Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Koç Topluluğu. Koç Topluluğu Koç Holding KSS Çalışmaları Organizasyonel Yapılanması Topluluk Şirketleri Koç Holding CEO KSS Koordinatörlüğü Kurumsal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Koç Topluluğu. Koç Topluluğu Koç Holding KSS Çalışmaları Organizasyonel Yapılanması Topluluk Şirketleri Koç Holding CEO KSS Koordinatörlüğü Kurumsal."— Sunum transkripti:

1

2 Koç Topluluğu

3 Koç Holding KSS Çalışmaları Organizasyonel Yapılanması
Topluluk Şirketleri Koç Holding CEO KSS Koordinatörlüğü Kurumsal İletişim Direktörlüğü Bayiler

4 KSS Yaklaşımımız Koç Holding olarak kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımımız; ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına hizmet etmek üzere en çok katma değer yaratacağımız ve en yüksek çarpan etkiye ulaşacağımız projeleri hayata geçirmektir. KSS yaklaşımımız şirketlerimizin vizyon ve değerleri ile uyumludur; Güncel sürdürülebilirlik ve iyi yönetişim yaklaşımları, operasyonlarımız ve politikalarımıza entegre edilmiştir; Elde edilen sonuçlar, küresel standartlarda (GRI) raporlanarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır

5 KSS Projesi Yönetim Adımlarımız
Katma değer yaratacak sosyal girişim için ihtiyaç analizi ve kurumsal SWOT analizi yapmak Paydaşları doğru tanımak ve projelere dahil olmalarını sağlamak Hareket ve zaman planı yapmak, bütçelemek Şirketin değer zincirinden faydalanmak Bir marka olarak konumlamak İzleme, değerlendirme, gelişme sürecini uygulamak Şirket süreçlerine katmak Çarpan etkisi yaratmak, sürdürülebilir, örnek alınabilir modeller geliştirmek

6 KSS Projelerimizde Başarı Faktörleri:
Ülkemiz sorunlarına çözüm odaklı olmaları; Farkındalık yaratmaları; Sürdürülebilir, tekrarlanabilir, çarpan etkiye sahip olmaları; Şirket ve bayilerimizde uygulanabilmeleri; Tüm Türkiye’ye yayılabilir olmaları; Toplumsal kalkınmaya yarar sağlamaları; Topluluğumuzun öncü rolünü bir kez daha ortaya koyarak kamuoyunun dikkatini çeken model uygulamalar olmaları.

7 Amaç: Sürdürülebilir Kalkınma
Sosyal Sorumluluk anlayışını tabana yaymak Toplumsal sorunlara karşı katılımcı bir tutum geliştirmek Yerel gelişimi destekleyici çalışmalar geliştirmek

8 Mesleki Eğitimde Değişim Teorisi Ekonomik ve sosyal kalkınma
Mesleki eğitimin iyileştirilmesi Farkındalık Kişisel gelişim Eğitim kalitesi Ekonomik ve sosyal kalkınma MLMM Projesi, ilk aşamasında mesleki eğitimi özendirmek amacıyla staj destekli eğitim burs ve istihdam önceliği taahhütleri ile başlamıştır. Ancak proje kapsamında mesleki eğitime ilişkin olarak tespit edilen çok yönlü ihtiyaç ve sorunlar, bunların çözümünün daha kapsamlı bir müdahale ile mümkün olacağını göstermiştir. Bu nedenle, proje kapsamında ayrılan maddi kaynaklardaki kısıtlılığa rağmen, projenin müdahale alanının genişletilmesi kararlaştırılmıştır. Projenin mesleki eğitimin kapasitesini sürdürülebilir bir şekilde artırabilmesi için oluşturulması hedeflenen örnek okul/işletme işbirliği uygulamasına laboratuvar kurulumundan koçluk desteğine kadar birçok bileşen eklenmiştir. Bu isterleri gerçekleştirecek bir üçüncü parti olmaması inovatif bakış açıları gerektirmiştir. Böylece: Topluluk şirketlerinin katılımı ve ülke genelinde etki ayakları üzerinden hareket edilmiş; işbirlikleri ve kolektif çözümler ile proje güçlendirilmiştir. Bu sayede, proje kapsamında okullar ile alanlarında faaliyet gösteren şirketler arasında kurulan işbirlikleri kapsamında ortaya çıkan karşılıklı ihtiyaç analizleri doğrultusunda oluşturulan modelin kurumsal düzeyde sürdürülebilirliği ve örnek olarak aktarılabilirliği de sağlanmıştır.

9 Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi’nin Ana Amaçları:
Mesleki-teknik eğitimin ülke ekonomisi açısından önemi konusunda toplumun her kesiminde farkındalık yaratmak Bu konuda önder olarak devlet-özel sektör işbirliğinin tohumlarını atmak

10 Başlangıçta Öngörülen Kapsam
MLMM Projesi Başlangıçta Öngörülen Kapsam PROTOKOL KAPSAMI (2006) Burs Staj İstihdam Önceliği

11 MLMM Projesi Döngüsü Gerçekleşen Kapsam: 2006-2011 FAZ (2006-2011)
Farkındalık yaratma Burs Staj Laboratuvarlar Koçluk desteği Kişisel gelişim desteği Proje yarışmaları İstihdam Önceliği İzleme değerlendirme - Veri Temeli

12 MLMM Projesi Döngüsü Gerçekleşen Kapsam: 2011 + 2. FAZ (2011-2013+)
Farkındalık yaratma Okul-işletme işbirliklerinin yaygınlaştırılması

13 Her yıl seçimlerde görev alan çalışan sayısı
Değer Vesile – Diyarbakır Burs 81 ilde 264 okulda öğrenciye aktif burs desteği verildi. Burs sistemi üzerinden öğrenciye ulaşıldı. Kız öğrenciler arasında yüksek okul terk oranları ve Endüstri Meslek Liselerinde düşük kız öğrenci okullaşma oranlarına rağmen bursiyerlerin %44’ü kız öğrencilerden oluştu. Olumlu rol model öğrenciler oluşturuldu. Ders başarı oranları arttı. Mesleki eğitime devamlılık istekleri arttı. 200 Her yıl seçimlerde görev alan çalışan sayısı 32.215 Burs adedi 21 milyon 190 bin TL Burs bütçesi

14 Koçluk 76 20 580 Öğrencilerin istihdam edilebilirlikleri artırıldı.
Değer Necati – İzmir Koçluk Öğrencilerin istihdam edilebilirlikleri artırıldı. Koçların sosyal becerileri geliştirildi. Koçların kurumsal bağlılıkları ve motivasyonları arttı. Koçların aile içi ilişkileri olumlu yönde etkilendi. Koçlar şirketlerinde değer katan model projeler üretmeye başladı. 76 Programın uygulandığı il sayısı 20 Koçluk desteği veren şirket sayısı 580 Koçluk programına dahil olan çalışan sayısı

15 Staj desteği veren şirket sayısı
Gözde - İstanbul Değer Staj Staj talebinde bulunan öğrencilerin %80’ine staj imkanı sağlandı. Öğrencilerin istihdam edilebilirlikleri arttı. Kurum kültürü ve mesleki gereklilikler eğitim esnasında kazandırıldı. İstihdam hikayeleri oluşmaya başladı. Öncelikli istihdamların gerçekleştiği sektör: Otomotiv 20 Staj desteği veren şirket sayısı

16 Projede görev alan danışman sayısı
Değer Politika Eğitim Reformu Girişimi ile “Meslek Eğitiminde Kalite İçin İşbirliği” kapsamında 4 yayın 1000’in üzerinde paydaşla paylaşıldı; ayrıca ERG ağına iletildi: Mesleki Ve Teknik Eğitimde Kalite: Strateji Belgesi Mesleki ve Teknik Eğitimde Güncellenmiş Durum Analizi Hayat Boyu Öğrenme Uluslararası Eğilimler Bilgi Notu Meslek Eğitiminde Ne Çalışıyor, Neden Çalışıyor? Okul-İşletme İşbirliklerine Dair Politika Önerileri “Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite için Strateji Belgesi” kapsamında önerilen bir çok politika MEB tarafından hayata geçirildi: MTE organizasyon yapısı iyileştirildi Alan seçimi 11. sınıfa kaydırıldı Ortaöğretime mesleki ders tanıtımları eklendi Temel becerilerin önceliği artırıldı Özel sektörün rolü artırıldı. Teşvikler getirildi Teknik öğretmenlerin sektörde eğitimine ilişkin proje başlatıldı MEB, Mesleki Yeterlilikler Kurumu, MESS Eğitim Vakfı, TOBB ETÜ gibi kuruluşlardan temsilcilerin yer aldığı proje danışma kurulunun yönlendirmeleri ile oluşturulan 6 Projede görev alan danışman sayısı 11 Projede görev alan akademisyen sayısı 27 İşletme 30 Meslek okulu

17 Lab ve Eğitim Merkezleri
Model Arçelik: 8 Lab (Elektrikli Ev Aletleri) Samsun Kartal Atalar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (İstanbul ) Adana Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (İstanbul ) Konya Zeytinburnu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (İstanbul ) Eskişehir Türk Telekom Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Diyarbakır) Trabzon Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Trabzon) Otokar: 1 Eğitim Merkezi (Otomotiv - Kaynak Atölyesi ile İş Yerinde Eğitim) İTO Vakfı Süleyman Taştekin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (İzmir) Abidinpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Ankara) Sakarya Demirtaşpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Bursa ) Ford Otosan: 3 Lab & 1 Eğitim Merkezi & 1 MYO (Otomotiv-Ölçüm) Ankara - Sincan Fatih Anadolu Meslek Lisesi, Teknik ve EML İstanbul - Kartal Yakacık And. Tek. Lis. ,Tek. Lis. VE EML Kocaeli - Karamürsel Endüstri Meslek Lisesi – 3CMM Ölçüm Laboratuvarı Eskişehir İnönü Endüstri Meslek Lisesi – Ford Cargo Teknik Eğitim Merkezi Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Meslek Yüksek Okulu Otokoç: 5 Eğitim Merkezi (Otomotiv - Okulum Yetkili Serviste Projesi ile İş Yerinde Eğitim) İzmir Deniz - Karamürsel 8 Şirket 5 Sektörde 7 Eğitim merkezi 1 Meslek lisesi 1 MYO

18 Hizmetiçi eğitim verilen öğretmen sayısı
Lab ve Eğitim Merkezleri Model Tofaş Fiat: 11 Lab (Otomotiv) Türk Traktör: 3 Lab (Tarım Makinaları) İstanbul Şişli Endüstri Meslek Lisesi                                   Ankara Gazi Endüstri Meslek Lisesi İstanbul Samandıra Endüstri Meslek Lisesi                      Amasya Gökhöyük Endüstri Meslek Lisesi İstanbul Bağcılar Endüstri Meslek Lisesi                            Bursa Osmangazi Endüstri Meslek Lisesi Ankara Güvercinlik Endüstri Meslek Lisesi                      Adana Motor Meslek Lisesi  Yapı Kredi: 1 Meslek Lisesi İzmir Gaziemir Endüstri Meslek Lisesi                          Kocaeli - Gebze Çayırova Yapı Kredi Kız Meslek Lisesi Bursa Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi                               Antalya Endüstri Meslek Lisesi      Samsun Endüstri Meslek Lisesi Kocaeli Endüstri Meslek Lisesi Diyarbakır Burhanettin Yıldız Endüstri Meslek Lisesi          Tüpraş: 4 Lab (Petro-Kimya) Kocaeli Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi İzmir Aliağa METEM Kırıkkale Bahşili H. Hidayet Doğruer Çok Programlı Lisesi Batman Endüstri Meslek Lisesi İstanbul Fiat Lab 29 Laboratuvar 400 Hizmetiçi eğitim verilen öğretmen sayısı

19 Yaygınlaştırma Model Kamil - Bursa
Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi kapsamında oluşturulan model ve elde edilen başarılar devletlerarası kuruluşlar tarafından da örnek bir proje olarak sunulmaya başladı. 2012 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) bağlı Gençlik İstihdamı Programı tarafından Avrupa’da gençlerin istihdamını destekleyen örnek uygulama olarak seçildi. Proje ILO’nun alandaki çalışmalarına esin oldu. 2013 yılında UNDP tarafından bölgede iyi örnek gösterilen MLMM, Global Alliance for Sustainable Employment (GASTE) oluşturulurken model alındı. Proje kapsamında oluşturulan okul-işletme modeli AB tarafından İK Geliştirme Hibe Programı şartnamesinde temel teşkil etti. 2014 yılında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) düzenlediği ‘2014 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri’ Yarışması’nda etkililik, iyi uygulama, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik alanlarındaki başarısıyla “Büyük Ödül”ün sahibi oldu.

20 İrfan – Diyarbakır Model Yaygınlaştırma 2012 yılında Koç Topluluğu şirketlerinde görev yapan 550’den fazla çalışanın gönüllü desteği ile uygulanan “Meslek Lisesi Koçları Programı”nın yönetimini, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) öncülüğünde iş dünyasına devrettik. döneminde ÖSGD Üyesi Koç Topluluğu dışında 30 Şirket uyguladı, 310 Koç ile 7 ilde 55 okulda 1550 öğrenciye ulaştı! döneminde ÖSGD Üyesi toplam 40 Şirket çalışanlarından 523 gönüllü Koç ile 9 ilde 73 okulda toplam 2000 öğrenciye ulaştı! Bizim bursiyerlerimizle beraber ulaştığımız toplam öğrenci sayısı 9668’e ulaştı! Meslek liselerine sivil toplum desteği için imkan sağlandı. STK ortaklıkları ile 2461 bursiyere çevre, girişimcilik ve bilgisayar eğitimi verildi STK işbirlikleri: Habitat için Gençlik, Genç Başarı Eğitim Vakfı, TEMA, ERG, ÖSGD, UNDP Gerçekleşen Erişim Rakamı MLMM ÖSGD 1550 40 Şirket 523 Yeni MLK 9 İlde 73 Okulda 2000 Öğrenciye Ulaştı

21 Yaygınlaştırma İhtiyaç Analizi İşbirliği & Eşleşme Staj Yerleştirme
Model Yaygınlaştırma  YEREL KALKINMA İÇİN OKUL-İŞLETME İŞBİRLİĞi PROGRAMI Bu Program ile Ne Değişecek? Okul-İşletme İşbirliği modelinin yaygınlaştırılması ve uygulama sayılarının artırılması mesleki eğitim kalitesini artırmaya katkıda bulunacaktır İşbirliklerinin odağında yer alan eğitim kurumu ve yöneticilerinin farkındalıklarının artması ile uygulamalar ivme kazanacaktır Mesleki eğitimin gelişiminde önemli rolü olan paydaşların yetkinliklerinin artırılması hayata geçirilen uygulamaların kalitesine katkıda bulunacaktır Bizim bursiyerlerimizle beraber ulaştığımız toplam öğrenci sayısı 9668’e ulaştı! Meslek liselerine sivil toplum desteği için imkan sağlandı. STK ortaklıkları ile 2461 bursiyere çevre, girişimcilik ve bilgisayar eğitimi verildi STK işbirlikleri: Habitat için Gençlik, Genç Başarı Eğitim Vakfı, TEMA, ERG, ÖSGD, UNDP Gerçekleşen Erişim Rakamı MLMM ÖSGD 1550 İhtiyaç Analizi İşbirliği & Eşleşme Staj Yerleştirme Mezun Yerleştirme E-Öğrenme

22 MLMM’nin Paydaş Bazlı Kazanımları
Öğrenciler: Kişisel Gelişim: Özgüvenlerinde artış oldu. Sosyal yönleri kuvvetlendi. Aile ve arkadaşlarıyla ilişkilerinde iyileşme gerçekleşti. Hedeflerinde büyüme oldu. Geleceğe yönelik daha net planları oluştu. Ders başarı oranları arttı. Mesleki eğitime devamlılık istekleri arttı. Sosyal konulara duyarlılık kazandılar. Zaman Yönetimi, İletişim, Girişimcilik, Yaratıcılık, Takım Çalışması konusunda farkındalıkları arttı. Özgeçmişleri güçlendi. İstihdam edilebilirliklerinde artış oldu. Mesleki Gelişim: Şirket/ Fabrika ortamını erkenden keşfettiler. İşyerinde beceri eğitimi aldılar Okullar: 264 okula çeşitli yatırımlar yapıldı. Diğer kurum ve kuruluşları meslek liselerine yönelik projeler geliştirmeleri yönünde teşvik etti. Özel sektörün konuya ilgisi ve desteği arttı, mesleki eğitimin geliştirilmesi için paydaşlara ulaşmak kolaylaştı. MLK modülleri tüm okulda uygulanmak üzere rehber öğretmenlere de sunuldu. Şirketler: Burs ile desteklenen kişisel gelişim eğitimleri alan öğrenciler şirketlerde staj yaptı ve mezun olan bursiyerleri istedikleri takdirde istihdam önceliği verildi. Çalışanlar açısından kurumlarının kendilerine böyle bir projede gönüllülük imkanı yaratması değer yarattı. Yürütülen insan kaynakları ve eğitim çalışmalarına alternatif ve efektif modeller üretildi. Gönüllü Şirket Çalışanları: Sorumlu vatandaşlık ve gönüllülük ruhu kazandılar. Kişisel gelişimlerine katkı sağlandı. Çalıştıkları kuruma bağlılıklarında artış oldu. Toplumsal bir sorunun çözümü için geliştirilmiş bir projenin parçası oldular. Kendilerini motive, daha aktif ve sosyal hissettiler. Aile ilişkilerinde olumlu yansımalar gözlemlediler.

23

24 Meslek Örgütleri Sektörel İşbirlikleri
Sektörel İhtiyaçlar Teknolojik Yenililikler Yeni Pazar İmkanları Yeni Eğitmen İhtiyacına Sektörden Destek Eğitici Eğitimi & Ders İçerikleri MEB ile Temas & Protokol Ortak Bütçe & Yetkiler Fayda & Riskler Gözden Geçirilmeli Bir mesleki örgüt ve bir firma meslek liseleri eğitiminin gelişmesi için birlikte neler yapabilir? Rehber referansı: TİCARET ODASI VE FİRMALAR İŞBİRLİĞİ İLE YENİ BÖLÜM AÇILIYOR Sektörün ihtiyaçları, yeni Pazar imkanları ve teknolojik yenilikler mesleki eğitim konusunda firma ve meslek örgütleri işbirliğini gerektirebilir. Bu noktada, yeni durum bütün yönleriyle gözden geçirilmelidir. Ortak mesleki eğitim girişiminin fayda ve olası riskleri belirlenmelidir. Ortak bir bütçe belirlenmeli, firma ve meslek birliğinin görev ve yetkileri ortaya konulmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı ile temas kurulmalı ve gerekli protokoller imzalanmalıdır. Eğitici eğitimleri, ders içerikleri, ders donanımları hazır edilmelidir. Okulun yeni eğitmen ihtiyacına sektörden destek sunulmalıdır. Bu süreçte neler yapılmalı?

25

26


"Koç Topluluğu. Koç Topluluğu Koç Holding KSS Çalışmaları Organizasyonel Yapılanması Topluluk Şirketleri Koç Holding CEO KSS Koordinatörlüğü Kurumsal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları