Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUYEM İ ŞLER VE ÖNEM İ P.TAYLAN KÜMEL İ. Kuruyemişler özellikle başta doymamış ya ğ lar olmak üzere protein, diyet lifi, çeşitli vitaminler ve mineral.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUYEM İ ŞLER VE ÖNEM İ P.TAYLAN KÜMEL İ. Kuruyemişler özellikle başta doymamış ya ğ lar olmak üzere protein, diyet lifi, çeşitli vitaminler ve mineral."— Sunum transkripti:

1 KURUYEM İ ŞLER VE ÖNEM İ P.TAYLAN KÜMEL İ

2 Kuruyemişler özellikle başta doymamış ya ğ lar olmak üzere protein, diyet lifi, çeşitli vitaminler ve mineral içerikleriyle çok de ğ erli bir besin grubudur.

3 Yüksek protein ve düşük karbonhidrat içeren, doymamış ya ğ oranı yüksek olan, mineral, vitamin, antioksidan ve fenolik maddelerce zengin kuruyemişler insan beslenmesinde önemli bir besin kayna ğ ıdır

4  Kuruyemişler insan beslenmesinde büyük bir öneme sahip olan esansiyel ya ğ asitleri açısından zengindir.  Hemen hemen tüm kuruyemişler E vitamini bakımından oldukça zengindir.  Günde bir avuç tüketilen kuruyemiş ile 15 mg olarak tavsiye edilen günlük E vitamini ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşılamak mümkündür.

5 KURUYEM İ ŞLER; açısından oldukça zengindir betain Fenolik asit kolinarginin lignin

6 Lignin kalp hastalıklarını ve bazı kanserleri önlemede etkilidir, kandaki kolesterol ve LDL seviyesini düşürür. Fenolik asitler antioksidan özelli ğ i gösterir, kalp hastalıkları ve kansere karşı korur. Kolin hafıza ve kavramada önemli rol oynar Arginin de kalp sa ğ lı ğ ı için oldukça önemlidir.

7 KURUYEM İ ŞLER; YA Ğ LI TOHUMLAR KURU MEYVELER VE OLARAK İ K İ YE AYRILIR

8 YA Ğ LI TOHUMLAR

9  Ya ğ lı tohumlar; B grubu vitaminleri, mineraller, ya ğ ve protein açısından zengin olan besinlerdir.  Ancak ya ğ lı tohumlar di ğ er besinlere göre daha fazla ya ğ içerdiklerinden tüketim miktarlarına dikkat edilmelidir

10  Ya ğ lı tohumlar bitkisel kaynaklı besinler olup, enerji içerikleri yüksektir.  Ya ğ lı tohumlar, diyette çeşitlilik sa ğ lamaları açısından günlük önerilen miktarlarda tüketilmelidir.

11 Enerji ve Besin Ö ğ elerinin Vücut Çalışmasındaki İ şlevleri Enerji:  Vücut organlarının çalışabilmesi ve normal ısının sürdürülmesi vücuda alınan besin ö ğ elerinin sa ğ ladı ğ ı enerji ile olanaklıdır.  Her besinin sa ğ ladı ğ ı enerji miktarı aynı de ğ ildir.  Besinlerin enerji de ğ erleri, bileşimlerinde bulunan besin ö ğ elerinin tür ve miktarlarına ba ğ lıdır.

12  Sert kabuklu meyvelerin (ceviz, badem, fındık vb) yenebilen 100 g’larının enerji içeri ğ i, aynı miktardaki taze meyve ve kurutulmuş meyvelerin enerji içeri ğ inden daha fazladır.  Ya ğ lı tohumların ya ğ içerikleri yüksek oldu ğ u için enerji yo ğ unlu ğ u da fazladır.  Ya ğ alımı, kilo kontrolü açısından önemli oldu ğ u için ya ğ lı tohumların tüketim miktarlarına dikkat edilmelidir.

13 Ya ğ lı Tohumların Kolesterol, Ya ğ, Ya ğ Asidi İ çerikleri ve Vücut Çalışmasındaki İ şlevleri  Bitkisel kaynaklı besinler kolesterol içermezler. Kolesterol yalnızca hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur. Ceviz, fındık, badem, yer fıstı ğ ı gibi ya ğ lı tohumlar bitkisel kaynaklı besinler oldu ğ u için kolesterol içermez.  Ya ğ lı tohumların ya ğ ve ya ğ asidi içerikleri, türlere göre farklılık göstermektedir. Ceviz ve fındı ğ ın 100 g’larındaki ya ğ içerikleri di ğ erlerinden daha yüksektir.  Fındık, tekli doymamış ya ğ asitlerinden, ceviz ise tekli doymamış ya ğ asitleri ile birlikte çoklu doymamış ya ğ asitlerinden olan n-3 ya ğ asitlerinden de zengindir. Ya ğ lı tohumların kolesterol, ya ğ ve ya ğ asidi içerikleri Tablo 2’de verilmiştir.

14 Ya ğ lı Tohumların Vitamin - Mineral İ çerikleri ve Vücut Çalışmasındaki İ şlevleri  Ya ğ lı tohumlar, A ve C vitaminlerini az miktarlarda içermektedir. B grubu vitaminlerinden olan ve sadece hayvansal kaynaklı besinlerde bulunan B12 vitaminini ise içermemektedir.  Ya ğ lı tohumlar, suda eriyen B grubu vitaminlerinden Tiamin (B1), Riboflavin (B2) Niasin ve Folik Asit, ya ğ da eriyen vitaminlerden ise E vitamininden zengindir. Ya ğ lı tohumların vitamin içerikleri (mg/100g) Tablo 3’de verilmiştir.

15 Ya ğ lı Tohumlar E Vitamini (mg)** Folik Asit ( μ g)** Tiamin (mg)* Riboflavin (mg)* Niasin (mg)* Ceviz1.9770,330,130,90 Çam fıstı ğ ı 12.5571,280,234,50 Fındık26.1710,46-0,90 Kabak Çkd.4.0500,20 2,00 Badem24.2640,240,923,50 Antep Fıst.5.2580,67-1,40 Susam2.5970,180,135,40 Yer Fıstı ğ ı 10,01690,320,1317,10 Ayçiçek Çekirdegi 37.21001,960,235,40

16 Ya ğ lı Tohumların Posa İ çerikleri ve Sa ğ lık Üzerine Etkileri  Posa ya da lif, bitkisel besinlerin vücutta sindirilmeyen bölümleridir.  Diyet posası suda çözünür ve çözünmez olmak üzere iki grup altında toplanır. Genelde diyetle alınan posanın ço ğ u çözünmez posadır.  Diyet posası bakımından zengin olan gıdalar; her iki lif bileşenini de farklı oranlarda içermektedir

17  Meyve, sebze, sert kabuklu meyveler (ceviz, badem, fındık vb) ve yulaf kepe ğ inde çözünür posa miktarının, bu ğ day kepe ğ inde ise çözünmeyen lif içeri ğ inin daha fazla oldu ğ u bildirilmektedir.  Enerji yo ğ unlu ğ u düşük oldu ğ undan ve su çekici özelli ğ inden dolayı mide içeri ğ inin viskozitesini arttırarak midenin boşalmasını geciktirir.

18 Günlük diyetinizde farklı türlerde kurubaklagil, ya ğ lı tohumlar, saflaştırılmamış tahıllar, sebze- meyve ve kuru meyveler tüketerek posa alımınızda çeşitlilik sa ğ lamalısınız.

19 Ya ğ lı Tohumların Kalp Damar Hastalıkları Üzerindeki Etkisi  Kalp sa ğ lı ğ ı için beslenmenizde, doymuş ya ğ asitleri ve kolesterolü azaltıp, kompleks karbonhidratları ve posayı yükselterek kan kolesterol düzeyinizi düşürebilir veya en azından kan kolesterolü düzeyinin yükselmesini önleyebilirsiniz.  Besinlerin koroner kalp hastalı ğ ı riskinin azaltılmasındaki etkileri içerdikleri bitkisel sterol ve stanollerle birlikte ya ğ larının ço ğ unlu ğ unun tekli ve çoklu doymamış ya ğ asitlerinden oluşması, yeterli düzeyde n-3 ya ğ asitleri içermesi, tokoferoller gibi antioksidanlar, folik asit vitamini, ma ğ nezyum, çinko ve potasyum gibi mineraller ile diyet posasından zengin olmalarıyla da ilgili olabilir.

20 Ya ğ lı Tohumların Hipertansiyon Üzerindeki Etkisi  Kan basıncının kontrol altında tutulmasında; potasyum, kalsiyum, magnezyum önemli minerallerdir.  Ya ğ lı tohumların, potasyum, magnezyum içeri ğ inin yüksek, sodyum içeri ğ inin düşük olması nedeniyle, günlük önerilen miktarlarda tüketimi kan basıncının kontrol altında tutulmasında etkili olabilir. D İ KKAT: Hipertansiyon hastaları, ya ğ lı tohumların tüketiminde, tuzsuz olanları tercih etmelidir.

21 Ya ğ lı Tohumlar İ çin Tüketim Önerileri:  Türkiye Sa ğ lık Bakanlı ğ ı ile Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün oluşturdu ğ u Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi’nde, yeterli ve dengeli beslenme için dört besin grubundan yeterli ve dengeli miktarlarda tüketilmesi gerekti ğ i bildirilmiştir.  Günlük diyetimizde yer alan dört besin grubundan ikincisi olan et, balık yumurta, kurubaklagil ve ya ğ lı tohumlar gibi besinleri içeren et ve et yerine geçenler grubu; protein, demir, çinko, fosfor, magnezyum, E vitamini, B grubu vitaminler ve posa açısından zengindir.

22 Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi’ne göre ; Et-Yumurta-Kurubaklagil grubundan günde 2 porsiyon alınmalıdır. 1 Porsiyon ölçüleri:  Et, tavuk, balık vb.: 50-60 g (2 ızgara köfte büyüklü ğ ünde)  Kurubaklagiller: 90 g (Bir çay barda ğ ı )  Ya ğ lı tohumlar: 30 g  Yumurta: Haftada 3-4 adet tüketilmelidir. 2 yumurta, 2-3 köfteye eş de ğ erdir.

23 KURU MEYVELER

24 Kurutulmuş meyveler zamanında ve ürün çok iken toplanmış meyvelerin suyunun uçurulması ile hazırlanmış ürünlerdir

25 Meyveler kurutuldu ğ unda, içerdikleri vitamin, mineral, protein, ya ğ gibi besin maddelerinin daha yo ğ un hale gelir. Böylece meyvelerin suyu dışında tüm besin ö ğ eleri önemli ölçüde korunmuş olur

26 Daha fazla taze meyve tüketilerek alınabilecek besinler bu yo ğ unlaşma nedeni ile daha az miktarda kurutulmuş meyve ile vücuda alınabilir

27 Kurutulmuş meyvelerin enerji, kuvvet ve ö ğ renme üzerinde olumlu etkileri vardır.  Bu nedenle özellikle spor sırasında gücü artırır.  Kötü kolesterolü düşürür.  Beslenme sorunlarına ba ğ lı kansızlıkları önler.  Emziren annelerde süt oluşumunu artırır.  Hastalıkların ve yaraların iyileşmesini hızlandırır, kolaylaştırır.  Kurutulmuş meyveler içerdikleri lif zenginli ğ iyle mide ba ğ ırsak sistemi kanserlerinden korur ve kabızlı ğ ı önler

28 Kurutulmuş meyvelerin raf ömrü daha uzundur ve taze meyve ile karşılaştırıldı ğ ında daha yüksek C vitamini ve polifenol içermektedir

29 Kurutulmuş meyvelerin besin de ğ eri sıralaması yapılması gerekirse; kayısı incir erik üzüm kızılcık olarak sıralanabilir. Lif, vitamin, mineral, fitobesinler, potasyum bakımından kurutulmuş meyveler bulunmaz birer kaynaktır.

30 Kuru elma Nefes darlı ğ ı, astım ve kalp rahatsızlıklarına karşı koruyucu etkiye sahiptir. İ çerdi ğ i zengin lif sayesinde ba ğ ırsakları temizler.

31 Kuru erik Bol miktarda B vitamini, A vitamini ve E vitamini içerir. Ba ğ ırsakları çalıştırır, içerdi ğ i zengin potasyum ve magnezyum sayesinde metabolizmayı hızlandırma özelli ğ ine sahiptir.

32 Yaban mersini Yaban mersininin kansere karşı vücudu koruyan enzimleri aktif hale getirmektedir. Kan şekerini düşürüp ba ğ ırsak metabolizmasını düzenlemektedir. Kalp krizi riskini azalttı ğ ı, göz yorgunlu ğ unu giderdi ğ i, şeker hastalı ğ ından kaynaklanan görme bozukluklarını engelledi ğ i bildirilmektedir. Yapılan araştırmalarda 100gr yaban mersinin 14gr karbonhidrat, 0,6gr protein, 0,3gr ya ğ, 13mg C vitamini, 100 IU A vitamini ve 58 kalori içerdi ğ i belirlenmiştir. Sodyum içermeyen, mineral ve vitaminlerce zengin oldu ğ u belirlenen yaban mersininin insan sa ğ lı ğ ı açısından çok yararlı oldu ğ u yapılan araştırmalarca ortaya konulmuştur.

33 Kuru kayısı Besleyici ve potasyum açısından çok zengindir. Sindirim sorunlarına iyi gelir; stresi, kansızlı ğ ı önler. İ çerdi ğ i A vitamini akne gibi cilt bozukluklarını önler. Büyümeye yardımcıdır, görme fonksiyonlarını güçlendirir, şeker hastalı ğ ının gelişimini engeller, ba ğ ışıklık sistemini korur.

34 Potasyum başta kalp kasları tüm kasların ve sinirlerin iyi çalısmasını sa ğ lar. Kayısı lifli bir meyvedir. Lifli besinlerin kan şekerinin dengeli yükselmesini sa ğ ladıkları, zararlı maddelerin ba ğ ırsakta kalma süresini kısalttıkları için kanserden korunmada faydalı oldukları saptanmıştır.

35 Dut Kalsiyum, demir, B1, B2 ve C vitamini yönünden zengin olan dutun birçok hastalı ğ a iyi geldi ğ i bilinmektedir. Beyaz dut ateş düşürücü ve idrar söktürücü (diüretik) etkiye sahiptir. Karaduttan elde edilen şurubun ise a ğ ız ve bo ğ az hastalıklarında olumlu etkiye sahiptir.

36 Kuru incir İ ncir, içerdi ğ i yüksek oranlardaki protein, vitamin ve minerallerle hücrelerin yenilenmesini sa ğ layan bir besindir. 100 gr. kuru incir yenilirse vücudun günlük gereksinimlerinden kalsiyumun %17'si, demir ve magnezyumun %30'u, fosforun %20'si, B1 vitamininin %5'i ve B2 vitamininin %4'ü karşılanmış olur. İ ncir, içerdi ğ i yüksek orandaki liflerle kolesterolün kana karışmadan atılmasını sa ğ lar.Sindirimi kolaylaştırır ve vücudumuzu bakterilere karşı koruyucu etkisi vardır. Yüksek orandaki kalsiyum ve fosforla kemik ve dişler üzerinde koruyucu etkileri vardır: incirin içerdi ğ i kalsiyum, di ğ er besinlerdekine göre daha kolay sindirili r.

37 Kuru Üzüm Karbonhidrat içeri ğ i dolayısıyla iyi bir enerji kayna ğ ıdır. Kuru üzüm A, B1, B2, C vitaminlerini ve çok çeşitli mineraller (demir, çinko, potasyum, magnezyum, fosfor) içerdi ğ inden dolayı iyi bir besin, faydalı bir ilaçtır. Özelikle bedensel gelişimde etkilidir.

38 Hurma İ nsano ğ lunun yetiştirdi ğ i en eski bitki çeşitlerinden biridir. Hurmanın içerdi ğ i demir, kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobin sentezini kontrol eder ve özellikle hamilelikte kansızlı ğ ın engellenmesini ve bebe ğ in gelişimi için hayati önem taşıyan kandaki alyuvarlar dengesinin uygun hale gelmesini sa ğ lar.


"KURUYEM İ ŞLER VE ÖNEM İ P.TAYLAN KÜMEL İ. Kuruyemişler özellikle başta doymamış ya ğ lar olmak üzere protein, diyet lifi, çeşitli vitaminler ve mineral." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları