Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“DeğişenDünyadaYönetim ve Liderlik” (“Supervision and Leadership in a Changing World”)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“DeğişenDünyadaYönetim ve Liderlik” (“Supervision and Leadership in a Changing World”)"— Sunum transkripti:

1 “DeğişenDünyadaYönetim ve Liderlik” (“Supervision and Leadership in a Changing World”)

2 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 Programın akışı (Gün 1) BaşlangıçBitişSüreAkış/içerik 09:3010:2050 dakikaYÖNETİCİ/LİDER – KISA VAKA 1 10:2010:3010 dakika 10:3011:2050 dakikaKARAR VERME – KISA VAKA 2 11:2011:3010 dakika 11:3012:2050 dakikaPLANLAMA VE KONTROL 12:3013:301 saatÖğle Arası 13:3014:2050 dakikaUZUN VAKA - OKUMA 14:2014:3010 dakika 14:3015:2050 dakikaUZUN VAKA - TARTIŞMA 15:2015:4020 dakika 15:4016:3050 dakikaELEMAN ALMA 16:3016:4010 dakika 16:4017:3050 dakika MOTİVASYON 2

3 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 Programın akışı (Gün 2) 3 BaşlangıçBitişSüreAkış/içerik 09:3010:2050 dakikaKENDİNE LİDERLİK ETMEK – YOLCULUK 10:2010:3010 dakika 10:3011:2050 dakikaKENDİNE LİDERLİK ETMEK – HARİTA 11:2011:3010 dakika 11:3012:2050 dakika KENDİNE LİDERLİK ETMEK – ENGEBELER VE ENGELLER 12:3013:301 saatÖğle Arası

4 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 4 Liderler Bireysel Davranış Hakkında Neleri Bilmeli? Güdüleyici faktörler – ceza, ödül, maaş zammı, kovulma tehlikesi – değişik bireyleri değişik şekillerde etkiler

5 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 5 Kişilik ve Davranış Psikologlar kişiliği şöyle tanımlıyor “ …bireyler için belirgin olan, onları başkalarından ayıran ve bireyin farklı kişi ve durumlara uyum göstermesini etkileyen özellikler ”

6 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 6 Kişilik ve Davranış Psikologlar “Büyük Beş Kişilik Özellikleri” üzerinde duruyor: Dışa Dönük Olma Duygusal Denge Hali Geçimli Olmak Dürüstlük/İçtenlik Deneyimlere Açık Olmak

7 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 7 Pilotların ve Yöneticilerin Kişilik Özellikleri Kişilik ve Davranış

8 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 8 İş yerinde birçok ilginç kişilikle tanışacaksınız …otoriter ya da Makyavelist tipler gibi Kişilik ve Davranış

9 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 9 Beceriler ve Davranış Motivasyonu çok yüksek olan bir kişi bile gerekli beceriye sahip değilse, performans gösteremez. Performans = Beceri x Motivasyon Birçok beceri vardır Potansiyeli olan kişileri işe al ve onları eğit

10 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 10 Algılarımız burada çok önemlidir Olgu ve olayları istediğimiz gibi görürüz. İş ilişkileri için de durum böyledir. Bazı özellikler bazı kişilerle/mesleklerle/eğitim seviyeleriyle özdeşleştirilir – ön yargılar!! Beceriler ve Davranış

11 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 11 Tutum ve Davranışlar İş tatmini işe karşı tutumların en çok bilinenlerindendir …tatmin, öznel bir tutumdur.

12 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 12 İş tatminini neler etkiler? Ücret Hakkaniyetli mi ? İş İlginç mi? Yükselme olanakları Adil ve eşitlikçi mi? Yönetici Ç alışanlarıyla ilgili mi? İş arkadaşları İş arkadaşları iyi ve işlerinin ehli mi? Tutum ve Davranışlar

13 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 13 Motivsyon ve İhtiyaçlar İnsanlar belirli güdülerle (“motiflerle” hareket eder) Onları harekete geçiren bir şey olmazsa, bu ihtiyaçlar yok gibidir

14 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 14 Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Prof. Abraham Maslow insanların beş tür ihtiyacı olduğundan söz etmiştir: Tutum ve Davranışlar

15 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 15 Herzberg’in Hijyen Faktörler – Motivasyon Faktörleri Yaklaşımı ihtiyaçları ayırıyor Çalışma koşulları, maaş gibi koşullar kötüyse insanların tatmini azalıyor. Bunları çoğaltmakla insanların motivasyonu artmıyor. İnsanları motive etmek için hijyen faktörler değil, motivasyon faktörleri arttırılmalı Takdir, gelişme olanağı, sorumluluk

16 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 KURUMUNUZDA MOTİVASYON NASIL SAĞLANİYOR? 16

17 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 17 İnsanları motive etmek için 10 yol Hedefler koyun SMART hedefler: Spesifik, Measurable (Ölçülebilir), Attainable (Ulaşılabilir), Relevant (Anlamlı/İlgili), Timely (Doğru Zamanlanmış) Performansa dayalı ücretlendirme yolları seçin Performansa dayalı ücretlendirme insanları motive eder Başarıya Dayalı Ödeme Performans standartlarını açık hale getirin

18 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 18 Takdir İnsanların başarılarını övmek ve onları içtenlikle tebrik etmek Olumlu Teşvik İyi davranışların takdirini ve ortaya çıkarılmasını sağlayın (“Şunu yaparsan ödülün şu olur”) İnsanları motive etmek için 10 yol

19 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 19 Davranış Yönetimi İnsanları motive etmek için 10 yol Çalışan İstenen davranış İstenmeyen davranış GüvenlikşapkasıtakıyorGüvenlikşapkasıtakmıyor Olumlu teşvik ekle Bireyingüvenlik Anlayışını öv Olumsuz teşvik kaldır Fabrikayıserinlet, Baret takmak rahatsızlıkvermesin Olumlu teşvik kaldır HerkesinönündeBağırma,böylecearkadaşlarınıngülmesinden cesaret alamaz Olumsuz teşvik ekle Elemanıiştenuzaklaştır

20 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 20 Elemanların Yetkilendirilmesi Bireylerin işleriyle ilgili inisiyatif elde etmeleri İşin zenginleştirilmesi İşin daha ilginç ve zevkli hale getirilmesi Beceriye dayalı Ödeme Bireyin pozisyona göre değil, becerisine göre ödüllendirme alması Ömür Boyu Öğrenme Özgüveni arttırır İnsanları motive etmek için 10 yol

21 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 21 Sonuç: Motivasyon Problemleri Birey kendisinden beklenenin ne olduğunu ve bu hedeflere ulaşamadığını biliyor mu? Birey istese bu performansı gösterebilir miydi? Evet Evet Evet Evet Evet Hayır Hayır Hayır Ona hedefler koy Becerisi mi yetersiz? Eğitim mi lazım? Kaynak mı yetersiz? Hayır Hayır Başka yere naklet veya işten çıkar Eğit ve elemana ne beklendiğini bildir İşi incele; Bireyin ihtiyaç duyduğu kaynaklar /araçlar kendisine verilmiyor mu? Birey işe motive mi? 10 kural -Birey hedeflerini biliyor mu? Performans kriterleriPerformans kriterleri belli mi? Ödül birey için değerli mi?Ödül birey için değerli mi? Ödül hakkaniyetli mi? Ödül hakkaniyetli mi? …


"“DeğişenDünyadaYönetim ve Liderlik” (“Supervision and Leadership in a Changing World”)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları