Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Rev 0.0 May 07, 2010© Copyright Beyaz Nokta®, 20101 Trafik Şikayet Sistemi (TŞS)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Rev 0.0 May 07, 2010© Copyright Beyaz Nokta®, 20101 Trafik Şikayet Sistemi (TŞS)"— Sunum transkripti:

1 Rev 0.0 May 07, 2010© Copyright Beyaz Nokta®, 20101 Trafik Şikayet Sistemi (TŞS)

2 Rev 0.0 May 07, 2010© Copyright Beyaz Nokta®, 20102 Niçin Şikayet Sistemi? Toplumları rahatsız eden sorunlar, o toplumların bünyelerinin, olası sorunlara karşı "hazırlıksız"lığından kaynaklanır. Bu hazırlık yollarından birisi, toplumun çeşitli sorunlara karşı örgütlenmesidir. Bunun da iyisi, Devlete Dayalı Olmayan (NGO) biçimde olanıdır.

3 Rev 0.0 May 07, 2010© Copyright Beyaz Nokta®, 20103 Derneğin kuruluş felsefesini oluşturan üç önemli ilke: 1.Demokrasi, halkın kendi sorunlarını çözmek üzere örgütlenmesi, seçilen ve atananların ise halkın önünü açarak sorunlarını kendinin çözmesine ortam hazırlamasıdır. 2.insanların, trafik yanlışlarına karşı duyduğu kızgınlığı içine atmaması, şikayetlerinin gözardı edilmeyeceğinden emin olduğu, bir kuruma sahip olmaları ve 3.Kural ihlallerinin %80’inin, sürücülerin %20’since yapıldığını söyleyen Pareto kuralı.

4 Rev 0.0 May 07, 2010© Copyright Beyaz Nokta®, 20104 Derneğin işlevlerinden birisi! Üyelerine "trafikte hayatta kalma" eğitimi sağlaması ve bir "etik anlaşma"yı imzalatarak bunu, üyelerinin araç ve yakalarına takacağı bir amblemle sembolize etmesidir.

5 Rev 0.0 May 07, 2010© Copyright Beyaz Nokta®, 20105 365 / 24 Dernek, 365 gün - 24 saat esasına göre çalışan bir "şikayet merkezi" kuracak ve bu merkeze telefon, faks, e-posta veya bizzat başvuru mümkün olacaktır. Başvurular, bu konuda deneyimli, usulleri bilen, şikayetlerin resmi makamlarda nasıl kovuşturulacağını bilen personelce işleme tabi tutulacağı için, kişilerin bireysel girişimlerinden daha etkin olacaktır.

6 Rev 0.0 May 07, 2010© Copyright Beyaz Nokta®, 20106 Şikayet veri-tabanı Dernek, kendisine yapılan şikayetleri bir bilgisayar ortamında değerlendirecektir. Zamanla: –kuralları sürekli çiğneyen araçlar, –bunları şikayet edenler, –şikayet sonuçları, –şikayetçilerin bunu kötü niyetlerle yapıp yapmadıkları gibi konularda değerli bir veri-tabanı oluşacaktır.

7 Rev 0.0 May 07, 2010© Copyright Beyaz Nokta®, 20107 Resmi makamlara iletim Dernek, kendine yapılan şikayetleri resmi makamlara iletecektir. Resmi makamların, vatandaşların bireysel şikayetlerini dikkate alma düzeyinden daha yüksek bir duyarlık gösterecekleri beklenmelidir. Ayrıca, yayınlanacak bir bültende, yapılan şikayetler, resmi makamların yanıtları ve bu konulardaki istatistikler de düzenli yayımlanacaktır. Bunun da, resmi makamları, şikayetlerin üzerinde durmaya bir ölçüde çekeceği beklenebilir.

8 Rev 0.0 May 07, 2010© Copyright Beyaz Nokta®, 20108 Daha yüksek etkinlik! Sistemin bir sivil girişim olarak daha büyük etkinlik kazanması, yaptırım gücü elde etmesi, ancak sivil toplumun bu ilk evredeki sınavı başarıyla vermesine, yani buraya kadar açıklanan sistemi kurup iyi işletebilmesine bağlıdır.

9 Rev 0.0 May 07, 2010© Copyright Beyaz Nokta®, 20109 Neler Şikayet Edilebilir? İlk akla gelen, genellikle kanıtlanamayan trafik ihlallerinin şikayet edilmesi, bunun sonunda da şikayetin sonuçsuz kalması ihtimalidir. Halbuki böyle bir sistem yalnız trafik ihlalleri için değil, örneğin bakımsız araçlar için de geçerlidir.

10 Rev 0.0 May 07, 2010© Copyright Beyaz Nokta®, 201010 Coğrafi Kapsam TŞS, araç bakımından kalabalık kentlerde ilçe, diğer yörelerde ise il esasına göre kurulabilir. Şehirlerarası hareket eden araçlarla ilgili şikayetlerin izlenmesi içinse, her yörenin TŞS bir diğeri ile iletişim halinde olacaktır ki bu günün iletişim imkanları karşısında bir sorun olmayacaktır.

11 Rev 0.0 May 07, 2010© Copyright Beyaz Nokta®, 201011 Psikolojik Hazırlama Toplumumuz, şikayet etmeyi "delikanlılığa" (!) yakıştırmaz. Askeri darbeler sırasında kullanılan "sayın muhbir vatandaş" deyimi de buna biraz neden olmuştur. Ayrıca da vatandaş şunun farkındadır: “Ben de kuralları çiğniyorum; şikayet edersem, beni de şikayet ederler !"

12 Rev 0.0 May 07, 2010© Copyright Beyaz Nokta®, 201012 Psikolojik bariyerleri kaldırmak! Medyadan yararlanıp bir "psikolojik hazırlama"ya ihtiyaç vardır. Bu aşamada, doğrudan ve dolaylı olarak şu mesajlar işlenmelidir: –"İhbar" haber vermek, "muhbir" ise haber veren demektir. Bu sözcükler tek başına iyi ya da kötü olamaz. Ancak yapılan işe göre iyi ve kötü anlam taşırlar. –Evinde uyuşturucu yapan bir kimseyi haber vermek (ihbar) iyi; masum bir kişiyi karalamak için uyuşturucu imal ettiğini haber vermek kötüdür. Ayrıca uyuşturucu üreten kişiyi ihbar etmemek, toplumun geri kalan kısmına kötülük yapmaktır. –Bir toplum, kurallara uyulduğu ölçüde mutlu ve müreffeh olabilir. –Kurallara uymayanları yalnız polise bırakmak, polisin gittikçe kalabalıklaşmasına, giderek daha çok kural koymasına neden olur. Bu ise bireysel özgürlüklerimizi sınırlar. –O halde halkın, kurallara uymayanları haber vermesi, bireysel özgürlüklerimizin güvencesidir

13 Rev 0.0 May 07, 2010© Copyright Beyaz Nokta®, 201013 Daha birçok kanal var! Buna benzer diğer mesajlar süratle üretilebilir ve TV dizileri, parodiler, filmler gibi konuların içine yerleştirilebilir. Bu aşamanın 1-2 ay devam etmesi yeterli olacaktır.

14 Rev 0.0 May 07, 2010© Copyright Beyaz Nokta®, 201014 Personel ihtiyacı Üç vardiyada, her 1000 araç başına birer kişi görevlendirilmesi yeterli olabilecektir. Ancak, şikayet sıklığına göre bu sayı artırılıp azaltılabilir. Personelin uzman olmasına ihtiyaç yoktur. Bu personel 1 haftalık bir eğitimden geçirilerek, bilgisayara bilgi girmek, telefonda düzgün (ve ilgili bir tonla) konuşmak, temel trafik kuralları gibi konularda okur-yazar hale getirilirler. Her yörede TŞS'nin işlerliğinden, diğer yörelerle koordinasyonundan ve personelin genel yönetiminden sorumlu olmak üzere bir de" sistem yöneticisi" tefrik edilirse iyi olur.

15 Rev 0.0 May 07, 2010© Copyright Beyaz Nokta®, 201015 Şikayet Halinde Yapılacaklar 1.Şikayet kaydı alınıp bilgisayara girilmek üzere sıraya konulur. Ya aynı görevli ya da başkası -şikayet yoğunluğuna göre- bilgisayara girer. Şikayeti alan kişinin kimliği, şikayet sahibine bildirilir. 2.Geçmiş kayıtlarla karşılaştırılarak (program bunu otomatik yapar), şikayet eden ve edilen hakkında bir rapor alınır. 3.Eğer şikayetçi bir "şikayet sapığı" ise, şikayet edilen hakkında bir işlem yapılmaz ve şikayetçi hakkında işlem yapılmak üzere yasal yollara başvurulur.

16 Rev 0.0 May 07, 2010© Copyright Beyaz Nokta®, 201016 Şikayet halinde yapılacaklar (devam) 4.Eğer böyle bir durum yok ise, yol ekiplerine (trafik polisi) durum bildirilir ve araç bulunur. Ayrıca, bilgisayardan alınan rapor da yol ekibine iletilir (sözlü olarak). 5.Trafik polisine bildirilen şikayetlerin kayıtları sürekli izlenerek yapılan işlemler hakkında bilgi edinilmesi sağlanır. 6.Kamu görevi yapan trafik polisleri bu bilgiyi vermek zorundadır. Bu da bir eğitim gerektirebilir. 7.Çünkü alışılmış yol, “siz bize bildirin, gerekenin yapılması bizim işimizdir, biz gerekirse birşey yaparız, ya da yapmayız, o sizi ilgilendirmez” şeklindedir. 8.Bir resmi dernek tarafından istenilen bilgiler verilmediği, ya da savsaklayıcı bilgi verildiği takdirde dernek yasal yollara başvurarak bilgi ister. 9.Bu amaçla dernek yeteri sayıda avukat ile anlaşmalı şekilde –ya da bizzat istihdam ederek- çalışır.

17 Rev 0.0 May 07, 2010© Copyright Beyaz Nokta®, 201017 "Şikayet Sapıkları"ndan Korunma Bazı kişiler, -çeşitli nedenlerle- yersiz ve/ya haksız şikayette bulunmayı adet edinmiş olabilirler. Bu gibilerin saptanabilmesi için bilgisayar kayıtlarından yararlanılır ve bunlar hakkında cezai işlem yapılacağı duyurulur. Her şeye rağmen belli sayıda sapık olabileceği kabul edilir.

18 Rev 0.0 May 07, 2010© Copyright Beyaz Nokta®, 201018 Şikayetleri Savsaklayabilecek Memurlar TŞS'nin iyi işlemesinin bir ayağını da şikayetleri alan dernek görevlileri ve bu konularda işlem yapacak trafik polisleri oluşturur. Şikayetleri almada ya da işlemleri yapmada kayıtsız davranan görevlilerin izlenip gerekli uyarıların yapılabilmesi için, bilgisayar kayıtlarına, şikayet bilgileriyle birlikte bu görevlilerin kimlikleri de girilir.

19 Rev 0.0 May 07, 2010© Copyright Beyaz Nokta®, 201019 Sürücülerin Bilgilendirilmesi Bugünkü durumda, TSŞ iyi işlerse araçların %80'i hakkında şikayet gelebilecektir. Bu durumda TŞS sıkışabilir. Bu nedenle, hazırlık aşaması (1-2 ay) sırasında, sürücüler TV ve diğer araçlarla trafik kuralları ve TŞS hakkında bilgilendirilir.

20 Rev 0.0 May 07, 2010© Copyright Beyaz Nokta®, 201020 Şikayet halinde yapılacaklar (devam) 10.Zaman zaman bilgisayar kayıtları taranarak sürekli kural ihlal eden kişiler yol ekiplerine bildirilir ve bu sürücülerin daha dikkatli incelenmesi sağlanır. Kural ihlali yapan kişiler bu istatistik değerlendirmeler sırasında rahatça belirlenecektir. Çünkü aynı araç defalarca, farklı yer ve zamanlarda ve de farklı kimseler tarafından şikayet edilmiştir. 11.Yapılan işlem, şikayet sahibine iletilir. 12.Hiç bir şekilde şikayet edilene, şikayet sahibinin kimliğinin anlaşılmasına yol açacak bilgi verilmez. Bu tür bilgi veren görevli cezalandırılır. 13.Şikayetin ciddiye alınması, TŞS'nin can alıcı noktasıdır. Trafik polisinin bunları ciddiye alacağı varsayılmakta, ciddiye alınmaması olasılığı ise yasal girişimlerde bulunma imkanıyla dengelenmektedir.

21 Rev 0.0 May 07, 2010© Copyright Beyaz Nokta®, 201021 Çağrı! Sizleri, TŞS’ni hayata geçirecek bir dernek (Trafik Şikayetleri Derneği) kurmaya davet ediyoruz. Böylece azalacak trafik kazalarıyla yaşam kayıplarının önlenmesine katkınız olacak. Bu sistemi topluma armağan etmek üzere katkıda bulunacak herkese teşekkür ederiz.

22 Rev 0.0 May 07, 2010© Copyright Beyaz Nokta®, 201022 Teşekkür ederiz www.beyaznokta.org.tr


"Rev 0.0 May 07, 2010© Copyright Beyaz Nokta®, 20101 Trafik Şikayet Sistemi (TŞS)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları