Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Beyşehİr gölü mİllİ parkI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Beyşehİr gölü mİllİ parkI"— Sunum transkripti:

1 Beyşehİr gölü mİllİ parkI

2

3 BEYŞEHİR GÖLÜ NEREDEDİR?
Akdeniz Bölgesi’nin Antalya Bölümünde ve Göller Yöresinde yer alır. İdari olarak büyük bir kısmı Konya, az bir kısmı Isparta il sınırları içinde bulunur. BEYŞEHİR GÖLÜ NEREDEDİR?

4 Beyşehir gölü BULUNDUĞU YER:Konya TÜR:Milli Park
KAPLADIĞI ALAN: Hektar İLAN TARİHİ: DURUMU:Faaliyette YÜZEY RAKIMI:1.115 EN BÜYÜK DERİNLİK:10m

5 FİZİKİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ
Beyşehir Gölünün güney kesiminde Beyşehir Gölü Milli Parkı bulunur.Kuzey kesiminde Kızıl Dağ MilliParkı bulunur.

6 JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ Beyşehir Gölü Milli Parkının şekillenmesinde özellikle Alp orojenezi etkili olmuştur.Batı Toroslarda,Göller Bölgesindeki yer olan Beyşehir Gölü Milli Parkı;Polezoik, Mesozoik,Tersiyer ve kuaterner jeolojik dönemlerine ait çeşitli formasyonlar tespit edilmiştir.

7 BEŞERİ COĞRAFYASI Beyşehir Gölü Milli Parkı içinde Beyşehir ve Hüyük ilçe merkezleri bunlara bağlı kasaba ve köy yerleşmeleri bulunmaktadır.Beyşehir nüfusu merkezde kişi,ilçe toplamı kişidir.Hüyük merkez nüfusu ise kişidir.

8 EKONOMİK ÖZELLİKLERİ Beyşehir Gölü çevresinde göl ile doğrudan teması olan 26 yerleşim birimi bulunur.23’ünde temel geçim kaynağı(yaklaşık 2500 aile) balıkçılıktır.Gölün çevresinde ve yamaçlarda bulunan köylerde tarımsal faaliyetler ön plandadır.Tahıl,baklagil,haşhaş,şeker pancarı,ayçiçeği gibi ürünlerin yetiştiği alanlar sulama suyunu çoğunlukla Beyşehir Gölünden sağlar.

9 TOPRAK ÖZELLİKLERİ Beyşehir Gölü çevresinde,alüvyal,kolüv yal,kırmızı kestane rengi,terra-rossa,kırmızı kahverengi orman toprakları gibi çeşitli toprak türlerine rastlanır.Alüvyal topraklar göle ulaşan derelerin taşıdıkları metaryallerin birikmesiyle oluşmuş olup,havzanın doğusu ve güneyindeki kıyı ovalarında yayılış gösterir.

10 BEYŞEHİR GÖLÜ İKLİMİ Beyşehir Gölü Milli Parkı ,iklim bakımından Orta Anadolu ile Akdeniz iklimleri arasında geçiş gösterir.Yıllık sıcaklık ortalaması 11.2 derecedir.En sıcak aylar Temmuz-Ağustos iken en soğuk ay ocaktır.En çok yağış kış aylarında görülürken en az yağış yaz aylarında görülür.

11 BEYŞEHİR GÖLÜ VE ÇEVRESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK FAALİYETLER VE GÖLÜN TURİZM POTANSİYALİ

12 TARİHİ VE KÜLTÜREL TURİZMİ
Beyşehir Gölü çevresinde Hititler döneminden Selçuklulara ve onlardanda günümüze kadar uzanan tarihi alanlar olarak büyük bir öneme sahiptir.Beyşehir’e 18 km uzaklıktaki Fasıllar köyündeki Misthia Kenti Harabelerinde 6 tarihi anıt vardır.Bunlar: Eflatunpınar Beşikkayası Bereket Anıtı Çift süvariler kabartması Gavur meşesi Yerebatan çeşmesi MİSTHİA ANTİK KENT

13 BEYŞEHİR GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ DİĞER TARİHİ ESERLER:
Kubadabat sarayı Taş medrese Eşrefoğlu camisi Bedesten Beyşehir köprüsü

14 MAĞARA TURİZMİ PINARGÖZÜ MAĞARASI BALATİNİ MAĞARASI
Beyşehir Gölü havzasının batı kesimlerindeki yüksek dağlık alanlarda yarı aktif,düden konumlu ve çok dönemli gelişim gösteren şekil ve yapılara sahip Konya’nın en uzun ve en derin mağaraları görülür.Günümüze kadar 39 tanesi incelenmiştir.Bunlardan en önemlileri: Körükini Suluni Balatini mağaralarıdır.

15 YAYLA TURİZMİ KAMP-KARAVAN TURİZMİ
Yörenin coğrafi özellikleri yaylacılık faaliyetlerine uygundur. Beyşehir Gölünün güneybatı kesimindeki ormanlar buna uygundur.

16 SAFARİ DOĞA FOTOĞRAFÇILIĞI:
Dünya üzerinde gün batımının en güzel izlendiği yerlerden biri olarak kabul edilen Beyşehir Gölü,karla kaplı dağları ve doğal flora ve faunayı barındıran adaları bu etkinlik için uygundur. SAFARİ Uygun arazi araçları ile zor koşullarda yol almayı sevenler için eşsiz doğa büyülü bir ortamdır.

17 PAİNTBALL: AT YARIŞLARI: TEKNE-SÖRF:
Beyşehir’in coğrafik yapısı buna uygundur.Yakamanastır ve Genek alanı buna uygundur. AT YARIŞLARI: Beyşehir Belediyesi Atlı Spor Derneği Kulübü kurarak faaliyete geçmiştir. TEKNE-SÖRF: Yılın 5 ayında rüzgarı eksik olmayan Beyşehir Gölü,gerekşi çalışmaların ve tanıtımların yapıldığı takdirde sörf sporcularının yeni gözdesi olacak niteliktedir.

18 KUŞ GÖZLEM TURİZMİ Tepeli Pelikan gibi kuş türlerinin bilinen tek kuluçka merkezi olan göl ve kız kalesi adası bu turizmin kaynak değerlerini oluşturur.

19 YAT TURİZMİ Göl içerisinde mevcut adaların doğal güzellikleri yanında rüzgar şiddetinim az olması bölgeyi bu turizme uygun hale getirmiştir.

20 BEYŞEHİR GÖLÜ VE ÇEVRESİNDE NELER GÖRÜLEBİLİR?

21 BEDESTEN Osmanlılar tarafından 1451 yılında kapalı çarşı olarak yaptırılmıştır.osmanlı mimari yapı örneğinin güzel örneklerinden olan bedesten,genelde taşınması kolay ve değerli eşyaların satışının yapıldığı küçük boyutlu kapalı çarşı özelliğini arz etmektedir.

22 EŞREFOĞLU CAMİSİ Beyşehir gölü kıyısında ilk kez Selçuklu hükümdarı Sultan Sancar tarafından yaptırılmıştır.Anadolunun ağaç çatı ve direkli,düz tavanlı ulu camilerin en büyüğü,en estetiği,en özgünü ve günümüze kalabilmiştir.

23 KUBADABA SARAYI

24 KIZ KALESİ ADASI Kubadabat sarayının yaklaşık olarak 3 km doğusunda,göl üzerindeki küçük bir adanın üzerine,Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır.Manyas kuş cennetinden sonrayurdumuzun 2. kuş cenneti konumundadır.5 dekarlık bu tarihi adada 210dan fazla kuş türü bulunmaktadır.

25 Tarihi Taş Köprü yılları arasında,sonradan sadrazam olan Konya Valisi Avlonyalı Ferit Paşa Anadolu Osmanlı Demiryolu ortaklığında yaptırılmıştır.Köprünün uzunluğu m,eni metredir.Batısında 14 sütun üzerine oturan 15 gözlü köprü üstü kemeri vardır.

26 ADALAR Beyşehir Gölünde yaklaşık 33 ada bulunmaktadır.Özellikle Manastırkalıntılarının bulunduğu Mada Adası,Kız Kalesi Adası,Manastır Adasıda bu özellikleri ile inanç turizmi açısından önemlidir.Gölün diğer büyük adaları olan Hacı Akif Adası,Kızıl Ada,İğdeli,Orta,Aygır,Akburun Adası;yerli ve yabancı turistlerin tekne turlarıyla gezip görmek istedikleri yerlerdir. İİ1 MADA ADASI

27 BEYŞEHİR GÖLÜ BİTKİ TÜRLERİ

28 Beyşehir Gölü Milli Parkı alanı İçerisinde,102 familyaya ait 491 cins,1353 tür ,179 alt tür ve 55 varyete bulunmaktadır.Bölgede endemizm oranı %19.5 dir.Araştırma alanındaki en zengin familyalar: Gülgiller(Rosaceae) Maydanozgiller(Apiaceae) Sıraca Otugiller(Scrophulariacea) Buğdaygiller(Poaceae) Baklağiller(Brassicaceae) Turpgiller(Brossi caceae) Karanfiller(Caryophyllaceae) Zambakgiller(Liliaceae)

29 GÜLGİLLER Mayıs-haziran ayları arasında pembe,beyezımsı,sarı, kırmızı renkli çiçekler açan güzel kokulu çok senelik,çalımsı ve dikensi bir bitkidir. Deniz seviyesinden itibaren 3500 m yüksekliğe kadar rutubetli ve geçirgen toprakta yetişir. Türkiyede yabani olarak 23 türü bulunur.

30 MAYDANOZGİLLER Rutubetli ve sulak toprakları sever.
Ağustos-Eylül aylarında beyaz renkli çiçekler açar. 2 yıllık otsu bir bitkidir.İlk yıl bir yaprak rozeti,2.yıl ise bir gövde meydana getirir.

31 BUĞDAYGİLLER Tek yıllık otsu bir bitkidir. Karasal iklimi tercih eder.
Pirinç,çavdar,mısır,yu laf,arpa,buğday buğdaygillerarasında yer alır. ÇAVDAR BUĞDAY

32 BAKLAGİLLER Fasulye,bakla,nohut,s oya,mercimek,bezelye bu grupta yer alır. Baklagiller otsu biryapıya sahip olabildikleri gibi odunsu bir yapıyada sahip olabilirler. Yalancı akasya,keçiboynuzu,a kasya gibi türleri odunsu yapıya sahiptir. BAKLA KEÇİ BOYNUZU FASULYE

33 TURPGİLLER Geneldetek ya da çok yıllık otsu bitkilerdir.
Birkaçı çalı ya da yarı çalı şeklindedir. Brokoli,lahana,turp,şa lgam,su teresi gibi sebzeler bu gruba girer. TURP ŞALGAM

34 KARANFİL İlk olarak Moluk Adalarında bulunmuştur.
Karanfil ağacı dört mevsim yeşil kalır. Karanfil baharatıyla benzer kokuya sahip olduğu için bu ad verilmiştir.

35 Milli parkta bulunan bitkilerin ekonomik ve tıbbi değerleride incelenmişve bunlardan soğanlı bitkilerin yurt dışına ihraç edildiği tespit edilmiştir.Bu soğanlı bitkiler: Kardelen Manisa Lalesi Kış boynuzotudur. Bu türlerin alan içerisinde popölasyon yoğunluğu fazla olmakla birlikte aşırı sökümleride söz konusudur.

36 KARDELEN Çok yıllık soğanlı otsu bitkidir.
Genellikle kümeler halinde topluca birarada yetişir. Türkiye’nin hemen her bölgesinde yetişebilir. Bu bitki gölgelik ve nemli yerleri tercih eder.

37 MANİSA LALESİ Kendi halinde yabani olarak yetişir. Boyu 15-20 cm’dir.
Güneşte veya hafif gölgede yetişir. Cinsine göre şubattan eylüle kadar çiçek açabilir.Duruma göre eksi on beş derece soğukta bile yetişebilir. Çiçekleri koyu mavi,açık mavi,beyaz ve kırmızı olabilir.

38 Beyşehir Gölü Milli Parkı içerisindeki su bitkileri şunlardır:
Kamış Su Mercimeği Beyaz Nilüfer Sarı Nilüfer

39 KAMIŞ Buğdaygilllerden olan kamış,sulak,nemli yerlerde yetişen boğumlu,sert gövdesi olan bitkilerdir. Balıkçıların olta yapımında ve hasır yapımında kullanılır.

40 SU MERCİMEĞİ Sucul bir bitkidir.
Kökleri 1 cm’den kısa,gövdesi birkaç mm’dir. Çiçekli bitkilerin en küçüğüdür. Dünyada en hızlı büyüuen kapalı tohumlu ve sucul bitkidir.

41 BEYAZ NİLÜFER Genellikle yavaş akan ırmak kenarları,göl ve göletlerde doğal olarak yetişir. Soğuga dayanıklıdır. Çabukbüyür,sudan çıkma eğilimindedir. 40-90 cm derinlikte suya ihtiyaç duyar.

42 SARI NİLÜFER Beyaz nilüfere benzemekle birlikte kökü çok beyaz ve haşindir. Çiçeği sarı ve berraktır. Bütünüyle sarı güle benzer.

43 Beyşehir gölü çevresindeki ot formasyonları şunlardır:
Çörek Otu Çöven Çivit Kevke Boyotu Sırma gibi endemik türlerede rastlanmaktadır.

44 ÇÖREK OTU Türkiye’nin hemen tüm bölgelerinde ve dünyanın birçok ülkesinde yetişen ince yapraklı,yaklaşık 40 cm boylarında otsu tarla bitkisidir. Çörek otu diye kullanılan küçük siyah tanecikler bu bitkinim dallarında yetişen kapsül içerikli tohumdur.

45 ÇÖVEN Haziran-Temmuz aylarında beyaz çiçekler açan,50-60 cm yüksekliğinde çok dallı,çok senelik,kazık köklü,otsu bir bitkidir. Yaprakları sapsız soluk yeşildir. Çiçekleri küçük pembe veya bayaz renklidir. Köklerinin dövülmesinden çöven elde edilir.

46 SIRMA OTU 80-50 cm boylarındadır üç beş parça dişli kenarlı ya da tam yaprakları olan tüylü çok yıllık otsu bitkidir. Temmuz-Ekim aylarında mor veya pembe çiçek açarlar.. Bal verici bir bitkidir. Mide ve karaciğer hastalıklarına karşı kullanılır.

47 Milli Parkta orman alanında bulunan ağaç türlerinin başında şunlar vardır:
Anadolu Karaçamı Toros Sedir Toros Göknarı Ardıç Ağacı Ihlamur Ağacı Akçaağaç Üvez ağacı

48 ANADOLU KARAÇAMI Ülkemizin hemen her bölgesinde görülür.
Büyümesi hızlıdır. Karaçam ülkemizde m yükseltide yer alır.

49 TOROS SEDİRİ Yarı ışık ağacıdır.
Ara ve alt tabakadaki sedir bireyleri üst tabakadaki ağaçların dallarına değdiği zaman,küser ve artık gelişmesi durur. Toros Sediri sıcağı sever. Sert iklimler dayanamaz. Kalker-kireç taşı üzerinde yetişir. Durgun sudan hoşlanmaz.

50 TOROS GÖKNARI Uzun,düzgün ve dolgun gövde yapar. Sivri tepe oluşturur.
Gölgeye dayanıklı bir ağaçtır. Nemli topraklarda iyi yetişir.

51 IHLAMUR AĞACI 40 metreye kadar boylanan ağaç nadir olarak çalı durumundadır. Çiçekleri sarımsı beyazrenktedir. Haziran sonu ve temmuzda çiçek açar. Tohum olgunluğu eylü- ekim aylarıdır. Büyümesi hızlı ve filizlenme gücü yüksektir. Işık ağacıdır. IHLAMUR AĞACI IHLAMUR ÇİÇEĞİ

52 ARDIÇ AĞACI Ardıç iğne yapraklı bir ağaç türüdür.
Çok geniş bir yetişme alanı vardır. Bu ağacın meyvesinden eylül ve kasım aylarında yararlanılır. Ardıç ağacı,Ardıç Kuşunun bu ağacın tohumlarını yemesi ve kabuklanan tohumları toprağa bırakması ile tohum toprakta çimlenirve Ardıç ağacı oluşur.

53 ÜVEZ AĞACI Gülgillerdendir.
Yaprakları toplu halde bulunan bir ağaçtır. Meyvesi olan üvez önceden yeşil,ekşi ve buruşturucudur. Olgunlaşınca siyahlaşır ve lezzeti tatlılaşır,besleyicidir. Bazı yerlerdeüvezden şurup yaparlar. ÜVEZ AĞACI MEYVESİ

54 AKÇAAĞAÇ Çoğunlukla kışın yapraklarını döken ağaç veya ağaçcık halinde bulunan odunsu bitkilerdir. Işık ihtiyacı yüksektir ancak,yarı gölge şartlarında yetişebilir. Genellikle organik madde bakımından zengin topraklarda yetişir. Her mevsimde yaprakları ayrı bir renk alır.

55 BEYŞEHİR GÖLÜ MİLLİ PARKI FAUNASI

56 Beyşehir Gölü çevresindeki dağlar,ormanlıklar,sazlıklar ve bataklıklarında yaban yaşamı üzerinde belirleyici etkileri vardır.Alanda 3 adet 2 yaşamlı 14 sürüngen ve 34 memeli olmak üzere toplam 51 omurgalı türü vardır.Göl çevresinde yaşayan önemli memeli hayvanlar: Yaban Keçisi Sansar Yaban Domuzu Porsuk Tavşan Ayı Tilki Kurt

57 YABAN KEÇİSİ 5 aylık bir hamilelik süresinden sonra yılda 1-2 yavru doğurur. Yaban keçisi av hayvanlarının en vahşi ve ürkeğidir. Postları açık kırmızımtrak ya da sarımtrak renktedir.Dişilerde genelde renkler değişmemektedir. Hem erkekte hemde dişide sakal bulunur. Genelde 2 yaşındaki dişiler 2 yavru 3 yaşındaki dişiler 3 yavru yapar.

58 SANSAR Ormanlarda bulunan ağaç kovuklarında yuva yaparlar.
Karanlık bastıktan sonra geceleri avlanırlar. Genellikle kuş,her türlü yumurta ve küçük boylu memelilerle beslenirler. Yırtıcı ve saldırgan bir memelidir. Dişisi 55 günlük bir gebelik süresinden sonra 6-7 yavru doğurur.

59 YABAN DOMUZU Çok kalın bir derisi vardır.Derinin altı 3-6 cm yağ tabakasıyla kaplı olduğundan hayvan soğuktan fazla zarar görmez. Sert tüyleri derisinin çalılardan zedelenmesini engeller.Gözleri derinde olduğundan onlarda zarar görmez. Yaban domuzları mevsime göre sürüler halinde ya da çift çift yaşarlar. Dişileri 1 seferde yavru doğurur.

60 PORSUK Sansargillerdendir.
Yeraltı inlerinde yaşayan tilki büyüklüğünde hayvandır. Uzun tırnakları sayesinde usta bir kazıcıdır. Yuvasını kuruyaprak ve otlarla döşeyerek gündüzleri uyur. Koku alma duyusu çok hassastır.

61 Alanda bulunan karasal omurgalıların önemlileri şunlardır:
Siğilli kurebağa Gece tosbağası Adi tosbağa Kör yılan Benekli su kurbağası Mahmuzlu yılan Hazer yılan Su yılanı Alaca engerek Uzun ayaklı yarasa

62 ADİ TOSBAĞA Çok sert kemikli bir kabuk içinde yaşayan ağır yürü yürüyüşlü,dört ayaklı,sürüngen hayvandır. Açlığa dayanıklıdır. Çok uzun ömürlüdür. Sık sık ölümsü bir uykuya dalar. Yüz yüz elli yıl kadar yaşarlar.

63 AĞAÇ SİNCABI Ormanlık ve ağaçlık bölgeler,parklar ve korularda yaşar.
Kış uykusuna yatmazlar ancak soğuk havalarda birkaç gün süren uyuşukluk dönemleri olur. Çok iyi tırmanır ve sıçrarlar.

64 BENEKLİ KAPLUMBAĞA Esas besini balık,kurbağa ve sucul böcektir.
Soğukkanlı hayvanlardır. Kış uykusuna yatarlar. Soğuk ve temiz olan bütün kaynak sularında vardır.

65 HAZER YILANI Dere kenarında ovalarda tarlalarda vb.yerlerde yaşar.
Ağaçlara tırmanabilirler. Daha çok sabahleyin avlanırlar. Çok hızlı hareket ederler. Boyları 1.80 cm kadar olabilir.

66 KİRPİ Çalılıklı ormanlarda büyük park ve bahçelerde yaşayabilirler.
Nemli yerleri severler. Toprak içine açtığı tünellerde veya kaya kovuklarında barınırlar. Kızdırıldığı zaman vücüdu yuvarlak hale gelir.

67 Biyolojik çeşitlilik bakımından ülkemizdeki diğer göllerle karşılaştırıldığında Beyşehir Gölünün zengin bir balık faunasına sahip olduğu görülür.Ancak butürlerşin pek çoğu sonradan aşılanmıştır.1980’li yılların başlarına kadar yaşayan balıklar: Sazan Akbalık Kızılca Sıraz Yağ balığı Yılan balığı Kaya balığı Kerevit

68 1950’li yıllardan sonra günümüze kadar bulunan türler ise:
Sazan Levrek(Dişli balık) Sudak Kadife balığı Gümüş balığı Gümüşi havuz balığı Çin sazanı

69 SAZAN Göl ve yavaş akan derelerin dip sularında yaşar.
Solucan böcek larvaları ve bitkilerle beslenir. Renk ve biçimleri yaşadıkları ortama göre değişir. Nisan-Haziran aylarında yumurtlar.Yumurtaları bitkilere yapışır. Sürüyle dolaşırlar.Dipleri karıştırır.Suyu bulandırır.

70 AK BALIK Bir tatlı su balığı olan ak balık hızlı akan ırmaklarda suyun üst bölümünde yaşar.Ama bu ırmakların yavaş akan bölümlerinde yani kayaların arkasında durmayı tercih eder. Böceklerle ve diğer küçük hayvanlarla beslenir.

71 HAVUZ BALIĞI Sazangiller familyasına aittir.
Havuz balığı sazan balığına çok benzer. İkisini ayırt etmek için hauvuz balığının daha yüksek olan sırtına,sazan balığında var olan bıyıkların eksik olmamasına dikkat etmek gerek. Havuz balıklarıyla sazan balıkları çiftleşebilirler.

72 KADİFE BALIĞI Yeşil sazan olarakda bilinir.
Fazla hareket etmeyen yavaş akan suların dip kısmında yaşayan balık türüdür. Çiftleşip yumurtlama zamanları nisan- haziran arasındadır.

73 TEŞEKKÜRLER... FUNDA KESMEZ


"Beyşehİr gölü mİllİ parkI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları