Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yönetim, Yönetişim ve Liderlik Management, Governance, Leadership Lütfi H. Ensari, CMC YDD – Yönetim Danışmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 4 Aralık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yönetim, Yönetişim ve Liderlik Management, Governance, Leadership Lütfi H. Ensari, CMC YDD – Yönetim Danışmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 4 Aralık."— Sunum transkripti:

1 Yönetim, Yönetişim ve Liderlik Management, Governance, Leadership Lütfi H. Ensari, CMC YDD – Yönetim Danışmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 4 Aralık 2008 7. Sanayi Kongresi

2 Yönetim - Management Latince – Manus - El İtalyanca – M aneggiare – Yönetmek (özellikle bir atı yönetmek) Fransızca – Mesnagement – ménagement İngilizce – Management (17-18 yy)

3 Yönetim - Management

4 Yönetim, organizasyon hedeflerine planlama, organize etme, yönlendirme ve kontrol ile etkili ve verimli bir biçimde erişmek; Diğer işlevleri karar alma, insan yönetimi ve iletişim dir

5 Yönetici - Manager Yöneticiler, hedeflere erişmek üzere organizasyonlarına yön verir, liderlik yapar ve kaynaklarının nasıl kullanılacağına karar verir, Yönetici, örgütteki diğerlerinin çalışmalarının ve performanslarının başarılı olmasına doğrudan destek verir ve yardımcı olur

6 Govern - Hükümet Etmek Yönetişim – Governance Govern - Hükümet Etmek Grekçe – Kybernan – Kumanda Etmek Latince – Gubarnare – İngilizce – Govern– Hükümet Etmek, Hükmetmek

7 Hakim Güce Sahip Firavun Govern - Hükümet Etmek Yönetişim – Governance Govern - Hükümet Etmek Piramit İnşasında Çalışan İşçiler

8 Govern - Hükümet Etmek Yönetişim – Governance Govern - Hükümet Etmek

9 Yönetişim – Governance Hakim Gücün Kullanım Şekli Devlet Yönetiminde Yönetişim “Bir ülkenin ekonomik ve sosyal kaynaklarının yönetiminde sahip olunan güç ve yetkilerin kullanımını” Şirket Yönetiminde Yönetişim “Kurumun yönünü ve performansını belirlemede, Yönetim Kurulu, Üst Yönetim, Ortaklar ve Menfaat Sahipleri arasındaki ilişkilerin yönetimi”

10 İyi Yönetisim – Good Governance Hakim Gücün Doğru Kullanımı

11 İyi Yönetisim - Good Governance İlkeleri Katılımcılık, Uzlaşım Odaklılık, Hesap Verilebilirlik, Şeffaflık, Duyarlılık, Etkililik ve Verimlilik, Eşitlik ve Aidiyet, Kurallara Uygunluk

12 Hizmet Etme Müşteriler ve Hizmet Alanlar Organizasyonun Çabasının Son Yararlanıcıları Çalışanlar Doğrudan Müşteri Tatminini Etkiliyorlar Destek Ekip Liderleri ve Yöneticileri Çalışanların İşlerini Yapmalarına ve Sorunları Çözmelerine Yardımcı Oluyorlar İyi Yönetisim – Organizasyon Yapısı Tepe Yöneticiler Kuruluşun Misyonunu Koruyor ve Stratejileri Yayıyor Pay sahipleri / Yönetim Kurulları / Menfaat Sahipleri

13 Liderlik - Leadership Eski İngilizce – laeden (lithan’ın etken hali – seyahat etmek; birisini bir yere götürmek) Orta Çağ İngilizcesi – leden Günümüz İngilizcesi – to lead Latince – Dux, Ducis, Rector (lider, rehber, komutan, general, dük, direktör, hükümdar, sahip)

14 Liderlik - Leadership

15 Mükemmel liderler, vizyonu ve misyonu geliştirir ve onların gerçekleştirilmesini kolaylaştırır; kalıcı başarı için gerekli olan kurumsal değerleri ve sistemleri geliştirir ve bunları faaliyetleri ve davranışları ile yaşama geçirirler (örnek model olma); değişim dönemlerinde, amacın tutarlılığını sağlar; gerektiğinde, kuruluşun yönünü değiştirebilir ve izlenmesi için diğerlerini cesaretlendirirler. EFQM Mükemmelik Modeli

16 Yönetici – Lider İşlevler Planlama, Organize Etme, Yönlendirme, Kontrol Etme Roller Kişilerle İlişkiler, Bilgi Alma Verme, Bilgiye Dayalı Karar Verme Yetkinlikler – Beceriler Kavramsal (Analitik Düşünme – Bütünsel Çözüm), Duygusal Zeka, Teknik Doğru İşleri Doğru Yapmak

17 Lider – İyi Yönetişim İyi Yönetişim İyi Liderlerle Lider Yöneticilerle Mümkündür


"Yönetim, Yönetişim ve Liderlik Management, Governance, Leadership Lütfi H. Ensari, CMC YDD – Yönetim Danışmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 4 Aralık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları