Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitimde Yeniden Yapılanma: Program Geliştirme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitimde Yeniden Yapılanma: Program Geliştirme"— Sunum transkripti:

1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitimde Yeniden Yapılanma: Program Geliştirme
UNIVERSITY OF DÜZCE Reconstruction of Education Curriculum Development

2 Avrupa Birliği-Eğitim Öğretim Hedefi
‘2010 BİLGİ AVRUPASI’ Dünya Lideri YÜKSEK ÖĞRETİM HEDEFİ: KALİTE Öğretim programlarının gözden geçirilmesi . Bologna Sürecinin, Avrupa birliği eğitim-öğretim sürecinin bir alt katmanı olduğunun verilmesi, yılında strateji (Lisbon )belirleniyor . eğitim-öğretimin hedefe kilitlenmesi (Europe of Knowledge) 2000 yılındaki üye sayısının artması ile çok ciddi bir sıçrama kaydediliyor . İlk üç slide ın referansı:

3 Ölçme ve Değerlendirme
PROGRAM HEDEFLER İÇERİK/ KONULAR EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMU Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı PROGRAMI – DERS PROGRAMI Müfredat - Program Üniversitemiz Programları Sorunlarımız

4 Çalışma Grupları Belirlensin
TEMEL KABULLER ve EYLEM PLANI Sadece bir yada bir kaç çalışma grubu bu süreci gerçekleştiremez Planla / Model Geliştir Çalışma Grupları Belirlensin Her ABD/MYO/ Fakülte kendi programlarını geliştirmeli. Gruplara Eğitim Ver Program Geliştirilsin Zaman alacaktır ve kağıt üzerinde değişiklik yeterli olmayacaktır. Rehberlik et&Değerlendir Eksiklikler Giderilsin/ Geliştirilsin Program geliştirme süreklidir ve uzman desteği gerektirir.

5 PROGRAM GELİŞTİRME MODELİ
Eğitim 1 FELSEFE PROGRAM YETERLİK DERSLER ABD Ders Listeleri DERS PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM ÖLÇME DEĞER.

6 EĞİTİM ANLAYIŞI ÖĞRENCİ MERKEZLİ ANLAYIŞ: Öğrencilerin etkin katıldığı, problem çözme, proje, araştırma inceleme vb. öğrenci merkezli yöntemlerin kullanıldığı. Öğretmen öğretiminin asgari düzeye çekildiği eğitim anlayışı. SORUN MERKEZLİ ANLAYIŞ: Toplumsal ve mesleki sorunları temel alarak bu sorunları tanıyan ve üstesinden gelme bilgi ve becerisine sahip bireyler ve program YETERLİLİĞE DAYALI TASARIM: Öğrencilerin icra edecekleri olası mesleklerin yeterliliklerine sahip olmaları için ne bildikleri değil bildikleriyle ne yapabildiklerinin önemli olduğu bu yeterliliklerin kazandırılmaya çalışıldığı anlayış ÇEKİRDEK TASARIM: Mesleki yeterlilikleri sağlayacak konu ya da derslerin merkezde zorunlu kişisel gelişimi sağlayacak sosyal ve kültürel derslerin zengin alternatifler sağlayarak seçmeli olduğu anlayış.

7 ÇEKİRDEK TASARIM %60 Zorunlu Mesleki - %40 Seçmeli Dönemde 5 ders alacaksa 3’ü zorunlu 2’si seçmeli olmalıdır. 40% Genel Kültür 60% Mesleki Dersler Seçmeli Zorunlu

8 MESLEKİ VE SEÇMELİ DERSLER
Seçmeli derslerin %50’si “Bölümden Seçmeli” - %50’si “Dışarıdan Seçmeli” olmalıdır. Dönemde 2 ders alacaksa 1’i bölümden seçmeli diğeri dışarıdan seçmeli olmalıdır. 10% 20% 30% 40% %80 %60 %40 %20 Bölümden Seçmeli Dışarıdan Seçmeli Böylece öğrenci 8 dönemde ortalama 24 zorunlu, 8 Bölümden Seçmeli, 8 Dışarıdan Seçmeli ders alarak mezun olabilir. Zorunlu Mesleki

9 Alternatif Bakış Açısı
SEÇMELİ DERSLER DIŞARDAN 8 Ders ALAN DIŞI 2 Tane Alsın Alternatif Bakış Açısı Sosyal-Fen GÜZEL SANATLAR 2+(1) alsın Estetik Anlayış gelişsin Resim, Fotograf, Müzik vs ELEŞTİREL GÖRÜŞLER Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık gelişsin Eleştirel Pedagoji, Ekonomi,Tıp E-SEÇMELİ 1 Tane alsın Toplumsal Sorunlar olsun, kendi kendine öğrensin Çevre Eğitimi, Cinsel Sağlık eğitimi BÖLÜMDEN Yazı Diksiyon Sözlü İletişim Hızlı Okuma İnkilapTarihi Tarihi Tartışmalar Yabancı Dil

10 PROGRAM GELİŞTİRME MODELİ
Eğitim 2 FELSEFE PROGRAM YETERLİK DERSLER ABD Ders Listeleri DERS PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM ÖLÇME DEĞER.

11 PROGRAM YETERLİKLERİNİN TESPİTİ
Araştırma: Literatür taraması yoluyla diğer üniversitelerde gerçekleştirilen Program Yeterlikleri çalışmalarına ait raporlar ya da makaleler toplanmalıdır. Delphi: Program Yeterlikleri Çalıştayına davet edilmeyecek alanda uzman, işinde yetkin, çalışanlar, akademisyenler, uzmanlara meslek yeterliklerini ve o yeterlikler için gereken alt işleri soran anketler yollanmalı ve dönen cevaplar çalıştay için özetlenmelidir. Program Yeterlikleri Çalıştayı: Tanımlanacak meslekte görev yapan danışılacak uzman grubun seçilmesi, çalıştay tarihinin ve yerinin belirlenmesi, çalıştayı yönetecek uzman kişinin belirlenmesi. Bir yada iki günlük bir süreçte katılımcılar ve çalıştay yöneticisinin Program Yeterlikleri tablosunu geliştirmesi. Çalıştay öncesinde araştırma ve delphi sürecinde elde edilen veriler panelistlerle paylaşılmalıdır. Onaylatma: Program Yeterlikleri tablosunda belirlenen yeterliklerin Çalıştaya katılmayan uzmanlarca incelenip onaylatılması. Meslek Uzmanları, Akademisyenler, Program Geliştirmeciler. DACUM

12

13

14 PROGRAM YETERLİKLERİ DEĞERLENDİRME
DACUM TABLOSU KONTROL LİSTESİ Program Adı: Değerlendirilecek Noktalar; Tablo; *7-12 arası yeterlik içeriyor mu? Evet ( ) Hayır ( ) * arası iş yada bilgi beceri Evet ( ) Hayır ( ) Literatür taraması özeti eklenmiş ve uyumlu mu? Evet ( ) Hayır ( ) Benzer program yeterlikleri eklenmiş mi uyumlu mu? Evet ( ) Hayır ( ) Çalıştay katılımcıları yeterli sayıda ve çeşitli paydaşları temsil ediyor mu? Evet ( ) Hayır ( ) II. Yeterlikler; 1. İşler/beceriler bütünü şeklinde ifade edilmiş mi? Evet ( ) Hayır ( ) 2. Açık Anlaşılır mı? Evet ( ) Hayır ( ) III. İşler ya da beceriler; 1. Gözlenebilir fiillerle yazılmış mı? Evet ( ) Hayır ( ) 2. Diğer işler yada becerilerden bağımsız mı? Evet ( ) Hayır ( ) 3. Tek bir özelliğe yönelik mi? Evet ( ) Hayır ( ) 4. Genellik ve Sınırlılık; En az 2 adımlık bir prosedür ya da 2 parçalık bir bütün oluşturuyor mu? Evet ( ) Hayır ( ) 5. Bir yeterlikle ilgili işler yada beceriler birbirlerini tamamlayan ve ilgili yeterliği yeterince kapsayan bir bütünlük gösteriyor mu? Evet ( ) Hayır ( )

15

16 Benzer? Gözlenebilir mi?
Müsteri karşılama selamlama, rahatlatma, ikramda bulunma, tanıtım, önbüroya yönlendirme, odasına eşlik etme vs olmamalı mı? Burada yazanlar genel yeterlikler gibi. Benzer? Her ikisinde de sorun çözme ve inisiyatif ayrılmalı

17

18 Başka Bir Örnek

19

20 Tur maliyeti sadece bilgilerle çıkarılamaz, hesaplama, özetleme, tahmin vs yok mudur?

21 Güvenlik Bunlarla Sınırlı mıdır?

22

23 BAŞKA ÖRNEK

24 KİŞİSEL ve SOSYAL YETERLİKLER (ANAHTAR, AKTARILABİLİR BECERİLER
Türkçe’yi etkin kullanabilme, Yurttaşlık bilinci, Bir yabancı dili kullanabilme, Bilimsel ve teknolojik yatkınlık, Bilgisayar okur yazarlığı, Öğrenmeyi öğrenme, Bağımsız çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme, İletişim kurabilme ve Sosyal Yetkinlik, Bilginin yönetimi, Özdeğerlendirme, özdenetim, özmotivasyon Grup çalışması ve esneklik, Girişimcilik ve inisiyatif kullanabilme Eleştirel Düşünme, Yaratıcı Düşünme, Yansıtıcı Düşünme Estetik/Sanatsal bakış açıları

25 PROGRAM GELİŞTİRME MODELİ
Eğitim 3 FELSEFE PROGRAM YETERLİK DERSLER ABD Ders Listeleri DERS PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM ÖLÇME DEĞER.

26 DERSLERİN OLUŞTURULMASI
DACUM TABLOSUNUN ANALİZİ, YETERLİKLERİN VE İŞLERİN GRUPLANDIRILMASI DERSLERİN BELİRLENMESİ

27 PROGRAM YETERLİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
Öğretmnlik Mesleğine Giriş Gelişim ve Öğrenme Öğretim İlke ve Yöntemleri Ölçme ve Değerlendirme Program ve Planlama

28 ESKİ DERSLERİN ANALİZİ
Eski ders çizelgelerinin ve derslerin analizi Eski derslerin olası çıktılarının ve ne tür yeterlik, bilgi ve beceri kazandırdıklarının belirlenmesi Bu derslerin yeni program yeterliklerine hizmet etme derecelerinin belirlenmesi Bu doğrultuda olduğu gibi kalması gereken derslerin tespiti Program yeterlikleri doğrultusunda geliştirilerek kalması gereken derslerin seçimi Çıkarılması gereken derslerin kararlaştırılması Yeni eklenmesi gereken derslerin belirlenmesi

29 Belirlenen tüm derslerin ECTS kredilerinin tahmini hesaplanması
Derslerin dönemlere dağıtılması (önkoşul olma, basitten zora, bilinenden bilinmeyene şeklinde) Bir yıl (iki yarıyıl) toplam 60 ECTS geçmemelidir. Bir yarıyıl yaklaşık 30 ECTS olmalıdır. (28-32, 29-31, olabilir) 4 yada 8 dönem için yeni ders dağılımlarının/çizelgelerinin oluşturulması

30 DERS İÇİN ECTS HESAPLAMASI
3 kredi dersin sınıfta geçen saati 3x14=42 4 ödev veriliyorsa her biri için öğrenci 4 saat çalışıyorsa 4x4=16 Okul dışı uygulama yapılıyorsa 9 saat 2 Sınav yapılıyorsa ve sınavda 1,5 saat geçiriyorsa öğrenci 2x1,5=3 saat Haftada öğrenci ayrıca bu ders için 2 saat ders dışı çalışıyorsa 2x14=28 saat = 98 saat Toplam. 98/25*= 3,8 ~ 4 ECTS * KOU için 1 ECTS karşılığı çalışma saatidir.

31 ABD Ders Çizelgesi

32

33 PROGRAM GELİŞTİRME MODELİ
Eğitim 4 FELSEFE PROGRAM YETERLİK DERSLER ABD Ders Listeleri DERS PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM ÖLÇME DEĞER.

34 ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme çıktıları Bloom Taksonomisi’ne göre belirlenmektedir. Bilişsel, (Bilginin öğrenilmesi, zihinsel) Psiko-motor – Devinsel (Becerinin öğrenilmesi, fiziksel) Duyuşsal (Duygunun öğrenilmesi) Öğrencim, bu dersin sonunda ne bilmeli (Bilişsel) ne yapmalı (Devinsel) ve ne hissetmelidir? (Duyuşsal)

35 ÖĞRENME ÇIKTILARI (Learning Outcomes)
Özellikleri Ulaşılabilir olmalıdır Öğrenci davranışına dönüklük Öğrenciye uygunluk Genel ve Sınırlı olmalıdır Açık, Seçik, Anlaşılır olmalıdır Gözlenebilir, Ölçülebilir olmalıdır Binişik Olmamalı, Bitişik Olmalı Kenetlilik

36 Öğrenme Çıktılarının ifade edilmesinde;
Doğru Eylemler: Yanlış Eylemler: ifade etme bilme söyleme anlama yazma kavrama çizme fark etme koşma algılama katlama taktir etme atlama hoşlanma boyama sevme sıralama değerini anlama gösterme hissetme

37 BLOOM’UN SINIFLANDIRMASI ÖNERİLEN YÜKLEMLER
Bilgi Hatırlamak Tanımlamak Tekrarlamak Kaydetmek Listelemek Adlandırmak Anlatmak Kavrama Tercüme etmek Bir başka şekilde ifade etmek Betimlemek/Tasvir etmek Kendi cümleleriyle açıklamak Örnek Vermek Sebep Sonuç ilişkisi Rapor etmek Ana fikrini bulmak Özetlemek Uygulama Uygulamak Kullanmak Göstermek Dramatize etmek Yapmak/İfa etmek Çalıştırmak Uyarlamak Yönetmek Analiz Çözümleyebilmek Ayrıştırmak Karşılaştırmak İlişkilendirmek Aşamalandırmak Öğelerine ayırmak Parçalamak Sentez Özgün ürünler ortaya koymak, Üretmek Birleştirmek Düzenlemek Biraraya getirmek (assemble) Yaratmak Örgütlemek Geliştirmek Değerlendirme Eleştirmek Yargılamak/Hüküm vermek Değer biçmek Değerlendirmek Düzeltmek Tahminde bulunmak

38 ECTS Ders Programı

39

40

41 KATALOGLAR (15 ARALIK 2010) ECTS Ders Programları:
Öğretim Üyeleri Hazırlamalı ABD KATALOGLARI: Ders Listeleri FAKÜLTE/MYO KATALOGLARI: Tüm ABD kataloglarının birleştirilmesi ÜNİVERSİTE KATALOGU Tüm Fakülte / MYO katalogları toplamı

42 PROGRAM GELİŞTİRME MODELİ
Eğitim 5 FELSEFE PROGRAM YETERLİK DERSLER ABD Ders Listeleri DERS PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM ÖLÇME DEĞER.

43 EĞİTİM ÖĞRETİM %80 %60 %40 %20 ÖĞRETİN ÖĞRENSİN
10% 20% 30% 40% %80 %60 %40 %20 ÖĞRETİN ÖĞRENSİN Öğretim elemanlarının eğitim-öğretim anlayışları ve pratikleri değişmedikçe tüm reform çabaları sonuçsuz kalacaktır. Bu nedenle öğretim elemanlarının çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri konusunda çalışmalara katılmaları kaçınılmazdır. Örnek ders etkinlikleri videolar, internet sayfaları, cd ve dökümanlar şeklinde hazırlanıp dağıtılabilir. Öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim anlayışı doğrultusunda bilgilendirilip bilinçlendirilmesi faydalı olacaktır. Bu çalışmalar organize ve uzun soluklu çalışmalar olmalıdır. Mutlaka denetim sistemleri oluşturulmalıdır. Değişim iradesini ve disiplinini yönetim göstermedikçe çabalar yine sonuçsuz kalabilir.

44 PROGRAM GELİŞTİRME MODELİ
Eğitim 6 FELSEFE PROGRAM YETERLİK DERSLER ABD Ders Listeleri DERS PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM ÖLÇME DEĞER.

45 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
TASARLA UYGULA DEĞERLENDİR GELİŞTİR Bu süreçte iki tür değerlendirme ihtiyacı vardır. Programların değerlendirilmesi, öğrenci başarılarının değerlendirilmesi Program değerlendirme sürekli bir iş olmalı ve bu değerlendirme sonuçları doğrudan programlarda düzeltmeleri doğurmalıdır. Sadece bu konuda çalışacak ekiplerden oluşacak birimler oluşturulması çok faydalı olacaktır. Her fakülteden asistan ve öğretim üyelerinin bu çalışmalara katılması sağlanmalıdır.

46 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Geleneksel Ölçme & Değerlendirme Çoktan seçmeli sorular Doğru yanlış soruları Eşleştirme soruları Tamamlama (boşluk doldurma) soruları Kısa cevaplı sorular Uzun cevaplı sorular Alternatif Ölçme & Değerlendirme Performans değerlendirme Portfolyo Değerlendirme Kavram haritaları Yapılandırılmış grid Tanılayıcı dallanmış ağaç Proje Değerlendirme Dereceleme Ölçekleri Öğrenci başarılarını değerlendirmede çağdaş anlayış ve araçlar konusunda öğretim elemanlarının kendilerini geliştirmeleri kaçınılmazdır. Bu konuda fakülte ve MYO çapında seminerler, toplantılar düzenlenebilir. Örnek ölçme araç ve etkinlikleri videolar, internet sayfaları, cd ve dökümanlar şeklinde hazırlanıp dağıtılabilir. Bu hususta da ciddi bir iradeye ihtiyaç vardır. 10% 20% 30% 40% %80 %60 %40 %20 Geleneksel Alternatif


"DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitimde Yeniden Yapılanma: Program Geliştirme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları