Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Strateji Nedir? Dersin hedeflerine ulaşmasını sağlayan; yöntem, teknik ve araç-gereçlerin belirlenmesine yön veren yaklaşımdır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Strateji Nedir? Dersin hedeflerine ulaşmasını sağlayan; yöntem, teknik ve araç-gereçlerin belirlenmesine yön veren yaklaşımdır."— Sunum transkripti:

1

2 Strateji Nedir? Dersin hedeflerine ulaşmasını sağlayan; yöntem, teknik ve araç-gereçlerin belirlenmesine yön veren yaklaşımdır.

3 Yöntem Nedir? Öğrenciyi ;belli öğretme teknikleri ve araçları kullanarak hedeflere ulaştırmak için izlenen yoldur.

4 Öğretim yöntemini gerçekleştirmede izlenen yoldur.
Teknik Nedir? Öğretim yöntemini gerçekleştirmede izlenen yoldur.

5 Sonuç olarak; Strateji Yöntem Teknik

6 GRUPLA ÖĞRETİM STRATEJİLERİ
SUNUŞ STRATEJİSİ BULUŞ STRATEJİSİ ARAŞTIRMA-İNCELEME STRATEJİSİ İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME

7 SUNUŞ STRATEJİSİ NEDİR?
Eğitim durumunda hedef davranışlarla ilgili tutum ve becerileri kazandırmak üzere daha önceden hazırlanan bilgilerin dinleyici durumunda olan öğrenci veya öğrenci grubuna aktarılmasıdır.

8 SUNUŞ STRATEJİSİ HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?
Açıklamanın gerektiği her durumda, Öğrenmeyi kalıcı ve sağlam temeller üzerine kurmada, Zaman ve emek bakımından ekonomiklik arandığında kullanılır.

9 SUNUŞ STRATEJİSİ KULLANILIRKEN
Öğretmen ile öğrenciler arasında etkileşim olmalıdır. Sunulan bilgiler bol örneklerle desteklenmelidir. Aşamalık ilkesi uygulanır.

10 BULUŞ STRATEJİSİ NEDİR?
Öğretmenin rehberliğinde,öğrencilerin konuyu kendi kendilerine öğrenmeleri stratejisidir.

11 BULUŞ STRATEJİSİ Öğrenci merkezlidir.
Öğrenciler işlenen konu ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olmalıdırlar.

12 ARAŞTIRMA-İNCELEME STRATEJİSİ NEDİR?
Öğretmen danışmanlığında , öğrencilerin araştırma yaparak kendi kendilerine öğrenmeleri stratejisidir.

13 ARAŞTIRMA-İNCELEME STRATEJİSİ
Öğrenci merkezlidir. Öğretmen öğrencilere rehberlik yapar. Üst düzeyde bilgi ve beceri gerektirir. Bu yolla, sadece o konu ile ilgili problem değil gelecekte karşılaşılacak problemlerin de adım adım nasıl çözüleceğini öğrenilir.

14 Sunuş Stratejisi Bilişsel Duyuşsal Devinişsel Bilgi Alma Uyarılma
STRATEJİLER ALAN BASAMAK Sunuş Stratejisi Bilişsel Duyuşsal Devinişsel Bilgi Alma Uyarılma Buluş Stratejisi Kavrama,Analiz, Değerlendirme Tepkide Bulunma Araştırma inceleme yoluyla Tüm Basamakları Örgütleme

15 ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ NEDİR?
Öğrencilere dersin hedef davranışlarına uygun olarak gerçek bir olayın sunulup bu olayla ilgili olarak öğrencilerin tartışma ve yorum yapmalarını içeren bir öğretim yöntemidir.

16 ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ FAYDALARI Öğrenci merkezlidir.
Öğrenciler bildiklerini ve kavradıklarını gerçek bir duruma uygulama şansına sahip olurlar, Tüm öğrencilerin tartışmalara katılması sağlanır, Bir problemi çözmeyi,analiz edip sonuca ulaşmayı öğrenirler.

17 ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ Dikkat edilecek hususlar;
Öğrencilerin seviyelerine ve olgunluk düzeylerine uygun bir örnek olay oluşturulmalı, Örnek olay öğrenciler tarafından iyice anlaşılmalı,

18 ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ Dikkat edilecek hususlar;
Olayın istenilen yönde tartışılmasına yarayacak kilit sorular hazırlanmalı Olayın tüm olarak değerlendirilmesi yapılmalı Öğrencilerin tecrübeleri değerlendirmelerine yardım edilmeli

19 ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ SINIRLILIKLARI Uzun zaman alır,
Öğretmenin önceden çok iyi hazırlanmasını gerektirir. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.

20 ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ SINIRLILIKLARI
İncelenmesi düşünülen olaya tam olarak uyan bir örnek olay yazmak bazen güç olabilir. Tartışmaları yönetme ve değerlendirmede zorluklarla karşılaşılabilir.

21 ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ Örnek Olay Türleri 1)Genel Biçim Olarak Örnek Olay
2)Sunuş Biçimi Olarak Örnek Olay

22 Genel Biçim Olarak Örnek Olay
a)Tüm metin Öğrencinin ihtiyaç duyacağı bütün bilgileri içerir Öğrencinin diğer kaynaklara başvurmasına gerek kalmaz

23 Genel Biçim Olarak Örnek Olay
b)Kısaltılmış örnek olay Metin birkaç sayfa yada bir paragrafla sınırlıdır Metinin kısa olması nedeniyle çözümler çok sınırlı olabilir Tek sorunla uğraşılır yada sınırlı seçeneği içeren bir senaryo üzerinde çalışılabilir.

24 Genel Biçim Olarak Örnek Olay
c)Düzensiz Örnek Olay Öğrencilere gereksinim duydukları tüm bilgiler bir örnek olayla düzensiz olarak verilir. Öğrenciler örnek olayı anlamlı bir bütün haline getirirler ve sonra sorunu çözerler.

25 Genel Biçim Olarak Örnek Olay
d)Eksik metin Öğrencilere sınırlı bilgiler verilir. Öğrenciler sorunun çözümü için gerekli bilgiyi öğretmenden istemelidir. Öğretmen öğrenciler istemedikçe bilgi vermemelidir. Burada analiz etme,sorun çözme,doğru soru sorma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.

26 Genel Biçim Olarak Örnek Olay
e)Etkileşim Durumu Öğrencilere eksik bilgiler verilir Öğrenciler gereksinim duydukları ek bilgileri , gerekli kişi ve kurumlara başvurarak toplarlar

27 Genel Biçim Olarak Örnek Olay
f)Birbirini izleyen örnek olaylar Öğrenciye örnek olayla ilgili bilgi parçacıkları her basamak işlendikten sonra sunulmalıdır. Öğrencilere ek bilgi isteyip istemedikleri sorulmalı, isterlerse gereği kadar bilgi verilmelidir.

28 Sunuş Biçimi Olarak Örnek Olay
Örnek olaylar sözlü ,oyunla, filmle, slaytla, resimle sunulur. Böylece ders daha ilginç hale gelir. Örnek olay ilginç bir yerinden kesilerek öğrencilere sorular yöneltilir(Niçin,siz olsaydınız ne yapardınız vs.).

29 ÖRNEK OLAY UYGULAMASI Endüstri meslek lisesinde öğretmensiniz. Atölyede kumanda devreleri yaptırıyorsunuz. Derse girerken sesini açık unuttuğunuz telefonunuz çalıyor ve görüşmenizi yapmak üzere dışarıya çıkıyorsunuz.Bu sırada sınıftaki öğrencilerden biri kumanda devresi yapmakta olan diğer arkadaşına şaka yapmak için şalteri kaldırıyor,onu çarpılma tehlikesiyle yüzyüze getiriyor.Tam o sırada içeriye giriyorsunuz ve olayı farkediyorsunuz.

30 İŞ BAŞINDA EĞİTİM Öğrenici;çalışma ortamında, atölyede, tezgah arkasında,makine başında eğitilerek,sonuçta işiyle baş başa kaldığında yüz yüze geleceği pek çok soruna çözüm bulması amacıyla kullanılır.

31 1)İyi bir öğretici seçimine,
İŞ BAŞINDA EĞİTİM Bu yöntemin başarısı; 1)İyi bir öğretici seçimine, 2)Tamamlayıcı öğretim materyalleri olarak “öğretim yapraklarının” hazırlanmasına bağlıdır.

32 Öğretici Seçimi Öğretici; Öğreticilik konusunda eğitim görmüş olmalı,
İşi öğretecek kadar iyi bilmeli, İşi normal bir hızda ve uygun biçimde gerçekleştiren kişi olmalı, Sistemli çalışma alışkanlığına sahip olmalı,

33 Öğretim Yapraklarının Hazırlanması
İş yaprağı Karışık bir işin basamaklarını gösterir.İşe ilişkin tüm ayrıntıları,çizim ve şekilleri kapsar.

34 İŞ YAPRAĞI İş Yaprağı İş No:2 Yaprak No:1 Elektrik devreleri
İşin İsmi: Avometre ile direnç ölçülmesi Amaç: Bu işi yapan öğrenci avometre ile direnç ölçebilir. Araç-Gereçler 1-Bir adet direnç 2-Bir adet avometre İşlemler 1-Avometre ayarlarının yapılması 2-Avometre ile direnç ölçümünün yapılması Sorular:…………………………………………...……

35 Öğretim Yapraklarının Hazırlanması
İşlem yaprağı İşin bir basamağı yada işlemi ile sınırlıdır. Tek işlemin “nasıl” yapılacağını anlatır.

36 İŞLEM YAPRAĞI İşlem yaprağı Ünite No:5 Yaprak No:1 Elektrik devreleri
İşin İsmi:Avometre ile direnç ölçmek Amaç:Bu işi yapan öğrenci avometre ile direnç ölçebilir. Basamaklar: 1-Avometre direnç kademesini en üst seviyeye getiriniz. 2-Test uçlarını kısa devre ediniz. 3-İbre sıfırı gösterinceye kadar avometreyi ayarlayınız. 4-Test uçlarına ölçülecek direnci bağlayınız. Özel Direktifler:İyi okuma yapılmaması durumunda,komitatörün kademesi küçültülmelidir.

37 Öğretim Yapraklarının Hazırlanması
Bilgi yaprağı Bir işin yapımı için temel tanıtıcı bilgileri kapsar.

38 BİLGİ YAPRAĞI Bilgi Yaprağı Ünite No: 5 Yaprak No: 1
Elektronik laboratuarı Konu:Kondansatörün Tanıtılması Kaynak ve Öneriler: Elektronik iş ve işlem yaprakları-1 Bilgi-Muhteva: Kondansatörler,iki iletken arasına bir yalıtkan maddenin konulması ile meydana gelir.Her iki plakadada eşit miktarda ve çok sayıda elektron vardır.Kondansatörü şekilde görüldüğü gibi bir bataryaya bağlayalım.Bataryanın pozitif kutbu “a”plakasının elektronlarını kendisine çeker.Bataryanın negatif kutbu “b” plakasının elektronlarını

39 BİLGİ YAPRAĞI bastırır.Batarya devreden bir “I”
şarj akımı akıtır.Kondansatör bu akımla dolar. Sorular: 1- Birbirine karşı konmuş iki metal plakaya DC gerilim uygulandığında devreden niçin devamlı akım akmaz? 2- Kondansatör nedir? Öğrencinin Adı ve Soyadı:

40 Öğretim Yapraklarının Hazırlanması
Değerlendirme yaprağı Nelerin ne kadar kazanıldığını anlamaya yarar.

41 DEĞERLENDİRME YAPRAĞI
Değerlendirme Ünite No: 5 Yaprağı Yaprak No: 1 Elektrik devreleri Konu:Avometre ile direnç ölçülmesi Problemler: 1)Avometre ile direnç ölçmeden önce yapılması gerekenler nelerdir? 2)Avometre ile direnç ölçümünde nelere dikkat edilir? Kaynaklar:Elektronik iş ve işlem yaprakları-1 Sayfa:24,Avometre ile direnç ölçme işlem yaprağı Çözüm ve Sonuçlar:…………………. Öğrencinin Adı ve Soyadı:…………..

42 İŞ BAŞINDA EĞİTİM Faydaları:
Öğrenici işte ve iş yerinde deneyim kazanır. İşi bizzat yaparak gerektiği biçimde öğrenir. Bilgi ve beceriyi birlikte kullanma imkanına sahip olur.

43 İŞ BAŞINDA EĞİTİM Sınırlılıkları:
Öğrenciler çoğunlukla,işi tecrübeli işçiler kadar hızlı yapabilmek için iş güvenliğine önem vermezler. Eğer iş,düzenleme yada düşünmeyi gerektirmiyorsa o iş gelişigüzel öğrenilmekte ve bu davranış haline dönüştürülebilmektedir.

44 İŞ BAŞINDA EĞİTİM Sınırlılıkları:
Bazen öğreticiler bu eğitimi normal çalışma düzeninin bozulması olarak görebilirler. Öğretimden çok üretim üzerinde durulabilir.

45 İŞ BAŞINDA EĞİTİM ! Bu eğitimin tamamlanması durumunda bile öğrencinin izlenmesi gerektiği unutulmamalıdır. ! Öğrenici sürekli bir öğrenme içinde olması gerektiğini bilmeli ve istediği an öğreticiye başvurabileceğinin güvencesini duymalıdır.

46 EKİPLE ÖĞRETİM Öğretim ile ilgili tüm etkinliklerin iki veya daha fazla öğretmen tarafından yerine getirilmesidir. Öğrencilere,en uygun öğretim elemanları aracılığı ile derslerin işlenmesini sağlamak amaçlanır

47 EKİPLE ÖĞRETİM Öğretmenlerden en verimli şekilde faydalanmayı amaçlar.
Öğretmenler arasında işbirliğini geliştirir. Öğretmenlerin kendi alanlarında uzmanlaşmasını sağlar.

48 EKİPLE ÖĞRETİM İki uygulama alanı vardır:
1) Hiyerarşik (Aşamalı) Düzen 2) Sinerjik (İşbirliğine Dayalı) Düzen

49 EKİPLE ÖĞRETİM Hiyerarşik (Aşamalı) Düzen
Öğretmenler arasında bir hiyerarşi vardır. Tecrübeli ve tecrübesiz öğretmenler vardır. Öğretmenlerden biri liderdir.

50 EKİPLE ÖĞRETİM 2) Sinerjik (İşbirliğine Dayalı) Düzen
Lider öğretmen bulunmaz. Tüm öğretmenler eşit sorumluluklara sahiptir.


"Strateji Nedir? Dersin hedeflerine ulaşmasını sağlayan; yöntem, teknik ve araç-gereçlerin belirlenmesine yön veren yaklaşımdır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları