Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya Afet Müdahale Planı (KAMP) Temmuz 2014 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya Afet Müdahale Planı (KAMP) Temmuz 2014 1."— Sunum transkripti:

1 Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya Afet Müdahale Planı (KAMP) Temmuz 2014 1

2 Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İÇİNDEKİLER Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Mevcut Acil Yardım Planlaması Ortaya Çıkışı Yürürlüğe Girmesi Planlar Neyi İfade Ediyor? Amaç ve Kapsam Hedefler Plandaki Yenilikler Müdahale Seviyeleri Seviyelerin Belirlenmesi ve İlanı Koordinasyon Seviyeleri Olay Türü – Hizmet Grupları Tablosu Tanımlar Planların Onaylanma Süreci Yerel Düzey Yönetim Sistemi Kütahya Afet Müdahale Planı (KAMP) Hizmet Grupları Planlama Sürecindeki Beklentiler İl Afet Müdahale Plan Formatı İl Hizmet Grubu Operasyon Planı Formatı

3 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Mevcut Acil Yardım Planlaması KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 3 İL KURTARMA ve YARDIM KOMİTESİ Vali Garnizon Komutanı Belediye Başkanı İl Jandarma Alay Komutanı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İl Emniyet Müdürü İl Afet ve Acil Durum Müdürü İl Gençlik ve Spor Müdürü İl Milli Eğitim Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İl Sağlık Müdürü Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Md. Kızılay Şube Başkanı HİZMET GRUPLARI SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ ULAŞIM HİZMETLERİ GÜVENLİK HİZMETLERİ SATIN ALMA, KİRALAMA, EL KOYMA VE DAĞ. HİZ. İLKYARDIM VE SAĞLIK HİZMETLERİ TARIM HİZMETLERİ ENKAZ VE YIKINTILARI KALDIRMA HİZMETLERİ ACİL YARDIM VE KURTARMA HİZMETLERİ ÖN HASAR TESPİT VE GEÇİCİ İSKAN HİZMETLERİ ELEKTRİK HİZMETLERİ HABERLEŞME HİZMETLERİ BASIN HALKLA İLİŞKİLER HİZMET GRUBU DOĞALGAZ HİZMETLERİ GRUBU 88/12777 Sayılı «Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik» gereği mevcut acil yardım planlaması

4 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Ortaya Çıkışı Dünyada her geçen gün teknolojinin ilerlemesi ve insanların afet konusunda bilinçlenmesine bağlı olarak yeni çalışmalar ve planlar ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de de mevcut mevzuata göre yapılan planların ve doğaçlama destek sistemlerinin günümüz ihtiyaçlarını tam olarak karşılamadığı görülmüştür. KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 4

5 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Ortaya Çıkışı AFAD, yeniden yapılanırken belirlediği; “Afet ve acil durumlar ile ilgili çalışmalarda sürdürülebilir kalkınmayı esas alan risk odaklı, etkin, etkili ve güvenilir hizmet sunan uluslararası düzeyde model alınabilecek yönlendirici ve koordinatör bir kurum olmak” vizyonu ve “Afetlere dirençli toplum oluşturmak” misyonu ekseninde, afet yönetimi konusunda dünyada çeşitli ülkelerdeki yapılanma, planlama ve uygulama örneklerini de inceleyerek, toplumumuz yapısına en uygun sistemi kurmaya çalışmaktadır. KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 5

6 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Ortaya Çıkışı Bu doğrultuda; Yapılan risk analizleri sonucu ortaya çıkan en kötü senaryo baz alınarak daha detaylı çalışmalar yapılması düşünülmüş, bu kapsamda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) 2 yıllık bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 6 Önceki planlara göre hizmet grubu sayıları artırılmış ve planların daha detaylı çalışılması hedeflenmiştir. Personel, ekipman, kaynak analizi yapılarak mevcut durumumuz bilinecek, güçlü ve zayıf yönlerimiz tespit edilecek; senaryolara göre yapılan analizlerle de kapasitemizi geliştirmek için uygulanması gereken yöntemler tespit edilecektir. Bakanlıklar, ulusal düzeydeki planlamanın içerisine çekilerek, yerel düzeydeki planların ulusal düzey planları ile paralellik taşıması sağlanacak, olay seviyesine göre ulusal veya bölgesel entegrasyon gerektiğinde karşılaşılacak zorlukların aşılması hedeflenmektedir.

7 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Yürürlüğe girmesi 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri gereğince, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların katılımı ile hazırlanmış olan “Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)” Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu tarafından 20/12/2013 tarih ve 2013/2 sayılı karar ile onaylanmış ve 03/01/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 7

8 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Yürürlüğe girmesi Söz konusu “Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)” ulusal düzey afet planlamasının ana planı olup, ulusal düzeyde hazırlanacak 28 adet hizmet grubu operasyon planının esaslarını belirlemektedir. KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 8 Burada 2 kavram ortaya çıkmaktadır. Ana Plan Hizmet Grubu Planı

9 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Planlar Neyi İfade Ediyor? KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) ULUSAL DÜZEY YEREL DÜZEY Ulusal Düzey Hizmet Grubu Planları İl Afet Müdahale Planları Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planları KAMP 9

10 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Amaç ve Kapsam Afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemektir. TAMP, ülkemizde yaşanabilecek her tür ve ölçekte, afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak, bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, STK’lar ve gerçek kişileri kapsar. KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ Amaç Kapsam 10

11 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Hedefler Hayat kurtarmak KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ Kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek Müdahale çalışmalarını hızlı ve planlı bir şekilde gerçekleştirmek Halk sağlığını korumak ve sürdürmek Mülkiyet, çevre ve kültürel mirası korumak Ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak İkincil afetleri önlemek ya da etkilerini azaltmak Kaynakların etkin kullanımını sağlamak 11

12 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Plandaki Yenilikler Ulusal ve yerel düzeyde, olay türü ve ölçeğine göre esnek yapıda müdahale organizasyon sistemi oluşturuldu. KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ Dünyadaki müdahale çalışmaları incelenerek organizasyon sisteminde operasyon, bilgi ve planlama, lojistik ve bakım, finans ve idari işler servisleri yapılandırıldı. Olay seviyeleri afet etki derecesine göre belirlendi. Koordinasyon düzeyleri ve fonksiyonları olay seviyesine göre oluşturuldu. Müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları bakanlıklar bazında belirlendi. (Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi) Afet öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere yapılacak çalışmalar tanımlandı. Birkaç ili etkileyecek muhtemel afet durumunda destek illeri belirlendi. 12 Afet öncesinde risk azaltma çalışmaları esas alınarak, Kriz Yönetimi Sisteminden, Risk Yönetimi Sistemine geçiş hedeflendi. Ulusal Düzeyde Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) ile desteklenen bir planlama olması hedeflendi.

13 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Planda KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ Tüm hizmetler 4 servis altında sistematize edildi. Yönetim Operasyonlar Servisi Bilgi ve Planlama Servisi Lojistik ve Bakım Servisi Finans ve İdari İşler Servisi Hizmeti YapanPlanlayan Hizmete Destek Olan Hizmetin Finansmanını Sağlayan 13

14 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Müdahale Seviyeleri KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 14

15 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Seviyelerin Belirlenmesi ve İlanı AFAD, afet ve acil durum olayı sonrası, İAADYM’nden aldığı ilk ve tamamlayıcı bilgiler doğrultusunda; Yardım taleplerini olay türü ve ölçeğine göre değerlendirerek olay seviyesini belirler ve ilan eder. İlan edilen olay seviyeleri koordinasyon ve organizasyonun düzeyini belirler. KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 15

16 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Koordinasyon Seviyeleri KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 16

17 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Olay Türü – Hizmet Grupları Tablosu KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 17 OLAY TÜRÜYER ALMASI GEREKEN HİZMET GRUPLARI Su baskınıHaberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Teknik Destek, Zarar Tespit Baraj patlamasıHaberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Teknik Destek, Zarar Tespit Orman yangınıHaberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Teknik Destek, Zarar Tespit Sanayi yangınlarıHaberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Teknik Destek, Zarar Tespit, KBRN Toplu nüfus hareketleri Haberleşme, Güvenlik ve Trafik, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Enerji, Barınma, Beslenme, Yangın, Zarar Tespit Siber saldırıTeknik Destek, Güvenlik ve Trafik, Haberleşme, Enerji, Zarar Tespit KimyasalHaberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, KBRN, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Zarar Tespit Biyolojik afetler ve Salgın Hastalıklar Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, KBRN, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Zarar Tespit Radyolojik ve nükleer kazalar Haberleşme, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, KBRN, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Enerji, Barınma, Beslenme, Yangın, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Zarar Tespit KuraklıkGıda Tarım ve Hayvancılık, Sağlık, Alt Yapı, Zarar Tespit DepremTüm Hizmet Grupları Ulaşım kazalarıHaberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Enerji, Enkaz Kaldırma, Teknik Destek, Zarar Tespit

18 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Tanımlar KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ AAKK (Afet Acil Durum Koordinasyon Kurulu) : 5902 Sayılı Kanunun 4. Maddesi gereğince; Afet ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirmek, Alınacak önlemleri belirlemek, Uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, Kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla, Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Çevre ve Şehircilik, Sağlık, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Orman Bakanlıkları ve Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı ile afet veya acil durumun türüne göre Kurul Başkanınca görevlendirilecek diğer bakanlık ve kuruluşların üst yöneticilerinden oluşan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. 18

19 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Tanımlar KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ Başbakanlık – Bakanlıklar – İl AADYM (Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi) : 19 Şubat 2011 Tarihli ve 27851 Sayılı Resmî Gazete yayınlanan, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliğinin 4., 5. ve 6. maddeleri gereğince; Yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlara ulusal ve yerel düzeyde müdahalenin ve buna ilişkin hazırlık faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesine yönelik, Başbakanlıkta, AFAD Başkanlığında, Bakanlıklarda, illerde ve Valinin uygun göreceği ilçelerde «Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi» kurulmuştur. 19

20 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Tanımlar KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ANA ÇÖZÜM ORTAĞI ; Afetlerde normal yaşam ve faaliyetlerin kesintiye uğraması halinde her bir bakanlığın sorumluluk alanına giren hizmetlerin yerel düzeyde yürütülmesi ilgili bakanlıkların taşra teşkilatı ile sağlanacağından; hizmet grubunun yöneteceği hizmetlere ilişkin koordinasyondan sorumlu olan ve Afet ve Acil Durum Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirlenen ilgili bakanlığın ildeki bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşları ile ilde kurum ve kuruluşu bulunmayan bakanlıklar için de Yönetmelik hükümlerine göre Vali tarafından belirlenen ilgili birim ve kuruluşlardır. Ana Çözüm Ortaklarının Yerel Düzeyde (Operasyonel Aşamada) Görevleri : Operasyon çalışmaları için sabit ve seyyar tesisler ile görevlileri belirlemek, Afet anında operasyonda çalışacak personeli görevlendirmek, destek çözüm ortakları, diğer hizmet grupları, koordinasyon birimleri ve AADYM’leri ile koordinasyon sağlamak, Afetin meydana gelmesi halinde mevcut güç ve kaynakların, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. 20

21 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Tanımlar KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK ÇÖZÜM ORTAĞI ; hizmet gruplarında ana çözüm ortağı olarak görev alan kurum ve kuruluşların çalışmalarında, kurumsal görev alanları ile ilgili kapasiteleriyle planlamada görev alan paydaşlardır. Operasyon planlarının hazırlık çalışmalarına katılmak, Gerekli personel, araç, gereç, ekipmanları vb. temin etmek, Operasyonların yürütülmesine destek vermek, Eğitimli personelin sürekliliğini sağlamak, diğer hizmet gruplarının çalışmalarını desteklemek, Operasyon için gerekli teknolojik yenilikleri takip etmek, Hizmet grubu sorumlusunun hizmete ilişkin taleplerini yerine getirmek. Destek Çözüm Ortaklarının Yerel Düzeyde (Operasyonel Aşamada) Görevleri: 21

22 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Tanımlar KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET GRUBU SORUMLUSU ; Planı hazırlamaktan sorumlu ana çözüm ortağı kurumun veya kuruluşunun İAADKK üyesi olan üst yöneticisidir. YEREL DÜZEYDE KOORDİNASYON BİRİMLERİ Yerel düzeyde koordinasyon, Başbakanlık/AFAD AADYM ile irtibatlı olarak vali tarafından, vali yardımcıları ve İAADYM ile sağlanacak olup destek birimler olarak basın sözcüsü, valilik hukuk sorumlusu, irtibat sorumlusu ve güvenlik sorumlusu yer alır. İL AFET VE ACİL DURUM KOORDİNASYON KURULU İAADKK, vali/vali yardımcısının başkanlığında il afet ve acil durum müdürü, garnizon komutanı, belediye başkanı, il özel idaresi genel sekreteri ve hizmet grubundan sorumlu il müdürleri ile ihtiyaç duyulan diğer il yöneticilerinden (İl Kurtarma ve Acil Yardım Komitesi yerine görev yapmak üzere) oluşur. 22 HİZMET GRUBU YÖNETİCİSİ ; Ana çözüm ortağı kurumun veya kuruluşun hizmet grubu sorumlusu tarafından belirlenen ve hizmet grubunu operasyonel anlamda yöneten görevlidir.

23 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Planların Onaylanma Süreci KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ TAMP, Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunca onaylanır. Ulusal düzey hizmet grubu planları birbirleri arasındaki uyum ve standartların sağlanabilmesi için AFAD Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak birim tarafından incelenerek onay aşamasına getirilir, Başbakan veya Başkanlığın bağlı olduğu Başbakan Yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer. İl afet müdahale planları, birbirleri arasındaki uyum ve standartların sağlanabilmesi için AFAD Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak birim tarafından incelenerek verilecek uygun görüş sonrası, valiler tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Yerel Düzey hizmet grubu operasyon planları il afet müdahale planının ekidir ve İAADKK tarafından onaylanır, AFAD ve ilgili bakanlığa/kuruluşa bilgi amaçlı gönderilir. 23

24 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Yerel Düzey Yönetim Sistemi KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 24 İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Hizmet Grupları Operasyon Ekipleri Lojistik Ekipleri Lojistik Ekipleri Destek Saha Destek Ekipleri Ana ve Destek Çözüm Ortakları Özel Sektör 1. Ve 2. Grup Destek İller Desteğin Koordinasyonu ve Yönetimi Ulusal Düzey

25 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 25 Yerel Düzey Yönetim Sistemi

26 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI Haberleşme Hizmet Grubu KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 26 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI (BTK İzmir Bölge Müdürlüğü) Afet ve acil durumlarda ulusal ve yerel düzeyde kesintisiz ve güvenli haberleşmenin sürdürülmesine yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI, TRT, TÜRKSAT, KIZILAY, STK’lar, ÖZEL SEKTÖR HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Mevcut haberleşme kaynaklarını belirlemek ve kurumlar arası entegrasyonu sağlamak. Afet alanındaki faal iletişim tesislerini belirlemek. Geçici iletişim tesisleri kurmak, koordine etmek ve işletmek. Haberleşme trafiği nedeniyle santrallerin hizmet dışı kalmasını önlemek. Afet ve acil durum hizmetlerine ilişkin haberleşmeye öncelik tanımak. Afet bölgesi ile iletişimin sürekliliğini sağlamak için alternatif haberleşme sistemlerini çalıştırmak. İkaz ve alarm sistemlerini işler halde tutmak. İkaz ve alarm haberlerinin halka duyurulması için gereken çalışmaları yapmak. Hasar gören aktarıcıların, rölelerin tamirini/yenilenmesini sağlamak.

27 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI Enerji Hizmet Grubu KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 27 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI (OEDAŞ) Afet bölgesinde elektrik, doğalgaz vb. enerji hatlarının acil onarımını yaparak en kısa sürede bu hizmetlerin, normale dönmesini sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, ÖZEL SEKTÖR HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Afet bölgesinde etkilenen elektrik, doğalgaz vb. enerji ile ilgili alt yapı tesislerinin acil onarımını yapmak, yaptırmak ve devamlı hizmet vermesini sağlamak. Gereken noktalarda, mobil jeneratör, seyyar aydınlatma vb. acil çözümler sunmak. Geçici barınma ve bakım ünitelerinin aydınlatma, ısıtma, soğutma tesislerine enerji vermek. Önemli ve kritik enerji tesislerinin kısa sürede devreye girmesini sağlamak. Gerektiğinde operasyonda çalışacak araç ve ekipmana yakıt ikmal desteği sağlamak.

28 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI Güvenlik ve Trafik Hizmet Grubu KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 28 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (İl Emniyet Müdürlüğü) Afet ve acil durumlarda güvenlik ve trafiğin sağlanmasına yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, MİT, KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI, ÖZEL GÜVENLİK KURULUŞLARI HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Afet ve acil durum bölgesinde asayişi, can ve mal güvenliğini sağlamak, kamu düzenini bozabilecek, hizmetin yapılışını ve sürdürülmesini engelleyebilecek faaliyetlere mani olmak. Kullanılabilir yollarda trafik akışkanlığını sağlamak ve trafiği gerektiği şekilde yönetmek. Afet ve acil durum hizmetlerinde kullanıldığı bildirilen araçların (Tanınmasını sağlayacak standardı belirlenmiş logo, işaret vb.) geçiş üstünlüğünü sağlamak. Afet ve/veya acil durum bölgesindeki önceden belirlenmiş insanların, bina, kritik tesis ve işyerlerinin, araç ve gereçlerin emniyetini ve güvenliğini sağlamak. (Yiyecek, su, tıbbi vb. malzemeler) Afet ve acil durumun gerçekleştiği bölgede ihtiyaç duyulan güvenlik personelinin araç, gereç vb. ile birlikte bölgeye sevkini sağlamak. Afetzedelere yardım malzemesi dağıtımı yapan kurum ve kuruluşların görevlerini kolaylaştıracak şekilde asayişi sağlamak, yardım dağıtımını suistimal edecek kişi veya grupları tespit ederek gerekli önlemleri almak. Belirlenmiş riskli yerlere yetkisiz kişilerin girmesini önlemek. Afet ve acil durum bölgesinde çalışanların ve geçici barınma alanlarının güvenliğini sağlamak. Afet ve acil durum bölgesinde sahibi tespit edilemeyen kıymetli menkullerin koruma altına alınmasını sağlamak. Uluslararası yardım ekiplerinin olay yerine, belirlenen güzergâhlardan güvenli şekilde ulaşımını sağlamak. Kayıp ihbarlarına göre gerekli çalışmaları yapmak. Afet ve acil durum bölgesinde genel kamu düzeni ve devlet güvenliği aleyhine faaliyet gösteren şahıs, grup ve terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar yapmak, güvenlik ve istihbarat çalışmaları hakkında rapor hazırlayarak ilgililere iletmek. Kültürel varlıkların güvenlik ve koruma altına alınmasını sağlamak. Afet ve acil durumlarda sorumluluk alanlarında ki sınır güvenliği, mülteci akınları ve diğer nüfus hareketleri konusunda gerekli tedbirleri almak.

29 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI Yangın Hizmet Grubu KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 29 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Kütahya Belediye Başkanlığı) Afet ve acil durumlarda meydana gelen yangınlara müdahale çalışmalarını yürütmeye yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI, BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI, GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI, ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, ÖZEL SEKTÖR HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Yangınları kontrol altına almak ve söndürmek. Yangın ekiplerini ve ekipmanlarını hazır tutmak. Yangın kapsamında arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek. Yangın önleyici ve risk azaltıcı tedbirleri almak ve kontrol etmek. Meydana gelebilecek ikincil afet durumlarına yönelik gereken tedbirleri almak. Tehlikeli maddeler kapsamında gerekli koordinasyonu sağlamak.

30 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI Arama ve Kurtarma Hizmet Grubu KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 30 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) Afet ve acil durumlarda arama ve kurtarma hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI, STK, ÖZEL SEKTÖR HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Arama ve kurtarma türünü belirlemek, arama ve kurtarma çalışmalarını yürütmek için ihtiyaç duyulacak personel, ekipman, araç gereç ve malzeme tespitini yapmak, temin etmek. Afetzedeler için arama ve kurtarma çalışmalarının yürütülmesini sağlamak. Kurtarma çalışmalarına yönelik keşif hizmetlerini yapmak. Ulusal ve uluslararası arama ve kurtarma ekiplerini afet bölgesine yönlendirmek ve koordinasyonu sağlamak. Kurum/kuruluş hizmet binaları, enkaz haline gelen diğer binalar, tesisler vb. yerlerde arama ve kurtarma çalışmalarını belirlenecek öncelik sırasına göre yapmak.

31 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI Sağlık Hizmet Grubu KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 31 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI SAĞLIK BAKANLIĞI (İl Sağlık Müdürlüğü) Afet ve acil durumlarda olay yerindeki ilk müdahale, halk sağlığı ve tıbbi bakım ihtiyaçlarının karşılanması ile çevre sağlığı hizmetlerinin aksamadan en hızlı şekilde normale dönmesini sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, KIZILAY, STK, ÖZEL SEKTÖR HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Mobil ve sahra hastanelerini hazır bulundurmak ve afet sonrası gerekebilecek acil durum ekipmanıyla donatmak. Afet bölgesine yeterli personel ile araç gereç ve malzemeyi göndermek, sevk ve idare etmek. Afet bölgesinde triaj, ilkyardım, acil tıbbi yardımı yapmak. Hasta ve yaralıların tahliyesi ve tedavisini yapmak. Salgın hastalıklarla mücadele kapsamındaki hizmetler ile karantina izolasyon hizmetlerini yürütmek. Salgın hastalıklar açısından çevresel ve suya bağlı risk faktörlerinin önlenmesi hususunda ilgili kurumların koordinasyonunu sağlamak. Referans bölge kan merkezlerini belirlemek ve kapasitelerini geliştirmek. Çevre ve su sanitasyonu bakımından risk oluşturacak faktörler ile ilgili tüm tedbirlerin alınmasını sağlamak. Ülkede referans hastaneleri ve referans laboratuvarları belirlemek, kapasitelerini artırmak. Hudut kapılarında tehlikeli madde ve salgın hastalıklara karşı önlem almak ve aldırmak. Resmi yaralı sayısını belirlemek.

32 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI KBRN Grubu KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 32 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) KBRN olayları ile ilgili müdahale çalışmalarını yürütmeye yönelik koordinasyondan, tehlikeli maddelerle ilgili müdahale çalışmalarına destek olmaktan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI (TAEK), ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Dekontaminasyon yapmak. Müdahale ekiplerini ve ekipmanlarını hazır tutmak. KBRN olaylarında arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek. KBRN olaylarına ilişkin tespit ve teşhis yapmak. Afet durumunda ortaya çıkan KBRN kirliliğini izlemek, oluşabilecek riskleri ve çevreye vereceği zararların boyutunu belirlemek ve gereken önlemlerin alınmasını sağlamak. Meydana gelebilecek ikincil afet durumlarına yönelik gereken tedbirleri almak. Tehlikeli maddeler nedeniyle oluşabilecek riskleri bertaraf etmek üzere ilgililere destek olmak.

33 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Hizmet Grubu KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 33 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Göç İdaresi İl Müdürlüğü) Afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak tahliyenin planlaması, uygulaması ve yerleştirme işlemlerinin yapılmasına yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, STK HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Afet öncesi, sırası ve sonrasında tahliye öncelikleri, tahliye yolları ve tahliye edilecek bölgeleri saptamak, planlamak ve uygulamak. Acil durum toplanma alanlarını belirlemek ve alanların kullanıma uygunluğunu kontrol etmek. Afet bölgesindeki halka tahliye yapılacağının duyurulmasını sağlamak. Tahliye edilenlerin afet bölgesinden güvenli bölgelere taşınarak yerleştirilmesini sağlamak. Taşınabilir milli servet, kıymetli evrak, eşyalar ve gerektiğinde hayvan tahliyesi yapmak.

34 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI Nakliye Hizmet Grubu KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 34 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI (Ulaştırma Bölge Müdürlüğü) Afet ve acil durumlarda afet bölgesine en hızlı ve güvenli ulaşımın sağlanmasından ve seyrüsefer düzenlenmesine yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI, TÜRK HAVA YOLLARI, ÖZEL HAVA YOLU ŞİRKETLERİ, ÖZEL SEKTÖR, STK HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Afet mahalline ve afet mahallinde ulaşımın en kısa zamanda sağlanmasının gerektirdiği tertip ve düzenleri almak, aldırmak. Alternatif yolları ve öncelikli kullanılacak yolları belirlemek ve duyurmak. Trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek. Hasar görmüş kara ve demiryolları ile hava ve deniz limanları, köprü ve viyadüklerin onarımlarını yaptırmak. Başta ana arterler olmak üzere tıkanan yollar üzerindeki enkazı öncelikle kaldırmak ve molozları temizlemek. Deniz ve hava limanları ile demiryollarındaki seyrüsefer, yükleme ve boşaltma ile ilgili özel tedbirleri almak.

35 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI Ulaşım Altyapı Hizmet Grubu KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 35 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI (Karayolları Bölge Müdürlüğü) Afet ve acil durumlarda afet bölgesine en hızlı ve güvenli ulaşımın sağlanmasından ve seyrüsefer düzenlenmesine yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI, TÜRK HAVA YOLLARI, ÖZEL HAVA YOLU ŞİRKETLERİ, ÖZEL SEKTÖR, STK HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Afet mahalline ve afet mahallinde ulaşımın en kısa zamanda sağlanmasının gerektirdiği tertip ve düzenleri almak, aldırmak. Alternatif yolları ve öncelikli kullanılacak yolları belirlemek ve duyurmak. Trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek. Hasar görmüş kara ve demiryolları ile hava ve deniz limanları, köprü ve viyadüklerin onarımlarını yaptırmak. Başta ana arterler olmak üzere tıkanan yollar üzerindeki enkazı öncelikle kaldırmak ve molozları temizlemek. Deniz ve hava limanları ile demiryollarındaki seyrüsefer, yükleme ve boşaltma ile ilgili özel tedbirleri almak.

36 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI Barınma Hizmet Grubu KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 36 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) Afet bölgesinde afetzedelerin acil ve geçici barınma hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, TOKİ, KIZILAY, STK, ÖZEL SEKTÖR HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Afetzedelerin acil barınma hizmetlerine yönelik çalışmaları yürütmek. Afetzedelerin acil barınmaları, temizlik, sağlık ve sosyal ihtiyaçları için gerekli tesislerin hazırlanmasını sağlamak. Geçici barınma ve bakım ünitelerinin alt yapısının kurulmasını sağlamak. Çadır kent, konteynır kent vb. acil barınma merkezlerini koordineli bir şekilde yönetmek, kayıtlarını tutmak. Kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesislerinin kapasitesini belirlemek, Acil barınma alanlarına ilişkin standartları belirlemek.

37 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI Altyapı Hizmet Grubu KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 37 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (İlbank Eskişehir Bölge Müdürlüğü) Afet bölgesinde su, kanalizasyon ve arıtma tesisi vb. hatlarının acil onarımını yaptırarak en kısa sürede bu hizmetlerin, normale dönmesini sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, ÖZEL SEKTÖR HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Afet bölgesinde etkilenen su, kanalizasyon, arıtma vb. alt yapı tesislerinin acil onarımını yaptırmak ve devamlı hizmet vermesini sağlamak. Önemli ve kritik tesislerin kısa sürede devreye girmesini sağlamak.

38 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI Hasar Tespit Hizmet Grubu KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 38 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) Afet bölgesinde, alt yapı (su, kanalizasyon, arıtma vb.) ve yapı stokunda meydana gelen yaklaşık ön hasar boyutunu ivedilikle belirlemek ve hasar tespit hizmetlerini yapmaya yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI HASAR TESPİTİNDE ÇALIŞTIRILABİLECEK PERSONELE SAHİP TÜM BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Afet bölgesinde alt yapı (su, kanalizasyon, arıtma vb.) ve yapı stokunda meydana gelen yaklaşık ön hasar boyutunu ivedilikle belirlemek ve üst makamları bilgilendirmek. Bina, altyapı (su, kanalizasyon, arıtma vb.) ve kritik tesislerin hasar tespitini yapmak, yaptırmak. Acil yıktırılması gereken binaları tespit etmek.

39 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI Beslenme Hizmet Grubu KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 39 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI KIZILAY (Kızılay İzmir Bölge Müdürlüğü) Afet bölgesinde afetzedelerin beslenme hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Yerel Yönetimler), SAĞLIK BAKANLIĞI, GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları), STK, ÖZEL SEKTÖR HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Afetzedelerin beslenme hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak. Beslenme için gerekli tesisler kurulmasını sağlamak. Afet bölgesine yiyecek, içecek, su teminini sağlamak. Gıda dağıtım standartlarını belirlemek. Gıda tedarik zincirini kurmak ve dağıtımını yapmak.

40 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI Psikososyal Destek Hizmet Grubu KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 40 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI (Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü) Afet bölgesinde afetzedelerin psikososyal destek hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Yerel Yönetimler), KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI, ÜNİVERSİTELER, KIZILAY, STK, ÖZEL SEKTÖR HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Afetlerde çalışacak olan bütün personele psikososyal destek eğitimlerinin verilmesini sağlamak. Afet hallerinde afetzedelerin temel ihtiyaçlarının ve psikososyal destek ihtiyaçlarının tespit edilmesini sağlamak. Tespit edilen ihtiyaçların ve ihtiyaç sahiplerinin ilgili hizmet gruplarına bildirilmesini sağlamak. Afetzede vatandaşlara ve afet alanında çalışan personele psikososyal destek vermek. İncinebilir grupların ihtiyaçlarına özel güçlendirme çalışmaları yapmak. Afetten etkilenen korunmaya muhtaç bireyleri kurum bakımına almak. Afetzedelerin normal hayata uyum sağlaması için sosyo-kültürel etkinlikler planlamak ve yapmak.

41 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI Enkaz Kaldırma Hizmet Grubu KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 41 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) Afet bölgesinde enkazın kaldırılmasına yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Yerel Yönetimler), ÖZEL SEKTÖR HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Enkaz döküm alanlarını belirlemek. Arama ve kurtarma çalışmaları bittikten sonra bina, tesisler ve çevredeki enkazın kaldırılmasını sağlamak. Yıkılması gereken hasarlı binaların yıkılması, yıktırılması ve enkazın kaldırılmasını sağlamak.

42 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Hizmet Grubu KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 42 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü) Afet ve acil durumlarında etkilenen tarım alanlarının hasar tespitini yapmak, gıda güvenliğini sağlamak ve ölen, itlaf edilmesi gereken ve etkilenen hayvanların sağlığı konusunda gerekli çalışmaları yürütmeye yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Yerel Yönetimler), SAĞLIK BAKANLIĞI, STK HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Afet bölgesinde sahipsiz ve barınaksız hayvanların tespit ve değerlendirmesini yapmak. Afet sonrasında hayvan kaynaklı her tür salgın hastalığın önlenmesi için gerekli tedbirleri almak. Afetzede çiftçilerin bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimindeki zarar tespitlerini yapmak. Afet sonrasında evcil hayvanlar, sokak hayvanları, büyükbaş/ küçükbaş ve kümes hayvanlarında ortaya çıkabilecek hastalıklarla mücadele için gerekli aşılama ve tedavi çalışmaları yapmak, bu amaçla aşı, dezenfeksiyon ve hijyen malzemeleri temin etmek. Gıda güvenliği konusunda gerekli çalışmaları yapmak.

43 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI Defin Hizmet Grubu KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 43 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Kütahya Belediye Başkanlığı) Afet ve acil durumlarda vefat edenlerin defin işlemlerine yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, ADALET BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, STK, ÖZEL SEKTÖR HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Vefat edenlerin kimliklerini tespit etmek ve gereken hallerde, DNA, foto film, parmak izi vb. yöntemlerle kimlik tespiti yapmak. Vefat edenlere ait ölüm raporlarını gereken birimlere iletmek. Cesetlerin bozulmasını önlemek soğuk hava depolarını ve toplu mezar yerlerini belirlemek. Defin işlemleri için cenaze nakil araçları, seyyar ölü yıkama aracı, kefen, tabut, ceset torbası, insan gücü vb. ihtiyaçların tedariki ile ilgili planlamaları ve gerekli dini hazırlıkları yapmak. Hayatını kaybeden yabancı ülke vatandaşlarının kimlik, defin veya ülkesine gönderilmesine yönelik planlama yapmak. Resmi ölü sayısını belirlemek.

44 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI Bilgi Yönetimi, Değerlendirme ve İzleme Hizmet Grubu KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 44 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) Afet ve acil durumlara ilişkin her tür bilginin toplanması, kayıt altına alınması ve raporlanması hizmetlerine yönelik koordinasyondan ve müdahale çalışmalarında elde edilen bilgileri değerlendirmek, izlemek ve ilgili birimlere bilginin iletilmesinden sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Yerel Yönetimler ve Güvenlik Birimleri), ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI (TÜRKSAT), KALKINMA BAKANLIĞI (Kalkınma Ajansları), ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, TÜBİTAK, ÜNİVERSİTELER HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Afet bölgesine ilişkin tüm veriye (sayısal, grafik, harita vb.) erişim sağlayarak her türlü bilginin toplanmasını sağlamak. Elde ettiği bilgileri kayıt altına almak ve raporlamak. Tüm prosedürleri dökümante etmek. Tüm raporlama prosedürleri için hazır formatlar sağlamak. Vardiya brifingi hazırlamak. Çalışmalara ilişkin raporlar hazırlamak. Operasyonel planlar üzerinden alana ilişkin yürütülecek çalışmalarda ilk bilgileri derlemek. Gelen bilgileri değerlendirerek seviye belirlemesine temel teşkil edecek raporlar hazırlamak. Afet ve acil durumlara ilişkin gelen bilgiler ışığında müdahale çalışmalarına karar vericilerin yön vermesini sağlamak amacıyla durum tespiti yapmak. Çalışmaların tüm aşamalarını değerlendirerek müdahale çalışmalarına ait sonuç bildirgesini yayımlamak. Kullanılan kaynakların (personel, ekipman, malzeme vb.) dönüş planlamasını yapmak. Operasyonel ve taktik planları izlemek ve uyumsuzlukları tespit etmek.

45 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI Hizmet Grupları Lojistiği Hizmet Grubu KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 45 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) Tüm hizmet gruplarının beslenme ve barınma hizmetlerine lojistik destek sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Yerel Yönetimler), STK, ÖZEL SEKTÖR HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI İl Afet Acil Durum Yönetim Merkezi’nin kullanılamaz durumda olması halinde mobil afet yönetim merkezi sistemlerini devreye sokmak Operasyon planlarında belirlenmiş olan konuşlanma alanında hizmet gruplarının hizmet vereceği alanları ihtiyaca göre oluşturmak. Afet bölgesine giden personelin beslenme ve barınmasını sağlamak üzere gerekli tesisleri kurmak, işletmek. 120 saatten sonra afet bölgesinde bulunan hizmet gruplarına ve hizmet grupları ile birlikte görev yapan STK’ lara ihtiyaçlar dahilinde beslenme ve barınma hizmetleri sunmak.

46 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI Ayni Bağış Depo Yönetimi Ve Dağıtım Hizmet Grubu KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 46 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI (Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü) Afetzedelere yapılan ayni bağışların depo hizmetleri ve dağıtımına yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (yerel yönetimler), MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, KIZILAY, STK, ÖZEL SEKTÖR HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Dağıtım kriterlerini belirlemek. Gıda güvenliği için denetim yaptırmak ve soğuk hava depoları kurdurmak. Talep edilen ihtiyaçları ilan etmek ve tedarik zinciri kurmak. Afetzedelere gönderilen ayni bağışların önceden belirlenmiş depolarda toplanmasını ve tasnifini sağlamak. İleri dağıtım noktaları kurmak, yönetmek. Ayni bağışların kayıtlarını tutmak. Gelen talep doğrultusunda yardımların dağıtım merkezlerine iletilmesini sağlamak. Yardım dağıtım merkezlerini belirlemek ve çalıştırmak. Yardım dağıtım çalışmalarını yürütmek.

47 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI Teknik Destek ve İkmal Hizmet Grubu KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 47 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI (Karayolları Bölge Müdürlüğü) Afet ve acil durumlarda kullanılan her tür makine ve araçların bakım onarım, yakıt ikmali ve iş makineleri desteğine yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, BİLİM SANAYİ TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI( DSİ ve OGM) TOBB, İŞ MAK DİST. VE İMALATÇILARI BİRLİĞİ, TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ, İNTES HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Operasyonda arama, kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerinde kullanılacak iş makinesi desteği yapmak. operasyonda kullanılacak araçlara yakıt ikmali desteği sağlamak. Operasyonda kullanılan makine, araç ve ekipman arızalarının giderilmesini sağlamak. Afet bölgesindeki arızaların onarımı için teknik personel ve ekipman sevkiyatını yönlendirmek.

48 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI Kaynak Yönetimi Hizmet Grubu KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 48 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) Afet ve acil durumlarda çalışacak ilave personel, teknik uzman, malzeme ve ekipman temini ve izlemesine yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI KALKINMA BAKANLIĞI (Kalkınma ajansları) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü) HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Afet ve acil durumlarda çalışacak özel personel, uzman, malzeme, araç gereç, makine ve ekipman ihtiyaç tespiti ve temini için kaynak yönetimi planlaması yapmak, temin etmek. Görevli personeli, tüm kullanılan malzemeleri, araç ve gereçleri, makinaları, ekipmanları vb. kayıt altına almak. Kaynak israfını kontrol etmek, denetlemek, iş gücü ve kamu görevlileri takip programı yapmak.

49 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI Satınalma ve Kiralama Hizmet Grubu KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 49 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) Afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulacak kaynakları acil yardım harcamaları kapsamında satın alma ve kiralama hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, KALKINMA BAKANLIĞI, MALİYE BAKANLIĞI HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Afet ve acil durumlarda temini gerekli acil ihtiyaçları satın almak, kiralamak veya el koymak. Afet bölgesinde yerel kaynaklardan temin edilemeyen ihtiyaçların satın alma ve kiralama hizmetlerini yapmak. Satın alma, kiralama ve el koymaya ilişkin belge ve kayıtların korunmasını sağlamak. Satın alma veya kiralama işlemleri ile ilgili sözleşme ve protokollerin yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak.

50 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI Muhasebe, Bütçe ve Mali Raporlama Hizmet Grubu KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 50 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) Afet ve acil durumlarda muhasebe, bütçe ve mali raporlama hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI MALİYE BAKANLIĞI HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Müdahale çalışmalarına katılan personelin isimlerini, çalışma sürelerini kaydetmek ve puantajını yapmak. Müdahale çalışmalarına ilişkin harcamaları kayıt altına almak. Harcamaları muhasebeleştirmek. Harcamaların bütçeye uygunluğunu kontrol etmek. Acil yardım ödeneklerini sağlamak

51 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI Zarar Tespit Hizmet Grubu KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 51 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI MALİYE BAKANLIĞI (Kütahya Defterdarlığı) Afet ve acil durumlara yönelik zararların mali ve iktisadi boyutunun belirlenmesine yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI, GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI, KALKINMA BAKANLIĞI, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI, ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Afet sonrası meydana gelen bina, taşınır emtia, tarım (Hayvancılık, tarım arazisi), sanayi ve imalat, alt yapı (Kanalizasyon, su, elektrik, doğal gaz,) ulaşım, turizm, bilişim, bankacılık, sağlık vb. konular ve sektörlerde meydana gelen iktisadi ve mali kayıplara ilişkin kayıtları ilgili hizmet gruplarından, kurum ve kuruluşlardan toplamak, ulusal düzeyde zarar tespit hesabını yapmak ve raporlamak, zararın mali bilançosunu çıkarmak.

52 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI Planlama Sürecindeki Beklentiler Planlama kapsamında belirlenen çözüm ortaklığı sorumluluğu; ulusal düzeyde Bakanlığınıza / Genel Merkezinize, yerel düzeyde de ilgili taşra teşkilatı olan siz kurum ve/veya kuruluşlara ait olup çalışmaların bu bilinçte yürütülmesi önemlidir. KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde KAMP için bir şube müdürü koordinatörlüğünde planlama ekibi oluşturulmuş olup planın her aşamasında bu ekip ile işbirliği içerisinde çalışılması gerekmektedir. 52 Planlama çalışmalarında; Bakanlıklarınız / Genel Merkezleriniz ile koordineli ve verimli çalışma için gerekli altyapı sağlanmalıdır. Planlama çalışmalarında destek çözüm ortakları; plan beklentileri çerçevesinde verimli bir çalışma elde edilecek şekilde sürece dahil edilmelidir.

53 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI Planlama Sürecindeki Beklentiler Planlama çalışmaları; sadece kurum ve/veya kuruluşunuzdaki görevli sivil savunma uzmanı ve/veya amirine bırakılacak bir çalışma değil, kurumun tamamını ilgilendiren bir çalışmadır. Dolayısıyla ekip çalışması gerektirmektedir. Bu sebeple kurum ve/veya kuruluşunuzda en az şube müdürü düzeyinde bir koordinatör başkanlığında ekip oluşturulması ve bu ekibe gerekli desteğin kurum amiri tarafından verilmesi gerekmektedir. KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ İlimiz; Türkiye Afet Müdahale Planı çalışmalarında pilot il seçilmiştir. Pilot uygulama neticesinde süreçte bir takım sorunlar yaşanabileceği düşünülerek çözüm odaklı çalışmaların yapılması büyük önem arz etmektedir. 53 Gerek 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun, gerekse Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğinin Bakanlığınıza/kurumunuza vermiş olduğu sorumluluk ve yetkiler dikkate alınarak çalışmalar organize edilmelidir. Planlama çalışmalarında; görevlendirilen bu ekibin görevlendirme yazısı Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne gönderilecek, plan sürecindeki iletişim doğrudan bu ekip ile yürütülecektir.

54 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI İl Afet Müdahale Plan Formatı (KAMP) KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 54 İçindekiler Onay Sayfası Dağıtım Çizelgesi Değişiklik Cetveli Kısaltmalar Tanımlar BÖLÜM I- GİRİŞ 1.1.Amaç ve Kapsam 1.2.Hukuki Dayanak 1.3. Afet ve Acil Durum Müdahalesinde Temel İlkeler 1.4.Sorumluluk 1.5.Hedefler 1.6. Varsayımlar 1.6.1. Ekiplerin Görev Yaparken Karşılaşabileceği Tehlike ve Zorluklar 1.7. Genel Durum 1.7.1.İlin Genel Durumu 1.7.2.İlin Afet Riskleri 1.8.Senaryo

55 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI İl Afet Müdahale Plan Formatı (KAMP) KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 55 BÖLÜM II- MÜDAHALE ORGANİZASYONU 2.1.Müdahale Aşamaları 2.2.Müdahale Olay Seviyeleri 2.3.Yerel Düzeyde Koordinasyon Birimleri 2.3.1.İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu 2.3.2.İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi 2.4.Yerel Düzeyde Müdahale Yönetimi 2.4.1.Operasyon Servisi 2.4.2.Lojistik ve Bakım Servisi 2.4.3.Bilgi ve Planlama Servisi 2.4.4.Finans ve İdari İşler Servisi 2.4.5.Yardımcı Birimler 2.5.Haberleşme Sistemleri ve Raporlama Usulleri 2.6.Konuşlanma alanı ve 0. Dakika Planlaması (iş akış süreçleri) BÖLÜM III - PLANIN TAKİBİ, GELİŞTİRİLMESİ, GÜNCELLENMESİ, EĞİTİM ve TATBİKATLAR 3.1.Planın Takibi, Geliştirilmesi, Güncellenmesi 3.2.Eğitim ve Tatbikatlar

56 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI İl Afet Müdahale Plan Formatı (KAMP) KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 56 BÖLÜM IV - EKLER Ek 1.Yerel Afet Müdahale Planı Organizasyon Şeması Ek 2.İrtibat Numaraları Ek 3.Destek İl Grupları Tablosu Ek 4.Eğitim ve Tatbikat Çalışmaları Ek 5.Bilgi Kartları Ek 6.Envanter Bilgileri Ek 7.Haberleşme Kapasitesi Tablosu Ek 8.Haritalar Ek 9.Formlar ve Raporlar

57 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI İl Hizmet Grubu Operasyon Planı Formatı KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 57 İçindekiler Onay Sayfası Dağıtım Çizelgesi Değişiklik Cetveli Kısaltmalar Tanımlar Genel Tanımlar Özel Tanımlar BÖLÜM I. GİRİŞ 1.1. Amaç ve Kapsam 1.2. Hukuki Dayanak 1.3. Operasyonel Hedefler 1.4. Operasyonel Varsayımlar BÖLÜM II. HİZMET GRUBU TEŞKİLİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 2.1. Yerel Düzey Hizmet Grubu Teşkili 2.2. Yerel Düzey Hizmet Grubunun Görev ve Sorumlulukları 2.3. Yerel Düzey Hizmet Grubunun Ekip Yapılanması, Görev ve Sorumluluklar 2.4. Yerel Düzey Hizmet Grubunun Diğer Hizmet Gruplarından Beklenti ve Sunacağı Destekler

58 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI İl Hizmet Grubu Operasyon Planı Formatı KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 58 BÖLÜM III. HAZIRLIK, KAPASİTE TESPİTİ VE MÜDAHALE PLANLAMASI 3.1. Afete Hazırlık Çalışmaları 3.2. Mevcut Kapasitenin Belirlenmesi 3.2.1.İnsan Kaynakları Kapasitesinin 3.2.2.Malzeme, Araç ve Ekipman Kapasitesi 3.2.3.Haberleşme Kapasitesi 3.3. Senaryo, Kapasite ve İhtiyaç Analizi Çalışmaları 3.4. Emir Komuta Zincirinin Oluşturulması 3.5. Konuşlanma Alanlarının Belirlenmesi 3.6. Standart Operasyon Prosedürleri (Yapılacaklar Listesi) 3.7. Operasyon Zaman Çizelgesi

59 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI İl Hizmet Grubu Operasyon Planı Formatı KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 59 BÖLÜM IV. AFET ANI VE MÜDAHALE ÇALIŞMALARI 4.1. Toplanma 4.2. Hizmet Grubu Sekreteryasının Oluşturulması 4.3. İlk Durum Tespiti ve Raporlama 4.4. Görev Yerine İntikal ve Müdahale Çalışmaları 4.5. Gelen Destek Ekiplerin Karşılanması BÖLÜM V. HABERLEŞME SİSTEMLERİ BÖLÜM VI. RAPORLAMA USULLERİ BÖLÜM VII. PLANIN TAKİBİ, GELİŞTİRİLMESİ VE GÜNCELLENMESİ

60 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI İl Hizmet Grubu Operasyon Planı Formatı KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 60 EKLER Ek 1. Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Ekiplerinin Teşkili Ek 2. Yerel Düzey Hizmet Grubu Lojistik Ekiplerinin Teşkili Ek 3. Senaryo Ek 3.1. İhtiyaç Tespiti ve Kapasite Geliştirme Kararları Ek 3.2. İntikal Planlaması Ek 4. Yerel Düzey (1,2 ve 3.) Vardiya Listesi Ek 5. Haberleşme Kapasitesi (Haberleşme Envanter Bilgisi) Ek 6. Ulusal Düzey Hizmet Grubu İrtibat Numaraları Ek 7. Yerel Düzey Hizmet Grubu İrtibat Numaraları Ek 8. Ulusal Afet Müdahale Sistemi İrtibat Numaraları Ek 9. Formlar Ek 10. Bilgi Kartları Ek 11. Yerel Düzey Afete Hazırlık Protokolleri Ek 12. Haritalar, Krokiler Ek 13. Kontrol listeleri Ek 14. Personel Görevlendirme Listesi Ek 15. Personel ve Araç Görevli Kartları Ek 16. Hizmet Grubu Rapor Formatları Ek 17. Değerlendirme Sonuç Raporu Ek 18. Diğer Ekler

61 KÜTAHYA AFET MÜDAHALE PLANI TEŞEKKÜRLER….. KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 61 Ahmet Ali ARTUN İl Afet ve Acil Durum Müdürü


"Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya Afet Müdahale Planı (KAMP) Temmuz 2014 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları