Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan Tarım Danışmanı Veteriner Hekim Sadık GÜLTEKİN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan Tarım Danışmanı Veteriner Hekim Sadık GÜLTEKİN."— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan Tarım Danışmanı Veteriner Hekim Sadık GÜLTEKİN

2 DESTEKLEME MEVZUATI 2013 Desteklemeleri Aşağıdaki Mevzuat Doğrultusunda Yapılmaktadır; • BAKANLAR KURULU KARARI (KARARNAME) • TEBLİĞ • TALİMAT ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ İşletme Sayısı Desteklenen Anaç Sığır Sayısı Toplam Destek Tutarı (TL)

3 ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ Desteklenen Anaç Sığır Sayısına Göre BALIKESİR BALIKESİR BALIKESİR ÎZMÎR İZMİR İZMİR BURDUR KONYA KONYA AYDIN ÇANAKKALE BURDUR KONYA BURDUR ÇANAKKALE En Az Alan iller 77. KARABÜK - 87SİİRT - 205SİİRT TUNCELİ - 76ŞIRNAK - 154VAN HAKKARİ - 0VAN - 85ŞIRNAK RİZE - 0RİZE - 2RİZE VAN - 0HAKKARİ - 0

4 ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ

5 BAŞVURU; • Yetiştiriciler örgütlerine dilekçe ile başvurur, (YIL SONU) • Örgütler, üyeleri adına 2013 Aralık ayı içerisinde topluca başvuruda bulunur. Ek başvuru yapılabilir. • Başvurusu olan yetiştirici, örgüt ve üst örgütlerinin E-Islahta belirtilmesi 15 Ocak 2014 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerince yapılır. - Tarım Kanunu kapsamında 5 yıl süre ile cezalı olan işletmelerin başvurusu yapılmayacaktır. İCMAL HAZIRLAMA; • İcmaller, E-ıslah üzerinden yayınlanır, İcmal 1 askı listesi; İcmal 2 hak ediş listesidir. • Hak ediş listeleri (icmal 2) HAYGEM'e gönderilir • HAYGEM ödemeleri yapar.

6 ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ İ L / İ LÇE M ÜDÜRLÜKLERININ Y APACAKLARı İ ŞLEMLER VE B AZı H USUSLAR • Yetiştirici örgütlerine Destekleme ve Başvuru anlatılmalıdır, • 1 Aralıktan itibaren başvuruları almaya başlar; örgütler süresi içerisinde ek başvuruda bulunabilir, • tarihinden sonra başvuru kabul edilmez. • Başvurular E-Islaha kaydedilir. • Yetiştiricinin şahsi müracaatı kabul edilmeyecektir. Yetiştiricinin örgüte başvurusu olduğu halde örgütün başvuruda bulunmamasından oluşan mağduriyetten örgüt sorumludur. • Kooperatifler tek tek değil, üst örgütü aracılığıyla başvuruda bulunur. • Sığır mevcudu tarihli E-Islah ve Türkvet kayıtlarından alınarak sabitlenecektir. Haksız ödeme oluşacak ise HAYGEM'e tarihine kadar yazılı olarak bildirilecektir (faks çekilmeli). • Askı işlemleri yapılacak. • Ödeme yapılacak üst örgüt bazlı Hakediş icmali HAYGEM'e gönderilecektir.

7 ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ İl / İlçe Müdürlüklerinin Yapacakları İşlemler ve Bazı Hususlar -2- • Desteklemede tarihli TÜRKVET verileri kullanılacak olup yeni bir veri alınmayacaktır tarihinden sonra Türkvette hareket eden hayvanlarla ilgili destekleme kapsamında işlem yapılmamaktadır. • Hayvan Mevcudu tarihli E-Islah kayıtları kullanılarak tespit edilecek olup, bu tarihten sonraki hayvan hareketleri dikkate alınmayacaktır. • İthal gelen Anaç sığır Desteklemesi?Türkiye'de yapılmış tohumlama kaydı olanlar desteklemeden faydalanır.

8 BUZAĞI DESTEKLEMESİ İ ŞLETME S AYıSı Desteklenen Buzağı Sayısı Toplam Destek Tutan (TL) Desteklenen Buzağı Sayısına Göre BALIKESİR BALIKESİR İZMİR İZMİR BURDUR BURDUR KONYA KONYA AYDIN DENİZLİ İL BAZINDA BUZAĞI DESTEKLERİ

9 BUZAĞI DESTEKLEMESİ Buzağının Doğduğu işletmeye ödeme yapılır • Türkvet ve E-Islah'a Kayıtlı, • E-Islah'ta Şahıs işletmelerinde geçerli T.C.Kimlik, doğum tarihi ve Baba Adı, Tüzel kişiliklerde geçerli vergi no bulunan, • E-Islah'ta başvurusu bulunan İşletmelerde. • 2013 yılında doğmuş, • E-Islah ve Türkvet'e kayıt edilmiş, • Anne ve babanın ırk uyumu bulunan, • Dişi buzağılarda Brusella S-19 aşısı yapılmış, • İşletmenin E-Islah'a kayıt tarihinden sonra doğmuş, • Doğduğu işletmesi E-Islah'ta belirlenmiş olan, • Ülkemizde yapılmış olan tohumlama bilgisi E-Islah'ta bulunan, (buzağının doğum tarihinden gün öncesi) • Tek, ikiz veya üçüz doğan, • Yerli ırk ve melezi anneden etçi ırk boğaların sperması ile tohumlanması sonucu doğan buzağılara farklı olmak üzere her bir buzağı Desteklemeden Faydalandırılır.

10 BUZAĞI DESTEKLEMESİ BAŞVURU; • Yetiştiriciler, Soykütüğüne kayıtlı olanlar DSYB, Önsoykütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen veya üyesi olduğu örgütü aracılığıyla 1 Ekim - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında dilekçe ile başvuruda bulunurlar. • Başvurusu olan yetiştiricinin E-Islahta belirtilmesi, 15 Ocak 2014 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerince yapılır. - Tarım Kanunu kapsamında 5 yıl süre ile cezalı olan işletmelerin başvurusu yapılmayacaktır. İCMAL HAZIRLAMA; •İcmaller, E-ıslah üzerinden yayınlanır, • 2 dönem halinde çalışma yapılacak olup, İcmal 1 ve 3 askı listeleri; İcmal 2 ve 4 hak ediş listeleridir. • Hak ediş listeleri (icmal 2 ve 4) HAYGEM'e gönderilir. • HAYGEM ödemeleri yapar.

11 BUZAĞI DESTEKLEMESİ İ L / İ LÇE M ÜDÜRLÜKLERININ Y APACAKLARı İ ŞLEMLER • Yetiştirici örgütlerine Destekleme ve Başvuru anlatılmalıdır, • 1 Ekimden itibaren başvuruları almaya başlar; Örgütler süresi içerisinde ek başvuruda bulunabilir, • tarihinden sonra başvuru kabul edilmez. • Başvurularda eksiklik var ise yazılı olarak örgüte bildirir ve eksikliği gidermesi istenir. • Başvurular E-Islaha kaydedilir. İşletme ve hayvan işlemleri yapan her bakanlık personeli yetkilidir. • Yetiştiricilerin başvurularını kolaylaştırmak için buzağıların küpelenmesi esnasında il/ilçe müdürlüklerince hazırlanan başvuru dilekçelerinin ilgili yerleri doldurulup, yetiştiricilere imzalatılarak başvuru yaptırılabilecektir. • Türkvet'te Brusella S-19 aşısı kaydı bulunmayan dişi buzağılar, desteklemeden faydalandırılmayacaktır. Cinsiyetle ilgili olarak suistimal yapılmaması için E- Islahta, İcmal 2 ve 4'e giren buzağıların cinsiyet değişimine engel konulacaktır. • Her işletmenin desteklemedeki durumunu gösteren "İşletme Destekleme Durum Raporu" ihtiyaç halinde kullanılmalıdır.

12 Brusella S-19 ve Şap Aşısı DESTEKLEMESİ Her İki Aşının Yapıldığı İşletmeye Ödeme Yapılır, • Türkvet'e Kayıtlı, •Şahıs işletmelerinde geçerli T.C.Kimlik, doğum tarihi ve Baba Adı, Tüzel kişiliklerde geçerli vergi no bulunan, • E-Islah'ta başvurusu bulunan İşletmelerde... • Türkvet'te kayıtlı, • 2013 yılında her iki aşı ile aşılanmış, • Aşıları Türkvet'e kayıt edilmiş, • İki aşısı da aynı işletmede yapılmış, her bir dişi sığır, Desteklemeden Faydalandırılır.

13 Brusella S-19 ve Şap Aşısı Yapılan Dişilerin DESTEKLEMESİ BAŞVURU; • Yetiştiriciler, şahsen veya üyesi olduğu örgütü aracılığıyla 1 Ekim - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında dilekçe ile başvuruda bulunurlar. • Başvurusu olan yetiştiricinin E-Islahta belirtilmesi, 15 Ocak 2014 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerince yapılır. • Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteklemesine başvurusu olan yetiştiriciler için yeni bir başvuru kaydı gerekmez. • Tarım Kanunu kapsamında 5 yıl süre ile cezalı olan işletmelerin başvurusu yapılmayacaktır. İCMAL HAZIRLAMA; •İcmaller, E-ıslah üzerinden yayınlanır, İcmal 1 askı listesi; İcmal 2 hak ediş listesidir. • Hak ediş listeleri (icmal 2) HAYGEM'e ve Gıda ve Kontrol Gen.Müd. gönderilir. • Ödemeye Esas PRN Dosyaları HAYGEM tarafından hazırlanır, • Ödemeleri Gıda ve Kontrol Gen.Müd. yapar.

14 Brucella ve Şap Aşısı yapılanların DESTEKLEMESİ İL/İlçe Müdürlüklerinin Yapacakları İşlemler • Yetiştirici örgütlerine Destekleme ve Başvuru anlatılmalıdır, • 1 Ekimden itibaren başvuruları almaya başlar; Örgütler süresi içerisinde ek başvuruda bulunabilir, • tarihinden sonra başvuru kabul edilmez. • Başvurularda eksiklik var ise yazılı olarak örgüte bildirir ve eksikliği gidermesi istenir. • Başvurular E-Islaha kaydedilir. İşletme ve hayvan işlemleri yapan her bakanlık personeli yetkilidir. • Sadece Aşı Desteği başvurusunda Türkvet bilgileri kullanıldığından Türkvet İşletme bilgilerinin güncellemesi yapılmalı, • Kamu işletmelerinin başvurusu yapılmamalıdır. • Her işletmenin desteklemedeki durumunu gösteren "İşletme Destekleme Durum Raporu" ihtiyaç halinde kullanılmalıdır.

15 ÇIĞ SÜT DESTEKLEMELERİ

16 Üretim Miktarı (milyon Ton) Oranı (%) Üretim Miktarı (milyon Ton) Oranı (%) Üretim Miktarı (milyon Ton) Oranı (%) İnek sütü 49184, , ,50 Manda sütü 6711,578012,279312,90 Keçi Sütü 132,25152,30162,22 Koyun Sütü 81, ,39 Toplam DÜNYADA SÜT ÜRETİMİ AYRINTI (2000 – 2010)

17 TÜRKİYEDE TÜRLERİNE GÖRE SAĞILAN HAYVAN SAYILARI (BAŞ) YILSIĞIRKOYUNKEÇİMANDA TÜİK

18 TÜRKİYEDE ÜRETİLEN SÜTÜN KULLANILAN ALANLARA GÖRE DAĞILIMI HANEDE SÜT ÜRÜNÜ ÜRETMEK İÇİN KULLANILAN 23% ÜCRETSİZ OLARAK VERİLEN 2% MANDIRALARA SATILAN 49% HAYVAN BESLEMEDE KULLANILA N 6% HANEDE İÇİLEREK TÜKETİLEN 9% MANDIRA HARİCİNDE DİREK SATILAN 11% TÜİK 2006

19 ÇİĞ SÜT, SÜT YEMİ FİYATLARI VE PARİTE DEĞİŞİMLERİ YILLARSÜT FİYATISÜT YEMİ SÜT/YEM (TL/LT)(TL/KG)PARİTESİ ,320,20 1, ,450,31 1, ,760,52 1, (KASIM) 0,750,70 1,0

20 • Üretmiş olduğu çiğ sütü, Bakanlıktan çalışma izni, üretim izni ve süt teşvik kod numarası almış, gıda siciline kayıtlı olan süt işleme tesislerine, fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında satmak, • U LUSAL DÜZEYDE ÜST ÖRGÜTLENMESINI TAMAMLAMıŞ BIR HAYVANCıLıK ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK, • Ü YESI OLDUĞU ÜRETICI ÖRGÜTÜ ARACıLıĞı ILE BAŞVURUDA BULUNARAK FATURA VE / VEYA MÜSTAHSIL MAKBUZLARıNı USKS VERI TABANıNA KAYDETTIRMEK Çiğ süt destekleme esası Örgütlü Üreticinin Tarifi Merkez birliğini kurmuş olan, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ve merkez birliğine üye yetiştirici birlikleri veya 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş ve merkez birliğine üye üretici birlikleri veya Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş ve merkez birliğine üye olan bölge veya üst birliğe üye tarımsal amaçlı kooperatiflerin üyeleri örgütlü üretici olarak kabul edilirler.

21 ÇİĞ SÜT DESTEKLEMESİ DESTEK İÇİN BAŞVURU • Ü RETICILER FATURA VE / VEYA MÜSTAHSIL MAKBUZLARıNı EN GEÇ TAKIP EDEN AYıN SON IŞ GÜNÜNE KADAR ÖRGÜTLERINE TESLIM EDECEKLER. • Ü RETICI ÖRGÜTLERI ISE ICMALE ESAS TABLOLARıNı EKLERI ILE BIRLIKTE TAKIP EDEN AYıN BEŞINCI IŞ GÜNÜ SONUNA KADAR USKS' YE GIRILMESI IÇIN V eri girişi yapacak İL/İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ veya SÜT ÜRETİCİ BİRLİKLERİNEteslim edecekler. SÜT İCMALLERİNİN İL VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNCE İNCELENMESİ; • Ü RETICILERE AIT FATURA VE / VEYA MÜSTAHSIL MAKBUZLARıNıN YASAL MEVZUATA UYGUNLUĞU, • B UNLARıN SISTEME DOĞRU GIRILIP GIRILMEDIĞI, • H AYVAN SAYıSı VE SATıLAN SÜT MIKTARıNıN UYUMLU OLMASı DIKKATE ALıNıR. Uygun olmayan hatalı belgeler, girişler ve hayvan sayısı ile süt miktarında uyumsuzluk olanlar icmal listesinden çıkartılır. İnceleme sonrasında fatura ve/veya müstahsil Makbuzları, yazı ile icmal-1'i veya icmale esas tabloyu hazırlayan örgüte iade edilir. Bu örgütçe beş yıl süre ile saklanır.

22 2013 YILI ÇİĞ SÜT DESTEKLEMESİ DESTEKLEME İCMALLERİNİN ASKIYA ÇIKARILMASI VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ; • Aylar bazında USKS veri tabanına kaydedilen icmal-1 listeleri, veri giriş dönemi bittikten sonra, il/ilçe müdürlüklerince askıya çıkartılmak üzere USKS veri tabanından icmal-2 listeleri şeklinde alınır. • İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, örgütlerine ve üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. • Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü ile üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. • Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. • Askı süresinde icmal-2 listelerine yapılan itirazlar, USKS ilçe sistem sorumlularınca değerlendirilerek sonuçlandırılır.

23 2013 YILI ÇİĞ SÜT DESTEKLEMESİ DESTEKLEME İCMALLERİNİN GÖNDERİLMESİ VE ÖDEME; • İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri • ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir. S İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2 listeleri il müdürlükleri tarafından incelenir ve USKS veri tabanında ödemeye esas olan icmal-3 listesi şeklinde düzenlenir. Düzenlenen icmal-3 listeleri onaylanarak HAYGEM'e gönderilir. S HAYGEM, gelen icmal-3 listeleri ile USKS'den alınan icmal-3 listelerinin uyumlu olmasını kontrol eder. S Ödeme listelerinin Bakanlıkça bankaya gönderilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri, yetiştirici/üretici örgütleri bazında USKS'den il/ilçe müdürlüklerince alınarak ilgili üretici örgütlerine verilir.

24 YILLARI TÜRLERİNE GÖRE ÇİĞ SÜT DESTEK TUTARLARI SÜT TÜRÜ 2009 YILI ÇİĞ SÜT DESTEĞİ (TL) TOPLAM DESTEĞE ORANI % 2010 YILI ÇİĞ SÜT DESTEĞİ (TL) TOPLAM DESTEĞE ORANI % 2011 YILI İLK ALTI AYLIK ÇİĞ SÜT DESTEĞİ (TL) TO PLAM DESTEĞE ORANI % İnek Sütü , , ,940 Koyun sütü , , ,303 Keçi sütü , , ,756 Manda sütü , , ,002 TOPLAM

25 YILLARI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI SÜT TÜRÜ 2009 YILI BİRİM DESTEĞİ KURUŞ/LT YILI BİRİM DESTEĞİ KURUŞ/LT 2011 YILI OCAK ŞUBAT MART BİRİM DESTEĞ İ KURUŞ/LT Y I L I NİSAN MAYIS HAZİRAN BİRİM DESTEĞİ KURUŞ/LT 2011 YILI TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL BİRİM DESTEĞİ KURUŞ/LT İnek Sütü4486 Koyun sütü10 15 Keçi sütü10 15 Manda sütü4486

26 2009 VE 2010 YILLARI TON'UN ÜSTÜNDEKİ İLLER 2009 YILINDA TONUN ÜZERİNDE ÇİĞ SÜT DESTEĞİ ALAN İLLER İLLER(TON) 1Balıkesir İzmir Konya Çanakkale Burdur Aydın Denizli Tekirdağ Bursa Edirne Manisa Kırklareli Afyonkarahisar Aksaray YILINDA TONUN ÜZERİNDE ÇİĞ SÜT DESTEĞİ ALAN İLLER İLLER(TON) 1Balıkesir İzmir Konya Çanakkale Aydın Burdur Denizli Bursa Tekirdağ Manisa Edirne Kırklareli Afyonkarahisar Aksaray Muğla Uşak Kütahya Sakarya ÇİĞ SÜT DESTEĞİ ALMAYAN İLLER 2009 YILINDA AĞRI, ŞANLIURFA, SİİRT, HAKKARİ, MARDİN, ŞIRNAK VE RİZE İLLERİ 2010 YILINDA AĞRI, ARTVİN, MARDİN VE RİZE İLLERİ

27 BÖLGELER BAZINDA SÜT DESTEK MİKTARLARI VE ORANLARI 2009 Yılı (000 TON) TÜRKİYE GENELİNE ORANI % 2010 Yılı (000 TON) TÜRKİYE GENELİNE ORANI % Marmara , ,28 Ege , ,44 • I Ç A NADOLU 82616, ,83 Akdeniz56611, ,21 Karadeniz2104,152804,58 Doğu Anadolu561,11721,18 Güney Doğu Anadolu110,22300,

28 DESTEKLEMELERDE BAZI TEMEL HUSUSLAR • A NAÇ SI ĞıR ' DA IŞLETME SıĞıR VARLıĞı TARIHINDE KESINLEŞECEK OLUP, ITIRAZLAR KABUL EDILMEYECEKTIR. Sığır mevcudu tarihinde E-Islah ve Türkvet kayıtlarından alınarak sabitlenecektir. Haksız ödeme oluşacak ise HAYGEM'e tarihine kadar yazılı olarak bildirilecektir. • Y ETIŞTIRICILER GEREK BU KONUDA GEREKSE DIĞER KONULARDA YOĞUN VE YAYGıN BIR ŞEKILDE BILGILENDIRILMELI VE ÇALıŞMALARLA ILGILI GEREKLI TEDBIRLER ÖNCEDEN ALMALıDıR. • Y ETIŞTIRICININ SORUMLULUĞUNA GIRMEYEN KONULARDA, YETIŞTIRICININ MAĞDURIYETI DURUMUNDA ILGILI TÜM KIŞI VE KURULUŞLARıN SORUMLU OLACAĞı, ILGILILERE DUYURULMALıDıR. • D ESTEKLEMELER KAYıT SISTEMLERINE (E-I SLAH VE T ÜRKVET ) DAYANDıRıLDıĞı IÇIN, KAYıTLARDAN SORUMLU KIŞILERIN ZAMANıNDA VE BELGEYE DAYALı OLARAK ÇALıŞMALARı, TEKRAR TEKRAR VE YAZıLı OLARAK DA HATıRLATıLMALıDıR. • E-I SLAHTAN YAYıNLANACAK OLAN YÖNLENDIRICI VE KAYıT SISTEMLERINDEKI DURUMU BELIRTEN RAPORLAR VE DUYURULAR KULLANıLARAK ÇALıŞıLMALıDıR. • Ö NCELIKLE IL / ILÇE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELI OLMAK ÜZERE, TÜM ILGILILERLE BILGILENDIRME VE EĞITIM TOPLANTıLARı YAPıLMALıDıR.

29 Teşekkür Ederim... Sadık GÜLTEKİN. Tarım DANIŞMANI Veteriner Hekim Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Sorumlu md


"Hazırlayan Tarım Danışmanı Veteriner Hekim Sadık GÜLTEKİN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları