Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PANDEMİ PLANLAMASININ İLKELERİ Dr. Levent AKIN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 11/20/20141.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PANDEMİ PLANLAMASININ İLKELERİ Dr. Levent AKIN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 11/20/20141."— Sunum transkripti:

1 PANDEMİ PLANLAMASININ İLKELERİ Dr. Levent AKIN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 11/20/20141

2 AFET nedir? 11/20/20142 Doğa veya insan kaynaklı bir tehlikenin bir toplum üzerinde gösterdiği tesir sonucu ortaya çıkan Fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak yaralanmış/hastalanmış Çok sayıda insana gereksinim duyduğu sağlık hizmetinin, niceliksel ve/veya niteliksel nedenlerle, yerel imkanlarla sunulamaması ve Meydana gelen arz-talep dengesizliği sonucu insanların sakat kalmaya, organ kaybetmeye, ölmeye başlamasına, Bu durumla başaçıkabilmek için o toplumun dışarıdan yardım almaya gereksinim duyması

3 Afet Sınıflaması I. Doğal Afetler I.1. Biyolojik afetler I.1.1 Epidemik afetler I.1.1.1 Viral enfeksiyon hastalıkları I.2. Jeofizik afetler I.3. Klimatolojik afetler I.4. Hidrolojik afetler I.5. Meteorolojik afetler II. Teknolojik Afetler II.1. Endüstriyel kazalar II.2. Çeşitli kazalar II.3. Ulaşım kazaları III. Kompleks İnsani Aciller (Savaş ve anlaşmazlık ile ilgili aciller) IV. Terörizm 11/20/20143

4 Pandemi riski İnfluenza pandemisi gelişmesi için; – Antijenik yapısı farklı yeni bir virüs olmalı, ya da insan popülasyonunda en az bir kuşak görülmemiş olmalı – İnsanlarda çoğalabilmeli ve infeksiyon oluşturmalı – İnsandan insana kolaylıkla geçebilmeli 11/20/20144

5 MEVCUT BİLGİLER Influenza virusları her yıl değişmekte ve populasyon hassas hale gelmektedir. Influenza çocuklardan erişkinlere yayılmaktadır. Influenza ölüme ve hospitalizasyona neden olan ciddi bir hastalıktır. Türkiye’nin epidemiyolojik verileri Avrupa ve Amerika ile benzerdir. Her yıl influenza aşısı kullanımı hastalığın etkisini azaltır. 11/20/20145

6 Pandemiler Her 10 ile 40 yılda bir ortaya çıkar – Bütün dünyayı etkilerler – Antijenik shifti takip ederler – Seyahat yolları aracılığıyla yayılırlar – Bütün yaş gruplarında atak oranları yüksektir – Morbidite ve mortalite belirgin biçimde artar – Yılın herhangi bir zamanında başlayabilirler – Ciddi olmasının nedeni çok sayıda insanın etkilenmesidir CDC. Atkinson W, et al. Chapter 13: Influenza. In: Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases, 4th ed. Department of Health and Human Services, Public Health Service, 1998, 220-221 11/20/20146

7 Influenza Epidemiyolojisi - Pandemiler 1889-1892? A/H2N2 1900? A/H3N8 hafif pandemi 1918A/H1N1 İspanyol Gribi 1957A/H2N2 Asya Gribi 1968A/H3N2 Hong Kong Gribi (1977*A/H1N1 tekrar ortaya çıkış) En kısa interval = 11 yıl En uzun interval = 39 yıl Şimdiki interval = 36 yıl 11/20/20147

8 1918 H1N1: İspanyol Gribi B H3N2 H1N1 H2N2 H1N1H1N1 H2N? H1N1 1880189019001910192019301940195019601970198019902000 İNFLUENZA VİRÜSLERİ Antikor Prevalansı Virus izolasyonu 11/20/20148

9 1918 epidemisinin yayılışı - ABD 11/20/20149

10 1918 epidemisinin yayılışı - ABD 11/20/201410

11 1918 epidemisinin yayılışı - ABD 11/20/201411

12 1918 epidemisinin yayılışı - ABD 11/20/201412

13 1957 H2N2: Asya Gribi B H3N2 H1N1 H2N2 H3N8 H2N? H1N1 1880189019001910192019301940195019601970198019902000 İNFLUENZA VİRÜSLERİ Antikor Prevalansı Virus izolasyonu 11/20/201413

14 1968 H3N2: Hong Kong Gribi B H3N2 H1N1 H2N2 H3N8 H2N? H1N1 1880189019001910192019301940195019601970198019902000 İNFLUENZA VİRÜSLERİ Antikor Prevalansı Virus izolasyonu 11/20/201414

15 1977 H1N1: Rus Gribi B H3N2 H1N1 H2N2 H3N8 H2N? H1N1 1880189019001910192019301940195019601970198019902000 İNFLUENZA VİRÜSLERİ Antikor Prevalansı Virus izolasyonu 11/20/201415

16 Bir Sonraki Pandemi İçin Avian İnfluenza H5N1 Değişime Katkı Sağlayabilir mi? 11/20/201416

17 İNSANLARDA REASSORTMENT 11/20/201417

18 DOMUZLARDA REASSORTMENT 11/20/201418

19 İNSANLARA ADAPTASYON 11/20/201419

20 H5N1 için Neden bu kadar ilgi var? Yüksek patojenite – Daha önceden sessiz konak olan su kuşlarında mortalitesi yüksek salgınlar Konak yelpazesi giderek genişliyor – Domuz, at, kedi, kaplan, balina, fok, insan – Genetik alışveriş şansı İnsanlarda ölümcül infeksiyon – İnsandan insana geçiş (-) Pandemi (?) riski 11/20/201420

21 BİR İNFLUENZA PANDEMİSİNİN SONUÇLARI DSÖ’nün hazırladığı en iyimser senaryolara göre, çok kısa bir zaman dilimi içinde, Dünya çapında 233 milyon hasta polikliniklere başvuracak, 5.2 milyon hasta hastaneye yatacak ve 7.4 milyon ölüm gerçekleşecektir. 11/20/201421

22 11/20/201422

23 Olası pandemi durumunda; Mortaliteyi tahmin etmek çok güç. 2 – 50 milyon kişi ? – Olumlu durumlar: Beslenme şartları Temel sağlık hizmetleri İletişim daha iyi – Olumsuz durumlar: Virüsün virülansı değişken olması Dünya nüfusunun daha kalabalık olması Yaşlı nüfusun fazla olması 11/20/201423

24 Şu an neredeyiz? İnterpandemik Pandemik alarm Pandemik Faz 1 İnsanda yeni virus yok Hayvan virusları düşük riskli Faz 2 İnsanda yeni virus yok Hayvan virusları yüksek riskli Faz 3 İnsanda yeni virus İnsanlar arasında yayılım yok/çok az Faz 4 Küçük gruplar, lokalize İnsanlar arasında sınırlı yayılım Faz 5 geniş gruplar, lokalize İnsanlar arasında sınırlı yayılım Faz 6 Genel toplumda artmış ve devamlı yayılım H5N1’in mevcut durumu ? 11/20/201424

25 ULUSAL GRİP PANDEMİ PLANI 11/20/201425

26 DSÖ’nün Pandemik Hazırlılık Planı (2005) Halen revize ediliyor.... 11/20/201426

27 İngiltere’nin Pandemik Hazırlılık Planı (2008) 11/20/201427

28 11/20/201428

29 PANDEMİ PLANI HAZIRLIK GRUBU (59 kişi) SAĞLIK BAKANLIĞI – TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – REFİK SAYDAM HIFZISIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI – TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI – KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ETLİK VET. ARŞ. VE KONT. ENST. MD.LÜĞÜ ÜNİVERSİTE VE EĞT. ARŞ. HASTANELERİ – HALK SAĞLIĞI UZMANLARI – ENFEKSİYON HAST. VE KL. MİK. UZMANLARI – GÖĞÜS HAST. UZMANLARI – PEDİATRİK ENF. HAST. UZMANLARI AŞI VE İLAÇ FİRMALARI 11/20/201429

30 Yayına Hazırlama Grubu Dr Levent Akın Dr. Turan Buzgan Dr. Yıldırım Bayazıt Dr. Vedat Buyurgan Dr. Şehnaz Tümay 11/20/201430

31 ULUSAL İNFLUENZA PANDEMİ PLANI AMAÇ İnfluenza pandemisi hakkında ülke genelinde kişi, kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi Plandaki rol ve sorumluluklarına göre hazırlık yapmalarına yardımcı olacak bilgi ve çerçeveyi sağlamaktır. 11/20/201431

32 GRİP PANDEMİ PLANI İÇERİĞİ (I) GİRİŞ, AMAÇ VE HEDEFLER İNFLUENZA VE EPİDEMİYOLOJİSİ – Virüs, hastalık, tanı – Pandemi dönemleri dışında influenza: Özellikleri ve etkileri – Pandemik influenza: Özellikleri ve etkileri DSÖ PANDEMİ ALARM DÜZEYLERİ KAMU SAĞLIĞI MEVZUATI SÜRVEYANS – Uluslar arası ve bölgesel sürveyans – Türkiye’deki mevcut sürveyans sistemi – Ulusal sürveyans sistemi için gereksinimler – Pandemiler arası dönemdeki sürveyans – Pandemi varlığında aktif sürveyans ve laboratuvar destekli sürveyans 11/20/201432

33 GRİP PANDEMİ PLANI İÇERİĞİ (II) KORUNMA VE TEDAVİ Aşılar – Aşı uygulamalarında mevcut politika – Aşı türleri – Aşı etkinliği – Aşıların taşınması ve saklanması – Aşılama sonrası istenmeyen etkilerin takibi Antiviral ilaçlar – Mevcut durum – Mevcut antiviraller, özellikleri, endikasyonları ve temini – Pandemi boyunca tedavi ve proflaksi – İlaçlara bağlı yan etkilerin izlenmesi Diğer ilaçlar Enfeksiyon kontrolü 11/20/201433

34 GRİP PANDEMİ PLANI İÇERİĞİ (III) HİZMETLERİN KOORDİNASYONU – 1. basamak – Hastane – Hasta nakil – Lojistik – Morg, ölü, defin – Sağlık kuruluşlarında pandemi planlaması İLETİŞİM – Geliştirilmiş iletişim planları – Pandemi anında acil iletişim – Ulusal medya ilişkileri 11/20/201434

35 GRİP PANDEMİ PLANININ ANAHATLARI 1. KOMUTA VE KONTROL – Pandeminin başladığı konusundaki açıklama Sağlık Bakanlığınca yapılacaktır. – Ulusal kriz yönetim sistemi devreye girecektir. – Pandemi İzleme Kurulu oluşturulacaktır. – Pandemi ile ilgili açıklamalar Sağlık Bakanlığınca yapılacak, yerel olarak uzmanlar hastalıktan korunma yolları konusunda toplumu bilgilendirecektir. – Sağlık kurumları kontrol listeleri ile planlamalarını kontrol edecektir – Kamu sağlığını koruyucu uygulamalar için mevcut yasal mevzuat yeterlidir. 11/20/201435

36 GRİP PANDEMİ PLANININ ANAHATLARI 2. SÜRVEYANS – Pandemik sürveyansda amaç, vaka ve ölüm oranlarını izlemek, koruyucu önlemlerin zamanında alınmasını sağlamak. – Bu amaca uygun olarak; Mevsimsel grip sürveyansı güçlendirilerek devam etmektedir. – Bilgi bütün sağlık kuruluşlarından toplanacaktır. 11/20/201436

37 GRİP PANDEMİ PLANININ ANAHATLARI 3. VAKA ARAŞTIRMASI, TEDAVİ VE TOPLUMUN KORUNMASI – Mevcut iki laboratuvarın nitelikleri artırılmıştır. Ancak yeni laboratuvarların eklenmesi gerekmektedir. – Vaka inceleme formları pandemi başlangıcında hazır olacaktır. – Tedavi protokolleri belirlenmiştir. – Sağlık kuruluşlarında enfeksiyon kontrolü için yapılacaklar belirlenmiştir. – Aşı henüz yoktur. (Prepandemik aşı??) – Antiviral ilaç stoklamak için çalışmalar yapılmaktadır. 11/20/201437

38 GRİP PANDEMİ PLANININ ANAHATLARI 4. HİZMETLERİN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI – Bütün sağlık kuruluşları iç hizmet planını hasta kapasitesinde olacak artışa göre yapacak. – Hasta kapasitesini karşılamak için kamu binaları ve seyyar hastanelerin kullanımı gerekebilecektir. – Gerektiğinde Kızılay aracılığıyla emekli sağlık personeli ve gönüllüler göreve çağrılacaktır. – Sağlık personeli için koruyucu malzeme standartları belirlenmiş ve bir kit halinde planlanmıştır. – Belediyelerin ölüm artışı göz önüne alarak defin hizmetleri planlaması yapması gerekecektir. – Bazı kamu hizmetlerinin kesintiye uğramaması için kurumsal sağlık hizmeti planlaması yapılacaktır. 11/20/201438

39 GRİP PANDEMİ PLANININ ANAHATLARI 5. ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME – Elde edilen veriler değerlendirilerek düzenlemeler yapılacaktır. – Bilimsel araştırmalar yapılacaktır. – Toplumdaki sosyo - ekonomik etkileri değerlendirilecek ve maliyet analizleri yapılacaktır. 11/20/201439

40 PLANLAMA 11/20/201440

41 Planlamada varsayımlar neden önemli? Beklenen pandemide epidemiyolojik özellikler bilinmemektedir. – Bu durum pandemik influenza hazırlık ve yanıt planlamasında zorluklar yaratmaktadır. Varsayımların sağlayacağı kolaylıklar: – Planlamada kararları kesinleştirme – Gereken kaynakları tahmin edebilme 11/20/201441

42 Ülke Planındaki Varsayımlar (1) 1- Pandemi birden fazla dalga halinde olabilir (hastalık salgın olarak başlar, salgın durur, ikinci bir kez salgın tekrarlayabilir). 2- Hastalığın kişiden kişiye yayılması damlacık enfeksiyonu şeklindedir. Ancak kontamine ellerin yüze teması ile veya aerosol halinde havada asılı kalarak da bulaşmaya yol açabilir. 3- Bulaştırma süresi 4–5 gün civarındadır. Çocuklar erişkinlere göre virüsü daha uzun süre bulaştırabilirler. Asem p tomatik kişiler de enfeksiyonu bulaştırabilir. Semptomatik olan kişi sayısı kadar asemptomatik olan kişi vardır. 4- Bir kişinin çevresini enfekte etme olasılığı R 0 : 1,4–1,8 civarındadır. 11/20/201442

43 Ülke Planındaki Varsayımlar (2) 6- İnfluenza mevsiminde atak hızı %5–10 olarak bilinmektedir. 15 haftalık dönemde birden fazla salgın dalgası yaşanırsa kümülâtif atak hızı %25 dir. Ancak toplam kümülâtif atak hızı %50’den fazla olamaz. 7- Hastalananlar arasında sağlık kurumuna başvuru %50 olarak öngörülebilir. 8- Yaşa özel atak hızları benzerdir. Ancak çocuk ve yaşlı gruplarda olursa mortalite, çalışan veya okula devam eden çocuklarda olursa işe/okula devamsızlık yüksektir. 9- Hastaneye yatış hızı %5,5 olabilir. 10- Pandemi arası yıllara göre mortalite daha yüksektir. İnfluenza fatalite hızı %0,37– 2,5 arasında değişebilir 11/20/201443

44 TÜRKİYE İÇİN PANDEMİ SENARYOLARI KLİNİK ATAK HIZI VAKA SAYISI ÖLÜM SAYISI HASTANEYE YATAN SAYISI %5 3.603.25013.33299.089 %15 10.809.75039.996297.268 %25 18.016.25066.661495.447 11/20/201444

45 TÜRKİYE İÇİN PANDEMİ SENARYOLARI “3 BÜYÜK İL” – PANDEMİNİN 6. ve 7. HAFTASI K. ATAK HIZI %15 6. HAFTA BAŞVURAN VAKA SAYISI 6. HAFTA YATAN SAYISI 7. HAFTA BAŞVURAN VAKA SAYISI 7. HAFTA YATAN SAYISI İSTANBUL 183.57810.097180.1789910 ANKARA 69.9713.84868.6753.777 İZMİR 59.114325158.0193.191 11/20/201445

46 Pandeminin olası etkilerini azaltmak için Stratejiler Topluma yayılmasını önlemek ya da geciktirmek (zaman kazandırmak) Hasta ve ölen sayısını azaltmak – Antiviral tedavi ve hastaların izolasyonu – Etmenle karşıla şa nlara karantina – Sosyal faaliyetleri azaltma – Aşılama (üretilince) 11/20/201446

47 LOJİSTİK HAZIRLIKLAR OSELTAMİVİR TEMİNİ SAĞLIK PERSONELİ İÇİN KORUYUCU MALZEME TEMİNİ EĞİTİM MATERYALLERİ HAZIRLANMASI VE TEMİNİ 11/20/201447

48 LOJİSTİK HAZIRLIKLAR OSELTAMİVİR TEMİNİ -İlk Hedef 1.000.000 Kutu -Kullanım Stratejisi: Tedavi Önceliklendirme 1. Sağlık Personeli 2. Kritik Hizmetlerdeki Kamu Personeli 3. Sağlık Yönünden Riskli Olan Kişiler (Hastaneye Yatan ve Risk Faktörü Taşıyanlar) 11/20/201448

49 ANTİVİRAL İLAÇ DEPOLANMASI TAMİFLU (ROCHE) TEDAVİ VE PROFLAKTİK KULLANIMA UYGUN KAPSÜL VE SÜSPANSİYON FORMU ZANAMAVİR ?? AŞI ÜRETİLENE KADAR RİSKLİ GRUPLARIN TEDAVİSİ İÇİN KAMU HİZMETLERİNİN AKSAMAMASI İÇİN TEDAVİ AMAÇLI KRİTİK KAMU PERSONELİ İÇİN KORUMA AMAÇLI 11/20/201449

50 ANTİVİRAL İLAÇ DEPOLANMASI SAĞLIK PERSONELİ İÇİN %30=100.000 KUTU BELEDİYE HİZMETLERİ İÇİN %30 = 80.000 KUTU EMNİYET HİZMETLERİ İÇİN %30= 50.000 KUTU SİLAHLI KUVVETLER İÇİN %30=250.000 KUTU KRİTİK KAMU PERSONELİ= 25.000 (?) ----------------------------------------------------------- RİSKLİ TOPLUM İÇİN %30=3.000.000 KUTU (!..) 11/20/201450

51 RİSK ALTINDAKİ NÜFUSUN HESAPLANMASI 65 Yaş üstü populasyon: 3 630 000 kişi KOAH Prevalansı: 3 000 000 kişi Astım Prevalansı : 3 000 000 kişi ? Kronik Koroner Kalp Hastalığı prevalansı: 1 660 000 kişi. Hipertansif ve diğer etyolojili kalp hastalığı prevalansı : 710 000 Kişi. Kronik Metabolik hastalık prevalansı: 2 000 000 kişi 1998 yılında yapılan tarama sonuçlarına göre 1 660 000 Diabetli olduğu ve bu sayının her yıl %6,5 yada 100 000 civarında arttığı belirtilmektedir. Buradan hareketle 2001 yılında 2 000 000 erişkin Diabetlinin varlığı bilinmektedir. Hemoglobinopatisi olanlar : 1 300 000 kişi Ülkemizde sadece talasemiler gözönüne alındığında 1 300 000 talasemi minör ve major olduğu bilinmektedir. 11/20/201451

52 AŞI DEPOLANMASI AŞI YOK. İKİNCİ PANDEMİ DALGASINA YETİŞEBİLİR. ÖN SÖZLEŞME YAPILMALIDIR. 11/20/201452

53 LOJİSTİK HAZIRLIKLAR SAĞLIK PERSONELİ İÇİN KORUYUCU MALZEME TEMİNİ - Öncelik, bütün kurumların standart ve damlacık enfekiyon önlemleri kapsamında koruyucu malzemeyi temin etmesi - Ulusal stoklama, pandeminin pik yaptığı dönemde destek amaçlı dağıtılacak ve kullanılacak - 400.000 Malzeme Kiti temin edildi ve depolandı. 11/20/201453

54 SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU MALZEME KİTİ : – Bir adet koruyucu gözlük – Bir adet maske – Beş çift nonsteril eldiven – Beş çift galoş – 500 ml el dezenfektanı 11/20/201454

55 LOJİSTİK HAZIRLIKLAR Eğitim ve İletişim Materyali - Ulusal Planın basımı ve dağıtımı - Enfeksiyon kontrolü için eğitim materyalleri ve toplantılar - Toplum için afiş ve broşürler 11/20/201455

56 KURUMSAL HAZIRLIKLAR Laboratuvar altyapısının güçlendirilmesi Hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin hazırlanması Hizmet planlaması için duruma dayalı eğitimler (TATBİKAT) yapılması 11/20/201456

57 TATBİKATLAR YAPILMIŞTIR. - SAĞLIK KURUMLARI DÜZEYİNDE - İL DÜZEYİNDE - BAKANLIK DÜZEYİNDE - ULUSAL KRİZ YÖNETİMİ DÜZEYİNDE 11/20/201457

58 SENARYOLAR - 4 DURUM 1. DURUM → MEVSİMSEL İNFLUENZA 2. DURUM → AVİAN İNFLUENZA 3. DURUM → PANDEMİK İNFLUENZA İLK DÖNEM 4. DURUM → PANDEMİK İNFLUENZA İLERİ DÖNEM - TOPLAM 40 MESAJ ULUSAL İNFLUENZA TATBİKATI 11/20/201458

59 PANDEMİ DURUMUNDA KURUM VE KURULUŞLARIN ORGANİZASYON U 11/20/201459

60 KRİZ YÖNETİMİBİLİMSEL DESTEKGENEL İDARE BAŞBAKANLIK KRİZ YÖNETİM MERKEZİ SAĞLIK BAKANLIĞI OPERASYON MERKEZİ İL KRİZ MERKEZİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYON MERKEZİ BAŞBAKANLIK SAĞLIK BAKANLIĞI VALİLİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ULUSAL PANDEMİ İZLEME KURULU İL PANDEMİ İZLEME KURULU İNFLUENZA PANDEMİSİNDE YÖNETİM SİSTEMİ 11/20/201460

61 MÜSTEŞAR (BAŞKAN) KURUMLARARASI KOORDİNASYON BİRİMİ SÜRVEYANS BİRİMİ LOJİSTİK HİZMETLER BİRİMİ HASTANE HİZMETLERİ BİRİMİ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BİRİMİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ GENEL İDARİ HİZMETLER BİRİMİ TERCÜME BÜROSU TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ (BAŞKAN YARDIMCISI) TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ (BAŞKAN YARDIMCISI) SAĞLIK BAKANLIĞI OPERASYON MERKEZİ 11/20/201461

62 SAĞLIK BAKANLIĞI OPERASYON MERKEZİ BAŞKAN: MÜSTEŞAR BAŞKAN YARDIMCISI: TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ BAŞKAN YARDIMCISI: TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ KURUMLARARASI KOORDİNASYON BİRİMİ: TSHGM – SAVUNMA SEK. SÜRVEYANS BİRİMİ: TSHGM – RSHMB – HSSGM – AÇSAPGM – BİDB LOJİSTİK HİZMETLER BİRİMİ : TSHGM – İMİDB – İEGM – RSHMB HASTANE HİZMETLERİ İZLEME BİRİMİ : TSHGM – THGM BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ : TSHGM – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ : TSHGM – DİDB - ABKDB TERCÜME BÜROSU : TSHGM – ABKDB – DİDB GENEL İDARİ HİZMETLER BİRİMİ : TSHGM – İMİDB – BİDB 11/20/201462

63 ULUSAL PANDEMİ İZLEME KURULU SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ REFİK SAYDAM HIFZISIHHA MERKEZİ BAŞKANI HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRÜ HALK SAĞLIĞI ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ ENFEKSİYON HAST. ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI BİLİM DALI ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ ACİL TIP ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ KONU İLE İLGİLİ DİĞER UZMANLAR (İSMEN TERCİH) 11/20/201463

64 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYON MERKEZİ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ (BAŞKAN) KURUMLARARASI KOORDİNASYON SORUMLUSU SÜRVEYANS BİRİMİ LOJİSTİK HİZMETLER BİRİMİ HASTANE HİZMETLERİ BİRİMİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ GENEL İDARİ HİZMETLER BİRİMİ İL SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI (BAŞKAN YARDIMCISI) 11/20/201464

65 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYON MERKEZİ BAŞKAN: İL SAĞLIK MÜDÜRÜ BAŞKAN YARDIMCISI: İL SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI KURUMLARARASI KOORDİNASYON SORUMLUSU: İL SAĞLIK MD. YRD. SÜRVEYANS HİZMETLERİ: BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK OCAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ LOJİSTİK HİZMETLER : İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK OCAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLAÇ VE ECZACILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HASTANE HİZMETLERİ: YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AÇSAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 112 VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER : BASIN BÜROSU AÇSAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL İDARİ HİZMETLER: İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 11/20/201465

66 İL PANDEMİ İZLEME KURULU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBE MÜDÜRÜ HASTANE BAŞHEKİMLERİ ENFEKSİYON HAST. ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANLARI ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANLARI GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLARI HALK SAĞLIĞI UZMANLARI ACİL TIP UZMANLARI KONU İLE İLGİLİ DİĞER UZMANLAR (İSMEN TERCİH) 11/20/201466

67 PANDEMİ DURUMUNDA KURUM VE KURULUŞLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI 11/20/2014 67

68 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  Pandemi planlamasında ve pandemi durumunda ana sorumlu kuruluştur. Diğer kurumların çalışmalarında koordinatör olarak görev alacaktır. Operasyonel ve stratejik planlama bu kurum tarafından gerçekleştirilecektir.  Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri;  Pandemi planlarının hazırlanması  Bakanlık üst düzey ve Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi ile işbirliğinin sağlanması  Pandemi İzleme Kurulunun oluşturulması ve sekretaryasının yürütülmesi 11/20/2014 68

69 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  Kurumların görev planlamasının yapılması  İl düzeyindeki hazırlıkların yapılması  Lojistik planlamanın yapılması  Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi  Tatbikatların yapılması  Verilerin değerlendirilmesi  Operasyon Merkezinin oluşturulması ve yürütülmesi  Hizmetlerin sunulmasında liderlik yapılması ve koordinasyonun sağlanması 11/20/2014 69

70 REFİK SAYDAM HIFZISIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI  Laboratuvar hizmetlerinin planlanması  Merkez ve il düzeyinde laboratuvarların kapasitelerinin geliştirilmesi  Uluslararası referans laboratuvarlarla iletişimin sağlanması  Laboratuvar rehberlerinin hazırlanması  Bilimsel araştırmalara destek sağlanması  TSHGM tarafından düzenlenecek saha çalışmalarına katkı sağlanması 11/20/2014 70

71 HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  Sınır kapılarında gerekli sağlık önlemlerinin alınması  Uluslararası Sağlık Tüzüğü gereği diğer ülkelerdeki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması  Bilimsel çalışmalara destek sağlanması  Sınır kapılarında giriş ve çıkış yapan insanlar için, pandemi konusunda broşür hazırlanması 11/20/2014 71

72 TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  Hastane hazırlıklarının TSHGM ile işbirliği içinde tamamlanması  Seyyar hastane ve kamu binalarının lojistik ihtiyaçlarının belirlenmesi  Yoğun bakım ünitelerinin hazırlıklı hale getirilmesi  Tatbikatlar için TSHGM ile işbirliği yapılması 11/20/2014 72

73 PANDEMİ DURUMUNDA KURUM VE KURULUŞLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI 11/20/2014 73

74 VALİLİKLER  İl Kriz Merkezinin oluşturulması  İl Hıfzısıhha Kurulunun kararlarının uygulanması  Karantina, izolasyon, okul ve işyeri kapatma, tatil edilme gibi uygulamaların gerçekleştirilmesi  Toplum düzeninin sağlanması, sağlık kuruluşlarında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması  Hastane olarak kullanılacak kamu binaları ve seyyar hastanelerin hazırlanması 11/20/2014 74

75 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ  İl Pandemi planlarının hazırlanması  Bakanlık ve Valilik ile işbirliğinin sağlanması  İl Pandemi İzleme Kurulunun oluşturulması ve sekretaryasının yürütülmesi  İl içinde kurumların görev planlamasının yapılması  İl düzeyindeki hazırlıkların yapılması  Lojistik planlamanın yapılması 11/20/2014 75

76 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ  Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi  Tatbikat yapılması  Verilerin toplanması ve değerlendirilmesi  İl Operasyon Merkezinin oluşturulması ve yürütülmesi  Hizmetlerin sunulmasında liderlik yapılması ve koordinasyonun sağlanması  Hastane organizasyonunun yapılması  Sevk sisteminin oluşturulması 11/20/2014 76

77 BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARI  Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi  Kurumsal sağlık hizmetlerinin sunulması  Sevk zinciri ve triaj uygulaması  Salgın kontrol önlemlerinin uygulanması  Verilerin toplanması  Bilimsel çalışmalara destek verilmesi 11/20/2014 77

78 İKİNCİ BASAMAK YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI  Hasta tanı ve tedavi protokollerinin uygulanması  Yataklı tedavi hizmetlerinin planlanması ve uygulanması  Hastane içi hizmet planlarının yapılması  Kurum içi enfeksiyon kontrol uygulamalarının yapılması  Verilerin toplanması  Bilimsel çalışmalara destek verilmesi 11/20/2014 78

79 EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ  Eğitim çalışmalarına destek verilmesi  Pandemi ile ilgili bilimsel kurullara destek sağlanması  Hasta tanı ve tedavi protokollerinin uygulanması  Yataklı tedavi hizmetlerinin planlanması ve uygulanması  Hastane içi hizmet planlarının yapılması  Kurum içi enfeksiyon kontrol uygulamalarının yapılması  Verilerin toplanması  Bilimsel çalışmalara destek verilmesi 11/20/2014 79

80 PANDEMİ DURUMUNDA KURUM VE KURULUŞLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI DİĞER SAĞLIK KURULUŞLARI 11/20/2014 80

81 ÜNİVERSİTELER  Eğitim çalışmalarına destek verilmesi  Pandemi ile ilgili bilimsel kurullara destek sağlanması  Hasta tanı ve tedavi protokollerinin uygulanması  Yataklı tedavi hizmetlerinin planlanması ve uygulanması  Hastane içi hizmet planlarının yapılması  Kurum içi enfeksiyon kontrol uygulamalarının yapılması  Verilerin toplanması  Bilimsel çalışmalara destek verilmesi 11/20/2014 81

82 S.B. DIŞI RESMİ KURUMLARIN SAĞLIK BİRİMLERİ  Kurumsal sağlık hizmetlerinin sunulması  Sevk zinciri ve triaj uygulaması  Verilerin toplanması  Bilimsel çalışmalara destek verilmesi 11/20/2014 82

83 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI  Sevk zinciri ve triaj uygulaması  Verilerin toplanması  Bilimsel çalışmalara destek verilmesi 11/20/2014 83

84 11/20/2014 84


"PANDEMİ PLANLAMASININ İLKELERİ Dr. Levent AKIN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 11/20/20141." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları