Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SELÇUK TTO PROJE HAZIRLAMADA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK MENTÖRLÜK DESTEK PROGRAMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SELÇUK TTO PROJE HAZIRLAMADA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK MENTÖRLÜK DESTEK PROGRAMI."— Sunum transkripti:

1 SELÇUK TTO PROJE HAZIRLAMADA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK MENTÖRLÜK DESTEK PROGRAMI

2 Firmaya gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Selçuk TTO ve TEYDEB destekleri hakkında bilgi verilmiştir.

3 Dış Kaynaklı projelerin alanlarında sağlanan kamu desteklerinin daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak Mentörlük mekanizmasının geliştirilmesi ile Selçuk Üniversitesi Akademisyenleri tarafından başvurulan Akademik Araştırma Projelerinin nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi hedeflenmektedir. SELÇUK TTO MENTÖRLÜK DESTEK PROGRAMI

4 MENTEE Seçim kriterleri kapsamında Dış Kaynaklı Proje Hazırlama ve sunma konusunda kendisini geliştirmek isteyen, gelişme göstermesi gereken temel alanların farkında olan ve bu alanlarda/konularda bir Mentörlük ihtiyacı olan kişiyi ifade eder.

5 Mentee tarafından talep edilen destek başvuruları, KT-FR-143 MENTEE BAŞVURU FORMU ile başvuru yapılır Mentör Havuzundaki Mentörlere uygun adaylar belirlenir. Aday Mentee ile SELÇUK TTO ön görüşme toplantısı yapar. Toplantı yeri, katılımcıları ve saati SELÇUK TTO tarafından belirlenir.

6 Mentee tarafından doldurulan KT-FR-143 MENTEE BAŞVURU FORMU’nda aşağıda belirtilen destek türlerinden en az birinin seçilmesi ive talebin SELÇUK TTO tarafından uygun görülmesi ile yürürlüğe girer. Proje hazırlama hizmeti: Destek programı kapsamında Mentör ve Mentee’nin yapacağı görüşme toplantıları sonucunda proje çerçevesinin oluşturulması, yazma planının oluşturulması, her bir bölümün ayrı ayrı içeriğine karar verilmesi, yazılmış içeriğin okunarak destek programı istemleri karşılandığının kontrol edilmesi ve proje önerisi tamamlandığında bölümler arasındaki bütünlüğün sağlanması ve ortak yeterlilik kararı ile projenin ilgili destek programının sistemine yüklenmesi işlerini kapsar. Proje inceleme hizmeti: Destek programına sunulmak üzere hazırlanan tüm projenin destek programının sistemine yüklenmesinden önce teknik, mali, idari yönden son incelemesini kapsar.

7 Mentee Seçim kriterleri Mentee ; TÜBİTAK ARDEB’e ilişkin Ulusal Destek Programları proje başvurularından, TÜBİTAK TEYDEB’e ilişkin Ulusal Destek Programları proje başvurularından, AB çağrılı proje başvurularından, Kalkınma Ajansı çağrılı proje başvurularından, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TEKNOGİRİŞİM Programı proje başvurularından, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SANTEZ Programı proje başvurusunda yürüttüğü proje olmayan veya her hangi bir projede yürütücü, araştırmacı, yüklenici, uygulayıcı yada paydaş olmama kriterlerinden en az birini sağlamış olmalıdır.

8 MENTÖR Mentee’nin hedefleri doğrultusunda bilgi ve yeteneklerini geliştirmesine ve sonuç almasına olanak sağlayan birikim ve deneyimlerini paylaşarak hem kişisel tatmin hissini güçlendirmesine, hem de kendi gelişim süreçlerini gözden geçirmesine olanak tanıyan, öğrenme ortağı rolüyle öğrenme ilişkisine değer katabilecek, yol gösterici kişiyi ifade eder.

9 Mentörlük başvuruları, Konya Teknokent’in internet adresinde yayınlanan duyuru ile ilan edilir. Yapılacak duyuru kapsamında başvuru KT-FR-144 MENTÖR BAŞVURU FORMU ile yapılır SELÇUK TTO tarafından Mentör Havuzu oluşturulur.

10 Mentör havuzunda yer almak isteyen Mentör ; TÜBİTAK ARDEB’e ilişkin Ulusal Destek Programlarından en az 1 adet proje’de araştırmacı ve/veya yürütücü olmak, TÜBİTAK TEYDEB’e ilişkin Ulusal Destek Programlarından en az 1 adet proje yazmış, teknik danışmanlık yapmış/yapıyor yada yürütmüş/yürütüyor olmak, AB çağrılı proje başvurularından en az 1 projede araştırmacı ve/veya yürütmüş olmak, Kalkınma Ajansı çağrılı proje başvurularından en az 1 proje yazmış ve/veya yürütmüş olmak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TEKNOGİRİŞİM Programı ile ilgili çağrıdan en az 1 proje yürütmüş olmak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SANTEZ Programı ile ilgili çağrıdan en az 1 proje yürütmüş olmak kriterlerinden en az birini sağlamış olmalıdır.

11 Mentee-Mentor Eşleştirmesi: Destek kararı verilen Mentee’ye Mentör havuzundan Mentör eşleştirmesi yapılır. Mentee tarafından seçilen destek türüne göre Mentör ve Mentee ile sözleşme imzalanır. Sözleşmede karşılıklı hak ve sorumluluklar yanında, Mentöre verilecek ücrette brüt olarak belirtilir. Mentör ve Mentee’nin Destek Programının şartlarına ve son başvuru tarihine uygun olarak belli periyotlarda görüşmeleri hususunda program belirlemeleri istenir. SELÇUK TTO Mentör ve Mentee arasındaki lojistik destek, sürekli iletişim gibi tüm gereksinimleri giderme noktasında aktif rol oynar. Proje Hazırlama Hizmeti için proje başvurusu yapılana kadar en az haftada bir görüşme gerçekleştirilmek zorundadır. Proje İnceleme Hizmeti için destek programının şartlarına ve son başvuru tarihine uygun olarak 1 ya da 2 toplantı yapılması zorunludur. Gerekli hallerde mail yolu ile bilgi alış verişi yapılabilecek olup, SELÇUK TTO Mentör ve Mentee tarafından gönderilen maillerde cc yapılmak suretiyle bilgilendirilir. Her görüşme sonrası Mentör ve Mentee’nin birlikte doldurdukları KT-FR-145 MENTÖRLÜK PROGRAMI PROJE TAKİP / DEĞERLENDİRME FORMU ile yapılan görüşmeler izlenir ve destek sonlanmasına müteakip ilgili form/formlar SELÇUK TTO’ya teslim edilir.

12 DIŞ KAYNAKLI PROJE SAYISINDA ARTIŞ SAĞLAMAK DAHA NİTELİKLİ PROJELER YAPMAK PROJE KABUL ORANINI ARTIRMAK MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMA İMKANLARINA SAHİP OLMAK GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIP BİRBİRİMİZE DESTEK OLMAK AMAÇLI MENTEE VE MENTÖR OLARAK BAŞVURULARINIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR. PROGRAMIN BAŞARISI AKADEMSİYENLERİN PROGRAMA SAHİP ÇIKMASINDAN GEÇER ÜNVERSİTEMİZİN BAŞARISI İÇİN LÜTFEN SAHİP ÇIKINIZ.


"SELÇUK TTO PROJE HAZIRLAMADA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK MENTÖRLÜK DESTEK PROGRAMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları