Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (ENAR) Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yrd. 15/07/2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (ENAR) Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yrd. 15/07/2013."— Sunum transkripti:

1 ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (ENAR)
Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yrd. 15/07/2013

2 SUNUM AKIŞI AMAÇ PROJE KONULARI BAZI TANIMLAR
asadsdfgsf SUNUM AKIŞI AMAÇ PROJE KONULARI BAZI TANIMLAR DESTEK ORANI VE DESTEK SÜRESİ DESTEK KALEMLERİ Personel Giderleri Seyahat Giderleri ENAR PROJE SÜRECİ Başvuru Ön Değerlendirme Değerlendirme Karar Sözleşme İlerleme ve İzleme Değişiklik Durdurma ve İptal Mülkiyet Hakları Projenin Sonuçlandırılması 2014 Başvuruları

3 AMAÇ AMAÇ Üniversite-firma işbirliğinin kurumsallaştırılması
asadsdfgsf AMAÇ AMAÇ Üniversite-firma işbirliğinin kurumsallaştırılması Ülkemize katma değer yaratma Uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması Yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi Mevcut üründe ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi Mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması

4 PROJE KONULARI PROJE KONULARI
asadsdfgsf PROJE KONULARI PROJE KONULARI Yerli enerji kaynaklarının kullanımının geliştirilmesi Yenilenebilir enerji teknolojileri Temiz enerji teknolojileri Enerji elektro-mekanik teçhizatı imalat teknolojileri Enerji verimliliği teknolojileri Zararlı emisyonları azaltma teknolojileri Çevrim teknolojileri Akıllı şebeke uygulamaları

5 asadsdfgsf BAZI TANIMLAR KURUM FİRMA PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE ORTAKLARI

6 BAZI TANIMLAR Akademisyen veya konusunda uzman kamu çalışanı İzleyici
asadsdfgsf BAZI TANIMLAR İzleyici Akademisyen veya konusunda uzman kamu çalışanı Yardımcı Araştırmacı Minimum doktora seviyesinde Bir projede azami 4 kişi

7 BAZI TANIMLAR ENAR Proje Yönlendirme Heyeti (ENAR PYH)
asadsdfgsf BAZI TANIMLAR Genel Müdür Yardımcısı YEGM İlgili Daire Başkanları EİGM İlgili Daire Başkanları ENAR Proje Yönlendirme Heyeti (ENAR PYH) YEGM: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü EİGM : Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

8 Proje Değerlendirme Heyeti (PDH)
asadsdfgsf BAZI TANIMLAR Proje Değerlendirme Heyeti (PDH) 3 Akademisyen 2 Bakanlık Çalışanı Asgari 3 kişi

9 DESTEK ORANI VE DESTEK SÜRESİ
asadsdfgsf DESTEK ORANI VE DESTEK SÜRESİ Azami Proje Bütçesi TL (2013) ETKB projenin %80’i Firmaca projenin %20’si Proje Bütçesi Azami 2 yıl + 2* 6 ay

10 DESTEK KALEMLERİ Proje Yürütücüsü
asadsdfgsf DESTEK KALEMLERİ Proje Yürütücüsü Yardımcı Araştırmacı aylık ödemeleri Belirli bir ücret karşılığında yaptırılacak işler Danışmanlık, nakliye … Personel Giderleri Makine-Donanım Giderleri Sarf Malzemesi Giderleri Seyahat Giderleri Hizmet Alım Giderleri Veri toplama, yerinde inceleme ve arazi çalışması için proje ve Genel Müdürlük personeline verilen harcırahlar Kalıcı cihaz/donanım/kalıp/yazılım lisans bedeli/malzeme satın alma ve kiralama gideri Deney gereçleri ve malzemeleri, küçük yedek parça

11 DESTEK KALEMLERİ Danışman Ücreti Proje Yürütücüsünün 2 katını aşamaz
asadsdfgsf DESTEK KALEMLERİ Danışman Ücreti Proje Yürütücüsünün 2 katını aşamaz En fazla 2 ENAR Projesi Üst Ücret Sınırı (Brüt): 692,43 TL Personel Giderleri Yardımcı Araştırmascı Proje Yürütücüsü Bir Projeden Ücret DR ve YL Öğrencisi Ücret ALAMAZ Firma Personeli Ücret ALAMAZ

12 DESTEK KALEMLERİ Seyahat Gİderleri Katılım Ücretleri Ödenmez
asadsdfgsf DESTEK KALEMLERİ Seyahat Gİderleri Harcırah Kanunu Azami 3 Uluslararası Bilimsel Toplantı Katılım Ücretleri Ödenmez Avrupa Azami 2500 ABD Doları ABD ve Uzakdoğu Azami 3500 ABD Doları

13 ENAR PROJE SÜRECİ Proje Başvurularının YEGM’e sunulması
asadsdfgsf ENAR PROJE SÜRECİ Proje Başvurularının YEGM’e sunulması En geç 31 Aralık Ön Değerlendirme Süreci En geç 28 Şubat Değerlendirme Süreci En geç 31 Mart Karar Süreci En geç 7 Mayıs

14 ENAR PROJE SÜRECİ Sözleşmenin İmzalanması
asadsdfgsf ENAR PROJE SÜRECİ Sözleşmenin İmzalanması İlerleme ve İzleyici Raporları 4 ayda bir Sözleşmenin Sonuçlandırılması

15 BAŞVURU Proje başvuru formu;
asadsdfgsf BAŞVURU Proje başvuru formu; tarihli 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun” tarihli 3154 sayılı “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” tarihli “Enerji Sektörü Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına (ENAR) dair Yönetmelik,” Proje Başvurusu Dokümanı Hazırlama Kılavuzu Proje Başvuru Dokümanı Teknik ve Mali Kılavuz

16 Proje Başvuru Dokümanı
asadsdfgsf BAŞVURU Proje Başvuru Dokümanı

17 Proje Değerlendirme Heyeti
asadsdfgsf ÖN DEĞERLENDİRME Projenin; Temel Araştırma Projesi Üretim Amaçlı Yatırım Tesisi Pilot Üretim Tesisi Laborutuvar altyapı kurulmasına ENAR PYH Proje Önerileri Proje Değerlendirme Heyeti

18 Proje Değerlendirme Heyeti
asadsdfgsf DEĞERLENDİRME Proje Puanı ≥ 70 DESTEKLENİR ENAR PYH Proje Değerlendirme Heyeti Proje Puanı < 70 DESTEKLEME YAPILMAZ

19 PROJE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
asadsdfgsf PROJE DEĞERLENDİRME SÜRECİ Kriterler Puan 1 Projenin AR-GE Niteliği ve Teknolojik Yönü 15 2 Projenin Ekonomik Katkısı ve Yaygın Etkisi 13 3 İzlenecek Yöntem 12 4 Projenin Pazar Araştırması 5 Proje Personelinin, Üniversitenin ve Proje Ortağı Firmanın Yeterliliği 6 Proje Süresi ve İş Planı 7 Bütçe Gerekçeleri 17

20 Proje Destek Bütçeleri
asadsdfgsf KARAR ENAR PYH Proje Destek Bütçeleri Proje Değerlendirme Formları Proje Puan Sırası Bakan Onayı Bakanlar Kurulu

21 asadsdfgsf SÖZLEŞME Sözleşme imzalandıktan sonra 4 ay içinde firma kendi katkı payını yatırmazsa proje FESHEDİLİR. En geç 6 ay içinde proje yürütücüsü veya firma ile sözleşme imzalanır Desteklenmesine karar verilen projelerin YEGM internet sitesinde ilanı

22 İLERLEME VE İZLEME 1.DEĞİŞİKLİK ENAR PYH a. 4 ayda bir ilerleme raporu
asadsdfgsf İLERLEME VE İZLEME 1.DEĞİŞİKLİK ENAR PYH a. 4 ayda bir ilerleme raporu b. 4 ayda bir izleyici raporu 2.DURDURMA 3.İPTAL

23 DEĞİŞİKLİK Projenin Kapsamının Daraltılması/Genişletilmesi
asadsdfgsf DEĞİŞİKLİK Projenin Kapsamının Daraltılması/Genişletilmesi Öngörülümeyen makine-donanım ve yazılım değişiklikleri ENAR PYH Proje Personel Değişiklikleri Projenin bütçe/süre/idari yapısını

24 DEĞİŞİKLİK Bütçe Aktarma Talepleri Seyahat Harcamaları Kalemi
asadsdfgsf DEĞİŞİKLİK Bütçe Aktarma Talepleri Seyahat Harcamaları Kalemi Personel Harcamaları Kalemi Ana kalem başlığı altında yer alan alt kalemler arasında bütçe aktarması için ONAYA GEREK YOK

25 asadsdfgsf DURDURMA VE İPTAL Mücbir sebeplerle yürütülmeleri geçici olarak imkansız hale gelen projeler, kurumun başvurusu üzerine ENAR projeleri yönlendirme heyeti tarafından geçici olarak durdurulabilir veya iptal edilebilir. Geçici durdurma kararında projenin ne kadar süre için durdurulduğu belirtilir ve destek süresi proje tekrar başladığında durdurulan süre kadar uzatılabilir. Geçici durdurma süresi içerisinde ENAR projeleri yönlendirme heyetince yapılacak inceleme sonucunda durdurma sebeplerinin, ortadan kalktığı anlaşılırsa / kalıcılık arz ederse proje desteğine devam edilebilir / feshedilir.

26 asadsdfgsf DURDURMA VE İPTAL Genel Müdürlük ödeneğinin bitmesi halinde yeni ödenek aktarılıncaya kadar projeler durdurulabilir. Geçen süre proje süresine ilave edilir. Projenin proje ortakları veya yürütücüsünün kasıtlı kusur veya ihmali yüzünden durdurulması veya iptali durumunda, sorumluları hakkında hukuki işlem başlatılarak, devlet tarafından verilen destekler yasal faizleri ile birlikte tahsil edilir. Anlaşmazlıklarda Ankara İdari Mahkemeleri yetkilidir.

27 asadsdfgsf MÜLKİYET HAKLARI Proje yürütücüsü, Genel Müdürlük desteğini belirtmek şartıyla, yurtiçinde veya yurtdışında proje ile ilgili makale yayımlayabilir ve tebliğ sunabilir. Desteklenen proje kapsamında satın alınan ve proje sonuçlarının uygulanmasına yönelik olarak kullanılacak tüm malzemeler, makine ve donanımların mülkiyeti projenin tamamlanmasını müteakip, kurum ve firma arasında yapılacak anlaşma uyarınca Genel Müdürlük onayı alınarak proje ortaklarına devredilebilir.

28 PROJENİN SONUÇLANDIRILMASI
asadsdfgsf PROJENİN SONUÇLANDIRILMASI Projenin sonuç raporunun Genel Müdürlükçe kabul edilmesi halinde Genel Müdürlüğün belirlediği formatta hazırlanan proje sonuçlandırma tutanağının proje ortakları ve Genel Müdür tarafından imzalanması ile proje sonuçlandırılmış sayılır. Tamamlanmış proje sonuçlarının ekonomik, mali ve teknik yönlerden değerlendirilmesi ENAR PYH tarafından yapılır.

29 asadsdfgsf 2014 BAŞVURULARI Teknik ve Mali Kılavuzun ilanından sonra 31/12/2013 tarihine kadar proje başvuruları kabul edilecektir. Ayrıntılı bilgi için: Ertuğrul KALINBAÇOĞLU   Hakan Şener AKATA   Özlem ACAR  

30 asadsdfgsf SORULARINIZ ?


"ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (ENAR) Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yrd. 15/07/2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları