Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

16.11.2012. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla EL-MALİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "16.11.2012. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla EL-MALİK."— Sunum transkripti:

1 16.11.2012

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla EL-MALİK

3 Kur’an’da El-Malik Fatiha 3: O, Din gününün Malikidir. Al-i İmran 26: DE Kİ:  Ey mutlak iktidar sahibi olan Allah’ım!  Sen dilediğine iktidar verir dilediğinden de iktidarı çeker alırsın,  Dilediğini aziz eder dilediğini de zelil edersin;  Hayrın tamamı Senin elindedir:  Çünkü Sen her bir şeye kadirsin.

4 El-Malik: Mülkün Mutlak Sahibi Tam ve noksansız kudreti çağrıştırır.

5 Mülk; Servet, mal, makam ve iktidar sahibine güç ve kudret kazandıran şeydir. MÜLK KAVRAMI VE TÜREVLERİ Melek ; güçlü, şiddetli varlık, Kemal; bir şeyin en güçlü ve gelişmiş hali, Kelam; insanda iz bırakan güçlü söz. Hz Adem, kendisine verilen kelimelerle (konuşma, düşünme, akletme, eşyaya isim koyma yeteneği) meleklerin kendisine boyun eğdiği bir güç ve kudrete malik olmuştur.

6 Mülk; Hükümranlık ve otorite (şuurlu varlıklar üzerindeki tasarrufu ifade eder) MÜLK KAVRAMI VE TÜREVLERİ Malik; hükümranlık ve otoritenin mutlak sahibi demektir. Tam ve noksansız kudret sahibi. Milk; Şuurlu bir varlığın (insanın) kendisine boyun eğdirip, tam tasarrufu altına aldığı her şey demektir.

7 Mülk; Hükümranlık ve otorite (şuurlu varlıklar üzerindeki tasarrufu ifade eder) MALİK Malik; Mülk ve Milk’in öznesidir. Milk; Şuurlu bir varlığın (insanın) kendisine boyun eğdirip, tam tasarrufu altına aldığı her şey demektir. İnsan, Allah’ın mülküdür. Mecazen; insan, mülk de milk de edinebilir. Gerçek Mülk ise Allah’ındır.

8 Mülkü, verince elinden çıkmaz. Mülküne muhtaç değildir. Mülkünü bir bedel karşılığı elde etmez. GERÇEK MALİK KİMDİR ? ALLAH’TIR. NİYE?

9 Mülkü, verince elinden çıkar. Mülküne muhtaçtır. Mülkü elde etmenin bir bedeli vardır. İNSAN GERÇEK MALİK MİDİR ? HAYIR. NİYE?

10 El-Mülk; Emir ve yasak, hak ve sorumluluklar konusunda toplum üzerinde yetki kullanmaktır. El-Melik; Bu yetkiyi kullanan ve dağıtan kimsedir. El-Malik; Mutlak tasarrufu altına aldığı şeylerin (milk) varlığına ve yokluğuna karar vermeyi, varlığına karar verdiği şeyler üzerinde otoriter olmayı (mülk), hem de milk ve mülkünden istediğini istediğine verip hükümranlığını onlar üzerinden tecelli ettirmeyi (meleküt) ifade eder. MÜLK – MELİK – MALİK KARŞILAŞTIRMASI

11 Mülke muhtaç ve mecbur olmayandır. Mülkü altındaki her şeyin varlığı hakkında karar, ehliyet ve liyakatine sahip olandır. Mülkünü başkasından almaz, yaratır. Malik olması, mülkün varlığına bağlı değildir. GERÇEK MALİK KİMDİR ?

12 Mülkü altındaki her şeyin varlığı hakkında karar verme yetkisi ve liyakati yoktur. Mülkiyeti altındakileri var eden değildir. Mülkü elden gidince güç ve kudretleri eksilir. Malik olabilmesi için, mülkün önceden var edilmiş olması lazımdır. Mülkün var edicisi kendi olmayan gerçek malik olamaz. MECAZİ MALİK (İNSAN)

13 Mülkünü, mülk verdikleri arasında dolaştırmaktır. İnsanlara, mal, servet, makam, iktidar, otorite vererek ve alarak imtihan etmektedir. MALİK OLAN ALLAH’IN FİİLİ NEDİR?

14 Servet ve İktidarı Mülkiyet Gören İnsan Mutlak tasarruf sahibi olduğu vehmine kapılır. Bu vehim, o kişinin hak etmediği bir konumu elde etmenin savaşını vermeye sürükler. Bu savaşta, kir, kan, tecavüzkarlık, hadsizlik, hudutsuzluk, haksızlık, vicdansızlık hakim olur.

15 BU DURUMU DÜZELTMENİN YOLU Bu durum, Servet ve İktidar tasavvurunun yeniden inşa edilmesiyle düzeltilebilir.

16 Şeytan gibi olurlar (bencillik yaparlar) Firavun gibi olurlar (benim mülküm der) Karun gibi olurlar (kendi bilgim ve becerimle elde ettim eder) MÜLKÜN HAKİKİ MALİKİNİ UNUTANLAR;

17 Malik; Sadece fiilinde tasarruf sahibi. Mülk üzerindeki sahipliği ifade eder. Sahip olmakla alakalıdır. Malik’in mülkü somuttur. Malik’in nesnesi nesnedir. MALİK – MELİK KARŞILAŞTIRMASI Melik; Hem fiilinde hem emrinde tasarruf sahibi. Mülk üzerindeki otoriteyi ifade eder. Hakim olmakla alakalıdır. Melik’in mülkü soyuttur. Malik’in nesnesi öznedir.

18 ALLAH İnsan, malıyla birlikte Allah’ın mülküdür. Mal ise insanın mülküdür. İnsan Mal

19 Kur’an’da El-Malik Fatiha 3: O, Din (Hesap) gününün Malikidir. Al-i İmran 26: DE Kİ:  Ey mutlak iktidar sahibi olan Allah’ım!  Sen dilediğine iktidar verir dilediğinden de iktidarı çeker alırsın,  Dilediğini aziz eder dilediğini de zelil edersin;  Hayrın tamamı Senin elindedir:  Çünkü Sen her bir şeye kadirsin.

20 1. Diriltme Günü Din Gününde Yaşanacaklar 2. Toplanma Günü 3. Allah’a Arz olunma Günü 4. Bilgi- lendirilme Günü 5. Sorgulama Günü 6. Değerlen- dirilme Günü 7. Ödülle Buluşturulma Günü 7. Azabla Buluşturulma Günü 7. Cennete Sevkedilme Günü 7.Cehen- neme Sevkedilme Günü

21 Hasat Günü Hesap (Hesaplaşma) Günü DİN GÜNÜ Kişinin; bu dünyada yaptıklarının hasadını devşireceği gündür. Alacak-Vereceğin, hak ve sorumlu- lukların hesabının görüleceği gündür. Kişinin Malik (sahip) olduklarının hesabının verileceği gündür. Dünyada kendisini Malik sananların, malik olduklarına köle olduklarını (memluk olduklarını) anladıkları gündür.

22 Hayatı Aklı Kişinin Malik Oldukları İradesi Tercihleri Varlığı İmanı Dini Serveti İlmi İnkarı

23 Bugün Mülk kime aittir. Vahid ve Kahhar olan Allah’a aittir. Mü’min 16 Sur borusu çalındığında, Mülk’ün yalnızca O’na mahsus olduğu anlaşılacaktır. En’am 73

24 Hesap Günü Şefaatçiler, Kayırıcılar Veliler, Allah dostları Hesap Günü, Mülk’ün Allah’a ait olması demek, her türlü şefaat, kayırma ve torpil girişimlerini boşa çıkartmaktadır. Hocalar, Şeyhler Hakim (Malik) Allah Engel

25 Kullara kul olmaktan korunur Eşyaya kul olmaktan korunur. Kulları kendine kul edinmekten korunur. Sadece O’ndan ister. Kullara el açmaktan korunur. BÖYLE İMAN EDEN KİŞİ;

26 Allah’ın Malik İsmi kulda tecelli ederse; 1. O kul, Emanete Mülkiyet gözüyle bakmamak. EL-MALİK OLAN ALLAH’IN TECELLİLERİ Neye Malik olması gerekiyorsa ona ait olmaması. İrade Nefis Şehvet Hırs Servet

27 Allah’ın Malik İsmi kulda tecelli ederse; 2.O kul, Emanete Mülkiyet gözüyle bakmamakla kalmaz, malik olması gerekenlere gerçekten malik olur. 3.Sahip olması gerekenlere gerçekten sahip olur. EL-MALİK OLAN ALLAH’IN TECELLİLERİ

28 Allah’ın Malik İsmi kulda tecelli ederse; 4.O kul, ait olmaması gerekenlere ait olmaktan, şeytandan kaçar gibi kaçınır. EL-MALİK OLAN ALLAH’IN TECELLİLERİ Bunlar; Ayartıcı benlik olan nefis Nefis Şehvet Hırs Öfke Servet

29 Ayartıcı benlik İRADE YÖNETİCİ ŞehvetHırs Servet Öfke İradesine Malik olan bunlara da Malik olur.

30 İman Duygu Düşünce Güdülere Malik olunur Bilgi İmanla beslenmiş bir duyguya sahip olan bir kalp ile, İmanlı duygu ve bilgi ile beslenmiş bir düşünceye sahip bir akıl Güdülere Malik olabilir. KalpAkıl GÜDÜLERE MALİK OLMANIN FORMÜLÜ

31 Nefse malik olmak mı? Nefse ait olmak mı? MALİK OLMAK MI? AİT OLMAK MI? Nefis, yok edilemez. Allah’ın insana verdiği bir güdüdür. Bu nedenle, tüm ayartıcılığına, tüm desise ve vesvesesine rağmen insan, nefsine ait olmaz, onun kontrolü altına girmez. Ona Malik olur, onu kontrolü altına alır.

32 Şehvete malik olmak mı? Şehvete ait olmak mı? MALİK OLMAK MI? AİT OLMAK MI? Şehvete malik olmak, onu kökünden söküp atmak demek değildir. Şehvete sahip olup ona ait olmayan kişi, malik isminin tecellisine medar olmuş demektir. Oruç; şehvete ait olmak yerine şehvete sahip olmaktır. Namaz; şehvete ait olmak yerine şehvete sahip olmaktır. Çünkü, insanı her türlü kötülükten ve çirkinlikten uzaklaştırır.

33 Öfkeye malik olmak mı? Öfkeye ait olmak mı? MALİK OLMAK MI? AİT OLMAK MI? Öfke ve gazab, insana yaratılıştan verilmiş bir mekanizmadır. Malik isminin tecellisini hak eden bir kul, öfkesine malik olan kuldur. Öfkesi onu yönlendirmez. Ali- İmran 134: Onlar, öfkelerini kontrol altında tutarlar (öfkelenmezler değil)

34 Duygularını kontrol edemez. O kişi, akıl ve irade yönlendirmesinden çıkar, O kişiyi, güdüler yönlendirmeye başlar. Öfkesine ait olan; Bu durum, kişiyi zıvanadan çıkartır.

35 Öfke Atı Dizginler yerde, Binicinin elinde değil. Bu nedenle, ne yapacağı, nereye gideceği belli değildir.

36 Servete malik olmak mı? Servete ait olmak mı? MALİK OLMAK MI? AİT OLMAK MI? Ele girenin, elden çıkması zor oluyorsa, bu servete aidiyetin belirtisidir. İnsanın servete malik olduğunun göstergesi, onu elde tutmamasıdır. Servete malik olmak, ona emanet olarak bakmakla mümkündür. Servete mülkiyet olarak bakanlar, ona malik olamazlar, ait olurlar.

37 Servete ait olmanın göstergeleri Nelerdir? Servetlerini paylaşamazlar. İnfak edemezler. Servete emanet olarak bakan gerçek malikler servetin hakkını gözetirler. MALİK OLMAK MI? AİT OLMAK MI?

38 Servetin Hakları Nelerdir? Helal Kazanmak. Paylaşmak Zekat İnfak Sadaka Serveti elde edince şükretmek, kaybedince hamd etmek, Servete mülkiyet değil, emanet olarak bakmak, Servete ait değil, servete sahip olmak. MALİK OLMAK MI? AİT OLMAK MI?

39 SERVET ALLAH Kulun, yönünü servete dönmesi, sırtını Allah’a dönmesi manasına gelir. Dünya’ya olan ilgi, insanı Allah’tan uzaklaştırır.


"16.11.2012. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla EL-MALİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları