Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

01.07.2010YAEM 20101 Bir Hazır Giyim Perakende Zincirinde Rassal Talep Altında Kalıcı İndirim Politikalarının Belirlenmesi Özlem Coşgun 1, Ufuk Kula 2,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "01.07.2010YAEM 20101 Bir Hazır Giyim Perakende Zincirinde Rassal Talep Altında Kalıcı İndirim Politikalarının Belirlenmesi Özlem Coşgun 1, Ufuk Kula 2,"— Sunum transkripti:

1 YAEM Bir Hazır Giyim Perakende Zincirinde Rassal Talep Altında Kalıcı İndirim Politikalarının Belirlenmesi Özlem Coşgun 1, Ufuk Kula 2, Ayhan Demiriz 2 1 İstanbul Kültür Üniveristesi 2 Sakarya Üniversitesi

2 YAEM İçerik  Giriş  Literatür  Problem Tanımı  Model  Çözüm Yöntemi Yaklaşık Değer Yineleme Yöntemi Ödüllü Öğrenme  Analizler  Sonuç

3 YAEM Giriş  Perakende sektöründe gelir yönetimi uygulamalarında talebi yönlendirmek için kullanılan temel araç fiyat kontrolüdür.  Sezon sonu ürünleri kısa satış periyodlarına, fiyata bağlı belirsiz talep dağılım fonksiyonlarına dönem sonunda da çok az hurda değerine sahiptirler.  Hazır giyimde de satış mevsimleri kısalmakta

4 YAEM Giriş  Dönem sonu stoklarını en azlayarak geliri en büyüklemeye yönelik önemli araçlardan biri Kalıcı indirim (markdown) en iyilemesi  ürünlerin fiyatının zaman içinde ya sabit tutulması ya da azaltılması

5 YAEM Giriş  Kalıcı indirim eniyilemesi Talep belirsizliği Talepte zamana bağlı değişim Ürünler arası ilişkiler den dolayı zor bir problemdir.

6 YAEM Giriş  Literatürde yer alan kalıcı indirim eniyilemesi ile ilgili çalışmalarda Ürün taleplerinin birbirinden bağımsız olduğu varsayılmakta Ürün talepleri arasındaki fiyata bağlı tamamlayıcı ve ikame etkileri göz ardı edilmektedir.

7 YAEM Literatür Taraması  Fiyatlandırma – Lazear (1986)  Rajan ve diğerleri (1992), Smith ve Achabal (1998) Tek ürün, tek mağaza, deterministik talep En iyi envanter düzeyleri ve fiyat politikalarına karar verilmiş,  Bitran ve diğerleri(1998) Tek ürün, deterministik talep, çok mağaza ile çalışıldığında boyut problemi  sezgisel yöntem  Mantrala ve Rao (2001) Rassal talep, tek ürün Stokastik dinamik programlama  Gelir yönetimi literatüründe birden fazla ürünün ele alındığı çalışmalar, üretimde ya da ürün tesliminde aynı kaynağı kullanan ürünleri incelemektedir. Gallego ve van Ryzin (1997), Maglaras ve Meissner (2006)

8 YAEM Problem Tanımı  Aralarında ikame ve tamamlayıcı etkiler olan ürünlerin kalıcı indirim politikalarının belirlenmesi Ürün talepleri ürün fiyatlarına ve zamana bağlı olarak değişken

9 YAEM Model  Kalıcı indirim en iyileme problemi MDP olarak formüle edilmiştir.  Girdiler: 2 ürün 10 haftalık periyod 3 indirim oranı (10%, 30%, 50%) Başlangıç stokları:  Birinci ürün = 5000 adet  İkinci ürün = 2000 adet Başlangıç fiyatları:  Birinci ürün = 30 TL/adet  İkinci ürün = 20 TL/ adet

10 YAEM Model  Amaç:Toplam sezon karının beklenen değerini en büyükleyen kalıcı indirim politikası π*’yi bulmaktır:

11 YAEM Model  S t durumunda alınabilecek olurlu kararlar kümesi :

12 YAEM Model  Sistemin durumu:  S t durumunda verilen optimal fiyat kararı, bu durumun değerini maksimize eden fiyat kararıdır:

13 YAEM Model  Geçiş fonksiyonu  Talep fonksiyonu

14 YAEM Boyut Problemi Örnek:  4 ürün  Başlangıç stokları 10,000 adet  Karar kümesindeki karar sayısı 5 ise  durum sayısı = 10,000 4 * 5 4 =50,000 4 adet durum olur

15 YAEM Boyut Problemi  Dinamik Programlama Tüm modele ihtiyaç vardır  gidilecek olağan durumlar  onlardan sağlanacak getiriler  geçiş olasılıkları

16 YAEM Çözüm Yöntemi  Ödüllü öğrenme (Reinforcement Learning) Yaklaşık Dinamik Programlama Politika Yineleme Yöntemlerinden olan Sarsa algoritması kullanılmıştır.  Yaklaşık Değer Yineleme Yöntemi Değer Yineleme Yöntemi  Bu yaklaşımlarla klasik dinamik programlamada karşımıza çıkan problemler ortadan kalkmıştır.

17 YAEM Yaklaşık Değer Yineleme (YDY) Yöntemi  Simülasyon tabanlı dinamik programlama  Temeli Bellman denklemine dayanır  Temel prensip, değer fonksiyonu V ’nin yerine yaklaşık değer fonksiyonu ’nin kullanılmasıdır.

18 YAEM YDY Algoritması

19 YAEM Ödüllü Öğrenme  Deneysel bir öğrenme metodu  RL sistemler o anda deneme yanılma yöntemiyle öğrenirler, ortamın modelini oluştururlar ve bu modeli daha sonra planlama için kullanırlar.  Her bir zaman diliminde öğrenici o anki durumunu (state) değerlendirerek bir karar (action) seçer ve ortamdan aldığı geri beslemeyi (reward) sisteme uygular.  Amaç herhangi bir durumda en iyi davranışı seçebilecek duruma gelerek daha önceden belirlenmiş olan bir performans ölçütünü optimize etmektir.

20 YAEM Sarsa Algoritması  Politika yineleme yöntemi  Durum-değer fonksiyonu yerine karar-değer (action-value) fonksiyonu

21 YAEM Sarsa Algoritması

22 YAEM Problem  Boyut probleminden dolayı tüm durumlar ziyaret edilemeyebilir Çok iterasyon gerektirir Çok fazla süre gerektirir  Çözüm: Bütünleştirme Yöntemi (aggregation) Her bütünleşik kümeye ait bir ortalama değer

23 YAEM Analizler  Durum 1: Birinci ürün ikinci ürünün ikamesi ise

24 YAEM Analizler ~20%-25% hata

25 YAEM Analizler  Durum 2: İkinci ürün birinci ürünün ikamesi ise

26 YAEM Analizler ~2%-18% hata

27 YAEM Analizler  Durum 3: Her iki ürün birbirinin ikamesi

28 YAEM Analizler ~1%-25% hata

29 YAEM Analizler  Durum 4: İkame etkisinin olmadığı durum * Gelirlerde düşüş gözlenmekte

30 YAEM Analizler  Durum 5: Her iki ürünün birbirine ikame olduğu durumda, zaman etkisinin olmadığı durum

31 YAEM Sonuçlar  Aralarında ikame etkisi bulunan ürünlerin kalıcı indirim politikaları İkame ve zaman parametrelerinin ürünlerin politika ve gelirleri üzerindeki etkiler incelendi.  Boyut probleminin olduğu büyük problemlerde Yaklaşık Dinamik Programlama metodlarının etkin olduğu görülmüştür.

32 YAEM Teşekkürler…


"01.07.2010YAEM 20101 Bir Hazır Giyim Perakende Zincirinde Rassal Talep Altında Kalıcı İndirim Politikalarının Belirlenmesi Özlem Coşgun 1, Ufuk Kula 2," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları