Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REKLAMCILIK-ÜRÜN YERLEŞT İ RME Hafta VI. Ürün Yerleştirme Konulu filmlerde markalı bir ürünün (örnegin otomobil) ya da ürüne iliskin reklamın (örne ğ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REKLAMCILIK-ÜRÜN YERLEŞT İ RME Hafta VI. Ürün Yerleştirme Konulu filmlerde markalı bir ürünün (örnegin otomobil) ya da ürüne iliskin reklamın (örne ğ."— Sunum transkripti:

1 REKLAMCILIK-ÜRÜN YERLEŞT İ RME Hafta VI

2 Ürün Yerleştirme Konulu filmlerde markalı bir ürünün (örnegin otomobil) ya da ürüne iliskin reklamın (örne ğ in ma ğ aza tabelası) yer alması, televizyon programlarında sunucunun markalı bir ürün (örne ğ in içecek sişesi) taşıması gibi yollarla reklam oldu ğ u belirtilmeden yapılan reklam.

3 Ürün Yerleştirme Ürün yerlestirme ya da tam adıyla marka yerleştirme marka adının, ambalajının, logosunun ya da di ğ er tescilli ticari mallarının sinema filmlerine, televizyon programlarına, edebiyat eserlerine ya da müzik kliplerine dahil edilmesidir.

4 Ürün Yerleştirme Ürün yerleştirme, ürünün üreticisi ile filmin yapımcısı arasındaki karşılıklı ve faydalı ilişki anlamına gelmektedir. Sinema filmleri ve di ğ er araçlardaki ürün yerleştirmeler; ◦ Bedeli ödenen yerleştirmeler, sette kullanılmak üzere tedarik edilen ücretsiz ürünler Ya da ◦ Oyuncu-set ekibinin kişisel tercihleri sonucu sa ğ lanılan ürünler olabilir.

5 Ürün Yerleştirme Temel olarak ürünün filme girmesinin iki şekli vardır: ◦ Yaratıcı ortamda ürün yerleştirme ◦ Do ğ al ortamda ürün yerleştirme

6 Ürün Yerlestirmenin Tarihsel Gelişimi Bugünkü ürün yerleştirme kavramıyla bire-bir örtüşmese de aynı paralelde görülebilecek ürün yerleştirme olgusu 1550’lere dek uzanmaktadır. İ talyan tarihçi Prof.Dr. Alessandro Giannatasio, bir araştırmasında sözü geçen dönemin Venedikli ressamlarının tablolarına toplumun üstünlü ğ ünü sembolize eden objeler koydu ğ unu saptamıştır. Örne ğ in, Paolo Veronese, müthiş gösterişli roplar (ço ğ u tek parça olan kadın giysisi) ve elbiseler giyen insanlar resmetmiştir. Tablolara yerleştirilen gösterişli roplar bizi sembolik tüketim kavramına ulaştırmaktadır. Sembolik tüketim, ürünlerin kısmen de olsa sembolik de ğ erlerine göre de ğ erlendirilip, satın alınması ve tüketilmesi olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu resimlerle de üst sınıf burjuvalara dahil olmak için bu tarz kıyafetlere sahip olunması gerekti ğ i mesajı verilmektedir.

7 Ürün Yerlestirmenin Tarihsel Gelişimi Ürün yerlestirmenin kökleri 1930’larda Amerikan sigara isletmelerinin film yıldızlarına ve spor kahramanlarına markalarını onaylamaları için para ödedikleri zamana dayanmaktadır.

8 Ürün Yerlestirmenin Tarihsel Gelişimi Reklamcıların; ünlülerin yasam biçimlerinin, kitlenin tüketimi üzerinde büyük öneme sahip oldu ğ unu anlamalarıyla 30’lu yılların ilk yarısına denk gelmektedir. Örnegin 1934 tarihli komedi klasi ğ i “Bir Gecede Oldu-It Happended One Night” filminde, Clark Cable’ın gömle ğ inin altında atlet giymedi ğ nin beyazperdede görünmesiyle, atlet satısında büyük düşüş yaşanmıstır. Filmdeki bu sahnenin yol açtıklarından sonra prodüktörler ilk kez sinema filmlerinin böyle bir etkisi oldu ğ unu fark etmişlerdir.

9 Ürün Yerlestirmenin Tarihsel Gelişimi Bir sinema yıldızının markalı bir ürünü kullandı ğ ı ilk belgelenmiş filmde izleyiciler Warner Brothers draması olan 1945 tarihli Mildred Pierce filminde Joan Crowford’u bir Jack Daniels viskisi yudumlarken izlemiştir. 1951 tarihli “Afrika Kraliçesi-African Queen” filminde içilen Gordon’s Gin bilinen ilk profesyonelce ürün yerleştirmelerden birisidir. 1955 tarihli “Asi Gençlik-Rebel Without a Cause” filminde, James Dean’ın saçını taradıgı Ace Comb marka taraklar, filmle birlikte satıs patlaması yapmıstır.

10 Ürün Yerlestirme Geçmiş yıllardaki filmlerde ürün yerleştirme, ürünü gösterme, adının anılması ya da yıldız tarafından kullanımı olarak algılanmaktayken bugün bu kavram ürünün bir karakter olarak senaryoya yedirilmesi biçimini almıştır.

11 Ürün Yerlestirme Örnegin 2004 yapımı “Kara Kaplı Defter-Little Black Book” filminde palmOne marka avuç içi bilgisayarı, filmin en çok görünen ve ismi geçen ‘oyuncularından’ birisidir. Hatta filmin bir sahnesinde cihazın kullanımı görsel olarak izleyicilere tanıtılmaktadır. Firmanın açıklamasında bu filmle toplumun el bilgisayarlarına bakısının de ğ iştigi ve bu cihazın yalnızca iş insanlarının kullandı ğ ı bir araç olmaktan çıkmaya başladı ğ ı söylenmektedir.

12 Ve di ğ erleri… “ İ talyan isi-Italian Job” (2003) filmindeki BMW-Mini Cooper model arabalar filmdeki büyük soygunu gerçekleştirebilmek için önemliydiler. “Gelece ğ e Dönüs-Back to the Future” (1985-1989-1990) üçlemesinde GMC-Delorean model otomobil aynı zamanda bir zaman makinesidir. Brian De-Palma’ın bilimkurgu filmi “Mission to Mars-Görev Mars” (2000) da Dr. Peppers gazozu, uzay meki ğ indeki hava deli ğ ini bulmak için kullanılarak kritik bir görev üstlenmektedir.

13 Ürün Yerleştirme İ letişim Süreci

14 Ürün Yerleştirmede Kullanılan Araçlar Sinema Televizyon programları  Survivor  American idol  Friends Bilgisayar oyunları  Ford Racing adlı oyunda yalnız Ford otomobilleri kullanabiliyor  FIFA 2005’de Adidas, Toshiba ve Fourfourtwo dergisinin pankartlarını görülebiliyor  The Sims adlı oyunda isterseniz McDonald’s restoranlarında çalışılabiliyor

15 Ürün Yerleştirmede Kullanılan Araçlar Şarkı ve Video Klipler  Sting “Desert Rose” – Jaguar  Celine Dion - Chrysler Group  Run DMC (Raising Hell-My Adidas) Roman ve Öyküler ◦ Fay Weldon (2001) “Bulgari Ba ğ lantısı-The Bulgari Connection”  Bulgari ◦ Dan Brown (2009) “Kayıp Sembol-Lost Symbol”  Iphone  Blackburry Robin S. Sharma (2005) “Ferrari’sini Satan Bilge”  Ferrari

16 Sting “Desert Rose

17 Ürün Yerleştirmede Kullanılan Araçlar Tiyatro ve Opera Eserleri Karikatürler

18 Ürün Yerleştirme Türleri B. Oliver’a (1986) göre: ◦ Yaratıcı ortamda ürün yerleştirme ◦ Do ğ al ortamda ürün yerleştirme Shapiro’ya (1993) göre: ◦ Açıkça gösterme ◦ Kullanım yönü gösterme ◦ Sözlü atıf ◦ Sözlü atıf ve kullanım

19 Türkiye’de Ürün Yerleştirme Uygulamaları 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlar hakkında kanunun reklamları düzenleyen 21. maddesi şöyledir: “Reklamlar programlar arasına yerleştirilir. Programın bütünlü ğ ü, de ğ eri ve hak sahiplerinin hakları zedelenmeyecek biçimde bir program içine de yerleştirilebilir. Her türlü yayında gizli reklam yapılması yasaktır. “

20 Türkiye’de Ürün Yerleştirme Uygulamaları Türkiye’de ürün yerleştirme yasal olarak tanımlanmamıştır. Türkiye’de televizyon ve sinema dahil ürün yerleştirme uygulamasına imkan veren yasal zemin yoktur.

21 Türkiye’den Çeşitli Örnekler ◦ G.O.R.A.  Avea  Samsung  Yeni rakı  Kütahya porselen  J&B  Yedigün ◦ Bir İ stanbul Masalı  Fiat ◦ Kurtlar Vadisi  Romanson  Siemens ◦ Asmalı Konak  Siemens c55  Toyota  Nissan  Anadolu hayat  Nesfit


"REKLAMCILIK-ÜRÜN YERLEŞT İ RME Hafta VI. Ürün Yerleştirme Konulu filmlerde markalı bir ürünün (örnegin otomobil) ya da ürüne iliskin reklamın (örne ğ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları