojik olarak mezotelyomadan şüphelenildiği zaman torakoskopi en iyi tanı metodudur. ERS/ATS Task Force. Scherpereel A. Guidelines of the European Respiratory Society and the European Society of Thoracic Surgeons for the management of malignant pleural mesothelioma. Eur Respir J. 2010

14 MEZOTELYAL MARKERLER MM insidansı Finlandiya popülasyonuna göre asbestozis olgularında 32 kat ve benign plevral hastalıkta 5.5 kat daha yüksektir. Önceden asbest temasına maruz kalan milyonlarca insanda mezotelyoma gelişme riski vardır. Günümüzde bu hastalığı önceden belirleyebilecek herhangi bir test yoktur. Hastalığın geliştiği kişilere ait bilgiler ve mezotelyomanın ölümcül olduğuna dair basın bilgileri bir çok asbest işçisinde stress oluşturur. Önceden hastalığı belirleyebilecek bir marker halk sağlığı üzerine büyük bir etki oluşturacaktır. Sherpereel A, et al. Curr Opin Pulm Med 2007Pass HI, et al. Semin Thorac Cardiovasc Surg 2009

15

16 MEZOTELYAL MARKERLER Mezotelyoma için kullanılacak olan biomarkerin mezotelyomanın tüm subtiplerini saptayabilmesi, mezotelyomayı benign plevral hastalık ve metastatik plevral malignensilerden (özellikle meme ve akciğer kanseri) ayırt edebilmesi, tümör ağırlığını ve böylece tedaviye cevabı belirleyebilmesi ve asbeste maruz kalan olgularda hastalığı önceden belirleyebilmesi gerekmektedir. Bir çok marker (hyalüronik asit, Cyfra 21-1, TPA vs) önerilmesine karşın klinik kullanım için uygun bulunmamışlardır. Mezotelyoma içim 3 potansiyel marker mezotelin, megakaryosit potansiye edici faktör ve osteopontin’dir. Creaney F. J Thorac Oncol 2008 Sherpereel A, et al. Curr Opin Pulm Med 2007

17 SOLUBL MEZOTELiN VEYA SOLUBL MEZOTELİN RELATED PEPTİDLER
Mezotelin bir hücre yüzey glikoproteini olup mezotelyal hücre için ayırt edici bir markerdir. Mezotelin geni 4 ayrı protein üretir: megakaryocyte potentiating factor (MPF), mesothelin variant 1, mesothelin variant 2, Soluble mesothelin-related protein (SMRP). Mezotelin normal mezotelyal hücrelerce salınır ancak MM, pankreas ve over kanserlerinde de salındığı gibi normal peritonda 49 kat yüksek oranda saptanmıştır. Pass HI. Semin Thorac Cardiovasc Surg 2009

18 SMRP SMRP testi klinik olarak mevcuttur ve serum veya plevrada çalışıldığı zaman diagnostik bir özgüllük ve duyarlılık sağlar. SMRP’nin asbeste maruz kalan kişilerde mezotelyoma gelişimini tahmin etmedeki rolü bu markere karşı olan ilgiyi artırmıştır. Sherpereel A, et al. Curr Opin Pulm Med 2007

19 SMRP Bir tanı aracı olarak Hastalığı izlemde bir araç olarak
Yüksek riskli popülasyonda bir tarama aracı olarak Bir tanı aracı olarak Hastalığı monitorize eden bir araç olarak Yüksek riskli popülasyonda bir tarama aracı olarak

20 SMRP:Tanı aracı olarak
İlk defa maliign mezotelyomalı hastaların serumlarında SMRP’yi Robinson ve ark. çalışmışlardır. Bu çalışmada MM’lı 44 hastanın 37’sinde (% 84) SMRP konsantrasyonu yüksekti. SMRP ayrıca akciğer kanserinde (1/30), asbeste maruz kalmayanlarda (0/28) ve asbestli hastalarda (7/40) oranında yükselmişti. Bu çalışmada SMRP’nin malign hastalarda asbeste maruz kalan ve kalmayan sağlıklı bireylerde, farklı akciğer ve plevranın benign ve malign durumlara göre yükseldiği gösterilmiştir. SMRP seviyeleri tümör yapısı ile korele idi. Epitelyal MPM’de sarkomatoid MPM’ye göre SMRP seviyesi daha yüksekti. SMRP seviyesinin ayrıca tedaviye cevap alınınca düştüğü ve tümör progresyonu ile arttığı bildirilmiştir. Araştırmacılar ayrıca asbeste maruz kalan bireylerde mezotelyomanın erken dönemde saptanması için yararlı olabileceğini bildirmişlerdir. İlk defa maliign mezotelyomalı hastaların serumlarında SMRP’yi Robinson ve ark. çalışmışlardır. Bu çalışmada MM’lı 44 hastanın 37’sinde (% 84) SMRP konsantrasyonu yüksekti. SMRP ayrıca akciğer kanserinde (1/30), asbeste maruz kalmayanlarda (0/28) ve asbestli hastalarda (7/40) oranında yükselmişti. Bu çalışmada SMRP’nin malign hastalarda asbeste maruz kalan ve kalmayan sağlıklı bireylerde, çeşitli akciğer ve plevranın benign ve malign durumlara göre yükseldiği gösterilmiştir. SMRP seviyeleri tümör yapısı ile korele idi. Epitelyal MPM’de sarkomatoid MPM’ye göre SMRP seviyesi daha yüksekti. SMRP seviyesinin ayrıca tedaviye cevap alınınca düştüğü ve tümör progresyonu ile arttığı bildirilmiştir. Araştırmacılar ayrıca asbeste maruz kalan bireylerde mezotelyomanın erken dönemde saptanması için yararlı olabileceğini bildirmişlerdir. Robinson BWS, et al. Lancet 2003

21 SMRP:Tanı aracı olarak
1. Sağlıklı olgular, önceden asbeste maruz kalan ve hiçbir plevral hastalığı olmayan hastalar ile önceden asbeste maruz kalıp benign plevral hastalığı olanları MM ile karşılaştıran bir çalışmada SMRP cut-off değeri 0.55 nM/L olarak baz alındığında spesifisite ve sensitivite % 72 olarak saptanmıştır. 2. En geniş serili Kuzey Amerika SLMP çalışmasında Ortalama serum SMRP seviyesi akciğer kanserine göre daha yüksekti. Stage I MM vakalarında SMRP seviyesi asbeste maruz kalanlara göre yüksekti Stage II-IV MM vakalarında serum SMRP seviyeleri stage I MM’ya göre yüksekti. Ayrıca SMRP seviyeleri effüzyonlara göre daha yüksekti. Pass HI. Semin Thorac Cardiovasc Surg 2009

22 SMRP:Tanı aracı olarak
Mezotelyoma ve diğer plevral hastalıklara sahip kontrol gruplarından alınan plevral mayi SMRP seviyeleri 2 geniş serili çalışmada değerlendirilmiştir. Dolaşımdaki SMRP’nin plevral mezotelyomadan kaynaklandığını ispatlayacak şekilde plevral mayi SMRP seviyeleri, serum SMRP seviyesinden daha yüksekti. Plevral mayide SMRP sensitivite ve spesifisiteleri çok merkezli bir Fransız çalışmasında sırasıyla % 67 ve % 98, 234 hastalık bir Avustralya kohort çalışmasında % 67 ve 98 idi. Sherpereel A, et al. Curr Opin Pulm Med 2007

23 Pass HI, et al. Ann Thorac Surg 2008
Serum SMRP levels were different among patients with MPM, lung cancer, and individuals exposed to asbestos (p , Kruskal- Wallis test; Table 2). The mean serum SMRP values for the 90 patients with MPM ( nM) was significantly higher than those for patients with lung cancer ( nM, p by ANOVA) or from asbestos exposed individuals ( nM, p by Pass HI, et al. Ann Thorac Surg 2008

24 Figure 1 demonstrates the differences in serum SMRP levels between MPM, lung cancer and its various histologies, and the asbestos-exposed cohort. There were no differences between serum SMRP levels for adenocarcinoma (compared with squamous cell carcinoma or small cell carcinoma (p ). Fig 1. Serum SMRP levels for groups studied. (Adeno adenocarcinoma; LCa lung carcinoma; MPM malignant pleural mesothelioma.) Pass HI, et al. Ann Thorac Surg 2008

25 For the MPM cohort, as seen in Figure 2, there were no differences seen in SMRP levels comparing epithelial (n 58, nM) to biphasic (n 29, ). There was a trend toward a lower SMRP level for sarcomatoid MPM but the small number of pure cases of sarcomatoid prevented any conclusions (n 3, ). Fig 2. Soluble mesothelin-related peptide (SMRP) level for differing malignant pleural mesothelioma (MPM) histologies. Pass HI, et al. Ann Thorac Surg 2008

26 No differences in SMRP serum levels were noted for asbestos-exposed individuals
based on age, sex, or exposure duration. The level of serum SMRP of 409 normal individuals was significantly lower than the 66 asbestos-exposed individuals ( vs , p by ANOVA), but when age and sex were matched between the two groups the difference in serum SMRP was less pronounced but still significant ( vs , p 0.01). There was a trend toward elevation of serum SMRP levels comparing individuals with no plaques and fibrosis to those with evidence of radiographic asbestos changes. Fig 3. SMRP levels based on the radiographic characteristics of age- and sex-matched normal controls, not exposed to asbestos compared with asbestos exposed controls. Pass HI, et al. Ann Thorac Surg 2008

27 Moreover, as seen in Figure 5, MPM stages greater than stage I had significantly higher SMRP levels ( , p 0.03) than stage I MPMs. Serum SMRP level, however, did not prove to be an independent predictor of survival by the Cox proportional hazards model. Fig 5. SMRP levels for asbestos-exposed individuals and various malignant pleural mesothelioma (MPM) stages. Pass HI, et al. Ann Thorac Surg 2008

28 Fig 7. Pleural effusion serum SMRP levels for MPM, benign, and other malignancies.
Pass HI, et al. Ann Thorac Surg 2008

29 SMRP Schneider, yeni tanı konan MPM’li hastalar (n:100), relaps gösteren MPM’li hastalar (n:29), primer akciğer kanseri (n:139) ve benign asbestozisli hastaların (n:75) serum örneklerinde SMRP’nin diagnostik ve prognostik değerini araştırmışlardır Schneider J, et al. J Thorac Oncol 2008

30 Schneider J, et al. J Thorac Oncol 2008
SMRP concentrations were significantly higher in MPM compared with benign asbestosis (p ) or lung cancer (p 0.001). The median values were 1.4 nM, 0.9 nM, and 0.8 nM, respectively. The best statistical cutoff was found to be 1.35 nM resulting in a sensitivity of 53% and a specificity of 82.7%. No significant differences in SMRP levels were found among histologies and stages of MPM. The highest median SMRP levels (4.2 nM) were measured in 29 MPM patients with relapse/progression (75.8% nM). Schneider J, et al. J Thorac Oncol 2008

31 FIGURE 1. SMRP concentrations in serum samples from patients with MPM in relation to tumor stages. There were no significant statistical differences between the individual stages. Schneider J, et al. J Thorac Oncol 2008

32 The highest median SMRP levels (4
The highest median SMRP levels (4.2 nM) were measured in 29 MPM patients with relapse/progression (75.8% nM). FIGURE 3. Box and Whisker plot of SMRP serum concentrations in untreated MPM (MPM/pre) compared with MPM at relapse/progression after an initial therapy (MPM/progressive disease) (p ,two-sided Mann-Whitney U test). Horizontal line indicates the best statistical diagnostic cutoff (1.35 nM) (y axis in logarithmic scale). Schneider J, et al. J Thorac Oncol 2008

33 THE PROGNOSTIC VALUE OF SMRP
The highest median SMRP levels (4.2 nM) were measured in 29 MPM patients with relapse/progression (75.8% nM). Univariately, SMRP discriminated significantly (p ) between favorable (n 71, median survival: 17.1 month; 1-year survival: 63.1%) and worse prognosis (n 20, median survival: 8.4 months, 1-year survival: 32%) at 3.5 nM. In multivariate analysis, histology, therapy, and SMRP were shown to be independent prognostic factors in all MPM patients. Nevertheless, subtype driven reanalysis showed only a trend in epithelial MPM. Schneider J, et al. J Thorac Oncol 2008

34 SMRP:Hastalık izlem aracı olarak
Serum SMRP seviyeleri tümör büyümesi ile paraleldir ve tedaviye cevabı belirlemede yararlı olabilir. Serum SRMP seviyeleri cerrahi evre ile paralellik gösterip rezeksiyon sonucu düşer ve progresyon ile artar. Bundan dolayı serum SMRP seviyeleri cerrahi debulking işlemlerinin etkinliğinin iyi bir markeri olabilir. Robinson BWS, et al. Lung Cancer 2005 Sherpereel A, et al. Curr Opin Pulm Med 2007

35 SMRP:RİSK GRUBUNDA TARAMA ARACI OLARAK
Robinson ve ark. asbet maruziyeti olan 40 olgunun serumlarında SMRP seviyelerini ölçmüşler ve Yedi olguda artış saptayıp 5 yıl içinde bu olguların üçünde mezotelyoma ve birinde akciğer kanseri saptandığını bildirmişlerdir. Diğer 33 olguda ise 8 yıllık takipte mezotelyoma gelişmemiştir. Yülsek SMRP seviyeleri görülemeyen küçük mezotelyoma odaklarının varlığını ve dolayısı ile önceden klinik hastalık durumunu gösterebilir. Robinson BWS, et al. Lancet 2003

36 SMRP Mezotelin biomarkeri mezotelyoma için iyi bir serum markeridir. Artmış bir mezotelin seviyesi malignensiyi ve özellikle mezotelyomayı düşündürür. Creaney F. J Thorac Oncol 2008

37 Luo L. Respiratory Medicie 2009
In the present meta-analysis, our results indicate that determining concentrations of serum SMRPs produce consistent results with relative high specificity 0.89 (95% CI 0.88e0.90); the summary estimate of sensitivity, however, was only 0.64 (95% CI 0.61e0.68), showing that sensitivity estimates were quite low, andweremore variable than specificity. These data suggest that SMRP determination might be somehowhelpful in confirming (ruling in) MM. However, these tests maximize specificity at the cost of sensitivity, and this trade-off has significant clinical implications. By contrast with the higher specificity, SMRPs had low sensitivity that was not sufficiently low to exclude non-MM when a patient’s SMRP concentrations are lower than the cut-off values Luo L. Respiratory Medicie 2009

38 Figure 1 Forest plot of estimates of sensitivity and specificity for mesothelin assays in the diagnosis of malignant mesothelioma. The point estimates of sensitivity and specificity from each study are shown as solid circles. Error bars are 95% confidence intervals.Numbers indicate the reference numbers of studies cited in the reference list. Luo L. Respiratory Medicie 2009

39 SMRP A META-ANALİZ ÇALIŞMA
Mevcut meta-analiz çalışmasında yüksek spesifisite “0.89 (95% CI )” saptanmışken sensitivite sadece “0.64 (95% CI )” idi. SMRP MM’yı saptamada yararlı olabilir Mevcut metaanaliz çalışmasında yüksek spesifisite “0.89 (95% CI )” saptanmışken sensitivite yanlızca “0.64 (95% CI )” idi. SMRP MM’yı saptamada yararlı olabilir Yüksek spesifisiteye karşın SMRP düşük sensitivite hastanın SMRP konsantrasyonları cut-off değerlerinden daha düşük olduğu zaman non-MM’yı ekarte etmek için yeterince düşük değildi Sonuç: Serum SMRP ölçümü mezotelyoma teşhisinde önemlidir. SMRP sonuçları klinik bulgular ve konvansiyonel testlerle beraber yorumlanmalıdır. Luo L., et al. Respiratory Medicie 2009

40 OSTEOPONTİN Osteopontin pluripotent extrasellüler hücre adezyon proteinidir ve immün yanıtta, kemik matrixinin şekillenmesinde ve kanser progresyonunda önemli rol oynar. Yüksek OPN seviyeleri tümör invazyonu, progresyonu ve metastazlarında saptanır. Sherpereel A, et al. Curr Opin Pulm Med 2007

41 OSTEOPONTİN Osteopontin tüberküloz ve birçok malignitede (over, kolon, meme, prostat ve akciğer kanserleri) salınır. Serum Osteopontin seviyeleri mezotelyomada asbeste maruz kalan sağlıklı kişilerden daha yüksektir. Ancak mezotelyomanın metastatik plevral karsinom veya asbeste bağlı benign plevral hastalıklardan ayırımında daha az değerlidir Sherpereel A, et al. Curr Opin Pulm Med 2007

42 OSTEOPONTİN Osteopontin mezotelyoma ve sağlıklı şahısları ayırt etmede önemli ise de tek başına mezotelyoma tasında kullanılamaz. Ayrıca koroner arter hastalığı, interstisyel pnömoni dahil bazı nonmalign, nonplevral efüzyon ve diğer benign pulmoner hastalıklarlarda da serum değeri artar. Creaney F. J Thorac Oncol 2008

43 OSTEOPONTİN Mezotelyomada prognostik bir faktör olarak serum osteopontin seviyesinin değeri Serum osteopontin seviyesi survey ile ters orantılıdır ve yüksek seviyeler birçok kanserde (meme, prostat, kolon, pankreas özofagus ve akciğer kanserleri) kötü prognoz ve ileri evre ile ilintilidir. Sherpereel A, et al. Curr Opin Pulm Med 2007

44 MEGAKARYOCYTE POTENTIATING FACTOR
MPF bazı mezotelyal hücreler ve pankreatik hücrelerce salınır. İn vitro olarak megakaryosit koloni formasyonunu stimüle eder. Serum MPF seviyeleri MPM’li hastaların % 91’inde yükselmişti. MPF seviyeleri peritoneal mezotelyomalı hastalarda cerrahi sonrası normale döndüğünden tedaviye cevabı takip etmede önemli olabilir. Its precursor is a 71-kDa protein which is cleaved into a membrane bound 40-kDa C-terminal mesothelin and a soluble 31-kDa N-terminal protein called megakaryocyte potentiating factor (MPF) [9]. YANİ MPF ASLINDA MEZOTELİNİN ÖNCÜL MADDESİDİR Sherpereel A, et al. Curr Opin Pulm Med 2007

45 SMRP, OSTEOPONTIN AND MPF
Biomarker concentrations in serum. Biomarker concentrations were determined at least in duplicate by ELISA and individual patient values are plotted on the graph. A, MPF; B, osteopontin; and C, mesothelin. Serum levels of the three markers were elevated in mesothelioma patients. At a level of specificity of 95% relative to healthy controls and patients with benign asbestos related disease, the sensitivity for mesothelioma was 34% for MPF, 47% for osteopontin and 73% for mesothelin. Osteopontin and MPF were unable to differentiate patients with mesothelioma from patients with other malignancies or those presenting with transudative pleural effusions. Creaney J. J Thorac Oncol 2008

46 DİĞER SERUM MARKERLERİ
MM’da artış gösteren diğer markerler: Cytokeratin Fragment 19 (CYFRA 21-1) Cancer Antigen 125 (CA125), Hyaluronic acid. Roe OD, et al. Lung Cancer 2008

47 DİĞER SERUM MARKERLERİ HYALÜRONİK ASİT
Çalışmalar serum hyalüronik asit seviyesinin MM’lı hastalarda yüksek olduğunu ve aynı yaştaki sağlıklı gönüllülerde veya nonmezotelyal orjinli malign tümörlerden önemli derecede daha yüksek olduğunu gösterdi. Asbestozisli hastalarda serum hyaluronan yüksek değildi. Diğer çalışmalar hastalığın klinik seyri esnasında serum hyaluronat seviyesinin sadece kanserin ileri evresinde arttığını, dolayısı ile hastalığın erken dönemde saptanmasında daha az değere sahip olduğunu bildirmişlerdir. Pass HI. Semin Thorac Cardiovasc Surg 2009

48 DİĞER SERUM MARKERLERİ HYALÜRONİK ASİT
Hyalüronik asit mezotelyomada olası bir diagnostik marker olarak önerilmiş ise de yüksek serum seviyeleri sadece ileri evre mezotelyomada tanımlanmıştır. Ayrıca mezotelyomalıların önemli bir kısmı HA salmaz. Ancak yüksek plevral HA seviyesi (100 µg/L’den yüksek değerler) MPM tanısı için spesifik olarak bildirilmiştir. Grigoriu b, et al. Clinical Biochemistry 2009

49 Results: Using a serum HA cut-off of 100 μg/L, 8 patients/33 (24
Results: Using a serum HA cut-off of 100 μg/L, 8 patients/33 (24.2%) were positive in the Mets group versus 20/76 (26.3%) in the MPM group and only 1/27 BPLAE patients. The area under ROC curve for serum HA in MPM versus Mets or BPLAE groups was only while it was for mesothelin. In pleural fluid, both markers had similar diagnostic values In conclusion, serum mesothelin had a better diagnostic value than serum hyaluronic acid and therefore may be considered as the reference biological marker in MPM diagnosis. In pleural effusion, both markers were equally effective in diagnosing MPM. Grigoriu b, et al. Clinical Biochemistry 2009

50 VASKÜLER ENDOTELYAL GROWTH FAKTÖR (VEGF)
VEGF önemli bir angiogenezis regülatörü olarak bilinir ve endotelyal hücre proliferasyonu, vasküler permeabilite ve bazı inflamatuar lezyonların angiogenezisinde kritik bir öneme sahiptir. 8OHdG: 8-hydroxy-2-deoxyguanosine Amati M. Mutation Research. 2008

51 In summary, we demonstrated that patients with MPM had significantly higher serum levels of VEGF in comparison with a population with a history of asbestos exposure that did not develop MPM, and the patients with advanced stage MPM showed higher levels of VEGF than patients with early stage MPM, suggesting it as a useful serum marker for screening for MPM in symptomless asbestosis-exposed individuals. Moreover, the Kaplan-Meier method revealed a significant correlation between serum VEGF levels and survival, which suggested its usefulness as a marker for estimating prognosis. Yasimatsu A. J Thorac Oncol 2010

52 FIGURE 3. Survival of MPM subjects according to serum
VEGF levels. Estimates of the probability of survival were calculated using the Kaplan-Meier method and compared using the log-rank test. Yasimatsu A. J Thorac Oncol 2010

53 SONUÇ SMRP ve Osteopontin halihazırda çalışılan biyolojik markerlerdir. Önerilen markerler mezotelyoma tanısı için altın standart olarak kabul edilen sitolojik ve histolojik incelemelerin yerini alabilecek derecede yeterli bir özgüllüğe sahip değildirler. Hastalığın prevalansı ve mevcut biomarkerlerin duyarlılık ve özgüllükleri sebebiyle tarama asbeste maruz kalan tüm olgulara uygulandığında yanlış pozitif sonuçlar,gerçek pozitif olgulardan birkaç kat daha fazla olduğundan biolojik markerler tarama aracı olarak kullanılamazlar. SMRP’nin MPM’de prognostik değeri net değildir ve ilave çalışmalar gerektirir. Mezotelyomaya spesifik yeni markerleri saptamak için çalışmalar devam etmektedir.


"BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİN PROGNOSTİK DEĞERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları