Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net DÜZCE Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net DÜZCE Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net DÜZCE Üniversitesi

2 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net Avrupa Birliği-Eğitim Öğretim Hedefi ‘2010 BİLGİ AVRUPASI’ Dünya Lideri YÜKSEK ÖĞRETİM HEDEFİ: KALİTE Öğretim programlarının gözden geçirilmesi

3 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net PROGRAM HEDEFLERİÇERİK/KONULAR EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMU Ölçme ve Değerlendirme Üniversitemiz Programları Müfredat - Program Sorunlarımız Ana Bilim Dalı PROGRAMI – DERS PROGRAMI

4 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net TEMEL KABULLER ve EYLEM PLANI Her ABD/MYO/ Fakülte kendi programlarını geliştirmeli. Sadece bir yada bir kaç çalışma grubu bu süreci gerçekleştiremez Zaman alacaktır ve kağıt üzerinde değişiklik yeterli olmayacaktır. Planla / Model Geliştir Çalışma Grupları Belirlensin Gruplara Eğitim Ver Program Geliştirilsin Rehberlik et&Değerlendir Eksiklikler Giderilsin/ Geliştirilsin Program geliştirme süreklidir ve uzman desteği gerektirir.

5 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net Program Geliştirme PROGRAM GELİŞTİRME MODELİ Eğitim 1 1

6 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net  ÖĞRENCİ MERKEZLİ ANLAYIŞ: Öğrencilerin etkin katıldığı, problem çözme, proje, araştırma inceleme vb. öğrenci merkezli yöntemlerin kullanıldığı. Öğretmen öğretiminin asgari düzeye çekildiği eğitim anlayışı.  SORUN MERKEZLİ ANLAYIŞ: Toplumsal ve mesleki sorunları temel alarak bu sorunları tanıyan ve üstesinden gelme bilgi ve becerisine sahip bireyler ve program  YETERLİLİĞE DAYALI TASARIM: Öğrencilerin icra edecekleri olası mesleklerin yeterliliklerine sahip olmaları için ne bildikleri değil bildikleriyle ne yapabildiklerinin önemli olduğu bu yeterliliklerin kazandırılmaya çalışıldığı anlayış  ÇEKİRDEK TASARIM: Mesleki yeterlilikleri sağlayacak konu ya da derslerin merkezde zorunlu kişisel gelişimi sağlayacak sosyal ve kültürel derslerin zengin alternatifler sağlayarak seçmeli olduğu anlayış. EĞİTİM ANLAYIŞI

7 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net ÇEKİRDEK TASARIM 40% Genel Kültür 60% Mesleki Dersler Seçmeli Zorunlu %60 Zorunlu Mesleki - %40 Seçmeli Dönemde 5 ders alacaksa 3’ü zorunlu 2’si seçmeli olmalıdır.

8 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net MESLEKİ VE SEÇMELİ DERSLER 10% 20% 30% 40% %80 %60 %40 %20 Bölümden SeçmeliDışarıdan Seçmeli Zorunlu Mesleki Seçmeli derslerin %50’si “Bölümden Seçmeli” - %50’si “Dışarıdan Seçmeli” olmalıdır. Dönemde 2 ders alacaksa 1’i bölümden seçmeli diğeri dışarıdan seçmeli olmalıdır. Böylece öğrenci 8 dönemde ortalama 24 zorunlu, 8 Bölümden Seçmeli, 8 Dışarıdan Seçmeli ders alarak mezun olabilir.

9 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net SEÇMELİ DERSLER DIŞARDAN 8 Ders ALAN DIŞI 2 Tane Alsın Alternatif Bakış Açısı Sosyal-Fen GÜZEL SANATLAR 2+(1) alsın Estetik Anlayış gelişsin Resim, Fotograf, Müzik vs ELEŞTİREL GÖRÜŞLER 2+(1) alsın Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık gelişsin Eleştirel Pedagoji, Ekonomi,Tıp E-SEÇMELİ 1 Tane alsın Toplumsal Sorunlar olsun, kendi kendine öğrensin Çevre Eğitimi, Cinsel Sağlık eğitimi BÖLÜMDEN 8 Ders Yazı Diksiyon Sözlü İletişim Hızlı Okuma İnkilapTarihi Tarihi Tartışmalar Yabancı Dil

10 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net Program Geliştirme PROGRAM GELİŞTİRME MODELİ Eğitim 2 2

11 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net PROGRAM YETERLİKLERİNİN TESPİTİ Araştırma: Literatür taraması yoluyla diğer üniversitelerde gerçekleştirilen Program Yeterlikleri çalışmalarına ait raporlar ya da makaleler toplanmalıdır. Delphi: Program Yeterlikleri Çalıştayına davet edilmeyecek alanda uzman, işinde yetkin, çalışanlar, akademisyenler, uzmanlara meslek yeterliklerini ve o yeterlikler için gereken alt işleri soran anketler yollanmalı ve dönen cevaplar çalıştay için özetlenmelidir. Program Yeterlikleri Çalıştayı: Tanımlanacak meslekte görev yapan danışılacak uzman grubun seçilmesi, çalıştay tarihinin ve yerinin belirlenmesi, çalıştayı yönetecek uzman kişinin belirlenmesi. Bir yada iki günlük bir süreçte katılımcılar ve çalıştay yöneticisinin Program Yeterlikleri tablosunu geliştirmesi. Çalıştay öncesinde araştırma ve delphi sürecinde elde edilen veriler panelistlerle paylaşılmalıdır. Onaylatma: Program Yeterlikleri tablosunda belirlenen yeterliklerin Çalıştaya katılmayan uzmanlarca incelenip onaylatılması. Meslek Uzmanları, Akademisyenler, Program Geliştirmeciler.

12 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net

13 www.ismetsahin.net

14 www.ismetsahin.net PROGRAM YETERLİKLERİ DEĞERLENDİRME DACUM TABLOSU KONTROL LİSTESİ Program Adı: Değerlendirilecek Noktalar; I.Tablo; 1.*7-12 arası yeterlik içeriyor mu?Evet ( ) Hayır ( ) 2.*70-125 arası iş yada bilgi beceriEvet ( ) Hayır ( ) 3.Literatür taraması özeti eklenmiş ve uyumlu mu? Evet ( ) Hayır ( ) 4.Benzer program yeterlikleri eklenmiş mi uyumlu mu? Evet ( ) Hayır ( ) 5.Çalıştay katılımcıları yeterli sayıda ve çeşitli paydaşları temsil ediyor mu? Evet ( ) Hayır ( ) II.Yeterlikler; 1. İşler/beceriler bütünü şeklinde ifade edilmiş mi? Evet ( ) Hayır ( ) 2. Açık Anlaşılır mı? Evet ( ) Hayır ( ) III.İşler ya da beceriler; 1. Gözlenebilir fiillerle yazılmış mı? Evet ( ) Hayır ( ) 2. Diğer işler yada becerilerden bağımsız mı? Evet ( ) Hayır ( ) 3. Tek bir özelliğe yönelik mi? Evet ( ) Hayır ( ) 4. Genellik ve Sınırlılık; En az 2 adımlık bir prosedür ya da 2 parçalık bir bütün oluşturuyor mu? Evet ( ) Hayır ( ) 5. Bir yeterlikle ilgili işler yada beceriler birbirlerini tamamlayan ve ilgili yeterliği yeterince kapsayan bir bütünlük gösteriyor mu? Evet ( ) Hayır ( )

15 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net

16 www.ismetsahin.net Benzer? Her ikisinde de sorun çözme ve inisiyatif ayrılmalı Müsteri karşılama selamlama, rahatlatma, ikramda bulunma, tanıtım, önbüroya yönlendirme, odasına eşlik etme vs olmamalı mı? Burada yazanlar genel yeterlikler gibi. Gözlenebilir mi?

17 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net

18 www.ismetsahin.net

19 www.ismetsahin.net

20 www.ismetsahin.net Tur maliyeti sadece bilgilerle çıkarılamaz, hesaplama, özetleme, tahmin vs yok mudur?

21 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net Güvenlik Bunlarla Sınırlı mıdır?

22 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net

23 www.ismetsahin.net

24 www.ismetsahin.net Türkçe’yi etkin kullanabilme, Yurttaşlık bilinci, Bir yabancı dili kullanabilme, Bilimsel ve teknolojik yatkınlık, Bilgisayar okur yazarlığı, Öğrenmeyi öğrenme, Bağımsız çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme, İletişim kurabilme ve Sosyal Yetkinlik, Bilginin yönetimi, Özdeğerlendirme, özdenetim, özmotivasyon Grup çalışması ve esneklik, Girişimcilik ve inisiyatif kullanabilme Eleştirel Düşünme, Yaratıcı Düşünme, Yansıtıcı Düşünme Estetik/Sanatsal bakış açıları Türkçe’yi etkin kullanabilme, Yurttaşlık bilinci, Bir yabancı dili kullanabilme, Bilimsel ve teknolojik yatkınlık, Bilgisayar okur yazarlığı, Öğrenmeyi öğrenme, Bağımsız çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme, İletişim kurabilme ve Sosyal Yetkinlik, Bilginin yönetimi, Özdeğerlendirme, özdenetim, özmotivasyon Grup çalışması ve esneklik, Girişimcilik ve inisiyatif kullanabilme Eleştirel Düşünme, Yaratıcı Düşünme, Yansıtıcı Düşünme Estetik/Sanatsal bakış açıları KİŞİSEL ve SOSYAL YETERLİKLER (ANAHTAR, AKTARILABİLİR BECERİLER

25 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net Program Geliştirme PROGRAM GELİŞTİRME MODELİ Eğitim 3 3

26 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net DERSLERİN OLUŞTURULMASI DACUM TABLOSUNUN ANALİZİ,DACUM TABLOSUNUN ANALİZİ, YETERLİKLERİN VE İŞLERİN GRUPLANDIRILMASIYETERLİKLERİN VE İŞLERİN GRUPLANDIRILMASI DERSLERİN BELİRLENMESİDERSLERİN BELİRLENMESİ

27 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net PROGRAM YETERLİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

28 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net ESKİ DERSLERİN ANALİZİ Eski ders çizelgelerinin ve derslerin analizi Eski derslerin olası çıktılarının ve ne tür yeterlik, bilgi ve beceri kazandırdıklarının belirlenmesi Bu derslerin yeni program yeterliklerine hizmet etme derecelerinin belirlenmesi Bu doğrultuda olduğu gibi kalması gereken derslerin tespiti Program yeterlikleri doğrultusunda geliştirilerek kalması gereken derslerin seçimi Çıkarılması gereken derslerin kararlaştırılması Yeni eklenmesi gereken derslerin belirlenmesi

29 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net Belirlenen tüm derslerin ECTS kredilerinin tahmini hesaplanması Derslerin dönemlere dağıtılması (önkoşul olma, basitten zora, bilinenden bilinmeyene şeklinde) –Bir yıl (iki yarıyıl) toplam 60 ECTS geçmemelidir. –Bir yarıyıl yaklaşık 30 ECTS olmalıdır. (28-32, 29-31, 30-30 olabilir) 4 yada 8 dönem için yeni ders dağılımlarının/çizelgelerinin oluşturulması

30 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net DERS İÇİN ECTS HESAPLAMASI 3 kredi dersin sınıfta geçen saati 3x14=42 4 ödev veriliyorsa her biri için öğrenci 4 saat çalışıyorsa 4x4=16 Okul dışı uygulama yapılıyorsa 9 saat 2 Sınav yapılıyorsa ve sınavda 1,5 saat geçiriyorsa öğrenci 2x1,5=3 saat Haftada öğrenci ayrıca bu ders için 2 saat ders dışı çalışıyorsa 2x14=28 saat 42+16+9+3+28= 98 saat Toplam. 4 ECTS98/25*= 3,8 ~ 4 ECTS * KOU için 1 ECTS karşılığı çalışma saatidir.* KOU için 1 ECTS karşılığı çalışma saatidir.

31 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net ABD Ders Çizelgesi

32 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net

33 www.ismetsahin.net Program Geliştirme PROGRAM GELİŞTİRME MODELİ Eğitim 4 4

34 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net Öğrenme çıktıları Bloom Taksonomisi’ne göre belirlenmektedir. BilişselBilişsel, (Bilginin öğrenilmesi, zihinsel) Psiko-motorDevinsel (Psiko-motor – Devinsel (Becerinin öğrenilmesi, fiziksel) DuyuşsalDuyuşsal (Duygunun öğrenilmesi) Öğrencim, bu dersin sonunda ne bilmeli (Bilişsel) ne yapmalı (Devinsel) ve ne hissetmelidir? (Duyuşsal) ÖĞRENME ÇIKTILARI

35 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net ÖĞRENME ÇIKTILARI (Learning Outcomes) Özellikleri Ulaşılabilir olmalıdırUlaşılabilir olmalıdır Öğrenci davranışına dönüklükÖğrenci davranışına dönüklük Öğrenciye uygunlukÖğrenciye uygunluk Genel ve Sınırlı olmalıdırGenel ve Sınırlı olmalıdır Açık, Seçik, Anlaşılır olmalıdırAçık, Seçik, Anlaşılır olmalıdır Gözlenebilir, Ölçülebilir olmalıdırGözlenebilir, Ölçülebilir olmalıdır Binişik Olmamalı, Bitişik OlmalıBinişik Olmamalı, Bitişik Olmalı KenetlilikKenetlilik

36 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net Öğrenme Çıktılarının ifade edilmesinde; Doğru Eylemler:Yanlış Eylemler: ifade etmebilme söylemeanlama yazmakavrama çizmefark etme koşmaalgılama katlamataktir etme atlama hoşlanma boyamasevme sıralamadeğerini anlama göstermehissetme

37 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net  Bilgi Hatırlamak Tanımlamak Tekrarlamak Kaydetmek Listelemek Hatırlamak Adlandırmak Anlatmak BLOOM’UN SINIFLANDIRMASI ÖNERİLEN YÜKLEMLER  Kavrama Tercüme etmek Bir başka şekilde ifade etmek Betimlemek/Tasvir etmek Kendi cümleleriyle açıklamak Örnek Vermek Sebep Sonuç ilişkisi Rapor etmek Ana fikrini bulmak Özetlemek  Uygulama Uygulamak Kullanmak Göstermek Dramatize etmek Yapmak/İfa etmek Çalıştırmak Uyarlamak Yönetmek  Analiz Çözümleyebilmek Ayrıştırmak Karşılaştırmak İlişkilendirmek Aşamalandırmak Öğelerine ayırmak Parçalamak  Sentez Özgün ürünler ortaya koymak, Üretmek Birleştirmek Düzenlemek Biraraya getirmek (assemble) Yaratmak Örgütlemek Geliştirmek  Değerlendirme Eleştirmek Yargılamak/Hüküm vermek Değer biçmek Değerlendirmek Düzeltmek Tahminde bulunmak

38 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net ECTS Ders Programı

39 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net

40 www.ismetsahin.net

41 www.ismetsahin.net KATALOGLAR (15 ARALIK 2010) ÜNİVERSİTE KATALOGU Tüm Fakülte / MYO katalogları toplamı FAKÜLTE/MYO KATALOGLARI: Tüm ABD kataloglarının birleştirilmesi ABD KATALOGLARI: Ders Listeleri ECTS Ders Programları: Öğretim Üyeleri Hazırlamalı

42 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net Program Geliştirme PROGRAM GELİŞTİRME MODELİ Eğitim 5 5

43 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net EĞİTİM ÖĞRETİM Öğretim elemanlarının eğitim-öğretim anlayışları ve pratikleri değişmedikçe tüm reform çabaları sonuçsuz kalacaktır. Bu nedenle öğretim elemanlarının çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri konusunda çalışmalara katılmaları kaçınılmazdır. Örnek ders etkinlikleri videolar, internet sayfaları, cd ve dökümanlar şeklinde hazırlanıp dağıtılabilir. Öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim anlayışı doğrultusunda bilgilendirilip bilinçlendirilmesi faydalı olacaktır. Bu çalışmalar organize ve uzun soluklu çalışmalar olmalıdır. Mutlaka denetim sistemleri oluşturulmalıdır. Değişim iradesini ve disiplinini yönetim göstermedikçe çabalar yine sonuçsuz kalabilir. 10% 20% 30% 40% %80 %60 %40 %20 ÖĞRETİNÖĞRENSİN

44 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net Program Geliştirme PROGRAM GELİŞTİRME MODELİ Eğitim 6 6

45 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu süreçte iki tür değerlendirme ihtiyacı vardır. Programların değerlendirilmesi, öğrenci başarılarının değerlendirilmesi Program değerlendirme sürekli bir iş olmalı ve bu değerlendirme sonuçları doğrudan programlarda düzeltmeleri doğurmalıdır. Sadece bu konuda çalışacak ekiplerden oluşacak birimler oluşturulması çok faydalı olacaktır. Her fakülteden asistan ve öğretim üyelerinin bu çalışmalara katılması sağlanmalıdır. TASARLA UYGULADEĞERLENDİR GELİŞTİR

46 İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Öğrenci başarılarını değerlendirmede çağdaş anlayış ve araçlar konusunda öğretim elemanlarının kendilerini geliştirmeleri kaçınılmazdır. Bu konuda fakülte ve MYO çapında seminerler, toplantılar düzenlenebilir. Örnek ölçme araç ve etkinlikleri videolar, internet sayfaları, cd ve dökümanlar şeklinde hazırlanıp dağıtılabilir. Bu hususta da ciddi bir iradeye ihtiyaç vardır. Geleneksel Ölçme & Değerlendirme Çoktan seçmeli sorular Doğru yanlış soruları Eşleştirme soruları Tamamlama (boşluk doldurma) soruları Kısa cevaplı sorular Uzun cevaplı sorular Alternatif Ölçme & Değerlendirme Performans değerlendirme Portfolyo Değerlendirme Kavram haritaları Yapılandırılmış grid Tanılayıcı dallanmış ağaç Proje Değerlendirme Dereceleme Ölçekleri 10% 20% 30% 40% %80 %60 %40 %20 GelenekselAlternatif


"İsmet ŞAHİN www.ismetsahin.net DÜZCE Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları