Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PLAN I- GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PLAN I- GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon"— Sunum transkripti:

1 MERSİN VE ÇEVRESİ TURİZM ALANI ALT YAPI HİZMET BİRLİĞİ (METAB) 2013 YILI FAALİYET RAPORU

2 PLAN I- GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon
B-Yetki,Görev ve Sorumluluklar C-İdareye İlişkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı 2-Örgüt Yapısı 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar II- AMAÇ ve HEDEFLER A-İdarenin Amaç ve Hedefleri B-Temel Politikalar ve Öncelikleri C-Diğer Hususlar III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler  1-Bütçe Uygulama Sonuçları 2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar B- Performans Bilgileri  1-Faaliyet ve Proje Bilgileri IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-Üstünlükler B-Zayıflıklar C-Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

3 I. GENEL BİLGİLER

4 A -MİSYON VE VİZYON Misyonumuz Mersin ilinde İlan edilmiş olan, Turizm Merkezleri ve Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerini turizmin hizmetine sunmak,İlin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmak, korumak, geliştirmek; turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek ve dinamik turizm politikaları ile ilimizin turizmde alacağı payı artırmak. Vizyonumuz Bilinenin ötesinde derinliğe sahip olan İlimizde ,Turizm Merkezleri ve Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerimiz ekonomiye kazandıran,yeni turizm alanları yaratan, ilimizin Kültür ve Turizm alanında her değerini ve Turizm Merkezlerini, yurt içi ve yurt dışında tanıtan öncü bir kurum olmak. 1

5 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği’nin Amaç ve Görevleri; Birlik Tüzüğünün 5. maddesi gereğince; Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği’nin görevi; Anamur Melleç Turizm Merkezi , Gülnar Ortaburun Turizm Merkezi, Silifke Ovacık Turizm Merkezi , Silifke Kargıcak Turizm Merkezi , Silifke Narlıkuyu Akyar Turizm Merkezi , SilifkeTaşucu Boğsak Turizm Merkezi , Mersin Tarsus Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Mersin Tarsus Karboğazı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ; turizm merkez ve bölgelerinin bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesini ve işletilmesini sağlamaktır. Ayrıca Turizm Merkezi ve Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin cazibesini arttırmak amacıyla İlde bulunan Kültür ve Turizm değerlerinin; düzenlenmesi, korunması, işlevselleştirilmesi ve kültür-turizmin hizmetine sunulması için yapım, bakım, onarım, düzenleme ile bunların ve ilin genel tanıtımını vb. çalışmaları yapmaktır. Bu amaçla üye Mahalli İdareler Bölge'de gerçekleştirilecek yukarıda belirtilen konulardaki görev, yetki ve hizmetlerini birliğe devreder. 2

6 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1- Fiziksel Yapı Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Alt Yapı Hizmet Birliği (METAB) 24 Ocak 2009 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/14570 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Mekan yeri olarak Mersin Valiliği binasının 3. katında hizmete başlamıştır. Daha sonra Akkent Mahallesi H. Okan Merzeci Bulvarı 28. Cadde üzerinde yapılan eski İl Özel İdare Binası 3. katında hizmetini sürdürmektedir. 3

7 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

8 Birliğin Organları: Birlik Meclisi, Birlik Encümeni,
ÖRGÜT YAPISI Birliğin Organları: Birlik Meclisi, Birlik Encümeni, Birlik Başkanı’dır. 5

9 5 ‘i İl Genel Meclis Üyesi 16’sı Belediye Meclis Üyesi
KURUCU ÜYELER 18 ‘i doğal üye 5 ‘i İl Genel Meclis Üyesi 16’sı Belediye Meclis Üyesi 13 ‘ü Turizm İşletme Temsilcisi olmak üzere 52 meclis üyesi bulunmaktadır. tarihinde yayımlanan 6360 sayılı yasa gereğince Birlik Kurucu üyeleri, Tüzük değişikliği ile Büyükşehir Belediyesi ve (5) İlçe Belediyesinden oluşmuş,Birlik meclis üyesi sayısı da (21) olarak belirlenmiştir. 6

10 2013 YILI BİRLİK ENCÜMENİ 1 SN.HASAN BASRİ GÜZELOĞLU
BİRLİK ENCÜMEN BAŞKANI MERSİN VALİSİ 2 YAŞAR AÇIKBAŞ ENCÜMEN ÜYESİ TAŞUCU BLD.BŞK 3 ALİ OKUR NARLIKUYU BLD.BŞK 4 ALİ ÖZER MEZİTLİ İL GENEL MECLİS ÜYESİ 5 ALİ KALIN TURİZMCİ TEMSİLCİ 6 YALIN SÜMER 7 UFUK BAŞER TARSUS BLD. MECLİS ÜYESİ 10

11 BİRLİK PERSONEL DURUMU
ADI SOYADI GÖREVİ HASAN GÖKBEL (İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı) BİRLİK MÜDÜRÜ ALİ RIZA ÖZDEMİR (İl Özel İdaresi Mali İşler Daire Başkanı) SAYMAN CELAL BOZOKLAR (İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü) HARİTA MÜHENDİSİ LEVENT MUŞTU (İl Özel İdaresi – Biyolog) MEMUR Personel Mülga Mersin İl Özel İdaresinde görev yapmakta iken, ek görev ile Birlik hizmetini yürütmektedir. 11

12 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Sahip Olunan Donanım ve Yazılım Ürünleri Adet Bilgisayar (Masaüstü) 2 Notebook Projeksiyon 1 Yazıcı (Renkli) Yazıcı (Renksiz) Fotokopi Makinesi Spiral Ciltleme Makinesi Güç Kaynağı TOPLAM 12 12

13 II. AMAÇ VE HEDEFLER 13

14 1-İdarenin Amaç ve Hedefleri
II- AMAÇ VE HEDEFLER 1-İdarenin Amaç ve Hedefleri Birliğimizin temel amacı; Turizm Merkezleri ve Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesi ve işletilmesini sağlamaktır. Bölgemizin önemli tarihi, kültürel, doğal değerlerinin korunmasına ve tanıtılmasına yönelik projeler hazırlanması, Birlik sorumluluk sınırları içerisindeki bölgenin turizm değerlerinin ortaya çıkarılarak, geleceğe yönelik çalışmalar yapmak. ayrıca bugüne kadar yeterince değerlendirilmemiş ve alternatif turizm imkânı kabul edilen değerlerimizin araştırılarak tanıtımının sağlanmasıyla ve turizmin 12 aya yayılması METAB‟ ın hedefleri içerisinde yer almaktadır. Sektörle ilgili kurum ve kuruluşlarla turizmin geliştirilmesi amacıyla ortak projeler üretmek. Yalnızca şehir merkezlerinin değil, kırsal kesimlerimizin sahip olduğu zenginliklerin araştırılarak, turizme kazandırılmaları için gerekli çalışmaları ilgili kurumlarla koordineli şekilde başlatarak, mümkün olan her türlü katkıyı sağlamak. Mersin ilinin ve Turizm bölgelerinin projeler dahil geniş çaplı,yurtiçi ve yurtdışı tanıtımını yapmak. 14

15 2-Temel Politikalar ve Öncelikler
II- AMAÇ VE HEDEFLER 2-Temel Politikalar ve Öncelikler Birliğimiz, öncelikle Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilmiş olan; Turizm merkezlerinin planlama çalışmalarını tamamlayarak, alanları yatırımcıların istifadesine sunmayı, doğanın ve çevrenin bozulmadan korunması noktasında çalışmalar ortaya koyarak turizmin gelişmesine ve turizm bölgelerinin cazibesini arttırmayı amaçlamaktadır. Yurtiçinde ve yurtdışında bölgesel ve uluslararası turizm fuar,panel,sempozyum vb etkinliklere katılarak bölgemizi bu kulvarlarda tanıtmak, Tur Operatörleri ve yabancı basın mensuplarının bölgemizi ziyaret etmesini sağlayarak tanıtım yapmak amaçları arasındadır. Turizm Merkezleri ile birlikte Kültür ve Turizm değerlerinin tanıtımına esas olacak her türlü yazılı materyal hazırlamakta birliğimizin görevlerindendir. 15

16 II- AMAÇ VE HEDEFLER 3- Diğer Hususlar
Kamu Tüzel kişiliğine haiz olan METAB, yasalarla belirlenen hizmet ve sorumluluk alanında yerel yönetimleri, turizm sektörü temsilcilerini ve kamu kuruluşlarını bir araya getirerek sektör ve görev alanı ile ilgili sorunlara en gerçekçi ve kalıcı çözüm yollarını bulmaya yönelik çalışmalar yaparak,sektör sorunlarında kendi amaçları ile örtüşenlere katkı sağlayacaktır. 16

17 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
17

18 BİRLİĞİN GELİRLERİ 1- Birlik üyesi Mahalli İdarelerden alınan katılım payları, 2- Birlik Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler, 3- Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından aktarılacak ödenekler, 4- Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler, 5- Kira ve faiz gelirleri, 6- Bağışlar, 7- Diğer gelirler. 18

19 BİRLİĞİN GİDERLERİ 1- Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler, 2- Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş,   ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler, 3- Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler, 4- Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler, 5- Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri, 6- Dava takip ve icra giderleri, 7- Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri, 8- Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri, 9- Temsil, tören ve ağırlama giderleri, 10- Diğer giderler, 19

20 ÜYELERİN BİRLİK FAALİYETLERİNE
KATILIM PAYLARI Üye mahalli idareler; Kesinleşmiş bütçelerinin % 0,2’sini (binde ikisini) birlik faaliyet giderlerine katılım payı olarak birliğe öderler. Katılım payı ödemeleri yılı içerisinde Mart ve Eylül ayları sonuna kadar 2 eşit taksitte birlik hesaplarına intikal ettirilir.          Birliğin kuruluşunda ilk yıl kuruluşa katılım payı olarak yapılan bu ödeme her yıl % 0,2 olarak yapılır. Birliğin görev ve yetki alanındaki konaklama tesisleri, üye mahalli idarelerin ödediği aidatın üçte birinden az olmamak üzere konaklama tesislerinin yatak sayıları, deniz turizmi tesislerinin ise bağlama kapasiteleri dikkate alınarak birlik meclisince belirlenecek miktarda katılım payı veya ücreti öderler. Üye olmayan diğer turizm tesisleri ve hizmetten yararlananlar, birlik meclisince belirlenecek miktarda katılım payı veya ücreti öder. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye mahalli idarelerin ödemeleri gerekli miktar birliğin başvurusu üzerine bu idarelere gelen bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden ayrılan paydan, dağıtımı yapan kuruluş tarafından kesilerek birliğe ödenir. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen Turizm tesisler hakkında 6183 sayılı kanuna göre tahsilât yapılır. 20

21 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
MALİ BİLGİLER 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GELİR KESİN HESABI Gelirin Kodu Açıklama Bütçe İle Tahmin Edilen 2013 Yılı Tahakkuku Toplam Tahakkuk 2013 Yılı Net Tahsilatı I II III IV 05 Gelirler ,18 02 08  99 Mahalli İdarelere Ait Paylar ,96 01 09  03 Mevduat Faiz Geliri 50.000 ,52 Finansmanın Ekonik Sınıflandırması (Türk Lirası cinsinden banka hesabı) TOPLAM ,13 21

22 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
MALİ BİLGİLER 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİDER KESİN HESABI Kurumsal Sınıf Fonksiyonel Sınıf Fn Tp Eko. Sınıf. Açıklama Bütçe ile Verilen Ödenek Net Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri I II III IV 48 BİRLİKLER ,39 33 MERSİN ILI 04 DİĞER BİRLİKLER 01 METAB BİRLİĞİ GENEL KAMU HİZMETLERİ 1 Yasama ve Yürütme Orqanları, Finansal Yasama ve yürütme organları hizmettert 5 Mahalli İdareler Personel Giderleri 26.264,63 05 Diğer Personel 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri ,76 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 63.000 825,93 Yolluklar 48.000 23.048,66 Yatırım Harcamaları ,15 Hizmet Alımları 91.558,10 06 Tanıtma Giderleri 66.273,92 07  Menkul, Malzeme alım, bakım, onarım 22.000 2.360 09 YEDEK ÖDENEK - TOPLAM 22

23 MALİ BİLGİLER 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2013 yılında BİRLİK bütçesi ile yapılan harcamaların dağılımı şu şekildedir. SEKTÖR 2013 BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEKTEKİ HARCAMA YÜZDESİ (%) BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI (%) CARİ 26.264,63 17,74 1,28 YATIRIM ,76 17,51 16,24 TRANSFER - ,39 17,52 23

24 MALİ BİLGİLER BÜTÇE YATIRIM PAYLARI % 34 Yıl Bütçe Tutarı (TL)
Yatırım Ödeneği % Yatırım Harcaması 2010 34 26.520 10,50 2011 85 73.626,10 7,36 2012 85,60 ,76 23,24 2013 89 ,76 16,24 2014 86,84 - 24

25 2014 YILI BÜTÇE UYGULAMA ÖNGÖRÜLERİ
MALİ BİLGİLER 2014 YILI BÜTÇE UYGULAMA ÖNGÖRÜLERİ MERSİN VE ÇEVRESİ TURİZM ALANI ALT YAPI HİZMET BİRLİĞİ 2014 YILI BÜTÇESİ TL 25

26 2014 YILI BÜTÇE UYGULAMA ÖNGÖRÜLERİ
BİRLİK MALİ BİLGİLER 2014 YILI BÜTÇE UYGULAMA ÖNGÖRÜLERİ 2014 YILI BÜTÇE GİDER TEKLİFİ BÜTÇE TEKLİFİ BÜTÇEYE ORANI % PERSONEL VE CARİ GİDERLER 13,16 YATIRIM HARCAMALARI 86,84 BÜTÇE TOPLAMI 100 26

27 METAB 2014 YILI ÇALIŞMA VE İŞ PROGRAMI
PROJE ADI VERİ BAŞLAMA- BİTİRME TARİHİ PROJE BEDELİ (TL) Turizm Merkezleri ve ören yerlerine tanıtıcı levha yapılması MERSİN ,00 İlin genel tanıtımına katkı (Görseller, yayınlar, kitaplar, film vb. çalışmalar) Ören yerleri ve Turizm Merkezlerinin bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları Turizm Merkezleri imar ve harita çalışmaları Yurt içi ve yurt dışı Fuarlara katılım TOPLAM ,00 27

28 2013 YILINDA YAPILAN FAALİYETLER Mersin Turizm Merkezleri ve
Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri 2013 YILINDA YAPILAN FAALİYETLER 28

29 Mersin Turizm Merkezleri ve Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri
29

30 Mersin Turizm Merkezleri ve Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri
Mersin ilinde toplam 8 adet Turizm Merkezi ve Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi mevcuttur. Bu merkezlerin 6’sı Turizm Merkezi, 2’si Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesidir. Bunlar; SİLİFKE – KARGICAK TURİZM MERKEZİ SİLİFKE – OVACIK TURİZM MERKEZİ SİLİFKE – NARLIKUYU - AKYAR TURİZM MERKEZİ SİLİFKE - TAŞUCU - BOĞSAK TURİZM MERKEZİ GÜLNAR ORTABURUN TURİZM MERKEZİ ANAMUR – MELLEÇ TURİZM MERKEZİ TARSUS GÜLEK - KARBOĞAZI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ TARSUS KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ 30

31 SİLİFKE OVACIK TURİZM MERKEZİ
İlan tarihi: / (Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) Silifke ilçesinin 40 km. güney batısında Yeşilovacık Beldesindedir. 95 ha genişliğindeki alan tümüyle orman mülkiyetindedir. Planlanan alanda yatak kapasitesi hedeflenmektedir. BİRLİK TARAFINDAN YAPILAN İŞLER: Bölgenin hali hazır haritası tamamlanmıştır. Zemin etüdü tamamlanmıştır. Kıyı Kenar Çalışmaları tamamlanmıştır. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordineli bir şekilde tamamlanmış, Kültür ve Turizm Bakanlığında onay aşamasındadır, onaya müteakip yatırımcıya tahsis edilecektir.

32 SİLİFKE KARGICIK TURİZM MERKEZİ
İlan tarihi: /20144 (Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) Silifke ilçesinin 39 km. güney batısında yer almaktadır. 72 ha alanın tümü orman mülkiyetindedir. Planlanan alanda 900 yatak kapasitesi hedeflenmektedir. BİRLİK TARAFINDAN YAPILAN İŞLER: Bölgenin hali hazır haritası tamamlanmıştır. Zemin etüdü tamamlanmıştır. Kıyı Kenar Çalışmaları tamamlanmıştır. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordineli bir şekilde tamamlanmış, Kültür ve Turizm Bakanlığında onay aşamasındadır, onaya müteakip yatırımcıya tahsis edilecektir.

33 Gülnar – Ortaburun Turizm Merkezi
İlan tarihi: / (Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) Gülnar ilçesinin güneyinde yer almaktadır. Toplam alanı 91 ha.’dır. Bunun 53 ha’ı orman, 2 ha’ı 2B alanı, 22 ha’ı şahıs arazisi, 14 ha’ı yol ve dere olarak tescil dışı alan’dır. Planlanan alanda yatak kapasitesi hedeflenmektedir. BİRLİK TARAFINDAN YAPILAN İŞLER: -Hali hazır haritası tamamlanmış ve onaylanmıştır. -Zemin etüdü işi tarihinde tamamlanmış ve onaylanmıştır. -1/1000 ve 1/5000’lik imar planları ihale edilmiş olup, çalışmalar Bakanlık koordineli devam etmektedir.

34 Anamur Melleç Turizm Merkezi
İlan tarihi: / (Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) Anamur ilçesinin 25 km. batısında yer almaktadır. Havaalanı bulunan Antalya’nın Gazipaşa ilçesine uzaklığı ise 54 km.’dir. Toplam alanı 30 ha.’dır. Bunun 9 ha’ı orman, 4 ha’ı 2B alanı, 3 ha’ı hazine, 9 ha’ı şahıs arazisi, 5 ha’ı yol ve dere olarak tescil dışı alan’dır. Bu alanda plan ile yatak kapasitesi hedeflenmektedir. BİRLİK TARAFINDAN YAPILAN İŞLER: -Hali hazır haritası tamamlanmış ve onaylanmıştır. -Zemin etüdü işi tarihinde tamamlanmış ve onaylanmıştır. -1/1000 ve 1/5000’lik imar planları ihale edilmiş olup, çalışmalar Bakanlık koordineli devam etmektedir.

35 TAŞUCU – BOĞSAK TURİZM MERKEZİ
İlan tarihi: / (Resmî Gazete’de yayınlanan 2006/11033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir.) Taşucu – Boğsak Turizm Merkezi, İl merkezine 90 km. uzaklıkta bulunmakta olup, Silifke İlçesi Taşucu Beldesinin batısından başlayarak kıyı kesimi boyunca devam etmekte ve Boğsak yerleşmesini içine alıp Tahta Koyu’na kadar uzanmaktadır. Toplam alanı ha.’dır. Bunun 888 ha’ı orman, 158 ha’ı 2A alanı, 11 ha.’ı 2B alanı, 6 ha’ı hazine, 96 ha’ı şahıs arazisidir. BİRLİK TARAFINDAN YAPILAN İŞLER: Kısmi halihazır haritası tamamlanmıştır. Zemin Etüdü tamamlanmış ve onaylanmıştır. Kıyı Kenar Çalışmaları tamamlanmıştır. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Belediyesince tamamlanmış, Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanmış, ancak askı sürecinde itiraz olduğundan Bakanlıkça itirazlar değerlendirilmektedir.

36 Narlıkuyu – Akyar Turizm Merkezi
İlan tarihi: / (Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/11033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir.) Narlıkuyu-Akyar Turizm Merkezi, Mersin İli, Silifke İlçesi’nin 20 km doğusunda, Kız Kalesine 5 km uzaklıkta yer almakta olup Narlıkuyu yerleşimi, Cennet ve Cehennem Obruklarını, Astım-Dilek Mağarasını içine almaktadır. Toplam alanı ha.’dır. Bunun 61 ha’ı orman, 288 ha’ı hazine, 62 ha’ı şahıs arazisi, 635 ha’ı yol ve dere olarak tescil dışı alandır. BİRLİK TARAFINDAN YAPILAN İŞLER: Hali hazır haritası belediyesince İller Bankasına yaptırılmıştır. Zemin etüdü tamamlanmıştır. Kıyı Kenar çalışmaları tamamlanmıştır. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Birliğimizce ihale edilerek tamamlanmış, Bakanlığa sunulmuştur. Ancak marjinal sulu alanalarla ilgili DSİ’nin uygun görüş vermemesi nedeniyle sorun ortaya çıkmış, çalışmalar devam etmektedir.

37 Mersin-Tarsus-Gülek-Karboğazı Kültür ve Turizm Koruma
ve Gelişim Bölgesi İlan tarihi: / (Resmî Gazete’de yayınlanan 2006/11264 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilmiştir. ) Gülek Beldesine 13 km uzaklıkta yer alan ve Uluslararası Kayak Federasyonu’nun (FIS) Alp Disiplini kayak yarışmalarında istemiş olduğu faktörlerin tamamına sahip bulunan Karboğazı, m.lik zirvesi ile rakımları arasında bulunan 10 km.lik doğal kayak pisti, Ekim ayından Haziran ayına kadar 7-8 ay kaliteli kar tutma özelliği ile dağcıların, kayakçıların ilgisini çekmektedir. 1/ ölçekli Mersin-Karaman Çevre Düzeni Planında turizm merkezi olarak işaretlenen bölgenin I. Etap toplam alanı ha.’dır. Bunun ha’ı orman, 49 ha’ı 2B alanı, ha’ı hazine, 938 ha’ı meradır. BİRLİK TARAFINDAN YAPILAN İŞLER (1. ETAP): Halihazır Haritası tamamlandı. Zemin Etüdü onaylandı. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve imar planlarıGülek Belediyesince ihale edilmiş ve tamamlanmış ve Bakanlıkça onaylanmıştır. 1/1000 ve 1/5000’lik planlar ihale edilmiş, tamamlanma sürecindedir.

38 Mersin-Tarsus-Gülek-Karboğazı Kültür ve Turizm Koruma
ve Gelişim Bölgesi MERSİN TARSUS GÜLEK KARBOĞAZI KTKGB SINIR TEVSİİ ; 5 Haziran 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla sınır tevsii onaylanmıştır. II. Etap Elmalı Bölgesi Arazi Bilgileri; Mera alanları : 853 Ha 2B alanları : 178 Ha Orman Alanları : 6919 Ha Toplam : 7950 Ha 1000 Ha’lık alanın halihazır haritası mevcuttur. İlave 6950 Ha’lık alanın halihazır haritasını yapılması gerekmektedir. Buna müteakip jeolojik etüd ve planlama aşamasına geçilecektir. Alanda şahıs arazisi bulunmamaktadır.

39 TARSUS KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA
VE GELİŞİM BÖLGESİ Elektrik projesi İl Özel İdaresince ihale edilmiştir. Karayolu ulaşımı, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilmiştir. 38

40 TARSUS KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA
VE GELİŞİM BÖLGESİ TARSUS KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ YATIRIMCILARA YILINDA TAHSİS EDİLMİŞTİR. 39

41 Mersin-Tarsus Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi
Yatırım Belgeli Tesisler MERKEZİN-BÖLGENİN ADI ORMAN 2A + 2B HAZİNE ŞAHIS MERA TESCİL DIŞI TOPLAM (Ha) Silifke- Ovacık 95  - Silifke-Kargıcık 72 - Aydıncık-Ortaburun Tepesi Mevkii 53 0 + 2 22 14 91 Anamur-Melleç 9 0 + 4 3 5 30 Tarsus Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1.534 246 603 2.383 Silifke-Taşucu-Boğsak 888 6 96 1.159 Silifke-Narlıkuyu-Akyar 61 288 62 635 1.046 Tarsus-Gülek-Karboğazı Kültür ve Turizm Koruma ve Gel. Böl. I. ETAP 1.116 0+49 1.470 938 3.573 Tarsus-Gülek-Karboğazı Kültür ve Turizm Koruma ve Gel. Böl. II. ETAP 6.919 0+178 853 7950 40

42 DİĞER FAALİYETLER Mersin Turizm Merkezleri ve
Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri DİĞER FAALİYETLER 45

43 1-TARSUS KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İLAVE ALAN İÇİN JEOLOJİK ETÜD ÇALIŞMALARI
Tarsus Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesine ilave alan kazandırılması için yaklaşık 350 ha alanın jeolojik etüd çalışmaları METAB tarafından tamamlanmış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına onaylatılarak, Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulmuştur. Söz konusu çalışma, Bölgenin 1/25.000’lik çevre düzeni plan çalışmaları içerisinde yapılacaktır. 43

44 2-TARSUS KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ ELEKTRİK PROJESİ MÜLKİYET VE PAFTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ÇALIŞMALARI Tarsus Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin elektrik projesinin ihale edilebilmesi için enerji hattının geçtiği yaklaşık 15 km’lik hattın mülkiyet durumuyla ilgili paftaların sayısallaştırılması işi METAB tarafından tamamlatılarak projenin tarihinde ihale edilmesi imkanı sağlanmıştır. 43

45 METAB TANITIM ÇALIŞMALARI
FUARLARA KATILIM 3- EMITT FUARI -2013 17.si düzenlenen EMITT Fuarı “Doğu Akdeniz Uluslar arası Turizm ve Seyahat Fuarı” Ocak 2013 tarihleri arasında İstanbul - Beylikdüzü TÜYAP Fuar alanında gerçekleşmiştir. Mersin ili tanıtım standı; toplam 360m² lik alanda yer almıştır. Bu alanda METAB standı oluşturulmuş olup, toplamda 300’ü Türkçe, 300 İngilizce ve 150 Arapça tanıtım katalogu ve 600 broşür olmak üzere, toplamda 1350 katılımcıya tanıtım kitabı dağıtılmıştır. 41

46 EMITT Fuarı “Doğu Akdeniz Uluslar Arası Turizm ve Seyahat Fuarı - 2013
Ocak 2013 tarihleri arasında arasında İstanbul - Beylikdüzü TÜYAP Fuar alanında gerçekleştirilen EMITT Fuarı, Türkiye ve dünyadan turizm profesyoneli ile tatilci olmak üzere toplam ziyaretçiyle yeni bir rekora imza atmıştır.

47 EMITT Fuarı “Doğu Akdeniz Uluslar Arası Turizm ve Seyahat Fuarı - 2013
67 ülke, yüzlerce turizm beldesi, 10 ülkenin turizm bakanı,  42 ülkenin turizm bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla başlayan, Türkiye ve dünyadan rekor sayıda turizm profesyoneli,ziyaretçiyi ve bine yakın basın mensubunu ağırlayan 2013 EMITT Fuarı, uluslararası organizasyona renk katan standlara verilen geleneksel EMITT Ödülleri’yle sona erdi.

48 ITB BERLİN FUARI - 2013 4-ITB BERLİN FUARI - 2013
Turizm sektörünün en büyük ve iddialı fuarlarından olan ITB Berlin Fuarı’nda Mersin; Mersin Valiliği, Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile iş adamlarından oluşan 10 kişilik heyet tarafından temsil edildi. 180 ülkeden 11 binin üzerinde firmanın yer aldığı ve küresel turizm trendinin belirlendiği Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'nda Türkiye, "En iyi stant" yarışmasında Avrupa kategorisinde birinci seçildi. 43

49 5- METAB TANITIM ÇALIŞMALARI
1.000 adet Turizm Merkezleri ve Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile ilgili tanıtım CD’si hazırlanmış ve dağıtılmıştır. 46

50 TURİZM MERKEZLERİ VE KÜLTÜR TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİYLE İLGİLİ TANITIM KİTAPLARI
2013 YILINDA Turizm Merkezleri ve Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile ilgili tanıtım kitapları ve broşürlerinden toplam 1510 adet sektör temsilcileri ve ilgililere dağıtılmıştır. 47

51 6- BROŞÜR ÇALIŞMALARI Mersin iline ait 26 kültür ve ören yerinin Türkçe broşürünün hazırlanmasına 2013 yılı başlarında başlanmış, 2014 yılı ocak ayında basımı sağlanacaktır. 26 ayrı broşürden her biri adet olmak üzere adet basılacaktır. 49

52 7- AKDENİZ OYUNLARI İÇİN TANITIM OBJESİ HAZIRLANMASI
17. Akdeniz Oyunları nedeniyle ilimize gelen yerli ve yabancı sporculara, görevlilere ve seyircilere dağıtılmak üzere toplam 5000 adet Magnet ve adet pin hazırlatılarak dağıtılmıştır. 49

53 METAB PROJE ÇALIŞMALARI
KIZKALESİ AYDINLATMA PROJESİ Çukurova Kalkınma Ajansı ortaklığıyla Erdemli ilçesi “Kızkalesi Aydınlatma Projesi” işi tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. 48

54 IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
50

55 KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği Kurumsal olarak sahip olduğumuz üstünlükleri şu şekilde sıralayabiliriz; İl Yönetiminin desteği, Birlik Encümeninin çalışmalara olumlu katkısı Kamu kurum ve Kuruluşlarla etkin işbirliği, İşbirliğine açık ve dinamik bir yapıya sahip olması, Karar alma ve icra yetkisinin kısa süreli olması, İlin Turizm Potansiyelinin ve kültür değerlerinin son derece fazla olması, 51

56 KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
B- Zayıflıklar Zayıf olduğu düşünülen ve yol açtığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak istenen noktaları şu şekilde sıralayabiliriz; Yavaş işleyen dış paydaşların bürokrasisi, Mevzuattan kaynaklanan sorunlar. Kaynak yetersizliği, Sürdürülebilir, etkili ve yerleşmiş yeterli kültür ve turizm politikalarının olmaması 52

57 KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
C- Değerlendirme Ekonomik açıdan önem taşıyan 40’a yakın sektör ve hizmeti doğrudan etkileyen Turizmin,Mersin için taşıdığı önem dikkate alınarak, İlan edilmiş merkezlerin plan çalışmalarını süratle tamamlarken ayni anda bunların tanıtımı içinde üst düzey bir çalışma sergilenmelidir. METAB bu noktada kısa zaman içerisinde ,uzun yıllar el atılmamış Turizm Merkezlerine sahip çıkmıştır. Mevcut Turizm merkezleri yanı sıra ,Turizm merkezi olabilecek,Turizmin farklı destinasyonlarını taşıyan yerlerle ilgili de çalışmalar sürdürülmektedir. Turizm Altyapı Hizmet Birliği olarak Mersin için yapacağımız işler oldukça fazladır. Birliğimiz yetki ve sorumlulukları çerçevesinde Turizm adına ciddi katkılar sağlamaya devam edecektir. Bölgemizin tanıtımında ve Turizm alt yapı çalışmalarında yatırım ve hizmet üreten birliğimiz bu çalışmalarını yeni yapılanmasına uygun aralıksız sürdürmektedir. 53

58 V. ÖNERİ VE TEDBİRLER 54

59 Öneri ve Tedbirler 1. TURİZM MERKEZLERİ VE KÜLTÜR TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİ ALANLARINDAKİ MÜLKİYET DURUMLARI İLE MADEN ARAMA RUHSATLARININ ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI Turizm merkezlerinde Hazine ve orman dışında, özel mülkiyet, doğal ve arkeolojik sit, 2/b ve askeri alanlar mevcuttur. Bu alanlardan özellikle doğal sit ve 3. derece arkeolojik sit alanlarının turizm amaçlı değerlendirilmesi gerekmektedir. Turizm merkezlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen maden arama izinlerinin kaldırılması ve merkezlerde koruyucu bir bant çekilerek buraların da madenlerden arındırılması mevzuatla çözüme kavuşturulmalıdır. 55

60 Öneri ve Tedbirler 2. TURİZM MERKEZLERİNDE TARIM ARAZİLERİNİN TARIM DIŞI TURİZM SAHASI İÇİN KAMU YARARI KARARI ALINMASI Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı; 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamayacağı ancak, alternatif alan bulunmaması ve Kurulun uygun görmesi şartıyla d bendinde “Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınması” gerekmektedir. Bu amaçla özellikle Narlıkuyu Akyar Turizm Merkezi için marjinal tarım arazilerinin Bakanlıkça kamu yararı alınması, bölgenin turizm alanını olumlu etkileyecektir. 3-TURİZMİ OLUMSUZ ETKİLECEK YATIRIMLARIN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ. Mersin ilinde turizm alanlarına yakın planlanan ve bir kısmı da uygulamaya geçen Nüklerer santral,Hidro Elektrik Santralleri,çimento fabrikaları ve bu tesisilerin naklinde kullanılacak iskele ve rıhtım gibi yatırımların yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. 56

61 ARZ EDERİM HASAN GÖKBEL BİRLİK MÜDÜRÜ


"PLAN I- GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları