Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 2 AYRINTILI BİLGİ VE İLETİŞİM  AYRINTILI BİLGİ  www.dtm.gov.trwww.dtm.gov.tr  E-İMZA UYGULAMALARI  Dahilde İşleme Rejimi  Kullanıcı Klavuzu 

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 2 AYRINTILI BİLGİ VE İLETİŞİM  AYRINTILI BİLGİ  www.dtm.gov.trwww.dtm.gov.tr  E-İMZA UYGULAMALARI  Dahilde İşleme Rejimi  Kullanıcı Klavuzu "— Sunum transkripti:

1 1

2 2 AYRINTILI BİLGİ VE İLETİŞİM  AYRINTILI BİLGİ  www.dtm.gov.trwww.dtm.gov.tr  E-İMZA UYGULAMALARI  Dahilde İşleme Rejimi  Kullanıcı Klavuzu  İLETİŞİM  E-Posta:dirotomasyon@dtm.gov.trdirotomasyon@dtm.gov.tr  Tel : 0312-204 77 51

3 3 Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü DİR OTOMASYON PROJESİ Metin Kirkin İhracat Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Tel: 0312-204 76 96 E-Posta: kirkinm@dtm.gov.tr

4 4 DİR Otomasyon Projesi Nedir? Müsteşarlığımızca düzenlenen, Dahilde ve Hariçte İzleme İzin Belgeleri, Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin; Firma başvurusundan kapatılmasına kadar geçen bütün süreci elektronik ortamda (www.dtm.gov.tr) elektronik imza kullanılarak gerçekleştiren bir projedir.

5 5 Elektronik İmza Nedir?  Islak imzanın fonksiyonlarını da kapsayan, bireyin kimliğini tanıtan ve bireyin belgeyi onayladığını gösteren elektronik formattaki imzadır.  Elektronik imza, ıslak imza ile aynı hukuki sonuçları doğurur.

6 6 YASAL ALTYAPI-1  Elektronik Ticaret konusunda Kamu Kesimindeki ilk çalışmalar 1997 yılında başlamıştır.  Başkanlığını Sayın Başbakanın yaptığı Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 25 Ağustos 1997 tarihli toplantısında, elektronik ticaret konusundaki Koordinatörlük görevi Dış Ticaret Müsteşarlığı’na verilmiştir.  Bu Karar uyarınca, aynı yıl Müsteşarlığımız başkanlığında ilgili kuruluşların katılımıyla Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu (ETKK) çalışmaları başlatılmıştır.

7 7 YASAL ALTYAPI-2  İlk Elektronik Ticaret, Elektronik İş ve Elektronik Belge Kanun çalışmaları bu Kurul tarafından yapılarak Başbakanlığa sevk edilmiştir.  Müsteşarlığımızca hazırlanan bu taslak, Adalet Bakanlığı ve Komisyon üyelerinin çalışmaları neticesinde  23 OCAK 2004 TARİHİNDE RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN 5070 SAYILI “E-İMZA KANUNU”NUN ÇIKMASI İLE SONUÇLANMIŞTIR.  Diğer taraftan, “Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/9)” 03/08/2005 tarih ve 25895 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

8 8 Projenin Çıkış Noktası  e-Dönüşüm Türkiye Projesi  İhracat Stratejik Planı  Belge düzenleme süresinin uzun olması  Mevcut evrak akış sisteminde yaşanan sorunlar

9 9 E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE PROJESİ VE DİR OTOMASYON PROJESİ  58. Hükümet tarafından hazırlanan Acil Eylem Planında e-Dönüşüm Türkiye Projesi’ne yer verilmiştir.  27 Şubat 2003 tarihinde yayımlanan 2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin temel hedefi;  vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunabilmek amacıyla; katılımcı, şeffaf, etkin ve basit iş süreçlerine sahip olmayı ilke edinmiş bir devlet yapısı oluşturacak koşulların hazırlanması olarak belirlenmiştir.

10 10 İHRACAT STRATEJİK PLANI VE DİR OTOMASYON PROJESİ STRATEJİK AMAÇ 2: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İhracata İlişkin Her Türlü Bilginin, Eşgüdüm İçinde, Güncel, Etkileşimli ve Küresel Standartlara Uygun Olarak Kullanımını Sağlamak ve Türkiye’nin İhracat Potansiyelinin Tanıtılması İçin Gerekli Altyapıyı Oluşturmak. Ulaşılması Öngörülen Hedefler Pazara Giriş Veri Tabanının faaliyete geçirilmesi İhracatta e-ticaret yöntemlerinin kullanımında artış sağlanması İhracatçılara yönelik “Bilgi Merkezleri” oluşturulması Bilişim ve Yazılım Alanındaki Teknoloji Üretimlerinin Gelişmesi ve Dış Pazarlara Açılması

11 11 Belge Düzenleme Aşamaları Mevcut Durum-1 İhr. Birliği Evrak Genel Sek. Yrd. Şube Müdürü Firma Başvurusu Yönetim Kurulu Genel Sekreter İhr. Birliği Evrak Raportör (1-8 Saat) Firma Performansı Değerlen- dirme Formu Üst yazı DTM 1-2 Saat 1-8 Saat1-2 Saat1-2 Gün İhracatçı Birliği 4-5 Gün

12 12 Belge Düzenleme Aşamaları Mevcut Durum-2 Genel Evrak İhracat Evrak Daire Başkanı Daire Sekreteri Şube Müdürü Uzman (1-8 saat) Firma Performansı Yazı İşleri 2 saat 1 saat Belge Yazımı ve Dökümü 1 Gün ½ Gün 2 Saat 1 saat 2 saat 7 Saat – 1 Gün 4 Gün ½ Saat Gümrük Müsteşarlığı İhracatçı Birliği 2-3 Gün 1-2 Gün Dış Ticaret Müsteşarlığı

13 13 Projenin Amacı-1  Kurum Açısından –Çağımızın en önemli değeri olan bilgiye sahip olmak –Zaman tasarrufu sağlamak –Karar verme ve strateji belirleme etkinliğini artırmak –Yapılan işlemlerin; Takibini sağlamak Ölçmek –Elektronik Evrak Akışı ve Arşiv gibi kazanımlarla iş yükünü hafifletmek –Her hangi bir yere bağımlı olmaksızın işlem yapabilmek ve bilgiye ulaşmak. (Online Ofis)

14 14 Projenin Amacı-2  Firma Açısından –Belge ile ilgili işlemleri (başvuru, revize, kapatma vs.) Internet bağlantılı her hangi bir bilgisayardan yapabilme (Online/Real Time) –Belge bilgilerini takip edebilme –Zaman tasarrufu –Belge ve bilgilerini müracaat sırasında bir kez vererek tekrar tekrar aynı bilgi ve belgeleri vermeme –Gümrük Müsteşarlığı ile yapılan bağlantı ile birlikte günlük teminat iadesi

15 15 Projede kimler neler yapabilir?  İhracatçı Birliği; –Firma tanımlama Firma bilgilerini girme (veri olarak) Kapasite raporlarını girme (veri/imaj olarak) Ticaret sicil gazetesini girme (imaj olarak) İmza sirkülerini girme (imaj olarak) Diğer gerekli olabilecek belgeler... –Kapatma taleplerini alma, değerlendirme ve sonuçlandırma –Belgeleri takip etme ve süresi biten belgeleri resen kapatma

16 16 Projede kimler neler yapabilir?  Firmalar; –Belge Müracaatı İthalat ile ihracat listelerini hazırlayabilir. (online- offline) Hammadde sarfiyat tablosunu hazırlayabilir. (online- offline) –Belge ve Firma ile İlgili Her Türlü Revize Müracaatı İthalat veya İhracat listelerinde değişiklik talebi Süre talebi (süre kaydırma, haklı veya mücbir sebep) Yan sanayici revizesi (Değiştirme, ekleme, çıkarma) H kodlu belgeler için ülke revizesi Y Kodlu belgeler için faaliyet revizesi

17 17 Projede kimler neler yapabilir?  Firmalar (devam) ; –Kapatma Müracaatı Yurt içi alım ve satım faturalarını girme Özel fatura ile yapılan satışlarını girebilme Otomasyona dahil olmayan gümrüklerce tescil edilmiş Gümrük Beyannamelerini sisteme girme –Belge Kapsamında Gerçekleşen İthalat ve İhracatlarını Takip Edebilme –İptal Talebinde Bulunma –Evraklarını Takip Edebilme

18 18 Projenin İşleyişi-1 Firmanın Sisteme Tanımlanması (Bir Defa) Her Belge İçin Tic. Sicil Gazetesi İmza Sirküleri Vergi Numarası Yetki Belgesi Elektronik İmza Tübitak - UEKAE Özel NES Sağlayıcıları Yetkilendirme Başvuru Formu Web’den ilk Müracaat İhracatçı Birliği Belge Müracaatı İthalat Listesi İhracat Listesi Sarfiyat Tablosu Kapasite Raporu Firma Tanıtım Formu İhr. Bir. Üyelik Belgesi Kişi Statü Belgesi

19 19 Projenin İşleyişi-2 Belge Başvurusu İthalat Listesi Sarfiyat Tablosu İhracat Listesi Onay İhracat Genel Müd. Değerlendirme Red Onay Havale Şube Müdürü Daire Başkanı Genel Müdür Yrd. Genel Müdür Uzman Firmaya Bildirim Gümrük Müsteşarlığı Bütün Belgeleri Görme İşlem Yapabilme Yetkisi İhracatçı Birlikleri Bütün Belgeleri Görme Firma Kendi Belgelerini Takip ve Revize Müracaatı Denetim Birimleri Bütün Belgeleri Sadece Görme Yetkisi Daire Başkanı Şube Müdürü Uzman

20 20 DİR Otomasyon ile Belge Düzenleme Aşamaları Genel Evrak İhracat Evrak Daire Başkanı Daire Sekreteri Şube Müdürü Uzman (1-8 saat) Firma Performansı Yazı İşleri 2 saat 1 saat Belge Yazımı ve Dökümü 1 Gün ½ Gün 2 Saat 1 saat 2 saat ½ Saat Gümrük Müsteşarlığı 2-3 Gün Dış Ticaret Müsteşarlığı Başvuru

21 21 DİR Otomasyon ile Belge Düzenleme Aşamaları Belge Müracaatı Daire Başkanı Şube Müdürü Uzman Genel Müd. Yardımcısı Daire Başkanı Şube Müdürü Genel Müdür Gümrük Müsteşarlığı Havale Onay Değerlendirme Anında1-5 Dakika 5-30 Dakika 1-3 Saat 1.5 Saat ile 5 Saat arasında

22 22 Gümrük Müsteşarlığı Maliye Bakanlığı Bankalar Birliği ENTEGRASYON SAĞLANAN KURULUŞLAR TOBB Devlet İstatistik Enstitüsü Dış Ticaret Müsteşarlığ ı İhracatçı Birlikleri  

23 23 FİRMALAR NEDEN DİR OTOMASYON PROJESİNİ KULLANMALI? 1.Her belge müracaatı için istenilen belgeler sadece bir defa firma tanımlaması için istenilecek, bu belgeler suresi bitimine kadar yeniden istenilmeyecektir. 2.Ortalama 15-20 günde sonuçlanan belge müracaatları 1-2 gün içinde sonuçlandırılacaktır. 3.Firmalar bütün işlemlerini kendi ofislerinden yapabileceği (müracaat, her türlü revize, kapatma, iptal vs) gibi, belge ile ilgili yapılan işlemleri anında takip edebileceklerdir. 4.İthalat esnasında belgenin arkasına yapılan düşümler yapılmayacaktır. (Yurt içi alımlar hariç)

24 24 FİRMALAR NEDEN DİR OTOMASYON PROJESİNİ KULLANMALI? 5.Daha önce gümrük memurları tarafından yapılan GTİP, miktar/değer kontrolleri sistem tarafından birkaç saniye içinde yapılabildiğinden, gümrük kapılarında işlemler anında yapılmaktadır. 6.Belge ile ilgili yapılan bütün işlemler takip edilebildiğinden kapatmada yaşanan zaman kaybı önlenmiştir.Kapatma esnasında istenilen hammadde sarfiyat tablosu istenmemekte ve sistem tarafından gerçekleşen değerler üzerinden otomatik olarak hazırlanmaktadır. 7.Yine kapatmalarda beyanname teyitlerinde yaşanan sıkıntılar ortadan kaldırılmıştır. 8.Teminat iadelerinin günlük olarak yapılabilmesine imkan sağlanmıştır.

25 25 REKABET GÜCÜ, İHRACAT VE KAR ARTIŞI FİRMALAR NEDEN DİR OTOMASYON PROJESİNİ KULLANMALI? YASAL ZORUNLULUK

26 26 FİRMALAR DİR OTOMASYON PROJESİNİ KULLANMAK İÇİN NE YAPMALI?  Firmalarımızın DİR Otomasyon Projesinden yararlanabilmeleri için;  1- Yetkili özel elektronik hizmet sağlayıcılarından elektronik imza sertifikası temin etmeleri,  2-www.dtm.gov.tr internet adresinde belirtilen işlemleri takip ederek projeye dahil olma talebini Müsteşarlığa iletmeleri,www.dtm.gov.tr  3-Firma bilgilerinin sistemimize kaydedilebilmesi için gerekli evrakları bir defaya mahsus üyesi bulunulan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine göndermeleri,  4-Yine aynı web adresinden elektronik imza sertifikası ile şifrelerini kullanarak projeye bağlanmaları ve talep edilen müracaatı yapmaları  yeterli olmaktadır.


"1. 2 AYRINTILI BİLGİ VE İLETİŞİM  AYRINTILI BİLGİ  www.dtm.gov.trwww.dtm.gov.tr  E-İMZA UYGULAMALARI  Dahilde İşleme Rejimi  Kullanıcı Klavuzu " indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları