Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EFNS-young neurologists

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EFNS-young neurologists"— Sunum transkripti:

1 GENÇ NÖROLOGLAR FELLOWSHIP PROGRAMLARI- ULUSLAR ARASI VE ULUSAL BURSLAR Dr. Fahrettin Ege

2 EFNS-young neurologists
EFNS Fellowship Programme Amaç, nöroloji bilgilerini arttırmak isteyen genç ve aktif nörologların, bilimsel projelerde çalışmasını ve esas olarak farklı ülkelerde nöroloji pratiği üzerine çalışmalarını desteklemek, ve böylece yeni ve uluslar arası bağlantılar yaratmaktır. Buna uygun olarak, araştırma çalışması, kişinin kendi ülkesi dışındaki, Avrupa’daki bir akademik nöroloji departmanında gerçekleştirilir.

3 EFNS-young neurologists
Bilimsel Klinik nöroloji/nörobilim konusunda en fazla 10 Avrupalı genç nörologu, araştırma çalışmalarında desteklemek için burs verilir. Süre: 3-12 ay (tercihen 12 ay) Miktar: Konuk olunan enstitünün maaş ölçeğine uyumlu olarak, aylık 2000 €’ya kadar destek + yol masrafları karşılanır.

4 EFNS-young neurologists
Eğitimsel Doğu Avrupalı en çok 5 genç nörolog için, yabancı bir (klinik) laboratuvarda/araştırma enstitüsünde, en güncel Avrupa nörolojik standartları konusunda eğitim alması için burs verilir. Süre: en çok 6 ay Miktar: Konuk olunan enstitünün maaş ölçeğine uyumlu olarak, aylık 2000 €’ya kadar destek + yol masrafları karşılanır.

5 EFNS-young neurologists
Hak edenler: EFNS üyesi olan ülkelerdeki, Avrupadaki bir akademik nöroloji departmanına üye olan 38 yaşını aşmamış kişiler (1972 ve sonrasında doğanlar) Yer: Başvurunun yapıldığı ülke dışındaki Avrupadaki bir akademik nöroloji departmanı

6 EFNS-young neurologists
Başvuru materyali: Başvuru formu Özgeçmiş Yayın listesi Doğum tarihini gösteren belgenin kopyası Proje tanımı (3 A4 sayfasını geçmeyek şekilde, en çok 12 punto, referansları içerecek). Açıklamalar şunları içermeli: arka-plan, amaçlar, yöntem, zaman tablosu, referanslar. Departman başkanının tavsiye mektubu Konuk olunacak enstitü kürsüsünün onayı

7 EFNS-young neurologists
Başvuru için son tarih: 31 aralık, EFNS başkanlığına mektub ile. Önemli not: başvurular el yazısı olmayacak, daktilo/bilgisayar ile yazılacak

8 EFNS-young neurologists
Başvuru ve formlar EFNS’ye ile gönderilmelidir Bunun yanında, 2 başvuru seti, yani orijinal + 1 kopyası mektupla gönderilmelidir (fax geçerli değildir) EFNS Head Office Breite Gasse 4/ Vienna Austria

9 ENS-young neurologists
ENS, 3-6 süresince burs vermektedir. Kabul edilebilir bir rapor ve daha fazla bir süre için başvuru halinde, bu süre uzatılabilir. Aylık 2000 € verilir. Öncelikli olarak ENS toplantılarına aktif olarak katılan genç nörologlar içindir. Başvuranların 40 yaşını aşmamış olması ve akademik bir nöroloji departmanının üyesi olması gerekir. Başvuranlar ve/veya başvuranın kendisinin ya da konuk olacağı departmanın ENS toplantılarında aktif olması gerekir.

10 ENS-young neurologists
Şu belgeler gereklidir: Başvuru formunda belirtilen formata göre yazılmış proje tanımı Konuk olunan enstitünün yazısı (fellowship şefi olan başkan veya idare kadrosu) Başvuranın özgeçmişi (yayınlarla birlikte) ENS toplantılarında başvuranın ve/veya kendisinin veya konuk olacağı enstitünün sunduğu bilimsel bildiriler Kimlik veya pasaport kopyası

11 ENS-young neurologists
Başvurun orijinali ve 5 kopyası şu adrese gönderilmelidir: (son başvuru: kasım sonu) Prof. Heinz Reichmann European Neurological Society  Peter Merian-Strasse 80 P.O. Box  4002 Basel / Switzerland

12 ECTRIMS-young neurologists
ECTRIMS, doktora sonrası geç nörobilimcilerin MS’le ilişkili temel, klinik ve araştırma yeteneklerini ve eğitimlerini geliştirmek amacıyla, onlara fellowship programı öneriyor. Programın amacı bilgi değişimini en yükseğe çıkarmak ve MS’e odaklanan iyi eğitimli araştırmacı bilim adamlarını arttırmak. Her sene için en çok 2 kişi desteklenir.

13 ECTRIMS-young neurologists
Hak edenler: MD, PhD, ScD Üst ünvanın fellowship programına başlamadan önce alınması gerekir Başvuru zamanının, doktora sonrası 5 yılı geçmemesi gerekir. Başvuranların 40 yaşını aşmamış olması gerekir, istisnalar değerlendirilebilir. ECTRIMS üyesi ülkelerdeki veya Avrupa coğrafyasındaki kişiler kabul edilir ve Avrupadaki bir laboratuvarda veya klinikte fellowship programına başlar.

14 ECTRIMS-young neurologists
Araştırma planı: ECTRIMS araştırma fellowship programı araştırma-odaklıdır. Fellowship süresi içinde ikna edici bir temel, klinik veya araştırma projesini yürütmelidirler. MS ile ilişkili herhangi bir konu ele alınabilir. Araştırma planı, konuk olunacak enstitünün etik kurulu veya hayvan koruma kurulu tarafından değerlendirilir. Ödenek ayrılmadan önce sertifikasyonun alınmış olması gerekir.

15 ECTRIMS-young neurologists
Süre 1 ya da 2 yıldır 1 yıldan daha az sürecek programlar sadece belirli şartlarda kabul edilir ve bunun başvururken detaylı bir şekilde belirtilmesi gerekir. Başlangıç, akademik yılın güz döneminde olacaktır. ECTRIMS’den yanıt geldikten sonraki 6 aylık süre içinde veya doktoranın tamamlanmasından sonraki 6 ay içinde olacaktır.

16 ECTRIMS-young neurologists
Yıllık € burs verilecektir. Seyahat, kitaplar, dergiler vs. için ek ödeme yapılmayacaktır Fellow’ların ECTRIMS kongrelerine katılması ve sunum yapması beklenir ECTRIMS, kongre giderlerini karşılayacaktır.

17 ECTRIMS-young neurologists
ECTRIMS araştırma gözden geçirme komitesi üyelerince, kişiler fellowsip’e kabul edilir. Başvurular aşağıdaki maddelere göre değerlendirilecektir: Yeterlilik, eğitim geçmişi, kariyer planları Fellowship şefinin ve konuk olunacak enstitünün yeterlilikleri ve özellikleri Araltırma planı, bilimsel nitelik, innovasyon, fizibilite, konuk olacağı enstitü şefinin, kendi enstitüsünün referans mektuplarının niteliği.

18 ECTRIMS-young neurologists
BAŞVURU: veya ( adreslerine on-line başvuru. Özgeçmiş ve yayınların listesi 6 sayfayı geçmeyecek, figürleri tabloları ve referansları içeren araştırma projesi tanımı.

19 ECTRIMS-young neurologists
1 aralık’a kadar gönderilecek ek belgeler. Konuk olunacak enstitü şefinin referans mektubu, özgeçmişi, yayın listesi Konuk olunacak enstitü idaresinin kabul notu Kişinin kendi kliniğinin yazacağı, yeterlilikleri ve kariyeri hakkındaki yazı. ECTRIMS tarafından, kişiye 15 Mart’a kadar cevap verilir.

20 TND-genç nörologlar Nöroloji uzmanlık eğitimi veren kuruluşlarda çalışmakta olan ve mesleki bilgisini artırmak, nörolojinin bir alanında kendisini geliştirmek isteyen nöroloji uzmanı üyelere verilir. Bu üyeler yurt içi ya da yurt dışı merkezlerde eğitim gördükleri 3-6 aylık süre boyunca desteklenirler. Gerekli hallerde bu süre yeniden başvuru yapılarak en çok 6 ay daha uzatılabilir. Başvurunun kabul veya reddine TND yönetim kurulu karar verir. Bu destekten nöroloji uzmanlık eğitimi veren kuruluşlar tarafından görevlendirilen üyeler yararlanabilir. Başvuruya ana bilim dalı başkanlığının ya da klinik şefliğinin onay yazısı ile gidilecek kurumun kabul yazısı eklenmelidir. İsteklinin özgeçmişi ve bilimsel yayınlarının bir listesinin yanı sıra, ne amaçla eğitime gideceği, bunun kurumuna ve ülke nörolojisine sağlayacağı muhtemel katkı konusunda bir rapor da sunması gereklidir. Yurt içi merkezlerde eğitim için destek başvurularına öncelik tanınır. Yurt içindeki bir kuruluşta yapılabilecek proje veya eğitim için, yurt dışına gitme isteği kabul edilmez. Başvurular her yıl ocak ve haziran aylarında yapılır. Her üye yalnızca bir kez bu destekten yararlanabilir. Desteklenecek üye sayısı ayrılan bütçe ile sınırlıdır. Aylık destek miktarı her yıl TND Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yurt dışı eğitim destek burslarından asistan hekimler de yararlanabilir.


"EFNS-young neurologists" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları