Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTAK PAYLAŞIM ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Hazırlayan: ENVER PEHLİVANOĞLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTAK PAYLAŞIM ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Hazırlayan: ENVER PEHLİVANOĞLU."— Sunum transkripti:

1 ORTAK PAYLAŞIM ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Hazırlayan: ENVER PEHLİVANOĞLU

2 ortak paylaşım2 TARİHİMİZ Merkezimiz 2003 tarihinde kurulmuş olup, 2004 tarihinden itibaren bulunduğu bölgede MEB’e bağlı ilk kurum olarak faaliyetlerine başlamıştır. 2010 yılında benzer faaliyetlerde bulunan Mavi Nokta Özel Eğitim Merkezi’ni de bünyemize dahil ederek, hizmetlerimize, emin adımlarla, toplam 30 personel ve 200 öğrenci ile devam etmekteyiz. HISTORY Our center that was established in 2003, stated to operate in 2004 as the first organization connected to the Ministry of National Education in the region where it is located. With the merger of Blue Point Private Education Center (Mavi Nokta Özel Eğitim Merkezi) whose activities were similar to ours, we surely continue to provide our services with 30 staffs and 200 students in total.

3 ortak paylaşım3 Merkezimizden, 1 yaşından 30 yaşına kadar olan tüm engelli bireyler faydalanabilmektedir. Eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında her bireye haftada 3 saat eğitim ve destek hizmetler verilmektedir. All handicapped individuals from 1 year to 30 years old are able to benefit from our center. In the context of educational and rehabilitative services, education and support services are provided to each individual 3 hours per week

4 ortak paylaşım4 VERİLEN REHABİLİTASYON HİZMETLERİ Bedensel engelli bireylere, “Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı” doğrultusunda, fizik tedavi hizmetleri verilmesi, bu bireylerin topluma entegrasyonu ile ilgili çalışmaların yürütülmesi. REHABILITITATIVE SERVICES PROVIDED In line with the “Physically Handicapped Individuals Support Education Program”, to provide physical therapy services to disabled individuals and to conduct related studies in order to integrate these individuals into the society.

5 ortak paylaşım5 Bedensel ve zihinsel engelli bireylere, “Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı - Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı” doğrultusunda, fiziksel ve zihinsel yönden yetersizlikleri göz önüne alınarak gerekli özel eğitim hizmetleri verilmesi ve topluma entegrasyonlarının sağlanması ile ilgili çalışmaların yürütülmesi. In line with the “Physically Handicapped Individuals Support Education Program – Individuals with Mental Disabilities Support Education Program”, to provide necessary and private education services by taking physical and mental deficiencies into account, and to conduct related studies in order to integrate these individuals into the society.

6 ortak paylaşım6 Zihinsel engelli bireylere “Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı” doğrultusunda yetersizlikleri göz önünde bulundurularak, gerekli özel eğitim hizmetlerinin sağlanması ve bu bireylerin topluma entegrasyonu ile ilgili çalışmaların yürütülmesi. In line with the “Individuals with Mental Disabilities Support Education Program”, to provide necessary and private education services by taking physical and mental deficiencies into account, and to conduct related studies in order to integrate these individuals into the society.

7 ortak paylaşım7 Kurumumuzun bulunduğu bölgenin, gecekondulaşmanın yoğun olduğu, göç alan bir bölge konumunda olması nedeniyle, Zihinsel engelli bireylerin eğitimi ve rehabilitasyonu konusunda, aile eğitimine yönelik çalışmaların yoğun olarak sürdürülmesi ve bu çalışmalarla ailelere gerekli eğitsel ve psikolojik desteğin sağlanması hedeflenerek çalışmaların yürütülmesi. Because our organization is located in a jurisdiction where squatting is intensive and immigrants move into, to follow up intensive studies in line with family education with respect to the education and rehabilitation of individuals with mental disabilities and to conduct these studies by aiming to provide necessary educational and psychological support to families.

8 ortak paylaşım8 Kurumuzda eğitim ve rehabilitasyon hizmeti alan kaynaştırma öğrencilerinin devam ettikleri okullar ile işbirliği sağlanarak, okul rehberlik servisinin ve sınıf rehber öğretmenlerinin öğrenciler hakkında bilgilendirmesi ve uygulanacak olan eğitim- rehabilitasyon çalışmalarının planlanması konusunda ortak çalışmaların yürütülmesi. By collaborating with the schools attended by integration students who receive education rehabilitation services from our school, to make the school’s counseling service and class guidance counselor informed about students and to conduct joint studies in planning education and rehabilitation studies that will be applied.

9 ortak paylaşım9 Kurumumuzda çalışan tüm personelin katılımı sağlanarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet içi eğitim seminerlerinin yürütülmesi. By promoting the attendance of all staff, to conduct on the job training seminars when needed.

10 ortak paylaşım10 Edindiğimiz mesleki tecrübe ile, mesleki eğitime yönlendirilebilecek bireylerin tespitinin sağlanması ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanarak bu bireylerin mesleki eğitime yönlendirilmesi çalışmalarının yürütülmesi. Within the framework of our professonal experience, to determine individuals that may be directed to occupational training and to conduct necessary studies in order to make these individuals directed to occupational training by collaborating with other organizations and institutions.

11 Adıyaman RAM11 PROJEYE OLAN KATKIMIZ Özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin toplum tarafından kabullenilmesi ve topluma entegrasyonlarının sağlanmasını konusunda yapılacak olan çalışmaların tespiti ve desteklenmesi konusunda katkı sağlamak. OUR CONTRIBUTION TO THE PROJECT To contribute to the determination and support of the studies related to the adoption of students that needs special education by the society and the integration of these students to the society.

12 ortak paylaşım12 Uygulamakta olduğumuz ve başarılı sonuçlar elde ettiğimiz çalışmaların, projeye dahil edilmesi. To include the studies that are currently applied and we got successful results into the project.

13 ortak paylaşım13 Projenin uygulanması sonucunda ortaya çıkan tüm proje verilerinin, bölgedeki tüm özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile paylaşmının sağlanması. To share all the project data acquired as a result of the application of the project with all private education and rehabilitation centers.

14 ortak paylaşım14 Projenin uygulanması sonucunda ortaya çıkan tüm proje verilerinin, bu güne kadar hizmet verdiğimiz 500 aile ile paylaşılmasının sağlanması., To share all the project data acquired as a result of the application of the project with 500 families that we have provided services so far.

15 ortak paylaşım15 Bu güne kadar edindiğimiz deneyim ile, engelli bireylerin mesleki eğitime yönlendirilerek, toplum ve aile tarafından problem teşkil eden bir unsur olmaktan çıkarılmasının sağlanması. In line with the experience that we gained, to rescue handicapped individuals from being seen problematic factors by the society and family by directing them to occupational training

16 ortak paylaşım16

17 ortak paylaşım17

18 ortak paylaşım18

19 ortak paylaşım19

20 ortak paylaşım20

21 ortak paylaşım21

22 ortak paylaşım22

23 ortak paylaşım23

24 ortak paylaşım24

25 ortak paylşım25

26 ortak paylaşım26

27 ortak paylaşım27

28 ortak paylaşım28

29 ortak paylaşım29

30 ortak paylaşım30

31 ortak paylaşım31 Yakında tecrübemizle yeni yerde buluşmak üzere Soon experience a new place to meet


"ORTAK PAYLAŞIM ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Hazırlayan: ENVER PEHLİVANOĞLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları