Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Ulusal Ajans Ulusal Ajans Eğitim ve Kültür.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Ulusal Ajans Ulusal Ajans Eğitim ve Kültür."— Sunum transkripti:

1 1 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Ulusal Ajans Ulusal Ajans Eğitim ve Kültür

2 2 Programlar  Genel Eğitim SOCRATES  Mesleki Eğitim LEONARDO DA VINCI  Gençlik YOUTH

3 Eğitim ve Kültür 3 GENEL EĞİTİM - SOCRATES Alt Programlar  Okul Eğitimi Comenius  Yüksek Öğretim Erasmus  Yetişkin Eğitimi-Yaygın Eğitim Grundtvig  Avrupa Dilleri Eğitimi Lingua  Eğitimde Bilgi Teknolojileri Minerva

4 Eğitim ve Kültür 4 MESLEKİ EĞİTİM-LEONARDO Alt Programlar  A Tipi Projeler  B Tipi Projeler  C Tipi Projeler

5 Eğitim ve Kültür 5  Avrupa İçin Gençlik Eylem 1  Avrupa Gönüllü Hizmeti Eylem 2  Gençlik Girişimleri Eylem 3  Ortak eylemler Eylem 4  Destek Faaliyetleri Eylem 5 GENÇLİK -YOUTH Alt Programlar

6 Eğitim ve Kültür 6 Programların Hedefi Nedir ?  AB Tarafından yürütülen en büyük parasal kaynaklı programlardan biri olan AB Eğitim ve Gençlik programları, eğitim ve öğretim alanında bir Avrupa İşbirliği Alanı kurarak, 2010 yılına kadar ‘Bilgi Avrupası’nı oluşturmayı ve  Avrupa’yı dünyanın en rekabetçi ve dinamik bilgiye dayalı ekonomisi haline getirmeyi hedeflemektedir (Lizbon Deklarasyonu).

7 Eğitim ve Kültür 7 Programların Araçları Çok uluslu ortaklıkların oluşturulması, Yeni sistemlerin araştırılması ve geliştirilmesi, Yeni yaklaşımları hedefleyen eğitim ve öğretim projelerinin üretilmesi ve uygulanması, Yurtdışı eğitim fırsatlarının sağlanması.

8 Eğitim ve Kültür 8 Programların Evreleri Programların geçmişi 80’li yıllara uzanmaktadır. 1995-1999 tarihleri arasında I. Safha. 2000-2006 tarihleri arasında II.Safha.

9 Eğitim ve Kültür 9 Türkiye’nin Katılımı Türkiye programlara II. Safhanın ortasında katılmıştır. Programların III. Safhası, 2007-2013 döneminde uygulanacaktır.

10 Eğitim ve Kültür 10

11 Eğitim ve Kültür 11 Kronoloji Aralık 1999 Helsinki Zirvesi Temmuz 2002 Türkiye’nin Topluluk Programlarına Katılımı Hakkında Çerçeve Anlaşma Aralık 2002 Hazırlık Anlaşmaları Ağustos 2003 Kanun Nisan 2004 Tam Katılımı Düzenleyen Mutabakat Zaptı

12 Eğitim ve Kültür 12 Programların Genel ve Ortak Özellikleri-1 Yardım veya kredi programı değildir. Ortaklık programıdır. AB ile Ülkemiz arasında ortaklaşa oluşturulan bütçeden yararlanıcı kişi ve kuruluşlara destek olarak verilmektedir. Masrafların tümünün karşılanması gibi bir hedef yoktur. Kurumsal başvuru esastır.

13 Eğitim ve Kültür 13 Her programda nüfusun dezavantajlı kesimleri önceliklidir. Her programın ve alt programın kendine özgü ve esnekliği son derece kısıtlı kuralları vardır. Proje müracaatları yılın belirli günlerinde yapılmaktadır. Çoğunlukla 3 veya daha fazla ülkeden ortaklar bulunması zorunluluğu vardır. Programların Genel ve Ortak Özellikleri-2

14 Eğitim ve Kültür 14 Uygulama Merciine Göre Proje Türleri Komisyon Merkezli Ülke Merkezli Komisyon / Ülke Merkezli Ulusal Ajans

15 Eğitim ve Kültür 15 Kimlere Hitap Ediyor? Öğretmenler Eğitim idarecileri Karar vericiler Öğrenciler Yetişkinler Çıraklar Örgün eğitim dışında kalan gençler Engellilere ve dezavantajlı gruplar

16 Eğitim ve Kültür 16 Ulusal Ajans-1 Tanım: Katılımcı ülkelerin AB Eğitim ve Gençlik Programlarından yararlanmasını sağlamak üzere ülkelerinde kurdukları ve ilgili taraflar ile işbirliği içinde programlardan yararlanma faaliyetlerini organize ve koordine eden uygulama birimi Yasal Dayanak: Türk Ulusal Ajansı, 6 Ağustos 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun ile Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nın ilgili kuruluşu olarak ihdas edilmiştir.

17 Eğitim ve Kültür 17 Ulusal Ajans-2 Görevleri-1 AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ülke çapında tanıtılması, Katılım şartları, başvuru ve seçilebilirlik konularında bilgi sağlanması, Tahsis edilen kaynakların muhasebesi için gerekli sistemin kurulması ve işletilmesi,

18 Eğitim ve Kültür 18 Ulusal Ajans-3 Görevleri-2 Proje sahipleri ile sözleşmelerin imzalanması ve gerekli ödemelerin yapılması, Başvuruların kabul edilmesi ve değerlendirilmesi ve uygulanmasının izlenmesi, Başarılı uygulamaların ülke içinde ve dışında yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması.

19 Eğitim ve Kültür 19 Devlet Planlama Teşkilatı Yüksek Planlama Kurulu Para, Kredi ve Koordinasyon Kurulu Ekonomik ve Sosyal Konsey Müsteşarlık ABEGPM-Ulusal Ajans (İlgili Kuruluş)

20 Eğitim ve Kültür 20 İlgili Taraflar AB KOMİSYONU: (Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü) KATILAN ÜLKELER Ulusal Otorite : Karar Alma Organı- Yönlendirme ve İzleme Komitesi Ulusal Ajans: Uygulama Birimi Yararlanıcılar: Kamu kuruluşları, kamu ve özel eğitim kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, meslek ve gençlik kuruluşları

21 Eğitim ve Kültür 21 Programların Yönetimi AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) İş Programı Yürütme Anlaşması İş programında Yer alan hususlar ULUSAL OTORİTE Başbakan Yardımcısı / Devlet Bakanı Yürütme ve İzleme Komitesi AB Komisyonu Ülke Merkezli faaliyetler / önlemler’e ilişkin Anlaşmalar Mali Yönetim Kuralları

22 Eğitim ve Kültür 22 Ulusal Ajansın Yapısı Bakan Komite ABEGPM (Ulusal Ajans) Danışma Kurulu GENÇLİKLEONARDOSOCRATES DESTEK BİRİMLERİ

23 Eğitim ve Kültür 23 Organizasyon Şeması

24 Eğitim ve Kültür 24 Personel Durumu Başk.Huk. Müş. Genel Koord. KoordUzmanB.G.Sekr. Toplam Başkanlık11---114 Socrates-13132120 LdV-1293116 Gençlik-1-93114 Destek Birimleri --2410-16 1373519470

25 Eğitim ve Kültür 25 Uygulama Sonuçları Hazırlık Dönemi (1 Ekim 2002-31 Mart 2004) Tam Katılım Dönemi (1 Nisan 2004-...)

26 Eğitim ve Kültür 26 Hazırlık Dönemi-1 AB % 80 Türkiye % 20 Anlaşmalar Socrates Leonardo da Vinci Gençlik Socrates Pilot Bu dönemde aktarılan kaynağın Eylül 2004 itibarıyla 2,7 Milyon €’a tekabül eden % 72’ si kullanılmıştır.

27 Eğitim ve Kültür 27 Hazırlık Dönemi-2 € Öngörülen AB kaynağı 4.702.000 Aktarılan kaynak miktarı 3.761.000 Kullanılan kaynak (Eylül 2004) 2.708.000

28 Eğitim ve Kültür 28 Tam Katılım Dönemi-1 Bütçe Program + İşletme Ulusal Bütçe Katılım Öncesi Fonlar

29 Eğitim ve Kültür 29 Tam Katılım Dönemi-2 Yıl Katılım Öncesi Fonlar Ulusal KatkıToplam 200414.400.000 (%78) 3.953.000 (%22) 18.353.000 200520.000.000 (%67) 10.943.000 (%33) 30.943.000 200625.000.000 (%64) 14.143.000 (%36) 39.143.000 €

30 Eğitim ve Kültür 30 2004 Bütçesi Giriş Ücreti Ulusal Katkı € Ülke Merkezli Projeler 13.734.167- İşletme Bütçesi 897.307 3.222.167 Kom. Merkezli Projeler ve Giderler 3.721.526 - TOPLAM 18.353.0003.222.167

31 Eğitim ve Kültür 31 Ülke Merkezli Projeler € Socrates6.525.296 (%48) Leonardo 4.800.000 (%35) Gençlik2.408.871 (%17) Toplam 13.734.167 (%100)

32 Eğitim ve Kültür 32 Genel Eğitim- Socrates € Comenius 1.955.477 % 30 Erasmus 4.377.376 % 67 Grundtvig 91.326 Arion 59.321 PV 41.796 Toplam 6.525.296 % 100 Hedeflenen Kullanım Oranı  % 90

33 Eğitim ve Kültür 33 Mesleki eğitim-Leonardo € A Tipi 4.800.000 Hedeflenen Kullanım Oranı% 100 2004 yılında B ve C Tipi proje alınamamıştır. 2005 yılı için - Ön teklif sayısı: 76 - Talep Tutarı: 25.000.000 €

34 Eğitim ve Kültür 34 Gençlik - Youth € Eylem I 898.123 % 37 Eylem II 862.082 % 36 Eylem III 286.737 % 12 Eylem V 361.929 % 15 Toplam 2.408.871 % 100 Hedeflenen Kullanım Oranı  % 96

35 Eğitim ve Kültür 35 Kaynak Kullanımı Toplam kaynak kullanım oranı  % 95 Toplam proje sayısı yaklaşık 440 Toplam yararlanıcı sayısı yaklaşık 6.000

36 Eğitim ve Kültür 36 2006 Hedefleri 2006 Bütçesi 39.143.000 € Hedeflenen Bütçe Kullanımı  % 100 Hedeflenen Yararlanıcı Sayısı  12.000

37 Eğitim ve Kültür 37 Programların Beklenen Katkısı İstihdamı artırmak, Verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması Eğitim kalitesini yükseltmek, Eğitim alanında yenilik transferi, Kültürler arası etkileşimin artırılması, Dil yeteneğinin geliştirilmesi, Eğitimde belge denkliğinin sağlanması.

38 Eğitim ve Kültür 38 İletişim Bilgileri Adres: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hüseyin Rahmi Sok. No:2 06680 Çankaya-ANKARA Tel : + 90 312 409 60 00 Faks : + 90 312 409 60 09 web : www.ua.gov.tr


"1 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Ulusal Ajans Ulusal Ajans Eğitim ve Kültür." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları