Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU"— Sunum transkripti:

1 2014-2015 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU

2 1- KISALTMALAR VE BAZI ÖNEMLİ İFADELER
DBS: Düzey Belirleme Sınavı – Öğrencilerin seviyelerini belirlemek için yapılan sınavdır. SDP: Sürekli Değerlendirme Puanı: Öğrencilerin herhangi bir kurda oldukları sözlü ve yazılı ara sınavdan, derse katılımdan, ödev ve projelerden aldıkları notlardır. KBS: Kur Bitirme Sınavı– Her kur sonunda yapılan çoktan seçmeli, okuma, dinleme, kelime, dilbilgisi, ve yazma ve konuşma bölümlerinden oluşan sınavdır. KSN: Kur Sonu Notu – Bir kur dönemi içerisinde «sürekli değerlendirme puanı» ile «kur bitirme sınavının» belirli yüzdelerinin alınmasıyla ortaya çıkan nottur. YDYS: Yabancı Dil Yeterlik Sınavı: Bir yılda güz, bahar ve yaz dönemi olmak üzere 3 defa yapılan yabancı dil yeterlik sınavıdır. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler hazırlıktan muaf (başarılı) sayılmış olur.

3 KUR (SEVİYE): Kur A1, A2,B1, B2 seviyelerini ifade eder.
ÇEYREK / BİR KUR DÖNEMİ: Sınav haftasıyla beraber 8 haftalık dönemi ifade eder. DÖNEM : 16 haftalık öğretim dönemini ifade eder. HAZIRLIK BİTİRME NOTU : B2 düzeyini başarıyla tamamlamış öğrencilerin tüm kurlardan aldıkları kur sonu notlarının ortalamasını ifade eder.

4 2- YÖNETİM VE KOORDİNATORLER
Müdür: Okt. Murat Mesut KURAL Müdür Yardımcıları: Okt. Ahmet Selami BALTACI Okt. İlyas YAKUT Yüksekokul Sekreteri Güven YAŞAR Yönetici Asistanı İlknur Arpınar

5 3- İLK ADIM • Kayıt günleri boyunca, öğrencilerin hazırlık eğitimine hangi seviyeden başlayacaklarını belirlemek amacıyla online olarak düzey belirleme sınavı verilir.

6 4- HAZIRLIK SINIFI SİSTEMİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
• Hazırlıkta İngilizce Eğitimi, CEF (Avrupa Dil Öğretimi Çerçeve Programı) na göre düzenlenmiştir. Seviyeler: (Kurlar): A1 (Elementary) / A2 (Pre-Intermediate) / B1 (Intermediate) / B2 (Intermediate). Her bir kur 7 hafta eğitim 1 hafta sınav olmak üzere 8 hafta sürmektedir. Bu her bir sekiz haftaya bir «çeyrek» ya da bir «kur dönemi» adı verilir. • Öğrenciler düzey belirleme sınavından aldıkları notlara göre seviyelerine uygun kurlara yerleştirilirler. • Sınıflar 20 kişiden oluşur. • Her sınıfın bir sınıf öğretmeni (mentor) bulunmaktadır. Sınıf öğretmenleri öğrencilere ders ve ders dışı sorunları ile ilgili olarak onlara rehberlik etmek ve onları yönlendirmek ile yükümlüdür. Ayrıca öğrenciler ve yönetim arasında bir nevi köprü vazifesi üstlenmiştir. • Sınıf Öğretmenleri, sınıf öğretmeni olduğu sınıfın öğrencilerini moodle’a kaydetmek, moodle üzerinden yoklamasını almak, ara sınav ve kur bitirme sınav notlarını moodle üzerinden sisteme girmek gibi konulardan sorumludur.

7 • Derse giren hocaların belirleyeceği ofis saatlerinde, öğrencilerimiz derslerine giren hocalardan bire bir ya da küçük guruplar şeklinde anlayamadıkları konuların açıklandığı ek dersler alabileceklerdir. Okutmanların ofis saatleri daha sonra ilan edilecektir.

8 5- BİR HAFTA…. • Dersler 08:30’da başlar
• Her bir ders 45 dakika sürer. • Derslerden sonra 10’ar dakikalık aralar verilir. • Sabah kuşağında 4 ders vardır ve saat 12:00’de biter • Öğle arası 12: :00 • Öğleden sonra 2 ders vardır. Dersler 13:00’te başlar ve 14:40’ ta sona erer. * Pazartesi, Salı, Perşembe günleri 6’şar saat, Çarşamba 2 saat Cuma günü ise 4 saat ders vardır. Dolayısıyla haftada 24 saat İngilizce eğitimi yapılır. Yazılı ve sözlü ara sınavlar belirlenen Çarşamba günleri derslerin bitmesinden sonra yapılır.

9 • Bir çeyrekte iki yazılı ara sınav iki tane de sözlü ara sınav yapılır. Bu ara sınavlar her bir sınava kadar işlenmiş konuların içerikleri ile ilgilidir. • Sözlü ara sınavlarda öğrenciler, bireysel olarak sınava alınabileceği gibi gurup olarak da sınava alınabilirler. • Yazılı ara sınavlar bir ders saati sürer. Çoktan seçmeli dilbilgisi, kelime, okuma, dinleme soruları içerebileceği gibi açık uçlu yazma soruları da içerebilir.

10 • Öğrenciler ayrıca bir çeyrek boyunca seviyelerine uygun hikaye kitabı okuma fırsatı da bulacaklardır. Her bir kur için belirlenmiş 5 farklı hikaye kitabı bulunmaktadır. Kur sonlarında bu hikaye kitapları ile ilgili sınavlar yapılacak olup, öğrenciler bu sınava girip aldıkları notla kur sonu notlarına ekstra (bonus) puan olarak katkıda bulunabileceklerdir. Her bir hikaye kitabının 2 puan bonus sağladığı bu sistemde 5 hikaye kitabını okuyup sınavında da başarılı olan öğrenciler kur sonu notlarına 10 puana kadar katkıda bulunabileceklerdir. Öğrencilerimiz İngilizce hikaye kitaplarını üniversitemiz kütüphanesinden ödünç alabileceklerdir. Hikaye kitaplarının seviyelere göre dağılım şu şekildedir: • Öğrenciler ayrıca bir çeyrek boyunca seviyelerine uygun hikaye kitabı okuma fırsatı da bulacaklardır. Her bir kur için belirlenmiş 5 farklı hikaye kitabı bulunmaktadır. Kur sonlarında bu hikaye kitapları ile ilgili sınavlar yapılacak olup, öğrenciler bu sınava girip aldıkları notla kur sonu notlarına ekstra (bonus) puan olarak katkıda bulunabileceklerdir. Her bir hikaye kitabının 2 puan bonus sağladığı bu sistemde 5 hikaye kitabını okuyup sınavında da başarılı olan öğrenciler kur sonu notlarına 10 puana kadar katkıda bulunabileceklerdir. Öğrencilerimiz İngilizce hikaye kitaplarını üniversitemiz kütüphanesinden ödünç alabileceklerdir. Hikaye kitaplarının seviyelere göre dağılım şu şekildedir:

11 Seviyelere göre hikaye kitapları aşağıdaki gibidir a1 a2 b1 b2

12 ORAL QUIZ (1.SÖZLÜ ARA SINAV)
1ST WEEK 2ND WEEK 3RD WEEK 4TH WEEK 5TH WEEK 6TH WEEK 7TH WEEK 8TH WEEK  ----- WRITTEN QUIZ (1. YAZILI ARA SINAV) ORAL QUIZ (1.SÖZLÜ ARA SINAV) ---- (2. YAZILI ARA SINAV) +2 kitap reader quiz ORAL QUIZ (2.SÖZLÜ ARA SINAV) END OF LEVEL TEST (KUR BİTİRME SINAVI) +3 kitap reader quiz

13 6- KURLAR (SEVİYELER), OKUTULACAK KİTAPLAR VE DERS SAATLERİ..
A1 KURU * Coursebook (Speak Out – Elementary 16 hours a week) A1 Grammar (Melikşah Supplementary – 8 hours a week) A2 KURU * Coursebook (Speak Out – Pre-Intermediate 16 hours) A2 Grammar (Melikşah Supplementary – 8 hours a week)

14 B1 KURU Coursebook (Speak Out –Intermediate – 8 hours)
B1-B2 (Melikşah Grammar Supplementary) B1 – B2 (Melikşah Writing Supplementary – 5 hours) Listening&Speaking ( Pathways 2 – 5 hours) Reading&Vocabulary (Reading Explorer 2 – 5 hours) Project (1 hour)

15 B2 KURU Coursebook (Speak Out – Intermediate – 8 hours)
B1&B2 (Melikşah Grammar Supplementary) Writing (Melikşah Writing Supplementary – 5 hours) Listening&Speaking (Pathways 2 – 5 hours) Reading&Vocabulary (Reading Explorer 2 – 5 hours) Project (1 – 2 hours)

16 7- KUR SİSTEMİ - Bir akademik yıl 16 haftalık 2 dönemden oluşmaktadır.
FIRST QUARTER 7 + 1 WEEKS 16 WEEKS FIRST TERM SECOND QUARTER THIRD QUARTER SECOND TERM FOURTH QUARTER

17 8- BAŞARI VE DEĞERLENDİRME
Hazırlık sınıfını başarılı bir şekilde bitirebilmek için öğrencilerin B2 seviyesini başarılı bir şekilde okuyup bitirmiş olmaları gerekmektedir. -ÖĞRENCİLERİN BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ 3 TEMEL KISTAS ÜZERİNEDİR… 1- ATTENDANCE (DERSE DEVAM DURUMU) 2- CONTINUOUS ASSESSMENT SCORE (SÜREKLİ DEĞERLENDİRME PUANI) 3- LEVEL TEST SCORE (KUR BİTİRME SINAVI NOTU)

18 1- ATTENDANCE: (DERSE DEVAM DURUMU)
Çeyrek sonu itibariyle derse devam oranı %85’in altında olan öğrenciler o kurda devamsızlıktan dolayı başarısız olmuş sayılırlar, kur bitirme sınavına giremezler ve dolayısıyla o kuru bir sonraki çeyrekte tekrar okumak zorunda kalırlar. Hazırlıkta okuyan bir öğrenci eğer yıl sonu itibariyle %85 devam şartını yerine getirememiş ve öngörülen düzeyde (B2) hazırlığı bitiremezse hazırlıktan başarısız olmuş olur. Bir sonraki yıl hazırlığı düzey belirleme sınavına girerek çıkan seviyeye göre tekrar okumak zorunda kalır. Bölümü İngilizce olan öğrenciler ikinci yılında da herhangi bir nedenle (notlardan ya da devamsızlıktan dolayı) hazırlıktan kalırsa «inaktif» duruma düşer.

19 2- CONTINUOUS ASSESSMENT:
(SÜREKLİ DEĞERLENDİRME) Sürekli Değerlendirme Puanı şunları içerir a) Written Quizzes (Kur içerisinde yapılan yazılı ara sınav notları) b) Oral Quizzes (Kur içerisinde yapılan sözlü ara sınav notları) c) Assignments and Projects (Kur içerisinde verilen ödev ve proje notları) d) Participation (Derse katılım notları)

20 Yazılı Ara Sınavlar: Öğrenciler sınav gününe kadar işlenen konulardan yazılı ara sınava olurlar. Sorular çoktan seçmeli dilbilgisi, kelime, okuma ve dinleme sorularından oluşur. Ayrıca yazma bölümü de açık uçlu soru, cümle oluşturma, paragraf yazma v.s biçiminde sınava dahil edilebilir. Sözlü Ara Sınavlar: Öğrenciler sınav gününe kadar işlenen konulardan sözlü ara sınav olurlar. Öğrencilerden gerek bireysel gerekse gurup şeklinde soru-cevap, tartışma, veya role-play v.s şeklinde konuşmaları istenir. Ödevler ve Projeler: Derse giren öğretim elemanları öğrencilere işledikleri konularla ilgili bireysel ya da gurup olarak ödev veya proje verir ve bunları notlandırır. Derse Katılım: O sınıfta derse giren öğretim elemanlarının her bir öğrenci için ders içi performansına göre takdir ettikleri notu ifade eder. Projeler: B1 ve B2 kurlarında haftada 1 ve 2 saat olmak üzere yürütülen proje derslerinde öğrencilere bireysel veya gurup olarak verilen projeleri kendilerinden o kur sonunda tamamlamaları istenir. Proje dersinden aldıkları not kur sonu notu değerlendirmesinde 10% oranında hesaba katılır

21 3- END OF LEVEL EXAM (KUR BİTİRME SINAVI)
İki aşamalıdır: Birinci aşamada çoktan seçmeli 100 adet dilbilgisi, kelime, okuma, ve dinleme soruları vardır. -İkinci aşama yazma ve konuşma sınavlarından oluşmaktadır.

22 ASSIGNMENTS&PROJECTS
- Kur Sonu Notu Nasıl Hesaplanır? A1 ve A2 kurları için!! • Kur Sonu Notu aşağıdaki tabloda yer alan yüzde dağılımına göre hesaplanır.: 1st WRITTEN QUIZ 2nd WRITTEN QUIZ 1st ORAL QUIZ 2nd ORAL QUIZ ASSIGNMENTS&PROJECTS PARTICIPATION END OF LEVEL EXAM 5% 10% 60% 1st St. 30% 2nd St. (Wrt) 15% 2nd St. (Spk) 15% Sonuç olarak Kur Bitirme Sınavından sonra: Ortaya çıkan puan 65 ve üstü ise (bu not İng.Dili ve Edeb.öğrencileri için 75 tir.) öğrenci bir üst kura geçer; değilse aynı kuru bir sonraki çeyrek tekrar okur!!!

23 Kur Sonu Notu Nasıl Hesaplanır? B1 ve B2 kurları için!!
• Kur Sonu Notu aşağıdaki tabloda yer alan yüzde dağılımına göre hesaplanır.: 1st WRITTEN QUIZ 2nd WRITTEN QUIZ 1st ORAL QUIZ 2nd ORAL QUIZ ASSIGNMENTS PROJECTS PARTICIPATION END OF LEVEL EXAM 5% 10% 50% 1st St. 25% 2nd St. (Wrt) 15% 2nd St. (Spk) 10%

24 Hazırlık Sınıfını bitirme seviyesi B2’dir
Hazırlık Sınıfını bitirme seviyesi B2’dir. Eğer öğrenci B2 seviyesini başarılı bir şekilde bitirmiş ise Hazırlıktan başarılı olmuş olur ve bölümüne gitmeye hak kazanır. Eğer bir öğrenci her hangi bir çeyrekte (kur döneminde) devamsızlık ya da notlardan dolayı başarısız olursa bir sonraki çeyrek aynı kuru tekrar etmek zorunda kalır. Bölümlerinde eğitim dili Türkçe olan öğrenciler hazırlıktan devamsızlıktan kalmazlar şayet notlardan dolayı kalırlarsa bölümlerine hazırlıktan sorumlu bir şekilde gidebileceklerdir. Ancak bölümlerinde eğitim dili İngilizce olan öğrenciler bölümlerine geçebilmek için mutlaka hazırlığı bitirmek zorundadırlar.

25 PROFICIENCY EXAMS (YETERLİK SINAVLARI)
-Akademik yılın başında, güz yarıyılı sonunda ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda 3 defa yeterlik sınavı yapılır. Akademik yılın başındaki yeterlik sınavına geçen yıllardan herhangi bir nedenle hazırlıktan başarısız olmuş öğrenciler ile, yeni kayıt yaptıran öğrenciler; Güz dönemi sonunda yapılan yeterlik sınavına geçen yılın öğrencileri ile yeni öğrencilerden 1.dönem sonu itibariyle derse devam oranı en az %85 olan öğrenciler; Bahar dönemi sonunda yapılan sınava ise yine geçen yılın öğrencileri ile yeni yılın öğrencilerinden yıl boyu derse devam oranı %85’in altında olmayan öğrenciler girebilir. Yeni öğrencilerden yukarıda belirtilen derse devam şartlarını taşıyanlar ile geçen yıldan hazırlıktan başarısız olmuş öğrenciler yeterlik sınavıyla hazırlıktan başarılı olabilmek için sınavdan 65 veya üstü (bu not İng.Dili ve Edeb öğrenciler için 75’tir) almaları gerekir.

26 Sınavı iki aşamalı olması durumunda (ki genelde iki aşamalı olarak yapılır) birinci aşamada çoktan seçmeli toplamda 100 sorudan oluşan dilbilgisi, kelime, okuma, dinleme soruları sorulur. Birinci aşamadan 60 ve üstü not alamayan öğrenciler 2. aşamaya giremezler. Sınav’ın ikinci aşamasında ise yazma ve konuşma sınavları yapılır. Yazma sınavında öğrencilerden tam teşekküllü bir «essay» yazmaları; konuşma sınavında ise verilen konularla ilgili soru-cevap, konuşma, tartışma yapmaları istenir. Yeterlik sınavından başarılı olabilmek için 1. ve 2. aşama ortalamasının 65 ve üstü bir not olması gerekir. (Bu ortalama İng. Dili ve Edeb. Öğrencileri için 75’tir.) Hazırlıkta üst üste 2 yıl başarısız olmuş öğrenciler «inaktif» statüye düşerler. Yani 3. yıllarında derslere devam edemezler, sadece yeterlik sınavlarından birinden ya da ÖSYM’nin denkliğini kabul ettiği ulusal ya da uluslararası sınavlardan birsinden B2 düzeyi karşılığında puan alarak hazırlığı bitirebileceklerdir. -.

27 9- ATTENDANCE (DERSE DEVAM ORANI)
Derse devam oranı çok önemlidir. Eğer bir öğrenci kur içerisinde derslere %85 altında devam ettiyse o kurdan devamsızlıktan kalır ve bir sonraki çeyrek aynı kuru tekrar etmek zorunda kalır. Derse devam oranı güz yarıyılı ve yıl sonu yeterlik sınavlarına girebilme ölçütlerinden bir tanesidir. Yeterlik sınavı bölümünde açıklamıştık… Derse devam aynı zamanda yıl sonunda da büyük bir önem arz eder. Eğer yıl sonu itibariyle öğrenci derslere %85 altında devam ettiyse ve hazırlığı ön görülen düzeyde (B2) bitiremediyse hazırlık sınıfından devamsızlıktan kalır ve bir sonraki yıl yeniden düzey belirleme sınavına girmek şartıyla hazırlık sınıfını çıkan seviyeye göre tekrar etmek zorunda kalır… Heyet raporu dışındaki sağlık raporları Yab. Diller Yüksek Okulu Yönetim Kurulunca değerlendirilmeye alınmazlar…..

28 10- SUMMER SCHOOL (YAZ OKULU)
Bahar yarıyılı sonu itibariyle B1 kurunu başarılı bir şekilde bitirmiş ya da B2’den başarısız olmuş öğrenciler için yaz dönemi içerisinde 7 haftalık B2 düzeyinde yaz okulu programı açılır. Yaz okulunun değerlendirme sistemi kurların kendi içindeki değerlendirme sistemi ile aynıdır. Öğrencilerin yine derslere en az %85 oranında devam etmesi gerekmektedir. Aksi taktirde yaz okulu kur bitirme sınavına giremez ve başarısız kabul edilirler.

29 11- MOODLE Öğrenciler derslere başladıkları hafta itibariyle sınıf öğretmenleri tarafından «Moodle» sistemine kayıt edilirler. Kendilerinin bir kullanıcı adı ve şifresi olur. Bu kullanıca adı ve şifreyle bu sisteme girebilir. Öğrencinin kullanıcı adı, öğrenci numarası; şifresi ise T.C kimlik numarasıdır. Öğrenciler sistemi sınıf öğretmenleri tarafından sisteme atandıktan sonra kullanabileceklerdir. • Öğrenciler bu sistem üzerinden Ödev, Proje ve derse katılım notlarını, ara sınav ve kur bitirme sınav notlarını, derse devam oranlarını görebilir ve takip edebilirler. - Hocalar bu sistem üzerinden öğrencilere ödev verebilir, öğrenciler bu sistem üzerinden ödevlerini hocalarına ulaştırabilirler.

30

31

32

33

34

35 12- STUDY ABROAD (YURT DIŞI DİL EĞİTİMi)
B1’i bitirmiş ya da B2’ye ulaşmış öğrencilere Amerika’da ya da İngilitere’de anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde yoğunlaştırılmış İngilizce Dil Eğitim imkanı sunabilmekteyiz. 13- HAZIRLIK EĞİTİMİNİ ERKEN BİTİREN ÖĞRENCİLER.. - Hazırlık eğitimini erken bitirip bölümüne başlamak istemeyen öğrencilerimiz için TOEFL hazırlık kuru imkanları sunabilmekteyiz. TOEFL hazırlık kuru zorunlu değildir, ve yeterli sayıda müracaat olursa açılabilmektedir.

36 http://ydyo.meliksah.edu.tr 13- Diğer….
YDYO ile ilgili her türlü duyurular aşağıda verdiğimiz web sitemiz kanalıyla yapılmaktadır. Öğrencilerimiz, sınav duyurularını, sınav listelerini buradan takip etmek zorundadırlar. Ayrıca, yönetmelik, akademik takvim ve bu sunuma ulaşabilmek için Melikşah Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu web sitemizi ziyaret edinizi…

37 THANK YOU FOR YOUR PATIENCE...


"YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları