Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teknoloji ve İş Geliştirme Daire Başkanlığı Döner Sermaye İşletme Müd.

2 Döner Sermaye İşletme Müd.
SUNUM PLANI 1.BÖLÜM NEDEN MEDULA 3 2.BÖLÜM MEDULA 3 TANITIM VE EĞİTİMİ 3.BÖLÜM PLANLANAN İŞLEMLER 4.BÖLÜM MEDULA 1-2 ile MEDULA 3 FARKLARI 5.BÖLÜM ÖZET BAŞLIKLAR 6.BÖLÜM SIK SORULAN SORULAR Döner Sermaye İşletme Müd.

3 Döner Sermaye İşletme Müd.
1.BÖLÜM NEDEN MEDULA V3 Döner Sermaye İşletme Müd.

4 MEDULA 1-2 DE BEYANA ESAS KONTROL UYGULANAN İŞLEMLER
MEDULA 1-2 de sağlık hizmet sunucularının beyanına istinaden sisteme kaydettikleri ve doğruluğu örneklenen grupta olmaları halinde fatura inceleme komisyonlarınca kontrol edilebilen işlemler; Birlikte faturalandırmama kuralının uygulanamaması, (Beyana esas kontrol- Fatura İnceleme Komisyon denetimi) 2) Miad kontrollerinin (tedavi süresince, günlük,yıllık, ömür) hizmet vermeden işlem haksahibi olup olmadığının sağlık hizmetini sunan tesisçe bilinmemesi ve ödeme sorguda hizmet bedelinin ödenmesine izin verilmesi, (beyana esas kontrol kontrol-inceleme komisyon denetimi) Döner Sermaye İşletme Müd.

5 MEDULA 1-2 HATALI UYGULAMALAR
Sağlık Hizmet Sunularının MEDULA sistemini yanlış kullanmaları nedeniyle hastaların ve tesislerin mağdur olmaları; 3) Ayaktan başvurularda gereksiz ve kontrolsüz takip no alınarak hastalara fazladan muayene katılım payı tahsiline neden olunması (söz konusu kontrol inisiyatifinin sağlık tesislerince yeterli düzeyde kullanılmaması nedeniyle hastalara fazla muayene katılım payı ödetilmesi) 4) Yatış kayıt işlemlerinin online olmaması nedeni ile yatışı yapılan hastanın bir başka tesiste yatışı olması nedeniyle ikinci tesis tarafından faturalandırılamaması (ikinci tesis mağduriyeti) Döner Sermaye İşletme Müd.

6 Döner Sermaye İşletme Müd.
1 NİSAN 2009 İTİBARİYLE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK ANCAK MEDULA1-2 İLE UYGULANAMAYACAK İŞLEMLER MEDULA 1-2 nin yazılımı tarafından kontrol edilemeyen ancak yürürlüğe girmesiyle uygulanması zorunlu işlemler; 5) 10 gün içinde ikinci sağlık tesisine başvurularda bedelinin karşılanmaması (Hasta ikinci bir tesise başvuruda bulunduğunda hastanın 10 gün içinde aynı branştan bir başka tesise başvurduğunun kontrol edilme zorunluluğu tarihi itibariyle) (ilk tesisten sevk edilme ve acil durumlar hariç) 6) Ek-8a listesinde yer alan süreli işlemlerin kontrol edilmesi ( ) Döner Sermaye İşletme Müd.

7 Döner Sermaye İşletme Müd.
SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ FATURALANDIRMA İLE İLGİLİ YAŞADIKLARI SORUNLAR 7) MEDULA 1-2 de organ ve doku nakillerinde faturalandırmanın alıcı üzerinden faturalandırılması nedeniyle fatura inceleme komisyonlarında kesintiler olması; MEDULA 3 ile Organ ve doku nakillerinde donöre yapılan işlemlerin alıcıya alınan provizyon üzerinde her bir donör için ayrıca alıcı üzerinden donör bilgileriyle faturalandırılmasına izin verilmesi 8) Doğum sonrası 30 gün süresince anne üzerinden provizyon alınması işleminin faturalandırılmasında yaşanan sorunlar Döner Sermaye İşletme Müd.

8 YATIŞ ESNASINDA HASTA ADINA AYAKTAN REÇETE YAZILMASI
9) Yine yatış tarih bilgileri kullanılarak hasta yatışta iken Eczane Provizyon sisteminde hastaya bu tarihler arasında Ayaktan reçete yazımının engellenerek aynı ilaçların hem hastane hem de eczane tarafından kuruma mükerrer faturalamasının önüne geçilecektir. Döner Sermaye İşletme Müd.

9 Döner Sermaye İşletme Müd.
2.BÖLÜM MEDULA 3 TANITIM VE EĞİTİMİ Döner Sermaye İşletme Müd.

10 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
M E D U L A V3 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Mart- 2009 Döner Sermaye İşletme Müd.

11 Döner Sermaye İşletme Müd.
SÜREÇLER Yeni versiyonda, sağlık tesislerince işletilecek üç ana süreç bulunmaktadır. Ana süreçler : Hasta Kabul Süreci Hizmet Kayıt Süreci Fatura Kayıt Süreci Döner Sermaye İşletme Müd.

12 Döner Sermaye İşletme Müd.
HASTA KABUL SÜRECİ Sağlık hizmeti alan kişinin sağlık hizmet sunucusuna başvurması ile başlayan süreçtir. Bu süreçte sağlık hizmeti alacak kişinin bilgileri ile tesisin bilgileri alınarak kişiye sağlık hizmetinin verilip verilmeyeceğinin kontrolü yani müstehaklık sorgulaması ve tesisin SGK kurumu ile anlaşmalı olup olmadığının kontrolleri yapılarak Hasta için bir HastaBaşvuruNo ve bu numara ile ilişkili bir takip numarası üretilir. Sağlık hizmet sunucusunda verilen hizmetler bu takip numarası ile takip edilir. Sağlık hizmet sunucusunda hastanın tedavisi boyunca aynı HastaBaşvuruNo’suna bağlı aynı veya faklı branşlarda birden fazla takip verilebilir bu takipler birbiri ile ilişkilidirler, verilen hizmetler bu takip numaraları aracılığıyla takip edilir. Döner Sermaye İşletme Müd.

13 Döner Sermaye İşletme Müd.
HASTA KABUL SÜRECİ Hasta kabul metodunda yenilik olarak ilişkili takip alma mantığı getirilmiştir. Giriş objesinde göreceğiniz üzere takip no alanı bu iş için kullanılacaktır. İlk takip alışlarda bu alan boş gönderilecektir. Daha sonra bağlı takip alma isteklerinde bu alana üzerinden yeni bir takip alınmak istenen ilk takibin numarası gönderilecektir. Örneğin hastaya ilk takip olarak ayaktan bir takip alınmış olsun hasta yatışa geçirildiğinde yatan takibi alınırken takip no alanına ayaktan takibin numarası gönderilmelidir. Sistem hangi durumda ilk hangi durumda bağlı takip alınması gerektiğini ve bağlı takibin ne olması gerektiğini uyarı mesajları ile yönlendirecektir. Döner Sermaye İşletme Müd.

14 Döner Sermaye İşletme Müd.
SÜREÇLER VE METOTLARI Süreçlerin işletilmesinde yapılan hataların sağlık tesisleri tarafından düzeltilebilmesi amacıyla ana metotlarımızın yanı sıra okuma ve silme metotlarımızda yer almaktadır. Hasta Kabul Süreci Metotları HastaKabul HastaKabulOku HastaKabulIptal HastaCikisKayit HastaCikisIptal HastaYatisOku BasvuruAltindakiTakipleriOku SevkBildir Döner Sermaye İşletme Müd.

15 Hasta Kabul Süreci Metotları
Bu metodumuz hasta kabul işlemleri için oluşturulmuş bir metotdur. Metodumuz aldığı parametrelerin geçerliliğini kontrol edip gönderilen parametrelere göre özel durumlar varsa onların kontrolü yapıldıktan sonra sağlık hizmeti alacak kişiye, sağlık hizmetinin verilip verilmeyeceğinin kontrolü yani müstehaklık sorgulaması ve tesisin SGK kurumu ile anlaşmalı olup olmadığının kontrolleri yapılarak hasta için bir HastaBaşvuruNo ve bu numara ile ilişkili bir takip numarası üretilir verilen hizmetler bu takip numarası ile takip edilir. Döner Sermaye İşletme Müd.

16 Hasta Kabul Süreci Metotları
Hasta kabul metodunda yenilik olarak; ilişkili takip alma mantığı getirilmiştir. Giriş objesinde göreceğiniz üzere takip no alanı bu iş için kullanılacaktır.İlk takip alışlarda bu alan boş gönderilecektir. Daha sonra bağlı takip alma isteklerinde bu alana üzerinden yeni bir takip alınmak istenen ilk takibin numarası gönderilecektir. Örneğin hastaya ilk takip olarak ayaktan bir takip alınmış olsun hasta yatışa geçirildiğinde yatan takibi alınırken takip no alanına ayaktan takibin numarası gönderilmelidir. Sistem hangi durumda ilk hangi durumda bağlı takip alınması gerektiğini ve bağlı takibin ne olması gerektiğini uyarı mesajları ile yönlendirecektir. Döner Sermaye İşletme Müd.

17 Hasta Kabul Süreci Metotları
HastaKabulOku : HastaKabulOku metodumuz sağlık tesisine ait gönderilen takip numarasından sisteme kaydedilmiş olan hasta kabul bilgilerini okumak için kullanılacaktır. HastaKabulIptal : Bu metodumuz hasta kabulleri iptal edebilmek için oluşturulmuştur. Gönderilen takip numarasına ait hasta kabul bilgileri gerekli kontroller yapıldıktan sonra silinir. Fatura kaydı oluşturulmuş bir takip silinemez öncelikle fatura kaydı silinmelidir. Takip silindiğinde o takip için hizmet kaydı ile girilmiş olan ödeme sorgusu ve buna bağlı hizmetleri de otomatik olarak silinecektir. Döner Sermaye İşletme Müd.

18 Hasta Kabul Süreci Metotları
HastaCıkısKayıt : Yeni versiyonda hasta yatış ve çıkış bilgileri online olarak alınacaktır. Hastaya bir yatan takibi alındığında ilk yatan takibinin takip tarihi ile sistem tarafından otomatik bir yatış başlangıcı yapılacaktır. Hasta taburcu edildiğinde bu metod kullanılarak hasta çıkış tarihi yani taburcu tarihi kaydedilmelidir, hasta taburcu edilmeden hastane içinde servis değiştirdiği durumlarda hasta çıkış kayıdı yapılmamalıdır. HastaCıkısIptal : Bu metodumuz hatalı girilmiş olan hasta çıkışları iptal edebilmek için oluşturulmuştur. Girilen bilgilere göre hasta yatış kaydı bulunur ve bu kaydın hasta çıkış tarihi ileri , geri ötelenebilir veya iptal edilebilir. Döner Sermaye İşletme Müd.

19 Hasta Kabul Süreci Metotları
HastaYatısOku : Bu metodumuz hasta yatış kayıtlarını okumak için kullanılacaktır. BasvuruAltındakiTakipleriOku : Bu metodumuz hastaya ait olan HastaBasvuruNo ile ilişkili tüm takipleri okumak için kullanılacaktır. SevkBildir : Hastaya ayaktan takip alındığında ayaktan 10 gün içerisinde başka bir tesis aynı branştan hastaya takip alabilmesi için ancak ilk tesisin ayaktan takibi üzerinden sevk bildiriminde bulunması ve diğer tesisin sevk bildirimi yapılmış olan takip üzerinden bağlı takip alması gerekir. Sevk Bildirimi yapılmaz ise başka tesiste o hastaya 10 gün içerisinde aynı branştan takip verilmez. Döner Sermaye İşletme Müd.

20 Hasta Kabulde Alınan Bilgiler
HASTA KABUL SÜRECİ Hasta Kabulde Alınan Bilgiler Tesis Kodu : Sağlık hizmet sunucusunu tanımlayan koddur. Provizyon Tarihi : Hastanın sağlık hizmet sunucusuna başvuru tarihi Provizyon Tipi : Normal , İş kazası, Acil, Trafik Kazası, Adli Vaka, Meslek Hastalığı Hasta TC Kimlik No : Sağlık hizmeti alan kişinin TC Kimlik numarası Sigortalı Türu : Çalışan, Emekli , Kurum Personeli, Diğer Devredilen Kurum : SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, Yeşil Kart, ve Diğer Kapsamlar Takip No : Başka bir takipten ilişkilendirilerek alınacak takip no için ilişkili takibin numarasıdır. Tedavi Türu : Ayaktan, Yatan, Günübirlik Branş : Hizmeti sunacak sağlık hizmet sunucusu biriminin branşıdır. Tedavi Tipi : Özellikli tedaviler için alınacak takibi belirlemek için kullanılacaktır. Takip Tipi : Normal, Eşlik Eden Hastalık, Uzayan Yatış, Komplikasyon,Tanı Amaçlı Günübirlik,Yoğun Bakım,Hizmetin Yarım Kalması veya İptal Olması Yeni Doğan Bilgisi : Yeni doğan için anne üzerinden alınacak takibi belirtmek için kullanılacaktır. Donör TC Kimlik No : Alıcı üzerinden alınan takibin hangi dönür için alındığını belirtecektir. Yatıs Bitis Tarihi : Geriye dönük yatan takiplerde kapalı yatış isteği için bu alanda yatış bitiş tarihinin gönderilmesi gerekmektedir. Döner Sermaye İşletme Müd.

21 Döner Sermaye İşletme Müd.
HASTA KABUL SÜRECİ Tedavi Türleri : A : Ayakta Tedavi Tüm Poliklinik ve Acil girişlerinde Ayaktan takip alınmalıdır. Ayaktan Gelebilecek Paketler : FTR paketleri, HOT Paketleri, Ek10/C Paket olan işlemleri Y : Yatarak Tedavi Yatan takipleri mutlaka Ayaktan yada Günübirlik takip üzerinden bağlı alınmalıdır. G: Günübirlik Tedavi SUT maddesinde yer alan Hasta yatış ve taburcu işlemi yapılmadan, 24 saatlik zaman dilimi içinde yapılan tedaviler Günübirlik takip altında gönderilebilir. Döner Sermaye İşletme Müd.

22 Döner Sermaye İşletme Müd.
HASTA KABUL SÜRECİ Tedavi Tipleri : 0 : Normal Sorgu A,G,Y 1 : Diyaliz G,Y 2 : Fiziksel tedavi ve rehabilitasyon A,Y 4 : Kemik iliği Y 5 : Kök hücre nakli Y 6 : Ekstrakorporeal fotoferez tedavisi G,Y 7 : Hiperbarik oksijen tedavisi A,Y 8 : ESWL G,Y 9 : Ağız Protez tedavisi A 10 : Ketem A 11 : Tüp Bebek G,Y 12 : Tüp Bebek G,Y 13 : Diş Tedavisi A 14 : Onkolojik Tedavi A,G 15 : Plazmaferez Tedavisi G,Y Kırmızı ile belirtilen Tedavi Tiplerine muayene işlemi girilemez. Döner Sermaye İşletme Müd.

23 Döner Sermaye İşletme Müd.
HASTA KABUL SÜRECİ Takip Tipleri : N : Normal E : Eşlik Eden Hastalık İçerisinde paket işlem olan Yatan takibinden alınabilir. Ek8 üzerinden faturalanır. U : Uzayan Yatış İçerisinde paket işlem olan Yatan takibinden alınabilir. Ayrıca yapılan paket ameliyatın gurubuna göre (15,10,8,5,3) gün sonra alınabilir. K : Komplikasyon Ek8 veya Ek9 dan %10 eksiğiyle faturalanır. T : Tanı Amaçlı Günübirlik Tanı amaçlı günübirlik paketlerde takip tipi T olmalıdır. Bu durumda aynı gün Vaka başı muayene var ise muayeneye fiyat dönmez. Y : Yoğun Bakım Yoğun Bakım paketleri sadece takip tipi yoğun bakım olan takiplere kayıt edilebilir. P : Hizmetin İptal olması veya Yarım Kalması Hizmetin iptal olması veya yarım kalması durumunda Ek8 işlemleri %10 indirimli olarak buradan faturalanacaktır. Döner Sermaye İşletme Müd.

24 Döner Sermaye İşletme Müd.
İLK TAKIP ALMA Ayaktan İlk Takip Alma Takip tarihinde yatışı varsa takip verilmez. Hastaya farklı tesiste aynı branş dan 10 gün aralığında ayaktan bağlı yada ilk bir takibi varsa ilk takip verilmez. (Vaka başına girmeyen durumlar hariç) Aynı tesiste takip tarihinden geriye dönük 15 gün içerisinde aynı branştan yatan paket takibi varsa ilk takip verilmez o takip üzerinden bağlı takip alınması için uyarı verilir, veya aynı tesiste takip tarihinden önce aynı branştan yatan paket takibi varsa ve alınmak istenen takip ameliyat sonrası ilk kontrol amaçlı muayene olacaksa ilk takip verilmez o yatan takibi üzerinden bağlı takip alınması için uyarı verilir. (Ameliyat sonrası kontrol muayenesi, muayene ve diğer yapılan işlemler girilebilir ancak faturalamada bu takibe ait tüm işlemlere sıfır fiyat dönülür.) (Vaka başına girmeyen durumlar hariç) Döner Sermaye İşletme Müd.

25 Döner Sermaye İşletme Müd.
Hastaya aynı tesiste aynı branştan 10 gün aralığında ayaktan ilk takibi varsa yada bağlı takibi olup o bağlı takip farklı branştan üretilmiş ise takip verilmez o takip üzerinden bağlı takip alınması için uyarı verilir. (Ayaktan kontrol muayenesi, bu takibe muayene işlemi girilemez. ) (Vaka başına girmeyen durumlar hariç) Aynı tesiste aynı gün, farklı branştan ayaktan ilk takip varsa takip verilmez o takip üzerinden bağlı takip alınması için uyarı verilir. (Vaka başına girmeyen durumlar hariç) Aynı gün içinde aynı tesiste bir günübirlik takip var ise takip verilmez. Önce ayaktan takip alın sonra günübirlik takip alın şeklinde uyarı verilir. (Vaka başına girmeyen durumlar hariç) Takip tipi Normal olmalıdır. Döner Sermaye İşletme Müd.

26 Döner Sermaye İşletme Müd.
Yatan İlk Takip Alma Direk yatan takibi alınamaz. Yatan takipler bağlı alınmalıdır. Günübirlik ilk Takip Alma Provizyon tipi Normal olmalıdır. Takip tarihinde yatış var ise takip verilmez. Aynı tesiste aynı gün Ayaktan bağlı yada ilk bir takibi varsa takip verilmez. Bağlı takip alınması için uyarı verilir. Aynı tesiste aynı gün günübirlik bir ilk takibi varsa takip verilmez o takip üzerinden bağlı takip alınması için uyarı verilir. Takip tipi Normal yada Tanı Amaçlı Günübirlik olabilir. Döner Sermaye İşletme Müd.

27 Döner Sermaye İşletme Müd.
BAĞLI TAKIP ALMA Ayaktan Bağlı Takip Alma Takip tarihinde yatış varsa ayaktan takip verilmez. Farklı tesiste 10 gün aralığında aynı branştan ayaktan takibi varsa takip verilmez. (Vaka başına girmeyen durumlar hariç) (Sevk Durumu Hariç, sevk bildirimi yapılmış takip üzerinden bağlı takip alınabilir.) Aynı tesiste takip tarihinden geriye dönük 15 gün içerisinde aynı branştan yatan paket takibi varsa o takip üzerinden bağlı takip alınması için uyarı verilir, veya aynı tesiste takip tarihinden önce aynı branştan yatan paket takibi varsa ve alınmak istenen takip ameliyat sonrası ilk kontrol amaçlı muayene olacaksa o yatan takibi üzerinden bağlı takip alınması için uyarı verilir. (Vaka başına girmeyen durumlar hariç) Aynı tesiste aynı branştan 10 gün aralığında ayaktan ilk takibi yada bağlı takibi olup o bağlı takip farklı branştan üretilmiş ise o takip üzerinden bağlı takip alınması için uyarı verilir. (Vaka başına girmeyen durumlar hariç) Döner Sermaye İşletme Müd.

28 Döner Sermaye İşletme Müd.
Aynı tesiste aynı gün, farklı branştan ayaktan ilk takip varsa o takip üzerinden bağlı takip alınması için uyarı verilir. (Vaka başına girmeyen durumlar hariç) Takip tipi Normal olmalıdır. Ayaktan Bağlı Takip Alma Ayaktan Üzerinden Faturalanmış bir aynı gün ayaktan takip üzerinden yeni bir takip tarihi aynı ayaktan takip alınamaz. Sevk eden takibin branşı ile alınmak istenen takibin branşı farklı ise sevk eden takip ilk takip olmalıdır. Sevk eden takibin branşı ile alınmak istenen takibin branşı farklı ve takip tarihleri aynı gün değilse bağlı takip verilmeyecektir. Döner Sermaye İşletme Müd.

29 Döner Sermaye İşletme Müd.
Yatan Bağlı Takip Alma Yatan Bağlı Takip Alma Ayaktan Üzerinden Takip tarihi yatış aralığında olmamalıdır. Geriye dönük ucu açık yatış alınabilmesi için takip tarihinden ileri tarihli bir yatış olmamalıdır. Geriye dönük kapalı yatış alınabilmesi için alınacak yatışın varsa ileri tarihli bir yatış ile çakışmaması gerekmektedir. Takip tipi Normal , yoğun bakım, hizmetin yarım kalması olmalıdır. Hasta Yatış Bilgisi sistem tarafından otomatik kayıt edilir. Yatan Bağlı Takip Alma Yatan Üzerinden Faturalanmış bir yatış takibi üzerinden yatan takibi alınamaz. Hastaya ait bir yatış bilgisi olmalıdır. Takip ve sevk eden takip tarihleri hastaya ait yatış başlangıç tarihine eşit yada büyük olmalıdır. Yatış kapanmış ise takip tarihi yatış bitiş tarihinden küçük yada eşit olmalıdır. Döner Sermaye İşletme Müd.

30 Döner Sermaye İşletme Müd.
Takip tipi Eşlik Eden Hastalık ise içerisinde paket ameliyat olan bir yatan takibinden üretilmelidir. Takip tipi Komplikasyon ise içerisinde paket ameliyat olan bir yatan takibinden üretilmelidir. Takip tipi Uzayan Yatış ise içerisinde paket ameliyat olan bir yatan takibinden üretilmelidir ve takibin tarihi ameliyatın grubuna göre SUT da yazan gün kadar ameliyat tarihinden sonra olmalıdır. Yatan Bağlı Takip Alma Günübirlik Üzerinden Takip tarihi yatış aralığında olmamalıdır. Geriye dönük ucu açık yatış alınabilmesi için takip tarihinden ileri tarihli bir yatış olmamalıdır. Geriye dönük kapalı yatış alınabilmesi için alınacak yatışın varsa ileri tarihli bir yatış ile çakışmaması gerekmektedir. Döner Sermaye İşletme Müd.

31 Döner Sermaye İşletme Müd.
Takip tarihi ile sevk eden takibin tarihi aynı gün olmalıdır. Aynı gün aynı branştan ayaktan takibi varsa onun üzerinden alınması için uyarı verilir. Takip tipi Normal yoğun bakım hizmetin yarım kalması olmalıdır. Hasta yatış bilgisi sistem tarafından otomatik kayıt edilir. Günübirlik Bağlı Takip Alma Günübirlik Bağlı Takip Alma Ayaktan Üzerinden Takip tarihi yatış aralığında olmamalıdır. Sevk eden takibin tarihi ile takip tarihi aynı gün olmalıdır. Sevk eden takip faturalanmamış olmalıdır. Takip tipi Normal olmalıdır. Döner Sermaye İşletme Müd.

32 Döner Sermaye İşletme Müd.
Günübirlik Bağlı Takip Alma Yatan Üzerinden Aynı tesiste yatan takibi üzerinden günübirlik takip verilmez. Farklı tesis yatan takibi üzerinden günübirlik takip alabilir. Sevk eden yatan takibinin yatışı açık olmalıdır. Takibin tarihi bu yatış aralığında olmalıdır. Takip tipi Normal olmalıdır. Takibin tedavi tipi Diyaliz yada Onkolojik Tedavi olabilir. Günübirlik Bağlı Takip Alma Günübirlik Üzerinden Takip tarihi yatış aralığında olmamalıdır. Aynı gün ayaktan takibi var ise onun üzerinden bağlı takip alması için uyarı verilir. Sevk eden takip ilk takip ve aynı gün olmalıdır. Döner Sermaye İşletme Müd.

33 Hasta Kabul Süreci İçin Yeni Versiyonun Getirdiği Yenilikler
Provizyon girişinde Branş eklendi Tedavi Tipi eklendi Takip Tipi eklendi Tedavi Türü eklendi Donör TCK eklendi Hastaya aynı branş tan 10 gün içerisinde farklı tesiste (Sevk Durumu Hariç) takip alamaması sağlandı. İlişkili takip alma mantığı getirildi. Paket ameliyat sonrası Kontrol muayenesi takiplerinin sistem tarafından kontrollü olarak verilmesi sağlandı. Döner Sermaye İşletme Müd.

34 Hasta Kabul Süreci İçin Yeni Versiyonun Getirdiği Yenilikler
Hasta yatış ve taburcu tarihleri online olarak alınması sağlandı. Hasta yatıştayken başka tesislerin hasta adına takip alması engellendi. Farklı tesislerde Ayaktan aynı branş tan 10 gün içerisinde takip alınabilmesi ilk tesisin sevk bildiriminde bulunması için Sevk Bildirim metodu getirildi. Hastaya aynı gün aynı branştan aynı tedavi tipi ve aynı provizyon tipi için sadece bir takip verilmesi kontrolü sağlandı. Döner Sermaye İşletme Müd.

35 Döner Sermaye İşletme Müd.
HİZMET KAYIT SÜRECİ Bu süreç sağlık hizmet sunucusu tarafından sağlık yardımından yararlanan kişiye verilen hizmetlerin MEDULA sistemine kaydedildiği süreçtir. İlk hasta kabul sürecinde hasta için alınan Hasta Başvuru No ve Takip numarası üzerinden işlemler kaydedilecektir. Hazırlanacak yapı ile işlemlerin hastaya yapılıp yapılamayacağına dair tüm kontroller yapılarak işlem kaydı alınacaktır bu aşamada bir hata var ise cevap online olarak karşı tarafa bildirilecektir. Tedavi süresince yapılan işlemler takip numarası üzerinden kontrollü işlemler için işlem yapılmadan önce diğerleri için günlük yada belirli aralıklarla veya tedavi bitiminde topluca gönderilebilecektir. Yeni yapı ile EK8 ve EK9 yer alan güne, tedaviye veya hastaya bağlı maksimum adet sınırlamaları olan işlemler için tesisin kendisi tarafından yapılıp yapılamayacağını öğrenebileceği bir yapı bu sürecin metotları kullanılarak gerçekleştirilmiş olacaktır. Döner Sermaye İşletme Müd.

36 Hizmet Kayit Süreci Metotları
HizmetKaydiOku HizmetKaydiIptal Döner Sermaye İşletme Müd.

37 Hizmet Kayit Süreci Metotları
HizmetKayıt metodumuz yapılan hizmetleri sisteme kaydetmek için tasarlanmıştır. Bu metodumuz birçok parametre almaktadır. Gönderilen parametrelerin gerekli incelemelerden geçirildikten sonra veritabanına hizmetiniz kaydedilir. İşlemlerin hastaya yapılıp yapılamayacağına dair tüm kontroller bu aşamada yapılarak işlem kaydı alınır bu aşamada bir hata var ise cevap online olarak karşı tarafa bildirilir. Döner Sermaye İşletme Müd.

38 Hizmet Kayit Süreci Metotları
HizmetKaydiOku : Bu metodumuz hizmet kayıtlarının bilgilerine ulaşabilmek için oluşturulmuştur. Üç adet parametre alır. Bunlar; sağlık tesisi kodu, takip numarası, ve opsiyonel olarak işlem sıra numaraları. İşlem sıra numarası gönderilmemişse gönderilen takip numarasına ait bütün işlem bilgileri çekilir. Gönderilmiş ise sadece o işlemlerin bilgileri çekilir. Diğer web servis metotları gibi bu metodumuz da girilen parametrelerin geçerliliğini kontrol eder. Hatasız olarak devam ederse bu metodumuz, ilgili hizmet kaydın bilgilerini geri döner. Döner Sermaye İşletme Müd.

39 Hizmet Kayit Süreci Metotları
HizmetKaydiIptal : Bu metodumuz istenilen hizmet kayıtlarının bilgilerini silebilmek için oluşturulmuştur. Üç adet parametre alır. Bunlar; sağlık tesisi kodu, takip numarası, ve opsiyonel olarak işlem sıra numaraları. İşlem sıra numarası gönderilmemişse gönderilen takip numarasına ait bütün işlem bilgileri ve ödeme sorgu kaydı silinir. Gönderilmiş ise sadece o işlemlerin bilgileri silinir. Diğer web servis metodları gibi bu metodumuz da girilen parametrelerin geçerliliğini kontrol eder. Hatasız olarak devam ederse bu metodumuz, ilgili hizmet kaydın bilgilerini siler. Döner Sermaye İşletme Müd.

40 Hizmet Kayıtda Alınan Bilgiler
Hizmet Kayit Süreci Hizmet Kayıtda Alınan Bilgiler saglikTesisKodu : Hizmet kaydını yapan tesisin kodu. hastaBasvuruNo : Hasta başvuru numarası. takipNo : Takip numarası. Tanilar : Tanı Bilgileri muayeneBilgisi : Muayene Bilgisi konsultasyonBilgileri : Konsültasyon Bilgileri ilacBilgileri : İlaç Bilgileri malzemeBilgileri : Malzeme Bilgileri tahlilBilgileri : Tahlil Bilgileri tetkikveRadyolojiBilgileri : Tetkik ve Radyoloji Bilgileri ameliyatveGirisimBilgileri : Ameliyat ve Girişim Bilgileri hastaYatisBilgileri : Hasta yatış Bilgileri digerIslemBilgileri : Diğer işlem Bilgileri disBilgileri : Diş Bilgileri Döner Sermaye İşletme Müd.

41 Hizmet Kayıt Süreci İçin Yeni Versiyonun Getirdiği Yenilikler
İşlemlerin parça parça işlem bazında kayıt edilebilmesi sağlandı. Böylelikle kontrollü işlemler için işlem yapılmadan önce - diğerleri için günlük yada belirli aralıklarla veya tedavi bitiminde topluca gönderilebilecekleri yapı hazırlandı. İşlemlerin hastaya yapılıp yapılamayacağına dair tüm kontroller yapılarak işlem kaydının alınması ve bu aşamada bir hata var ise cevapların online olarak karşı tarafa bildirileceği yapı hazırlandı. İşlemlerin güne, tedaviye veya hastaya bağlı maksimum adet sınırlamaları olan miatlı işlemler için tesisin kendisi tarafından yapılıp yapılamayacağını öğrenebileceği yapı ile birlikte fatura edilememe kurallarının işletilebileceği yapı hazırlandı. Döner Sermaye İşletme Müd.

42 Döner Sermaye İşletme Müd.
FATURA KAYIT SÜRECİ Bu süreç iki numaralı Hizmet Kayıt Sürecinde tedavi boyunca yapılmış ve kaydedilmiş işlemlerin faturalanmasının gerçekleştirileceği süreçtir. Hasta Başvuru numarasına bağlı olan o tedavi boyunca alınmış faturalanmamış tüm ilişkili takipler faturalamaya birlikte gönderilecektir. Böylelikle tedavi boyunca yapılmış tüm işlemler aynı döneme faturalanması sağlanacak , değerlendirilmesi birlikte yapılacak ve o tedavinin tüm aşamaları gösterilebilecektir. Bu süreçte ilişkili tüm takipler değerlendirilerek gönderilmiş olan tüm işlemlerin ve takiplerin fiyatlanması online gerçekleştirilecektir ve hastanın o tedavisi için bir fatura kaydı oluşturularak toplam fatura fiyatı tesislere dönülecektir. Eğer hastanın yatışı varsa hasta yatışı kapatılmadan o tedaviyle ilişkili hiçbir takip faturalanamayacaktır. Faturalanmış bir yatış aralığına geriye dönük aynı veya farklı tesis de hiçbir takip verilmeyecektir. Döner Sermaye İşletme Müd.

43 Döner Sermaye İşletme Müd.
Fatura Kayıt Süreci Fatura Kayıt Süreci Metotları FaturaKayit FaturaOku FaturaIptal Döner Sermaye İşletme Müd.

44 Fatura Kayıt Süreci Metotları
FaturaKayit : Bu metot fatura kaydetmek için oluşturulmuştur. Hasta Başvuru numarasına bağlı olan o tedavi boyunca alınmış tüm faturalanmamış ilişkili takipler faturalamaya birlikte gönderilecektir. Tüm takipler değerlendirilerek gönderilmiş olan tüm işlemlerin ve takiplerin fiyatlanması online gerçekleştirilecektir ve hastanın o tedavisi için bir fatura kaydı oluşturularak toplam fatura fiyatı ve fatura bilgileri ile birlikte tesislere dönülecektir. Döner Sermaye İşletme Müd.

45 Fatura Kayıt Süreci Metotları
FaturaKaydiOku : Bu metot bir faturaya ait bilgileri okumak için kullanılacaktır. FaturaKaydiIptal: Bu metod faturayı iptal etmek için oluşturulmuştur. Gönderilen parametrelerin geçerliliği kontrol edildikten sonra gönderilen FaturaTeslimNo ları ile ilgili faturalar gerekli güncellemeler yapılarak iptal edilir. Döner Sermaye İşletme Müd.

46 Fatura Kayıtda Alınan Bilgiler
Fatura Kayit Süreci Fatura Kayıtda Alınan Bilgiler saglikTesisKodu : Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiş kodu faturaTarihi : Fatura Tarihi hastaBasvuruNo : Hasta Başvuru Numarası faturaRefNo : Tesis tarafından faturaya verilen Fatura Referans Numarası hizmetDetaylari : Faturalanacak takiplerin bilgileri Aciklama : Takip ile yapılan tedavinin kısa açıklaması protokolNo : Tesis tarafından hastaya verilen protokol numarası taburcuKodu : Taburcu kodu takipNo : Faturalanacak takibin numarası Döner Sermaye İşletme Müd.

47 Fatura Kayıt Süreci İçin Yeni Versiyonun Getirdiği Yenilikler
Tedavi boyunca alınmış faturalanmamış tüm ilişkili takiplerin faturalamaya birlikte gönderileceği böylelikle tedavi boyunca yapılmış tüm işlemler aynı döneme faturalanması sağlanarak , değerlendirilmesinin birlikte yapılacağı ve o tedavinin tüm aşamalarının gösterilebileceği bir yapı hazırlanmıştır. Yatışı varsa hasta yatışı kapatılmadan, o tedaviyle ilişkili hiçbir takibin faturalanamayacağı yine Faturalanmış bir yatış aralığına geriye dönük aynı veya farklı tesis de hiçbir takibin verilmeyeceği bir yapı hazırlanmıştır. ilişkili tüm takiplerin değerlendirilerek gönderilmiş olan tüm işlemlerin ve takiplerin fiyatlanmasının online gerçekleştirileceği ve hastanın o tedavisi için bir fatura kaydı oluşturularak toplam fatura fiyatın tesislere dönüleceği yapı hazırlanmıştır. Döner Sermaye İşletme Müd.

48 Döner Sermaye İşletme Müd.
3.BÖLÜM PLANLANAN İŞLEMLER Döner Sermaye İşletme Müd.

49 KISA VADE PLANLANAN İŞLEMLER
MEDULA 3 ün devreye alınması(1 Nisan 2009) MEDULA 1-2 nin belirlenecek bir sürede çalışmaya devam etmesi sonra işlevine son verilmesi(öngörü 2 ay) İlaç Eczane Provizyon sisteminin MEDULA ECZANE olarak tekrar oluşturulması ve MEDULA 3 ile entegre hale gelmesi(1 Haziran 2009) Malzeme müstehaklık (malzeme provizyon sistemini her üç kurum içinde tekleştirilerek MEDULA 3 e entegre edilmesi)(1 Temmuz 2009) Döner Sermaye İşletme Müd.

50 4.BÖLÜM MEDULA 1-2 ile MEDULA 3 FARKLARI Döner Sermaye İşletme Müd.

51 SÜREÇLERDE MEVCUT FARKLILIKLAR
MEDULA 1-2 de; 4 ana 2 yan süreç mevcut; 4 ana süreç, Ana Süreçler : – HAKSAHİPLİĞİ VE SÖZLEŞME DOĞRULAMA (Provizyon Alma) – SEVK, REÇETE VE TETKİK BİLDİRİMİ (Sevk bildirimi) – ÖDEME SORGULAMA (Ödeme bilgisi kayıt) – FATURA SORGULAMA(Fatura bilgisi kayıt) 2 Yan süreç : ÖDEME DURUM KONTROL RAPOR BİLGİSİ KAYIT Döner Sermaye İşletme Müd.

52 SÜREÇLERDE MEVCUT FARKLILIKLAR
Yeni versiyonda, sağlık tesislerince işletilecek üç ana süreç bulunmaktadır. Ana süreçler : Hasta Kabul Süreci Hizmet Kayıt Süreci Fatura Kayıt Süreci Döner Sermaye İşletme Müd.

53 SÜREÇLERDE MEVCUT FARKLILIKLAR
SÜREÇLERİN SAĞLIK KURUMLARININ İŞ AKIŞINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ Önceki versiyonda bilgi işlem yapısına uygun süreçler mevcut İken yeni versiyonda sağlık hizmet sunucularının iş akışlarına, verdikleri hizmete uygun süreç yapısı getirildi. Böylelikle süreçlerin daha anlaşılır ve uygulanabilir hale getirildi. Döner Sermaye İşletme Müd.

54 ÖDEME SORGU HİZMET KAYIT FARKLILIKLARI
ÖDEME SORGU İŞLEMİNİN ONLİNE HALE GELMESİ MEDULA 1-2 de ödeme sorgu işlemleri ofline yöntemle günde 2 defa batch uygulama ile kontrol edilirken, MEDULA 3 ile ödeme sorgu işlemleri online yöntemle kontrol Edilecek aynı zamanda işlem haksahipliği kontrolününde hizmet Verilmeden kontrol edilebilir hale getirilmiştir. Döner Sermaye İşletme Müd.

55 HASTA KABUL SÜRECİ FARKLILIKLARI
GEREKSİZ VE KOTROLSÜZ TAKİP NO ALINMASI MEDULA 1-2 ile alınan takip no nun branşı ödeme sorgu aşamasında tesis tarafından bildirildiği için 10 gün kontrolü ödeme sorgu aşamasında yapıldığı için hastaya gereksiz ve kontrolsüz takip no alınabiliyordu MEDULA 3 ile hasta kabul sürecinde alınan takibin hangi branşa ait olduğu bilindiği için 10 gün kontrolü hasta kabul edilirken yapılacaktır. Ayrıca kontrolsüz ve gereksiz takip no alınmasına engel olunacaktır. Döner Sermaye İşletme Müd.

56 HASTA KABUL SÜRECİ FARKLILIKLARI
TEDAVİ SÜRECİ TAKİPLERİNİN AYRI DÖNEMDE FATURALANDIRILMASI MEDULA 1-2 ile hastanın başvurusu ayrı ayrı takip no alındığı için gerek ayaktan takipleri gerek yatan takipleri ayrı dönemlerde faturalandırılmakta buda inceleme, denetleme ve kontrol süreçlerinde sıkıntılara neden olaktaydı MEDULA 3 ile Hasta için bir HastaBaşvuruNo ve bu numara ile ilişkili bir takip numarası üretilir. Ayaktan veya yatan tüm takipler bu hastabaşvuruno ve alınan ilk takip no ile ilişkili alındığı için hastaya yapılan tüm tedavilerin tek bir dönemde faturalandırılması sağlanmış buda inceleme, denetleme ve kontrol süreçlerini daha sağlıklı hale getirmiş olacaktır. Döner Sermaye İşletme Müd.

57 HASTA KABUL SÜRECİ FARKLILIKLARI
İLİŞKİLİ TAKİP ALMA MANTIĞI MEDULA 3 ile Hasta kabul metodunda yenilik olarak ilişkili takip alma mantığı getirilmiştir. Giriş objesinde göreceğiniz üzere takip no alanı bu iş için kullanılacaktır. MEDULA 1-2 de ilişkili takip alma mantığı mevcut değildi İlk takip alışlarda bu alan boş gönderilecektir. Daha sonra bağlı takip alma isteklerinde bu alana üzerinden yeni bir takip alınmak istenen ilk takibin numarası gönderilecektir. Örneğin hastaya ilk takip olarak ayaktan bir takip alınmış olsun hasta yatışa geçirildiğinde yatan takibi alınırken takip no alanına ayaktan takibin numarası gönderilmelidir. Sistem hangi durumda ilk hangi durumda bağlı takip alınması gerektiğini ve bağlı takibin ne olması gerektiğini uyarı mesajları ile yönlendirecektir. Döner Sermaye İşletme Müd.

58 Hasta Kabul Süreci İçin Yeni Versiyonun Getirdiği Yenilikler
HASTA YATIŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİN ONLİNE HALE GELMESİ Hasta yatış ve taburcu tarihleri online olarak alınması sağlandı. Hasta yatıştayken başka tesislerin hasta adına takip alması engellendi. Döner Sermaye İşletme Müd.

59 Hasta Kabul Süreci İçin Yeni Versiyonun Getirdiği Yenilikler
10 GÜN SÜRESİNCE 2.TESİSTE MUAYENEYE İZİN VERİLMEMESİ Farklı tesislerde Ayaktan aynı branş tan 10 gün içerisinde takip alınabilmesi ilk tesisin sevk bildiriminde bulunması için Sevk Bildirim metodu getirildi. Hastaya aynı gün aynı branştan aynı tedavi tipi ve aynı provizyon tipi için sadece bir takip verilmesi kontrolü sağlandı. Döner Sermaye İşletme Müd.

60 HİZMET KAYIT SÜRECİ FARKLILIKLARI
YENİLİK OLARAK HASTABAŞVURUNO VE TAKİP NUMARASI ÜZERİNDEN İŞLEMLERİN KAYDEDİLMESİ MEDULA Bu süreç sağlık hizmet sunucusu tarafından sağlık yardımından yararlanan kişiye verilen hizmetlerin MEDULA sistemine kaydedildiği süreçtir. İlk hasta kabul sürecinde hasta için alınan Hasta Başvuru No ve Takip numarası üzerinden işlemler kaydedilecektir. Döner Sermaye İşletme Müd.

61 HİZMET KAYIT SÜRECİ FARKLILIKLARI
İŞLEM HAKSAHİPLİĞİNİN ONLİNE OLMASI Hazırlanacak yapı ile işlemlerin hastaya yapılıp yapılamayacağına dair tüm kontroller yapılarak işlem kaydı alınacaktır bu aşamada bir hata var ise cevap online olarak karşı tarafa bildirilecektir. İŞLEMLERİN HİZMET KAYDA GÜNLÜK-BELİRLE ARALIKLARLA-TOPLUCA GÖNDERİLMESİ Tedavi süresince yapılan işlemler takip numarası üzerinden kontrollü işlemler için işlem yapılmadan önce diğerleri için günlük yada belirli aralıklarla veya tedavi bitiminde topluca gönderilebilecektir. MİADLI İŞLEMLER HAKSAHİPLİĞİ ONLİNE KONTROLLER Yeni yapı ile EK8 ve EK9 yer alan güne, tedaviye veya hastaya bağlı maksimum adet sınırlamaları olan işlemler için tesisin kendisi tarafından yapılıp yapılamayacağını öğrenebileceği bir yapı bu sürecin metotları kullanılarak gerçekleştirilmiş olacaktır. Döner Sermaye İşletme Müd.

62 Döner Sermaye İşletme Müd.
FATURA KAYIT SÜRECİ Bu süreç iki numaralı Hizmet Kayıt Sürecinde tedavi boyunca yapılmış ve kaydedilmiş işlemlerin faturalanmasının gerçekleştirileceği süreçtir. Hasta Başvuru numarasına bağlı olan o tedavi boyunca alınmış faturalanmamış tüm ilişkili takipler faturalamaya birlikte gönderilecektir. Böylelikle tedavi boyunca yapılmış tüm işlemler aynı döneme faturalanması sağlanacak , değerlendirilmesi birlikte yapılacak ve o tedavinin tüm aşamaları gösterilebilecektir. Bu süreçte ilişkili tüm takipler değerlendirilerek gönderilmiş olan tüm işlemlerin ve takiplerin fiyatlanması online gerçekleştirilecektir ve hastanın o tedavisi için bir fatura kaydı oluşturularak toplam fatura fiyatı tesislere dönülecektir. Eğer hastanın yatışı varsa hasta yatışı kapatılmadan o tedaviyle ilişkili hiçbir takip faturalanamayacaktır. Faturalanmış bir yatış aralığına geriye dönük aynı veya farklı tesis de hiçbir takip verilmeyecektir. Döner Sermaye İşletme Müd.

63 Fatura Kayıt Süreci Metotları
FaturaKayit : Bu metot fatura kaydetmek için oluşturulmuştur. Hasta Başvuru numarasına bağlı olan o tedavi boyunca alınmış tüm faturalanmamış ilişkili takipler faturalamaya birlikte gönderilecektir. Tüm takipler değerlendirilerek gönderilmiş olan tüm işlemlerin ve takiplerin fiyatlanması online gerçekleştirilecektir ve hastanın o tedavisi için bir fatura kaydı oluşturularak toplam fatura fiyatı ve fatura bilgileri ile birlikte tesislere dönülecektir. Döner Sermaye İşletme Müd.

64 Fatura Kayıt Süreci İçin Yeni Versiyonun Getirdiği Yenilikler
Tedavi boyunca alınmış faturalanmamış tüm ilişkili takiplerin faturalamaya birlikte gönderileceği böylelikle tedavi boyunca yapılmış tüm işlemler aynı döneme faturalanması sağlanarak , değerlendirilmesinin birlikte yapılacağı ve o tedavinin tüm aşamalarının gösterilebileceği bir yapı hazırlanmıştır. Yatışı varsa hasta yatışı kapatılmadan, o tedaviyle ilişkili hiçbir takibin faturalanamayacağı yine Faturalanmış bir yatış aralığına geriye dönük aynı veya farklı tesis de hiçbir takibin verilmeyeceği bir yapı hazırlanmıştır. ilişkili tüm takiplerin değerlendirilerek gönderilmiş olan tüm işlemlerin ve takiplerin fiyatlanmasının online gerçekleştirileceği ve hastanın o tedavisi için bir fatura kaydı oluşturularak toplam fatura fiyatın tesislere dönüleceği yapı hazırlanmıştır. Döner Sermaye İşletme Müd.

65 Döner Sermaye İşletme Müd.
5.BÖLÜM ÖZET BAŞLIKLAR Döner Sermaye İşletme Müd.

66 ÖZET BAŞLIKLAR AYAKTAN İLK TAKİP KONTROLÜ
Aynı gün, aynı tesiste, aynı kişiye, aynı branştan, aynı provizyon tipinde ve aynı tedavi tipinde ayaktan (ilk) takip verilemez. (Acil servis dahil) Döner Sermaye İşletme Müd.

67 ÖZET BAŞLIKLAR AYAKTAN BAĞLI TAKİP ALMA
Aynı tesiste aynı branştan ilk takip sonrası ikinci takip, ilk takibe bağlı alınmalı, aynı branştan sonraki taleplerde ilk takibe bağlı alınmalı(Aynı branşta bağıl takipler ilk takibe bağlı alınmalı) Örneğin Pazartesi Dahiliye ilk takip as1 Salı Dahiliye bağlı takip (as1 üzerinden) as2 Çarşamba Dahiliye bağlı takip (as1 üzerinden) as3 Döner Sermaye İşletme Müd.

68 ÖZET BAŞLIKLAR GERİYE DÖNÜK TAKİP ALINMASI
Aynı tesiste geriye dönük olarak faturalanmamış olma şartıyla yatış çıkış aralığına bağlı takip verilecektir. Aynı tesiste faturalanmış bir yatış çıkış aralığına geriye dönük takip verilmeyecektir. Farklı tesiste geriye dönük olarak (faturalanmasına bakılmaksızın) yatış çıkış aralığında provizyon verilmeyecektir. Geriye dönük olarak ilk takip verme sınırı 30 gündür. Söz konusu tarih sınırında değişiklik olması halinde Kurumca duyuru yapılacaktır. Döner Sermaye İşletme Müd.

69 ÖZET BAŞLIKLAR TATİL GÜNLERİ İLK TAKİP-BAĞIL TAKİP KONTROLÜ
PAZAR GÜNÜ KONTROLÜ Provizyon tipi “ACİL” “İŞ KAZASI” “ADLİ VAKA” TRAFİK KAZASI” değil ise hata verilir. Pazar günleri sadece “ACİL” “İŞ KAZASI” “ADLİ VAKA” TRAFİK KAZASI” provizyonu verilir. DİĞER TATİL GÜNLER KONTROLÜ Provizyon tipi “ACİL” “İŞ KAZASI” “ADLİ VAKA” TRAFİK KAZASI” veya tedavi tipi “DİYALİZ” değil ise hata verilir. Diğer tatil günleri “ACİL” “İŞ KAZASI” “ADLİ VAKA” TRAFİK KAZASI” provizyonu veya tedavi tipi “DİYALİZ” ise provizyona izin verilir. Döner Sermaye İşletme Müd.

70 ÖZET BAŞLIKLAR AYAKTAN BAĞLI TAKİP ALMA
Ayaktan sevk edilen takibe bağlı takip talebinde 2.tesis sevk eden takibe bağlı bağıl takip almalıdır. Hastabaşvuruno 1. tesis ile aynı olacaktır. 1.tesisin takibi sevkbildir metodu ile sevki gerekmektedir. Yatan hastanın yatış aralığında Hot, diyaliz, onkolojik tedavi 2.tesise başvurusunda 1.tesis yatan takibe bağlı takip alınmalıdır. Takibin sevkine gerek yoktur. Hastabaşvuruno 1.tesis ile aynı olacaktır. Döner Sermaye İşletme Müd.

71 ÖZET BAŞLIKLAR AYAKTAN HASTANIN SEVK İŞLEMİ
Ayaktan başvurularda ayrı tesiste10 gün kuralı 1 nisan 2009 itibariyle uygulamaya başlanacağından ve bu durumun istisnasının ikinci tesis için sevk ve acil durum olması nedeniyle tesisinize başvuran hastanın aynı branşta birbaşka tesise sevk edecekseniz hastanın takibini hasta kabul sürecinde yer alan “sevkbildir” metodunu kullanarak sevk etmeniz gerekmektedir Diğer tesisinde bu takip no ile hastayı kabul etmesi gerekmektedir Sevkine karar verdiğiniz hastanın takibini sevk etmez iseniz diğer tesislere hastalar başvurduğunda (acil başvuru hariç) provizyon alamayacaklardır. Döner Sermaye İşletme Müd.

72 Döner Sermaye İşletme Müd.
ÖZET BAŞLIKLAR 10 GÜN BEKLENMEDEN AYAKTAN TAKİBİN FATURALANDIRILABİLMESİ Ayaktan başvuruda ayaktan takibi 10 gün süresi dolmadan faturalandırabilirsiniz. Bu durumda faturalandırılmış ayaktan takibe bağlı takip alınarak (aynı branştan-ayaktan kontrol muayenesi) diğer işlemler gönderilecektir. Döner Sermaye İşletme Müd.

73 ÖZET BAŞLIKLAR AYAKTAN YAPILABİLECEK EK9 İŞLEMLER
EK10 C de yer alan EK9 işlemler Fizik tedavi ve Rehabilitasyon paketleri Hiperbarik Oksijen Tedavileri paketleri Bu işlemler haricinde ayaktan tedavilerde şuan itibariyle başka bir PAKET İŞLEM gönderilmesi mümkün değildir. Liste çalışması devam etmekte. Döner Sermaye İşletme Müd.

74 ÖZET BAŞLIKLAR HASTA ÇIKIŞ KAYDI
Hasta çıkış kaydını hastayı taburcu ettiğinizde en kısa sürede yapmanız çok büyük önem taşımaktadır. Hasta çıkış kaydı yapmadığınız sürece o hasta istisnai durumlar haricinde provizyon alamaz. Çıkış kaydı yapılmamış hastaların başvurduğu tesis sizde olabilirsiniz. Bu durumda bağlı bulunduğunuz Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine (Telefon ve fax numaraları duyurulacaktır) başvurarak hastanın çıkış kaydını yaptırmanız durumunda hastayı kabul edebileceksiniz(Konu ile ilgili ayrıntılı duyuru yapılacaktır) Döner Sermaye İşletme Müd.

75 Döner Sermaye İşletme Müd.
ÖZET BAŞLIKLAR KONTROL MUAYENELERİNİN SİSTEM TARAFINDAN KONTROL EDİLİYOR OLMASI İçinde paket işlem bulunan takibe bağlı bir ayaktan aynı braştan ilk takip verilmeyecek içinde paket işlem bulunan takibe bağlı takip verilerek 15 gün içindeki ve 15 günden sonraki kontrol muayenesi(Bu bölüm beyana esas değiştirilecek) takibi MEDULA 3 tarafından yapılacaktır. Söz konusu işlem MEDULA 1-2 de beyana esas iken MEDULA3 te sistem tarafından kontrol edilir hale gelecektir. Döner Sermaye İşletme Müd.

76 Döner Sermaye İşletme Müd.
ÖZET BAŞLIKLAR HASTA YATIŞTA İKEN BİR DİĞER TESİSTE YATIŞ HATASI ALINMADAN YAPILABİLECEK İŞLEMLER Hasta bir tesiste yatıyorken bir başka tesiste yatış yapılan takibe bağlı takip almak şartı ile yatış hatası alınmadan ikinci tesiste yapılabilecek işlemler Hiperbarik oksijen tedavisi Diyaliz tedavileri Onkoloji tedaviler(Kemoterapi, Radyoterapi) 1.Tesisçe takibin sevkine gerek yoktur 1.Tesisçe kişiye yatan takibinin bildirilmesi gereklidir 2.Tesisçe yatan takibine bağlı takip alınmalıdır 1.tesis ve 2. tesiste hastabaşvuruno aynı olacaktır ancak faturalandırmada her tesis kendi takiplerini faturalandıracaktır. Döner Sermaye İşletme Müd.

77 ÖZET BAŞLIKLAR YATIŞ KAYDI MEVCUT ÇIKIŞ KAYDI YAPILMAMIŞ
Bir tesis yatan takip aldığı anda o hasta o tesis tarafından yatış kaydı yapıldı olarak sisteme kaydedilmektedir. Tesis tarafından taburcu aşamasından sonra hastanın çıkış kaydı yapılıncaya bir başka tesise hasta başvursa dahi diğer tesislerde provizyon verilmeyecektir. Hatalı hasta çıkış kaydı ile ilgili olarak İl Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine hasta çıkış kayıt ekranı yapılmıştır. Döner Sermaye İşletme Müd.

78 Döner Sermaye İşletme Müd.
ÖZET BAŞLIKLAR FATURALANMIŞ HASTABAŞVURUNO VE TAKİPLERE BAĞLI TAKİP ALINMASI Hiçbir şekilde faturalanmış bir hastabaşvuru nosuna takiplerine bağlı takip sistem tarafından verilmeyecektir. 2 istisnası mevcuttur. 1) Ayaktan alınmış bir takip faturalanmış olsa dahi aynı branştan bağlı takip verilecektir. Bu takibe muayene ücreti ödenmeyecektir ancak varsa EK10C ve vaka başı harici ödenen diğer işlemler (genetik tetkikler)ödenecektir. 2) Yatan takip içerisinde paket işlem var ise 15 gün içindeki kontrol muayeneleri ve 15 günden sonraki (Beyana esas olarak değiştirilecek) ilk kontrol muayeneleri bağlı takip alınabilir. Döner Sermaye İşletme Müd.

79 Döner Sermaye İşletme Müd.
ÖZET BAŞLIKLAR Hasta çıkış kaydının MEDULA 3 te hastanın çıktığı gün yapılması MEDULA3 1 nisan 2009 tarihinde yürürlüğe girmesi kesin olduğundan tüm sağlık hizmet sunucularının alt yapılarını, kullanıcı eğitimlerini en kısa sürede tamamlamalılar MEDULA3 testlerine biran önce başlayarak 1 nisan öncesi tespitlerini adresine ve bağlı bulundukları sağlık sosyal güvenlik merkezindeki sorumlu kişilere bu bilgileri iletmeleri Döner Sermaye İşletme Müd.

80 ÖZET BAŞLIKLAR UCU AÇIK YATIŞ
Hasta adına yatan takip alındığı anda bu hastanın o tarih itibariyle başlangıcı belli hasta çıkış kaydı süreçte belirlenecek olan bir ucu açık yatış almış olacaktır. Döner Sermaye İşletme Müd.

81 ÖZET BAŞLIKLAR GERİYE DÖNÜK YATIŞ
Hastaya bilindiği şekliyle daha önce hasta yatış çıkış kaydı olmayan bir zaman için ucu açık ancak başlangıcı geçmişten başlayan bir yatan takip alınması sürecidir Döner Sermaye İşletme Müd.

82 ÖZET BAŞLIKLAR GERİYE DÖNÜK KAPALI YATIŞ
Sistemden yada tesisten kaynaklı nedenden dolayı hastanın tesiste yatışa geçirildiği tarihten sonra hastanın taburcu olmasına kadar geçen sürede yatan takibi alınamadığı durumlarda yatış takibinin alındığı andan hasta çıkış tarihinin hasta kabul sürecinde yer alan bölüme belirtilmesi suretiyle yapılan işlemdir. Döner Sermaye İşletme Müd.

83 ÖZET BAŞLIKLAR DONÖR İŞLEMLERİ
Donöre yapılacak işlemler için; Alıcı ve Donör aynı tesiste; İlk takip alınmalıdır (alıcı üzerinden donör TCKimlik no belirterek)(şuan ayaktan ve günübirlik ilktakip alınabilir ) Haksahipliği kontrolü alıcı üzerinden yapılacaktır. İlktakip ile birlikte herbir donör için yenibir hastabaşvuruno üretilecektir. Donöre yapılcak diğer işlemlerde donör adına alınmış ilk takibe bağlı takip alınmalıdır. Alıcı ve Donör farklı tesiste; Döner Sermaye İşletme Müd.

84 ÖZET BAŞLIKLAR YENİDOĞAN İŞLEMLERİ
Yenidoğana yapılacak işlemler için; Anne ve bebek aynı tesiste; İlk takip alınmalıdır (anne üzerinden çocuk sırano ve doğum tarihi belirtilerek-herbir bebek için ayrı ayrı)(şuan ayaktan ve günübirlik ilktakip alınabilir istisnai olarak ilktakip yatana izin verilmesi planlanıyor.) Haksahipliği kontrolü anne üzerinden yapılacaktır. İlktakip ile birlikte herbir bebek için yenibir hastabaşvuruno üretilecektir. Herbir bebeğe yapılacak diğer işlemlerde o bebek adına alınmış ilk takibe bağlı takip alınmalıdır. Anne ve Bebek farklı tesiste; Döner Sermaye İşletme Müd.

85 ÖZET BAŞLIKLAR ACİL SERVİS HASTA KABUL
Acil provizyon taleplerinde MEDULA3 te branş acil tıp olarak seçilmelidir, Hizmet kayıt sürecinde hizmeti veren hekim ve tanımlı olduğu branşı üzerinden kayıt işlemi yapılmalıdır. Döner Sermaye İşletme Müd.

86 ÖZET BAŞLIKLAR YATAN PAKET SONRASI 15 GÜN VE 15 GÜN SONRASI MUAYENELER
İçinde paket işlem bulunan yatan takip sonrası aynı branştan 15 gün içerisinde yapılan tüm başvurularda takip alınması yatan takibe bağlı olarak alınması yönünde sistem yönlendirme yapacaktır. Sistem kontrol edecektir. 15 gün sonrası muayene işlemlerinde ise aynı branşta eğer başvuru nedeni kontrol muayenesi ise tesisçe bağıl takip alınmalı eğer başvuru nedeni kontrol muayenesi değil ise ilk takip alınabilir. Söz konusu işlem beyana esas olmaktadır Döner Sermaye İşletme Müd.

87 Döner Sermaye İşletme Müd.
ÖZET BAŞLIKLAR GÜNÜBİRLİK PAKET SONRASI 15 GÜN VE 15 GÜN SONRASI MUAYENELER İçinde paket işlem bulunan günübirlik takip sonrası aynı branştan 15 gün içerisinde yapılan tüm başvurularda eğer kontrol muayenesi ise günübirlik takibe bağlı takip alınması, başvuru nedeni kontrol muayenesi değil ise ilk takip alınması gerekmektedir. Söz konusu kontrol beyana esas kontroldür. 15 gün sonrası muayene işlemlerinde ise aynı branşta eğer başvuru nedeni kontrol muayenesi ise tesisçe bağıl takip alınmalı eğer başvuru nedeni kontrol muayenesi değil ise ilk takip alınabilir. Söz konusu işlem beyana esas olmaktadır. Döner Sermaye İşletme Müd.

88 ÖZET BAŞLIKLAR MEDULA 1-2 MEDULA 3 FATURALAMA İŞLEMİ
NİSAN 2009 dönemi mayıs ayında sonlandırılma işleminde MEDULA 3 ve MEDULA 1-2 ile kabul edilmiş hastaların tek dönemde faturalandırılabilmesi planlanmaktadır(Bu işlemin oluşabilmesi için MEDULA sisteminin tüm veri formatı sistemde MEDULA 3 e çevrilmektedir.) Döner Sermaye İşletme Müd.

89 ÖZET BAŞLIKLAR EN BÜYÜK ÖZELLİĞİNİN ONLİNE OLMASI
MEDULA 3 en büyük özelliği tüm işlemleri artık online yapılmasıdır. İç süreçlerinizde çok büyük bir değişikliğe neden olmamaktadır Hizmet kayıt sürecini hizmet vermeden önce veya hizmet vermeden sonra parçalı yada toplu göndermek sizin tercihinize göre kabul edilebilecek şekilde dizayn edilmiştir. Döner Sermaye İşletme Müd.

90 ÖZET BAŞLIKLAR YAZILIM FİRMALARINDAN EĞİTİM TALEP ETMELERİ
2008 aralık ve 2009 ocak ayında tüm yazılım firmalarına MEDULA 3 e hazırlanmaları ve teknik bilgi verilmesi amacıyla 2 adet eğitim toplantısı yapılmıştır. Yazılım firmalarının sağlık hizmet sunucularının bilgi işlem alt yapılarını MEDULA 3 e entegre etmiş olmaları gerekmektedir. Döner Sermaye İşletme Müd.

91 Döner Sermaye İşletme Müd.
ÖZET BAŞLIKLAR KENDİ PERSONELLERİNE ACİL EĞİTİM VERMELERİ VE TESTLERE BAŞLAMALARI Bu nedenle bir an önce yazılım firmanızdan MEDULA 3 ile ilgili yapılması gereken işlemler ile ilgili eğitim ve bilgilendirme toplantıları talep ederek hizmet içi eğitimleri tamamlayın MEDULA 3 test çalışmasına bir an önce başlayın Test ile ilgili hata geri bildirimlerini adresine bildirin. Önerileriniz muhakkak dikkate alınacaktır. Gerek görülmesi halinde size geri bildirimde yapılacaktır. Döner Sermaye İşletme Müd.

92 Döner Sermaye İşletme Müd.
ÖZET BAŞLIKLAR MEDULA ile ilgili yaşadıkları tüm sorunları öncelikle bağlı bulundukları sağlık sosyal güvenlik merkez müdürlüğüne iletmeleri Örnekleme iptal taleplerinin öncelikle bağlı bulunulan sağlık sosyal güvenlik merkez müdürlüğüne yapılması, bu işlem yapılmadan Kuruma direk yapılan başvurular incelenmeden ilgili sağlık sosyal güvenlik merkez müdürlüğüne iletilmektedir Örneklem iptal işlemi MEDULA sistemi kaynaklı bir hata durumunda yapılmaktadır “sehven” “farketmeden” “yazılım değiştirdik” “şifreyi ona verdiğimi unutmuştum” “ personel yeni başladı” vb durumlarda örneklem iptal işlemi yapılamamaktadır. Konu yayınlanacak ödeme genelgesinde de belirtilmektedir. Döner Sermaye İşletme Müd.

93 Döner Sermaye İşletme Müd.
ÖZET BAŞLIKLAR 16 ilde kurulan Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerinde yer alan her bir merkez için 3 personele MEDULA sisteminde yapılan bütün değişiklikler ilk elden ulaştırılmaktadır. Güncel bilgiler dolayısıyla Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerimizde mevcuttur. Döner Sermaye İşletme Müd.

94 Döner Sermaye İşletme Müd.
T E Ş E K K Ü R EDERİZ… Döner Sermaye İşletme Müd.


"GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları