Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENETİK HASTALIKLAR VE ORO-FASİYAL BULGULARI Prof.Dr. Rıza ALPÖZ Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENETİK HASTALIKLAR VE ORO-FASİYAL BULGULARI Prof.Dr. Rıza ALPÖZ Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 GENETİK HASTALIKLAR VE ORO-FASİYAL BULGULARI Prof.Dr. Rıza ALPÖZ Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı

2 Epidermolysis Bullosa otozomal dominant otozomal dominant otozomal resesif otozomal resesif Skatris oluşumu, Skatris oluşumu, hipoplastik dişler hipoplastik dişler

3 Epidermolysis Bullosa

4 Trisomy 21 (Down Sendromu)

5 Mental Retardasyon Hipersalivasyon Makroglossi Basık burun Periodontal sorunlar

6 Leukoedema Bukkal mukozanın beyazlaşmasıdır Bukkal mukozanın beyazlaşmasıdır Etiyolojisi bilinmemektedir Etiyolojisi bilinmemektedir Tedavi gerektirmez Tedavi gerektirmez

7 White Sponge Nevus Otozomal dominant geçiş Otozomal dominant geçiş Asemptomatik Asemptomatik Oral mukoza bilateral etkili Oral mukoza bilateral etkili

8 Cherubism Otozomal dominant Otozomal dominant Maksilla ve mandibulada Maksilla ve mandibulada Erkeklerde % 100 geçiş Erkeklerde % 100 geçiş Kadınlarda % 50 – 75 Kadınlarda % 50 – 75 Gözlerde ve sklerada sorun Gözlerde ve sklerada sorun Genellikle bilateral Genellikle bilateral

9 Osteopetrosis Albers-Schönberg hast. Albers-Schönberg hast. Kemiklerde yoğunluk ve patolojik rezorpsiyon artışı Kemiklerde yoğunluk ve patolojik rezorpsiyon artışı Otozomal resesif ve dominant geçiş Otozomal resesif ve dominant geçiş Ost eo miyelit is sık görülür Ost eo miyelit is sık görülür Kemikler kırılgandır Kemikler kırılgandır

10 Cleidocranial Dysplasia Klavikula hipoplazisidir Klavikula hipoplazisidir Craniofasial malformasyonlar vardır Craniofasial malformasyonlar vardır Otozomal dominant geçiş Otozomal dominant geçiş

11 Treacher Collins Send. ( Mandibulofacial dysostosis ) Otozomal dominant geçiş Otozomal dominant geçiş 10 000 doğumda 0.5 – 10 10 000 doğumda 0.5 – 10 Mandibüler retrogeni Mandibüler retrogeni Dış ve orta kulak deformasyonları Dış ve orta kulak deformasyonları % 30 damak yarığı % 30 damak yarığı

12 Hemifasiyal Hypertrofi Vücutta deformiteler Vücutta deformiteler Erkeklerde sağ taraf daha çok etkilenir Erkeklerde sağ taraf daha çok etkilenir Heterogenetik geçiş Heterogenetik geçiş

13 Fragile X Sendromu Mental retardasyon Mental retardasyon Dar yüz Dar yüz Yelken kulaklar Yelken kulaklar

14 Osteogenesis Imperfekta

15 Crouzon Sendromu

16 Pierre- Robin Sendromu

17 Marfan Sendromu

18 Ehlers-Danlos Sendromu

19 Papillon Lefèvre Sendromu(PLS): □ Otozomal resesif geçişli, avuç içlerinde ve ayak tabanlarında hiperkeratozlar ve erken başlayan periodontitis ile karakterizedir. 19 adetten fazla palmoplantar keratoza yol açan hastalık olmasına karşın şiddetli periodontitis ile seyretmesi ile Papillon Lefèvre diğerlerinden ayırdedilir.

20 Papillon Le fèvre Sendromu(PLS): □ Genel populasyonda milyonda 1 veya 3 milyonda 1 olacak şekilde çok nadir karşımıza çıkan bir hastalıktır. Ailelerin en az 1/3’ü akraba evliliği yapanlardan oluşmuştur. Cinsiyet veya ırksal farklılık göstermez.

21 Papillon Lefèvre Sendromu(PLS):

22 32 yaşındaki erkek kardeşi 18 yaşındaki hasta

23 Papillon Lefèvre Sendromu(PLS): □ Papillon Lefèvre hastalarında, Haemophillus aphrophillus ve Prevotella intermedia etkilenmiş dişeti sahalarından sıklıkla izole edilen bakterilerdir. □ Papillon Lefèvre hastalarında Actinobacillus actinomycetemcomitans, Haemophillus aphrophillus ve Prevotella intermedia etkilenmiş dişeti sahalarından sıklıkla izole edilen bakterilerdir.

24 Papillon Lefèvre Sendromu(PLS): Tek başına antibiyotik tedavisi ile başarılı sonuç elde edilemez. Kombine yaklaşım; çok titiz bir biçimde plak kontrolü, sistemik antibiyotik tedavisi ile birlikte klorheksidin uygulamasıdır. Fakat bu tedavi sadece dişlerin kaybını bir miktar geciktirir. Tek başına antibiyotik tedavisi ile başarılı sonuç elde edilemez. Kombine yaklaşım; çok titiz bir biçimde plak kontrolü, sistemik antibiyotik tedavisi ile birlikte klorheksidin uygulamasıdır. Fakat bu tedavi sadece dişlerin kaybını bir miktar geciktirir.

25

26 Papillon Lefèvre Sendromu(PLS):

27 Haim-Munk sendromu Palmoplantar keratozis ve erken periodontitis ile seyreden ve Haim-Munk sendromu olarak adlandırılmış farklı bir türü de mevcuttur. (A) Parmaklarda dermal etkilenme (B) Parmaklarda terminal falankslarda belirgin incelme, pençe benzeri görünüm. (C) Palmar keratosis (D) Plantar keratosis (E) Gingival inflamasyon (F) Gingival inflamasyonla beraber alveoler kemik harabiyeti harabiyeti

28 Haim-Munk sendromu ayırıcı tanısında, arachnodactyly ve acroosteolysis belirgin bir fark oluşturur.

29 EEC SENDROMU (ectrodactly-ectodermal dysplasia-cleft syndrome)

30

31

32

33

34 Ektodermal displazi Çok sayıda tipi bulunmakla birlikte en sık rastlanılan tipi; X-kromozomuna bağlı olarak geçiş gösteren anhidrotik ektodermal displazidir (terleme yokluğu/azlığı ile birlikte olan tip)

35 Ektodermal Displazi

36

37 Amelogenesis Imperfekta Otozomal dominant geçişli hem süt hem daimi diş dentisyonunu ilgilendiren bir hastalık

38

39 Etkilenmiş olan dişlerde ısıl uyaranlara karşı aşırı hassasiyet vardır Estetik görüntünün çok kötü olmasından dolayı psikolojik sorunlarında ortaya çıkmasına neden olur

40 Hipokalsifiye Hipoplastik Hipomature

41 Amelogenezis Imperfekta

42 Dentinogenezis Imperfekta

43 3 tür dentinogenezis imperfekta vardır Tip I. Osteogenezis imperfekta ile birlikte görülür Tip II. Osteogenezis imperfekta olmadan da görülür en sık görülen türdür Tip III. Çok nadir görülür kuron anomalileri karakteristikdir

44

45

46 Maroteaux Lamy, Hurler Sendromu (Mucopolysaccharidosis type VI) Maroteaux Lamy, Hurler Sendromu (Mucopolysaccharidosis type VI)

47 Bir mukopolisakkarit mekanizması bozukluğu olan Hurler Sendromu otozomal resesif geçişli, birden fazla doku ve organı etkileyen konjenital bir hastalıktır. Bir mukopolisakkarit mekanizması bozukluğu olan Hurler Sendromu otozomal resesif geçişli, birden fazla doku ve organı etkileyen konjenital bir hastalıktır.

48

49

50 Herediter gingivofibromatozis □ Çocuklarda, tek başına veya şiddetli herediter sendromlarla birlikte □ Etiyolojisinde: Genetik, sıklıkla otozomal dominant ve nadiren otozomal resesif bir geçiş söz konusudur. □ Sıklıkla sürekli dentisyonun başlaması ile görülür.

51

52 Yenidoğanda gingival fibromatozisBeş yaşında cerrahi düzeltme sonrası

53 İlginiz için teşekkür ederim


"GENETİK HASTALIKLAR VE ORO-FASİYAL BULGULARI Prof.Dr. Rıza ALPÖZ Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları