Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

3. Saat “DeğişenDünyadaYönetim ve Liderlik” (“Supervision and Leadership in a Changing World”)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "3. Saat “DeğişenDünyadaYönetim ve Liderlik” (“Supervision and Leadership in a Changing World”)"— Sunum transkripti:

1 3. Saat “DeğişenDünyadaYönetim ve Liderlik” (“Supervision and Leadership in a Changing World”)

2 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 Programın akışı (Gün 1) BaşlangıçBitişSüreAkış/içerik 09:3010:2050 dakikaYÖNETİCİ/LİDER – KISA VAKA 1 10:2010:3010 dakika 10:3011:2050 dakikaKARAR VERME – KISA VAKA 2 11:2011:3010 dakika 11:3012:2050 dakika PLANLAMA VE KONTROL 12:3013:301 saatÖğle Arası 13:3014:2050 dakikaUZUN VAKA - OKUMA 14:2014:3010 dakika 14:3015:2050 dakikaUZUN VAKA - TARTIŞMA 15:2015:4020 dakika 15:4016:3050 dakikaELEMAN ALMA 16:3016:4010 dakika 16:4017:3050 dakikaMOTİVASYON 2

3 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 Programın akışı (Gün 2) 3 BaşlangıçBitişSüreAkış/içerik 09:3010:2050 dakikaKENDİNE LİDERLİK ETMEK – YOLCULUK 10:2010:3010 dakika 10:3011:2050 dakikaKENDİNE LİDERLİK ETMEK – HARİTA 11:2011:3010 dakika 11:3012:2050 dakika KENDİNE LİDERLİK ETMEK – ENGEBELER VE ENGELLER 12:3013:301 saatÖğle Arası

4 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 4 İyi bir plan herşeyin çözümü mü? Plan önceden tasarlanan her türlü yöntemi içerir ve bize … Neyi elde etmek istediğimizi (hedefimizi) Yol haritamızı gösterir

5 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 5 Planlama ve hedef belirleme neden o kadar önemli? İnsanları hedefleri güdüler Planlama bize anlamlı bir iş yaptığımızı hatırlatır Önceden kararlar alabilirsiniz Ancak plan yaparsanız daha sonra kontrol etme imkanınız olur İyi bir plan herşeyin çözümü mü?

6 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 6 Planlamanın temelleri Planlama Süreci: Ana hatlarıyla hedefi koy Öngörülerde bulun Seçenekler belirle (A’dan B’ye varmak için) Seçenekleri değerlendir Planı uygula

7 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 7 Hedefler Hiyerarşisi İyi yönetilen şirketlerde en tepede konulan hedefler, en alt kademelere doğru kesintisiz bir zincir gibi akar

8 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 8 Ana hatlarıyla stratejik planlama Her şirketin stratejik plana ihtiyacı vardır. Bu planda ana hatlarıyla şirketin hangi alanlarda faaliyet göstereceği tespit edilir.

9 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 9 Liderler strateji değişikliğine gittiğinde genellikle aşağıdakilerden biri veya bir kaçında değişiklik olur Şirketin ürün gamı Dikey entegrasyon Coğrafi alan Rekabet şekli Ana hatlarıyla stratejik planlama

10 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 10 Genelde liderler 3 tip strateji kullanır Tüm şirketi kapsayan stratejik Birimi kapsayan, stratejik/operasyonel Fonksiyonel veya departman bazlı Ana hatlarıyla stratejik planlama

11 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 11 SWOT: Güçlü yanlarımız, Zayıf yanlarımız, Çevrenin sunduğu fırsatlar/tehditler Ana hatlarıyla stratejik planlama Kurumunuzun güçlü yanları? Kurumunuzun zayıf yanları? Çevrenin sunduğu fırsatlar? Çevredeki tehditler?

12 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 12 Plan türleri İş planı (“business plan”), şirketin ve departmanların gelecekteki 3-5 sene içindeki finansal hedef ve planlarını kapsar. Bunlar en azından şunlar vardır: Pazarlama planı Finansal plan Üretim planı İdari ve/veya İK planı

13 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 13 Birçok şirket “DURUMA GÖRE Plan”lar yapar – böylece öngörülemeyen durumlara karşı hazır olunabilir (Durumsal liderliği hatırlayınız) Plan türleri

14 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 14 Politikalar, Prosedürler ve Kurallar Bunlar da aslında plandır, ve belirli bazı durumlarda çalışanların nasıl davranması gerektiğini söyler Politikalar genel çerçevelerdir Prosedürler, belirli bir durumun oluşması halinde atılacak adımları belirtir Kural ise, kanun gibidir. Değişmeyen (“durağan”) planlar

15 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 15 Akıllı hedefler nasıl konur? Hedeflere Göre Yönetim (MBO), sizin ve elemanlarınızın beraberce hedefler tespit etmesi ve periyoik olarak gelişmeleri izlemesi anlamına geliyor. MBO genelde tüm şirketi kapsayan bir “program”dır. Yöneticiler elemanlarıyla buluşur ve her bir departman için hedefler tespit eder. İki taraf da böylece ne yapacağını bilir.

16 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 16 MBO Tablosu oluşturma Bu tabloda her bir bölüm yöneticisine verilen hedefler gösteriliyor. Hedefler Doğu ve İç Anadolu Bölgesi’nde satışların % 50 arttırılması Yeni bir üretim hattının konması 6 yeni satış elemanının alınıp yetiştirilmesi SorumluBaş-langıçtarihiBitiştarihi Ara kontrol Satış sorumlusu Üretimsorumlusu İKsorumlusu 1/8/2012 1/8/2012 1/8/2012 31/7/2013 31/10/2012 3/9/2012 11/9/2012- % 20 artış 8/9/2012- İşin % 80 bitti 30/9/2012-Hepsi alınıp eğitildi

17 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 17 Ekibin Misyonu İş planlamasında, şirketin misyonu, tüm çabaların hangi yöne yönlendirildiğini gösterir. Misyonlar tüm çalışanlar tarafından kabul görürse hedefine ulaşır.

18 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 18 Belirgindir (Specific) Ölçülebilir (Measurable) Ulaşılabilir (Attainable) Uygundur (Relevant) Zamanlaması doğrudur (Timely) SMART (AKILLI) HEDEFLER İyi hedefler: S M A R T !

19 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 19 Nasıl motive edici hedefler koyarsınız? Hedefler: Spesifikse Ölçülebilirse Yüksekse — ama ulaşılamayacak kadar yüksek de olmamalı

20 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 20 Aksiyon Planı Aksiyon planı oluşturmak için beş mantıklı adım: Hedefinizi belirleyin Engelleri tespit edin Engelleri ortadan kaldırmak için gereken adımları tespit edin Her biri için zaman koyun Her bir adımın atılıp atılmadığını kontrol etmek için periyodik kontrol noktaları koyun

21 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 21 Öngörü nasıl yapılır? Öngörü yapmak demek: “önceden görmek veya sezmek” demektir Liderler planlarını öngörülere göre yaparlar …farkında olmasalar da

22 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 22 Satışla ilgili herkesin bir şekilde gelecek satışları tahmin etmesi gerekir Nicel yöntemler, rakamlar ve istatistikler kullanır. Böylece geçmişteki bazı “durumların” ne ölçüde tekrarlanabileceğini öngörür Nitel yöntemler, bilgi ve aklı-selim, deneyim, muhakeme gibi yöntemleri kullanır. Öngörü nasıl yapılır?

23 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 23 Pazar araştırmaları Müşterilerden gelen bilgilerin derlenmesine ve analiz edilmesine dayanır. Birincil veri, direkt olarak belirli kişilerden soru yoluyla elde edilen bilgidir. İkincil veri, daha önce toplanmış ve yayınlanmış kaynaklara baş vurulması anlamına gelir.

24 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 24 Öngörü ve tedarik zinciri yönetimi Tedarik Zinciri …üretim yerleri,fabrikalar, dağıtım merkezleri, perakendeciler, bayiler,insanlar ve bilgi birbirine bağlanır ve üretimden tüketime kadar kesintisiz bir akış sağlanır Internet teknolojilerine dayalı sistemler, müşterileri, tedarikçileri, üreticileri ve nakliyecileri birbirine bağlar Tedarik zincirindeki tüm elemanları birbirine bağlayarak, daha iyi planlama yapmak mümkün Tüketici Üretici Peraken deci Depo Şirketler üretimlerini gerçek arz/talebe göre yapar

25 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 KONTROL 25

26 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 26 Etkin Kontrolun Adımları Kontrol, yapılan işlerin gerçekten de hedeflenen yere ulaşmasını sağlamaya yöneliktir. Kontrol sistemleri k ȃ rlılık vb. ölçüleri gözlemlemeye, kaydetmeye ve anlaşılır şekilde ifade etmeye yarayan araçlardır. Kontrol şunları içerir: Hedef koymak Performansı ölçmek Düzeltici önlemler almak

27 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 27 Kontrol yöneticiler için neden önemlidir? Kontrol, aslında yalnızca finansal değil, finans dışı performans göstergelerini de takip etmeyi gerektirir. Zamanlamasına göre kontrol Yol gösterici kontrol Olay anındaki kontrol Olay sonrası kontrol

28 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 28 Yol gösterici kontrol araçları, olay sona ermeden düzeltme yapma imkanı verir …periyodik yapılan denetimlerle Kontrol yöneticiler için neden önemlidir?

29 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 29 Olay anındaki kontrol araçları, olay gerçekleşirken yapılan denetimleri içerir …o andaki müdaheleler genellikle şirket politika ve prosedürlerine ilişkindir. Kontrol yöneticiler için neden önemlidir?

30 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 30 Olay sonrasında yapılan kontrollerde, gerçekleşen sonuçla hedeflenen sonuç karşılaştırılır …bu durumda artık pek yapılacak bir şey yoktur. Kontrol yöneticiler için neden önemlidir?

31 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 31 Üç adımda kontrol süreci Standartlarınızı oluşturun (hedeflerinizi) – nasıl ölçeceğinize karar verin, ondan sonra standart oluşturun ADIM 1 Stratejik kontrol noktaları tespit edip nerede durduğunuza bakmalısınız Kontrol alanıÖlçü birimiStandart NicelikVardiya başına üretilen adetVardiya başına 14 birim üret NitelikFire sayısıGünde 10 adetten az fire ZamanlamaZamanında oluşturulan satış raporları Zamanında çıkan raporların % 90 olması Parasal boyut (TL)Bütçeden sapmaBütçelenen yıllık harcamaların % 5’den fazla olmaması

32 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 32 Gerçekleşen performansı standartlarla karşılaştırın ADIM 2 Yöneticilerin bu kontrolü bütçe ve performans raporlarıyla desteklemeleri gerekir. Düzeltici önlemler alın ADIM 3 Burada yalnızca kontrolü değil - tüm yönetsel bilginizi kullanmanız gerekiyor – planlama, örgütleme, personel alımı/yerleştirmesi ve liderlik Üç adımda kontrol süreci

33 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 33 Geleneksel kontrolle bağlılığa dayalı kontrolün farkı Yöneticiler olayları kontrol altında tutmak için üç tip kontrol yöntemi kullanırlar Teşhis amaçlı kontrol – yöneticilerin “olan” ve “olması gereken” durumları tespit etmeye yarar. Kişisel, interaktif kontrol – olayların gözlemlenmesi ve faaliyetlere direkt etki edilmesi Kurallar ve politikalar – çalışanların nereye kadar neyi yapabileceklerini belirler

34 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 34 Bağlılık ve öz denetim Akıllı yöneticiler, çalışanlarında özdenetimi geliştirmek için özel çaba sarf eder. Çalışanlarınız ne yapmaları gerektiğini biliyorsa ve bunu gönülden yapmak istiyorsa, kontrol çok daha kolaylaşır. Geleneksel kontrolle bağlılığa dayalı kontrolün farkı

35 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 35 Kontrol sistemleri Ana kontrol yöntemleri Kontrolyöntemleri GelenkselkontrolyöntemleriBağlılığadayalıkontrolyöntemleri

36 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 36 Geleneksel kontrol yöntemleri Yöneticiler beş geleneksel kontrol yöntemi uygular: Finansal ve bütçeye dayalı kontrol sistemleri Dijital göstergeler ERP sistemleri Kurallar ve prosedürler Kişisel/interaktif kontrol sistemleri

37 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 37 İnsanlar kontrole nasıl tepki gösterir? Çalışanlar genellikle kontrol edilmeye aşağıdaki yöntemlerle cevap verir: Kaçamak davranışlar —kontrol edildiklerini bildiklerinden, normal şekilde davranmazlar, siz neyi kontrol ediyorsanız, size onu vermeye çalışırlar Oyunlar — kontrol sistemine göre performansın arttığı, ama şirket için kazanım getirmeyen davranışlarda bulunurlar Olumsuz tavırlar — geleneksel kontrol yöntemleri insanlarda direnç doğurur

38 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 38 Peki ya özdenetimde ne olur? Bir yandan insanlara güvendiğinizi söylemek, bir yandan onları çok sıkı denetlemek fayda değil, zarar getirir Akıllı yöneticiler geleneksel kontrol yöntemlerinden vaz geçmemekle beraber, kişilerin özdenetimlerini geliştirmeye çalışır

39 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 39 Özdenetim nasıl sağlanır? Motive etmeyi deneyebilirsiniz Motive olan çalışanlar, özdenetim uygulamaya eğilimlidir. Çalışanlarınızın değer ve inançlarını bilin ve anlamaya çalışın Kişilerin değerleri davranışlarına yansır. Örgütsel bağlılık yaratmak için girişimde bulunun Kuruma bağlılık gösteren çalışanlar, doğru olanı yapmaya daha eğilimlidir.

40 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 40 Yöneticinin lidere dönüşmesi: Kültür ve değerlerin özdenetim sağlamaktaki yararı Liderlerin örnek olması gerekir …uygun kurum kültürünü yaratmaya çalışın

41 Supervision and Leadership in a Changing World By Gary Dessler © 2012 Pearson Higher Education, Inc Pearson Prentice Hall - Upper Saddle River, NJ 07458 41 Yöneticiler bağlılığı nasıl sağlar? “Önce insan”ın geldiği bir kültür yaratın Kader ve aile birliği duygusu yaratın İşi ortak bir dava haline getirin Finansal ödüllendirme ve karar ortaklık gibi ödüllerden yararlanın Çalışanları bu konularda cesaretlendirin


"3. Saat “DeğişenDünyadaYönetim ve Liderlik” (“Supervision and Leadership in a Changing World”)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları