Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Vezikoüreteral Reflü Dr. Tayfun Oktar İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Çocuk Ürolojisi B.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Vezikoüreteral Reflü Dr. Tayfun Oktar İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Çocuk Ürolojisi B.D."— Sunum transkripti:

1 Vezikoüreteral Reflü Dr. Tayfun Oktar İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Çocuk Ürolojisi B.D.

2 Tanım İdrarın üst üriner sisteme fizyolojik olmayan geri akımı

3 Tarihçe Galen – Leonardo da Vinci Fark etme Pozzi, 1893 İlk bildiri (pelvik jinekolojik op) Bumpus, 1924 VUR/ÜSE Campbell, 1930 722 VCUG’de %12 VUR Prather, 1944 VUR çocuklarda anormal bir durum Hutch, 1952 Paraplejiklerde VUR, piyelonefrit Hodson, 1959 Çocuklarda VUR, ÜSE

4 Üreterovezikal Bileşke Tünel / üreter çapı: 5 / 1 (Paquin)

5 Primer VUR Vezikoüreteral bileşke anatomik bozukluğu

6 Sekonder VUR Anatomik/ fonksiyonel işeme bozukluğu – Nörojen mesane – Valv-striktür İatrojenik, inflamasyon

7 VUR / Risk VUR + ÜSE Pyelonefrit Hipertansiyon Renal yetmezlik Renal Skar

8 Renal kortikal hasar Renal skar Konjenital renal ‘displazi’ ‘Reflü nefropatisi’ Asendan üriner enfeksiyon

9 Renal skar Renal skar primer olarak polar yerleşimli konkav veya düz papillalarda İntrarenal reflü

10 Epidemiyoloji Genel çocuk populasyonunda %0.4-1.8 ÜSE ile %30-50 Prenatal hidronefroz da %16.2 (%7-35) Yenidoğanda erkek, daha sonra kızlarda 4-6 kat fazla Genetik yatkınlık + – Kardeşlerde %27 – Reflü+ bireylerin çocuklarında %35

11 Epidemiyoloji %10-40 renal parankim etkilenmesi Reflü nefropatisi varlığında HT/SDBY %10-20

12 VUR-ÜSE-Mesane disfonksiyonu

13 VUR ÜSE mesane disfonksiyonu

14 ÜVB yapısal defekti VUR Mesane disfonksiyonu Üriner enfeksiyon Renal parankim hasarı

15 İntrarenal reflü + VUR Renal skar Mesane disfonksiyonu (Yüksek miksiyon basıncı) Üriner enfeksiyon +

16 Tanı Miksiyon anamnezi önemli Ultrasonografi VCUG DMSA Diğer – MRI – Ürodinami

17 VCUG Kurallara uygun olmalı

18

19 Sınıflama (IRSC,1985) Reflü derecesi ile yaş, doğal gidiş / tedavi seçiminde önemli

20 Tc-99 DMSA IV enjeksiyon Statik böbrek sintigrafisi ajanı Proksimal renal tübüler hücrelere bağlanır

21 EAU/ESPU Kılavuzu Kız ve erkeklerde (0-2 y) ateşli ÜSE’da US+VCUG Alternatif; Ateşli enfeksiyonda önce DMSA seçilebilir, parankim lezyonu (+) ise VCUG Tekrarlayan semptomatik enfeksiyon ? AAP ilk febril enfeksiyonda da US normalse VCUG istemiyor (2-24 ay)

22 2-24 ay, ilk ateşli enfeksiyon, normal US; % 17 Sintigrafide renal skar %62 VUR, Gr. 3-5

23 İlk değerlendirme DMSA, bulgu varsa VCUG >%50 gereksiz VCUG önlenmekte DMSA (N) %5-27 VUR (+) ‘Top- down’ Dilate VUR %30 Akut DMSA (N) (Gr.3-5)

24 Tedavi Ateşli üriner sistem enfeksiyonunu önlemek Renal skar gelişimini önlemek Hasta morbiditesi azaltmak Mesane disfonksiyonu tedavi AMAÇ

25 Tedavi Seçenekleri Konservatif tedavi Endoskopik enjeksiyon Ureteral reimplantasyon – Açık cerrahi – Lap/Robotik

26 Tedavi prensipleri VUR + ÜSEPyelonefrit-Skar Reflüyü durdurEnfeksiyonu önle Cerrahi girişim Konservatif tedavi (AB proflaksisi)

27 Tedavi kararı Yaş Cinsiyet Reflü derecesi AÜSD Eşlik eden anatomik bozukluklar Renal hasar Renal fonksiyonlar Aile uyumu Aile kararı

28 EAU / ESPU Kılavuzu Skar varlığı, yaş, reflü derecesi, ipsilateral renal fonksiyon, bilateralite, anatomik anomaliler, mesane disfonksiyonu, aile uyumu, aile tercihi, klinik seyir

29 Konservatif tedavi Antibiyotik proflaksisi Miksiyon bozuklukları tedavisi Spontan kaybolma

30 Küçük yaş Düşük derece Unilateral Normal parankim Reflü spontan olarak kaybolabilir Konservatif tedavi (Antibiyotik proflaksisi)

31 EAU/ESPU kılavuzu Spontan kaybolma – Gr 1-2 %80 – Gr 3-5 %30-50 Yüksek derece Bilateral İleri yaş Parankim etkilenmesi Mesane disfonksiyonu Anatomik anomali Spontan kaybolma az

32 Konservatif tedavi Bir yaşa kadar tüm derecelerde (EAU 1-5y) Düşük dereceli VUR’da – Normal renal parankim – Unilateral – Normal anatomi

33 -EAU kılavuzu- Profilaksi süresi? İlk yaşta derece veya skar varlığından bağımsız profilaksi Kullanmak daha güvenli Tuvalet eğitimi tamamlanıp AÜSD olmadığı görülene kadar devam edilmeli Kesildikten sonra yakın takip gerekli Proflaksi ve cerrahi avantaj ve dezavantajları aile ile tartışılmalı

34 Cerrahi kararı Takipte ateşli ÜSE Yeni skar gelişmesi Kaybolmayan reflü? İleri yaş-yüksek dereceli VUR – Kötü renal parankim – Anatomik anomali – Yüksek derece – Kız çocuk VUR+obstrüksiyon

35 Cerrahi Açık cerrahi Endoskopik enjeksiyon Laparoskopik/robotik antireflü girişimleri

36 Endoskopik enjeksiyon Üreter orifisi submukozasına dolgu maddesi enjeksiyonu PTFE(polytetrafluoroethylene) Matouschek 1981- Puri, O’Donnell Subureteric Teflon Injection STING

37 AUA-1997 AUA- 2010 AUA Kılavuzları

38 Enjeksiyon materyalleri Otolog Yağ Kondrosit Kan Kollajen Otolog olmayan Teflon Kollajen Polydimethylsiloxane Calcium hydroxyapatite Dextranomere(Dx/HA) NASHA/Dx gel

39 NASHA/Dx gel (Non-animal stabilized hyaluronic acid/dextranomer) Partikül çapı 80-250 mikron Doku reaksiyonu düşük Migrasyon saptanmamış

40 STING Lackgren, Kirsch, BJUI, 2010

41 Enjeksiyon yöntemleri A-İntraureterik proximal (HIT) C-STING B-İntraureterik distal (HIT) A+B double hit B+C modifiye STING Lackgren, Kirsch, BJUI, 2010

42 İlk enjeksiyon sonrası başarı J Urol 2006 %75.68

43 Dereceye göre başarı

44 Tekrarlanan enjeksiyon 2.ci 3.ncü İkinci başarısız enjeksiyon sonrası açık cerrahi? %33.90%68.02

45 Anatomik-fonksiyonel bozukluklarda DuplikasyonNöropatik mesane %61.64 %50.12

46 Uzun dönem sonuçlar %20 geç dönem nüks %27’ye kadar bildirilen piyelonefrit Nadir üreter obstrüksiyonu

47 Endoskopik subüreteral enjeksiyon Cerrahi girişimlerin %80’i Konservatif tedaviye alternatif? Enjeksiyon=Cerrahi Başarı sınırlı (Uzun dönemde %50) Yeni enjeksiyon materyali???

48 Açık Cerrahi Girişim

49 “Flap valv” mekanizmasının oluşturulması İntra veya ekstravezikal yöntemler Başarı> %95-98

50 Transtrigonal reimplantasyon (Cohen) yöntemi

51 Enjeksiyon veya Açık Cerrahi Düşük dereceli VUR+ ÜSE/kaybolmama Mesane disfonk.+düşük dereceli VUR Başarısız açık cerrahi VUR + Anatomik anomaliler Divertikül Komplet duplikasyon Üreterosel Ektopik üreter Başarısız enjeksiyon Yüksek dereceli VUR? VUR+Obstrüksiyon Enjeksiyon Açık cerrahi

52 Laparoskopik girişimler Cohen Lich Gregoire Açık cerrahi ve enjeksiyonu yerini almadı

53 EAU / ESPU 2014 Renal skar varlığı veya dereceden bağımsız, 1 yaş altı tanı konan vakalara olarak profilaksi ile takip, Tekrarlayan üriner enfeksiyon varlığında cerrahi veya endoskopik düzeltme Devam eden yüksek dereceli (gr.IV-V) cerrahi girişim düşünülmeli Yüksek dereceli reflülerde açık cerrahi girişimin başarısı, endoskopik tedaviye göre daha yüksek; düşük dereceli reflüde endoskopik enjeksiyonun başarısı kabul edilebilir düzeyde.

54 EAU / ESPU 2014 Tedavi risk gruplarına göre şekillendirilmeli


"Vezikoüreteral Reflü Dr. Tayfun Oktar İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Çocuk Ürolojisi B.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları