Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA YURT MADENCİLİĞİNİ GELİŞTİRME VAKFI EĞİTİM SEMİNERİ Kasım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA YURT MADENCİLİĞİNİ GELİŞTİRME VAKFI EĞİTİM SEMİNERİ Kasım."— Sunum transkripti:

1

2 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA YURT MADENCİLİĞİNİ GELİŞTİRME VAKFI EĞİTİM SEMİNERİ Kasım 2010 İZZETTİN YURTOĞLU izzettinyurtoglu@ogm.gov.tr KADASTRO VE MÜLKİYET DAİRESİ BAŞKANLIĞI MADEN İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ kdm04@ogm.gov.tr

3 MADEN İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  Maden Arama  Maden İşletme  Maden Tesis ve Altyapı Tesis  Hammadde Üretim  Rehabiliteye Hazırlık Maksatlı Dolgu İzni  Muhafaza Ormanlarında Ruhsat ORMAN KANUNU’NUN 16 NCI MADDESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA

4 YÜRÜRLÜKTE OLAN YÖNETMELİKLERİMİZ  Orman Kanunun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği (30.9.2010 tarih ve 27715 sayılı Resmi Gazete) (16 maddeye istinaden verilen izinler)  Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik (22.3.2007 tarih ve 26470 sayılı Resmi Gazete) (17-18 maddeye istinaden verilen izinler) ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA

5 ORMAN KANUNUNUN 17 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI Başkanlığımızca Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği’nin Taslağı hazırlananmış olup, Başkanlığımız web sayfasından görüşlere açılmıştır. GÖRÜŞLERİNİZİ BEKLİYORUZ… ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA

6 ORMAN KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ (ORKABİS) ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA  Başkanlığımızca tasarlanan ve tüm teşkilatımızca halihazırda kullanılmakta olan ORKABİS ile talep edilen izin alanları, kullanımda olan izin alanları, iptal edilen izin alanları ile ilgili sözel ve sayısal bilgilerin tutulduğu bir programdır. Bu programda talep edilen alanın uluslar arası güncel harita üzerine izdüşümü sağlanarak arazinin durumu hakkında daha ayrıntılı kararlar verilebilmektedir.  Yakın zamanda e-Devlet kapısı üzerinden izin başvuruları alınmaya başlayacak olup, e-Devlet kapısı üzerinden talep sahiplerinin izinleri hakkında bilgi almasına olanak sağlanacaktır.

7 YETKİLENDİRME NOT: Orman Kanununun 16 ncı maddesine göre kısıtlı alanlarda talep edilen izinler Bakan onayına tabidir. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA

8 KISITLI ALANLAR  Muhafaza ormanları,  Gen koruma alanları,  Tohum meşcereleri,  Orman içi dinlenme yerleri  Endemik ve korunması gereken nadir ekosistem alanları  Muhafaza ormanları,  Gen koruma alanları,  Tohum meşcereleri,  Orman içi dinlenme yerleri  Endemik ve korunması gereken nadir ekosistem alanları ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA

9 KISITLI ALANLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA

10 İZİN TALEPLERİNDE VERİLECEK DİLEKÇEDE BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR  Ruhsat sahibi yada kanuni vekili tarafından yazılmalı  Dilekçe kanuni vekil tarafından yazılmış ise muhakkak vekaletname ve imza sirküleri dilekçe ekine konulmalı  Dilekçede izin talep edilen yerin; İli İlçesi Köyü Mevkii Yüzölçümü Maden Cinsi Talebin amacı Belirtilmelidir.  İzin başvurusu ruhsat sahibi veya kanuni vekili tarafından yapılır. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA

11 KAZI GEREKTİRMEYEN MADEN ARAMA Maden ruhsat sahalarında prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik araştırma gibi herhangi kazı gerektirmeyen aramalar BEDELSİZ İSTENİLEN BELGELER  Dilekçe  Ruhsat  Ruhsat alanını gösteren 1/25000 ölçekli harita (4 takım) İSTENİLEN BELGELER  Dilekçe  Ruhsat  Ruhsat alanını gösteren 1/25000 ölçekli harita (4 takım) ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA

12 KAZI GEREKTİREN MADEN ARAMA Maden ruhsatlı sahaların orman sayılan alanlara denk düşen kısımlarında yarma, galeri, kuyu, sondaj gibi fiziki müdahale yapılarak oluştuğu yöntemler kazı gerektiren aramalar İstenilen belgeler  Dilekçe  Ruhsat  Ruhsat alanını gösteren 1/25000 ölçekli harita  Meşcere haritası  Vaziyet planı  Koordinat özet çizelgesi  Orman Kadastro Haritası  ÇED Belgesi  Görüş, belge, muvafakat belgeleri (4 takım) İstenilen belgeler  Dilekçe  Ruhsat  Ruhsat alanını gösteren 1/25000 ölçekli harita  Meşcere haritası  Vaziyet planı  Koordinat özet çizelgesi  Orman Kadastro Haritası  ÇED Belgesi  Görüş, belge, muvafakat belgeleri (4 takım) Ağaçlandırma Bedeli Arazi İzin Bedeli Ağaçlandırma Bedeli Arazi İzin Bedeli  5 ha. değerlendirmesi yapılmaz.  Rehabilitasyon projesi istenmez.  5 ha. değerlendirmesi yapılmaz.  Rehabilitasyon projesi istenmez.  Teminat  Bedeller  Onaylı Taahhüt Senedi  Teminat  Bedeller  Onaylı Taahhüt Senedi ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA

13 ARAMA RUHSATI İLE MADEN İŞLETME ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA  Arama ruhsatı döneminde üretim yapmak istenildiği durumlarda yapılan talep maden işletme talebi olarak değerlendirilmektedir.  5 ha. değerlendirmesine tabidir.  Saha tesliminde Üretim ve Satış İzin Belgesinin alınması gerekli.  5 ha. değerlendirmesine tabidir.  Saha tesliminde Üretim ve Satış İzin Belgesinin alınması gerekli. İstenilen Belgeler  Dilekçe  Arama Ruhsatı  1/25000 ölçekli harita  Meşçere haritası  1/1000 veya uygun ölçekli Vaziyet planı  Koordinat özet çizelgesi  Orman Kadastro Haritası  ÇED Belgesi  Görüş, belge, muvafakat belgeleri  Rehabilitasyon projesi İstenilen Belgeler  Dilekçe  Arama Ruhsatı  1/25000 ölçekli harita  Meşçere haritası  1/1000 veya uygun ölçekli Vaziyet planı  Koordinat özet çizelgesi  Orman Kadastro Haritası  ÇED Belgesi  Görüş, belge, muvafakat belgeleri  Rehabilitasyon projesi  Teminat  Bedeller  Onaylı Taahhüt Senedi  Teminat  Bedeller  Onaylı Taahhüt Senedi

14 İŞLETME RUHSATI İLE MADEN İŞLETME ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA  İşletme ruhsatı ile maden işletme yapılmak istenilmesi halinde talep maden işletme talebi olarak değerlendirilmektedir.  5 ha. değerlendirmesine tabidir.  Saha tesliminde İşletme İzin Belgesinin alınması gerekli.  5 ha. değerlendirmesine tabidir.  Saha tesliminde İşletme İzin Belgesinin alınması gerekli. İstenilen Belgeler  Dilekçe  İşletme Ruhsatı  1/25000 ölçekli harita  Meşçere haritası  1/1000 veya uygun ölçekli Vaziyet planı  Koordinat özet çizelgesi  Orman Kadastro Haritası  ÇED Belgesi  Görüş, belge, muvafakat belgeleri  Rehabilitasyon projesi İstenilen Belgeler  Dilekçe  İşletme Ruhsatı  1/25000 ölçekli harita  Meşçere haritası  1/1000 veya uygun ölçekli Vaziyet planı  Koordinat özet çizelgesi  Orman Kadastro Haritası  ÇED Belgesi  Görüş, belge, muvafakat belgeleri  Rehabilitasyon projesi  Teminat  Bedeller  Onaylı Taahhüt Senedi  Teminat  Bedeller  Onaylı Taahhüt Senedi

15 5 HEKTAR DEĞERLENDİRMESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA  Bir ruhsat sahasında verilen ve talep edilen maden işletme izin alanlarının toplamına göre 5 hektar değerlendirilmesi yapılmaktadır.  Maden işletme izinleri arama ruhsatına ve işletme ruhsatına göre verildiğinden her iki durumda da 5 hektar değerlendirilmesine tabidir.  Bir ruhsat sahasında verilen ve talep edilen maden işletme izin alanlarının toplamına göre 5 hektar değerlendirilmesi yapılmaktadır.  Maden işletme izinleri arama ruhsatına ve işletme ruhsatına göre verildiğinden her iki durumda da 5 hektar değerlendirilmesine tabidir.  Bir ruhsat sahasında verilmiş ve talep edilen izin alanlarının 5 hektara kadar olan kısmı için ek Devlet hakkı alınır.  Bir ruhsat sahasında verilmiş ve talep edilen izin alanlarının 5 hektarı geçen kısmı için arazi izin bedeli alınır.  Bir ruhsat sahasında verilmiş ve talep edilen izin alanlarının 5 hektara kadar olan kısmı için ek Devlet hakkı alınır.  Bir ruhsat sahasında verilmiş ve talep edilen izin alanlarının 5 hektarı geçen kısmı için arazi izin bedeli alınır.

16 5 HEKTAR DEĞERLENDİRMESİ Örneğin; x nolu ruhsat 1 4 3 2  1 NOLU İŞLETME İZNİ 10000 m² Arazi izin bedeli alınmaz- Ek devlet hakkı alınır.  2 NOLU İŞLETME İZNİ 15000 m²  3 NOLU İŞLETME İZNİ 20000 m²  4 NOLU İŞLETME İZNİ 8000 m² Arazi izin bedeli alınmaz- Ek devlet hakkı alınır.  50000 m² sinden Arazi İzin Bedeli alınmaz. Ek devlet hakkı alınır.  3000 m² sinden Ek Devlet Hakkı alınmaz. Arazi İzin Bedeli alınır. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA

17 MADEN TESİS İZNİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA  Ruhsat sahası içinde izin verilir.  5 ha. değerlendirmesi yapılmaz.  Rehabilitasyon projesi istenir.  Ağaçlandırma- Arazi İzin Bedeli  Teminat  Onaylı Taahhüt Senedi  Ruhsat sahası içinde izin verilir.  5 ha. değerlendirmesi yapılmaz.  Rehabilitasyon projesi istenir.  Ağaçlandırma- Arazi İzin Bedeli  Teminat  Onaylı Taahhüt Senedi İstenilen Belgeler  Dilekçe  Ruhsat  1/25000 ölçekli harita  Meşçere haritası  1/1000 veya uygun ölçekli Vaziyet planı  Koordinat özet çizelgesi  Orman Kadastro Haritası  ÇED Belgesi  Görüş, belge, muvafakat belgeleri  Rehabilitasyon projesi  Avan Projesi İstenilen Belgeler  Dilekçe  Ruhsat  1/25000 ölçekli harita  Meşçere haritası  1/1000 veya uygun ölçekli Vaziyet planı  Koordinat özet çizelgesi  Orman Kadastro Haritası  ÇED Belgesi  Görüş, belge, muvafakat belgeleri  Rehabilitasyon projesi  Avan Projesi Madencilik faaliyeti için gerekli orman sayılan alanda yapılması zorunlu tesis izin talepleri bu kapsamda değerlendirilmektedir.

18 MADEN ALTYAPI TESİS İZNİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA  Ruhsat sahası içinde veya zorunluluk dahilinde bitişiğinde izin verilir.  5 ha. değerlendirmesi yapılmaz.  Rehabilitasyon projesi istenir.  Ağaçlandırma- Arazi İzin Bedeli  Teminat  Onaylı Taahhüt Senedi  Ruhsat sahası içinde veya zorunluluk dahilinde bitişiğinde izin verilir.  5 ha. değerlendirmesi yapılmaz.  Rehabilitasyon projesi istenir.  Ağaçlandırma- Arazi İzin Bedeli  Teminat  Onaylı Taahhüt Senedi İstenilen Belgeler  Dilekçe  Ruhsat  1/25000 ölçekli harita  Meşçere haritası  1/1000 veya uygun ölçekli Vaziyet planı  Koordinat özet çizelgesi  Orman Kadastro Haritası  ÇED Belgesi  Görüş, belge, muvafakat belgeleri  Rehabilitasyon projesi  Avan Projesi İstenilen Belgeler  Dilekçe  Ruhsat  1/25000 ölçekli harita  Meşçere haritası  1/1000 veya uygun ölçekli Vaziyet planı  Koordinat özet çizelgesi  Orman Kadastro Haritası  ÇED Belgesi  Görüş, belge, muvafakat belgeleri  Rehabilitasyon projesi  Avan Projesi Madencilik faaliyeti için gerekli orman sayılan alanda yapılması zorunlu altyapı tesis izin talepleri bu kapsamda değerlendirilir.

19 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA Bir ruhsat alanında tesis ve/veya altyapı tesis izni verilebilmesi için o ruhsat alanında maden arama, hammadde üretim izni veya maden işletme izninin alınmış olması gerekmektedir.

20 HAMMADDE ÜRETİM İZİNLERİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA  Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve kamu kurum ve kuruluşlarına verilir.

21 ORTAK HÜKÜMLER ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA DEVİRLER  İzinlerin devirleri devir alanın noterden resen düzenlenmiş taahhüt senedi ve teminat verdikten sonra izin veren merciin onayı ile olur.  Ruhsat devirlerinde, izin verilen merciin onayı alınana kadar eski izin sahibi verilen izinden sorumludur.  Yeni ruhsat sahibine bölge müdürlüğünce tebligat yapılarak, devir alınan ruhsata istinaden verilmiş izinlerin bir ay içinde devralanması gerektiği belirtilir. Yeni ruhsat sahibi izinleri belirtilen sürede devir almaz ise izinler iptal edilir. DEVİRLER  İzinlerin devirleri devir alanın noterden resen düzenlenmiş taahhüt senedi ve teminat verdikten sonra izin veren merciin onayı ile olur.  Ruhsat devirlerinde, izin verilen merciin onayı alınana kadar eski izin sahibi verilen izinden sorumludur.  Yeni ruhsat sahibine bölge müdürlüğünce tebligat yapılarak, devir alınan ruhsata istinaden verilmiş izinlerin bir ay içinde devralanması gerektiği belirtilir. Yeni ruhsat sahibi izinleri belirtilen sürede devir almaz ise izinler iptal edilir.

22 ORTAK HÜKÜMLER TEMDİTLER  İzin sahibi temdit edilmiş ruhsatla izin bitim tarihinin son günü mesai bitimine kadar bölge müdürlüğüne müracaat eder.  İzin bitim tarihinden itibaren izin süresi uzatılır.  İzin sahibinin, İzin bitimi son günü mesai bitimine kadar temdit edilmiş ruhsat yerine ruhsatın yürürlükte olduğuna dair belge ile müracaatı halinde dokuz ay süreyle izin ve sorumlulukları devam eder.  Dokuz ayın sonunda ruhsat yenilenmemişse izin iptal edilir. TEMDİTLER  İzin sahibi temdit edilmiş ruhsatla izin bitim tarihinin son günü mesai bitimine kadar bölge müdürlüğüne müracaat eder.  İzin bitim tarihinden itibaren izin süresi uzatılır.  İzin sahibinin, İzin bitimi son günü mesai bitimine kadar temdit edilmiş ruhsat yerine ruhsatın yürürlükte olduğuna dair belge ile müracaatı halinde dokuz ay süreyle izin ve sorumlulukları devam eder.  Dokuz ayın sonunda ruhsat yenilenmemişse izin iptal edilir. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA

23 ORTAK HÜKÜMLER ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA  Taahhüt senedi ve rehabilitasyon projesine uyulmadığının tespiti halinde 3 ay içinde düzeltilmesi için yazılı olarak uyarılır.  3 ay içinde düzelme olmazsa verilen izin iptal edilir.  Herhangi bir sebeple iptal edilen izne ait alanlar yeniden izne konu edilebilir.  Taahhüt senedi ve rehabilitasyon projesine uyulmadığının tespiti halinde 3 ay içinde düzeltilmesi için yazılı olarak uyarılır.  3 ay içinde düzelme olmazsa verilen izin iptal edilir.  Herhangi bir sebeple iptal edilen izne ait alanlar yeniden izne konu edilebilir. İPTALLER  Hak sahibinin vazgeçmesi,  Ruhsat iptali,  İzin süresi mesai bitimine kadar uzatma ile ilgili gerekli belgeler ile başvurmaması,  Diğer kanunlar uyarınca alınan belgelerin iptali  Verilen izinlerin maksadı dışında kullanılması İPTAL NEDENLERİDİR. İPTALLER  Hak sahibinin vazgeçmesi,  Ruhsat iptali,  İzin süresi mesai bitimine kadar uzatma ile ilgili gerekli belgeler ile başvurmaması,  Diğer kanunlar uyarınca alınan belgelerin iptali  Verilen izinlerin maksadı dışında kullanılması İPTAL NEDENLERİDİR.

24 DİJİTAL ORTAM ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA  İzin talebine ait tüm bilgi ve belgeler dijital ortamda orman idaresine istenen belgeler ile teslim edilir.

25 REHABİLİTEYE HAZIRLIK MAKSATLI DOLGU İZNİ Büyükşehir mücavir alanlarında büyükşehir belediyelerine, diğer yerlerde ise il ve ilçe belediyelerine bedeli karşılığında verilebilir. Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde orman idaresince teslim alınan veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanlarının inşaat yıkıntı ve hafriyat atıkları ile doldurularak ağaçlandırılmaya hazır hale getirilmesi işlemidir. İzin sahibi kendi sorumluluğu devam etmek şartı ile izin alanını başkasına işlettirebilir. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA

26 MUHAFAZA ORMANLARINDA RUHSAT İŞLEMLERİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA  Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucu en geç 6 ay içinde talep edilen ruhsat sahası ile ilgili görüş talep sahibine verilir. İstenilen Belgeler  Dilekçe  MİGEM’e ruhsat müracaatında bulunduğuna ve hak sağladığına dair belge  1/25000 ölçekli harita  Meşçere haritası  Koordinatlar  Orman Kadastro Haritası İstenilen Belgeler  Dilekçe  MİGEM’e ruhsat müracaatında bulunduğuna ve hak sağladığına dair belge  1/25000 ölçekli harita  Meşçere haritası  Koordinatlar  Orman Kadastro Haritası MİGEM’den muhafaza ormanlarında ruhsat talebinde bulunan talep sahibinin Bakanlığımızdan talep ettiği alanla ilgili görüş alması gerekmektedir.

27 REHABİLİTASYON PROJESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA Rehabilitasyon Projesi: Madencilik faaliyetleri yapılan sahanın rehabilitesi amacıyla ormancılık bürosu mensuplarınca düzenlenen ve izin sahibince uygulanacağı taahhüt edilen projedir. Maden işletme, maden tesis ve maden altyapı tesis izin talepleri için rehabilitasyon projesi düzenlenir. Aynı ruhsat alanında eş zamanlı talep edilen izin talepleri için tek bir rehabilitasyon projesi düzenlenebilir. Kazı gerektiren maden aramalarından rehabilitasyon projesi istenmez.

28 REHABİLİTASYON PROJESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası içinde ;  Yönetmelikte yer alan formatta belirtilen bilgilerin yer alması  Hazırlayanlar arasında orman mühendisi/orman yüksek mühendisi bulunması  Dışarıdan toprak ve malzeme naklini içermemesi halinde REHABİLİTASYON PROJESİ İSTENMEZ. ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası içinde ;  Yönetmelikte yer alan formatta belirtilen bilgilerin yer alması  Hazırlayanlar arasında orman mühendisi/orman yüksek mühendisi bulunması  Dışarıdan toprak ve malzeme naklini içermemesi halinde REHABİLİTASYON PROJESİ İSTENMEZ.

29 REHABİLİTASYON PROJESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA  Temditlerde rehabilitasyon projesinin son duruma göre revizyonu istenir. İzin süresince rehabilitasyon projesinde değişiklik yapılması gerektiği durumlarda yeni rehabilitasyon projesi verilir. Bir ruhsat sahasında izin talep edilmesi halinde mevcut izinleri de kapsayan revize rehabilitasyon projesi düzenlenir. Rehabilitasyon projeleri sadece talep edilen izin alanını kapsamaz.  Daha önceden rehabilitasyon projesi olmadan izin verilen işletme, tesis ve altyapı tesisleri için 30.3.2011 tarihine kadar hazırlanan projeler orman idaresine teslim edilir.

30 REHABİLİTASYON PROJESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA Rehabilitasyon projelerinde verimli toprak tabakasının depolanacağı yerler izin alanı içinde koordinatları ile birlikte gösterilir.  Rehabilitasyon projeleri izin alanı dışından toprak ve malzeme naklini içeremez. Taşınması mümkün olmayan tesisler için alınacak önlemler rehabilitasyon projelerinde düzenlenir.

31 REHABİLİTE SÜRECİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA Madencilik faaliyeti başlangıcı Madencilik faaliyeti sonu Rehabilite başlangıcı Rehabilite sonu 3 AY Madencilik faaliyeti yapılamaz. Bedeller alınır. Madencilik faaliyeti yapılamaz. Bedeller alınır.

32 REHABİLİTE SÜRECİNDE İZİN SAHİBİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA  İzin sahibi, madencilik faaliyeti yaptığı alanları taahhüt senedi hükümlerine ve rehabilitasyon projesine göre rehabilite etmek zorundadır.  İzin sahibince rehabilite işleminin yapılmaması halinde bu işlem orman idaresince yapılır/yaptırılır. Yapılan masraflar çevre ile uyum teminatından karşılanır. Eksik kalan masraf olması halinde eksik bedel izin sahibinden tahsil edilir.  İzin sahibi her yıl Haziran ayı sonuna kadar rehabilite işleminin safahatı hakkında bölge müdürlüğüne ormancılık bürosu veya bünyelerinde çalışan orman mühendisi/orman yüksek mühendisi tarafından onaylı teknik rapor verir.  İzin sahibi, madencilik faaliyeti yaptığı alanları taahhüt senedi hükümlerine ve rehabilitasyon projesine göre rehabilite etmek zorundadır.  İzin sahibince rehabilite işleminin yapılmaması halinde bu işlem orman idaresince yapılır/yaptırılır. Yapılan masraflar çevre ile uyum teminatından karşılanır. Eksik kalan masraf olması halinde eksik bedel izin sahibinden tahsil edilir.  İzin sahibi her yıl Haziran ayı sonuna kadar rehabilite işleminin safahatı hakkında bölge müdürlüğüne ormancılık bürosu veya bünyelerinde çalışan orman mühendisi/orman yüksek mühendisi tarafından onaylı teknik rapor verir.

33 REHABİLİTE SÜRECİNDE İZİN SAHİBİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA  İzni iptal edilen tesis ve altyapı tesisleri oniki ay içinde izin sahibince orman sayılan alan dışına çıkartılır.  Taşınmayan tesis ve altyapı tesisleri orman idaresi ihtiyaç duyması halinde eksiksiz ve bedelsiz olarak sabit kıymetlerine alabilir.  İzin sahibi tarafından sökülerek orman dışına taşınmayan tesis/altyapı tesisleri orman idaresince orman dışına taşıyarak yapılan masrafları izin sahibinden tahsil eder.  Taşınması mümkün olmayan tesis/altyapı tesisleri ile ilgili olarak Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri izin sahibince yerine getirilir.  İzni iptal edilen tesis ve altyapı tesisleri oniki ay içinde izin sahibince orman sayılan alan dışına çıkartılır.  Taşınmayan tesis ve altyapı tesisleri orman idaresi ihtiyaç duyması halinde eksiksiz ve bedelsiz olarak sabit kıymetlerine alabilir.  İzin sahibi tarafından sökülerek orman dışına taşınmayan tesis/altyapı tesisleri orman idaresince orman dışına taşıyarak yapılan masrafları izin sahibinden tahsil eder.  Taşınması mümkün olmayan tesis/altyapı tesisleri ile ilgili olarak Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri izin sahibince yerine getirilir.

34 BEDELLER ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA  Arazi izin bedeli izin başlangıç tarihi esas alınarak bildirime gerek kalmaksızın her yıl defaten tahsil edilir.  Mütekip yıllara ait arazi izin bedeli Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir önceki yılın aynı ayına göre açıklanan ÜFE değişim oranına göre arttırılır.  Ağaçlandırma bedeli izin başlangıcında bir defaya mahsus alınır.  Bedeller Devlet ormanına isabet eden bölümler esas alınarak hesaplanır ve tahsil edilir.  Ek Devlet hakkı her yıl Haziran ayı son günü mesai bitimine kadar izin sahibi tarafından orman idaresi özel bütçe hesabına yatırılır.  Arazi izin bedeli izin başlangıç tarihi esas alınarak bildirime gerek kalmaksızın her yıl defaten tahsil edilir.  Mütekip yıllara ait arazi izin bedeli Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir önceki yılın aynı ayına göre açıklanan ÜFE değişim oranına göre arttırılır.  Ağaçlandırma bedeli izin başlangıcında bir defaya mahsus alınır.  Bedeller Devlet ormanına isabet eden bölümler esas alınarak hesaplanır ve tahsil edilir.  Ek Devlet hakkı her yıl Haziran ayı son günü mesai bitimine kadar izin sahibi tarafından orman idaresi özel bütçe hesabına yatırılır.

35 TEMİNAT ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA  Teminat izin başlangıcında bir defa alınır. Süre uzatımlarında ve izin devirlerinde güncellenir.  Teminat olarak Türk parası, bankalar tarafından verilecek limit dahili süresiz teminat mektupları, Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler orman idaresince kabul edilir.  Teminat olarak alınan değerler gerektiğinde birbirleriyle değiştirilebilir.  Teminat izin başlangıcında bir defa alınır. Süre uzatımlarında ve izin devirlerinde güncellenir.  Teminat olarak Türk parası, bankalar tarafından verilecek limit dahili süresiz teminat mektupları, Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler orman idaresince kabul edilir.  Teminat olarak alınan değerler gerektiğinde birbirleriyle değiştirilebilir.

36 BEDELLER VE TEMİNAT ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA  Arazi izin bedeli, ağaçlandırma bedeli, ek Devlet hakkı ve teminat orman idaresi özel bütçe hesabına yatırılır.  Zamanında ödenmeyen bedeller için gecikme zammı alınır.  Arazi izin bedeli, ağaçlandırma bedeli, ek Devlet hakkı ve teminat orman idaresi özel bütçe hesabına yatırılır.  Zamanında ödenmeyen bedeller için gecikme zammı alınır.

37 BEDELLER VE TEMİNATIN İADE ŞARTLARI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA İADE ŞARTITEMİNATBEDELLER İzin süresi sona ermesiBorcu mahsup edilerek kalan teminat iade edilir. Taahhüt senedi ve rehabilitasyon projesine uygun davranılmadığının tespiti Orman idaresince irat kaydedilir. Borca mahsup edilemez. İADE EDİLMEZ. İzin sahibinin vazgeçmesi nedeniyle iznin iptali Doğal yapının bozulmadığı tespit edilirse faizsiz iade Doğal yapının bozulmadığı tespit edilirse arazi izin bedeli dışındaki bedellerin faizsiz iadesi Mahkeme kararı veya diğer kurumların işlemlerinden dolayı iznin iptali Doğal yapının bozulmadığı tespit edilirse faizsiz iade Doğal yapısı bozulmuşsa rehabiliteden artan teminatın iadesi Doğal yapının bozulmadığı tespit edilirse bütün bedellerin faizsiz iadesi Doğal yapısı bozulmuşsa rehabiliteden artan bedellerin iadesi

38 İMZALAR VE ONAYLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA  İzin alanlarına ait orman kadastro ve meşcere haritası ormancılık bürosu tarafından düzenlenerek imzalanır, Orman Mühendisleri Odasına vize ettirilir.  Rehabilitasyon projeleri ormancılık bürosu tarafından düzenlenerek imzalanır, heyetçe kontrol edilen projeler bölge müdürlüğünce onaylanır.  Bölge müdürlüğüne verilen dört takım evrakın birinci takımı asıl/noter onaylı; suretleri ormancılık bürosu tarafından kontrol edilerek onaylanır. Evraklar bölge müdürlüğünce kontrol edilir.  Taahhüt senetleri noter tarafından onaylanır.  İzin alanlarına ait orman kadastro ve meşcere haritası ormancılık bürosu tarafından düzenlenerek imzalanır, Orman Mühendisleri Odasına vize ettirilir.  Rehabilitasyon projeleri ormancılık bürosu tarafından düzenlenerek imzalanır, heyetçe kontrol edilen projeler bölge müdürlüğünce onaylanır.  Bölge müdürlüğüne verilen dört takım evrakın birinci takımı asıl/noter onaylı; suretleri ormancılık bürosu tarafından kontrol edilerek onaylanır. Evraklar bölge müdürlüğünce kontrol edilir.  Taahhüt senetleri noter tarafından onaylanır.

39 İZİN SAHALARINDA SORUMLULUK ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA  İzin sahibi ile üçüncü kişi/kuruluşlar arasındaki sözleşmeye dayanılarak yapılan faaliyetlerden izin sahibi ile birlikte üçüncü kişi/kuruluş da sorumludur.  Verilen izin amacı dışında kullanılamaz.  İzin sahibi ile üçüncü kişi/kuruluşlar arasındaki sözleşmeye dayanılarak yapılan faaliyetlerden izin sahibi ile birlikte üçüncü kişi/kuruluş da sorumludur.  Verilen izin amacı dışında kullanılamaz.

40 TE Ş EKKÜR EDER İ M İ ZZETT İ N YURTO Ğ LU MADEN İŞ LER İ Ş UBE MÜDÜRÜ


"ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürlüğü ANKARA YURT MADENCİLİĞİNİ GELİŞTİRME VAKFI EĞİTİM SEMİNERİ Kasım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları