Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRESEL VE MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU YILIN MAKALESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRESEL VE MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU YILIN MAKALESİ"— Sunum transkripti:

1 ÇEVRESEL VE MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU YILIN MAKALESİ
Dr. Sibel ATIŞ

2

3 GİRİŞ Görüş birliği: KOAH etyolojisinde spesifik etken: Sigara
Tozlu işlerle ilişkili KOAH riski Problem: Epidemiyolojik çalışmalarda KOAH ölçümü basit değil. Çünkü KOAH’ın epidemiyolojik tanımlaması konusunda bir görüş birliği yok.

4 Bronşit/Amfizemle ilişkili mortalite yüksek:
Kömür maden işçileri Altın maden işçileri Ancak diğer tip mesleksel toz maruziyeti ile ilişkili KOAH mortalitesine dair literatür bilgisi oldukça yetersiz. Çeşitli tip tozlara mesleki maruziyetle ilişkili KOAH riskini değerlendiren güçlü longitudinal çalışmalar gereksinimi..!

5 AMAÇ Prospektif kohort çalışma ile farklı tip
tozlara maruziyeti olan yapı/inşaat işçilerinde KOAH riskini değerlendirmek Sigara alışkanlığından bağımsız olarak, inorganik toz, duman ya da gazlara mesleksel maruziyetin KOAH’a bağlı ölüm riskini artırıp artırmadığını araştırmak

6 GEREÇ VE YÖNTEM Prospektif kohort çalışma İsveç, 1971-1999
317,629 erkek, yapı/inşaat işçisi Toz, duman maruziyeti olan: 200,735 Maruziyeti olmayan (kontrol grubu):116,894

7 1968’de İsveç Meslek Sağlığı ve Güvenliği Kuruluşu: Yapı/İnşaat işçilerinin mesleksel sağlıkları ile ilgili aktivitelerin koordinasyonu 2-5 yıllık periyodlarla sağlık muayenesi daveti: Veriler (mesleksel ve sigara dahil), merkezi bir veritabanına kayıt ediliyor. Ulusal ölüm nedeni kayıt merkezi ile bağlantı: Kimlik no ile KOAH nedeniyle ölen birey saptanıyor.

8 Her bir işçi kohorta alındıktan (1. 1. 1971) sonra 31. 12
Her bir işçi kohorta alındıktan ( ) sonra ’a kadar takip . 15 yaş altı ve 67 yaş üstü işçiler: çalışma dışı Çalışma süresince düzenli periyodik muayenelere gelen işçilerin %74’ü aynı iş kolunda çalışmaya devam etmiş.

9 Maruziyet değerlendirmesi:
Bir meslek maruziyet matriksi: İsveç’in farklı coğrafi bölgelerinden 5 ayrı yer. Aşağıdaki maruziyetlerin her biri değerlendirildi: - asbestos epoxy reçinesi asfalt dumanı - MMMF izosiyanat metal buharı - çimento tozu organik solvent dizel egzosu - beton tozu - kuartz ağaç tozları

10 Son analizlerde kategoriler kombine edilerek
4 major maruziyet grubu: İnorganik tozlar (Asbestos, MMMF, çimento tozu, beton tozu ve kuartz) 2) Gazlar ve irritanlar (Epoxy reçinesi, izosiyanat ve organik solvent) Dumanlar (Asfalt dumanı, dizel egzosu ve metal buharı) 4) Ağaç tozları

11 Kohorta ilişkin temel veriler

12 Farklı maruziyet gruplarının dağılımları
İnorganik toz maruziyeti olan işçilerin aynı zamanda gaz ve irritanlara ve de dumanlara maruziyeti söz konusu..!

13 İstatistik analizler:
Relatif risk (RR): birey-yıl (person-year) metodu Poisson regresyon modeli: Major maruziyet gruplarının etkisi Sigara alışkanlığının etkisi Yaş etkisi

14 BULGULAR Farklı maruziyet durumlarına göre KOAH’a bağlı mortalite riski: * * * P<0.05

15 Hiç sigara içmeyen subgrubta yaşa göre düzeltilmiş KOAH
mortalite riski: * * * * * p<0.05

16 Poisson regresyon analizine göre farklı maruziyet durumlarında KOAH mortalite risk oranları

17 Poisson regresyon analizine göre hiç sigara içmeyen subgrubta KOAH mortalite risk oranları:

18 Mesleksel maruziyeti olan grubun:
Bütünü göz önüne alındığında meslekle ilişkili KOAH oranı: %10.7 Hiç sigara içmeyen grup göz önüne alındığında meslekle ilişkili KOAH oranı: %52.6

19 TARTIŞMA KOAH mortalitesi ile mesleksel maruziyet ilişkisini araştıran en geniş çalışma. Bu çalışmanın ana bulgusu: İnorganik tozlara maruziyeti olan yapı/inşaat işçilerinde maruziyeti olmayan diğer yapı/inşaat işçilerine göre KOAH’a bağlı mortalite oranı artmıştır.

20 Yapı/inşat işçilerinde yapılan bu kohort çalışmada:
KOAH’la ilişkili mortalitenin %11’i meslekle ilişkili.! Yorum: İşyerinde toz, gaz ve duman maruziyetlerinin azaltılması, sigara gibi diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak KOAH’a bağlı her 10 ölümden 1‘ini önleyecektir..!

21 Bu çalışmanın güçlü yönleri:
Prospektif Longitudinal Geniş bir grubu kapsayan kohort Nerdeyse İsveç’teki inşaat endüstrisinin tümünü kapsayan bir kohort Sigara alışkanlıklarının kaydedilmiş olması Sigara alışkanlığı bilinen internal bir kontrol grubunun olması

22 Çalışmanın zayıf yönleri:
Kontrol grubundaki işçilerde düşük seviyede de olsa toz maruziyeti olması muhtemel. Bu da riskin daha düşük oranda tahminine yol açabilir..! Maruziyet sadece ilk sağlık muayenesi sırasında bildirilen mesleğe göre belirlenmiş. Bu yüzden kümülatif maruziyet indeksi belirlenememiştir.! İnorganik toz, duman, gaz ve irritanlar olarak sınıflandırılan maruziyetler arasında yüksek oranda bir üst üste gelme söz konusu..! Sigara alışkanlığının sınıflaması zamana bağlı değil.! Farklı maruziyet gruplarında farklı kümülatif maruziyet olabilir Bu, tüm grubun sonuçları yorumlanırken ???

23 SONUÇ Mesleksel toz maruziyeti, hiç sigara
içmeyenlerde dahi KOAH’a bağlı ölümleri artırmaktadır.


"ÇEVRESEL VE MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU YILIN MAKALESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları