Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SBS NİN AMACI NEDİR Üniversite ve mesleğe hazırlayan bir üst öğrenim kurumuna yönlendirme Doğrudan mesleğe ve iş alanlarına hazırlayan eğitim kurumu ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SBS NİN AMACI NEDİR Üniversite ve mesleğe hazırlayan bir üst öğrenim kurumuna yönlendirme Doğrudan mesleğe ve iş alanlarına hazırlayan eğitim kurumu ve."— Sunum transkripti:

1

2 SBS NİN AMACI NEDİR Üniversite ve mesleğe hazırlayan bir üst öğrenim kurumuna yönlendirme Doğrudan mesleğe ve iş alanlarına hazırlayan eğitim kurumu ve programlarına yönlendirme

3 SINAVLA GİRİLEN LİSELER ÖZEL YETENEK SINAVIYLA GİRİLEN LİSELER
SBS sınav sistemi öğrencinin ortaöğretimden sonraki eğitim, öğretim ve meslek hayatını belirleyen bir sınavdır. 8. SINIF SONUNDA SINAVLA GİRİLEN LİSELER ASKERİ LİSELER ÖZEL YETENEK SINAVIYLA GİRİLEN LİSELER SINAVSIZ GEÇİŞ GENEL LİSELER

4 SBS sınavı iki unsurdan oluşmaktadır;
1- SBS sınavından alacağı puan 2- İlköğretim ikinci kademede (6/7/8) ki notlarına bağlı olarak oluşan sene sonu başarı ortalaması

5

6 2011 Yılında son kez 7. sınıf öğrencileri SBS sınavına girmiş olup, 2012 yılında 7. sınıf öğrencileri SBS sınavına girmeyecektir. 6.-7. ve 8. sınıf SBS sınavları sonucunda alınan puanlar baz alınarak ortak bir puan hesaplanacak ve bu puan liselere yerleştirmede kullanılacaktır. Sınav puanlarının hesaplanmasında Yıl Sonu Başarı Puanı da etki edecektir. (YSP)

7 8. SINIF SBS DE ÇIKACAK SORU SAYISI

8 Seviye Belirleme Sınavında
Türkçe test ağırlık katsayısı 4 Matematik test ağırlık katsayısı 4 Fen Bilgisi test ağırlık katsayısı 3 Sosyal Bilgiler test ağırlık katsayısı 3 Yabancı Dil test ağırlık katsayısı 1

9 OYP 100-500 SBS-OYP SBS-6-SP 25 SBS-7-SP 35 SBS-8-SP 40
SBS de yapılan netlere bağlı olarak hesaplanan puana yıl sonu başarı puanı dahil edilmektedir. Dahil edilen puanın sınıf bazında yüzdesi aşağıda gösterilmiştir. OYP   % SBS-6-SP 25 SBS-7-SP 35 SBS-8-SP 40 SBS-OYP

10 Örnek: Aynı okulda ve SBS puanı aynı YBP’si farklı iki öğrencinin sınıf puanlarının farklı olması. “Onun sınıf puanı SBS’ ye göre artmış, benimki neden düşmüş?” AÇIKLAMA: Ali ve Belma, SBS’de aynı puanı almalarına rağmen, Belma Ali’ye göre okula daha çok önem vererek okul derslerinden daha yüksek bir başarı elde etmiştir. Sistem okula devamı ve okul başarısını önemsemektedir. Bu sebeple Belma’nın sınıf puanının SBS puanına göre daha yüksek, Ali’nin okula daha az önem vermesi sonucu sınıf puanının SBS puanın dan daha düşük çıkması doğal bir sonuçtur. Danıştay tarafından davranış puanı iptal edilmiş olup mevcut puan maksimum 475 puan üzerinden hesaplanmış ve 500 puana ötelenmiştir.

11 Örnek: Aynı okuldan SBS puanları farklı YBP’si aynı iki öğrencinin sınıf puanlarının SBS puanına göre aynı oranda artmaması. “YBP’ler aynı iken neden sınıf puanlarında aynı artış olmadı?” AÇIKLAMA: Ayşe ve Burçin aynı okulda aynı YBP’ye sahip oldukları halde, SBS sınavından aldıkları farklı puanlar sebebi ile Ayşe’nin puanı 434,357 Burçin’nin puanı 430,021 olarak hesaplanmıştır. Çünkü sistem OKS ve ÖSS gibi okul puanının Sınav puanına eklenmesi mantığı ile çalışmamaktadır. Burada bütün puanlar oranları ölçüsünde ortalamaya girmektedir. Ekleme ve toplama değil ortalama hesabı söz konusudur. Danıştay tarafından davranış puanı iptal edilmiş olup mevcut puan maksimum 475 puan üzerinden hesaplanmış ve 500 puana ötelenmiştir.

12 Örnek: Farklı okullarda olup, puanları aynı olan iki öğrencinin sınıf puanlarının farklı olması.“Sınav ve okul puanlarımız aynı sınıf puanlarımız neden farklı çıkıyor” AÇIKLAMA: Anıl’ın okulunda en yüksek YBP 100 ,Beyza’nın okulunda en yüksek YBP 97 olmuştur. Sistemde okulun en yüksek puanı ne olursa olsun 100’e ötelenmektedir. Beyza’nın okulunda bu öteleme sebebiyle tüm öğrencilerin YBP'si en yükseği 100 olacak biçimde artırılmıştır. Böylece bu okulun öğrencilerinin YBP’leri aynı gibi görünmesine rağmen hesaplamada daha yüksek çıkmaktadır. Beyza’nın da YBP’si hesaplamada 96,65 olarak değerlendirilmiş ve sınıf puanı diğerinden yüksek çıkmıştır. Danıştay tarafından davranış puanı iptal edilmiş olup mevcut puan maksimum 475 puan üzerinden hesaplanmış ve 500 puana ötelenmiştir.

13 Örnek: Aynı okuldan SBS puanları farklı YBP’si aynı iki öğrencinin sınıf puanlarının SBS puanına göre aynı oranda artmaması. “YBP’ler aynı iken neden sınıf puanlarında aynı artış olmadı?” AÇIKLAMA: Ayşe Ve Burçin aynı okulda aynı YBP’ye sahip oldukları halde, SBS sınavından aldıkları farklı puanlar sebebi ile Ayşe’nin puanı 434,357 Burçin’nin puanı 430,021 olarak hesaplanmıştır. Çünkü sistem OKS ve ÖSS gibi okul puanının Sınav puanına eklenmesi mantığı ile çalışmamaktadır. Burada bütün puanlar oranları ölçüsünde ortalamaya girmektedir. Ekleme ve toplama değil ortalama hesabı söz konusudur. Danıştay tarafından davranış puanı iptal edilmiş olup mevcut puan maksimum 475 puan üzerinden hesaplanmış ve 500 puana ötelenmiştir.

14 FEN LİSELERİ Fen liselerinin amacı;
Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamayı, b) Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi, c) Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamayı, d) Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi, e) Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamayı amaçlar.

15 FEN BİLİMLER ALANI(FEN LİS)
FEN LİSELERİ OKULUN ADI BÖLÜM ADI ÖĞRENİM ŞEKLİ KONTENJAN SAYISI TABAN PUAN YÜZDELİK DİLİM ÇORUM FEN LİSESİ FEN BİLİMLER ALANI(FEN LİS) İng. Karma 104 473,08 1,7

16 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
Amacı: Anadolu öğretmen liseleri, Millî eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak, Öğrencilerine; Öğretmenlik mesleğini sevdirmek, Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmak, Ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek, Ülke kalkınmasına sosyal, kültürel ve ekonomik yönden katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak, Dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak, Öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesi, her bireyin farklı ve ayrı bir değer olduğu, ekip çalışmasıyla ortak başarının elde edilmesinde önemli katkı sağlayacağı inancının verilmesine yönelik çağdaş bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla, —Normal öğretim yapan, —Yabancı dil ağırlıklı program uygulayan, —Gündüzlü ve öğrencinin cinsiyetine uygun pansiyonunun bulunması kaydıyla —Bakanlıkça belirlenecek kontenjan nispetinde paralı-parasız yatılı öğrenime imkân veren Ortaöğretim kurumlarıdır.

17 OSMANCIK ÖMER DERİNDERE AÖL
ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ OKULUN ADI BÖLÜM ADI ÖĞRENİM ŞEKLİ KONTENJAN SAYISI TABAN PUAN YÜZDELİK DİLİM ÇORUM MERKEZ AÖL İNG KARMA 150 455,963 4,1 OSMANCIK ÖMER DERİNDERE AÖL 60 424,492 9,9 SUNGURLU AÖL 410,588 12,9 İSKİLİP AÖL 406,931 13,8 ALACA AÖL 402,707 14,8 OĞUZLAR AÖL 400,381 15,4 KARGI AÖL 90 396,985 16,02

18 ANADOLU LİSELERİ Anadolu liselerinin amacı öğrencilerin;
İlgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını, Yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerinisağlamaktır.İlköğretimin 8 inci sınıfındaki isteyen her öğrenci bu okullar için müracaat edebilir. Anadolu liselerinde öğrenciler; Fen Bilimleri, Türkçe-Matematik, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil Alanlarında öğrenim görebilmektedirler. Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Derslerin öğretimi Türkçe yapılır. Ancak, matematik ve fen bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) derslerini birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 12 öğrencinin istemesi hâlinde bu derslerin öğretimi, birinci yabancı dille de yapılabilir.

19 ÇORUM MUKADDER AKAYDIN AL SUNGURLU HAYDAR ÖZTAŞ AL
ANADOLU LİSELERİ OKULUN ADI BÖLÜM ADI ÖĞRENİM ŞEKLİ KONTENJAN SAYISI TABAN PUAN YÜZDELİK DİLİM ÇORUM MERKEZ AL İNG KARMA 120 439,162 7,0 ÇORUM MUKADDER AKAYDIN AL 150 419,180 11,0 ÇORUM İNÖNÜ AL 381,694 20,3 ÇORUM ATATÜRK AL 210 381,496 20,4 ÇORUM MEHMETÇİK AL 240 357,330 27,7 ÇORUM ETİ AL 351,801 29,6 SUNGURLU HAYDAR ÖZTAŞ AL 90 367,200 24,6 ALACA MEHMET ÇELİK AL 60 363,436 25,8 OSMANCIK AL 346,562 31,4 İSKİLİP AL 344,306 32,1 BAYAT AL 324,130 39,2

20 ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
Anadolu Sağlık Meslek Liselerinde Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine, sağlık eğitiminin özel amaçlarına uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde ortak genel kültür vermek, sağlık alanı ile ilgili temel bilgi ve her bölüm için özel mesleki bilgi ve beceri kazandıran, öğrencileri hayata, sağlık alanına ve yüksek öğrenime hazırlayan aynı zamanda bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmaktadır. Bu okullardan mezun olanlar özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında Acil Tıp Teknisyeni, Anestezi Teknisyeni, Çevre Sağlığı Teknisyeni, Diş Protez Teknisyeni, Laboratuar Teknisyeni, Ortopedi Teknisyeni, Radyoloji Teknisyeni ve Tıbbi Sekreter unvanı ile çalışabilirler.

21 ÇORUM 75 YIL CUMHURİYET ASML OSMANCIK İSMAİL KARATAŞ ASML
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ OKULUN ADI BÖLÜM ADI ÖĞRENİM ŞEKLİ KONTENJAN SAYISI TABAN PUAN YÜZDELİK DİLİM ÇORUM 75 YIL CUMHURİYET ASML HEMŞİRELİK İNG KARMA 48 410,591 12,9 OSMANCIK İSMAİL KARATAŞ ASML 24 407,229 13,7 SUNGURLU ASML 398,172 15,9 ALACA 75. YIL ASML 390,608 17,9 ATT 388,598 18,4 İSKİLİP ASML 384,784 19,5

22 ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ
Günümüzde ülke ekonomisine kalkındıracak döviz girdilerinin en büyük kaynaklarından olan ve bacasız sanayi olarak adlandırılan turizm ve bunun en temel alt yapısın oluşturan Konaklama Sektörünün ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilir nitelikli elemanları yetiştiren, öğrencileri mesleğe ve yüksek öğrenime hazırlayan yabancı dil ağırlıklı eğitim veren ilköğretim okulu üzerine dört yıl süreli meslek lisesidir. Anadolu Meslek Liselerinde olduğu gibi sınıfta 10 saatlik Yabancı Dil ve ilerleyen yıllarda da seçmeli ikinci Yabancı Dil eğitimi en üst seviyede verilmektedir. 10. sınıfa geçerken öğrenciler başarı ve istek durumlarına göre alanlara yerleştirilmektedir

23 ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ
OKULUN ADI BÖLÜM ADI ÖĞRENİM ŞEKLİ KONTENJAN SAYISI TABAN PUAN YÜZDELİK DİLİM ÇORUM ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ İNG KARMA 60 312,922 43,2 YİYECEK HİZMETLERİ ALANI 120 287,334 51,3

24 AKILLI SEÇİMİN, YETERLİ HAZIRLIĞIN VE CESUR HAREKETLERİN SONUCUDUR.
BAŞARI; AKILLI SEÇİMİN, YETERLİ HAZIRLIĞIN VE CESUR HAREKETLERİN SONUCUDUR.


"SBS NİN AMACI NEDİR Üniversite ve mesleğe hazırlayan bir üst öğrenim kurumuna yönlendirme Doğrudan mesleğe ve iş alanlarına hazırlayan eğitim kurumu ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları