Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

METAB ENCÜMEN TOPLANTISI 11 NİSAN 2011. GÜNDEM 1.SAYIN VALİMİZ HASAN BASRİ GÜZELOĞLU’ NUN TOPLANTIYI AÇIŞ KONUŞMALARI 2.2011 YILI MART AYI GELİR GİDER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "METAB ENCÜMEN TOPLANTISI 11 NİSAN 2011. GÜNDEM 1.SAYIN VALİMİZ HASAN BASRİ GÜZELOĞLU’ NUN TOPLANTIYI AÇIŞ KONUŞMALARI 2.2011 YILI MART AYI GELİR GİDER."— Sunum transkripti:

1 METAB ENCÜMEN TOPLANTISI 11 NİSAN 2011

2 GÜNDEM 1.SAYIN VALİMİZ HASAN BASRİ GÜZELOĞLU’ NUN TOPLANTIYI AÇIŞ KONUŞMALARI 2.2011 YILI MART AYI GELİR GİDER MİZANIN GÖRÜŞÜLMESİ 3.2010 YILI KESİN HESABIN GÖRÜŞÜLEREK MECLİSE SEVKİ 4.PLAN ÇALIŞMALARI İHALELERİNİN SON DURUMLARININ GÖRÜŞÜLMESİ 5.TURİZM MERKEZLERİ VE KÜLTÜR TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİYLE İLGİLİ TANITIM KİTAPLARIN STOKUNUN AZALMASI NEDENİYLE YENİDEN BASTIRILMASI VE MİKTARI KONUSUNUN GÖRÜŞÜLMESİ 6.KAPANIŞ 1

3 2011 YILI MART AYI GELİR – GİDER MİZANI MART AYI GELİRİ (TL)15.467,24 FAİZ GELİRİ6.101,97 BİRLİK KATILIM PAYI9.365,27 MART AYI GİDERİ (TL)20.731,63 PERSONEL GİDERİ1,486,90 ENCÜMEN ÜCRETİ1.858,62 HABERLEŞME GİDERİ31,08 BASKI VE CİLT GİDERİ17.355,03 GÜNDEM 2 2

4 2010 YILI GİDER KESİN HESAP GÜNDEM 3 3 Kurumsal SınıfFonksiyonel Sınıf Fn Tp Eko. Sınıf. Açıklama Bütçe İle Verilen Ödenek Net Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri İptal Edilen Ödenek IIIIIIIVIIIIIIIVIII 48 BİRLİKLER726.170,00 78.440,6278,440,62647.729,38 33 MERSİN ILI726.170,00 78.440,62 647.729,38 04 DİĞER BİRLİKLER726.170,00 78.440,6278,440,62647.729,38 01 METAB BİRLİĞİ726.170,00 78.440,62 647729,38 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ726.170,00 78.440,62 547 729,38 1 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve726.170,00 78.440,62 647.729,38 1 Yasama ve yürütme organları hizmetleri726.170,00 78.440,62 647.729,38 5 Mahalli İdareler726.170,00 78.440,62 647.729,38 01 Personel Giderleri80.000,00 23.052,74 56.947,26 0105 Diğer Personel80.000,00 23.052,74 56.947,26 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri574.170,00574.170.0055.387,8855 387.88518 782,12 0302 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları66.000,0065 000,002.891,00 63109.00 03 Yolluklar10.000,00 0304 Görev Giderleri15.000,00 74,20 •4925,80 0305 Hizmet Alımları393.170,00 52.275,8052.275.80340.894,20 0306 Temsil Ve Tanıtma Giderleri50.000,00 146,88 49 853.12 0307 Menkul Mal.Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve40.000,00 06 Sermaye Giderleri2,000,002.000,00 0605 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri2000.00 2.000.00 09 YEDEK ODENEKLER70.000.0070 000.00 0906 YEDEK ÖDENEK70000,0070.000,0070.000.00 TOPLAM726 170,00726.170,0078,440,6278.440,62647.729,38

5 2010 YILI GELİR KESİN HESAP GÜNDEM 3 4 Gelirin KoduAçıklama Bütçe İle Tahmin Edilen 2010 Yılı Tahakkuku Toplam Tahakkuk 2010 Yılı Tahsilatı 2010 Yılı Net Tahsilatı Tahsil Oranı (%) IIIIIIIVV 05 Diğer Gelirler726.170,00832.453,28 100,00 0501 Faiz Gelirleri3.500,0045.990,43 100,00 050109 Diğer Faizler3.500,0045.990,43 100,00 05010903 Mevduat Faizleri3.500,0045.990,43 4599043100,00 0502 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 722.670,00786.462,85 100,00 050208 Mahalli İdarelere Ait Paylar 722.670,00786.462,85 786462.85100,00 05020899 Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar 722.670,00786.462,85 100,00 TOPLAM726.170,00832.453,28 832.453,26832.453,28100,00

6 GÜNDEM 4  PLAN ÇALIŞMALARI İHALELERİNİN SON DURUMLARININ GÖRÜŞÜLMESİ 5

7 6 Alanlar Gülnar Ortaburun : 85 Ha. Anamur Melleç: 30 Ha. İşin Adı: Jeolojik-Jeoteknik Etütlerin Yapılması Yaklaşık Maliyet: 34.050.00 TL İhale Bedeli: 11.150.00 TL İhale Tarihi: 04.04.2011 Yüklenici Kişi/Firma: ENTO İlaç Makine Müh. Peyzaj İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. Sözleşme Tarihi: 05.04.2011 İşyeri Teslim Tarihi: 07.04.2011 İşin Bitiş Tarihi: 20.06.2011 (75 gün) GÜLNAR - ORTABURUN ANAMUR - MELLEÇ GÜNDEM – 4 Gülnar – Ortaburun ve Anamur Melleç Turizm Merkezlerinin Jeolojik-Jeoteknik Etütlerin Yapılması

8 Alanlar Gülnar Ortaburun : 85 Ha. Anamur Melleç: 30 Ha. İhalesi 04.04.2011 tarihinde sonuçlandırılmış ve sözleşme imzalanmıştır. Yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Etüt alanlarında Jeolojik – Jeoteknik özelliklerin belirlenmesi için açılacak sondaj kuyularının toplam derinliği, Gülnar – Ortaburun 70 metre, Anamur Melleç 50 metre olacaktır. Her iki alanda da en az 5 noktada sismik ölçümler de yapılacaktır. Yapılan Jeolojik – Jeoteknik çalışmalar ve raporlar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce onaylanacaktır. Ayrıca 1/1000 Ölçekli Halihazır haritalar kıyı kenar çizgilerinin tamamlanması için Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne gönderilmiş, kıyı kenar çizgisi tespit komisyonu arazi ve büro çalışmalarına başlamıştır. GÜNDEM – 4 Gülnar – Ortaburun ve Anamur Melleç Turizm Merkezlerinin Jeolojik-Jeoteknik Etütlerin Yapılması 7 GÜLNAR - ORTABURUN ANAMUR - MELLEÇ

9 Alanı: 1046 Ha. İşin Adı: 1/25.000’lik Çevre Düzeni Planı Yapımı Yaklaşık Maliyet: 31.666.67 TL İhale Bedeli: 19.750.00 TL İhale Tarihi: 06.04.2011 Yüklenici Kişi/Firma: M. Orhan BEKER (Şehir Plancısı Dip:15243 ŞPO Sicil:354) Sözleşme Tarihi: 13.04.2011 tarihinde imzalanacaktır. İşyeri Teslim Tarihi: 13.04.2011 tarihinde yer teslimi yapılacaktır. İşin Süresi: 120 gün GÜNDEM – 4 Narlıkuyu – Akyar Turizm Merkezi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Yapım İşi 8

10 GÜNDEM – 4 SİLİFKE OVACIK VE SİLİFKE KARGICAK TURİZM MERKEZLERİNİN 1/5000 VE 1/1000’LİK İMAR PLANI YAPIMI 9 ALANLAR: SİLİFKE – OVACIK : 95 HA SİLİFKE – KARGICAK : 72 HA 1/5000 ve 1/1000 İmar Planı yapımına ait teknik şartname Birlikçe hazırlanmış, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na görüş için gönderilmiş ve uygun görülmüştür. İhale işlemlerine başlanmış olup, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa uyarınca yapılan piyasa araştırması bu hafta içinde tamamlanıp, işin ihalesi önümüzdeki haftada sonuçlandırılarak işe başlanacaktır. İşin süresi 150 gündür. SİLİFKE - OVACIK SİLİFKE - KARGICAK

11  Kısmi halihazır haritası bitti.  İlave halihazır için Kültür ve Turizm Bakanlığının 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planını onaylaması beklenmektedir.  Zemin Etüdü bitti.  1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Kültür ve Turizm Bakanlığında onay aşamasındadır. TAŞUCU – BOĞSAK TURİZM MERKEZİ 10

12  Halihazır Haritası bitti.  Zemin Etüdü bitti ve onaylandı.  1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Kültür ve Turizm Bakanlığında onay aşamasındadır. GÜLEK KARBOĞAZI KÜLTÜR TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ 11

13 12  2000 adet Türkçe  2000 adet İngilizce  1000 adet Arapça olmak üzere 5000 toplam 5000 adet kitap bastırılmıştır. GÜNDEM – 5 TURİZM MERKEZLERİ VE KÜLTÜR TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİYLE İLGİLİ TANITIM KİTAPLARIN STOKUNUN AZALMASI NEDENİYLE YENİDEN BASTIRILMASI

14 3 dilde bastırılan kitapların dağıtımları sonucu; - 342 adet Türkçe - 392 adet İngilizce - 263 adet Arapça olmak üzere toplam 997 adet kitap stokumuzda kalmış olup, yoğun talep olmaktadır. Kitabın çoğaltılması ve baskı miktarlarının belirlenmesi gerekmektedir. GÜNDEM – 5 TURİZM MERKEZLERİ VE KÜLTÜR TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİYLE İLGİLİ TANITIM KİTAPLARIN STOKUNUN AZALMASI NEDENİYLE YENİDEN BASTIRILMASI 13

15 ARZ EDERİM HASAN GÖKBEL BİRLİK MÜDÜRÜ


"METAB ENCÜMEN TOPLANTISI 11 NİSAN 2011. GÜNDEM 1.SAYIN VALİMİZ HASAN BASRİ GÜZELOĞLU’ NUN TOPLANTIYI AÇIŞ KONUŞMALARI 2.2011 YILI MART AYI GELİR GİDER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları