Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sosyal Bilgiler EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAKKI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sosyal Bilgiler EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAKKI"— Sunum transkripti:

1 Sosyal Bilgiler EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAKKI / YERLEŞME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ

2 Sosyal Bilgiler EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAKKI
Hak: Bireyin diğer insanlara zarar vermeden kendi hayatına yön verme özgürlüğü ve hukuk düzeninin kişilere sağladığı yetkidir. Eğitim ve öğrenim hakkı ve bu hakkın nasıl kullanılacağı yasalarla düzenlenmiştir. Ülkemizde eğitim bütün çocuklar için 12 yıl zorunlu olup, devlet okullarında parasızdır. Devlet yardıma muhtaç başarılı öğrencilerin eğitimini tamamlayabilmeleri için burs ve benzeri yardımlar yapar

3 Sosyal Bilgiler EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAKKI
Özel eğitime ihtiyacı olan çocukları topluma kazandırmak için gerekli önlemleri alır. Devletimiz, her seviyede eğitim kurumu açarken, hayırsever vatandaşlarımızda eğitim ve öğretim hizmetlerine katkı sağlamaktadır.

4 Sosyal Bilgiler EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAKKI
Yasalarımızın sağladığı önemli haklardan biride çalışma hakkıdır. Herkes çalışma ve işini özgürce seçme hakkına sahiptir. İş talepleri devlet ve özel sektör yatırımlarıyla karşılanmaya çalışılmaktadır. Ülkemizde çalışma hayatını düzenleme ve yürütme görevi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verilmiştir.

5 Çalışanların sosyal güvenliği için, Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur
Sosyal Bilgiler EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAKKI Çalışanların sosyal güvenliği için, Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur İş bulma ve iş imkanlarının geliştirilmesi için Türkiye İş Kurumu kurulmuştur. Güneydoğu Anadolu’da kadınlar için Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) kurulmuştur.

6 Sosyal Bilgiler EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAKKI
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri çocuk yaşta işçi çalıştırılmasıdır. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuk haklarını korumak için kurulmuştur. Türkiye bu sözleşmeyi imzalayan ülkelerdendir.

7 Sosyal Bilgiler EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAKKI
Ülkemizde çocuklar, BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin 32. Maddesinde belirtilen şu şartlarda çalıştırılabilirler; 1.Taraf devletler, çocuğun ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya da sağlığı ve bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmasına karşı korunma hakkını kabul eder. 2.Taraf devletler özellikle şu önlemleri alırlar; a. İşe kabul için bir ya da birden çok asgari yaş sınırı tespit ederler. b. Çalışmanın saat olarak süresi ve koşullarına ilişkin uygun düzenlemeleri yaparlar

8 Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü
Sosyal Bilgiler YERLEŞME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü Vatandaşlarımız ülke sınırları içinde istedikleri yere gidebilir ve yerleşebilirler. Yerleşim alanı seçiminde fiziki özellikler (yükselti, engebe, su kaynakları, iklim, bitki örtüsü) ve ekonomik faaliyetler (sanayi, ticaret, turizm, ulaşım gibi) etkilidir. Ülkemizde yüksek ve engebeli alanlar yerleşme ve seyahati zorlaştırır. Ulaşım ve tarım imkanlarının kısıtlı olduğu engebeli alanlarda yerleşmeler küçüktür. Yerleşmelerin az nüfuslu ve dağınık olması ulaşım maliyetini yükseltir, seyahati zorlaştırır.

9 Sosyal Bilgiler YERLEŞME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ
Devlet adaletli bir hukuk düzeni ile kişilerin özgürlüklerini korur ve onlara eşit haklar verir. Verilen haklar anayasa ve yasalarla güvence altına alınmıştır. Anayasamızın 23. Maddesine göre, herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme ve seyahat hürriyetinin kısıtlama durumları yasalarla belirtilir.

10 Sosyal Bilgiler EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAKKI / YERLEŞME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ
! NELER ÖĞRENDİK HER VATANDAŞIN EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAKKINA SAHİP OLDUĞUNU GENÇ NÜFUSUMUZUN FAZLA OLMASININ OKUL VE İŞ İHTİYACINI ARTIRDIĞINI 12 YILLIK EĞİTİMİN ZORUNLU OLDUĞUNU EĞİTİM SEVİYESİNİN HIZLA YÜKSELDİĞİNİ HERKESİN KENDİ İŞİNİ ÖZGÜRCE BELİRLEYEBİLECEĞİNİ FAZLA OLAN İŞGÜCÜNÜN BÖLGELER VE ÜLKELER ARASINDA İŞÇİ GÖÇÜNE NEDEN OLDUĞUNU VATANDAŞLARIMIZIN İSTEDİKLERİ YERLERE SEYAHAT ETTİKLERİNİ VE YERLEŞEBİLDİKLERİNİ SEYAHAT VE YERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN YASALARLA GÜVENCE ALTINA ALINDIĞINI SEYAHAT VE YERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BAZI ÖZEL DURUMLARDA YASALARLA KISITLANABİLECEĞİNİ


"Sosyal Bilgiler EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAKKI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları