Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERP KULLANIM KILAVUZU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERP KULLANIM KILAVUZU."— Sunum transkripti:

1 ERP KULLANIM KILAVUZU

2 ERP ŞİFRE VE KULLANICI DEĞİŞTİRME
Erp programında şifre değiştirmek için ana sayfadan şifre değiştir butonuna basılır. Yeni şifre yazılır ve kayıt edilir. Erp programında kullanıcı değiştirmek için ana sayfadan kullanıcı değiştir butonuna basılır. Yeni kullanıcı kodu yazılır ve kayıt edilir.

3 ERP YETKİ VERME İŞLEMİ Ana sayfanın sağ kısmında yer alan kutucuklardan yetki işlemi kutucuğu seçilir. Çıkan ekrandan YETKİLENDİRME butonuna basılır.

4 YETKİ İŞLEMİ GERÇEKLEŞİTİRİLMESİ
Yetki işlemi verilecek olan bölüm seçilerek yanda yer alan yetki no yazılır alana yetki numarası yazılarak sağ tarafı gösteren ok tuşuna basılır ve yetki işlemi verilmiş olur.

5 KULLANICI ŞİFRELERİ Erp ana sayfanın sağ kısmından yer alan yetki işlemi/kullanıcılar butonu seçilerek kullanıcılara ait tüm veriler yer almaktadır. Yeni kullanıcı tanımlamaları da buradan yapılarak kayıt edilir.

6 Yeni stok kartı hazırlama;
STOK KARTI TANIMLAMA Yeni stok kartı hazırlama; **Mühendislik bölümünden stok kartı hanesi seçilir. **Yeni stok hanesi seçilir.

7 STOK KARTI TANIMLAMA **Yeni stok kartı seçilerek yandaki kutucuk da yer alan tüm verilerek doldurularak kayıt tuşuna basılır.

8 **Oluşturulmuş olan stok kartı seçilerek ürün ağacı butonu seçilir.
ÜRÜN AĞAÇI OLUŞTURMA **Oluşturulmuş olan stok kartı seçilerek ürün ağacı butonu seçilir.

9 ÜRÜN AĞAÇI OLUŞTURMA **Ürüne ait prosesler belirlenerek stok kartları açılır. Örneğin: yandaki gibidir.

10 ÜRÜN AĞACI OLUŞTURMA **Proseslere ait tüm stok kartları açıldıktan sonra ürün ağacı oluştur butonun basılır. Kutucukta yer alan tüm veriler doldurularak ekle/kayıt tuşuna basılır. Not: ürün ağacı oluşturur iken parçanın oluşuma ait veriler girilmelidir. Örneğin; resimde _p10 prosesi ilk üretim prosesidir. Bu nedenle p10 oluşumu için ham malzeme onun ürün ağacı olarak girilir. Tüm ürün ağaçları oluşturulur iken bir önceki proses onun alt dalı olarak kayıt edilir.

11 **Oluşturulan ürün ağaçları seviyeli ürün ağacından görülmektedir.
ÜRÜN AĞACI OLUŞTURMA **Oluşturulan ürün ağaçları seviyeli ürün ağacından görülmektedir.

12 GİRİŞ KONTROL PLANI HAZIRLAMA
*Kalite bölümünden giriş kontrol planı kutucuğu seçilerek ekrana çıkan doküman doldurularak kayıt edilir. ‘’ ilk kayıt yapılacak doküman için modif no: 00 verilir. * Giriş kontrol planı için gerekli olan standartların (örneğin: ham malzeme standardı) görebilmek için ekranda yer alan PDF butonuna kayıt edilir.

13 GİRİŞ KONTROL RAPORU HAZIRLAMA
**Kalite bölümünden ‘’giriş kontrol raporu’’ kutucuğu seçilerek ekrana giriş kontrolde onay bekleyen referansların verileri çıkar. **buradan giriş kontrol planına göre kontroller yapılır ve kayıt edilir. NOT: Ham malzeme ,kaplama gibi… tüm verilerek PDF butonunda kayıt edilir.

14 PROSES KONTROL PLANI HAZIRLAMA
*Proses kontrol planı oluşturabilmesi için kalite bölümünde ‘’proses kontrol planı’’ hanesi seçilir. *Proses kontrol planı hanesi seçildikten sonra ekran gelen veriler doldurularak kayıt edilir. Not: proses kontrol planı doldurulduktan sonra her prosese ait veriler girilerek proses resimleri PDF butonuna kayıt edilir.

15 ALIŞ NUMUNE KAYDI *tedarikçiden gelen ve müşterimize göndermiş olduğumuz tüm numune kayıtları ‘ALIŞ NUMUNE KARTI’’ olarak kayıt edilir. *numune kartları oluşturulması için kalite bölümünden alış numune kartı seçilir ve gelen ekran doldurularak kayıt edilir.

16 PPM DEĞERLERİN KAYDI ** PPM değerlerin sisteme girilmesi için ‘’kalite bölümünden PPM HEDEFLERİ’’ kutucuğu seçilerek değerler kayıt edilir.

17 İÇ ISKARTA GİRİŞİ ** Üretim iç ıskarta bilgileri ‘’kalite bölümünden ‘’İÇ ISKARTA GİRİŞ’’ hanesi seçilir. **Çıkan ekrandaki veriler kayıt edilerek. Liste seçeneğinden raporlanır.

18 MÜŞTERİ İADE KAYITLARI
**Müşteri iade kayıtları ‘’kalite bölümünden müşteri iade giriş hanesi seçilir. **Ekrana gelen dokümanın verileri doldurularak kayıt edilir ve raporlanır.

19 YAN SANAYİ İADE GİRİŞLERİ
**Tedarikçi iade girişleri kalite bölümünden ‘’Ysa İade Girişleri ‘’ sütunundan girilir. **Ekrana çıkan veriler doldurularak kayıt edilir ve raporlanır.

20 FİNAL KONTROL PLANI *Final kontrol planı oluştura bilmek için kalite bölümünden ‘’final kontrol raporu’’ sütünü seçilerek final kontrol gamı hazırlanır. Final kontrol gamı baz alınarak final raporu hazırlanır.

21 ÖLÇÜM ALETLERİ KAYDI Ölçüm aletlerinin kaydı kalite bölümünden ‘’ÖLÇÜM ALETLERİ’’ sütünü seçilerek çıkan ekrandaki veriler doldurularak kayıt edilir. Ölçüm aletleri kalibrasyon formları PDF butonuna kayıt edilir.

22 DEPO SAYIM GİRİŞLERİ Yapılan tüm stokların sayımları PUANTAJ bölümünden sayım sütünü seçilir. Çıkan ekrandaki verilerek göre stoklar doldurularak kayıt edilir.

23 DEPO SAYIM GİRİŞLERİN ENVANTERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
** Yapılan sayımların envantere kaydırılması için ‘’Puantaj/Sayım/Listeden yapılan sayım seçilerek stoklar girildiği gibi gelsin kutucuğu seçilir. Seçim yapıldıktan sonra gelen ekrandan envanteri hesapla seçilir ve sayımlar envantere otomatik aktarılır.

24 ENVANTER ** Envanter girişleri puantaj/envanter seçilerek firma adı yazılır ve tamam_std tuşuna basılarak envanter listelenir. Çıktı almak içinde yazıcı butonuna basılır.

25 ÜRETİM DURUŞLARI ** Üretime verilen iş emirlerine dayanarak üretim duruşları ‘’puantaj/üretim puantajı_1 ‘’hanesi seçilerek çıkan ekrandaki veriler ,iş emrindeki verilere göre doldurulup kayıt edilir ve raporlanır.

26 İŞEMRİ HAZIRLANMASI **üretime verilen iş emirleri ‘’puantaj/işemri_tp’’ sütünü seçilerek çıkan ekrandaki verilerek doldurularak kayıt edilir. ** Yazıcıdan çıktı almak için yazıcı hanesinden yazıcı formatı = 10 seçilerek çıktı alınır.

27 MAKİNE BAKIM KAYITLARI
*Yapılan tüm bakımlar ‘’Bakım/Görevlendirme ‘’ sütünü seçilerek çıkan ekrandaki verilere göre doldurulup kayıt edilir ve raporlandırılır.

28 HATA KODLARI TANIMLAMA
Hata kodları ‘’Tanımlama/Hata Kodları’’ hanesi seçilir. Çıkan ekrandaki verilere göre ekle/kayıt edilir.

29 ALIŞ İRSALİYE GİRİŞİ Tüm ham malzeme ve hırdavat irsaliye girişleri ‘’irsaliye/alış/AFT alış normal’’ hanesi seçilerek gelen tedarikçi irsaliyeleri kayıt edilir. Tüm kaplama ve kumlama gibi irsaliye girişleri ‘’irsaliye/alış/ AFV fason verilen’’ hanesi seçilerek tedarikçi irsaliyeleri kayıt edilir. Tüm tedarikçi iade irsaliyeleri ‘’irsaliye/alış/AIF alış iade sütunundan kesilir. Fason işlenmek üzerine alınan malzemelerin irsaliye girişi ‘’İrsaliye/alış/AFA fason alınan hanesinde irsaliye kaydı yapılır. Örneğin;BOLT firması

30 ALIŞ İRSALİYE GİRİŞİ Alış irsaliye girişleri için ‘irsaliye/alış hanesine girilerek irsaliye tipi seçilir. İrsaliye tipi seçildikten sonra yandaki ekran çıkar. Yandaki ekrana göre veriler doldurularak kayıt edilir. Yapılan kaydın kontrolü için listele seçilir ve kayıt edilen irsaliyeyi görebilmek için düzeltme tıklanır ve irsaliye kontrolü yapılır.

31 SATIŞ İRSALİYE ÇIKIŞI Müşterilere kesilen satış irsaliyeleri için ‘’irsaliye/satış/SFT satış irsaliyesi butonu seçilir. Müşteriden gelen iade irsaliyelerin girişi ise ‘irsaliye/satış/SIF satış iade butonu seçilir. Fasona verilen malın çıkışı için(kaplama,kumlama gibi) ‘’irsaliye/satış/SFV fason verilen seçilerek irsaliye kesilir. NOT: FASON VERİLEN MALLAR BEDELSİZ İRSALİYE KESİLİR.

32 SATIŞ İRSALİYESİ KESİMİ
Satış irsaliyesi yandaki gibidir. Satış irsaliyeleri bedelli olarak kesilir. Satış irsaliyesi kesilirken malın çıktığı yer DS1 yani sevkiyat depo olmalıdır. Satış irsaliye kesilebilmesi için kesilecek olan referansın siparişi numarası seçilmelidir. Siparişi olamayan hiçbir malın çıkışı yapılamaz ve irsaliyesi kesilemez. İrsaliye verileri girildikten sonra ekle kayıt tuşuna basılarak yazıcı butonuna basılır ve çıktı alınır.

33 FASON VERİLEN İRSALİYE ÇIKIŞI
Fason verilen irsaliye çıkışları için ‘’irsaliye/satış/sfv tuşuna basılarak yandaki ekran karşımıza çıkmaktadır. Fason verilen malın çıkışı KK1 yani giriş kaliteden çıkmalıdır. Fason verilen malın çıkışı bedelsiz olmalıdır.

34 SATIŞ RAPORU HAZIRLAMA
Satışı yapılan ürünlerin raporları için ‘’irsaliye/satış raporu’’ hanesi seçilir. Satış irsaliye raporu seçimi yapıldıktan sonra firma adı yazılarak tarih aralığı seçilir ve istenen tarih aralığındaki satışlar raporlanır. Satış raporu çıktısı için yazıcı butonuna basılır.

35 TEDARİKÇİ SİPARİŞİ HAZIRLAMA
Tedarikçi sipariş oluşturulabilmesi için ‘’sipariş/alış’’ butonuna basılır. Çıkan ekrandan sipariş açılacak firma adı yazılır ve teslimat tarihi belirlenerek ekle ve kayıt yapılır. Kayıt yapıldıktan sonra listele butonuna basılarak yazıcıdan pdf yapılır ve tedarikçilere mail atılır.

36 MÜŞTERİ SİPARİŞ GİRİŞİ
*Sipariş/Satış butonuna basılır.Çıkan ekrandaki tüm veriler doldurularak ekle /kayıt tuşuna basılarak sipariş kaydı gerçekleştirilir.

37 SİPARİŞ SORGULAMA VE DÜZELTME
Sipariş/Satış butonuna basılır.Çıkan ekrandan liste butonuna basılır ve ekrana gelen sipariş listesinde istenilen sipariş üzerine gelinerek düzeltme butonuna basılır.Girilmiş olan sipariş ekrana gelir ve burada istenilen işlemler yapıldıktan sonra kayıt edilir.

38 BAKİYE SORGULAMA Sipariş/satış butonuna basılır.Ekrana gelen verilerden bakiye butonuna basılır ve buradan sipariş no bazında butonu tıklanır.Çıkan ekranda tüm veriler girilerek tamam butonuna basılır. Verilerin kağıt dökümü için yazıcı butonuna basılır ve yazdırılır.Aynı butondan veriler sol üstteki butona basılarak PDF yapılır. Bütün siparişleri kapat butonuna basılarak da ekranda görünen tüm siparişler kapatılır ve güncel siparişler sisteme girilir.

39 PERSONEL BİLGİ GİRİŞLERİ
Personel/Özlük bilgisi butonuna basılır.Çıkan ekrandaki tüm veriler sıradaki sicil no belirtilerek doldurulur ve kayıt edilir.Sicil kartı oluşturulan personelin sağ tarafta belirtilen tüm butonların içeriğine girerek tüm verileri doldurulur ve kayıt edilir. Örneğin: SSK bilgisi butonuna basılır.Çıkan ekrandaki veriler girilerek kayıt edilir.

40 ERP KULLANIM KILAVUZU MUHASEBE

41 CARİ HESAP DÖKÜMÜ Muhasebe/raporlama/cari hesap dökümü butonuna basılır. Firma kodu yazılarak tamam tuşuna basılır ve sağ ekran kısmında borç/alacak ve borç bakiye kısmı görülür. Not: cari döküm alınacak firmanın istenilen tarih aralığı belirtilerek borç alacak görünebilir.

42 ALIŞ FATURA LİSTELEME Muhasebe/raporlama/alış faturası hanesinden girilir. Tedarikçilerden gelen tüm fatura girişleri yapıldıktan sonraki raporlama / listeleme Alış fatura listelenmesi için ilk firma ve son firma adı yazılmalıdır. İstenen tarih aralığı seçilmelidir.

43 SATIŞ FATURA LİSTELEME
Muhasebe/raporlama/satış fatura hanesinden girilir. Tüm müşteri faturaları girildikten sonraki raporlama / listeleme. Satış fatura listelenmesi için ilk firma ve son firma adı yazılmalıdır. İstenen tarih aralığı seçilmelidir.

44 VADESİ GELEN ALACAKLARIN LİSTESİ
Muhasebe/raporlama/vadesi gelen alacaklar hanesinden girilir. Tüm alacakların listelenmesi veya raporlanması Vadesi gelen alacakların listelenmesi için ilk firma ve son firma adı yazılmalıdır. İstenen tarih aralığı seçilmelidir.

45 VADESİ GELEN BORÇLARIN LİSTESİ
Muhasebe/raporlama/vadesi gelen borçlar hanesinden girilir. Vadesi gelen borçların listelenmesi için ilk firma ve son firma adı yazılmalıdır. İstenen tarih aralığı seçilmelidir.

46 MUAVİN HESAP DÖKÜMÜ Muhasebe/raporlama/muavin hesap dökümü hanesinden girilir. Banka , kasa giriş çıkışları raporlamaları için kullanılır. NOT:Mahsup fişinden dokümanlar listelenir.

47 Muavin hesap dökümü *muhasebe/ raporlama/muavin hesap dökümü hanesinden girilir. İlk hesap kodu seçilerek istenen kasa girişleri yapılarak tamam tuşuna basılır. Muavin hesap ekstra ve detay şeklinde raporlar alınır. Ekstre her zaman devir rakamı ile rapor verir. Detay raporu almak için istenilen tarih aralığındaki tarihleri rapor olarak verir.

48 FİRMA KARTI TANIMLAMA Muhasebe/raporlama/bilgi girişi/firma kartı hanesi seçilir. Ekrana çıkan veriler doldurularak kayıt tuşuna basılır. Not: eski firma kartlarında aynı bölümden bakılır.

49 FİRMA KARTI TANIMLAMA Muhasebe/ bilgi girişi / tanımlama /Yeni firma kartı hanesindeki bilgiler kayıt edilir. Çıkan ekran da hesap planına tıklanır. Hesap kodu / hesap adı girilerek kayıt tuşuna basılır. Muhasebe entegrasyonuna girilerek muhasebe kodu kayıt edilir. Not: müşteriler muhasebe kodu 120 tedarikçi muhasebe kodu Hizmetliler 336 hesap numaraları kayıt edilir. Firma kartı tanımlarken fiyat anlaşmaları anlaşmalar PDF butanuna basılarak PDF ortamında kayıt edilir. Firma kartı tanımlamada e mail adresleri kayıt edilerek mutabakatlar yapılabilir.

50 SATIŞ FATURA KESİMİ Muhasebe/bilgi girişi/satış faturası /sft –satış hanesinden girilir. Çıkan ekrandan sol alt köşede bulunan Fatura bekleyen tuşuna basılarak bekleyen irsaliyeler seçilerek satış faturası kesilir.

51 SATIŞ FATURA KESİMİ Menu: Menu geri dönüş tuşudur.
döviz: Günlük kur bilgilerini gösterir. İrsbirleştir: Birden fazla irsaliyeyi birleştirerek tek fatura kesilmesi FT Bekl.İrs: Faturası bekleyen irsaliyeleri gösterir. M-Bilgi Girişi: Bilgi girişşi dönüş tuşudur. M-Rapor :Muhasebe rapor tuşudur. İrs. Listesi: Hangi irsaliyenin hangi faturaya denk geldiğini gösterir. C/H: aCri hesap dökümünü gösterir. Firma kartı : Firma kartı oluşturulur. Sözleşme : Sözleşme kayıtların göstegesidir. Excelden : Excel raporu alınmasıdır.

52 SATIŞ İADE FATURA GİRİŞİ
Muhasebe/raporlama/bilgi girişi/satış faturası /SIF –iade hanesinden girilir. Çıkan ekrandan sol alt köşede bulunan Fatura bekleyen irsaliye seçilerek satış iade faturası girilir.

53 ALIŞ FATURA GİRİŞİ Muhasebe/bilgi girişi/alış faturası /AFT –Alış hanesinden girilir. Çıkan ekrandan sol alt köşede bulunan Fatura bekleyen irsaliye seçilerek alış fatura bilgileri girilerek kayıt edilir.

54 İHRAC KAYITLI FATURA KESİMİ
İthalat_ihracat /ihracat kartı bölümünden girilir. İhracat yapılacak firma seçilerek kayıt tuşuna basılır.

55 İHRAC KAYITLI FATURA KESİMİ
İthalat_ihracat /ihracat kartı bölümünden girilir. İhracat yapılacak firma seçilerek kayıt tuşuna basılır. Yeni fatura hanesinden , faturası kesilecek irsaliye numarası girilir. Fatura bilgileri doldurularak kayıt edilir. NOT: ihracat faturasında brüt kg,net kg,euro,döviz kuru ,günlük kur girilerek fatura kesilir.

56 İHRACAT KAYITLI FATURANIN SATIŞ FATURASINA KAYDI
Muhasebe/bilgi girişi/satış faturası /sft –satış hanesinden girilir. Kayıt edilen ihracat faturasını satış faturasına aktarmak için fatura tipi hanesinden ‘’EXP KARTI ‘’na tuşlanır. Not: döviz kuru hanesinden günlük döviz kuru kayıt edilir. Faturadaki Euro fiyatları TL.ye otomatik çevrilir ve kayıt edilir. Otomatik Euro ve döviz kuru çevrilmeyen fiyatlar olduğu zaman aşağıdaki döviz kuru sekmesine basılır.

57 ALIŞ İADE FATURA GİRİŞLERİ
Muhasebe/bilgi girişi/alış faturası /AFT –İade hanesinden girilir. Çıkan ekrandan sol alt köşede bulunan Fatura bekleyen irsaliye seçilerek alış iade fatura bilgileri girilerek kayıt edilir.

58 MAHSUP FİŞİ (BANKA ÇIKIŞI)
Muhasebe/bilgi girişi/mahsup fişi /banka tediye hanesinden girilir. Çıkan ekrandan, çıkışı yapılacak banka seçilerek ekrandaki tüm veriler doldurularak kayıt edilir. Banka Çıkışı hangi bölümden yapılacak ise o veri tıklanır. Örneğin; firma ise firma hanesi tıklanır.

59 MAHSUP FİŞİ (BANKA GİRİŞİ)
Muhasebe/bilgi girişi/mahsup fişi /banka tahsilat hanesinden girilir. Çıkan ekrandan, girişi yapılacak banka seçilerek ekrandaki tüm veriler doldurularak kayıt edilir. Banka girişi hangi bölümden yapılacak ise o veri tıklanır. Örneğin; firma ise firma hanesi tıklanır.

60 MAHSUP FİŞİ (KASA GİRİŞİ)
Muhasebe/bilgi girişi/mahsup fişi /kasa tahsilat hanesinden girilir. Çıkan ekrandan, girişi yapılacak kasa seçilerek ekrandaki tüm veriler doldurularak kayıt edilir. kasa girişi hangi bölümden yapılacak ise o veri tıklanır. Örneğin; firma ise firma hanesi tıklanır.

61 MAHSUP FİŞİ (KASA ÇIKIŞI)
Muhasebe/bilgi girişi/mahsup fişi /kasa tediye hanesinden girilir. Çıkan ekrandan, çıkışı yapılacak kasa seçilerek ekrandaki tüm veriler doldurularak kayıt edilir. kasa Çıkışı hangi bölümden yapılacak ise o veri tıklanır. Örneğin; firma ise firma hanesi tıklanır.

62 ÇEK GİRİŞİ(MÜŞTERİ ÇEKİ)
Muhasebe/bilgi girişi/çek /müşteriçek_senet girişi hanesinden girilir. Çıkan ekrandan pozisyon kodu seçilir.

63 ÇEK GİRİŞİ(MÜŞTERİ ÇEKİ)
Muhasebe/bilgi girişi/çek /müşteriçek_senet girişi hanesinden girilir. Çıkan ekrandan pozisyon kodu seçilir. çeki gönderen firmanın kodu girilir. Kimin çeki olduğu hanesi doldurulur. Çıkan ekrandaki tüm veriler doldurularak kayıt edilir.

64 ÇEK ÇIKIŞ (MÜŞTERİ ÇEKİ)
Muhasebe/bilgi girişi/çek /müşteriçek_senet çıkış hanesinden girilir. Çıkan ekrandan pozisyon kodu seçilir. çeki gönderen firmanın kodu girilir. Kimin çeki olduğu hanesi listelemeden seçilir. Çıkan ekrandaki tüm veriler doldurularak kayıt edilir.

65 ÇEK ÇIKIŞ (ÖZTEKNİK OTOMAT ÇEKİ)
Muhasebe/bilgi girişi/çek /keşide çek_senet çıkışı hanesinden girilir. Çıkan ekrandan pozisyon kodu seçilir. çek gönderilecek firmanın kodu girilir. Çıkan ekrandaki tüm veriler doldurularak kayıt edilir.

66 SATIŞ FİYATLARI KAYDI Sözleşme/satış-fiyatı hanesinden girilir.
Çıkan ekrandaki veriler doldurularak kayıt edilir. Parça fiyatın geçerlilik süreci ‘’DÖNEM TANIT’’ hanesinden yapılır. Dönem amacı fiyatın geçerlilik sürecini belirlemek. Liste hanesinden firma adı yazılarak tüm referanslara ait parça birim fiyatları raporlanabilir.

67 ALIŞ FİYAT KAYDI Sözleşme/alış-fiyatı hanesinden girilir.
Çıkan ekrandaki veriler doldurularak kayıt edilir. Parça fiyatın geçerlilik süreci ‘’DÖNEM TANIT’’ hanesinden yapılır. Dönem amacı fiyatın geçerlilik sürecini belirlemek. Liste hanesinden firma adı yazılarak tüm malzemelere ait parça birim fiyatları raporlanabilir.

68 BANKA KARTI TANIMLAMA Muhasebe/bilgi girişi/ banka tanımlama sütununa girilir. Çıkan ekrandaki veriler doldurularak kayıt edilir.

69 KDV ENTEGRASYONU TANIMLAMA
*Muhasebe / bilgi girişi/kdv entegrasyonu hanesinden girilerek hesap kodları açılır. *Çıkan ekrandan Hesap Kodu / Hesap Adı/ Evrak türü /Kdv değerleri yazılarak kayıt tuşuna basılır. Not : kdv entegrasyonları kayıt edilmeden fatura kesilemez.

70 Birden fazla satış irsaliyesinin tek faturada kesilmesi
Muhasebe / bilgi girişi / satış faturası/ stf satış hanesine girilir. Çıkan ekranda müşteri kodu yazılarak alt kısımda irsaliye birleştir tuşuna basılır. Çıkan ekranda birleştirilecek irsaliye numaraları tek tek şeçilirek sol ok tuşuna basılarak kaydet tuşuna basılır. Not: birleştirmek istenen irsaliyelerin stoklarının da birleştirilmesi isteniyor ise ekranın sol üst kısmında İRS. De Birleştir hanesinden birleştirmek istenen kısım seçilir.


"ERP KULLANIM KILAVUZU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları