Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKADEMİK KURUL TOPLANTISI 10 EYLÜL-2013 10 EYLÜL-2013 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKADEMİK KURUL TOPLANTISI 10 EYLÜL-2013 10 EYLÜL-2013 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul."— Sunum transkripti:

1 AKADEMİK KURUL TOPLANTISI 10 EYLÜL-2013 10 EYLÜL-2013 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı 1 Prof. Dr. Mustafa YAŞAR Doç. Dr. Bilge DEMİR Yrd. Doç. Dr. Muhammet KAYFECİ.

2 AKADEMİK KURULUN GÖREVİ 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı 2 Akademik kurullar, geçen sürede ilgili birimin eğitim-öğretim ve araştırma konuları başta gelmek üzere bilimsel faaliyetlerini gözden geçirir, çalışmaların daha verimli olması için konuları tartışarak önerileri bir zabıtla belirler. Kurul başkanı toplantıda beliren önerileri de göz önünde tutarak çalışmaların daha verimli olması için gerekli tedbirleri alır ve sonuçları gelecek akademik kurul toplantısında sunar.

3 Laboratuvarlar ve Sınıfların yenileme çalışmaları 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı 3 B 29 ve 201 nolu sınıflar yeniden tefriş edildi ve teknik resim dersleri için kullanıma hazır hale getirildi 203 nolu Bilgisayar laboratuvarı hariç diğer bilgisayar laboratuvarlarının tamamı yenilenmiştir. 203 nolu lab İnternete sürekli açık bırakılacak ve tüm öğrenciler bu bilgisayarları Cumartesi ve Pazar günleri dahil kullanabileceklerdir. Atölyelerde ilave katlar ve Laboratuvarlar yapılmış tefrişat işlemleri devam etmektedir.

4 İç Denetim Sistemi EFQM Bu konuda Rektörlük Koordinatörlüğüne Stratejik Plan ve İç Kontrol Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu konuda Rektörlük Koordinatörlüğüne Stratejik Plan ve İç Kontrol Eylem Planı hazırlanmıştır. EFQM kalite yönetimi konusunda Üniversitemiz tarafından kurulan komisyonda Teknoloji Fakültesi’ni temsilen Doç. Dr. Süleyman SEMİZ görevlendirilmiş ve Fakültemizde Kalite Alt Kurulu oluşturulmuştur. EFQM kalite yönetimi konusunda Üniversitemiz tarafından kurulan komisyonda Teknoloji Fakültesi’ni temsilen Doç. Dr. Süleyman SEMİZ görevlendirilmiş ve Fakültemizde Kalite Alt Kurulu oluşturulmuştur. 4 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı

5 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DANIŞMA KURULU 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı 5 Danışma Kurulu, Birim yöneticisi, Birim Yöneticisi Yardımcıları, Birimlerin Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcıları, Müdür, Müdür Yardımcıları, Eğitim – öğretim hizmetleri olan Bölüm Başkanı / Başkanları, Program Sorumlusu / Sorumluları ve bu üyelerin seçtiği bölüm ya da programlarla ilgili kamu ya da özel sektör temsilcilerinden oluşur. Bu kurula birim yöneticisi başkanlık eder. Alt Danışma Kurulu çalışmalarının sekretaryası birim sekreterliği tarafından yürütülür.

6 Teknoloji Fakültesi Sanayi Stajı ve son sınıf öğrencilerinin durumu 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı 6

7 İş sağlığı ve güvenliği 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı 7 4857 Sayılı İş Kanunu madde 77’de” işveren çalışanları karşı karşıya kaldıkları mesleki risklere karşı bilgilendirmek ve tedbir almak zorundadır” hükmü konmuştur. Bundan dolayı Atölye ve Laboratuvarlarda kritik bölgelerden seçilen personele önce risk analizi eğitimi verilecek, sonra ekiple beraber risk değerlendirmesi yapılacaktır. İşyeri risk gurubu ve büyüklüğü, uygun analiz metotları göz önüne alınarak üretim alanları, tezgâhlar, kullanılan iş makinesi ile ekipmanları kapsayacak şekilde tüm alanlarda çalışmalar yapılacak ve işyeri risk haritası hazırlanması gerekecektir.

8 Bilgi işlem 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı 8 Talep eden tüm öğretim elemanlarımıza kişisel web sayfası Bilgi işlem daire başkanlığı tarafından açılmakta ve bu konuda her türlü teknik destek yine bilgi işlem tarafından yapılmaktadır. Otomasyon bu sene tamamen BİLGİ İŞLEME devredilmiştir. Ara sınav ve finaller ilan edilen gün ve saate kadar girilmesi gerekmektedir. Bu konuda uzatma yapılmayacaktır. Bilgi işlemle ilgili her türlü sıkıntı için 2168 e not bırakılacak ve 10 dakika içinde geri dönüş olacaktır. Tüm üniversite içerisinde kablosuz ağ oluşturulmuş olup tüm öğrenci ve öğretim elemanlarına açılmıştır. Daha sonra girişlerde her öğretim elemanı ve öğrenci kendi şifresiyle girebilecektir.

9 SKS 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı 9 Kantinden sıcak içecekler hariç her türlü ihtiyacınıza kısa zamanda cevap verilecektir. Kantinin dahili numarası 1284 dür. Mesleki Kulüplere destek sağlayalım, bu amaçla kurulan ve faaliyet gösteren kulüplerde çalışan öğrencilere daha fazla ilgi gösterelim. FEN Fakültesinde bulunan idari personel yemek hanesi Akademik personel yemek hanesinin yan tarafına taşınmıştır. İdari personel yemekhanesi öğrenci yemek hanesi olmuştur.

10 DÖNER SERMAYE FAALİYETLERİ 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı 10 Döner Sermaye Kapsamında Fakültemizde 792,000 Tl’lik iş Yapılmıştır, Buna KABUSEM ve İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri dahil edilmemiştir.

11 Proje Çalışmaları 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı 11

12 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Projeler TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Projeler 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı 12 Öğretim Üyesi başına düşen SCI yayımı (2012-2013) 1.25 TÜBİTAK Projesi Sayısı1 TÜBİTAK Öğrenci Projesi Sayısı26 BAP Destekli Proje Sayısı14 SANTEZ Destekli Proje Sayısı 1 TEYDEP Destekli Proje Sayısı 2 Üniversite-Sanayi İşbirliği projeleri 6

13 2011-13 Yılı Tamamlanan Projeler 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı 13 Sayın Prof.Dr.Durmuş KAYA ve arkadaşlarının yürüttüğü projeler 1.Kardemir Kuvvet Santralı 3 Adet OPG Buhar Kazanı Verimlilik, Performans Ölçüm ve Değerlendirilmesi Etüdü, 2.Kardemir Ray Profil Haddehanesi ve Kontinü Haddehane Tav Fırınları Verimlilik, Performans Ölçüm ve Değerlendirilmesi Etüdü 3.Kardemir Pompalarda Enerji Verimliliği Ölçüm ve Etüdü 4.Kardemir Basınçlı Hava Sisteminde Enerji Verimliliği Ölçüm ve Değerlendirilmesi Etüdü 5.TÜBİTAK TEYDEB Destekli “Ray Profil Haddehanesi Tav Fırınında Yakıt Optimizasyonu Yapmak, Atık Isıdan Maksimum Yararlanmak Amacıyla Yeni Bir Reküperatör ile Ekonomizer Tasarımı ve Sisteme Entegrasyonunun Yapılması” Bütçesi ≈ 1.650.000 TL

14 Devam Eden Projeler 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı 14 TÜPRAŞ İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman Rafinerilerinde Enerji Etütleri ve Verimlilik Artırıcı Proje danışmanlığı-Schneider Elektrik ile birlikte Bütçesi ≈ 1.380.368 TL Hayvansal Atıkların Kofermentasyonu ile Biyogaz Üretimi ve Biyogazın Gaz Motoru-ORÇ Entegre Enerji Üretim Sisteminde Kullanımı Bütçesi ≈ 1.157.054 TL Ray Profil Haddehanesi tav fırını ekonomizerinden elde edilen sıcak suyun absorbsiyonlu chillerde kullanılarak elektrik trafo odaları ve eğitim binasında soğutma amaçlı kullanımı, Yaklaşık Bütçesi ≈ 1.200.000 TL

15 Devam Eden Projeler 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı 15 Sayın Prof.Dr.Süleymen GÜNDÜZ ve arkadaşlarının yürüttüğü projeler 113M350 proje numaralı ‘Toz Metalurjisi Yöntemiyle Mikroalaşımlı Çelik Üretimi ve Mikroyapı Mekanik Özellik İlişkisinin Araştırılması’ isimli proje Bütcesi:180.603 TL Sayın Prof.Dr.İbrahim ÇİFTCİ ve arkadaşlarının yürüttüğü projeler Taşlama İşlemi Yerine Sert Tornalama Metodu Kullanılarak Yüksek Dayanımlı Yeni Rulman Bileziklerinin ve Makaraların Üretimi ve Ömür Testi Bütcesi :440.000 TL

16 Robot kulübü ekip olarak « KuZGuN «U ürettiler Başta Doç. Dr. Raif BAYIR olmak üzere tüm ekibi tebrik ediyoruz. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı 16 Ekip: Yer: İzmit Körfez Yarış pisti Doç. Dr. Raif BAYIR, Öğr. Gör. Ali UYSAL, Arş. Gör. Hasan DEMİR ve Öğrenciler Selim Yiğit CAFER (BÜYÜK KAPTAN), Kadir İMDAT, Sezgin ALTUK, Kerem IŞILAK, Yusuf Çağatay ERTUNA, Kamil Yasin KARPUZ, Yavuz UYANIK, Ali Kamil YILDIRIM, Cihan UÇAR, Hakan TÜRE, Hasan Umut YAĞCI olmak üzere 3 öğretim elemanı ve 11 öğrenci ile katılım sağlanmıştır. Tübitak Formula – G güneş enerjili araç Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünün himayesinde, Karabük Üniversitesi Mekatronik kulübü ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri kulüplerinin işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. Yarışmanın 24 Ağustos 2013 tarihindeki yarı finallerde aracımız kendi grubunda 6. olarak finale kalma başarısını göstermiştir. 25 Ağustos 2013 tarihindeki final yarışlarında aracımız 15. olmuştur. Üniversitemiz İlk defa finallere kalma başarısı göstermiştir. Bu araç zorunlu alınması gereken malzeme ve sistemler dışındaki tüm kısımlar Teknoloji Fakültesi laboratuvarlarında geliştirilmiştir.

17 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı 17

18 Inovasyon Fuarı 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı 18 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, YÖK, Türk Patent Enstitüsü, KOSGEB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından desteklenen İNOVASYON TÜRKİYE 2013 FUARI’na, üniversitemiz yenilikçi projelerin yer aldığı bir stantla katılacaktır, üniversitemizi projelerinizle ön plana çıkartabilir ve en önemlisi projelerinizi Türk ve dünya sanayici ve yatırımcılarına doğrudan tanıtma imkanı bulabileceksiniz.

19 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı 19

20 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı 20 Ara malı, üretim mallarının tüketim malı haline dönüştürülürken aldığı yeni biçim olarak nitelendirilmekte ve ithalatımızın çok önemli bir bölümünü de bu ara malları oluşturmaktadır. Üretimin artması ile birlikte ara malı ithalatı da artmakta bu da cari işlemler açığını yükselterek, sürdürülebilir büyüme için bir risk oluşturmaktadır. Hem cari işlemler açığını azaltmak hem de ihtiyaç duyduğumuz yüksek büyüme oranlarını korumak için üretimde, özellikle ara malı üretiminde yerli katkı oranını yükseltmenin kaçınılmaz olduğu aşikârdır.

21 Sanayi Bakanlığı İthalat Rakamları 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı 21 SektörPay (%) İthalat Değeri (Dolar) 1Enerji Kaynakları ve Madenler36,146.001.042.679 2Kimya Sanayi22,228.324.956.077 3Metal Sanayi19,424.734.862.992 4Otomotiv Sanayi7,08.872.404.497 5Tarım ve Hayvancılık4,86.147.214.487 6Elektrik-Elektronik Sanayi2,63.314.361.426 7Tekstil Sanayi2,12.712.053.493 8Ağaç ve Mobilya Sanayi1,92.443.514.260 9Gıda Sanayi1,21.585.116.044 10Makine Sanayi1,11.438.571.697 11İlaç Sanayi1,01.225.985.681 12Hava ve Uzay Taşıtları Sanayi0,4505.495.065 TOPLAM100,0127.305.578.398

22 Karabük Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi «KBÜ-TTO» Kurulması 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı 22 Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) akademik ara ş tırma sonuçlarının etkili bir biçimde ticarile ş tirilmesini planlayan ve uygulayan birimler olarak faaliyet göstermektedir. Teknoloji Transfer Ofisi,Üniversite-Sanayi i ş birli ğ ini geli ş tirmek için bilimsel birikimin ekonomik de ğ ere dönü ş mesini sa ğ lamaktadır.

23 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı 23 2013 yılında TÜB İ TAK tarafından 10 adet devlet ve özel üniversite 1513- Teknoloji Transferi Destekleme Programı kapsamında 1 milyon TL’lik bütçeyle desteklenmi ş tir. Karabük Üniversitesi olarak en kısa zamanda müracaatımızı yapmayı planlıyoruz. Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisinin kurulması ve direktörlü ğ ü görevi fakültemiz Ö ğ retim Üyesi Doç.Dr. Birhan I Ş IK tarafından yürütülmektedir.

24 Bizi dinlediğiniz için «TEŞEKKÜR» ederiz... DİLEK VE TEMENNİLER... Bizi dinlediğiniz için «TEŞEKKÜR» ederiz... DİLEK VE TEMENNİLER... 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı 24


"AKADEMİK KURUL TOPLANTISI 10 EYLÜL-2013 10 EYLÜL-2013 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları