Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Engelli Yetişkinler için Mesleki Uygunluk Modülü Geliştirme Development of Vocational Suitability Module for Disabled Adults Doç. Dr. Dolunay ŞENOL Sosyoloji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Engelli Yetişkinler için Mesleki Uygunluk Modülü Geliştirme Development of Vocational Suitability Module for Disabled Adults Doç. Dr. Dolunay ŞENOL Sosyoloji."— Sunum transkripti:

1 Engelli Yetişkinler için Mesleki Uygunluk Modülü Geliştirme Development of Vocational Suitability Module for Disabled Adults Doç. Dr. Dolunay ŞENOL Sosyoloji Bölümü Doç. Dr. Dolunay ŞENOL Sosyoloji Bölümü

2 PROJE ÖZETİ SUMMARY 2

3 HAYATBOYU ÖĞRENİM PROGRAMI LEONARDO DA VINCI Projenin Adı: Engelli Yetişkinler için Mesleki Uygunluk Modeli Geliştirilmesi Proje Sahibi Kurum:Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Proje Türü: Yenilik Transferi Proje Süresi: 24 ay (Ekim 2012-Eylül 2014) LIFELONG LEARNING PROGRAMME LEONARDO DA VINCI Project Title: Development of Vocational Suitability Module for Disabled Adults Project Owner:Kırıkkale University, Faculty of Arts And Science Project Type: Transfer of Innovation Project Duration: 24 months (October 2012-September 2014) 3

4 Bütün AB ülkelerinde engelli yetişkinler çalışan nüfus içinde olması gerekenden az bir şekilde temsil edilmektedirler. Birçok hizmet birimi engelli yetişkinlere eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca pek çok da LdV (Leonardo da Vinci) projeleri mevcuttur. Fakat bunlardan hiçbirisi tam anlamıyla engelli yetişkinlerin istihdamını desteklemek amacıyla işveren ve kamu sektörü çalışanları arasında iş bağlantılarını sağlayacak nitelikte projeler değildir In all EU countries disabled adults are underrepresented in the working population. Many services offer training and advice to disabled adults, some from LdV projects which will be included, but none that create working links between employers and public sector workers to support the employment of disabled adults. 4

5 PROJENİN AMAÇLARI-1 Engelli yetişkinlere destek olmak amacıyla çalışanlara ve işverenlere beceri kazandırarak, uygun ortam içerisinde çalışabilen engelli yetişkin sayısını artırmak; Engelli yetişkin istihdamı hakkındaki eğitim kurslarının transferi; Devlet kurumlarında, kliniklerde, üniversitelerde ve özel işletmelerde bulunan kimselere, yüz yüze, uzaktan eğitim ve bilgi iletişim teknolojilerini temel alan ürünler üretmek; AIMS OF THE PROJECT-1 to increase the number of disabled adults able to work in suitable employment, providing skills for their support workers and their employers to transfer innovative training courses in skills for the employment of disabled adults, To produce a face to face, distance learning and ICT based materials that can reach individuals in government offices and clinics, at colleges, and in employers’ premises 5

6 PROJENİN AMAÇLARI-2 Yerel kültürel bağlama duyarlı engelli danışmanlığı ve istihdam yönlendirme tekniklerini içermek; Mesleki bağlamda engelli yetişkinlerin temel ve kilit yetkinliklerini gözlemlemek ve ortaya koymak; Yetişkin engelli öğrenicilerin farklı ihtiyaçlarını göz önüne alarak, formel ve informel öğrenme çıktılarını geliştirmek; Yetişkin engellilerin toplumsal ve mesleki katılımını geliştirmek için uygun yetkinliği belirlemek: Rehberlik ve danışmanlık faaliyeti. AIMS OF THE PROJECT-2 to incorporate skills for disability case-management and educator and inter-agency working, sensitive to the local cultural context and include employment guidance techniques to observe and put in evidence basic and key competencies of disabled adults in job contexts; to improve the validation of non-formal and informal learning outcomes, taking into account the different needs of adult disabled learners; to recognize the observed and evaluated competences in order to improve social insertion and job insertion of disabled people: Guidance & counseling action 6

7 PROJENİN HEDEFLERİ-1 Yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda (ki projenin ilk basamaklarını temsil eder), başarılı tecrübeleri ve farklı Avrupa çerçevesindeki modelleri karşılaştırmak için katılımcılar birlikte çalışacaklardır. Proje, kamu sektörü çalışanları ve işverenler için, tasarım ve etkinlik konusunda araştırılmış kanıta dayanan, MEÖ (Mesleki Eğitim Öğretim) ile bütünleşmiş ve test edilmiş bir kurs, yüz yüze eğitimin yanı sıra eğitim verilmesi için bir E-eğitim platformu, ortaklar ve diğerleri tarafından sonuçların sürekli kullanımı için bir ileti planı. Engelli yetişkin yaşam boyu eğitim konusundaki temaya odaklanmış sürekli bir Avrupa iletişim ağı oluşturmak için, ortaklar işbirliği yapacaklardır. OBJECTIVES THE PROJECT-1 The aim of DEVOMDA establish and subscribe a permanent network of highly competent European institutions in the field of new strategies and approaches connected with Long Life Learning Programmes and job-insertion project for disabled adult. To cooperate to the improvement of the training services quality for the acquisition of skills by disabled adults on the job and of ability of disabled adults to adapt their skills in a working contexts on continuous evolution. The Project aims to increase the appropriate employment of people with disabled adults, by equipping the partner countries with a tested training module. 7

8 KOORDİNATÖR KURULUŞ OLARAK KIRIKKALE ÜNİVERSİTE’SİNİN ROLÜ Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi (KKU-FEF) proje sahibi ve yönlendirici kuruluştur. Bütün proje idaresinde ve proje etkinliklerinin yürütülmesi sırasında öncü bir rol oynamaktadır. Başlıca sorumlulukları yanında, KKU-FEF beceri modülleri oluşturma yöntemine, proje eğitim materyallerinin tasarımına ve proje etkinlik ve sonuçlarının değerlendirilmesi ile saptanmasına destek olacaktır. KKU-FEF yerel ve yabancı proje ortakları ile birlikte gerekli çalışmaları yürütecek ve ilgili mesleki standartları belirleyecektir. KKU-FEF ortaklık adına Türkiye’deki Ulusal Ajans ile etkin iletişim sağlayacak, ortaklık anlaşmalarını uygulayacak; sözleşmeler üzerine dayalı bütçeyi paylaştıracak ve son olarak bir uluslararası toplantı düzenleyecektir. ROLE OF THE KIRIKKALE UNIVERSITY IN THE PROPOSED PROJECT KKU-FEF is the applicant and coordinator organization in the project. It plays a leading role during the overall project management and coordination of the project activities. KKU is the coordinator of Management and Coordination work package. Besides the major responsibilities, KKU-FEF assists the methodology of skills modules aspects, of entire design of project training materials, evaluation as well as the valorization of the project activities and results. KKU-FEF will carry out essential works in TR along with other local project partners to identify requirements in DEVOMDA in TR, and will identify relevant occupational standards. KKU will provide efficient communication with Turkish NA on behalf of the partnership; implement the partnership agreements; distribute the budget based on the contracts. KKU-FEF Will organize a transnational meeting in TR. 8

9 T EŞEKKÜRLER T HANK YOU 9


"Engelli Yetişkinler için Mesleki Uygunluk Modülü Geliştirme Development of Vocational Suitability Module for Disabled Adults Doç. Dr. Dolunay ŞENOL Sosyoloji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları