Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Istanbul / TURKEY.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Istanbul / TURKEY."— Sunum transkripti:

1 Istanbul / TURKEY

2 HAKKIMIZDA Kuruluş amacı uçak bakım sektörüne donanımlı teknik eleman yetiştirip,kariyer planlaması yapmaktır.Bu yöndeki en büyük projemiz Uçak bakım kompozit teknisyeni yetiştirip hem yurt dışında hemde yurt içinde prestijli uçak bakım firmalarında çalışmaları sağlamaktır. Eğitimlerimizi SHY-147 ve EASA -147 yönetmeliklerine uygun olarak vermeyi hedefliyoruz.Yetkili kuruluşlarla ortak düzenleyeceğimiz kurslar ile sizlere onaylı sertifikalar verip,Havacılık sektöründe çalışmanız için tercih edilebilirliliğinizi artırmak istiyoruz. Deneyimli ve Eğitimli eğitici kadromuzla üniversite ve lise mezunu adaylara uçak bakım teknisyenliği eğitimi aldırmayı planlıyoruz.

3 EASA (Avrupa Hava Güvenliği Ajansı)
Ajans ,Avrupa ve dünyada sivil havacılık güvenliği ve çevre korumada en yüksek ortak standartları teşvik etmektedir.  Ajansın sorumlulukları şunlardır: Yeni mevzuat hazırlanması için AB'ye uzman tavsiyesi; Uygulanması ve Üye Devletlerde denetimler de dahil olmak üzere güvenlik kurallarının, izlenmesi; Uçak ve bileşenlerin tip sertifika, hem de havacılık ürünlerinin tasarım, imalat ve bakım ile ilgili kuruluşların onayı; Üçüncü ülke (AB dışı) operatörlerin yetki; Güvenlik analiz ve araştırma.

4 İÇİNDEKİLER EASA Part66 Lisansı Nedir?
EASA part 66 lisansını kim verebilir? EASA part 66 lisansını alabilmek için gerekli şartlar nelerdir? EASA part 66 hava aracı bakım lisans kategorileri nelerdir? EASA part 66 lisansı için tecrübe gereklilikleri nelerdir? Part 66 Uçak Bakım Lisansının Genişletilmesi(Extension) İçin Tecrübe Gereklilikleri nelerdir? Geçiş İçin Alınacak Ek Modüller nelerdir? EASA part 66 modülleri nelerdir? EASA Part 66 modül sınavları nasıl yapılır?

5 EASA part 66 lisansı nedir?
Havaaraçlarının bakımı da, en az uçuş operasyonu kadar hatta belki de ondan da önemlidir. Havaaraçlarının bakımı ise ancak yetkili bakım merkezleri tarafından (EASA Part145) yetkilendirilmiş bakım personeli tarafından (EASA Part66) gerçekleştirilebilir.      Dolayısı ile EASA Part66 lisansı, kişiye yetkilendirildiği konularda, havaaracı üzerinde bakım yapma ve onaylama yetkisi verir. 

6 2. EASA part 66 lisansını kim verebilir?
EASA Part66 Lisansı ancak EASA Onaylı eğitim kuruluşları tarafından(EASA Part147), gerçekleştirilen eğitim ve sınavlardan sonra ilgili otorite tarafından verilebilir.

7 3. EASA part 66 lisansını alabilmek için gerekli şartlar nelerdir?
Bir uçak bakım lisansına başvuran kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. İlgili hava aracı tipinde yayımlanmış olan teknik dokümanların ve Part-145 veya Part-M onaylı bakım kuruluşunun bakım çıkış sertifikası düzenlenmesi ile ilgili prosedürlerin yazıldığı dili veya dilleri anlayabilecek seviyede okuyabilmesi, yazabilmesi ve konuşabilmesi, Talebiyle ilgili modüllerin sınavlarını başarıyla tamamlamış olması, Talebiyle ilgili kategoride aktif hava aracı bakım deneyimini tamamlamış olması, gerekmektedir.

8 4. EASA part 66 hava aracı bakım lisans kategorileri nelerdir?
Uçak bakım lisansları aşağıdaki kategorileri içerir:  Kategori A, B1, B2, B3, C  Kategori A : Hat bakım mekanik teknisyeni. Kategori B1: Hava aracı bakım teknisyeni (Mekanik). Kategori B2: Hava aracı bakım teknisyeni (Avionik). Kategori C : Hava aracı üs bakım mühendisi/teknisyeni.  A ve B1 kategorileri uçakların, helikopterlerin, türbinli ve pistonlu motorların kombinasyonuyla ilgili alt kategorilere ayrılır. Bu alt kategoriler: A1 ve B1.1  Türbinli Uçaklar A2 ve B1.2  Pistonlu Uçaklar A3 ve B1.3  Türbinli Helikopterler A4 ve B1.4  Pistonlu Helikopterler  B3 kategorisi 2000 kg MTOM ve altındaki piston motorlu basınçsız hava araçlarına uygulanabilir.

9 EASA part 66 lisansı için tecrübe gereklilikleri nelerdir?
(a) Bir lisans adayının aşağıda gereklilikleri karşılaması gerekir: 1. Kategori A ve alt kategoriler B1.2 ve B1.4 için: (i) Eğer başvuran kişinin herhangi bir teknik eğitim geçmişi yok ise faal uçak üzerinde üç yıllık pratik bakım deneyimi, veya (ii) Yetkili otorite tarafından teknik manada kişinin eğitimli çalışan olarak ele alınabilmesini sağlayacak eğitimin tamamlanmış olması ve faal uçak üzerinde iki yıllık pratik bakım deneyimi, veya (iii) Part 147 onaylı temel eğitim kursunun tamamlanmış olması ve faal uçak üzerinde bir yıllık pratik bakım deneyimi

10 240 Hour Preparation Training 2400 Hour-EASA Part 66 Trainings
2. Kategori B2 ve alt kategoriler B1.1 ve B1.3 için: (i) Eğer başvuru sahibi ilgili bir teknik eğitime sahip değilse faal uçak üzerinde beş yıllık pratik bakım deneyimi, veya (ii) Yetkili otorite tarafından, teknik manada, kişinin eğitimli çalışan olarak ele alınabilmesini sağlayacak eğitimin tamamlanmış olması ve faal uçak üzerinde üç yıllık pratik bakım deneyimi, veya (iii) Part 147 onaylı temel eğitim kursunun tamamlanmış olması ve faal uçak üzerinde iki yıllık pratik bakım deneyimi 5 Year Experience 240 Hour Preparation Training Examination EASA Part 66 Licence Exam Licence EASA Part 66 Licence Application to German Civil Aviation Authority 2400 Hour-EASA Part 66 Trainings 2 Year Experience

11 3. Büyük uçaklara dair kategori C lisansı:
(i) Part 145 B1.1, B1.3 veya B2 destek personeli olarak veya büyük uçaklar üzerinde B1.1, B1.3 veya B3 kategorilerinde çalışarak veya her ikisinin kombinasyonu olacak şekilde üç yıllık deneyim, veya (ii) Part 145 B1.2 veya B1.4 destek personeli olarak veya büyük uçak üzerinde B1.2 veya B1.4 kategorilerinde çalışarak veya her ikisinin kombinasyonu olacak şekilde beş yıllık deneyim, veya 4. Büyük olmayan uçaklara dair kategori C lisansı: Part 145 B1 veya B2 destek personeli olarak veya büyük olmayan uçaklarda B1 veya B2 kategorilerinde çalışarak veya her ikisinin kombinasyonu olacak şekilde üç yıllık deneyim, veya

12 5. Akademik elde edilen kategori C lisansı:
Bir üniversiteden, veya yetkili otorite tarafından tanınmış diğer bir yüksek eğitim enstitüsünden teknik çerçevede bir akademik dereceye sahip bir başvuru sahibi için; altı ay hangar bakım görevlerinin gözetimini içinde bulunduracak şekilde uçak bakımıyla doğrudan ilişkilendirilmiş görevlerin emsal bir seçiminde, bir sivil uçak bakımı alanında, 3 yıllık deneyim.

13

14 Part 66 Uçak Bakım Lisansının Genişletilmesi(Extension) İçin Tecrübe Gereklilikleri nelerdir?
Aşağıdaki tablo var olan bir Part 66 lisansına yeni bir kategori veya alt kategori eklemek için tecrübe gerekliliklerini göstermektedir. Tecrübe, başvuruyla ilgili alt kategoride , faal uçak üzerindeki pratik bakım deneyimi olmalıdır. Eğer başvuru sahibi alt kategoriyle ilgili onaylı bir Part 147 eğitimi almışsa deneyim gerekliliği 50% düşürülecektir.

15 Geçiş İçin Alınacak Ek Modüller nelerdir?
Kategori B1’den kategori B2’ye geçiş için: Modül 4: Electronic Fundamentals Modül 5: Digital Tecniques Modül 7.4: Avionic General Test Equipment Modül 13: Aircraft Aerodinamics, Structures and Systems Kategori B2’den alt kategori B1.1’e geçiş: Modül 2: Physics Modül 6: Materials and Hardware Modül 7: Maintenance Practices Modül 11: Turbine Aeroplane Aerodynamics, Structures and Systems Modül 15: Gas Turbine Engine Modül 17: Propeller

16 Kategori B2’den B1.3’e geçiş:
  Kategori B2’den B1.2’ye geçiş: Modül 2: Physics Modül 6: Materials and Hardware Modül 7: Maintenance Practices Modül 11: Turbine Aeroplane Aerodynamics, Structures and Systems Modül 16: Piston Engine Modül 17: Propeller Kategori B2’den B1.3’e geçiş: Modül 12: Helicopter Aerodynamics, Structures and Systems Modül 15: Gas Turbine Engine Kategori B2’den B1.4’e geçiş

17  9. EASA part 66 modülleri nelerdir?

18 9. EASA Part 66 modül sınavları nasıl yapılır?
Başvuru yapan kişi, alacağı lisans kategorisine veya kategorilerine uygun olarak yeterli bilgi seviyesine sahip olduğunu modül sınavlarında başarılı olarak kanıtlamak zorundadır. Adayların çoktan seçmeli veya yazılı sınavda başarılı olabilmeleri için, 100 tam puan üzerinden 75 veya daha yukarı puan almaları şarttır. Başvuru sahibi modül sınavlarını on yıl içerisinde tamamlamalıdır. Adaylara, çoktan seçmeli sınavlarda her bir soru için ortalama yetmişbeş saniye; yazılı sınavlarda soru başına yirmi dakika sınav süresi verilir. Herhangi bir modül sınavından başarısız olan kişi bu sınava başarısız olduğu sınavın yapıldığı tarihten itibaren doksan günden önce giremez.Ancak, EASA Part 147 onaylı bakım eğitimi kuruluşunda ilgili modülden kursa katılmış olması halinde bu süre otuz güne indirilir. Sınavlar iki farklı formatta yapılmaktadır. Üç şıklı  test ve klasik yazılı şeklindedir. Yazılı sınavlar sadece modül 7, modül 9 ve modül 10 sınavlarında uygulanmaktadır.

19 İstanbul / TURKEY


"Istanbul / TURKEY." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları