Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU
TEFTİŞ, TEKMİL, BAYRAK TÖRENİ, BAYRAK DEVİR TESLİMİ, AND İÇME

2 TEFTİŞ Amaç “izcilerin iç disiplinini geliştirmek” tir.
Ancak “dış disiplin gelişmeden” “iç disiplinin oluşması” çok zordur.

3 TEFTİŞ Öyleyse izcilerimizde kamplardan sora da sürecek bir disiplin anlayışı geliştirmemiz gerekmektedir. İzci evinde de derli toplu, bunu kendi isteğiyle yapan medenî bir insan olmalıdır.

4 TEFTİŞ İşte teftiş, bu alışkanlığın kazanılmasını sağlamak için bir araçtır.

5 TEFTİŞ Öbek, oba ve ekipler teftiş saatinden önce titizlikle hazırlanır ve teftiş saatinden birkaç dakika önce sahalarında dizilir. Her zaman olduğu gibi oba başı obasının sağ başında, yardımcısı sol başındadır.

6 TEFTİŞ

7 TEFTİŞ Teftiş, nöbetçi liderin “dikkat” düdük komutuyla başlar.
Teftişi yapacak liderler obaya yaklaştığında oba başı obasına, ……. Obası (Rahatta bulunan izciler Hazır ola geçti), Rahat, Hazır ol, Dikkat komutunu verir.

8 TEFTİŞ Bir adım öne çıkar ve lidere doğru dönüp selam vererek. “……. Obası teftişe hazırdır Liderim” der. Akabinde selam vermeyi bırakır, bir adım geri ile yerine geçer.

9 TEFTİŞ

10 TEFTİŞ Lider “……Obası günaydın” İzciler “Sağol” Lider “Nasılsınız”
Lider “Sizler de sağ olun, Rahat” der

11 TEFTİŞ Bundan sonra liderler gerekli değerlendirmeleri yapar, gerekiyorsa oba başını yanlarına çağırır ve sorularına cevap vermesini isteyebilirler. Şahsa sorulmamış bütün soruları obabaşı cevaplandırır.

12 TEFTİŞ Teftişin biteceğini anlayan obabaşı yerine geçer ve obasına “Dikkat” komutu verir. Oba hazır ola geçer. Obabaşı bir adım öne çıkarak selam verir ve “…….. Obası Teftişi tamamlamıştır liderim” der. Liderler ayrılırken selam vermeyi bırakır, bir adım geri ile yerine geçer ve obasına “……. Obası Rahat” der.

13 TEFTİŞ Mutlaka objektif bir biçimde, küme, oymak ve ocaklar ile kızlar ve erkekler için ayrı ayrı değerlendirme yapılır.

14 Günün birincisi kümelerde, oymak ve ocaklar ile kızlarda ve erkeklerde ayrıdır.

15 Bayanların yatma yerleri, çadır ve odaları bayan liderler tarafından teftiş edilir.

16 Teftiş esnasında, oba sahası tanzimi, oba sahası dış çevresi temizliği, tesis, üniforma gibi kriterler puanlandırılır.

17 Bu puanlamaya önceki teftişten itibaren izlenen oba ruhu ile oyun ve günlük çalışmalarda alınan puanlar eklenir.

18 Önceki gece kamp ateşinden alınan puanın eklenmesi ile obaların almış olduğu puan meydana çıkar.

19

20 BAYRAK TÖRENİ

21 İzci ve liderlerin bayrağa ve vatana saygı ve bağlılıklarını, üniformalı özenli ve disiplinli olarak gösterdikleri bir törendir.

22 İzcilik faaliyetlerinin hepsinde mutlaka bayrak töreni yapılır.

23 Bu törenin işleyiş sırası;
Toplanma (U düzeninde) Tekmil Bayrak devir teslimi Bayrak Töreni İyi dilekler Teftiş sonuçları ve duyurular Dağılma

24 U düzeni

25 Teftiş sonrasında obalar izci marşları ile yerini alır.
Tören alanı U düzeninde yerleşen izciler, U’nun açık ağzında bayrak direkleri şeklindedir.

26 Kamp veya Kursun büyüklüğüne göre U büyüyebilir, iki, üç veya dört sıralı olabilir.

27 TEKMİL İzci liderleri bayrak törenlerinden önce, haftalık ünite toplantılarından önce, kamp sabahları veya açık hava etkinlikleri öncesi ve sonrası ünitedeki obalardan tekmil alır.

28 TEKMİL

29 Tekmilin amacı izcilerin sayısını öğrenmek, eksiği, hastayı bilmek, izcilerin görüşlerini almak ve faaliyetle ilgili bilgiler vermektir. Tekmil sırasında izciler liderin karşısında U, derin kol veya safta dizilirler. Obabaşları izcilerini sayar, eksikleri tespit eder, “……. Obası rahat, hazır ol, dikkat” komutunu verir.

30 Bundan sonra obabaşı koşarak liderin karşısına gelir
Bundan sonra obabaşı koşarak liderin karşısına gelir. Obabaşılar oba sırasına göre liderin üç adım karşısında durur ve diğer obabaşlarının gelmesini bekler. Nöbetçi obabaşı bu dizilimin sağ başında yer alır Bu arada izciler “hazır ol” da bekler

31 Nöbetçi obabaşı “obabaşılar rahat, hazır ol, dikkat” dedikten sonra bir adım öne çıkarak selam verir ve “……obası …. izci ile faaliyete hazırdır liderim” der ve bir adım geri gider. Ardından diğer obabaşları da aynı şekilde tekmil verirler.

32 Tekmilin bitiminde nöbetçi obabaşı, “Obabaşılar yerlerinize marş, marş” der. Obabaşılar koşarak obalarının başına geçer “…. Obası Rahat” diyerek obalarını rahata geçirir.

33 Nöbetçi Lider “….. İzcileri”
(İzciler hazır ola geçer) Nöbetçi Lider “Günaydın” İzciler “Sağ ol” Nöbetçi Lider “Nasılsınız” Nöbetçi Lider “Sizler de sağ olun, Rahat” der

34 Bayrak töreninde bayrak devir teslimi yapılır
Bayrak devir teslim ekipleri yerlerine komutu ile iki ekip “U” düzeninin açık ağzında bayrak direği aralarına gelecek şekilde birbirlerine üç adım mesafede dururlar.

35 Bayrak devir – teslim ekipleri üçer izciden oluşur.
Komutu ortadaki izci verir, bayrağı ortadaki izci alır, çeker, taşır ve indirir. Bayrak sürekli göğüs hizasında tutulur. Devir – teslim ekipleri son derece ciddi ve disiplinli bir duruş – yürüyüş sergiler.

36 Devir teslim ekiplerinin lideri ortadaki izci, yanındakiler ise bayrak muhafızlarıdır.
Muhafızlar devir – teslim esnasında ve bayrak çekilip indirilirken selam verirler. Bayrak çekilir veya indirilirken cepheleri bayrağa doğrudur.

37 Devir teslim ekiplerinin liderleri, Nöbetçi liderin “Bayrak Devir – Teslim ekipleri yerlerine” komutunu duyunca, “Bayrak ekibi bir adım ileri marş, sağa (sola) dön, yerlerinize uygun adım marş” der. Ekipler uygun ve sert adımlarla yerlerine gelir.

38 Ekibin lideri “Yerinde say, Kıt’a dur, sağa (sola) dön komutu ile ekibini yerleştirir. Ekipler arasında 3 adım mesafe vardır. Ekiplerin yerleşmesinin ardından nöbetçi lider “Dikkat” komutu verir. Tüm bayrak törenlerinde bütün ünite liderleri Milli faaliyetlerde, faaliyet yöneticileri,Kulüp ve mahalli faaliyetlerde faaliyet yöneticilerinin belirleyeceği kişiler ve bayrak muhafızları selam durur. Devir edecek ve teslim alacak izciler bir adım öne çıkarlar. Bayrak hep göğüs hizasındadır.

39

40

41 Bayrağı teslim eden “ŞEREFİYLE KORUDUĞUM BAYRAĞIMIZI TESLİM EDİYORUM”(Bayrağı öper ve göğüs hizasında uzatır)

42 Teslim alan (bayrağı alır, öper göğüs hizasında tutar) ve “ŞEREFİYLE TESLİM ALDIĞIM BAYRAĞIMIZI KORUYACAĞIMA SÖZ VERİYORUM” der.

43 Bayrağı teslim eden izci “Bayrak ekibi sola (sağa) dön – yerlerinize marş, marş” der. Ekip koşar adım giderek yerlerine geçer. Bayrağı teslim alan izci “Bayrak ekibi sola (sağa) dön – yerlerinize marş, marş” der ve ekip koşarak bayrak direğinin yanına gider.

44 Bayrağı teslim alan izci göğüs hizasında tutmaya devam eder
Bayrağı teslim alan izci göğüs hizasında tutmaya devam eder. Yüzü direğe dönük, sırtı “U” düzenine dönüktür. Bayrak muhafızları ipi çözer aynı anda ikisi de ipin iki ucunu mutlaka sancak bağı ile bayrağa bağlar.

45

46 Bayrak hazır olunca nöbetçi lider bayrak direğine sırtını, yüzünü izcilere dönerek “İstiklal marşı için ses veriyorum” der. “Korkma sönmez bu şafak.” Diyerek ses verir. Ardından “İstiklal marşı için rahat – hazır ol – dikkat” diyerek İstiklal marşını söyletir.

47 İstiklal marşının bitiminde nöbetçi lider geri dönüp bayrağa selam verir.
Tekrar geri dönüp izcilere hitaben “Rahat” komutu verir. “Sizleri, kendiniz, aileniz, vatanınız, milletiniz ve tüm insanlık için iyi dileklerle baş başa bırakıyorum” der. (1 dakika kadar süre ile iyi dileklerde bulunulur)

48 İyi dilekler boyunca izciler rahat komutunda olduğu gibi durur.
Bayrak muhafızları, İstiklal marşı boyunca bayrağı selamlar.

49 Bayrağı çeken izci bayrağı hızlı çeker ve konumunu bozmadan hazır olda bekler.
Rahat komutunda ipi direğe bağlar. Ekibini sıraya geçirir “Bayrak ekibi sola (sağa) dön – yerlerinize marş, marş” der. Ekip koşar adım yerine geçer.

50 “Tekmil” komutundan, İstiklal marşının bitimine kadar hiçbir şarkı söylenmez, oyun oynanmaz.
Nöbetçi lider “Teşekkür ederim” sözleri ile iyi dileklerin son bulduğunu belirtir ve dilerse birkaç kişiye dileğini söylemesi için fırsat verir.

51 İyi dileklerin ardından Teftiş sonuçlarının açıklaması yapılır.
Günün birinci oba ve ekipleri kızlar ve erkeklerde ayrı ayrı olmak üzere ilan edilir. Oba bağırışı için oba, ortaya çıkar sarılıp halka olur, hafifçe öne eğilerek oba bağırışlarını yaparlar.

52 Zaman müsait ise dereceye girenler üçüncü olan obalardan itibaren ortaya davet edilir.
Birincilerin ilanından sonra gerekiyorsa, uyarılar, duyurular yapılır.

53 Nöbetçi lider “İzciler, rahat – hazır ol – dağılabilirsiniz”
İzciler “Sağ ol” der ve rahata geçerler. Tören alanı terk edilirken gelişte olduğu gibi belli bir disiplin içinde, oba oba, ünite ünite, ya da yan kamplar olmak üzere sıra dâhilinde terk edilip önceden belirtilen çalışma yerlerine gidilir

54 Her kurs ve kampta her sabah mutlaka bayrak töreni vardır
Her kurs ve kampta her sabah mutlaka bayrak töreni vardır. Zamanın sıkışık olduğu özel durumlarda yönetimin izni ile bayrak töreni, indirme seremonisinde olduğu gibi icra edilir.

55 Türk Bayrağı asla üçgen katlanmaz.
Dört köşeli katlanması ve beyaz rengin görünmemesi gerekmektedir. İzcilik faaliyetlerinde indirilip çekilen bayrağın yanı sıra devamlı dalgalanan ayrı bir bayrak bulunması zorunludur.

56 Bayrağı çeken ekip güneşin batımından yarım saat önce, uygun adım komutu ile bayrak direğinin altında yerini alır. Çekiliş törenindeki gibi davranılır.

57 Nöbetçi lider ya da obabaşı dikkat komutu, düdük veya siren sesi ile bayrağın indirilmekte olduğunu haber verir. Dikkat ve Rahat komutları arasında her izci ve lider cephesini bayrağa döner, esas duruşa geçer, izci selamı verir.

58 Bayrak ağır ağır indirilir.
Rahat komutundan sonra bayrak ekibi bayrağı katlar, ipi bağlar ve uygun adım tören alanından uzaklaşır. Diğer izci ve liderler işlerine devam ederler. Dikkat düdüğü uzun bir düdük sesi, Rahat düdüğü kısa bir düdük sesidir.

59 AND İÇME TÖRENİ İzciliğin Yavrukurtluk, İzcilik, Ergin izcilik gibi bir basamağında izciliğe girenler temel bilgileri öğreninceye kadar bir adaylık devresi geçirir.

60 Adaylık döneminde ant, türe, selam, toka, parola, amaç gibi izciliğin temel bilgileri öğrenilir.

61 Adaylık süresi en az üç aydır.
Gerekli şartlar tamamlandıktan sonra sıra ant içme törenine gelir.

62 Yemin, izcinin lideri ile diyalogu sonucunda bütün izcilerin ve ailesinin önünde iyi bir izci olmak için söz vermesidir. İdeal olan izcilerin lideri karşısında tek tek yemin etmesidir. Yeni kurulmuş ünitelerde tören toplu olarak da yapılabilir.

63 Tören, izcilerin Bayrak törenindeki dizilişleri gibi bir sistemde yapılır. Unun açık ağzında bir masa, masanın arkasında lider durur. Liderin yüzü izcilere dönüktür. Masa üzerine izcilerin ünite fularları konulur. Masanın sağ yanında Türk bayrağı, sol yanında kulüp veya oymak flaması bulunur. (Masanın sağı, yüzü izcilere dönük liderin sağ tarafıdır)

64

65 İzciler ant içme pozisyonu alırlar
Obabaşı “Ant içecek izci bir adım öne marş” der. İzci bir adım öne çıkınca hemen onun arkasında yerini alır. “Tören yerine uygun adım marş” der. İkisi beraber uygun adım masanın önüne gider. Obabaşı “Rahat” der ve diyalog başlar. Aday izci sözleri şaşırırsa obabaşı kulağına hatırlatmak için fısıldar

66 Oymakbaşı: Ne olmak istiyorsun
Aday İzci: İzci olmak istiyorum Oymakbaşı: Niçin izci olacaksın Aday İzci: Tanrıya ve Vatanıma karşı vazifelerimi daha iyi yerine getirebilmek ve başkalarına her zaman yardımda bulunabilmek için. Oymakbaşı: İzcinin birinci vazifesi nedir biliyor musun Aday İzci: Evet, her gün bir iyilik yapmak Oymakbaşı: İzci sözünü biliyor musun Aday İzci: Evet biliyorum Oymakbaşı: İzci sözüne sadık kalacağına söz veriyor musun Aday İzci: Evet bütün kalbimle Oymakbaşı: Ne kadar zaman için Aday İzci: Allah izin verirse daima Oymakbaşı: O halde izci sözünü tekrarla Aday İzci: İzci andını tekrarlar

67 Lider, “Oymağımızın bir izcisi yurt ve dünya izcilerinin kardeşi oldun seni kutluyorum” der.
Fuları izcinin boynuna takar, tokalaşır ve tebrik eder. Obabaşı yine izcisinin arkasında komut ile yerine kadar uygun adım götürür. Eğer varsa sırası ile diğer izciler de and içer.

68 İzcinin ailesi veya yakınları töreni izlemeye geldiyse izci liderin tebrikinden sonra ailesi ve yakınları tarafından tebrik edilir, ailesi izciye bir izci malzemesi hediye eder.

69 İZCİLİKTE AND İÇMENİN FELSEFESİ
Adaylık devresini tamamlayan izciler and içerek “İzci” olurlar. And içmek izcilik eğitim sistemindeki metotlardan and ve türe, aşama sistemi, sembolik çerçevenin buluştuğu bir seremonidir. And içecek izci, izciliğe giriş tarihinden itibaren en az üç ay içinde and içmeye hak kazanabilecek davranışları edinmeye çalışır.

70 Bu dönemin en önemli özelliği, izci andını ve türesini ezberlemek, buna uygun davranışlar sergilemeye başlamaktır. Eğer çocuk ve genç, bu dönem içinde and ve türeyi ezberlemiş, and ve türemizin öngördüğü vasıflara sahip olmaya başlamışsa, liderinin onayı ile and içmeye hak kazanır.

71 Bireye yönelik kişisel gelişme programımız yani aşama sistemimizin uygulanabilirliğinin ilk göstergesi de and içme törenidir. Belirli bir müddet zarfında kendisine verilen vazifeleri başarmanın sonucunda aşama kaydedeceğini bilmek, izciye ilerleme isteği, başarma azmi verir, başarmanın sonucunda ödüllendirileceğini bilir.

72 Dolayısı ile and içme törenindeki her hangi bir aksaklık aşama sisteminin de sonunu getirir ve uygulanamadığını gösterir. Sembolik çerçevemiz içinde and içme töreni belirli bir düzen dâhilinde yapılmaktadır. And içen izci fular takmakta, hem ödül aldığını hissetmekte hem de üniforma üstünde vasfını belirtir işaretler taşımaya başlamaktadır.

73 And içme töreni aynı zamanda eğitim sistemimizin usta –çırak sistemine yakınlığını da göstermektedir. Yani bu tören, öğretmen - öğrenci ilişkisi değil, lider – izci ilişkisinin de farkını ortaya koymaktadır. İzci, and içme esnasında fularını “en büyük liderinin” ellerinden takmalıdır.

74 İzcilik, farklı bir sistemdir. Liderlik zor bir eğitmenliktir
İzcilik, farklı bir sistemdir. Liderlik zor bir eğitmenliktir. And içerken liderin sorduğu “… Ne kadar zaman için ?” sorusu ve izcinin bu soruya verdiği “Allah izin verirse daima!” cevabı çok önemlidir. Bu cevap ile izci ve lider aslında şahitler önünde bir sözleşme yapmakta ve izciliğin, yani eğitimin sadece toplantılar, geziler, kamplar ile sınırlı kalmadığını, ölene kadar beraber olacaklarını ilan etmektedirler.

75 Yani izci için artık psikologu, anası, babası, ağabeyi, ablası, kısaca rehberi, lideridir. Lider için de izcisi bir evlat, kardeş hükmündedir. İzcisine her alanda rehber olacak, onu karşılaşabileceği tehlikelerden koruyacak, rehberlik edecektir. Artık izcisinin model aldığı kişidir. Yapacağı en küçük hatanın bile onun tarafından taklit edileceğini bilecek bu yüzden eğer varsa hatalarından, zararlı alışkanlıklarından uzaklaşacaktır

76 O artık kırmızı ışıkta bile geçemez
O artık kırmızı ışıkta bile geçemez. Çünkü bilir ki kırmızı ışıkta geçen bir liderin izcisine yanlışları öğretmesi mümkün değildir. İzci ve Lider, dışarıdan ne kadar disiplinli ve mesafelilermiş gibi görünseler de artık onlar çok yakındırlar.

77 İşte dışarıdan nasıl görünürse görünsün bu eğitim sisteminde izcinin “en büyük lideri” kendisinin “ünite lideri”dir. Bu yüzden fularını kendi liderinin ellerinden takmalıdır. Lider de fuları, hiçbir karşılık beklemeden, gönüllü olarak, yetişmesine gayret sarf edeceği kişi olan izciye “bu zorlu yolculukta kendisine rehber ve kefil olmak” düşüncesiyle ve bu sözleşmenin nişanı olarak takar.

78 Buradan da anlaşılacağı üzere izcilik, diğer hiçbir eğitim sistemine ya da spora benzemez.
Bu çok zor bir yolculuktur. Vatana, Millete faydalı bir insan olmanın, güzel ahlâklı olmanın önündeki engeller kadar engel hiçbir yol üstünde yoktur. İşte bu başlangıcın töreni, yani and içme töreni bu şuur ve titizlikle gerçekleştirilmelidir.

79 Kısaca izciye fularını lider kendi takmalı, onun hayat merdivenindeki yükselişini gururla izlemelidir. İzci de fularını kendi liderinin elinden takmalı ve kendine model seçtiği insanın hatırasını boynunda taşımalıdır.

80 Bu sözleşmeye anne baba da davet edilmeli ve törende hazır bulunmalıdır. Hatta biricik evlatlarına bu törenin bitiminde ellerini öpmek için yanlarına gittiğinde birer hediye de vermelidirler. Bu hediyenin izci bıçağı, sırt çantası gibi izcilik malzemelerinden seçilmesi de konunun bütünlüğü ile uyumlu olacaktır.

81 Anlattığımız bütün özellikler gösteriyor ki izcilerin and içme töreni hep beraber, bir ağızdan yapılmaz. İzcilerin birçoğu ayrı tarihlerde izciliğe başlar, farklı gelişmeler gösterir. Aynı anda izciliğe girmiş olsalar bile, and içmeyi farklı zamanlarda hak ederler. Zaten izci andı ve and içme töreni konuşmaları da bunu göstermektedir.

82 … yerine getireceğime, …uyacağıma, …yardımda bulunacağıma, …elimden geleni yapacağıma, …and içerim. ….ne olmak istiyorsun? …istiyorum. …öyleyse izci andını tekrarla. Bütün bunlar andın tek başına içilmesi gereken bir tören olması gerektiğinin göstergesidir. İzci, U düzeninde dizilen arkadaşlarının önünde, U’ nun açık ağzının ortasında, bayrak ve flamanın arasında, sırtı arkadaşlarına, yüzü liderine dönük bir vaziyette lideri ile konuşmasını gerçekleştirir.

83 Liderin, kardeşliğe kabul söylemi ile izcisini tebrik etmesinden sonra eğer bulunuyorsa, izci anne ve babasının ellerinden öper, sonra başta obabaşısı olmak üzere törende bulunan bütün izciler ile tokalaşır. Diğer izci arkadaşları da kendisini tebrik eder. And içme anı izci için çok önemli bir andır. Geleneklerini halâ yaşatan, çok eski üniteler izcinin bu anı hatırlaması için çeşitli uygulamalar yaparlar.

84 Bazı üniteler tören bitiminde lider izciyi tebrik ederken ensesinden içeri biraz su boşaltır, bazıları ise eğer tören alanı deniz, havuz veya dere kenarındaysa izciye zarar vermeden olduğu gibi suya atarlar. Burada amaç, izcinin farklı bir şey ile karşılaşmasıdır, eziyet çekmesi değildir. Amaç İzciye bir söz verdiğini, sözünde durması gerektiğini, durmadığında üzerine soğuk sular dökülmesini hatırlamasıdır.

85 Yemin töreni izcinin adaylığa ilk adım atmasından en az üç ay sonra yapılır. Bazı durumlarda bu biraz uzayabilir. Adaylık şartlarını yerine getiren izci, şartları tamamlamasının ardındaki ilk izcilik faaliyetinin başında, ünite U düzenindeyken, Bayrak töreni ve iyi dileklerin ardından and içer. Zaten iyi işleyen ünitelerde and içme töreni öncesinde obabaşı bütün hazırlıkları tamamlamıştır. Veliler davet edilmiş ve töreni beklemektedirler.

86 Belki uzun süre bir and içme yaşanamayabilir, belki bir günde üç, beş izci tek tek yemin edebilir. Ama yeni kurulmuş değilse ünitelerde hiçbir zaman toplu and içme merasimleri olmaz. Masa üstüne bayrak serilmez, izcilerin boynuna fuları mahalli mülki erkân ya da İl Temsilcisi, Federasyon Başkanı takmaz. Bu tip uygulamalar, üstlerine şirin gözükmeye çalışan bir takım insanlar tarafından uydurulmuş olsa da, hiçbir üst düzey yetkili and içmenin izcilik eğitimi içindeki önemini anladığında kendilerine fular taktırılmasına hoş gözle bakmaz.

87 Çünkü onlar zaten olgunluklarından dolayı bulundukları makama gelmiştir. Fular takmak gibi bir reklâma ihtiyaçları yoktur. Üniteler için geceler tertip edilmesi, izcilerin koro, parodi ve hünerleri ile sahne almaları, bu gecelere üst düzey yetkililerinin davet edilmesi tabii ki çok güzel faaliyetlerdir. Ancak yemin töreni bu tür gecelere alet edilmemelidir.

88 Bunun gibi yanlış uygulamalar, izciliğin metodunu temelden sarsar.
İzciliğe sonradan giren yetişkinlerin, izcilik gönüllülerinin and içme töreni ise yine aynı şartlarda, izciliğe girdikleri kulüpteki, kendileri ile ilgilenen izci liderinin sorumluluğunda, Liderlik Tanıtım Semineri sırasında yapılır. Bu lider de genellikle Kulüp Önderi ya da Önderin eğitim vazifesini vereceği liderdir. Çünkü bu kişiye çocuk emanet edilebileceğini kabul edip onaylayan, kefil olarak Federasyonun düzenleyeceği kurslara gönderen, hatası ile başarısına ortak olacak teşkilat, girmiş bulunduğu kulüptür.


"TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları