Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜNDEM SAYIN VALİMİZ HASAN BASRİ GÜZELOĞLUNUN AÇIŞ KONUŞMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜNDEM SAYIN VALİMİZ HASAN BASRİ GÜZELOĞLUNUN AÇIŞ KONUŞMALARI"— Sunum transkripti:

1

2 GÜNDEM SAYIN VALİMİZ HASAN BASRİ GÜZELOĞLUNUN AÇIŞ KONUŞMALARI
2011 YILI ŞUBAT AYI GELİR GİDER MİZANIN GÖRÜŞÜLMESİ 2010 YILI KESİN HESABIN GÖRÜŞÜLMESİ TURİZM MERKEZLERİ İLE KÜLTÜR TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARIN SON DURUMLARI KAPANIŞ 1

3 GÜNDEM 1 2011 YILI ŞUBAT AYI GELİR – GİDER MİZANI
ŞUBAT AYI GELİRİ (TL) 14.222,08 FAİZ GELİRİ 6.566,90 BİRLİK KATILIM PAYI 7.655,18 ŞUBAT AYI GİDERİ (TL) 1.710,74 PERSONEL GİDERİ 743,45 ENCÜMEN ÜCRETİ 929,31 HABERLEŞME GİDERİ 37,98 2

4 GÜNDEM 3 2010 YILI GİDER KESİN HESAP
Kurumsal Sınıf Fonksiyonel Sınıf Fn Tp Eko. Sınıf. Açıklama Bütçe İle Verilen Ödenek Net Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Ödenen Bütçe Gideri İptal Edilen Ödenek I II III IV 48 BİRLİKLER ,00 78.440,62 78,440,62 ,38 33 MERSİN ILI 04 DİĞER BİRLİKLER 01 METAB BİRLİĞİ 647729,38 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,38 1 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Yasama ve yürütme organları hizmetleri 5 Mahalli İdareler Personel Giderleri 80.000,00 23.052,74 56.947,26 05 Diğer Personel 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri ,00 55.387,88 ,12 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 66.000,00 65 000,00 2.891,00 Yolluklar 10.000,00 Görev Giderleri 15.000,00 74,20 •4925,80 Hizmet Alımları ,00 52.275,80 ,20 06 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 50.000,00 146,88 07 Menkul Mal.Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve 40.000,00 Sermaye Giderleri 2,000,00 2.000,00 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 09 YEDEK ODENEKLER YEDEK ÖDENEK 70000,00 70.000,00 TOPLAM ,00 3

5 GÜNDEM 3 2010 YILI GELİR KESİN HESAP
Gelirin Kodu Açıklama Bütçe İle Tahmin Edilen 2010 Yılı Tahakkuku Toplam Tahakkuk Tahsilatı Net Tahsilatı Tahsil Oranı (%) I II III IV V 05 Diğer Gelirler ,00 ,28 100,00 01 Faiz Gelirleri 3.500,00 45.990,43 09 Diğer Faizler 03 Mevduat Faizleri 02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ,00 ,85 08 Mahalli İdarelere Ait Paylar 99 Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar TOPLAM ,26 4

6 GÜNDEM 4 Turizm Merkezleri ve Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile ilgili yapılan çalışmaların son durumları 5

7 SİLİFKE – KARGICAK TURİZM MERKEZİ
6

8 SİLİFKE – KARGICAK TURİZM MERKEZİ
YAPILAN İŞLER: Bölgenin hali hazır haritası tamamlanmıştır. Zemin etüdü tamamlanmıştır. Kıyı Kenar Çalışmaları tamamlanmıştır. YAPILACAK İŞLER: 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI teknik şartnamesi ve tip sözleşme hazırlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığının değerlendirmesine sunulmuş, yapılan görüşmede bu hafta içinde gönderileceği bildirilmiş olup, kısa zamanda ihaleye çıkarılacaktır. 7

9 SİLİFKE – OVACIK TURİZM MERKEZİ
8

10 SİLİFKE – OVACIK TURİZM MERKEZİ
YAPILAN İŞLER: Bölgenin hali hazır haritası tamamlanmıştır. Zemin etüdü tamamlanmıştır. Kıyı Kenar çalışmaları tamamlanmıştır. YAPILACAK İŞLER: 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI teknik şartnamesi ve tip sözleşme hazırlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığına değerlendirilmek üzere gönderilmiş yapılan görüşmede bu hafta içinde gönderileceği bildirilmiş olup, kısa zamanda ihaleye çıkarılacaktır. 9

11 SİLİFKE – NARLIKUYU - AKYAR
TURİZM MERKEZİ 10

12 SİLİFKE – NARLIKUYU - AKYAR
TURİZM MERKEZİ YAPILAN İŞLER: Hali hazır haritası belediyesince iller bankasına yaptırılmıştır. Zemin etüdü tamamlanmıştır. Kıyı Kenar çalışmaları tamamlanmıştır. YAPILACAK İŞLER: 1/ Çevre Düzen Planı ihale işlemlerine başlanmıştır. Yaklaşık maliyet tespiti yapılarak kesin teklif mektupları dağıtılmıştır. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI çalışmalarına 1/25.000’lik çevre düzeni planı tamamlandıktan sonra başlanacaktır. 11

13 SİLİFKE - TAŞUCU - BOĞSAK TURİZM MERKEZİ
12

14 SİLİFKE - TAŞUCU - BOĞSAK TURİZM MERKEZİ
YAPILAN İŞLER: Hali hazır haritası İller Bankasına Kısmen Yaptırılmış olup kalan kısımdan turizme tahsis edilebilecek alanlar belirlenmiştir. Zemin etüdü yapılmıştır. İhale edilecek hali hazır harita alanları için Kültür ve Turizm Bakanlığından (Onay aşamasında olan 1/ Çevre Düzeni Planına uyumlu olması açısından) görüş istenmiştir. YAPILACAK İŞLER: - - 1/ çevre düzen planı Kültür ve Turizm Bakanlığında onay aşamasındadır. 1/5000 ölçekli Nazım Plan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Çevre Düzeni Planı onayından sonra yaptırılacaktır. 13

15 GÜLNAR ORTABURUN TURİZM MERKEZİ
14

16 GÜLNAR ORTABURUN TURİZM MERKEZİ
YAPILAN İŞLER: -Hali hazır haritası tamamlanmış ve onaylanmıştır. -Kıyı kenar çizgisi çalışmaları için hali hazır harita Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne gönderilmiştir. YAPILACAK İŞLER: Zemin etüdü ihale işlemine başlanmış, Yaklaşık maliyet tespiti yapılarak kesin teklif mektupları dağıtılmıştır. - 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI , 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 2011 yılı içerisinde zemin etüd ve kıyı kenar çizgisi çalışmalarının bitmesine müteakip ihale edilecektir. 15

17 ANAMUR – MELLEÇ TURİZM MERKEZİ
16

18 ANAMUR – MELLEÇ TURİZM MERKEZİ
YAPILAN İŞLER: -Hali hazır haritası tamamlanmış ve onaylanmıştır. -Kıyı kenar çizgisi çalışmaları için hali hazır harita Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne gönderilmiştir. YAPILACAK İŞLER: Zemin etüdü ihale işlemine başlanmış, Yaklaşık maliyet tespiti yapılarak kesin teklif mektupları dağıtılmıştır. - 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI , 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 2011 yılı içerisinde zemin etüd ve kıyı kenar çizgisi çalışmalarının bitmesine müteakip ihale edilecektir. 17

19 TARSUS GÜLEK - KARBOĞAZI TURİZM MERKEZİ
18

20 TARSUS GÜLEK - KARBOĞAZI TURİZM MERKEZİ
YAPILAN İŞLER: Hali hazır haritası belediyesince iller bankasına yaptırılmıştır. Zemin etüdü çalışmaları tamamlanmıştır. 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı Kültür ve Turizm Bakanlığına müellif tarafından onay için sunulmuştur. YAPILACAK İŞLER: 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI , 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 1/ ÇEVRE DÜZEN PLANI ONAYLANDIKTAN SONRA BELEDİYESİNCE İHALE EDİLECEKTİR. ZEMİN ETÜDÜ, ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE İMAR PLANI İÇİN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN İLGLİ BELEDİYEYE TL ÖDENEK GELMİŞ, ÖZEL İDARE HESAPLARINDADIR. 19

21 ARZ EDERİM HASAN GÖKBEL BİRLİK MÜDÜRÜ


"GÜNDEM SAYIN VALİMİZ HASAN BASRİ GÜZELOĞLUNUN AÇIŞ KONUŞMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları