Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yönetim, Yönetişim ve Liderlik Management, Governance, Leadership

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yönetim, Yönetişim ve Liderlik Management, Governance, Leadership"— Sunum transkripti:

1 Yönetim, Yönetişim ve Liderlik Management, Governance, Leadership
7. Sanayi Kongresi Yönetim, Yönetişim ve Liderlik Management, Governance, Leadership Lütfi H. Ensari, CMC YDD – Yönetim Danışmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 4 Aralık 2008

2 Yönetim - Management Latince – Manus - El
İtalyanca – Maneggiare – Yönetmek (özellikle bir atı yönetmek) Fransızca – Mesnagement – ménagement İngilizce – Management (17-18 yy)

3 Yönetim - Management

4 Yönetim - Management Yönetim, organizasyon hedeflerine planlama, organize etme, yönlendirme ve kontrol ile etkili ve verimli bir biçimde erişmek; Diğer işlevleri karar alma, insan yönetimi ve iletişim dir

5 Yönetici - Manager Yöneticiler, hedeflere erişmek üzere organizasyonlarına yön verir, liderlik yapar ve kaynaklarının nasıl kullanılacağına karar verir, Yönetici, örgütteki diğerlerinin çalışmalarının ve performanslarının başarılı olmasına doğrudan destek verir ve yardımcı olur

6 Yönetişim – Governance Govern - Hükümet Etmek
Grekçe – Kybernan – Kumanda Etmek Latince – Gubarnare – İngilizce – Govern– Hükümet Etmek, Hükmetmek

7 Hakim Güce Sahip Firavun Piramit İnşasında Çalışan İşçiler
Yönetişim – Governance Govern - Hükümet Etmek Hakim Güce Sahip Firavun Piramit İnşasında Çalışan İşçiler

8 Yönetişim – Governance Govern - Hükümet Etmek

9 Yönetişim – Governance
Hakim Gücün Kullanım Şekli Devlet Yönetiminde Yönetişim “Bir ülkenin ekonomik ve sosyal kaynaklarının yönetiminde sahip olunan güç ve yetkilerin kullanımını” Şirket Yönetiminde Yönetişim “Kurumun yönünü ve performansını belirlemede, Yönetim Kurulu, Üst Yönetim, Ortaklar ve Menfaat Sahipleri arasındaki ilişkilerin yönetimi”

10 İyi Yönetisim – Good Governance
Hakim Gücün Doğru Kullanımı

11 İyi Yönetisim - Good Governance İlkeleri
Katılımcılık, Uzlaşım Odaklılık, Hesap Verilebilirlik, Şeffaflık, Duyarlılık, Etkililik ve Verimlilik, Eşitlik ve Aidiyet, Kurallara Uygunluk

12 İyi Yönetisim – Organizasyon Yapısı
Müşteriler ve Hizmet Alanlar Organizasyonun Çabasının Son Yararlanıcıları Hizmet Etme Çalışanlar Doğrudan Müşteri Tatminini Etkiliyorlar Destek Ekip Liderleri ve Yöneticileri Çalışanların İşlerini Yapmalarına ve Sorunları Çözmelerine Yardımcı Oluyorlar Destek Tepe Yöneticiler Kuruluşun Misyonunu Koruyor ve Stratejileri Yayıyor Pay sahipleri / Yönetim Kurulları / Menfaat Sahipleri

13 Liderlik - Leadership Eski İngilizce – laeden (lithan’ın etken hali – seyahat etmek; birisini bir yere götürmek) Orta Çağ İngilizcesi – leden Günümüz İngilizcesi – to lead Latince – Dux, Ducis, Rector (lider, rehber, komutan, general, dük, direktör, hükümdar, sahip)

14 Liderlik - Leadership

15 Liderlik - Leadership Mükemmel liderler, vizyonu ve misyonu
geliştirir ve onların gerçekleştirilmesini kolaylaştırır; kalıcı başarı için gerekli olan kurumsal değerleri ve sistemleri geliştirir ve bunları faaliyetleri ve davranışları ile yaşama geçirirler (örnek model olma); değişim dönemlerinde, amacın tutarlılığını sağlar; gerektiğinde, kuruluşun yönünü değiştirebilir ve izlenmesi için diğerlerini cesaretlendirirler. EFQM Mükemmelik Modeli

16 Doğru İşleri Doğru Yapmak
Yönetici – Lider İşlevler Planlama, Organize Etme, Yönlendirme, Kontrol Etme Roller Kişilerle İlişkiler, Bilgi Alma Verme, Bilgiye Dayalı Karar Verme Yetkinlikler – Beceriler Kavramsal (Analitik Düşünme – Bütünsel Çözüm), Duygusal Zeka, Teknik Doğru İşleri Doğru Yapmak

17 İyi Yönetişim İyi Liderlerle Lider Yöneticilerle Mümkündür
Lider – İyi Yönetişim İyi Yönetişim İyi Liderlerle Lider Yöneticilerle Mümkündür


"Yönetim, Yönetişim ve Liderlik Management, Governance, Leadership" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları