Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK."— Sunum transkripti:

1 KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK

2 Küresel Girişimcilik Niçin Önemlidir?
Dünya genelinde ekonomik faaliyetlerin bütünleşme eğilimleri nedeniyle artık firmalar stratejilerini sadece bölgesel veya ulusal düzeyde değil, dünya düzeyinde tasarlamalı ve gerçekleştirmelidir. Küresel Girişimcilik

3 NİÇİN KÜRESEL GİRİŞİM? Şirketlerin milletlerarası düzeyde üretim yapmalarının ardında neler var? Büyüme arzusu Riski yayma arzusu Ucuz girdiye ulaşma arzusu Pazara yakın olma, gümrük engellerini asma Rekabet stratejisi, rakibini takip et Hükümet teşvikleri (serbest bölge vb) Küresel Girişimcilik

4 Dünya Genelinde Üretim
Küreselleşmenin en önemli göstergesi dünya genelinde benzeri ürünler ve markalar üreten Küresel Şirketlerin yaygınlaşması… Kendi ülkesi dışında da ekonomik faaliyette bulunan 50 bin civarında şirket Bu şirketlere bağlı 250 bin civarında yavru firma Bir çok “ulusal ürün” (tekstil, cep telefonu, otomobil vb) içinde uluslararası şirketlerin ürettiği parçaları bulundurmakta… Küresel Girişimcilik

5 Küresel Devler Dünyanın en büyük 200 şirketi dünya ekonomisinin yaklaşık % 25’ine sahip… Dünyada ilk 100 ekonominin 51 tanesi şirket, 49 tanesi ülke… Türkiye’nin GSMH’sı 200 milyar civarındayken Ford’un yıllık cirosu 180 milyarı aşmaktadır… Küresel Girişimcilik

6 Küresel Yarışta Türkiye
Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri… 1980’lerde inşaat sektörünün uluslararası ihaleler alması 1990’larda Türk girişimcilerin Doğu Avrupa’dan Orta Asya’ya uzanan bir alanda boy göstermeleri Sadece büyük şirketler uluslararası yatırım yapmıyor, küçükler de yarışta var Avrupa sathına yayılmış gurbetçi girişimciler Küresel Girişimcilik

7 Küreselleşme: Fırsat mı Tehdit mi?
Küreselleşme iki yönlü bir olgu… Artık üretiminizi ve pazarınızı tasarlarken daha geniş ölçekte düşünmek mümkün Artık küresel rekabet baskısının hissedilmeyeceği üretim alanları bulmak zor (Cargill gibi bir devin Sakarya’da küçük ölçekli bir nişasta firmasını rekabet dışına itmesi) Özetle: Firma büyüklüğünüz ne olursa olsun yerelliği ihmal etmeden küresel düşünme gereği Küresel Girişimcilik

8 Küresel Girişim Örnekleri: Coca Cola
1886 Atalanta’lı eczacı John Pemberton tarafından kuruldu. Önceleri baş ağrısını gidermek için bir şurup olarak tasarlandı. Bir müşterisinin şurubu açmak için su yerine maden suyu kullanması üzerine şurubu bu şekilde kullanmaya başladı Muhasebecisi Robinson’un önerisiyle bu yeni içeceğin adı Coca Cola oldu. “Lezzetli ve ferahlatıcı” coca cola… Küresel Girişimcilik

9 Coca Cola (devam) Pemberton 1888’de 50 dolarlık karla ölür. İşletmesi 2300 dolara Chandler adında bir ilaç toptancısına satılır. Chandler kardeşi, muhasebecisi ve iki arkadaşıyla 1892 yılında bu günkü the Coca-Cola Company’i kurar. İlk iş dolar harcayarak ressamlara çizdirdiği coca cola resimlerini dağıttırır, her yere posterler asar, reklamlar verir. İlk üretim Dallas’ta gerçekleşir, bir yıl sonra Cola ABD’nin genelinde pazarlanır. Candler 1915’te cola’nın ilk bombeli şişesiyle pazarlanmasını sağlayıp emekli oldu. 1919’da şirketin değeri 25 miliyon dolar oldu. Üçüncü kuşak işbaşına geldi ve artık üretimin iyileştirilmesinde çok pazarlamaya ağırlık verildi. Küresel Girişimcilik

10 Coca Cola Ne Öğretiyor? Bugün Coca Cola dünya pazarının en bilinen, en yaygın olarak kullanılan, hemen her ülkede üretimi olan bir şirkettir belki bir kültürdür… Pazarlama: pazarlamada hem yenilik hem de şirket değerinin üzerinde pazarlama bütçesi Risk: Pazarlamaya yaptığı yatırım, dünyada kimsenin girmeye cesaret edemediği pazarlara ilk giren yabancı olması Tutarlılık- lezzette, kalitede, yönetimde (hep daha ileriye) Kurumsallaşma: Bir aile şirketi olarak kurulmasına rağmen dünya genelinde tespit ettiği başarılı profesyonelleri istihdam etmekte…. Küresel Girişimcilik

11 Adidas 1920’de kendisi atlet olan 20 yaşındaki Adi Dasler ilk ayakkabısını üretir. 1930’da 11 değişik spor için farklı 30 çeşit ayakkabı üretir, 100 kişiyi istihdam etmektedir. 1940’da dünyanın bir numaralı spor ayakkabı üreticisi olur. Ancak savaşla birlikte yıkıma uğrar. 1947’de 47 çalışanıyla yeni bir başlangıç yapar. Firmanın adını kendi adından esinleyerek Adidas olarak koyar, meşhur 3 çizgili amblemini tescil ettirir. Dünya Futbol Şampiyonalarına ve Olimpiyatlara sponsor olarak adını duyurur. Bugün bünyesinde çok değişik şirketler bulunduran bir grup olur. 30 bin çalışanıyla dünyanın devleri arasındadır. Adi Dasler 1978’de öldüğünde şahsen tescil ettirdiği, patent aldığı 700 buluş ve yeniliğin sahibiydi. Küresel Girişimcilik

12 Adidas Ne Öğretiyor? Vizyoner: Adi Dasler’in Adidas’a sunduğu vizyon şudur: “adidas- dünya genelinde sporun bütün sektörlerinde yetkinlik anlamına gelen bir isim’ Hırs ve azim- savaşlar ve yıkım yeni bir başlangıç Sürekli gelişme- ürün sayısında, malzemelerde, kalitede sürekli iyileşme Ar-Ge her dönem ayakkabı ve diğer spor ürünlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar ve buluşların hemen kayıt altına alınması, tescillenmesi. Pazarlama: Futbol, atletizim, tenis, golf gibi sporun her alanında sponsorluklarla adını dünyaya duyurma becerisi Küresel Girişimcilik

13 Dell Computer Dell 1984’te Micheal Dell tarafından kuruldu. Dell öğrenciyken yurt arkadaşlarına bilgisayar satmakla işe başlamıştı. Dell bilgisayar sanayinin en uzun süreli CEO’su olarak rekorlara imza atmakta. 6 ülkede yaptığı üretim yapmakta ve bölgesel örgütlenme modeliyle dünya pazarını kontrol etmekte. 41 Milyar doların üzerinde yıllık gelir ve dünya genelinde yaklaşık 46 bin çalışan (takım üyesi) Doğrudan pazarlama sayesinde müşteriye yakın olma ve rekabetçi fiyat sunabilme imkanı. Müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir teknolojik altyapı. sitesi 1994’te kuruldu ve Internet üzerinden satışlara başladı yılında Internetten 1 milyar dolarlık satış yaparak rekor kırdı. Küresel Girişimcilik

14 Dell Ne Öğretiyor Fırsatları Görebilme: Bir endüstrinin gidebileceği yönü kestirmek ve hazırlıklı olmak, Farklılaşmak: İşi rakiplerinin yaptıklarından farklı şekilde yapabilmek- doğrudan pazarlama Kalite ve İyi Fiyat: Müşteri ilişkileri sayesinde düşük fiyatla kaliteli ürün sunabilmek Profesyonel Örgütlenme: Kurumsallaşmayı becerebilmek Vizyoner: Dünya ölçeğinde düşünebilmek Ar-Ge ve yenilikçilik (inovasyon) Internet altyapısı sunmanın yanında Interneti bir pazarlama aracı olarak kullanabilmek Küresel Girişimcilik

15 Uluslararası KOBİ’ler
Küreselleşmenin aktörleri dev firmalar ama uluslararası KOBİ’ler de var. 20-30 kişinin çalıştığı ve uluslararası teşkilatlanması olan yazılım firmaları giderek yaygınlaşmaktadır. Bazı firmalar “Doğuştan Küresel” (Born Global) eğilimdedir. Hemen uluslararasılaşma çabasındadırlar. Avrupa Birliği ve hemen bütün gelişmiş ülkeler girişimciliği ve uluslararası girişimciliği destekleme programları geliştirmektedirler. Özellikle İskandinav ülkelerinde uluslararası girişimciliği özendirici destekler güçlüdür. Ayrıca bu ülkelerin güçlü bir girişimcilik gelenekleri vardır. Türkiye’de KOSGEB ihracat yapan KOBİ’leri destekleme çalışmaları yapmaktadır. Küresel Girişimcilik

16 Sonuç Niyetine… İşletmenin boyutu ne olursa olsun yerelliği kaybetmeden küresel ölçekte düşünme gereği (Mevlana’nın pergeli) Kurumsallaşma Gereği: Başarılı firmaların güçlü-dinamik girişimcileri yanlarında iyi yöneticilerin olmasına, işletmelerinin “anonimleşmesine” ve hesap verebilirliğe dikkat etmektedirler. Fırsatları Görebilme Yeteneği: Hangi endüstrinin ne tür gelecek vaat ettiğini görebilme, çevreyi analiz edebilme ve anlama yeteneği Buluş ve yenilikçiliğe (inovasyon) özel önem verme. Ar-ge yi destekleme. Taklidin katma değeri düşüktür. Küresel Girişimcilik

17 Sonuç Niyetine (devam)
Farklılaşma: Rakiplerden belli yönlerle farklı olmak zorunluluğu Çağdaş Pazarlama: Pazarlama ile satış arasındaki farkı belirlemek, müşteri beklentilerini izlemek İş Ahlakı: Başarılı firmaların vazgeçilmezleri arasında güvenilirlik, kalite-fiyatta tutarlılık, sözünün arkasında durma gibi ilkeler vardır. “Gerilla vur-kaç” yaklaşımı kısa dönemli düşünmenin göstergesi. Stratejik Düşünme: Uzun dönemli perspektif geliştirme ve işe madde ötesinde anlam katabilme Küresel Girişimcilik


"KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları