Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL HİZMETLERDE ULAŞILABİLİR İL S İ V A S

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL HİZMETLERDE ULAŞILABİLİR İL S İ V A S"— Sunum transkripti:

1 SOSYAL HİZMETLERDE ULAŞILABİLİR İL S İ V A S
YOKSULLUKLA MÜCADELE SOSYAL HİZMETLERDE ULAŞILABİLİR İL S İ V A S

2 Zira zenginlik ve yoksulluk temelde sübjektif niteliktedir
YOKSULLUKLA MÜCADELE YOKSULLUK NEDİR? Yoksulluğun objektif ve üzerinde görüş birliğine varılan bir tanımı yoktur. Zira zenginlik ve yoksulluk temelde sübjektif niteliktedir Yoksulluk kavramı bir bütün olarak toplumun kabul edilebilir bir asgari yaşam standardını neyin oluşturduğu konusundaki tercih ve beklentilerini yansıtır. İnsanların hayatını sürdürmesi için gerekli olan asgari gıda, barınak ve giyim miktarı ihtiyaçları içinde bulunulan zamana ve topluma göre çok büyük değişiklikler gösterebilmektedir. Günümüzde geçimlik düzeyde gıda, barınak ve giyim sağlamak hala aileler için önemli bir sorun oluşturmaya devam etmektedir. Sözlük anlamıyla yoksul, yeterli düzeyde parası olmayan veya konforlu bir şekilde yaşamak için gerekli olan araçlara sahip olmayan kişidir. Yoksulluk kelimesi ise yaşamın gerektirdiği olanaklardan yoksun olma durumunu ifade etmektedir.

3 YOKSULLUĞUN BOYUTLARI.
YOKSULLUKLA MÜCADELE YOKSULLUĞUN BOYUTLARI. Maddi Mahrumiyet: Kişi veya hane halkının yeterli gelininin ve özel tüketim düzeyinin yeterli olmaması Fiziki zafiyet: Yetersiz beslenme, açlık, hastalık, sakatlık ve maluliyet, güçten düşme; İzolasyon: okuryazarlığın olmaması, eğitim imkanlarından yararlanmama, kaynaklara erişememe, taşrada bulunma

4 SSK (Çalışan ve Emekli) 72.409 217.227 28,8
YOKSULLUKLA MÜCADELE Tablo 1. Sivas İlinde Sosyal Güvencesi Olanların Dağılımı KURUM/BİRİM SAYI KARNE SAYISI İL NÜFUSUNA ORANI (%) SSK (Çalışan ve Emekli) 72.409 28,8 Emekli Sandığı (Çalışan ve Emekli ) 64.658 25,7 Bağ-Kur (Çalışan ve Emekli) 59.227 17,1 2022 18.888 2,5 Yeşil Kart Sahibi - 16,9 TOPLAM 91,0 Kaynak: Sosyal Hizmet Koordinasyon Merkezi Kayıtları, 2005 Sosyal güvencesi olmayanlarla birlikte 2022 Sayılı Yasa ile Yeşil Kart uygulamasından yararlananların tamamının muhtaç kişiler olduğu kabul edilirse, il nüfusunun yüzde 28’ini muhtaç kişiler oluşturmaktadır.

5 YOKSULLUKLA MÜCADELE Özürlüler Türkiye genelinde özürlü oranı yüzde 1,8 iken, Sivas’ta bu oran yüzde 2 olup, ildeki toplam özürlü sayısı ’dir (Tablo 2). İlde özürlülük türlerinden fiziksel, görme ve zihinsel özürlülüğün daha fazla olduğu ve özürlülerin yüzde 60’ını erkeklerin oluşturduğu görülmektedir.

6 YAŞ GRUBU VE CİNSİYET VERİLERİ
YOKSULLUKLA MÜCADELE Tablo 2. Yaş Grubu, Özürlülük Türü ve Cinsiyete Göre Özürlü Nüfusu ÖZÜR TÜRÜ YAŞ GRUBU VE CİNSİYET VERİLERİ TOPLAM 0 - 4 5 - 19 60 + K E T Görme 15 14 137 187 128 292 273 509 401 550 954 1.552 2.506 İşitme 6 8 80 130 49 126 121 173 230 364 486 801 1.287 Konuşma 11 10 87 129 66 95 73 111 32 85 269 430 699 Fiziksel 64 74 369 488 854 743 1.255 658 920 2.322 3.533 5.855 Zihinsel 18 28 210 351 276 432 239 339 91 828 1.241 2.069 Diğer 19 30 94 114 199 261 222 235 226 723 805 1.528 * 9 76 155 109 149 138 161 159 213 491 692 1.183 142 178 1.053 1.510 1.230 2.147 1.848 2.770 1.800 2.449 6.073 9.054 15.127 Kaynak: DİE, 2000 Genel Nüfus Sayımı,*: Birden fazla özrü bulunanlar

7 YOKSULLUKLA MÜCADELE Tablo Eğitim-Öğretim yılında İlköğretim Okulunda Yaş Grubuna Göre Eğitim Gören İşitme Engellilerin Sayısı  ADI İLGİLİ KURUM  0-9 10-19 20 + TOPLAM E K Buruciye İşitme Eng. İ.Ö.O. Mili Eğit. Müd. - 25 16 29 18 88 Kaynak: Milli Eğitim Müdürlüğü, 2005 İlde işitme engelliler için Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Buruciye İşitme Engelliler İlköğretim Okulunda 54’ü erkek olmak üzere toplam 88 öğrenci öğrenim görmektedir (Tablo 3).

8 YOKSULLUKLA MÜCADELE İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü denetiminde zihinsel özürlülerin topluma yeniden kazandırılması kapsamında 3 adet özel rehabilitasyon merkezinde 127’si erkek toplam 210 zihinsel özürlüye hizmet verilmektedir (Tablo 4). Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde zihinsel özürlülere yönelik 2 ilköğretim okulunda 110’u erkek toplam 160 zihinsel özürlüye eğitim verilmekte olup, Milli Eğitim Müdürlüğü denetiminde yeni bir rehabilitasyon merkezi de açılmıştır.

9 ADI İLGİLİ KURUM 0-6 07-12 13-18 19 + TOPLAM E K
YOKSULLUKLA MÜCADELE Tablo Eğitim-Öğretim yılında Rehabilitasyon Merkezleri ve İlköğretim Okullarında Yaş Grubuna Göre Zihinsel Özürlülerin Sayısı  ADI İLGİLİ KURUM  0-6 07-12 13-18 19 + TOPLAM E K Simge Özel (SHÇEK) 8 11 28 18 13 2 90 Sözem 17 4 16 10 15 85 Çiğdem 6 3 - 35 A.Kutsi Tecer İ.Ö.O. Milli Eğitim M. 24 14 62 122 Özel İdare İ.Ö.O. 9 38 31 92 52 106 53 370 Kaynak: Milli Eğitim Müdürlüğü, SHÇEK, 2005

10 YOKSULLUKLA MÜCADELE Yaşlılar İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı araştırmada Sivas merkezde yaşayan 60 yaş üzeri toplam yaşlı bulunduğu ve bunların 1.023’ünün sosyal yardım aldığı belirlenmiştir. Bu kişilerin yüzde 93’ü yani 945 kişi 2022 Sayılı Yasa kapsamında maaş almaktadır (Tablo 5).

11 SYDV-BELEDİYE SOSYAL YARDIM 4 BELEDİYE SOSYAL YARDIM 7
YOKSULLUKLA MÜCADELE Tablo 5. İl Merkezi ve İlçelerde Sosyal Yardım Alan Yaşlılar KURUM ADI YAŞLI SAYISI HUZUREVİ 49 SYDV-BELEDİYE SOSYAL YARDIM 4 BELEDİYE SOSYAL YARDIM 7 SYDV AYLIK BAKIM ÜCRETİ 18 2022 MAAŞI ALAN 945 TOPLAM 1.023 Kaynak: Sivas Belediyesi, SYDV, 2005 İlde yaşlılara doğrudan hizmet veren tek kuruluş Sivas Belediyesi İsmail Hakkı Toprak Huzurevidir. Huzurevinin kapasitesi 100 kişi olup, halen 49 yaşlıya ücretli hizmet verilmektedir. Huzurevinde kalan yaşlılardan aylık bakım ücretini karşılayamayan 18 yaşlının ücreti SYDV tarafından karşılanmaktadır.

12 Sosyal Yardıma Muhtaçlar
YOKSULLUKLA MÜCADELE Sosyal Yardıma Muhtaçlar Yaşlılar dışında sosyal yardıma muhtaç olduğunu belirten ve durumları incelenen toplam müracaatçıya çeşitli kurumlar ve sivil toplum örgütleri tarafından gıda, eğitim, yakacak, tedavi, giyecek, ev eşyası, barınma vb. sosyal yardımlar yapılmaktadır. Sosyal yardım alan müracaatçıların yüzde 71’ine yardım eden SYDV, toplam yardım tutarının yüzde 98’ini karşılamaktadır. İl merkezinde ve bütün ilçelerde bulunan Sosyal Marketler aracılığı ile başvuran sosyal yardıma muhtaç vatandaşlara nakit yardım yerine giyecek ve ev eşyası şeklinde yardımlar yapılmaktadır (Tablo 6). Korunma ve bakım kapsamında olan, ekonomik yönden ailesi tarafından bakılmakta zorlanılan çocuk, yaşlı ve özürlülere İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ayni-nakdi yardım yapılmaktadır.

13 Sivil Toplum Kuruluşları
YOKSULLUKLA MÜCADELE SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI Kamu Kuruluşları Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi Yerel Ana Birimler - Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı - Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü - Sosyal Hizmet Koordinasyon Merkezi - Vakıflar Genel Müdürlüğü - İl Sağlık Müdürlüğü - İl Milli Eğitim Müdürlüğü - İl Tarım Müdürlüğü İlgili Birimler - İl Özel İdaresi

14 YOKSULLUKLA MÜCADELE İlgili Kuruluş Yuva Yetiştirme Yurdu Özel Reh. Merkezi Huzurevi Ayni/ Nakdi Yardım Evlat Edindirme Koruyucu Aile Aile Danışmanlık Sosyal Konut Eğitim Proje Desteği Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü + SYDV $ (Bakım Ücreti) Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü Vakıflar Genel Müdürlüğü Milli Eğitim İl Sağlık İl Müdürlüğü Tarım İl Müdürlüğü İl Özel İdaresi $ + Hizmeti veren/yürüten kuruluş  Hizmetle ilgili inceleme/sevketme yapan kuruluş Hizmeti denetleyen kuruluş $ Hizmet için bütçe sağlayan kuruluş

15 YOKSULLUKLA MÜCADELE Hizmet Alan Kişiler de Kurumlar Arası Benzerlik Gösterip Çok Kesin Bir Görev Dağılımı Bulunmamaktadır Hizmet Alan Grup Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü SYDV Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü Vakıflar Genel Müdürlüğü Milli Eğitim İl Sağlık İl Müdürlüğü Tarım İl Müdürlüğü İl Özel İdaresi Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi Denetimi; Özürlü Kimlik Kartı Sağlık Giderleri Özürlüler Kültür Sitesi Yaşlılar Huzurevine Sevk İçin Değerlendirme Huzurevi Bakım Ücreti Huzurevi Sosyal Yardıma Muhtaçlar Ayni/Nakdi Yardım Ayni/Nakdi Yardım; Sosyal Konut; Kurslar; Proje Desteği Ayni/Nakdi Yardım; Sosyal Konut;Toplu Nikah/Sünnet Öğrencilere Yemek Kırsal Kesime Hayvan Yardımı Korunmaya, Bakıma ve Eğitime Muhtaç Çocuklar Kurum Bakımı; Koruyucu Aile; Evlat Edindirme Kreş Yuva Bütçesine katkı Korunmaya, Bakıma ve Eğitime Muhtaç Gençler Yetiştirme Yurtları Yatılı Yurt; Eğitim Yardımı Okullarda ücretsiz yemek Yurt bütçesine kaktı Suç İşleyen, Madde Bağımlısı ve Çalışan Çocuklar, Gençler Aile Danışma Merkezi vası-tasıyla danış-manlık hizmeti Nakdi Yardım Çıraklık Eğitimi Devlet Hastanesi bünyesinde ”Madde Bağımlısı Danışma Merkezi” Kadınlar Şartlı Nakit Transferi; Gebelik Yardımı Okuma Yazma Kursları

16 Bu Yapı Bazı Sorunları Beraberinde Getirmektedir
YOKSULLUKLA MÜCADELE Bu Yapı Bazı Sorunları Beraberinde Getirmektedir Kamu kuruluşlarında kayıtlı müracaatçı bilgilerinde tekrarlar oluşu Kayıt düzeninin müracaatçıları takip edebilecek ve müracaat grubu ayrımını yapacak halde olmayışı Kayıtlardaki bu problemlerden dolayı hizmetlerin tekrarı; kuruluşların hizmetlerinin belli alanlarda yoğunlaşmış olması Kuruluşlar arasında ortak sosyal inceleme kriteri ve koordinasyon düzeni bulunmaması Suç işleyen, madde bağımlısı ve çocuklar ve gençlere yönelik hizmetlerin yetersizliği Kadınlara yönelik okuma yazma kursları dışında hizmet olmayışı Özürlüler için rehabilitasyon hizmeti veren kuruluşların yetersizliği

17 Sosyal Hizmetlerde Sorun ve Darboğazlar
YOKSULLUKLA MÜCADELE Sosyal Hizmetlerde Sorun ve Darboğazlar Toplumda yeterli düzeyde sosyal hizmet bilincinin oluşmaması, Sosyal hizmet sektöründe ihtiyaç sahibi kişilere yönelik kurum bakımı ve rehabilitasyon hizmeti veren kuruluşların yetersiz olması, Sosyal hizmet sektörüne ayrılan kaynakların yetersiz olması ve kaynakların etkin kullanılmaması, Sosyal hizmet veren kuruluşların yeterli eşgüdüm içerisinde olmaması, Ortaöğretim düzeyinde özürlülere eğitim verecek bir okul olmaması, Sivil toplum örgütlerinin sosyal hizmetler alanındaki çalışmalarının sınırlı ve belli alanlarda yoğunlaşmasıdır (gıda, giyecek vb.).

18 SOSYAL HİZMETLERİN GELİŞME STRATEJİLERİ VE HEDEFLERİ
YOKSULLUKLA MÜCADELE SOSYAL HİZMETLERİN GELİŞME STRATEJİLERİ VE HEDEFLERİ Sosyal Hizmetlerin Güçlü - Zayıf Yönleri - Fırsat - Tehditleri (Swot Analizi) GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER Sivas halkının yardımsever oluşu Sosyal nitelikli hizmet veren kamu kurumlarının tamamına yakınının teşkilatlarının bulunması İlde uzman personel yetersizliği Mahalle muhtarlarının sosyal hizmet alanında gerekli duyarlılığa ve bilince sahip olmaması Kamu kurum ve kuruluşlarında kayıtlı müracaatçı bilgilerinde mükerrerliğin bulunması İlin geniş araziye sahip ve köy ve mezraların merkezi yerleşim yerlerinden uzak ve dağınık olması nedeniyle ulaşım ve iletişim sorununun bulunması İlin yeterince sanayileşmemiş olması İlde bulunan sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının bütçelerinin düşük olması nedeniyle gönüllü hizmet ve yardımlarının kapsamlı ve etkili olamaması

19 SOSYAL HİZMETLERİN GELİŞME STRATEJİLERİ VE HEDEFLERİ
YOKSULLUKLA MÜCADELE SOSYAL HİZMETLERİN GELİŞME STRATEJİLERİ VE HEDEFLERİ Sosyal Hizmetlerin Güçlü - Zayıf Yönleri - Fırsat - Tehditleri (Swot Analizi) FIRSATLAR TEHDİTLER Sivas Valiliğinin Sosyal Hizmet konusuna önem vermesi Üniversitenin varlığı Belediyenin Sosyal Hizmetler alanında kurumsallaşmış olması Korunma altında bulunan çocuklar yararına kurulan Dr. Ahmet Köksal Vakfı’nın varlığı Zihinsel özürlülere yönelik 4 adet Özel Rehabilitasyon Merkezi (Simge, Sözem, Mehmet Tutuş, Çiğdem, Yeni Gelişim), Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 3 adet kuruluş (A.K.Tecer, Buruciye ve Özel İdare) bulunması İlde çalışan nüfusun sanayileşmiş illere göç vermesi Kişi başına düşen gelir oranının düşük, işsizlik oranının yüksek olması

20 YOKSULLUKLA MÜCADELE STRATEJİK PLAN SÜRECİ
Yoksulluk Haritası Hizmet Tatmin Anketleri Hedeflerin Belirlenmesi Önceliklerin ve Faaliyetlerin Belirlenmesi Planın İzlenmesi Vizyon Çalışması Harcama İzleme Çalışmaları Sosyal Hizmet Envanteri Kamu kuruluşları Belediye Valilik İl Özel İdaresi Üniversite Sivil Toplum Kuruluşları Faaliyet Bazlı Çalışma Grupları

21 YOKSULLUKLA MÜCADELE STRATEJİSİ 1-Yoksulluk sorununu anlamak
2-Yoksullukla mücadele stratejisinin amaçlarını belirlemek 3-Yoksullukla mücadele stratejisinin araçlarını belirlemek 4-Yoksullukla mücadele kamusal müdahale politikalarını oluşturmak ve uygulamak 5-Sonuçlarını izlemek ve etkileri değerlendirmek 6-Yoksullukla mücadele stratejisini katılımcı yaklaşımla sürdürmek -Merkezi Yönetim -Yerel Yönetimler -Halk -Sivil Toplum Kuruluşları

22 STRATEJİK PLANIN AMACI
YOKSULLUKLA MÜCADELE STRATEJİK PLANIN AMACI Sosyal hizmetler alanında yerel bir politikanın belirlenmesi... Sosyal hizmetler alanında çeşitli kuruluşların işbirliği içerisinde çalışması Sosyal Yardımların koordineli olarak dağıtılması Hizmet sunumunda yoksulluğun azaltılmasının yerel yönetimlerin önceliklerinden biri haline gelmesi

23 Nisan 2006 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
YOKSULLUKLA MÜCADELE İlimizde Sosyal Hizmet Alanında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen hizmetlerin daha etkin, verimli ve sürdürülebilir olması amacıyla hazırlanan “SOSYAL HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE YOKSULLUKLA MÜCADELE STRATEJİK PLANI” Nisan 2006 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

24 YOKSULLUKLA MÜCADELE “SOSYAL HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE YOKSULLUKLA MÜCADELE STRATEJİK PLANI” MIZDA Toplam 9 adet Stratejik Amaç doğrultusunda 41 adet Hedef ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik 85 adet Faaliyet belirlenmiştir.

25 YOKSULLUKLA MÜCADELE STRATEJİK AMAÇ – 1 Sosyal hizmetlere ulaşılabilirliği arttırmak için sosyal hizmete muhtaç kişi ve gruplar, kendilerini ilgilendiren sosyal hizmet faaliyetleri konusunda bilgilendirilecek, bu alanda hizmet veren sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarını vatandaşımızla buluşturmak için gerekli tanıtım faaliyetleri yapılacak, halkın sosyal hizmet uygulamalarına katkı ve Katılımları arttırılacak, gönüllülük bilincinin oluşması sağlanacaktır. STRATEJİK AMAÇ - 2 Sosyal hizmet kapsamına giren bütün bireylere daha planlı, öngörülebilir etkin ve çözüme yönelik hizmetler verilebilmesi için bu alanda hizmet veren ulusal ve il bazındaki kurum ve kuruluşların tespiti yapılacak, ilimizde sosyal hizmete muhtaç kişi ve grupların ayrıntılı envanteri çıkarılacak, gerekli güncellemeler yapılacak, Yardım sürecinin kısaltılması ve sorgulamaların daha kolay yapılabilmesi, mükerrer yardım yapılmasının önlenmesi için sosyal hizmet sunan kurumlar arasında ortak veri tabanı oluşturularak, on-line bağlantı kurulacaktır.

26 YOKSULLUKLA MÜCADELE STRATEJİK AMAÇ - 3 Sosyal hizmetlere yönelik faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların teknik alt yapıları ile fiziki çalışma koşulları iyileştirilecek, hizmet akışları disipline edilecek, personel ve araç bazında nicelik ve nitelik olarak yeterli hale getirilecektir STRATEJİK AMAÇ – 4 Sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması, ve hizmet altyapısının güçlendirilmesi amacına yönelik yeni birimler oluşturulacaktır. STRATEJİK AMAÇ – 5 Yoksulluk olgusunu oluşturan etkenlerin tespit edilmesi, önlenmesi ve yoksulluk olgusunu ortaya çıkaran etmenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

27 YOKSULLUKLA MÜCADELE STRATEJİK AMAÇ – 6 mevcut engellilerin eğitimi ve rehabilitasyonu ile ailelerinin eğitimine yönelik çalışmalar yapılacak engelli doğumların önlenmesi sağlanarak uluslar arası düzeyde kabul edilebilir oranlarda engellilik ölçütleri yakalanacak,, engelli vatandaşlarımızın topluma uyumları ve katılımları sağlanacaktır STRATEJİK AMAÇ – 7 Çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal aktivitelerden ve sosyal hizmetlerden en iyi şekilde yararlanabildiği, her türlü zararlı alışkanlık ve bağımlılığa karşı korunduğu, kendini geliştirme ve ifade edebilme imkanlarına ulaşabilecekleri, suç işlemelerini ve sokakta çalışmalarını engelleyecek sosyal hizmetler planlanarak uygulanacaktır.

28 YOKSULLUKLA MÜCADELE STRATEJİK AMAÇ – 8 Ülkemizde yaşam standartlarının iyileşmesi ve tıp alanındaki gelişmeler sonucu giderek artan yaşlı nüfusumuzun sosyal hizmetlerden azami ölçüde yararlanmaları sağlanacak,yaşlı nüfusun yaşamını kolaylaştıracak tedbirler alınacaktır. STRATEJİK AMAÇ – 9 Toplumsal kültürün ve eğitim yetersizliğinin sonucu pasif durumda bulunan kadınların toplumsal yaşama uyumları sağlanacak, inisiyatif alıp uygulayabilecekleri, bir araya gelme ve birlikte hareket etme kapasitelerini geliştirebilecekleri, sosyal hizmetlerden yeterince yararlanabildikleri, aile içi şiddete maruz kalan kadınların korunduğu bir ortam sağlanacaktır

29 SOSYAL HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ
YOKSULLUKLA MÜCADELE SOSYAL HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE YOKSULLUKLA MÜCADELE STRATEJİK PLANI ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

30 BİLGİLENDİRME AMAÇLI YAYINLAR
YOKSULLUKLA MÜCADELE Stratejik Amaç 1’in 1.Hedefinin 4.Faaliyeti : BİLGİLENDİRME AMAÇLI YAYINLAR Sosyal Hizmet Koordinasyon Merkezi tarafından yayına hazırlanan “Sorularla Sosyal Hizmet” ve “ Sosyal Hizmet Kılavuzu” kitapçıkları çoğaltılarak Mahalle Muhtarlıkları, tüm sağlık ocakları ve kaymakamlıklara gönderilmiştir.

31 ENVANTER OLUŞTURULMASI ÇALIŞMALARI
YOKSULLUKLA MÜCADELE Stratejik Amaç 2’nin, 2.Hedefinin, 1,3 ve 5. Faaliyetleri: ENVANTER OLUŞTURULMASI ÇALIŞMALARI Daha sağlıklı bir veri tabanına sahip olabilmek için Mahalle Meclisleri bünyesinde oluşturulan komisyonlar, Sosyal Hizmet Birimleri tarafından tespit edilen kişiler ile Sosyal Hizmet sunan tüm kurumların hizmet verdikleri kişilere ait bilgiler güncellenerek Sosyal Hizmet Koordinasyon Merkezi tarafından envantere aktarılmaktadır.

32 SOSYAL İNCELEMELERİN GÜNCELLENMESİ
YOKSULLUKLA MÜCADELE Stratejik Amaç 2’nin 2.Hedefinin, 6.Faaliyeti SOSYAL İNCELEMELERİN GÜNCELLENMESİ Sosyal içerikli hizmetlerin daha hızlı, etkin ve yerinde sunulabilmesi, sunulan hizmetlerden hak eden kişilerin yararlanması amacıyla sosyal hizmet sunan kurum ve kuruluşlarında hizmet alan kişilerin sosyal incelemeleri güncellenmekte olup çalışmalar devam etmektedir.

33 ORTAK VERİ TABANI PROJESİ
YOKSULLUKLA MÜCADELE Stratejik Amaç 2’nin 3.Hedefinin 2.Faaliyeti ORTAK VERİ TABANI PROJESİ Hizmetlerin daha etkin ve verimli sunulabilmesi için sosyal hizmet sunan bütün kurum ve kuruluşları kapsayacak şekilde ortak bir veri tabanı programının satın alınması için gerekli hazırlıklar tamamlanmış olup ihale aşamasındadır.

34 ÇOK AMAÇLI TOPLUM MERKEZLERİ
YOKSULLUKLA MÜCADELE Stratejik Amaç 4’ün 1.Hedefinin 1.Faaliyeti: ÇOK AMAÇLI TOPLUM MERKEZLERİ Bu kapsamda “Aşık Veysel Çok amaçlı Toplum Merkezi” ve “Gökçebostan Çok Amaçlı Toplum Merkezi” açılmıştır.

35 SOSYAL HİZMET KOMİSYONLARI
YOKSULLUKLA MÜCADELE Stratejik Amaç 4’ün, 2.Hedefinin 1.Faaliyeti: SOSYAL HİZMET KOMİSYONLARI Mahalle Meclisleri bünyesinde “Sosyal Hizmet Komisyonları” oluşturulmuştur.

36 SİVAS İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ
YOKSULLUKLA MÜCADELE Stratejik Amaç 5’in 1.Hedefinin 3.Faaliyeti SİVAS İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ İstihdama yönelik olarak eğitim ve desteklerin sağlanacağı Sivas İş Geliştirme Merkezi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde açılarak hizmet vermeye başlamıştır.

37 BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI
YOKSULLUKLA MÜCADELE Stratejik Amaç 5’in 1.Hedefinin 4.Faaliyeti BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI Yoksulluk ve işsizliğin önlenmesi, istihdamın arttırılması, proje kaynaklarından daha fazla yararlanılması açısından Valilik bünyesinde oluşturulan AB Bürosu tarafından halkımıza yönelik projeler ve kaynaklar konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır

38 MADDE BAĞIMLISI VE SUÇA YÖNELMİŞ ÇOCUKLAR
YOKSULLUKLA MÜCADELE Stratejik Amaç 5’in 2.Hedefinin 1 ve 2.Faaliyetleri MADDE BAĞIMLISI VE SUÇA YÖNELMİŞ ÇOCUKLAR Ekonomik sebeplerle dilenen, sokakta çalışmaya zorlanan, madde bağımlısı ve suça meyilli çocuklar kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumlar tarafından tespit edilmekte olup, Aile Danışma Merkezi’ne yönlendirilmektedir. Merkez aracılığıyla haklarında sosyal incelemeler yapılarak çocukların bağımlılıktan kurtulabilmeleri amacıyla rehabilite çalışmaları yapılmaktadır.

39 KONUT İYİLEŞTİRME VE KONUT EDİNDİRME YARDIMI
YOKSULLUKLA MÜCADELE Stratejik Amaç 5’in 3.Hedefinin 1 ve 3.Faaliyeti: KONUT İYİLEŞTİRME VE KONUT EDİNDİRME YARDIMI Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yardıma muhtaç kişilere yönelik olarak “Konut Edindirme Yardımı Projesi” geliştirilmiş olup, il genelinde oturulamaz durumdaki fakir ve muhtaç kişilere ait konutlar, yapılan yardımlar ile onarılıp tamir edilmiştir.

40 YOKSULLUKLA MÜCADELE Stratejik Amaç 5’in 3.Hedefinin 2.Faaliyeti: KİRA YARDIMI Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından kira yardımları yapılmakta olup, İlimiz Merkezinde 56 ailemiz bu hizmetten yararlanmaktadır.

41 YOKSULLUK HARİTASININ ÇIKARILMASI
YOKSULLUKLA MÜCADELE Stratejik Amaç 5’in 5.Hedefinin 1.Faaliyeti YOKSULLUK HARİTASININ ÇIKARILMASI Yoksulluk haritasının çıkarılması için Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı ile Valiliğimiz arasında protokol imzalanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

42 YOKSULLUKLA MÜCADELE Stratejik Amaç 7’nin 1.Hedefinin 1.Faaliyeti: GENÇLİK MERKEZLERİ İl Merkezi ve ilçelerde gençlik merkezleri oluşturulmuş olup toplam 9 adet gençlik merkezi, kültür ve sanat evi açılmıştır.

43 SOKAKTA YAŞAYAN VE ÇALIŞAN ÇOCUKLAR
YOKSULLUKLA MÜCADELE Stratejik Amaç 7’nin 8.Hedefinin 1 ve 2.Faaliyetleri SOKAKTA YAŞAYAN VE ÇALIŞAN ÇOCUKLAR Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumlarca tespit edilerek Aile Danışma Merkezine bildirilmektedir. Merkez tarafından haklarında sosyal incelemeler yapıldıktan sonra ilgili kurumlara yönlendirilmektedir.

44 SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
YOKSULLUKLA MÜCADELE Stratejik Amaç 7’nin 9.Hedefinin 2.Faaliyeti: SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ Çocuk ve genç suçluluğu alanında potansiyel gruplara kötü alışkanlıklarından uzaklaştırmak ve topluma kazandırmak için eğitim faaliyetleri düzenlemek, kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdümü sağlamak amacıyla “Sürekli Eğitim Merkezi” Aile Danışma Merkezinin üst katında açılmıştır.

45 YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL YARDIMLAR
YOKSULLUKLA MÜCADELE Stratejik Amaç 8’in 3.Hedefinin 1.Faaliyeti: YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL YARDIMLAR Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Belediye Başkanlığı, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Yaşlı Vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal yardımlar yapılmakta olup, ayrıca Merkez SYDV Başkanlığı tarafından 19 yaşlımızın huzurevi ücreti karşılanmaktadır.

46 KADINLARA YÖNELİK KURSLAR
YOKSULLUKLA MÜCADELE Stratejik Amaç 9’un 3.Hedefinin 1.Faaliyeti: KADINLARA YÖNELİK KURSLAR Kadınlarımıza yönelik olarak Aşık Veysel Çok amaçlı Toplum Merkezi’nde Biçki-Dikiş Kursu ve Bilgisayar Operatörlüğü kursu açılmıştır.

47 YOKSULLUKLA MÜCADELE Stratejik Amaç 9’un 3.Hedefinin 2.Faaliyeti: AİLE OKULU SEMİNERİ Düzenlenen Aile Okulu Semineri ile yaklaşık 100 kadına ailenin önemi, aile içi iletişim konularında eğitimler verilmiştir. Seminerler sonunda katılımcı kadınlara sertifika verilmiştir.

48 “SOSYAL HİZMETLERDE ULAŞILABİLİR İL S İ V A S”
YOKSULLUKLA MÜCADELE “SOSYAL HİZMETLERDE ULAŞILABİLİR İL S İ V A S” VİZYONU ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

49 SOSYAL HİZMET KOORDİNASYON MERKEZİ
YOKSULLUKLA MÜCADELE SOSYAL HİZMET KOORDİNASYON MERKEZİ İlimizde gerçekleştirilen sosyal hizmet sunumlarındaki mükerrerliklerin önlenmesi, ilimize yönelik sosyal hizmet kapsamlı plan, proje ve politikaların oluşturulmasını sağlamak, sosyal hizmet alanındaki eksikliklerin tespitini yaparak giderilmesi yönünde eylem planları oluşturmak amacıyla Nisan 2003 tarihinde Sosyal Hizmet Koordinasyon Merkezi kurulmuştur. Tüm ilçelerimizde de teşkilatlanma tamamlanmıştır.

50 YOKSULLUKLA MÜCADELE SOSYAL MARKET Sivas halkının yardım severlik potansiyelini muhtaç kitlenin ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda kanalize etmek, halkı bağış yapmaya teşvik etmek, bağışların ihtiyaca göre, muhtaç grupları rencide edilmeyecek şekilde ve düzenli olarak ulaştırılmasını sağlamak, veren el ile alan eli buluşturmak amacıyla Merkez ilçe başta olmak üzere tüm İlçelerimizde Sosyal Market kurulmuştur.

51 YOKSULLUKLA MÜCADELE MAHALLE MECLİSLERİ Yerel boyutta halkın sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, vatandaşın kurumsal kararlarda söz sahibi olmasının sağlanması, yerel tespitlerin geç kalınmadan zamanında yapılması amacıyla Merkez İlçede bulunan tüm mahallelerde Mahalle Meclisleri oluşturulmuştur. Mahalle Meclisleri bünyesinde Sağlık, Sosyal Hizmet,Gençlik, Güvenlik, Eğitim ve ihtiyaç duyulan diğer alanlarda alt komisyonlar oluşturulmuştur.

52 SOSYAL HİZMET BİRİMLERİ
YOKSULLUKLA MÜCADELE SOSYAL HİZMET BİRİMLERİ Valiliğimizin, “Sosyal Hizmetlerde Ulaşılabilir Şehir Sivas” vizyonu çerçevesindeki temel hedefi bu alandaki fiziki altyapı ihtiyacını giderek sosyal hizmet kapsamına giren bütün bireylere sürekli ve kalıcı şekilde, daha fazla ve daha etkili hizmet vermektir. Bu kapsamda ilimizde bulunan sağlık ocakları bünyesinde açılan Sosyal Hizmet Birimleri sorumluluk bölgelerindeki sosyal hizmet tespitlerini ve faaliyetlerini organize etmektedir. Bu kapsamda tespit edilen sosyal hizmete muhtaç kişilerin ayrımı şu şekildedir. HİZMET GRUPLARI SAYISI Sosyal Yardıma Muhtaç 1745 Engelli 3378 Bakıma Muhtaç Yaşlı 965 TOPLAM 6088

53 SOSYAL HİZMET DANIŞMA BÜROSU
YOKSULLUKLA MÜCADELE SOSYAL HİZMET DANIŞMA BÜROSU İlimizde sosyal hizmete muhtaç kişi ve ailelerin hizmete daha kısa sürede ve bilinçli olarak ulaşabilmeleri, sosyal hizmet alanında ilimizde bulunan imkanlardan haberdar edilmelerini ve bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla, “Sosyal Hizmet Danışma Bürosu” açılmıştır.

54 HASTANE SOSYAL HİZMET DANIŞMA BÜROLARI
YOKSULLUKLA MÜCADELE HASTANE SOSYAL HİZMET DANIŞMA BÜROLARI İnsan sirkülasyonunun en yoğun yaşandığı yerlerden olan hastanelerimiz, insanların sürekli gittikleri yerler olmadığından muayene ve tedavi prosedürlerinin gerçekleştirilmesi aşamalarında yabancılık ve yanlışlıklar yaşanmaktadır. Bu olay hastanelerde yığılmalara ve hizmet sunumunun kalitesinin düşmesine sebebiyet vermektedir. Bunu önleyebilmek amacıyla İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve İl Sağlık müdürlüğü işbirliği ile Sivas 1. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi ve Demiryolları Hastanesi içerisinde hastanelere tedavi için gelen bakıma muhtaç bazı kesimlere yönelik gönüllü hizmet büroları açılmıştır yılında faaliyete geçen gönüllü bürolarının faaliyetlerinin kalıcı ve etkin olması için çalışılmaktadır. Bu gönüllü hizmetler sivil toplum kuruluşları ile ortak olarak yürütülmektedir.

55 KARDEŞ AİLE KAMPANYASI
YOKSULLUKLA MÜCADELE KARDEŞ AİLE KAMPANYASI Toplumsal sorunların en büyüklerinden birisi olan yoksulluk sorununun çözülmesinde devlet hizmetlerinin yanında, halkımızın da sorumluluk üstlenmesini, yardımsever insanlarımızın yoksullarımıza destek olmasını sağlamak üzere Valiliğimiz öncülüğünde “Kardeş Aile Kampanyası” başlatılmıştır.

56 “SOSYAL HİZMET GÖNÜLLÜSÜ” PROJESİ
YOKSULLUKLA MÜCADELE “SOSYAL HİZMET GÖNÜLLÜSÜ” PROJESİ İlimizde yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerinde halk katılımının sağlanması hizmet sunumunda sivil toplum örgütlerinin katkılarını da sağlayabilmek için “Sosyal Hizmet Gönüllüsü” projesi faaliyete geçirilmiştir. Bu kapsamda sosyal hizmet gönüllüsü olarak tespit edilen vatandaşlarımız il merkezimizde pilot olarak seçilen mahallelerde her sokağı, her evi tek tek dolaşarak sosyal hizmete ihtiyacı olan kişilerin tespiti yapılmaktadır.

57 DANIŞMA VE KOORDİNASYON KURULU SOSYAL HİZMET ALT KOMİSYONU
YOKSULLUKLA MÜCADELE DANIŞMA VE KOORDİNASYON KURULU SOSYAL HİZMET ALT KOMİSYONU Sosyal hizmetlerin yerel boyutta değerlendirilerek geliştirilmesi amacıyla Sivas Danışma ve Koordinasyon Kurulu Sosyal Hizmet Alt Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyon üçer aylık toplantılar yapmakta, sosyal hizmet uygulamalarını değerlendirmektedir.

58 İL SOKAK ÇOCUKLARI KOMİSYONU
YOKSULLUKLA MÜCADELE İL SOKAK ÇOCUKLARI KOMİSYONU İlimizde bir olgu haline gelmeyen sadece birkaç vaka ile sınırlı bulunan sokakta çalışan çocuk konusunun yaygınlaşmasını önlemek ve ortadan kaldırmak için yerel boyutta stratejilerin belirlenmesi için İl Sokak Çocukları Komisyonu oluşturulmuştur.

59 SOSYAL HİZMETLERDE ULAŞILABİLİR İL
YOKSULLUKLA MÜCADELE SOSYAL HİZMETLERDE ULAŞILABİLİR İL S İ V A S

60 Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
YOKSULLUKLA MÜCADELE Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Tarihinde kabul edilen 3294 Sayılı Kanunun 7 maddesi gereğince İlde fakr-ü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlara yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak, gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak amacıyla tarihinde, Sivas İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adı altında kurulmuş olup, amacı çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir.

61 YOKSULLUKLA MÜCADELE AMACI Sosyal güvenceden yoksun fakir ve muhtaç durumdaki ailelerle, geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde, topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek. Sürekli ve kalıcı şekilde hizmet vererek, ihtiyaçlarını gidermektir

62  Yardım Yapılacak kişileri tespit ederek envanterini çıkartmak
YOKSULLUKLA MÜCADELE STRATEJİSİ  Yardım Yapılacak kişileri tespit ederek envanterini çıkartmak  Yoksulluğun önlenmesi amacıyla sosyal nitelikli projeler hazırlamak  Muhtaç kişilere yardım eden diğer sosyal amaçlı gönüllü kuruluşlarla işbirliğini sağlamak.  Yapılacak olan sosyal Yardım dağıtımlarını koordine etmek, işbirliğini geliştirmek. Mükerrer yardımı önlemek  Fakir ve muhtaç kişilerin bir iş veya meslek sahibi olmalarını sağlamak üzere kurs, eğitim, seminer vb.. faaliyetler planlamak ve yürütmek

63 YOKSULLUKLA MÜCADELE  Özürlülerin her türlü hizmete kolay ulaşabilmeleri için çalışmalar yapmak, onların ihtiyaçlarını gidermek.  Kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kişi ve kuruluşların sosyal hizmet odaklı faaliyetlerini değerlendirmek ve çalışmalar katılmak. Özetle Sosyal yardımlaşma ve dayanışma alanında gerçekleştirilecek hizmetlerle, bu hizmetlerden yararlanacak hedef kitlenin ihtiyaçlarını kalıcı şekilde gidermektir.

64 YOKSULLUKLA MÜCADELE HEDEF  Kentsel ve kırsal alanda fakir ve muhtaç durumdaki kişilerin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı sağlayarak ihtiyaçlarını gidermek,  Ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımızın gıda, yakacak, barınma, ilaç gibi acil ve güncel ihtiyaçlarını karşılamak,  Sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak,  Sosyal hizmetler alanında Vatandaş-Devlet işbirliği içerisinde daha fazla ve daha etkili hizmet vermek.

65 YOKSULLUKLA MÜCADELE KURUM İÇİ FAALİYETLER Vakfımız çalışmaları, Vakıf Başkanı ve Mütevelli Heyet tarafından yönlendirilmektedir. VAKFIN ORGANLARI Mülkî idare amirleri (Sayın Vali) vakfın tabii başkanı olup, illerde Belediye Başkanı, Defterdar, İl Millî Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Tarım Müdürü, İl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü ve İl Müftüsü; Ayrıca her faaliyet dönemi için, İl dahilindeki köy ve mahalle Muhtarlarının Valinin çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kendi aralarından seçecekleri birer muhtar üye ile ilde kurulan ve bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri iki temsilci ve hayırsever vatandaşlar arasından İl genel meclisinin seçeceği iki kişi görev alır.

66 VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ
YOKSULLUKLA MÜCADELE VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ Sayın Vali Başkanlığında her hafta Perşembe günleri toplanmaktadır. Vakfımıza yardım almak için başvuran kişilerinin başvuru değerlendirmesi ve gerçekleştireceğimiz yardım faaliyetleri, bu toplantı sonucunda karara bağlanmaktadır. 2004 YILI içerisinde 21 Heyet toplantısı düzenlenmiş olup 542 Gündem maddesi görüşülmüştür. Gerçekleştirilen bu toplantılarda 1983 kişi/ailenin muhtaçlık dosyası görüşülmüş olup 1082 kişi muhtaç olarak görülmemiş 901 kişi ise muhtaç kabul edilmiştir. 2005 YILI içerisinde 11 Heyet toplantısı düzenlenmiş olup 462 gündem maddesi görüşülmüştür. Gerçekleştirilen bu toplantılarda 1558 kişi/ailenin muhtaçlık dosyası görüşülmüş olup 847 kişi muhtaç olarak görülmemiş 711 kişi ise muhtaç kabul edilmiştir. .

67 içerisinde 36 Heyet toplantısı düzenlenmiş olup
YOKSULLUKLA MÜCADELE 2006 YILI içerisinde 36 Heyet toplantısı düzenlenmiş olup 1364 gündem maddesi görüşülmüştür. Gerçekleştirilen bu toplantılarda 518 kişi/ailenin muhtaçlık dosyası görüşülmüş olup 372 kişi muhtaç olarak görülmemiş 146 kişi ise muhtaç kabul edilmiştir.

68 Akdeğirmen Mahallesi Kepenek Cad. No: 37 de
YOKSULLUKLA MÜCADELE YERLEŞİM Akdeğirmen Mahallesi Kepenek Cad. No: 37 de Vakıf bürosu ve deposu olarak hizmet vermektedir 2007 Yılından itibaren satın almış oğlumuz kepenek caddesinde bulunan Barış apartmanındaki daire ve dükkan birleştirilerek Vatandaş Odaklı Kamu Yönetimi Büro sistemine göre dizaynı gerçekleştirilerek büro faaliyetine burada devam edilecektir

69 PERSONEL Vakıfta 1 Müdür, 1 Muhasebe Müdürü,1 Vakıf Şefi,
YOKSULLUKLA MÜCADELE PERSONEL Vakıfta 1 Müdür, 1 Muhasebe Müdürü,1 Vakıf Şefi, 2 Sosyal Çalışmacı, 7 Vakıf Memuru, 1 Muhasebe Memuru, 3 Yardımcı Personel, olmak üzere 16 personel Görev Yapmaktadır

70 2004 YILI İÇERİSİNDE 19.887 KM YOL KAT EDİLMİŞTİR
YOKSULLUKLA MÜCADELE ARAÇ – GEREÇ DURUMU Vakıf hizmetlerinde kullanılmak üzere 58 FT 352 plakalı 1 adet minibüs tipi kamyonet ve 58 FZ 032 Plakalı 1 adet pick-up tipi oto mevcuttur. Vakfımıza yardım almak üzere başvuruda bulunan kişilerin Mahallinde yapılan Sosyal İnceleme ve Yardım dağıtım çalışmaları hizmetlerinde kullanılmaktadır.. * * * İLİMİZDE 74 MAHALLE 145 KÖY OLMAK ÜZERE HİZMET SINIRLARIMIZ İÇERİSİNDE YER ALAN 219 YERLEŞİM YERİ BULUNMAKTADIR 2004 YILI İÇERİSİNDE KM YOL KAT EDİLMİŞTİR 2005 YILI İÇERİSİNDE KM YOL KAT EDİLMİŞTİR

71 Her iki yurdun tasarrufu Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir
YOKSULLUKLA MÜCADELE VAKFIN VARLIKLARI A-ÖĞRENCİ YURTLARI 1- Sivas İli Pulur Mahallesi Kongre Lisesi yanında 224 Kişilik Yurt yılında tamamlanmıştır. Arsası Aralık 2000 itibariyle satın alınmıştır. Şuan 180 öğrenci barınmaktadır. 2- Sivas İli Gökçebostan Mahallesi Seyrantepe Caddesinde, “Prof Dr. Necati Ersen Anadolu Öğretmen Lisesi” yanında 300 Kişilik Melek Reşit Hanım Yurdu tarihinde tamamlanmıştır. Şuan 50 erkek 30 kız olmak üzere 80 öğrenci barınmaktadır. Her iki yurdun tasarrufu Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir

72 YOKSULLUKLA MÜCADELE B-KONUTLARIMIZ Fatih Mh. 46. Sokakta 468 m2 arsa üzerine her biri 50 m2’lik 10 adet konutumuz sakat ve çalışamaz durumdaki vatandaşlarımıza tahsis edilmiştir.

73 YOKSULLUKLA MÜCADELE C-İŞTİRAKLERİMİZ 1989 yılında Vakfımız “ Sivas İli Kömür Tevzii ve Temel İhtiyaç Maddeleri Temin ve Satış Ortaklığı ”nı kurmuştur. Daha sonra Limited Şirkete dönüştürülmüştür Kurmuş olduğumuz iştirakimizde, Sivas ili kömür fiyatları dengelenmiş, her yıl alınan kar payı ile fakir ve muhtaç durumdaki kişilere yardım yapılmasına katkı sağlanmıştır..

74 Mütevelli Heyetçe kabul edilmiştir.
YOKSULLUKLA MÜCADELE V A K F I N F A A L İ Y E T L E R İ MÜRACAATLAR : İl merkezi ve bağlı köylerden bugüne kadar müracaat olmuş, bunlardan civarında fakir olduğu Mütevelli Heyetçe kabul edilmiştir.

75 2004-2005-2006 yılında gerçekleşen yardımların dökümü şöyledir.
YOKSULLUKLA MÜCADELE V A K F I N F A A L İ Y E T L E R İ YARDIMLAR : Dosyası olan kişilere sağlık ilaç yardımları istisnasız yapılmaktadır. Yakacak, yiyecek, giyecek, kırtasiye gibi yardımlarımız çoğunluğu teşkil etmektedir. Şartlı Nakit Transferi ve Sosyal Riski Azaltma Projesi ile de yardımlarımız hız kazanmıştır. Bunların dışında müracaat halinde kira, çeşitli ihtiyaçlar için nakdi yardım, sermaye verilmesi gibi yardımlarımız da yapılmaktadır. yılında gerçekleşen yardımların dökümü şöyledir.

76 YOKSULLUKLA MÜCADELE YARDIMIN TÜRÜ 2004 YILI YİYECEK YARDIMI 3.158 GİYECEK YARDIMI 2.220 YAKACAK YARDIMI 3.410 BARINMA İHTİYACI İÇİNYAPILAN YARDIMLAR 789 AFET YARDIMLARI (Yangın-Sel-Deprem vb) 13 EĞİTİM YARDIMLARI (Önlük-kırt.-yurt-ulaşım,burs vb) 4.510 TAŞIMALI EĞİTİM YEMEK SAĞLIK YARDIMLARI 12.327 ÖZÜRLÜLERE YARDIMLAR(Nakdi Yard.,Özel Eğitim) 32 ORTOPEDİK YARDIMLAR (Protez-Özürlü Araç-Gereç) 9 PROJE DESTEKLERİ GEÇİMİNİ TEMİN EDİCİ YARDIMLAR 11 PARA YARDIMLARI 1.190 DİĞER YARDIMLAR 1.832 TOPLAM 29.501

77 YOKSULLUKLA MÜCADELE YARDIMIN TÜRÜ 2005 YILI YİYECEK YARDIMI 3.021 ,00 GİYECEK YARDIMI 2.362 36.165,29 YAKACAK YARDIMI 3.347 ,10 BARINMA İHTİYACI İÇİNYAPILAN YARDIMLAR 861 ,50 AFET YARDIMLARI (Yangın-Sel-Deprem vb) . EĞİTİM YARDIMLARI (Önlük-kırt.-yurt-ulaşım,burs vb) 4.139 ,64 TAŞIMALI EĞİTİM YEMEK SAĞLIK YARDIMLARI 602 66.491,70 ÖZÜRLÜLERE YARDIMLAR(Nakdi Yard.,Özel Eğitim) 99 7.750,00 ORTOPEDİK YARDIMLAR (Protez-Özürlü Araç-Gereç) 3 175,00 PROJE DESTEKLERİ GEÇİMİNİ TEMİN EDİCİ YARDIMLAR 12 3.934,31 PARA YARDIMLARI 4.127 ,00 DİĞER YARDIMLAR 1.377 16.548,65 TOPLAM 19.950 ,19

78 YOKSULLUKLA MÜCADELE YARDIMIN TÜRÜ 2006 YILI (EKİM 2006) YİYECEK YARDIMI 2877 GİYECEK YARDIMI 51 791 YAKACAK YARDIMI BARINMA İHTİYACI İÇİNYAPILAN YARDIMLAR 1051 ,40 AFET YARDIMLARI (Yangın-Sel-Deprem vb) 6 2.450 EĞİTİM YARDIMLARI (Önlük-kırt.-yurt-ulaşım,burs vb) 2174 TAŞIMALI EĞİTİM YEMEK SAĞLIK YARDIMLARI 224 41.297,29 ÖZÜRLÜLERE YARDIMLAR(Nakdi Yard.,Özel Eğitim) 64 7.645 ORTOPEDİK YARDIMLAR (Protez-Özürlü Araç-Gereç) 14 2.461 PROJE DESTEKLERİ GEÇİMİNİ TEMİN EDİCİ YARDIMLAR 11 4.550 PARA YARDIMLARI 3696 DİĞER YARDIMLAR 249 8,561 TOPLAM 10.957 ,69

79 VAKFIMIZCA 2005 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN
YOKSULLUKLA MÜCADELE VAKFIMIZCA YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖNEMLİ BAZI YARDIM FAALİYETLERİ YAKACAK YARDIMI Türkiye kömür işletmelerince vakfımıza gönderilen 5250 ton torba linyit kömürünün tonu aileye dağıtılmıştır Kalan yakacak yardımının dağıtımı ise devam etmektedir. yakacak yardımımız toplam: YTL tutmaktadır RAMAZAN BAYRAMI kişiye her bir aileye 75 YTL yiyecek yardımı olmak üzere toplam YTL nakdi yardım yapılmıştır. EĞİTİM YARDIMI Bu amaçla Aileye her bir aileye 75 YTL öğrencilerin donanımlı olarak eğitim dönemine başlamaları amacıyla YTL eğitim yardımı yapılmıştır. HUZUR EVİ ÜCRETİ Vakfımızca fakir ve muhtaç durumdaki 19 yaşlının huzur evi ücreti ödenmekte olup 2005 yılı için ,50 YTL harcanmıştır SOKAKTA BARINAN KİŞİLER Kış aylarında sokakta kalan ve kimsesi olmayanlar için şehrimizdeki iki otelle anlaşma yapılmış olup, bu kişilerin soğuktan donmamaları için tedbir alınmıştır. bugüne kadar otelde 15 kişi misafir edilmiştir. KURBAN BAYRAMI Kurban Bayramı sebebiyle kişiye her bir aileye 100.YTL nakdi yardımı olmak üzere toplam YTL nakdi yardım dağıtımı gerçekleştirilecektir SAĞLIKSIZ AYAKKABI GİYENLERİN SAĞLIKLI AYAKKABI GİYMESİNİ TEŞVİK ETME İlimizdeki okullarda eğitim gören öğrencilerimizin sağlıklı ayakkabı giymelerini teşvik etmek amacıyla öğrenciye

80 SOSYAL HİZMETLERDE ULAŞILABİLİR İL S İ V A S
YOKSULLUKLA MÜCADELE SOSYAL HİZMETLERDE ULAŞILABİLİR İL S İ V A S Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Akdeğirmen Mah. Kepenek Cad. No: SİVAS Telefon: Faks:


"SOSYAL HİZMETLERDE ULAŞILABİLİR İL S İ V A S" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları