Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sadık GÜLTEKİN Veteriner Hekim *Anaç Sığır Desteklemeleri *Buzağı Desteklemeleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sadık GÜLTEKİN Veteriner Hekim *Anaç Sığır Desteklemeleri *Buzağı Desteklemeleri."— Sunum transkripti:

1 Sadık GÜLTEKİN Veteriner Hekim *Anaç Sığır Desteklemeleri *Buzağı Desteklemeleri

2 DESTEKLEME MEVZUATI 2011 Yılı Desteklemeleri Aşağıdaki Mevzuat Doğrultusunda Yapılmaktadır; BAKANLAR KURULU KARARI (KARARNAME) tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar", Karar no: 2011/1430 TEBLİĞ tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği", Tebliğ no: 2011/26 TALİMAT tarihli ve sayılı HAYGEM yazısı.

3 ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ İşletme Sayısı Desteklenen Anaç Sığır Sayısı Toplam Destek Tutarı (TL)

4 ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ Desteklenen Anaç Sığır Sayısına Göre BALIKESİR BALIKESİR BALIKESİR ÎZMÎR İZMİR İZMİR BURDUR KONYA KONYA AYDIN ÇANAKKALE BURDUR KONYA BURDUR ÇANAKKALE KARABÜK - 87SİİRT - 205SİİRT -253 OD 7 TUNCELİ - 76ŞIRNAK - 154VAN HAKKARİ - 0VAN - 85ŞIRNAK RİZE - 0RİZE - 2RİZE VAN - 0HAKKARİ - 0

5 ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ İ ŞLETME VE SıĞıRıN TARIHINDEKI DURUMU DESTEKLEMEYE ESAS OLUP, Türkvet ve E-Islah'a Kayıtlı, E-Islah'ta Şahıs işletmelerinde geçerli T.C.Kimlik, doğum tarihi ve Baba Adı, Tüzel kişiliklerde geçerli vergi no bulunan, En Az 5 Baş Kültür Irkı veya Kültür Irkı Melezi dişi sığıra sahip, ( K OOPERATIFLER VE S ÜT Ü RETICI B IRLIĞI Ü YELERININ 5 BAŞıN ALTıNDAKI ÜYELERININ TAMAMı T EK İ ŞLETME ) Üst örgütüne üye bir Hayvancılık örgütüne üye, (DSYB, Süt Üreticileri Birliği, 1163'deki Tarımsal Amaçlı Kooperatifler) Hastalıklardan Ari İşletme Desteklemesinden Yararlanmayan, E-Islah'ta başvurusu bulunan İşletmelerde ve öncesi bir tarihte doğmuş, Türkvet ve/veya E-Islah'ta işlemeye geliş tarihi öncesi olan, 420 gün ve üzeri yaştayken ve tarihleri arasında ülkemizde yapılmış ve tarihine kadar E-Islaha kaydedilmiş suni tohumlaması olan, Kültür ırkı ve kültür ırkı melezi sığırlar, Soykütüğü faaliyetlerini yerine getirenlere farklı olmak üzere, Desteklemeden Faydalandırılır.

6 ANAÇ SIĞ^R DESTEKLEMESİ BAŞVURU; Yetiştiriciler örgütlerine dilekçe ile başvurur, (tarih sınırlaması yok) Örgütler, üyeleri adına 2011 Aralık ayı içerisinde topluca başvuruda bulunur. Ek başvuru yapılabilir. Başvurusu olan yetiştirici, örgüt ve üst örgütlerinin E-Islahta belirtilmesi 15 Ocak 2012 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerince yapılır. - İl Müdürlüklerince öncelikle E-Islah'a örgütlerin tanımlaması yapılmalı ■■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | I ■ ■ ■ | ■ ■ I I ■ ■ ■ ve Tüm üst örgütlerin vergi numarası sisteme girilmelidir. - Tarım Kanunu kapsamında 5 yıl süre ile cezalı olan işletmelerin başvurusu yapılmayacaktır. İCMAL HAZIRLAMA; İcmaller, E-ıslah üzerinden yayınlanır, İcmal 1 askı listesi; İcmal 2 hak ediş listesidir. Hak ediş listeleri (icmal 2) HAYGEM'e gönderilir HAYGEM ödemeleri yapar.

7 ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ İ L / İ LÇE M ÜDÜRLÜKLERININ Y APACAKLARı İ ŞLEMLER VE B AZı H USUSLAR Yetiştirici örgütlerine Destekleme ve Başvuru anlatılmalıdır, 1 Aralıktan itibaren başvuruları almaya başlar; örgütler süresi içerisinde ek başvuruda bulunabilir, tarihinden sonra başvuru kabul edilmez. Bu konuda Bakanlığa da yazı yazılmamalıdır. Başvurularda eksiklik var ise yazılı olarak örgüte bildirir ve eksikliği süresi içerisinde gidermesi istenir. Başvurular E-Islaha kaydedilir. İşletme ve hayvan işlemleri yapan her bakanlık personeli yetkilidir. Slayt 21 Yetiştiricinin şahsi müracaatı kabul edilmeyecektir. Yetiştiricinin örgüte başvurusu olduğu halde örgütün başvuruda bulunmamasından oluşan mağduriyetten örgüt sorumludur. Kooperatifler tek tek değil, üst örgütü aracılığıyla başvuruda bulunur. Sığır mevcudu tarihli E-Islah ve Türkvet kayıtlarından alınarak sabitlenecektir. Haksız ödeme oluşacak ise HAYGEM'e tarihine kadar yazılı olarak bildirilecektir (faks çekilmeli). Askı işlemleri yapılacak. Ödeme yapılacak üst örgüt bazlı Hakediş icmali HAYGEM'e gönderilecektir.

8 ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ İl / İlçe Müdürlüklerinin Yapacakları İşlemler ve Bazı Hususlar -2- TÜRKVET'te "Bilinmiyor" ve "Canlı" olanlar işletmede var olarak kabul edilip destekleme kapsamına alınmaktadır, Desteklemede tarihli TÜRKVET verileri kullanılacak olup yeni bir veri alınmayacaktır tarihinden sonra Türkvette hareket eden hayvanlarla ilgili destekleme kapsamında işlem yapılmamaktadır. Hayvan Mevcudu tarihli E-Islah kayıtları kullanılarak tespit edilecek olup, bu tarihten sonraki hayvan hareketleri dikkate alınmayacaktır. İşletmelerin hayvan mevcudu ile ilgili yayınlanmış olan raporlar doğrultusunda kayıtlar güncellenebilir, Her işletmenin desteklemedeki durumunu gösteren "İşletme Destekleme Durum Raporu" ihtiyaç halinde kullanılmalıdır.işletme destekleme durum raporu İthal gelen Anaç sığır Desteklemesi? Türkiye'de yapılmış tohumlama kaydı olanlar desteklemeden faydalanır.

9 M AÇ MANDA )ESTEKLEM Sİ Türkvet'e kayıtlı,Tarım Kanunu kapsamında 5 yıl süre ile cezalı olanlar ile Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Geliştirilmesi Desteklemesinden Faydalananlar hariç işletmelerde, ve öncesi bir tarihte doğmuş, tarihinde Türkvette kayıtlı ve yaşıyor olan, Türkvet'te işletmeye geliş tarihi tarihinden önce olan, Mandalar, Desteklemeden Faydalandırılır... BAŞVURU; Yetiştiriciler, 2011 Kasım ve Aralık aylarında dilekçe ile başvurur. İCMAL HAZIRLAMA; Türkvet kayıtları doğrultusunda başvurusu olan yetiştiriciler için örneği E-Islahtan yayınlanacak olan icmal 1 (askı listesi) hazırlanır, Hak ediş listeleri (icmal 2- örneği -Islahtan yayınlanacak ) Şubat 2012 sonuna kadar HAYGEM'e gönderilir. Listeler aynı zamanda E-Posta ile de gönderilmelidir. HAYGEM ödemeleri yapar.

10 BUZAĞI DESTEKLEMESİ İ ŞLETME S AYıSı Desteklenen Buzağı Sayısı Toplam Destek Tutan (TL)

11 BUZAĞI DESTEKLEMESİ Desteklenen Buzağı Sayısına Göre BALIKESİR BALIKESİR İZMİR İZMİR BURDUR BURDUR KONYA KONYA AYDIN DENİZLİ AĞRI - 214BİTLİS OD 7 ŞIRNAK - 22RİZE RİZE - 13ŞIRNAK HAKKARİ - 0HAKKARİ VAN - 0

12 BUZAĞI DESTEKLEMESİ Buzağının Doğduğu işletmeye ödeme yapılır, Türkvet ve E-Islah'a Kayıtlı, E-Islah'ta Şahıs işletmelerinde geçerli T.C.Kimlik, doğum tarihi ve Baba Adı, Tüzel kişiliklerde geçerli vergi no bulunan, E-Islah'ta başvurusu bulunan İşletmelerde yılında doğmuş, E-Islah ve Türkvet'e kayıt edilmiş, Anne ve babanın ırk uyumu bulunan, Dişi buzağılarda Brusella S-19 aşısı yapılmış, İşletmenin E-Islah'a kayıt tarihinden sonra doğmuş, Doğduğu işletmesi E-Islah'ta belirlenmiş olan, Slayt 23 Buzağının oluşumunu sağlayan ve ülkemizde yapılmış olan tohumlama bilgisi E-Islah'ta bulunan, (buzağının doğum tarihinden gün öncesi) Tek, ikiz veya üçüz doğan, Yerli ırk ve melezi anneden etçi ırk boğaların sperması ile tohumlanması sonucu doğan buzağılara farklı olmak üzere her bir buzağı Desteklemeden Faydalandırılır.

13 BUZAĞI DESTEKLEMESİ BAŞVURU; Yetiştiriciler, Soykütüğüne kayıtlı olanlar DSYB, Önsoykütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen veya üyesi olduğu örgütü aracılığıyla 1 Ekim - 31 Aralık 2011 tarihleri arasında dilekçe ile başvuruda bulunurlar. Başvurusu olan yetiştiricinin E-Islahta belirtilmesi, 15 Ocak 2012 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerince yapılır. - Tarım Kanunu kapsamında 5 yıl süre ile cezalı olan işletmelerin başvurusu yapılmayacaktır. İCMAL HAZIRLAMA; İcmaller, E-ıslah üzerinden yayınlanır, 2 dönem halinde çalışma yapılacak olup, İcmal 1 ve 3 askı listeleri; İcmal 2 ve 4 hak ediş listeleridir. Hak ediş listeleri (icmal 2 ve 4) HAYGEM'e gönderilir. HAYGEM ödemeleri yapar.

14 BUZAĞI DESTEKLEMESİ İ L / İ LÇE M ÜDÜRLÜKLERININ Y APACAKLARı İ ŞLEMLER Yetiştirici örgütlerine Destekleme ve Başvuru anlatılmalıdır, 1 Ekimden itibaren başvuruları almaya başlar; Örgütler süresi içerisinde ek başvuruda bulunabilir, tarihinden sonra başvuru kabul edilmez. Bu konuda Bakanlığa da yazı yazılmamalıdır. Başvurularda eksiklik var ise yazılı olarak örgüte bildirir ve eksikliği gidermesi istenir. Başvurular E-Islaha kaydedilir. İşletme ve hayvan işlemleri yapan her bakanlık personeli yetkilidir. Slayt 22 Yetiştiricilerin başvurularını kolaylaştırmak için buzağıların küpelenmesi esnasında il/ilçe müdürlüklerince hazırlanan başvuru dilekçelerinin ilgili yerleri doldurulup, yetiştiricilere imzalatılarak başvuru yaptırılabilecektir. Türkvet'te Brusella S-19 aşısı kaydı bulunmayan dişi buzağılar, desteklemeden faydalandırılmayacaktır. Cinsiyetle ilgili olarak suistimal yapılmaması için E- Islahta, İcmal 2 ve 4'e giren buzağıların cinsiyet değişimine engel konulacaktır. Her işletmenin desteklemedeki durumunu gösteren "İşletme Destekleme Durum Raporu" ihtiyaç halinde kullanılmalıdır.

15 BruselJa S-lî ve Şap Aşısı yapılanJB IRIN DESTEKLEMESİ Her İki Aşının Yapıldığı İşletmeye Ödeme Yapılır, Türkvet'e Kayıtlı, Şahıs işletmelerinde geçerli T.C.Kimlik, doğum tarihi ve Baba Adı, Tüzel kişiliklerde geçerli vergi no bulunan, E-Islah'ta başvurusu bulunan İşletmelerde... Türkvet'te kayıtlı, 2011 yılında her iki aşı ile aşılanmış, Aşıları Türkvet'e kayıt edilmiş, İki aşısı da aynı işletmede yapılmış, her bir dişi sığır, Desteklemeden Faydalandırılır.

16 Brusella S-19 ve Şap Aşısı Yapılan Dişilerin DESTEKLEMESİ BAŞVURU; Yetiştiriciler, şahsen veya üyesi olduğu örgütü aracılığıyla 1 Ekim - 31 Aralık 2011 tarihleri arasında dilekçe ile başvuruda bulunurlar. Başvurusu olan yetiştiricinin E-Islahta belirtilmesi, 15 Ocak 2012 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerince yapılır. Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteklemesine başvurusu olan yetiştiriciler için yeni bir başvuru kaydı gerekmez. Tarım Kanunu kapsamında 5 yıl süre ile cezalı olan işletmelerin başvurusu yapılmayacaktır. İCMAL HAZIRLAMA; İcmaller, E-ıslah üzerinden yayınlanır, İcmal 1 askı listesi; İcmal 2 hak ediş listesidir. Hak ediş listeleri (icmal 2) HAYGEM'e ve Gıda ve Kontrol Gen.Müd. gönderilir. Ödemeye Esas PRN Dosyaları HAYGEM tarafından hazırlanır, Ödemeleri Gıda ve Kontrol Gen.Müd. yapar.


"Sadık GÜLTEKİN Veteriner Hekim *Anaç Sığır Desteklemeleri *Buzağı Desteklemeleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları