Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MENTÖRLÜK DESTEK PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MENTÖRLÜK DESTEK PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 MENTÖRLÜK DESTEK PROGRAMI
SELÇUK TTO PROJE HAZIRLAMADA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK MENTÖRLÜK DESTEK PROGRAMI Bu şablon proje güncelleştirmeleri vermek için bir başlangıç dosyası olarak kullanılabilir kullanılabilir. Bölümler Bölüm eklemek için slaydı sağ tıklatın. Bölümler slaytlarınızı düzenlemenize veya birden çok yazar arasındaki işbirliğini kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir. Notlar Teslim notları veya izleyicilere ek bilgi sağlamak için Notlar bölümünü kullanın. Sununuz sırasında bu notları Sunu Görünümü'nde görüntüleyin. Yazı tipi boyutuna dikkat edin (Erişilebilirlik, görünürlük, video kaydı ve çevrimiçi üretim için önemlidir) Birlikte kullanılan renkler Grafiklere, çizelgelere ve metin kutularına özellikle dikkat edin. Katılımcılar, siyah ve beyaz veya gri tonlamalıyazdırabilir. Tümüyle siyah ve beyaz ve gri tonlamalıyazdırırken renklerinizin uygun olacağından emin olmak için bir sınama baskısı çalıştırın. Grafikler, tablolar ve çizelgeler Basit tutun: Mümkünse, tutarlı ve dikkat dağıtmayan stiller ve renkler kullanın. Tüm grafikleri ve tabloları etiketleyin.

2 Firmaya gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Selçuk TTO ve TEYDEB destekleri hakkında bilgi verilmiştir. Proje neyle ilgilidir? Bu projenin amacını tanımlayın Daha önceki projelere benziyor mu, yoksa yeni bir çalışma mı? Bu projenin kapsamını tanımlayın Bağımsız bir proje mi, yoksa başka projelerle ilişkili mi? * Bu slayt haftalık durum toplantıları için gerekli değildir

3 MENTÖRLÜK DESTEK PROGRAMI
SELÇUK TTO MENTÖRLÜK DESTEK PROGRAMI Dış Kaynaklı projelerin alanlarında sağlanan kamu desteklerinin daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak Mentörlük mekanizmasının geliştirilmesi ile Selçuk Üniversitesi Akademisyenleri tarafından başvurulan Akademik Araştırma Projelerinin nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje neyle ilgilidir? Bu projenin amacını tanımlayın Daha önceki projelere benziyor mu, yoksa yeni bir çalışma mı? Bu projenin kapsamını tanımlayın Bağımsız bir proje mi, yoksa başka projelerle ilişkili mi? * Bu slayt haftalık durum toplantıları için gerekli değildir

4 MENTEE Seçim kriterleri kapsamında Dış Kaynaklı Proje Hazırlama ve sunma konusunda kendisini geliştirmek isteyen, gelişme göstermesi gereken temel alanların farkında olan ve bu alanlarda/konularda bir Mentörlük ihtiyacı olan kişiyi ifade eder. Proje neyle ilgilidir? Bu projenin amacını tanımlayın Daha önceki projelere benziyor mu, yoksa yeni bir çalışma mı? Bu projenin kapsamını tanımlayın Bağımsız bir proje mi, yoksa başka projelerle ilişkili mi? * Bu slayt haftalık durum toplantıları için gerekli değildir

5 KT-FR-143 MENTEE BAŞVURU FORMU
Mentee tarafından talep edilen destek başvuruları, KT-FR-143 MENTEE BAŞVURU FORMU ile başvuru yapılır Mentör Havuzundaki Mentörlere uygun adaylar belirlenir. Aday Mentee ile SELÇUK TTO ön görüşme toplantısı yapar. Toplantı yeri, katılımcıları ve saati SELÇUK TTO tarafından belirlenir. Proje neyle ilgilidir? Bu projenin amacını tanımlayın Daha önceki projelere benziyor mu, yoksa yeni bir çalışma mı? Bu projenin kapsamını tanımlayın Bağımsız bir proje mi, yoksa başka projelerle ilişkili mi? * Bu slayt haftalık durum toplantıları için gerekli değildir

6 Mentee tarafından doldurulan KT-FR-143 MENTEE BAŞVURU FORMU’nda aşağıda belirtilen destek türlerinden en az birinin seçilmesi ive talebin SELÇUK TTO tarafından uygun görülmesi ile yürürlüğe girer. Proje hazırlama hizmeti: Destek programı kapsamında Mentör ve Mentee’nin yapacağı görüşme toplantıları sonucunda proje çerçevesinin oluşturulması, yazma planının oluşturulması, her bir bölümün ayrı ayrı içeriğine karar verilmesi, yazılmış içeriğin okunarak destek programı istemleri karşılandığının kontrol edilmesi ve proje önerisi tamamlandığında bölümler arasındaki bütünlüğün sağlanması ve ortak yeterlilik kararı ile projenin ilgili destek programının sistemine yüklenmesi işlerini kapsar. Proje inceleme hizmeti: Destek programına sunulmak üzere hazırlanan tüm projenin destek programının sistemine yüklenmesinden önce teknik, mali, idari yönden son incelemesini kapsar. Proje neyle ilgilidir? Bu projenin amacını tanımlayın Daha önceki projelere benziyor mu, yoksa yeni bir çalışma mı? Bu projenin kapsamını tanımlayın Bağımsız bir proje mi, yoksa başka projelerle ilişkili mi? * Bu slayt haftalık durum toplantıları için gerekli değildir

7 Mentee Seçim kriterleri
TÜBİTAK ARDEB’e ilişkin Ulusal Destek Programları proje başvurularından, TÜBİTAK TEYDEB’e ilişkin Ulusal Destek Programları proje başvurularından, AB çağrılı proje başvurularından, Kalkınma Ajansı çağrılı proje başvurularından, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TEKNOGİRİŞİM Programı proje başvurularından, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SANTEZ Programı proje başvurusunda yürüttüğü proje olmayan veya her hangi bir projede yürütücü, araştırmacı, yüklenici, uygulayıcı yada paydaş olmama kriterlerinden en az birini sağlamış olmalıdır. Proje neyle ilgilidir? Bu projenin amacını tanımlayın Daha önceki projelere benziyor mu, yoksa yeni bir çalışma mı? Bu projenin kapsamını tanımlayın Bağımsız bir proje mi, yoksa başka projelerle ilişkili mi? * Bu slayt haftalık durum toplantıları için gerekli değildir

8 Mentee’nin hedefleri doğrultusunda
MENTÖR Mentee’nin hedefleri doğrultusunda bilgi ve yeteneklerini geliştirmesine ve sonuç almasına olanak sağlayan birikim ve deneyimlerini paylaşarak hem kişisel tatmin hissini güçlendirmesine, hem de kendi gelişim süreçlerini gözden geçirmesine olanak tanıyan, öğrenme ortağı rolüyle öğrenme ilişkisine değer katabilecek, yol gösterici kişiyi ifade eder. Proje neyle ilgilidir? Bu projenin amacını tanımlayın Daha önceki projelere benziyor mu, yoksa yeni bir çalışma mı? Bu projenin kapsamını tanımlayın Bağımsız bir proje mi, yoksa başka projelerle ilişkili mi? * Bu slayt haftalık durum toplantıları için gerekli değildir

9 SELÇUK TTO tarafından Mentör Havuzu oluşturulur.
Mentörlük başvuruları, Konya Teknokent’in internet adresinde yayınlanan duyuru ile ilan edilir. Yapılacak duyuru kapsamında başvuru KT-FR-144 MENTÖR BAŞVURU FORMU ile yapılır SELÇUK TTO tarafından Mentör Havuzu oluşturulur. Proje neyle ilgilidir? Bu projenin amacını tanımlayın Daha önceki projelere benziyor mu, yoksa yeni bir çalışma mı? Bu projenin kapsamını tanımlayın Bağımsız bir proje mi, yoksa başka projelerle ilişkili mi? * Bu slayt haftalık durum toplantıları için gerekli değildir

10 Mentör havuzunda yer almak isteyen Mentör ;
TÜBİTAK ARDEB’e ilişkin Ulusal Destek Programlarından en az 1 adet proje’de araştırmacı ve/veya yürütücü olmak, TÜBİTAK TEYDEB’e ilişkin Ulusal Destek Programlarından en az 1 adet proje yazmış, teknik danışmanlık yapmış/yapıyor yada yürütmüş/yürütüyor olmak, AB çağrılı proje başvurularından en az 1 projede araştırmacı ve/veya yürütmüş olmak, Kalkınma Ajansı çağrılı proje başvurularından en az 1 proje yazmış ve/veya yürütmüş olmak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TEKNOGİRİŞİM Programı ile ilgili çağrıdan en az 1 proje yürütmüş olmak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SANTEZ Programı ile ilgili çağrıdan en az 1 proje yürütmüş olmak kriterlerinden en az birini sağlamış olmalıdır. Proje neyle ilgilidir? Bu projenin amacını tanımlayın Daha önceki projelere benziyor mu, yoksa yeni bir çalışma mı? Bu projenin kapsamını tanımlayın Bağımsız bir proje mi, yoksa başka projelerle ilişkili mi? * Bu slayt haftalık durum toplantıları için gerekli değildir

11 Mentee-Mentor Eşleştirmesi:
Destek kararı verilen Mentee’ye Mentör havuzundan Mentör eşleştirmesi yapılır. Mentee tarafından seçilen destek türüne göre Mentör ve Mentee ile sözleşme imzalanır. Sözleşmede karşılıklı hak ve sorumluluklar yanında, Mentöre verilecek ücrette brüt olarak belirtilir. Mentör ve Mentee’nin Destek Programının şartlarına ve son başvuru tarihine uygun olarak belli periyotlarda görüşmeleri hususunda program belirlemeleri istenir. SELÇUK TTO Mentör ve Mentee arasındaki lojistik destek, sürekli iletişim gibi tüm gereksinimleri giderme noktasında aktif rol oynar. Proje Hazırlama Hizmeti için proje başvurusu yapılana kadar en az haftada bir görüşme gerçekleştirilmek zorundadır. Proje İnceleme Hizmeti için destek programının şartlarına ve son başvuru tarihine uygun olarak 1 ya da 2 toplantı yapılması zorunludur. Gerekli hallerde mail yolu ile bilgi alış verişi yapılabilecek olup, SELÇUK TTO Mentör ve Mentee tarafından gönderilen maillerde cc yapılmak suretiyle bilgilendirilir. Her görüşme sonrası Mentör ve Mentee’nin birlikte doldurdukları KT-FR-145 MENTÖRLÜK PROGRAMI PROJE TAKİP / DEĞERLENDİRME FORMU ile yapılan görüşmeler izlenir ve destek sonlanmasına müteakip ilgili form/formlar SELÇUK TTO’ya teslim edilir. Proje neyle ilgilidir? Bu projenin amacını tanımlayın Daha önceki projelere benziyor mu, yoksa yeni bir çalışma mı? Bu projenin kapsamını tanımlayın Bağımsız bir proje mi, yoksa başka projelerle ilişkili mi? * Bu slayt haftalık durum toplantıları için gerekli değildir

12 LÜTFEN SAHİP ÇIKINIZ. DIŞ KAYNAKLI PROJE SAYISINDA ARTIŞ SAĞLAMAK
DAHA NİTELİKLİ PROJELER YAPMAK PROJE KABUL ORANINI ARTIRMAK MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMA İMKANLARINA SAHİP OLMAK GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIP BİRBİRİMİZE DESTEK OLMAK AMAÇLI MENTEE VE MENTÖR OLARAK BAŞVURULARINIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR. PROGRAMIN BAŞARISI AKADEMSİYENLERİN PROGRAMA SAHİP ÇIKMASINDAN GEÇER ÜNVERSİTEMİZİN BAŞARISI İÇİN LÜTFEN SAHİP ÇIKINIZ. Proje neyle ilgilidir? Bu projenin amacını tanımlayın Daha önceki projelere benziyor mu, yoksa yeni bir çalışma mı? Bu projenin kapsamını tanımlayın Bağımsız bir proje mi, yoksa başka projelerle ilişkili mi? * Bu slayt haftalık durum toplantıları için gerekli değildir


"MENTÖRLÜK DESTEK PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları