Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜNDEM 1.SAYIN VALİMİZ HASAN BASRİ GÜZELOĞLUNUN AÇIŞ KONUŞMALARI 2.2010 YILI ARALIK AYI GELİR GİDER MİZANIN GÖRÜŞÜLMESİ 3.TURİZM MERKEZLERİ İLE KÜLTÜR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜNDEM 1.SAYIN VALİMİZ HASAN BASRİ GÜZELOĞLUNUN AÇIŞ KONUŞMALARI 2.2010 YILI ARALIK AYI GELİR GİDER MİZANIN GÖRÜŞÜLMESİ 3.TURİZM MERKEZLERİ İLE KÜLTÜR."— Sunum transkripti:

1

2 GÜNDEM 1.SAYIN VALİMİZ HASAN BASRİ GÜZELOĞLUNUN AÇIŞ KONUŞMALARI 2.2010 YILI ARALIK AYI GELİR GİDER MİZANIN GÖRÜŞÜLMESİ 3.TURİZM MERKEZLERİ İLE KÜLTÜR TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİNDE BULUNAN MADEN OCAKLARI İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR 4.SİLİFKE TAŞUCU BOĞSAK TURİZM MERKEZİ HALİHAZIR HARİTA YAPIMI KONUSUNUN GÖRÜŞÜLMESİ 5.METAB TARAFINDAN SÜRDÜRÜLEN TURİZM MERKEZLERİ PLAN ÇALIŞMALARINDA GELİNEN SAFHALARIN SUNUMU 6.DİLEK VE TEMENNİLER 7.KAPANIŞ

3 METAB 2010 YILI ARALIK AYI GELİR – GİDER MİZANI ARALIK AYI GELİRİ (TL)482.410,82 FAİZ GELİRİ3.908,99 BİRLİK KATILIM PAYI478.501,83 ARALIK AYI GİDERİ (TL)1.682,62 PERSONEL GİDERİ713,34 ENCÜMEN ÜCRETİ891,68 HABERLEŞME GİDERİ43,60

4 TURİZM MERKEZLERİ/ MADEN ARAMA VE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARIYLA İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN SON DURUMLARI 1-Taşucu Boğsak Turizm Merkezi Turizm Merkezi alanında Maden İşleri Genel Müdürlüğünce verilmiş 8 adet maden arama ruhsatı ile çalışma ve iş yeri arama ruhsatı verilmiş 3 firma mevcuttur. Yapılan çalışmalar neticesinde 1 firma sahadan terk için MİGEM’e başvurmuş, 2 firmanın çalışma ve iş yeri ruhsatlarına esas Orman Mülkiyet izinleri iptal edilmiş olup, bölgede faaliyet gösteren firma bulunmamaktadır.

5 TURİZM MERKEZLERİ/ MADEN ARAMA VE İŞLETME VE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARIYLA İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN SON DURUMLARI 2-Narlıkuyu Akyar Turzim Merkezi Turizm Merkezinde Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş 2 adet maden arama ruhsatı mevcuttur. Yapılan çalışmalar sonucunda eskiden verilen çalışma ve işyeri ruhsatları iptal edilerek bölge alanında madencilik faaliyeti yapan firma kalmamıştır. Ancak Turizm Merkezi dışında çalışma ve iş yeri açma sahası talepleri bulunmaktadır.

6 TURİZM MERKEZLERİ/ MADEN ARAMA VE İŞLETME VE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARIYLA İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN SON DURUMLARI 3-Kargıcak Turizm Merkezi Turizm Merkezi alanında Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş 1 Adet arama ruhsatı bulunmaktadır. Çalışma ve iş yeri açma ruhsatı yoktur, Müracaatlar olumsuz cevaplanacaktır.

7 TURİZM MERKEZLERİ/ MADEN ARAMA VE İŞLETME VE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARIYLA İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN SON DURUMLARI 4-Ovacık Turizm Merkezi Ovacık Turizm Merkezinde Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş ruhsat bulunmamaktadır. Ancak buradaki sorun bölge alanının 38 ha’sının Çevre ve Orman Bakanlığınca 29 yıl müddetle kiraya verilmiş olmasıdır.

8 TURİZM MERKEZLERİ/ MADEN ARAMA VE İŞLETME VE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARIYLA İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN SON DURUMLARI 5-Melleç Turizm Merkezi Turizm Merkezinde Maden İşleri genel Müdürlüğü tarafından verilmiş ruhsat bulunmamaktadır

9 TURİZM MERKEZLERİ/ MADEN ARAMA VE İŞLETME VE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARIYLA İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN SON DURUMLARI 6-Ortaburun Turizm Merkezi Turizm Merkezinde Maden İşleri genel Müdürlüğü tarafından verilmiş ruhsat bulunmamaktadır.

10 TURİZM MERKEZLERİ/ MADEN ARAMA VE İŞLETME VE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARIYLA İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN SON DURUMLARI 7-Karboğazı Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Karboğazı Turizm alanına giren (11,8) hektarın Maden İşleri Genel Müdürlüğünce verilmiş 1 adet işletme ruhsatı bulunmaktadır. Bu işletme ruhsatına istinaden 1 adet iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmaktadır. Ancak firma faaliyete geçmemiş olup, ruhsat süresi dolmadan temdit talebinde bulunmuştur. Konuyla ilgili olarak METAB tarafından temdit istenen sahaların 11,8 ha’nın kültür turizm koruma ve gelişim bölgesinde kaldığı bahisle Maden İşleri Genel Müdürlüğüne yazı yazılmıştır.

11 TURİZM MERKEZLERİ/ MADEN ARAMA VE İŞLETME VE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARIYLA İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN SON DURUMLARI Sonuç olarak; Maden arama ruhsatları ve bunların Turizm Merkezlerine yansıtacağı olumsuzluklar noktasında çalışmalar sürdürülmektedir. Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan yazılı temaslar neticesinde; İlimizde maden arama ruhsatları ile ilgili olarak bir komisyon oluşturulması, kapanması veya kısıtlama getirilmesi gereken alanların belirlenerek değerlendirilmek üzere MİGEM’e gönderilmesi talep edilmiştir. Çevre ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde komisyon oluşturulmuş ve öncelikle Turizm Merkezleri ve Kültür Turizm Koruma ve Gelişim bölge alanları ile bu alanlara koruma bandı oluşturulacak yerlerde başlatılan çalışmalar sonuçlanmak üzeredir.

12 SİLİFKE TAŞUCU BOĞSAK TURİZM MERKEZİ

13 SİLİFKE TAŞUCU BOĞSAK TURİZM MERKEZİ HALİHAZIR HARİTA FİYAT ANALİZİ ALAN ADIAÇIKLAMA ALANI ( Ha ) TOPLAM ALAN ( Ha ) HALİHAZIR FİYATI ( TL ) LİSTE FİYATIKDVTOPLAM TAŞUCU BOĞSAK TURİZM MERKEZİ 1159 Taşucu Kısmı Halihazır Haritası Bulunan Alanlar 87,23 -133,46 Akçakıl Kısmı9,4 Boğsak Kısmı36,83 1. Alternatif Halihazır Yaptırılacak Alan (Turizm Alanının tamamını kapsar) =1025,54297.457,8853.542,42351.000,29 Askeri Bölge 243,63-243,63 2. Alternatif Halihazır Yaptırılacak Alan (Turizm Alanından sadece Askeri Alan çıkarılmıştır.) = 781,91226.793,0040.822,74267.615,73 2. Etapta Yapılacak Alan Sit Alanı ve Arazi Yapısı Bozuk Alan 130,54-130,54 3. Alternatif Halihazır Yaptırılacak Alan (Tahta Limanı bölgesi 2. bölge olarak çıkarılmıştır.) = 651,37188.929,8734.007,38222.937,24 Bu analizler, 2010 yılı Harita ve Kadastro Mühendisleri fiyatlarından alınmıştır. Bu analizlere yüklenici karı dahildir. Halihazır Haritanın İller Bankası tarafından yapılması durumunda 8 ayda bitirileceği belirtilmiştir.

14 METAB ÇALIŞMALARI VE GELİNEN SAFHALAR 1- Narkıkuyu Akyar, Ovacık ve Kargıcak Turizm Merkezlerinin zemin etüd çalışmaları tamamlanmış ve İdaremize teslim edilmiştir. 2- Ortaburun ve Melleç Turizm Merkezlerinin halihazır haritaları tamamlanmış, arazi ve büro kontrol çalışmaları devam etmektedir. 3- Taşucu-Boğsak Turizm Merkezinin kısmi yapılan haritasının tamamlanması konusu bir önceki gündemde ele alınmıştır.

15 METAB ÇALIŞMALARI VE GELİNEN SAFHALAR 4- Karboğazı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi; Gülek Belediyesince yürütülmektedir. 1/25.000 Çevre düzeni planı Kültür ve Turizm Bakanlığında onay aşamasında olup, onaya müteakip 1/1000 ve 1/5000’lik İmar Planları belediyesince ihale edilecektir.


"GÜNDEM 1.SAYIN VALİMİZ HASAN BASRİ GÜZELOĞLUNUN AÇIŞ KONUŞMALARI 2.2010 YILI ARALIK AYI GELİR GİDER MİZANIN GÖRÜŞÜLMESİ 3.TURİZM MERKEZLERİ İLE KÜLTÜR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları