Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜNDEM 1.SAYIN VALİMİZ HASAN BASRİ GÜZELOĞLUNUN AÇIŞ KONUŞMALARI 2.2011 YILI ŞUBAT AYI GELİR GİDER MİZANIN GÖRÜŞÜLMESİ 3.2010 YILI KESİN HESABIN GÖRÜŞÜLMESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜNDEM 1.SAYIN VALİMİZ HASAN BASRİ GÜZELOĞLUNUN AÇIŞ KONUŞMALARI 2.2011 YILI ŞUBAT AYI GELİR GİDER MİZANIN GÖRÜŞÜLMESİ 3.2010 YILI KESİN HESABIN GÖRÜŞÜLMESİ."— Sunum transkripti:

1

2 GÜNDEM 1.SAYIN VALİMİZ HASAN BASRİ GÜZELOĞLUNUN AÇIŞ KONUŞMALARI 2.2011 YILI ŞUBAT AYI GELİR GİDER MİZANIN GÖRÜŞÜLMESİ 3.2010 YILI KESİN HESABIN GÖRÜŞÜLMESİ 4.TURİZM MERKEZLERİ İLE KÜLTÜR TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARIN SON DURUMLARI 5.KAPANIŞ 1

3 2011 YILI ŞUBAT AYI GELİR – GİDER MİZANI ŞUBAT AYI GELİRİ (TL)14.222,08 FAİZ GELİRİ6.566,90 BİRLİK KATILIM PAYI7.655,18 ŞUBAT AYI GİDERİ (TL)1.710,74 PERSONEL GİDERİ743,45 ENCÜMEN ÜCRETİ929,31 HABERLEŞME GİDERİ37,98 GÜNDEM 1 2

4 2010 YILI GİDER KESİN HESAP GÜNDEM 3 Kurumsal SınıfFonksiyonel Sınıf Fn Tp Eko. Sınıf. Açıklama Bütçe İle Verilen Ödenek Net Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri İptal Edilen Ödenek IIIIIIIVIIIIIIIVIII 48 BİRLİKLER726.170,00 78.440,6278,440,62647.729,38 33 MERSİN ILI726.170,00 78.440,62 647.729,38 04 DİĞER BİRLİKLER726.170,00 78.440,6278,440,62647.729,38 01 METAB BİRLİĞİ726.170,00 78.440,62 647729,38 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ726.170,00 78.440,62 547 729,38 1 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve726.170,00 78.440,62 647.729,38 1 Yasama ve yürütme organları hizmetleri726.170,00 78.440,62 647.729,38 5 Mahalli İdareler726.170,00 78.440,62 647.729,38 01 Personel Giderleri80.000,00 23.052,74 56.947,26 0105 Diğer Personel80.000,00 23.052,74 56.947,26 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri574.170,00574.170.0055.387,8855 387.88518 782,12 0302 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları66.000,0065 000,002.891,00 63109.00 03 Yolluklar10.000,00 0304 Görev Giderleri15.000,00 74,20 •4925,80 0305 Hizmet Alımları393.170,00 52.275,8052.275.80340.894,20 0306 Temsil Ve Tanıtma Giderleri50.000,00 146,88 49 853.12 0307 Menkul Mal.Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve40.000,00 06 Sermaye Giderleri2,000,002.000,00 0605 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri2000.00 2.000.00 09 YEDEK ODENEKLER70.000.0070 000.00 0906 YEDEK ÖDENEK70000,0070.000,0070.000.00 TOPLAM726 170,00726.170,0078,440,6278.440,62647.729,38 3

5 2010 YILI GELİR KESİN HESAP GÜNDEM 3 Gelirin KoduAçıklama Bütçe İle Tahmin Edilen 2010 Yılı Tahakkuku Toplam Tahakkuk 2010 Yılı Tahsilatı 2010 Yılı Net Tahsilatı Tahsil Oranı (%) IIIIIIIVV 05 Diğer Gelirler726.170,00832.453,28 100,00 0501 Faiz Gelirleri3.500,0045.990,43 100,00 050109 Diğer Faizler3.500,0045.990,43 100,00 05010903 Mevduat Faizleri3.500,0045.990,43 4599043100,00 0502 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 722.670,00786.462,85 100,00 050208 Mahalli İdarelere Ait Paylar 722.670,00786.462,85 786462.85100,00 05020899 Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar 722.670,00786.462,85 100,00 TOPLAM726.170,00832.453,28 832.453,26832.453,28100,00 4

6 GÜNDEM 4  Turizm Merkezleri ve Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile ilgili yapılan çalışmaların son durumları 5

7 SİLİFKE – KARGICAK TURİZM MERKEZİ 6

8 YAPILAN İŞLER: -Bölgenin hali hazır haritası tamamlanmıştır. -Zemin etüdü tamamlanmıştır. -Kıyı Kenar Çalışmaları tamamlanmıştır. YAPILACAK İŞLER: -1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI teknik şartnamesi ve tip sözleşme hazırlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığının değerlendirmesine sunulmuş, yapılan görüşmede bu hafta içinde gönderileceği bildirilmiş olup, kısa zamanda ihaleye çıkarılacaktır. SİLİFKE – KARGICAK TURİZM MERKEZİ 7

9 SİLİFKE – OVACIK TURİZM MERKEZİ 8

10 YAPILAN İŞLER: -Bölgenin hali hazır haritası tamamlanmıştır. -Zemin etüdü tamamlanmıştır. -Kıyı Kenar çalışmaları tamamlanmıştır. YAPILACAK İŞLER: -1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI teknik şartnamesi ve tip sözleşme hazırlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığına değerlendirilmek üzere gönderilmiş yapılan görüşmede bu hafta içinde gönderileceği bildirilmiş olup, kısa zamanda ihaleye çıkarılacaktır. SİLİFKE – OVACIK TURİZM MERKEZİ 9

11 SİLİFKE – NARLIKUYU - AKYAR TURİZM MERKEZİ 10

12 YAPILAN İŞLER: -Hali hazır haritası belediyesince iller bankasına yaptırılmıştır. -Zemin etüdü tamamlanmıştır. -Kıyı Kenar çalışmaları tamamlanmıştır. YAPILACAK İŞLER: -1/25.000 Çevre Düzen Planı ihale işlemlerine başlanmıştır. Yaklaşık maliyet tespiti yapılarak kesin teklif mektupları dağıtılmıştır. -1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI çalışmalarına 1/25.000’lik çevre düzeni planı tamamlandıktan sonra başlanacaktır. SİLİFKE – NARLIKUYU - AKYAR TURİZM MERKEZİ 11

13 SİLİFKE - TAŞUCU - BOĞSAK TURİZM MERKEZİ 12

14 YAPILAN İŞLER: -Hali hazır haritası İller Bankasına Kısmen Yaptırılmış olup kalan kısımdan turizme tahsis edilebilecek alanlar belirlenmiştir. -Zemin etüdü yapılmıştır. -İhale edilecek hali hazır harita alanları için Kültür ve Turizm Bakanlığından (Onay aşamasında olan 1/25.000 Çevre Düzeni Planına uyumlu olması açısından) görüş istenmiştir. YAPILACAK İŞLER: - - 1/25.000 çevre düzen planı Kültür ve Turizm Bakanlığında onay aşamasındadır. -1/5000 ölçekli Nazım Plan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Çevre Düzeni Planı onayından sonra yaptırılacaktır. SİLİFKE - TAŞUCU - BOĞSAK TURİZM MERKEZİ 13

15 GÜLNAR ORTABURUN TURİZM MERKEZİ 14

16 GÜLNAR ORTABURUN TURİZM MERKEZİ YAPILAN İŞLER: -Hali hazır haritası tamamlanmış ve onaylanmıştır. -Kıyı kenar çizgisi çalışmaları için hali hazır harita Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne gönderilmiştir. YAPILACAK İŞLER: -Zemin etüdü ihale işlemine başlanmış, Yaklaşık maliyet tespiti yapılarak kesin teklif mektupları dağıtılmıştır. -1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 2011 yılı içerisinde zemin etüd ve kıyı kenar çizgisi çalışmalarının bitmesine müteakip ihale edilecektir. 15

17 ANAMUR – MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 16

18 ANAMUR – MELLEÇ TURİZM MERKEZİ YAPILAN İŞLER: -Hali hazır haritası tamamlanmış ve onaylanmıştır. -Kıyı kenar çizgisi çalışmaları için hali hazır harita Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne gönderilmiştir. YAPILACAK İŞLER: -Zemin etüdü ihale işlemine başlanmış, Yaklaşık maliyet tespiti yapılarak kesin teklif mektupları dağıtılmıştır. -1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 2011 yılı içerisinde zemin etüd ve kıyı kenar çizgisi çalışmalarının bitmesine müteakip ihale edilecektir. 17

19 TARSUS GÜLEK - KARBOĞAZI TURİZM MERKEZİ 18

20 YAPILAN İŞLER: -Hali hazır haritası belediyesince iller bankasına yaptırılmıştır. -Zemin etüdü çalışmaları tamamlanmıştır. -1/25000 ölçekli çevre düzeni planı Kültür ve Turizm Bakanlığına müellif tarafından onay için sunulmuştur. YAPILACAK İŞLER: -1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 1/25.000 ÇEVRE DÜZEN PLANI ONAYLANDIKTAN SONRA BELEDİYESİNCE İHALE EDİLECEKTİR. -ZEMİN ETÜDÜ, ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE İMAR PLANI İÇİN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN İLGLİ BELEDİYEYE 158.000 TL ÖDENEK GELMİŞ, ÖZEL İDARE HESAPLARINDADIR. TARSUS GÜLEK - KARBOĞAZI TURİZM MERKEZİ 19

21 ARZ EDERİM HASAN GÖKBEL BİRLİK MÜDÜRÜ


"GÜNDEM 1.SAYIN VALİMİZ HASAN BASRİ GÜZELOĞLUNUN AÇIŞ KONUŞMALARI 2.2011 YILI ŞUBAT AYI GELİR GİDER MİZANIN GÖRÜŞÜLMESİ 3.2010 YILI KESİN HESABIN GÖRÜŞÜLMESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları