Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENGELLİ HASTALARA YÖNELİK MEVZUAT VE DÜZENLEMELER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENGELLİ HASTALARA YÖNELİK MEVZUAT VE DÜZENLEMELER"— Sunum transkripti:

1 ENGELLİ HASTALARA YÖNELİK MEVZUAT VE DÜZENLEMELER
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DUAÇINARI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ENGELLİ HASTALARA YÖNELİK MEVZUAT VE DÜZENLEMELER Selçuk Bahçivan

2 Engelliler ile ilgili Mevzuat ve Düzenlemeler
Sunumuna İlişkin Genelge/ 47308 GENELGE 2010/79 Bilindiği üzere, 12 Eylül 2010 tarihinde "Halk Oylaması"na sunularak kabul edilen 5982 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hükümleriyle Anayasamızın 10 uncu maddesine eklenen fıkralarda yer alan; "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz." hükmü

3 ve "Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malûl ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz." hükmü ile özürlüler lehine pozitif ayrımcık içeren ayrıcalıklar tanınmasının eşitlik ilkesine aykırı olmayacağı anayasal güvence altına alınmıştır.

4 Bu itibarla, özürlü bireylerin ve özel ihtiyaç grubunda yer alan kişilerin sağlık hizmeti taleplerinin, beklentilerinin tam ve sürekli karşılanması, sağlık hizmeti talep eden özürlü kişilerin bu ihtiyaçlarının durumlarına uygun ortamlarda, hızlı, verimli ve mağdur edilmeden karşılanarak, sağlık bakım kalitesinin yükseltilebilmesine yönelik olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

5 Özürlülere yönelik sağlık hizmeti sunumunda Bakanlığımızın 2010/73 sayılı “Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırasına İlişkin Genelgesi” hükümlerine uygun olarak hareket edilecektir. 2) Özürlü sağlık kurulu raporları, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan Ek-3 sayılı formda gösterilen formata uygun olarak ve Ek-4'te yer alan Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranları Cetveli doğrultusunda yetkili hastanelerce eksiksiz ve doğru olarak düzenlenecektir.

6 3) Özürlülere yönelik sağlık hizmetlerinin verildiği sağlık kuruluşlarının iç ve dış mekanlarının mimari ve çevresel düzenlemelerine ilişkin olarak; a) Düzenlemelerin TSE Standartlarına uygun olarak yapılması, b) Ortak alanlarda ve asansörlerde her özür grubundaki kişilerin algılayabileceği şekilde yazılı, sesli ve görsel yönlendirmelerin yapılması, c) Asansör, tuvalet, lavabo, müracaat bankosu v.b. gibi ortak alanların her özür grubuna hitap edecek şekilde düzenlenmesi, tekerlekli sandalye transferini kolaylaştıracak ve tekerlekli sandalye manevrasına imkan verecek şekilde gerekli görülen alanların tutunma barlarıyla desteklenmesi suretiyle düzenlemelerin yapılması,

7 d) Görme özürlüler için ortak alanlarda takip izi oluşturulması,
e) Sağlık kuruluşlarında, özürlülerin ve yakınlarının kendilerine tanınan öncelikleri belirten tabelaların kolayca görebilecekleri yerlere asılması, söz konusu bilgilere görme özürlülerin ulaşmalarını teminen braille alfabesinin de kullanılması, Sağlanacaktır.

8 Yapılıp,yapılmadığı/Yapılmadıysa planlamaya ilişkin açıklama
Genelge Hükümleri Öngürülen Süre Açıklama Yapılıp,yapılmadığı/Yapılmadıysa planlamaya ilişkin açıklama Madde 1)Özürlülere yönelik sağlık hizmeti sunumunda Bakanlığımızın 2010/73 sayılı “Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırasına İlişkin Genelgesi “ hükümlerine uygun olarak hareket edilecektir. Sürekli Madde 2) Özürlü sağlık kurulu raporları,Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan Ek-3 sayılı formda gösterilen formata uygun olarak ve Ek-4 ‘te yer alan Özür Durumuna göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranları Cetveli doğrultusunda yetkili hastanelerce eksizsiz ve doğru olarak düzenlenecektir.

9 Madde 3)Özürlülere Yönelik sağlık hizmetlerinin verildiği sağlık kuruluşlarının iç ve dış mekanlarının mimari ve çevresel düzenlemelerine ilişkin olarak; Madde 3a) Düzenlemelerin TSE Standartlarına uygun olarak yapılması, Madde 3b) Ortak alanlarda ve asansörlerde her özür grubundaki kişilerin algılaya bileceği şekilde yazılı , sesli ve görsel yönlendirmelerin yapılması, 30 gün

10 Yapılıp,yapılmadığı/Yapılmadıysa planlamaya ilişkin açıklama
Genelge Hükümleri Öngürülen Süre Açıklama Yapılıp,yapılmadığı/Yapılmadıysa planlamaya ilişkin açıklama Madde 3c) Asansör ,tuvalet,lavabo,müracaat bankosu v.b.gibi ortak alanların her özür grubuna hitap edecek şekilde düzenlenmesi tekerlekli sandalye transferini kolaylaştıracak ve tekerlekli sandalye manevrasına imkan verecek şekilde gerekli görülen alanların tutunma barlarıyla desteklenmesi suretiyle düzenlemelerin yapılması. 45 gün

11 Yapılıp,yapılmadığı/Yapılmadıysa planlamaya ilişkin açıklama
Genelge Hükümleri Öngürülen Süre Açıklama Yapılıp,yapılmadığı/Yapılmadıysa planlamaya ilişkin açıklama Madde 3d)Görme özürlüler için ortak alanlarda takip izi oluşturulması, 180 gün Madde 3e) Sağlık kuruluşlarında, özürlülerin ve yakınlarının kendine tanınan öncelikleri belirten tabelaların kolayca görebilecekleri yerlere asılması, söz konusu bilgilere görme özürlülerin ulaşmalarını teminen braille alfabesinin de kullanılması,sağlanacaktır. 45 gün Madde 4) Sağlık kuruluşlarında özürlülerin kullandıkları araçların rahat hareket edebilmesini sağlayacak iç ve dış mimari düzenlemeler yapılacak. Madde 5) Sağlık kuruluşlarında özürlü ve yaşlı hastalara hizmet alımlarını kolaylaştıracak,işlemlerinde yardımcı olacak refakatçi personel (hostes hizmeti) temin edilecektir. 60 gün

12 Yapılıp,yapılmadığı/Yapılmadıysa planlamaya ilişkin açıklama
Genelge Hükümleri Öngürülen Süre Açıklama Yapılıp,yapılmadığı/Yapılmadıysa planlamaya ilişkin açıklama Madde 6) İşitme özürlü hastalarla iletişimi sağlamak üzere işaret dili bilen personel istihdam edilecektir. 180 gün Madde 7) Özürlü vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına kayıt ve kabul işlemleri yapılırken özel durumuna uygun şekilde gerekiyorsa oturması sağlanara işlem yapılmalıdır. Sürekli ve devamlı Madde 8) Özürlü ve kimsesiz hastaların başvurdukları sağlık kuruluşundan başka bir sağlık kuruluşuna nakli gerektiğinde,imkanlar ölçüsünde transferi sağlanacaktır. 7 gün

13 Yapılıp,yapılmadığı/Yapılmadıysa planlamaya ilişkin açıklama
Genelge Hükümleri Öngürülen Süre Açıklama Yapılıp,yapılmadığı/Yapılmadıysa planlamaya ilişkin açıklama Madde 9) Sağlık kuruluşunun otoparkında özürlü personel ve özürlü hastaların araçları için yer ayrılacak ve ayrılan yer standartlara uygun olarak işaretlenecektir. 15 gün içerisinde Madde 10) Evde bakım hizmetleri kapsamında her ilde ihtiyaca cevap verecek sayıda özürlü nakil aracı temin edilerek hizmete sunulacaktır. 90 gün içerisinde(kiralama hizmet satın alma dahil) Madde 11) Özürlülere sunulan sağlık hizmetleri konusunda ilgili personel hizmet içi eğitim programlarına alınacak ve eğitimlerin sürekliliği sağlanacaktır. İhtiyaç analizi yapılarak ilgili personele sürekli eğitim verilmesi

14 ÖZÜRLÜ KİŞİLERE YÖNELİK SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNA İLİŞKİN 07 ARALIK 2010 TARİHLİ VE SAYILI YAZI İLE YAYIMLANAN( 2010/79) GENELGE HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI VE TASKİBİNE İLİŞKİN ÇİZELGE (TAKİP FORMU) İLİN ADI MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 MADDE 6 MADDE 7 MADDE 8 MADDE 9 MADDE 10 MADDE 11

15 4) Sağlık kuruluşlarında özürlülerin kullandıkları araçların rahat hareket edebilmesini sağlayacak iç ve dış mimari düzenlemeler yapılacaktır. 5) Sağlık kuruluşlarında özürlü ve yaşlı hastalara hizmet alımlarını kolaylaştıracak, işlemlerinde yardımcı olacak refakatçi personel (hostes hizmeti) temin edilecektir. 6) İşitme özürlü hastalarla iletişimi sağlamak üzere işaret dili bilen personel istihdam edilecektir. 7) Özürlü vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına kayıt ve kabul işlemleri yapılırken özel durumuna uygun şekilde gerekiyorsa oturması sağlanarak işlemleri yapılacaktır.

16 8) Özürlü ve kimsesiz hastaların başvurdukları sağlık kuruluşundan başka bir sağlık kuruluşuna nakli gerektiğinde, imkanlar ölçüsünde transferi sağlanacaktır. 9) Sağlık kuruluşunun otoparkında özürlü personel ve özürlü hastaların araçları için yer ayrılacak ve ayrılan yer standartlara uygun olarak işaretlenecektir. 10) Evde bakım hizmetleri kapsamında her ilde ihtiyaca cevap verecek sayıda özürlü nakil aracı temin edilerek hizmete sunulacaktır. 11) Özürlülere sunulan sağlık hizmetleri konusunda ilgili personel hizmet içi eğitim programlarına alınacak ve eğitimlerinin sürekliliği sağlanacaktır.

17 Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Gereği Engelli Hastalar için Düzenleme Yapılmalıdır: Hasta koltuğu başlığı(tetiyer) arkaya katlanabilir olmalı, Engelli hastanın hasta koltuğuna oturabilmesi için hasta giriş tarafında sabit kolluk olmalı, Bir diş ünitinin arkasında en az iki metrelik mesafe bulunmalı, Ünit girişi tekerlekli sandalyenin geçişine uygun şekilde düzenlenmeli(Giriş tekerlekli sandalyenin geçebileceği genişlikte olmalı,girişte engel bulmamalıdır).

18 Personel Çağrı Zili

19 Engelli hastalarımızın hastanemize geldiğinde personelimizi çağırması için personel çağrı zili

20 Engelli Hastalarımız için, Merkezimize giriş, Engelliler için tanımlanan ayrı bir kapıdan yapılmaktadır. Ayrıca, engelli hastalarımız için araç park yeri düzenlemesi yapılmıştır.

21 Görme Engelli Hastalarımız için, girişlerde zeminde hissedilebilir yönlendirme işaretleri döşenmiştir.

22 Görme engelli ve diğer engelli hastalarımız için, hastanemizin yerleşim planının yer aldığı kabartmalı ( Braille alfabesi) ve renkli kat panaoları hastanemizin iki giriş kapısına yerleştirilmiştir.

23

24 Ön kapı girişi kat yerleşim planı

25

26 Hasta haklarının yer aldığı braille alfabesi ile yazılan pano

27

28 Engelli WC: Standartlara uygun ve engelli girişine yakın bir mevkide yer almaktadır.

29 Engelli Asansörü: Asansörümüz katlara geldiğinde sesli uyarı sistemi ve tuşlarda yer alan braille alfabesi ile engelli hastalarımıza hizmet vermektedir.

30 Engelli hastalarımız için klinik girişine ve hasta kabul masasına kadar döşenen hissedilebilir engelli yürüme bantları.

31 Engelli yürüme bantları Engelli Kliniği girişine kadar tanımlanmıştır.

32 Engelli Hastalarımız için teknoloji ve konforu bir araya getirdik.
Engelli Kliniği

33 Engelli kliniğimizde, hastalarımızın klostro fobi ve dentafobilerini yenerek, engelsiz bir ortamda tedavileri yaptırabilmeleri için örnek bir klinik çalışması yapıldı. Bu çalışmalar kapsamında; 1- Kliniğin aydınlat masında LED aydınlatma sistemi kullanıldı. Tavanda 2 adet LED armatür ve hastanın fotöye uzandığı zaman tavana baktığında rahatlaması ve dentafobi ve klostrofobisini atabilmesi için tavana LED armatürlerden gökyüzü ışıklandırması yapıldı. 2.Kliniğe giren hastaların rahat bir ortama girmeleri psikloljik olarak rahatlık hissi vereceğinden klinikte malzemelerin dağınık olmaması, fazla dolap vs. bulunmaması için ünit rengine uygun klinik dolapları kullanıldı. Renk uyumu için zemin döşemesi ve perdeler uyumlu olarak tasarlandı.

34 3- Klinikte kullanılan ünitler engelli hastaların tekerlekli sandalye ile tedavisine imkan sağlayacak esnekliğe sahiptir. 4- Diş kliniklerinin en büyük sıkıntısı olan elektrik ve su tesisatlarının bağlantısından

35 Klinik Çalışanlarının Koruyucu Ekipman ve Hijyen malzemelerini kolayca ulaşmaları düşünülerek ihtiyacı olan malzemeleri tek yerden almaları için tasarlanmıştır.

36 Dolap içersine yerleştirilen malzemeler klinik çalışanları tarafından hijyen koşullarda ve düzen içerisinde kullanılmaktadır. Dolap içerisinde ; Hasta önlüğü-maske-eldiven-z peçete-bardak bulunmaktedır.

37

38 BENİ SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN 
Teşekkürler


"ENGELLİ HASTALARA YÖNELİK MEVZUAT VE DÜZENLEMELER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları